(044) 486–71–56 – Пряма телефонна лінія для допомоги жителям Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської областей та з питань діяльності Міністерства юстиції і підпорядкованих органів.         0–800–213–103 – телефонний номер системи безоплатної правової допомоги для людей, які зазнали кримінального або адміністративного переслідування. Дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні.         «Гаряча» телефонна лінія для працівників органів юстиції АР Крим. Звертатися можна за телефоном: (044) 486-71-56.         До уваги неурядових організацій, вищих навчальних закладів та інших установ! Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини розроблено анкету для осіб, постраждалих внаслідок порушення їх прав, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Російською Федерацією на окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також у Донецькій та Луганській областях України, та методичні рекомендації для її заповнення.         До уваги осіб, які бажають звернутися до Європейського суду з прав людини! У зв'язку зі змінами, внесеними до Правила 47 Регламенту Європейського суду з прав людини, з 01 січня 2016 року було оновлено формуляр заяви та пояснювальну нотатку для його заповнення. З вказаними документами Ви можете ознайомитись у рубриці «Захист інтересів держави в Європейському суді» на офіційному сайті Міністерства юстиції України
Розпочав роботу новий сайт Міністерства юстиції України >>
Міністр юстиції України Петренко Павло Дмитрович
Петренко Павло Дмитрович
Міністр юстиції України

Інформація про стан реалізації у І кварталі поточного року пріоритетів у роботі Міністерства юстиції на 2009 рік

Міністром юстиції України Оніщуком М.В. 18 лютого 2009 року затверджено пріоритети у роботі Міністерства юстиції на 2009 рік:

 1. Удосконалення правових механізмів забезпечення конституційних прав і свобод людини.
 2. Реформування системи правосуддя, кримінальної юстиції та системи відбування покарань.
 3. Створення правових засад запобігання та протидії корупції.
 4. Запровадження дієвих механізмів підвищення ефективності функціонування системи примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб).
 5. Реформування системи нотаріату з метою створення єдиного нотаріату.
 6. Формування системи безоплатної правової допомоги.
 7. Удосконалення системи захисту інтересів держави в судах України.
 8. Здійснення адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.
 9. Встановлення адміністративної відповідальності посадових осіб суб’єктів нормотворення за порушення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів.

Наказом Мін’юсту від 17 березня 2009 року №233/7 затверджено План заходів щодо реалізації пріоритетів діяльності Міністерства юстиції на 2009 рік.

Упродовж І кварталу поточного року Міністерство юстиції спрямовувало свої зусилля на виконання зазначених пріоритетів та Плану заходів, спрямованих на їх реалізацію, інших завдань і функцій, покладених на Міністерство.

Основною метою пріоритету «Удосконалення правових механізмів забезпечення конституційних прав і свобод людини» є проведення структурних та функціональних реформ у сфері виконавчої влади з метою перетворення її з владно-репресивного механізму на організацію, що служить суспільству, і створення на цій основі ефективної системи державного управління. У рамках реалізації першого пріоритету передбачається удосконалення законодавства у сфері участі громадян у формуванні та реалізації державної політики.

Міністерством юстиції підготовлено та листом від 27 лютого 2009 року № 12494-0-4-08-18 внесено на розгляд Кабінету Міністрів проект Закону України «Про місцевий референдум та інші форми безпосереднього волевиявлення територіальної громади».

Забезпечується супроводження у Верховній Раді проекту Закону України «Про всеукраїнський референдум» (р. № 1374 від 18 січня 2008 року), авторами якого є народні депутати України О. В. Лавринович та С.В. Олійник.

Розроблений Мін’юстом проект Закону України «Про громадські організації» внесений Урядом на розгляд Верховної Ради (р. № 3371 від 14 листопада 2008 року) і готується до розгляду у Комітеті Верховної Ради України з питань правової політики.

У Головному науково-експертному управлінні Апарату Верховної Ради для здійснення експертизи знаходиться розроблений Міністерством юстиції проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики, вирішенні питань місцевого значення» (щодо внесення змін до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації») (р. № 3654 від 26 січня 2009 року).

