(044) 486–71–56 – Пряма телефонна лінія для допомоги жителям Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської областей та з питань діяльності Міністерства юстиції і підпорядкованих органів.         0–800–213–103 – телефонний номер системи безоплатної правової допомоги для людей, які зазнали кримінального або адміністративного переслідування. Дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні.         «Гаряча» телефонна лінія для працівників органів юстиції АР Крим. Звертатися можна за телефоном: (044) 486-71-56.         До уваги неурядових організацій, вищих навчальних закладів та інших установ! Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини розроблено анкету для осіб, постраждалих внаслідок порушення їх прав, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Російською Федерацією на окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також у Донецькій та Луганській областях України, та методичні рекомендації для її заповнення.         До уваги осіб, які бажають звернутися до Європейського суду з прав людини! У зв'язку зі змінами, внесеними до Правила 47 Регламенту Європейського суду з прав людини, з 01 січня 2016 року було оновлено формуляр заяви та пояснювальну нотатку для його заповнення. З вказаними документами Ви можете ознайомитись у рубриці «Захист інтересів держави в Європейському суді» на офіційному сайті Міністерства юстиції України
Розпочав роботу новий сайт Міністерства юстиції України >>
Міністр юстиції України Петренко Павло Дмитрович
Петренко Павло Дмитрович
Міністр юстиції України

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р. N145 "Про порядок реєстрації філіалів, відділень, представництв та інших структурних осередків громадських (неурядових) організацій зарубіжних держав в Україні"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 26 лютого 1993 р. N 145
Київ

Про порядок реєстрації філіалів, відділень,
представництв та інших структурних осередків
громадських (неурядових) організацій зарубіжних
держав в Україні


На підставі Закону України "Про об’єднання громадян"
і на виконання постанови Верховної Ради України про
введення його в дію Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Положення про порядок реєстрації філіалів,
відділень, представництв та інших структурних осередків
громадських (неурядових) організацій зарубіжних держав в Україні,
що додається.

2. Установити збір за реєстрацію структурних осередків
громадських організацій зарубіжних держав в Україні у розмірі 500
доларів США (за наявності ліцензії Національного банку) або
еквівалент цієї суми у валюті України за курсом Національного
банку на час сплати. ( Абзац перший пункту 2 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 113 від 22.02.94 )

За реєстрацію структурних осередків громадських організацій
інвалідів розмір реєстраційного збору знижується на 50 відсотків.

Структурні осередки дитячих громадських організацій від
сплати реєстраційного збору звільняються.

3. За видачу структурному осередкові громадської організації
зарубіжної держави в Україні дубліката свідоцтва про реєстрацію
встановлюється плата в розмірі 50 доларів США (за наявності
ліцензії Національного банку) або еквівалент цієї суми у валюті
України за курсом Національного банку на час сплати. ( Пункт 3 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 113 від
22.02.94 )

4. Кошти, одержані від сплати зборів за реєстрацію
структурних осередків громадських (неурядових) організацій
зарубіжних держав в Україні, а також за видачу дублікатів свідоцтв
про реєстрацію структурних осередків громадських (неурядових)
організацій зарубіжних держав в Україні, зараховуються до
державного бюджету. ( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 113 від 22.02.94, в редакції
Постанови КМ N 283 від 07.03.98 )

5. Міністерству культури і мистецтв забезпечувати
виготовлення на замовлення Міністерства юстиції бланків свідоцтв
про реєстрацію структурних осередків громадських організацій
зарубіжних держав в Україні.

Міністерству юстиції укласти з Державним комітетом з
матеріальних ресурсів державний контракт про виділення для цієї
мети відповідних ресурсів.

( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1758
від 27.12.2001 )

Прем’єр-міністр України Л.КУЧМА
Перший заступник Міністра
Кабінету Міністрів України
В.НЕСМІХ


Інд.39

ЗАТВЕРДЖЕНЕ
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 лютого 1993 р. N 145

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок реєстрації філіалів, відділень,
представництв та інших структурних осередків
громадських (неурядових) організацій зарубіжних
держав в Україні

1.Реєстрація філіалів, відділень, представництв та інших
структурних осередків громадських (неурядових) організацій
зарубіжних держав в Україні здійснюється Мінюстом.

