(044) 486–71–56 – Пряма телефонна лінія для допомоги жителям Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської областей та з питань діяльності Міністерства юстиції і підпорядкованих органів.         0–800–213–103 – телефонний номер системи безоплатної правової допомоги для людей, які зазнали кримінального або адміністративного переслідування. Дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні.         «Гаряча» телефонна лінія для працівників органів юстиції АР Крим. Звертатися можна за телефоном: (044) 486-71-56.         До уваги неурядових організацій, вищих навчальних закладів та інших установ! Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини розроблено анкету для осіб, постраждалих внаслідок порушення їх прав, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Російською Федерацією на окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також у Донецькій та Луганській областях України, та методичні рекомендації для її заповнення.         До уваги осіб, які бажають звернутися до Європейського суду з прав людини! У зв'язку зі змінами, внесеними до Правила 47 Регламенту Європейського суду з прав людини, з 01 січня 2016 року було оновлено формуляр заяви та пояснювальну нотатку для його заповнення. З вказаними документами Ви можете ознайомитись у рубриці «Захист інтересів держави в Європейському суді» на офіційному сайті Міністерства юстиції України
Розпочав роботу новий сайт Міністерства юстиції України >>
Міністр юстиції України Петренко Павло Дмитрович
Петренко Павло Дмитрович
Міністр юстиції України

Постанова Кабінету Міністрів України від 1 червня 1998 р. N 762 ’’Про затвердження Порядку надання спілці професійних творчих працівників статусу творчої спілки як суб’єкта творчої діяльності’’.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 1 червня 1998 р. N 762
Київ

Про затвердження Порядку надання спілці
професійних творчих працівників
статусу творчої спілки як суб’єкта
творчої діяльності

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Відповідно до статті 8 Закону України "Про професійних
творчих працівників та творчі спілки" затвердити
Порядок надання спілці професійних творчих працівників статусу
творчої спілки як суб’єкта творчої діяльності, що додається.

Міністерству культури і мистецтв згідно з пунктами 3 і 4
зазначеного Порядку в місячний термін затвердити порядок
діяльності експертних комісій.

Міністерству культури і мистецтв, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським
державним адміністраціям забезпечувати в разі необхідності
утворення експертних комісій.

2. Міністерству юстиції та відповідним управлінням юстиції за
заявами Всеукраїнської музичної спілки, Спілки архітекторів,
Спілки дизайнерів, Спілки журналістів, Спілки кінематографістів,
Спілки композиторів, Спілки майстрів народного мистецтва, Спілки
письменників, Спілки театральних діячів, Спілки художників, Спілки
фотохудожників, Всеукраїнської спілки кобзарів, Національної Ліги
українських композиторів, Спілки рекламістів та їх територіальних
осередків відповідно до пункту 4 Прикінцевих положень Закону
України "Про професійних творчих працівників та творчі спілки"
провести без перереєстрації заміну свідоцтв про їх реєстрацію на
свідоцтва про реєстрацію творчої спілки та територіального
осередку творчої спілки як суб’єкта творчої діяльності.

Прем’єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО


Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 червня 1998 р. N 762

ПОРЯДОК
надання спілці професійних творчих працівників
статусу творчої спілки як суб’єкта творчої діяльності

1. Відповідно до статті 8 Закону України "Про професійних
творчих працівників та творчі спілки" питання про
надання спілці професійних творчих працівників статусу творчої
спілки як суб’єкта творчої діяльності вирішується під час
реєстрації спілки Мін’юстом, відповідними управліннями юстиції.

2. Статус творчої спілки як суб’єкта творчої діяльності
надається спілці професійних творчих працівників за таких умов:

спілка є добровільним об’єднанням професійних творчих
працівників відповідного фахового напряму в галузі культури та
мистецтва;

творчі працівники - члени спілки мають у своєму доробку
завершені та оприлюднені твори (або їх інтерпретацію) в галузі
культури та мистецтва;

статут спілки передбачає її діяльність за принципами і
основними напрямами, зазначеними в статті 3 Закону України "Про
професійних творчих працівників та творчі спілки".

3. Для вирішення питання про надання всеукраїнській та
регіональній (місцевій) спілці професійних творчих працівників
статусу творчої спілки як суб’єкта творчої діяльності при
Мінкультури та при Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласних, Київській та Севастопольській міських державних
адміністраціях утворюються експертні комісії, які провадять свою
діяльність на громадських засадах.

Експертна комісія при Мінкультури формується цим
Міністерством із представників Мін’юсту, інших центральних органів
виконавчої влади, до сфери управління яких належить відповідний
напрям діяльності спілки, із представників професійних творчих
колективів.

Експертні комісії при Раді міністрів Автономної Республіки
Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних
адміністраціях формуються цими органами відповідно до порядку
діяльності експертних комісій, що визначається Мінкультури.

4. Для отримання висновку експертної комісії всеукраїнська
спілка професійних творчих працівників звертається до Мінкультури,
а регіональна (місцева) спілка - до Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міської
державної адміністрації.

Експертна комісія готує висновок щодо можливості надання
статусу творчої спілки як суб’єкта творчої діяльності із
зазначенням відомостей про відповідність діяльності, статуту і
членства спілки професійних творчих працівників умовам, визначеним
у пункті 2 цього Порядку.

Порядок видачі та форму висновку розробляє і затверджує
Мінкультури.

5. Підставою для надання спілці професійних творчих
працівників статусу творчої спілки як суб’єкта творчої діяльності
є позитивний висновок відповідної експертної комісії, що подається
спілкою професійних творчих працівників до органу, який здійснює
реєстрацію творчих спілок, разом з документами, зазначеними в
частині четвертій статті 10 Закону України "Про професійних
творчих працівників та творчі спілки".