Мін’юст забезпечує супроводження у Верховній Раді України проекту Адміністративно-процедурного кодексу України (щодо встановлення правового механізму реалізації та захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у їх відносинах з органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування) (р. № 2789 від 18 липня 2008 року). 11 березня 2009 року проект розглядався Комітетом Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування. Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України проект Адміністративно-процедурного кодексу України за наслідками його розгляду у першому читанні прийняти за основу та доручити Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування підготувати його до другого читання з урахуванням зауважень і пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи. 31 березня 2009 року Міністр юстиції представляв проект Адміністративно-процедурного кодексу України на пленарному засіданні Верховної Ради. За рішенням Верховної Ради проект Кодексу направлено на повторне перше читання.

У травні п. р. планується внести на розгляд Кабінету Міністрів проект Закону України «Про міністерства та інші центральні органи виконавчої влади» (щодо визначення повноважень та порядку діяльності центральних органів виконавчої влади). На даний час триває процес узагальнення та вивчення надісланих міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади зауважень та пропозицій на предмет їх врахування. 4 березня 2009 року відбулося чергове засідання робочої групи з обговорення загальних проблем законопроекту.

Продовжується робота над доопрацюванням проекту Закону «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», внесеного на розгляд Кабінету Міністрів 6 жовтня 2008 року. 30 березня 2009 року на засіданні Урядового комітету з питань соціальної та гуманітарної політики прийнято рішення (пункт 1 протоколу № 10) створити робочу групу у складі керівників Мінфіну, Мінекономіки, Міноборони, Держкомтелерадіо, Фонду держмайна та Національної спілки журналістів з метою врегулювання розбіжностей та вироблення узгодженого рішення до законопроекту.

На засіданні Кабінету Міністрів від 18 лютого 2009 року прийнято рішення схвалити законопроект «Про доступ до інформації», розроблений Мін’юстом. Листом Кабінету Міністрів від 23 лютого 2009 року за № 3612/2-09 проект Закону направлено до Верховної Ради. Зазначений проект у парламенті не зареєстровано.

З урахуванням загальних правил протидії корупції у фінансуванні політичних партій та виборчих кампаній, а також керівних принципів боротьби з корупцією, розроблених Комітетом Міністрів Ради Європи, продовжується робота над розробкою проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про політичні партії в Україні». Проведено експертизу проекту Закону про внесення змін до Закону України «Про політичні партії в Україні» (щодо упорядкування реєстрації партій та контролю за їхньою діяльністю), внесеного народним депутатом України Гриценком А.С. (р. № 3260) та надано до Кабінету Міністрів відповідні пропозиції (лист Мін’юсту від 20 лютого 2009 року № 1808-0-4-09-32).

До 30 квітня 2009 року буде доопрацьовано та подано на розгляд до Кабінету Міністрів проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України з питань реєстрації юридичних осіб».

З метою створення централізованої бази даних про легалізовані (зареєстровані) громадські формування забезпечується ведення Єдиного реєстру громадських формувань.

Наказом Міністерства юстиції «Про затвердження Положення про Єдиний реєстр громадських формувань» № 2226/5 від 19 грудня 2008 року вперше створена правова основа для відкритого доступу до усіх легалізованих в Україні громадських формувань: політичних партій, громадських та благодійних організацій тощо.

27 лютого проведено тематичний короткотерміновий семінар-навчання з державними службовцями V категорії – керівниками та спеціалістами структурних підрозділів територіальних органів юстиції щодо проблем запровадження та систематичного наповнення Єдиного реєстру.

На офіційному веб-сайті Мін’юсту та на сайтах головних управлінь юстиції (відповідних обласних держадміністрацій) створено рубрику «Єдиний реєстр громадських формувань».

Здійснюється наповнення Єдиного реєстру.

Міністерством підготовлено та внесено на розгляд Кабінету Міністрів проект урядової постанови «Про затвердження Положення про Електронний реєстр даних про стан і результати проведення громадських експертиз» (лист від 1 квітня 2009 року № 10643-1-4-08-18).

Основною метою пріоритету «Реформування системи правосуддя, кримінальної юстиції та системи відбування покарань» є забезпечення справедливого, незалежного, ефективного та доступного судочинства відповідно до визнаних європейських стандартів та подальше удосконалення роботи Державної кримінально-виконавчої служби шляхом створення умов для виправлення засуджених, здобуття ними освіти та набуття професії, їх соціальної адаптації у суспільстві, розвитку матеріально-технічної бази установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, створення служби пробації, підвищення престижу професії працівника кримінально-виконавчої служби.