2. Для реєстрації структурного осередку, крім представництва,
представники громадської організації зарубіжної держави подають
заяву до Мінюсту.

До заяви додаються:

1) документ, що підтверджує легалізацію громадської
організації зарубіжної держави;

2) статут (положення) громадської організації зарубіжної
держави;

3) рішення про створення структурного осередку;

4) статут (положення) структурного осередку;

5) відомості про склад керівництва вищих статутних органів
структурного осередку (із зазначенням прізвища, імені,
по батькові, року народження, місця постійного проживання, посади
(заняття), номера телефона);

6) документ про сплату реєстраційного збору.

3. Документи, зазначені у підпунктах 1 і 2 пункту 2 цього
Положення, повинні бути легалізовані відповідно до чинного
законодавства України та з урахуванням порядку, передбаченого
національним законодавством країни громадської організації.

4. Для реєстрації представництва подаються заява та
документи, зазначені у підпунктах 1,2 і 6 пункту 2 цього
Положення, а також довіреність на здійснення представницьких
функцій, оформлена відповідно до законодавства країни, де вона
видана (із зазначенням терміну її дії, прізвища, імені
представника, його громадянства, місця проживання, повноважень).
( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 113
від 22.02.94 )

5. Заява про реєстрацію структурного осередку за наявності
всіх необхідних документів розглядається в двомісячний термін. У
необхідних випадках Мінюст проводить перевірку відомостей, що
містяться в поданих документах.

При розгляді питання про реєстрацію структурного осередку мо-
жуть бути присутніми представники громадської організації
зарубіжної держави.

6. За результатами розгляду заяви приймається рішення про
реєстрацію структурного осередку або про відмову в його
реєстрації.

7. У разі реєстрації структурного осередку заявникові
видається свідоцтво про реєстрацію встановленого зразка згідно з
додатком.

8. Зареєстрованому структурному осередку присвоюється
відповідний номер. Дані про реєстрацію вносяться до Реєстру
об’єднань громадян, що ведеться Мінюстом.

У Реєстрі зазначається: дата надходження документів, назва
структурного осередку, його місцезнаходження, дата затвердження
статуту (положення), мета діяльності, відомості про склад
статутних органів і дата реєстрації осередку, відомості про зміни
в статутних документах, сума внесеного реєстраційного збору.

Дані Реєстру об’єднань громадян публікуються в газеті
"Урядовий кур’єр".

9. Відомості про реєстрацію структурних осередків Мінюст
передає у 10-денний термін до головного обчислювального центру
Держкомстату.

( Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1758
від 27.12.2001 )

10. Якщо статутні документи структурного осередку або інші
документи, подані на реєстрацію, суперечать законодавству України,
Мінюст приймає рішення про відмову в реєстрації структурного
осередку.

Рішення про відмову в реєстрації структурного осередку в
10-денний термін надсилається заявникові.

11. Про зміни в статутних документах представник
(представники) громадської організації зарубіжної держави в
5-денний термін письмово повідомляє Мінюст.

12. У разі припинення діяльності структурного осередку Мінюст
приймає рішення про скасування запису в Реєстрі об’єднань
громадян.

13. Перереєстрація структурних осередків здійснюється
відповідно до вимог пунктів 5-10 цього Положення.

Додаток
до Положення про порядок реєстрації філіалів,
відділень, представництв та інших структурних
осередків громадських (неурядових) організацій
зарубіжних держав в Україні

———————————————————————————————————————————————

(назва органу, що здійснює реєстрацію)

СВІДОЦТВО
про реєстрацію структурного осередку громадської
(неурядової) організації зарубіжної держави в
Україні

________________ 199 р.
N ____________

Вид структурного осередку громадської організації зарубіжної держави
————————————————————————————————————————————————————
————————————————————————————————————————————————————————————

Назва держави, де знаходяться центральні статутні органи громадської організації
——————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————

Постійно діючий вищий статутний орган структурного осередку громадської організації зарубіжної держави
———————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————

Основна мета діяльності структурного осередку
————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————

Керівник
—————————————————————————————
Підпис

М.П.