(044) 486–71–56 – Пряма телефонна лінія для допомоги жителям Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської областей та з питань діяльності Міністерства юстиції і підпорядкованих органів.         0–800–213–103 – телефонний номер системи безоплатної правової допомоги для людей, які зазнали кримінального або адміністративного переслідування. Дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні.         «Гаряча» телефонна лінія для працівників органів юстиції АР Крим. Звертатися можна за телефоном: (044) 486-71-56.         До уваги неурядових організацій, вищих навчальних закладів та інших установ! Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини розроблено анкету для осіб, постраждалих внаслідок порушення їх прав, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Російською Федерацією на окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також у Донецькій та Луганській областях України, та методичні рекомендації для її заповнення.         До уваги осіб, які бажають звернутися до Європейського суду з прав людини! У зв'язку зі змінами, внесеними до Правила 47 Регламенту Європейського суду з прав людини, з 01 січня 2016 року було оновлено формуляр заяви та пояснювальну нотатку для його заповнення. З вказаними документами Ви можете ознайомитись у рубриці «Захист інтересів держави в Європейському суді» на офіційному сайті Міністерства юстиції України
Розпочав роботу новий сайт Міністерства юстиції України >>
Міністр юстиції України Петренко Павло Дмитрович
Петренко Павло Дмитрович
Міністр юстиції України

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р. N 140 "Про затвердження Положення про порядок легалізації об’єднань громадян"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 26 лютого 1993 р. N 140
Київ

Про затвердження Положення про порядок
легалізації об’єднань громадян


На підставі Закону України "Про об’єднання громадян"
і на виконання постанови Верховної Ради України про
введення його в дію Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:

Затвердити Положення про порядок легалізації об’єднань
громадян, що додається.

Прем’єр-міністр України Л. КУЧМА
Перший заступник Міністра
Кабінету Міністрів України
В. НЕСМІХ


Інд.28

ЗАТВЕРДЖЕНЕ
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 лютого 1993 р. N 140

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок легалізації об’єднань громадян

1. Відповідно до статті 14 Закону України "Про об’єднання
громадян" легалізація (офіційне визнання) об’єднань
громадян здійснюється шляхом реєстрації або повідомлення про їх
заснування.

Легалізація спілок об’єднань громадян здійснюється в порядку,
визначеному цим Положенням.

2. Легалізація всеукраїнських об’єднань громадян і
міжнародних громадських організацій здійснюється Мінюстом,
їх місцевих осередків та місцевих об’єднань громадян - Головним
управлінням юстиції Мін’юсту в Автономній Республіці Крим,
обласними, Київським та Севастопольським міськими, районними,
районними в містах Києві та Севастополі управліннями юстиції,
виконавчими комітетами сільських, селищних, міських Рад народних
депутатів. ( Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 280
від 19.04.93, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1640
від 16.10.98 )

3. Для реєстрації об’єднання громадян до реєструючого органу
подається заява (додаток N 1), підписана не менш як трьома
засновниками об’єднання громадян або їх уповноваженими
представниками.

До заяви додаються:

1) статут (положення) в двох примірниках;

2) протокол установчого з’їзду (конференції) або загальних
зборів, які прийняли статут (положення);

3) відомості про склад керівництва центральних статутних
органів (із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року
народження, місця постійного проживання, посади (заняття), місця
роботи);

4) дані про наявність місцевих осередків (додаток N 2),
підтверджені протоколами конференцій (зборів);

5) документ про сплату реєстраційного збору;

6) відомості про засновників об’єднання громадян або спілок
об’єднань громадян (для громадян - із зазначенням прізвища, імені,
по батькові, року народження, місця постійного проживання; для
спілок об’єднань громадян - назви об’єднання, місцезнаходження
вищих статутних органів, а також доданням копії документа про
легалізацію);

7) документ, який підтверджує місцезнаходження об’єднання
громадян. ( Абзац другий пункту 3 доповнено підпунктом 7 згідно з
Постановою КМ N 769 від 18.08.2005 )

Міжнародна громадська організація додатково подає документи,
які підтверджують поширення її діяльності на території хоча б
однієї іншої держави (довіреності, зобов’язання, протоколи,
документи про легалізацію тощо).

Спілка об’єднань громадян додатково подає рішення центральних
статутних органів об’єднань громадян про їх вступ до спілки.

( Абзац п’ятий пункту 3 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 840 від 13.07.2001 )

( Абзац шостий пункту 3 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 840 від 13.07.2001 )

4. Заява про реєстрацію місцевої громадської організації
розглядається у 3-денний строк після надходження документів.
Рішення про реєстрацію або відмову в ній заявнику повідомляється
не пізніше наступного робочого дня після його прийняття.

Заява про реєстрацію всеукраїнської та міжнародної
громадської організації розглядається протягом одного місяця після
надходження документів. Рішення про реєстрацію або відмову в ній
заявнику повідомляється письмово в 10-денний строк після його
прийняття.

( Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 25 від
18.01.2006 )

( Пункт 5 виключено на підставі Постанови КМ N 25
від 18.01.2006 )

6. За результатами розгляду заяви приймається рішення про
реєстрацію об’єднання громадян або про відмову в його реєстрації.

7. У разі реєстрації об’єднання громадян засновникові
видається свідоцтво про реєстрацію встановленого зразка (додаток
N 3).

Зареєстрованому об’єднанню громадян присвоюється відповідний
номер, і воно вноситься до Реєстру об’єднань громадян, що ведеться
реєструючим органом.