Верховною Радою 3 квітня 2007 року прийняті у першому читанні проекти законів «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій України» та «Про внесення змін до Закону України «Про статус суддів» (р. №№ 0916, 0917 від 23 листопада 2007 року, нові редакції). На сьогодні вказані проекти підготовлені парламентським Комітетом з питань правосуддя у вигляді об’єднаного законопроекту «Про судоустрій та статус суддів» і схвалені на засіданні Комітету 18 червня 2008 року для їх розгляду Верховною Радою у другому читанні. Законопроекти спрямовані на удосконалення положень цих законів, у тому числі щодо упорядкування системи судів, удосконалення порядку призначення голів судів, порядку здійснення добору суддів, процедури дисциплінарної відповідальності суддів та ін. Міністерство юстиції забезпечує супроводження законопроектів у ході їх розгляду в комітетах та на пленарних засіданнях Верховної Ради.

18 березня 2009 року Верховною Радою проведено парламентські слухання «Про стан правосуддя в Україні». Міністерство юстиції братиме активну участь у реалізації рекомендацій, прийнятих за результатами слухань.

Міністерством юстиції підготовлено проект Кодексу комерційного судочинства України, метою якого є удосконалення правового регулювання господарського судочинства з урахуванням європейських стандартів щодо судового захисту порушених прав і інтересів осіб, а також уніфікація з нормами інших процесуальних кодексів в частині основних засад здійснення судочинства. Проект погоджено з Міністерством економіки, Міністерством фінансів, Державною судовою адміністрацією, Державною податковою адміністрацією, Генеральною прокуратурою України, а також з Верховним Судом України та Вищим господарським судом України і в установленому порядку подано на розгляд Кабінету Міністрів 25 березня 2009 року.

8 квітня 2008 року Указом Президента України № 311 затверджена Концепція реформування кримінальної юстиції України, яка передбачає, що конституційні повноваження та принципи організації прокуратури мають відповідати стандартам демократичного суспільства, що керується принципом верховенства права, згідно з рекомендаціями Парламентської Асамблеї та Комітету міністрів Ради Європи.

У сфері кримінальної юстиції прокуратура в Україні має стати єдиним органом, на який покладається виконання таких функцій:

 • а) нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність та досудове розслідування;
 • б) кримінальне переслідування особи, в тому числі висунення обвинувачення, процесуальне керівництво досудовим розслідуванням та складання обвинувального акта;
 • в) нагляд за додержанням законів органами та установами, які виконують судові рішення у кримінальних справах, а також застосовують інші заходи примусового характеру, пов’язані з обмеженням особистої свободи громадян.

Досудове розслідування органами прокуратури може проводитись лише у виняткових випадках, спеціально визначених законом.

Організаційна структура органів прокуратури повинна будуватися за функціональним принципом і відповідати Рекомендації Комітету міністрів Ради Європи № (2000)19. При цьому має бути гарантовано процесуальну незалежність прокурора (державного обвинувача) при здійсненні повноважень у досудовому та судовому провадженні як від зовнішніх (наприклад, політичних) впливів, так і від неправомірного впливу прокурорів вищого рівня.

У процесі реформування прокуратури також необхідно передбачити вимоги до кандидатів на посаду прокурора, змінити існуючий порядок призначення на посади Генерального прокурора України та підпорядкованих йому прокурорів, визначити виключний перелік підстав для дострокового припинення повноважень та спеціальну процедуру прийняття такого рішення, встановити правила професійної етики; законодавчо встановити процедуру добору на посаду прокурора на конкурсних засадах, закріпити механізми внутрішнього та зовнішнього контролю за діяльністю прокуратури, критерії оцінки її діяльності, процедуру притягнення до відповідальності та гарантії від незаконного звільнення.

Відповідно до підпункту 4 пункту 2 Плану заходів щодо реалізації Концепції реформування кримінальної юстиції України, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів від 27 серпня 2008 р. № 1153, Міністерство юстиції визначено відповідальним за розробку та подання в установленому порядку у грудні 2008 року проекту Закону України про нову редакцію Закону України «Про прокуратуру».

