(044) 486–71–56 – Пряма телефонна лінія для допомоги жителям Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської областей та з питань діяльності Міністерства юстиції і підпорядкованих органів.         0–800–213–103 – телефонний номер системи безоплатної правової допомоги для людей, які зазнали кримінального або адміністративного переслідування. Дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні.         «Гаряча» телефонна лінія для працівників органів юстиції АР Крим. Звертатися можна за телефоном: (044) 486-71-56.         До уваги неурядових організацій, вищих навчальних закладів та інших установ! Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини розроблено анкету для осіб, постраждалих внаслідок порушення їх прав, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Російською Федерацією на окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також у Донецькій та Луганській областях України, та методичні рекомендації для її заповнення.         До уваги осіб, які бажають звернутися до Європейського суду з прав людини! У зв'язку зі змінами, внесеними до Правила 47 Регламенту Європейського суду з прав людини, з 01 січня 2016 року було оновлено формуляр заяви та пояснювальну нотатку для його заповнення. З вказаними документами Ви можете ознайомитись у рубриці «Захист інтересів держави в Європейському суді» на офіційному сайті Міністерства юстиції України
Розпочав роботу новий сайт Міністерства юстиції України >>
Міністр юстиції України Петренко Павло Дмитрович
Петренко Павло Дмитрович
Міністр юстиції України

27.08.2007. Акти про факти (expres ua)

Кабмiн запроваджує Державний реєстр цивiльного стану громадян

Вiдтепер ми з вами не просто виборцi, а фiзичнi особи, у яких за спиною є акти. Так свiдчитиме про кожного з нас Державний реєстр цивiльного стану громадян, порядок ведення якого затвердив Кабiнет Мiнiстрiв. Реєстр збере докупи всi акти про ваш цивiльний стан вiд самого народження.

Тож, про якi акти йдеться, ми запитали в Олександра Лавриновича, мiнiстра юстицiї України.

— Навiщо Українi Реєстр актiв цивiльного стану громадян?

— Такий облiк, так звана нацiональна метрична книга, ведеться у розвинених країнах, з тим, аби всi данi, якi сьогоднi розпорошенi по 764 вiддiлах реєстрацiї актiв цивiльного стану (РАЦС) громадян, були зведенi в одну книгу i нею можна було б користуватися незалежно. Це великою мiрою має допомогти в роботi зi зверненнями громадян, коли виникають запитання щодо реального цивiльного стану людини на конкретний момент. Зокрема, чи є перепони для того, аби укласти шлюб чи змiнити прiзвище i т.п.

Окрiм того, це велика справа щодо архiвацiї данних за всi роки, бо паперовi носiї фiзично не можуть зберегти усього, а ми маємо можливiсть зробити це навiчно. Це буде база данних про всiх, хто народжувався в Українi, одружувався, розлучався, усиновлював чи усиновлювався, позбавлявся та поновлював батькiвськi права, змiнював iм’я, хто коли помер: весь життєвий шлях. Крiм того, цi данi будуть первинними для всiх iнших державних облiкiв.

— Який стосунок цей Реєстр матиме до Державного реєстру виборцiв?

— Державний реєстр актiв цивiльного стану ляже в основу або стане пiдсистемою Державного реєстру виборцiв. Його створення i функцiонування є неможливим в принципi, якщо не буде вестися Реєстру актiв цивiльного стану громадян. Бо право вибору мають громадянини України, яким виповнилося 18 рокiв, якщо немає рiшення суду про дiєздатнiсть чи позбавлення громадянства, що унеможливлює здiйснення конституцiйного права на те, аби обирати i бути обраним.

— Хто i як виконуватиме рiшення Кабмiну? Яке коло осiб матиме доступ?

— Спецiально створене Державне пiдприємство "Iнформацiйний центр Мiнiстерства юстицiї", який сьогоднi веде 15 iнших державних реєстрiв, i спецiалiзується на веденнi облiку, що Мiнiстерство здiйснює по iнших напрямках: реєстр обтяжень рухомого майна, реєстр спадкових справ, реєстр державних бланкiв суворої звiтностi, реєстр нотарiусiв та iн. Кабiнет Мiнiстрiв визначив коло осiб, якi мають право на отримання iнформацiї з Реєстру. Доступ до iнформацiї буде обмежений i розголошенню не пiдлягатиме.

— Коли Iнформацiйний центр має вiдзвiтувати про виконання рiшення?

— До другої половини 2008 року вже має почати працювати функцiя поточного внесення i отримання iнформацiї з Реєстру.

— Наскiльки ви плануєте збiльшити штат Мiнiстерства по всiй Українi для того, аби забезпечити це?

— На одну людину в кожному вiддiлi РАЦСГ (764). На сьогоднi штат цих закладiв налiчує вiд двох-трьох у малих населених пунктах до девяти осiб у великих мiстах.

— Скiльки коштуватиме громадянам виписка з Реєстру?

— Якщо людина звертатиметься по iнформацiю стосовно себе, не платитиме нiчого. Це стосується i документiв, що не змiнюються: свiдоцтва про щлюб, розлучення, народження i т.д. А якщо ви прийдете, наприклад, поцiкавитися витягом щодо громадянського стану своєї прабабусi, ви заплатите орiєнтовно 80 гривень, тобто — у випадку роботи з архiвом. Звiсно, буде ще вiдповiдна диференцiацiя щодо пiльгових категорiй громадян.