У Реєстрі зазначається: дата надходження документів, назва
об’єднання громадян і місцезнаходження його статутних органів,
дата затвердження статуту (положення), основна мета діяльності
об’єднання, відомості про склад центральних статутних органів
об’єднання, дата реєстрації, відомості про зміни в статутних
документах, сума внесеного реєстраційного збору.

Дані Реєстру всеукраїнських об’єднань громадян та міжнародних
громадських організацій, зареєстрованих Мінюстом, публікуються в
газеті "Урядовий кур’єр".

8. Відомості про реєстрацію всеукраїнських об’єднань громадян
та міжнародних громадських організацій Мінюст подає у 10-денний
термін до головного обчислювального центру Мінстату. Відомості про
реєстрацію місцевих об’єднань громадян реєструючий орган передає
органу державної статистики відповідно в області, районі, місті.

9. Для легалізації громадської організації шляхом
повідомлення про її заснування до легалізуючого органу подається
заява, підписана не менш як трьома засновниками громадської
організації або її уповноваженими представниками. В заяві
вказується прізвище, ім’я, по батькові засновників громадської
організації або їх уповноважених представників, рік народження,
місце постійного проживання, назва організації і місцезнаходження
центральних статутних органів, основна мета діяльності громадської
організації. Підписи в заяві повинні бути завірені в установленому
законом порядку.

Громадська організація, легалізована шляхом повідомлення про
її заснування, вноситься до книги обліку громадських організацій,
що ведеться легалізуючим органом.

У книзі обліку громадських організацій зазначається: дата
надходження документів, назва організації і місцезнаходження
центральних статутних органів, основна мета діяльності, дата
легалізації.

10. Легалізація об’єднань громадян, що мають одну і ту ж
назву, не допускається.

У разі коли із заявою про легалізацію звертаються об’єднання
громадян, що мають одну і ту ж назву, перевага віддається
об’єднанню громадян, яке першим подало заяву про легалізацію.

( Пункт 11 виключено на підставі Постанови КМ N 25
від 18.01.2006 )

12. Для реєстрації змін, що вносяться до статутних
документів об’єднання громадян, до реєструючого органу подаються:

1) заява про реєстрацію зазначених змін, підписана
уповноваженим представником;

2) протокол з’їзду (конференції) або загальних зборів з
рішенням про внесення змін до статуту (положення);

3) статут (положення) в двох примірниках з унесеними змінами;

4) оригінали свідоцтва про реєстрацію об’єднання громадян та
його статуту (положення).

У разі внесення до статутних документів змін, що пов’язані із
зміною місцезнаходження об’єднання громадян, додатково подаються
документи, які підтверджують місцезнаходження такого об’єднання.

За результатами розгляду заяви про реєстрацію змін
приймається у термін, передбачений для розгляду заяви про
реєстрацію об’єднання громадян, рішення про реєстрацію змін з
виконанням відповідної позначки на титульному аркуші статуту
(положення) або про відмову в їх реєстрації.

У разі зміни назви, місцезнаходження вищого статутного
органу, мети об’єднання громадян реєструючий орган видає нове
свідоцтво про реєстрацію такого об’єднання.

Про зміну своєї назви об’єднання громадян зобов’язане після
реєстрації змін опублікувати відповідне оголошення в засобах
масової інформації.

( Пункт 12 в редакції Постанови КМ N 769 від
18.08.2005 )

13. У разі припинення діяльності об’єднання громадян
реєструючий орган приймає рішення про скасування запису в Реєстрі
об’єднань громадян.

Додаток N 1
до Положення про порядок легалізації
об’єднань громадян

ЗАЯВА

_________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові засновників або їх уповноважених

_________________________________________________________________
представників, рік народження, місце постійного проживання,

__________________________________________________________________
N телефону)

__________________________________________________________________
подають установчі документи на реєстрацію_________________________
__________________________________________(назва об’єднання

__________________________________________________________________
громадян і територія, в межах якої діє об’єднання)

Статут (положення) прийнятий______________________________________
(рік, місяць, число,

__________________________________________________________________
назва органу, який прийняв статут)

Основна мета діяльності об’єднання________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
Назва та юридична адреса постійно діючого центрального статутного
органу об’єднання громадян________________________________________

__________________________________________________________________

Прізвища засновників Підписи


Дата

Примітка. Підписи повинні бути завірені в установленому законом
порядку.

Додаток N 2
до Положення про порядок легалізації
об’єднань громадян

Дані про місцеві осередки
об’єднання громадян

N п/п Назва місцевого осередку Прізвище, ім’я, по батькові керівника Кількість членів осередку Юридична адреса, N телефону Дані про легалізаціюПримітка. Дані підписуються особою, яка очолює центральний
статутний орган об’єднання громадян, що подало
заяву про реєстрацію.

___________________________________________
(назва органу, що здійснює реєстрацію)

СВІДОЦТВО
про реєстрацію
об’єднання громадян

Додаток N 3
до Положення про порядок легалізації
об’єднань громадян

___________________________________________
(назва органу, що здійснює реєстрацію)

СВІДОЦТВО
про реєстрацію

_______________ об’єднання громадян

___________ 19 р.
N _________

Назва об’єднання ________________________________________________

_________________________________________________________________
Вид об’єднання __________________________________________________

_________________________________________________________________
Постійно діючий центральний статутний орган об’єднання __________

_________________________________________________________________
(повна назва, адреса)

_________________________________________________________________

__________________
Керівник
Підпис

__________________
М.П.

Основна мета діяльності _________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________