Однак, враховуючи те, що зміни до кримінального процесуального законодавства значно впливатимуть на інституційне реформування прокуратури, завершення розробки вказаного проекту Закону можливо виключно після завершення роботи над новим Кримінальним процесуальним кодексом України.

У зв’язку з цим Міністерство юстиції розробило проект розпорядження Кабінету Міністрів «Про внесення змін до плану заходів щодо реалізації Концепції реформування кримінальної юстиції України», яким передбачається встановлення нового строку розробки проектів законів України «Про систему органів досудового розслідування і статус слідчих» та «Про прокуратуру», а саме – протягом шести місяців після прийняття Кримінального процесуального кодексу України (за результатами роботи експертної групи, утвореної розпорядженням Голови Національної комісії із зміцнення демократії та утвердження верховенства права від 15 грудня 2008 року № 3 (далі – Робоча група) з урахуванням пропозицій, отриманих від експертів, членів та радників Національної комісії із зміцнення демократії та утвердження верховенства права, відпрацьовано остаточний варіант проекту Кримінального процесуального кодексу України. Листом від 10 березня 2009 року № 340-НК Національна комісія із зміцнення демократії та утвердження верховенства права надіслала Президенту України проект нової редакції Кримінального процесуального кодексу України для подальшого його внесення на розгляд Верховної Ради України як невідкладного).

24 лютого 2009 року на засіданні Урядового комітету з питань правової політики, оборони та правоохоронної діяльності вказаний проект розпорядження схвалено та доручено Міністерству юстиції подати його для розгляду на засіданні Кабінету Міністрів після узгодження проекту із Радою національної безпеки і оборони. Міністерство юстиції погодило проект розпорядження із Радою національної безпеки і оборони та листом від 24 березня 2009 року № 2522-0-4-09-22 повідомило Кабінет Міністрів про проведену роботу.

Наказом Міністерства юстиції від 5 березня 2009 року № 202/7 утворено міжвідомчу робочу групу з підготовки проектів законів «Про прокуратуру» (нова редакція) та «Про систему органів досудового розслідування і статус слідчих». Наразі планується у найближчий час провести засідання цієї робочої групи, на якому визначити порядок її подальшої роботи над вказаними законопроектами.

Доопрацьовується відповідно до пропозицій зацікавлених центральних органів виконавчої влади проект Закону України «Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України та Закону України "Про попереднє ув’язнення» (з метою гуманізації умов обмеження волі на досудовій стадії кримінального процесу та приведення їх у відповідність з Рекомендаціями № Rec (2006) 13 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам «Про застосування попереднього ув’язнення, умови, в яких його відбувають та забезпечення гарантій проти зловживань»).

11 березня 2009 року надіслано на розгляд Кабінету Міністрів проект урядової постанови «Про затвердження Державної цільової програми реформування Державної кримінально-виконавчої служби України до 2017 року» (лист № 781-0-4-09-15). Кабінет Міністрів листом від 13 березня 2009 року за № 5190/2-09 повернув проект для погодження з Мінсім’ямолодьспортом, Мінекономіки та Мінфіном.

Протягом І кварталу 2009 року на погодження Міністру юстиції надійшло 7 проектів нормативно-правових актів, розроблених Державним департаментом України з питань виконання покарань, 3 з яких погоджено Міністром.

Мін’юстом розроблено проект наказу «Про вдосконалення порядку подання на погодження Міністру юстиції власних проектів нормативно-правових актів Державним департаментом України з питань виконання покарань». Зазначений Порядок затверджено наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань від 23 січня 2009 року № 20.

На розгляді у Верховній Раді знаходиться розроблений Міністерством юстиції проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту права особи на досудове провадження, розгляд справи судовим органом або виконавче провадження протягом розумного строку».

З метою запровадження системи кваліфікаційного тестування осіб, які бажають самостійно на професійній основі здійснювати судово-експертну діяльність, Управлінням експертного забезпечення правосуддя підготовлено службову записку на ім’я заступника Міністра В.І. Цоклана стосовно необхідності здійснення низки додаткових заходів, із залученням Державного підприємства «Інформаційний центр», Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції, Адміністративного департаменту, Департаменту фінансового забезпечення, а саме: розроблення програмного продукту стосовно тестування експертів, проведення його апробації, обладнання комп’ютерного класу, закупівлі та встановлення комп’ютерів.

