(044) 486–71–56 – Пряма телефонна лінія для допомоги жителям Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської областей та з питань діяльності Міністерства юстиції і підпорядкованих органів.         0–800–213–103 – телефонний номер системи безоплатної правової допомоги для людей, які зазнали кримінального або адміністративного переслідування. Дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні.         «Гаряча» телефонна лінія для працівників органів юстиції АР Крим. Звертатися можна за телефоном: (044) 486-71-56.         До уваги неурядових організацій, вищих навчальних закладів та інших установ! Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини розроблено анкету для осіб, постраждалих внаслідок порушення їх прав, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Російською Федерацією на окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також у Донецькій та Луганській областях України, та методичні рекомендації для її заповнення.         До уваги осіб, які бажають звернутися до Європейського суду з прав людини! У зв'язку зі змінами, внесеними до Правила 47 Регламенту Європейського суду з прав людини, з 01 січня 2016 року було оновлено формуляр заяви та пояснювальну нотатку для його заповнення. З вказаними документами Ви можете ознайомитись у рубриці «Захист інтересів держави в Європейському суді» на офіційному сайті Міністерства юстиції України
Розпочав роботу новий сайт Міністерства юстиції України >>
Міністр юстиції України Петренко Павло Дмитрович
Петренко Павло Дмитрович
Міністр юстиції України

Наказ Міністерства юстиції України від 8 червня 1998 року N35/5 ’’Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації торгово-промислових палат’’.

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 35/5 від 08.06.98
м.Київ

vd980608 vn35/5
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
8 червня 1998 р.
за N 369/2809


Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації
торгово-промислових палат

З метою забезпечення реєстрації торгово-промислових палат
відповідно до Закону України "Про торгово-промислові палати в
Україні" Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Положення про порядок реєстрації
торгово-промислових палат, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Л.В.Єфіменка.

В.о.Міністра юстиції України Б.С.Стичинський


Затверджено
Наказ Міністерства юстиції
України 08.06.98 р. N 35/5

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 червня 1998 р.
за N 369/2809

Положення
про порядок державної реєстрації
торгово-промислових палат

Положення, розроблене відповідно до Закону України "Про
торгово-промислові палати в Україні", визначає умови
та порядок державної реєстрації торгово-промислових палат.

1. Державна реєстрація Торгово-промислової палати України
провадиться Міністерством юстиції України.

Державна реєстрація Торгово-промислової палати Автономної
Республіки Крим провадиться Головним управлінням юстиції
Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим; інших
регіональних торгово-промислових палат відповідно - обласними,
Київським та Севастопольським міськими управліннями юстиції.

2. Для реєстрації регіональних торгово-промислових палат в
органах юстиції подаються такі документи:

заява засновників або уповноваженого представника
(представників), підписи яких засвідчуються у встановленому
законодавством порядку;

нотаріально засвідчена копія статуту торгово-промислової
палати;

нотаріально засвідчена копія протоколу установчого з’їзду
(конференції) або загальних зборів засновників, що прийняли Статут
(не менш як 50);

відомості про засновників (не менш як 50):

для юридичних осіб - назва юридичної особи, її
місцезнаходження, копія документа про реєстрацію (нотаріально
засвідчена);

для фізичних осіб - громадян України, зареєстрованих як
підприємці, - прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання,
відомості про реєстрацію як підприємця;

документ про сплату реєстраційного збору.

3. Для реєстрації Торгово-промислової палати України до
Міністерства юстиції України подаються:

заява Торгово-промислової палати України;

нотаріально засвідчена копія Статуту;

нотаріально засвідчена копія протоколу з’їзду (конференції)
або загальних зборів засновників, що прийняли Статут;

документ про сплату реєстраційного збору.

4. Заява про реєстрацію торгово-промислової палати подається
у місячний термін з дня прийняття статуту.

Орган, який здійснює державну реєстрацію, проводить перевірку
відомостей, що містяться в поданих документах.

5. Державна реєстрація торгово-промислової палати
здійснюється реєструючим органом у 30-денний термін з дня подання
заяви.

6. За результатами розгляду заяви приймається рішення про
державну реєстрацію або відмову в державній реєстрації, про що
повідомляється заявнику.

Порушення порядку створення торгово-промислової палати,
встановленого Законом України "Про торгово-промислові палати в
Україні", або невідповідність її статуту
законодавству України є підставами для відмови в державній
реєстрації торгово-промислової палати.

7. Рішення про відмову в державній реєстрації
торгово-промислової палати може бути оскаржене в судовому порядку.

8. Після державної реєстрації торгово-промислової палати
засновникам видається свідоцтво про реєстрацію за встановленим
зразком (додається).

9. Відомості про реєстрацію торгово-промислової палати
заносяться до державного реєстру торгово-промислових палат, що
ведеться реєструючим органом, та оприлюднюються в офіційних
виданнях.

У реєстрі зазначаються: дата надходження документів, назва
торгово-промислової палати; дата прийняття статуту;
місцезнаходження торгово-промислової палати; основна мета
діяльності; дата реєстрації; відомості про зміни в статутних
документах; сума внесеного реєстраційного збору.

У разі відмови в реєстрації торгово-промислової палати
реєстраційний збір поверненню не підлягає.

10. Зміни до статуту торгово-промислової палати підлягають
реєстрації в порядку, передбаченому для державної реєстрації
торгово-промислової палати.

Заява про реєстрацію змін та доповнень розглядається в
місячний строк.

За результатами розгляду заяви приймається рішення про
реєстрацію змін, про що робиться відповідна відмітка в реєстрі та
на першому примірнику статуту, або відмову в їх реєстрації.

11. Припинення діяльності торгово-промислової палати
відбувається шляхом її ліквідації.

Ліквідація торгово-промислової палати провадиться за рішенням
засновників або за рішенням її вищого керівного органу.

Торгово-промислову палату може бути ліквідовано також за
рішенням суду у випадках і порядку, встановлених законодавством
України.

12. У разі ліквідації торгово-промислової палати за рішенням
засновників або вищого керівного органу до органу, що здійснив
реєстрацію, подається:

заява;

рішення засновників або вищого керівного органу;

акт ліквідаційної комісії;

довідка з установи банку про закриття рахунку;

публікація в пресі про ліквідацію торгово-промислової
палати;

акт органу внутрішніх справ про здачу печаток, штампів;

оригінал статуту;

свідоцтво про державну реєстрацію.

13. У разі втрати оригіналу свідоцтва про реєстрацію
торгово-промислової палати для отримання його дублікату до
реєструючого органу подається:

заява торгово-промислової палати;

документ, що засвідчує сплату коштів за видачу дубліката.

14. Реєструючий орган у 10-денний термін розглядає документи
та приймає рішення про виключення торгово-промислової палати з
державного реєстру і повідомляє про це органи державної
статистики.

Додаток
до Положення про порядок
державної реєстрації
торгово-промислових палат

Основна мета діяльності ___
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

Свідоцтво
про державну реєстрацію
торгово-промислової палати
_____________ 19 р.
N ________


Назва торгово-промислової палати

____________________________________
Вид організації (статус)
___________

____________________________________
Вищий керівний орган
торгово-промислової палати _________

____________________________________
(повна назва, адреса)
Територія, на яку поширюється
діяльність торгово-промислової
палати _____________________________

____________________________________

____________________________________
Посада особи, що
підписала свідоцтво ______________

прізвищеМ.П.