У звітному періоді до Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини надійшла 131 справа від Європейського суду з прав людини, у яких Європейським судом запропоновано висловити позицію Уряду України або висловити позицію щодо вступу України у справу в якості третьої сторони.

Підготовлено 92 позиції Уряду України щодо суті скарг на порушення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, направлених Європейським судом на розгляд Урядовому уповноваженому, 28 позицій стосовно вимог заявників щодо справедливої сатисфакції та інших матеріалів у справах.

З метою приведення чинного законодавства у відповідність з положеннями Конвенції та практикою Європейського суду забезпечено здійснення експертизи 636 нормативно-правових актів та їх проектів на предмет їх відповідності положенням Конвенції.

Підготовлено та надано 44 відповіді на звернення громадян щодо роз’яснень положень Конвенції, процедури та порядку звернення до Європейського суду.

Основною метою реалізації пріоритету «Створення правових засад запобігання та протидії корупції» є виконання комплексу заходів нормотворчого та організаційного характеру щодо забезпечення єдиних підходів до формування та реалізації державної антикорупційної політики.

Позитивно вплине на міжнародний імідж України в цілому та стане відправною точкою в реалізації ґрунтовних антикорупційних реформ у нашій державі схвалення пакету «антикорупційних» законопроектів «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення» (р. № 0875 від 23 листопада 2007 року), «Про засади запобігання та протидії корупції» (р. № 0876 від 23 листопада 2007 року) та «Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень» (р. № 0877 від 23 листопада 2007 року), який прийнятий у першому читанні та підготовлений до другого читання Комітетом Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією.

Також фахівці Міністерства юстиції брали активну участь у розробці Кодексу доброчесної поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави, головним розробником якого є Головне управління державної служби України. 10 квітня 2008 року вказаний проект Кодексу подано Кабінетом Міністрів на розгляд Верховної Ради з відповідною рекомендацією профільного Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування прийняти його у першому читанні. Проте на пленарному засіданні Верховної Ради 20 березня 2009 року зазначений законопроект відхилено. Враховуючи важливість цього документа, Міністерство юстиції звернулося до Прем’єр-міністра України та Голови Верховної Ради України, голів депутатських фракцій у Парламенті з пропозицією щодо ініціювання повторного розгляду вказаного законопроекту у Верховній Раді.

На виконання пункту 3 Плану заходів щодо реалізації Концепції подолання корупції в Україні «На шляху до доброчесності» на період до 2010 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів від 15 серпня 2007 року в рамках Третього компоненту Порогової програми корпорації «Виклики тисячоліття» щодо зниження рівня корупції в Україні (МСС) Державною податковою адміністрацією розроблено проект Закону «Про державний фінансовий контроль за декларуванням доходів і їх витрачанням особами, уповноваженими на виконання функцій держави, членами їх сімей та близькими родичами», який доопрацьовується членами робочої групи з метою якнайшвидшого подання на розгляд Кабінету Міністрів.

Міністерство юстиції бере активну участь у роботі з інституційного забезпечення інформування та реалізації державної антикорупційної політики (реалізація комплексу заходів щодо остаточного визначення повноважень Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики).

На сьогодні основною проблемою є те, що в державі відсутні єдині підходи до формування та реалізації антикорупційної політики, а також механізм координації та взаємодії органів виконавчої влади у реалізації антикорупційних заходів.

Наявність таких проблем, в першу чергу, пов’язана з відсутністю органу, відповідального за формування та реалізацію державної антикорупційної політики, на що неодноразово зверталася увага авторитетних міжнародних інституцій.

У розвиток Концепції подолання корупції в Україні «На шляху до доброчесності» та на виконання Указу Президента України від 1 лютого 2008 року № 80 «Про деякі заходи щодо вдосконалення формування та реалізації державної антикорупційної політики» Міністерство юстиції запропонувало Уряду проект постанови Кабінету Міністрів «Деякі питання державної антикорупційної політики». Як відомо, зазначений проект передбачав уведення посади Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики з належним рівнем незалежності у прийнятті рішень та автономії у своїй діяльності з тим, щоб виконувати поставлені перед ним завдання з питань запобігання корупції в державі.

На жаль, проект акта, підтриманий громадськістю, погоджений усіма заінтересованими органами державної влади та схвалений міжнародними експертами, був підданий ревізуванню в Секретаріаті Кабінету Міністрів за відсутності на те об’єктивних підстав. У результаті Кабінетом Міністрів 4 червня 2008 року прийнято постанову № 532 «Деякі питання реалізації державної антикорупційної політики», однак механізм реалізації вказаної постанови на сьогодні відсутній.

З метою досягнення взаємопорозуміння з Кабінетом Міністрів Мін’юст листом від 27 січня 2009 року № 22-9/9 надіслав до Кабінету Міністрів проект постанови Уряду «Питання реалізації державної антикорупційної політики». У зазначеному проекті постанови Міністерством юстиції пропонується утворити при Кабінеті Міністрів України Координаційну раду з питань державної антикорупційної політики під головуванням Першого віце-прем’єр-міністра України та за участю представників заінтересованих державних органів а також громадськості.

Забезпечується робота з реалізації рекомендацій Групи держав проти корупції (GRECO) та на виконання Плану заходів щодо реалізації Концепції подолання корупції «На шляху до доброчесності». З метою належного та повного виконання рекомендацій, наданих Групою держав Ради Європи проти корупції (GRECO), за результатами відповідного оцінювання у 2006 році щодо стану корупції в Україні, Міністерство юстиції звернулося до Кабінету Міністрів з ініціативою переглянути вказаний План у зв’язку з тим, що він не охоплює усіх рекомендацій GRECO, деякі заходи, передбачені Планом, потребують уточнення. Крім цього, строки виконання заходів, передбачені Планом, потребують суттєвого скорочення, оскільки вони повинні бути виконані до 30 вересня 2008 року – часу, коли Україна має звітувати перед GRECO. Кабінет Міністрів підтримав ініціативу Міністерства юстиції та доручив усім заінтересованим органам виконавчої влади надати відповідні пропозиції Міністерству юстиції для підготовки відповідного проекту рішення. Також Міністерство юстиції запросило до співпраці громадські організації. Проект розпорядження Кабінету Міністрів «Про внесення змін до Плану заходів щодо реалізації Концепції «На шляху до доброчесності» на 2008-2010 роки» листом від 14 серпня 2008 року № 3566-0-4-08 надіслано до Кабінету Міністрів. 11-15 травня поточного року у м. Страсбурзі (Франція) на 42-му пленарному засіданні GRECO розглядатиметься звіт щодо виконання Україною рекомендацій, наданих вказаною організацією за результатами спільного першого та другого раунду оцінки стану корупції в Україні.

Міністерством юстиції забезпечено супроводження у Верховній Раді проекту Закону «Про внесення змін до Закону України «Про третейські суди» щодо удосконалення діяльності третейських судів» (р. № 1399 від 22 січня 2008 року, внесений народним депутатом України О. Лавриновичем), який 5 березня 2009 року Верховною Радою прийнято як Закон та 27 березня 2009 року підписано Президентом України.

Важливим напрямом роботи є забезпечення реалізації повноважень Міністра юстиції у сфері судоустрою, зокрема, підготовка проектів указів про утворення чи ліквідацію суддів, підготовка проектів подань Міністра юстиції до кваліфікаційних комісій суддів про ініціювання дисциплінарної відповідальності суддів та проектів подань Міністра юстиції, як члена Вищої ради юстиції, до Вищої ради юстиції – про звільнення суддів; розробка проектів наказів щодо призначення та звільнення осіб до складу кваліфікаційних комісій суддів від Міністерства юстиції України, тощо.

Протягом I кварталу 2009 року Міністром юстиції внесено 3 подання до кваліфікаційних комісій суддів щодо ініціювання питань про дисциплінарну відповідальність суддів.

Крім того, підготовлено три проекти Указів Президента: «Про внесення змін до Мережі та кількісного складу суддів місцевих судів» щодо ліквідації Дніпровського, Комсомольського, Суворовського районних судів міста Херсона та утворення Херсонського міського суду; «Про ліквідацію військового місцевого суду та внесення змін до Указу Президента України від 30 серпня 2001 року № 769»; «Про внесення зміни до Мережі та кількісного складу суддів місцевих судів» щодо внесення зміни до розділу «Луганська область» (підписано Президентом України).

Відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 31 жовтня 2008 року «Про стан протидії корупції в Україні», уведеного в дію Указом Президента України від 27 листопада 2008 року № 1101, Кабінету Міністрів України доручено невідкладно внести на розгляд Верховної Ради України проекти законів, прийняття яких зумовлено приєднанням України до Конвенції ООН проти корупції, Кримінальної конвенції Ради Європи проти корупції та Додаткового протоколу до неї, зокрема проект закону про лобіювання. У силу складності та новизни предмету правового регулювання законопроекту про лобіювання прийнято рішення про розробку Концепції закону із залученням широкого кола фахівців-нормопроектувальників, науковців, експертів, а також представників громадськості. Листом від 2 березня 2009 року № 11714-0-4-09-18 проект розпорядження Кабінету Міністрів «Про схвалення Концепції проекту Закону України «Про лобіювання» в установленому порядку внесено на розгляд Кабінету Міністрів.

Четвертий пріоритет – «Запровадження дієвих механізмів підвищення ефективності функціонування системи примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб)». На сьогодні питання ефективності та своєчасності виконання судових рішень, забезпечення належних умов праці, підвищення професійного рівня державних виконавців все ще залишаються на стадії вирішення та пошуку шляхів усунення протиріч між нормативно-правовими актами, що регулюють правовідносини у цій сфері діяльності.

Міністерство юстиції підготувало законопроекти, які доктринально змінюють і філософію, і ідеологію, і реалізаційні засади виконання судових рішень.

Листом від 17 лютого 2009 року № 25-9/163 подано на розгляд до Кабінету Міністрів законопроект «Про присяжних виконавців», який на даний час опрацьовується Секретаріатом Кабінету Міністрів.

Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури примусового виконання рішень судів» (р. № 2782 від 17 липня 2008 року), яким передбачається комплексно вирішити проблемні питання, що виникають у процесі примусового виконання судових рішень та суттєво підвищити рівень їх виконання, прийнятий за основу (Постанова Верховної Ради від 19 березня 2009 року № 1184-VI).

Законопроект «Про внесення змін до деяких законів України щодо обмеження дії мораторію на примусову реалізацію майна боржника», яким пропонується обмежити дію мораторіїв, встановлених законами України, зокрема усунення необґрунтованих переваг, наданих окремим суб’єктам господарювання під час виконання судових рішень, листом Кабінету Міністрів від 11 березня 2009 року № 4870/2-09 повернуто до Мін’юсту.

26 лютого 2009 року подано на розгляд Кабінету Міністрів проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо безоплатної передачі обернених на користь держави в установленому порядку або безхазяйних транспортних засобів)» (лист № 12732-0-4-08-20).

Підготовлено та листом від 30 березня 2009 року № 3031-0-33-09-25 направлено на погодження до Державної митної служби проект спільного наказу Міністерства юстиції та Державної митної служби «Про внесення змін до Порядку передачі митними органами майна, конфіскованого за рішеннями судів, органам державної виконавчої служби».

Підготовлено також проект спільного наказу Міністерства юстиції та Генеральної прокуратури «Про затвердження Порядку взаємодії органів державної виконавчої служби та органів прокуратури при направленні та розгляді подань державних виконавців про притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності», який готується для подання на державну реєстрацію.

Згідно з оперативними даними, на 1 квітня 2009 року фактично підлягало виконанню органами державної виконавчої служби 4 122 043 виконавчих документи на загальну суму 49 956 180 539 грн., що на 12 334 документи менше та на 11 751 684 066 грн. більше порівняно з аналогічним періодом 2008 року (підлягало виконанню 4 134 377 документів на суму 38 204 496 473 грн.).

Протягом вказаного періоду державними виконавцями завершено 919 446 виконавчих документів на суму 3 826 356 855 грн., що на 79 070 документів менше, але на 507 633 547 грн. більше, ніж за аналогічний період 2008 року (завершено 998 516 документів на суму 3 318 723 308 грн.).

Фактично виконано 522 473 виконавчих документи та стягнуто 990 582 638 грн., що менше на 80 115 документів та на 55 098 359 грн., ніж за 3 місяці 2008 року (фактично виконано 602 588 документів та всього стягнуто 1 045 680 997 грн.).

Залишок виконавчих документів на кінець вказаного періоду становить 3 202 597 документів на суму 45 293 389 005 грн., що на 66 636 документів та на 10 458 044 958 грн. більше у порівнянні з аналогічним періодом 2008 року, коли залишок складав 3 135 961 виконавчий документ на суму 34 835 344 047 грн.

На 1 квітня 2009 року понад строки, встановлені чинним законодавством, на виконанні перебуває 316 860 виконавчих документів, що становить 9,9 % від кількості документів, що перебувають в залишку на кінець звітного періоду. Протягом цього ж періоду 2008 року на виконанні перебувало 526 659 виконавчих документів з порушеними термінами виконання або 16,8 %.

Фактична чисельність державних виконавців становить 6 295 осіб, тобто штат укомплектовано на 89,4 %. Середнє фактичне навантаження на кожного державного виконавця у місяць становить 218 виконавчих документів.

Державними виконавцями стягнуто виконавчого збору на суму 28 803 407 грн., що на 1 110 554 грн. менше, ніж за аналогічний період 2008 року (29 913 961 грн.).

П’ятий пріоритет - «Реформування системи нотаріату з метою створення єдиного нотаріату».

У зв’язку з прийняттям 1 жовтня 2008 року змін і доповнень до Закону «Про нотаріат» було значно розширено повноваження приватних нотаріусів і зроблено перший крок до створення єдиного нотаріату. Зокрема, закон зрівняв повноваження по вчиненню нотаріальних дій державних і приватних нотаріусів, що зменшить завантаженість державних контор і створить умови для реалізації законних прав і громадян, і нотаріусів.

Наступним кроком має бути завершення підготовки і забезпечення ухвалення проекту Закону «Про нотаріат» у новій редакції з метою створення єдиного нотаріату. Враховуючи те, що всі норми Закону «Про внесення змін до Закону України «Про нотаріат» наберуть чинності 1 червня 2009 року і з цього часу приватні нотаріуси будуть вчиняти нотаріальні дії з оформлення спадкових прав, розробку нової редакції Закону «Про нотаріат» доцільно здійснити у ІV кварталі 2009 року. В основній частині законопроекту необхідно детально виписати нотаріальний процес, а також урегулювати питання організації та діяльності нотаріату і удосконалити систему прозорого доступу до професії нотаріуса, забезпечити ефективне державне регулювання діяльності нотаріату, створення органів професійного самоврядування нотаріусів, єдиного страхового фонду нотаріусів для виплат сум на відшкодування шкоди, завданої фізичним та юридичним особам внаслідок недбалого виконання обов’язків нотаріусом.

У травні 2008 року з метою вдосконалення інституту нотаріату в Україні при Мін’юсті було створено Науково-експертну раду з питань нотаріату. 29 січня ц.р. під керівництвом Міністра юстиції України проведено засідання Науково-експертної ради з питань нотаріату, на якому затверджено план роботи Ради на 2009 рік, обрано заступників голови Ради й секретаря. Члени Ради схвалили методичні рекомендації з питань оформлення спадкових прав, підготовлені Міністерством юстиції на виконання вимог Закону «Про внесення змін до Закону України «Про нотаріат». Методичні рекомендації розроблені для використання їх при проведенні підвищення кваліфікації нотаріусів і для застосування в практичній роботі нотаріусів. Зокрема, в рекомендаціях висвітлені питання вчинення нотаріальних дій, пов’язаних із вжиттям заходів по охороні спадкового майна, із видачею свідоцтв про право на спадщину й свідоцтв про право власності у спільному майні подружжя у випадку смерті одного з подружжя. Більше того, для розгляду й опрацювання актуальних питань застосування законодавства в нотаріальній діяльності Рада створила постійно діючу комісію. Опрацьовані матеріали комісії будуть постійно включатися до методичних рекомендацій. Науково-експертна рада запланувала також на своїх засіданнях у 2009 році розглянути питання про застосування нотаріусами при посвідченні правочинів вимог цивільного, земельного, сімейного законодавства.

Мін’юстом розроблено проект постанови Кабінету Міністрів «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України, який прийнято як постанову від 5 березня 2009 року за № 161. Крім того, розроблено накази Міністерства юстиції: від 19 січня 2009 року № 62/5 «Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції від 12.06.98 № 36/5»; від 7 лютого 2009 року № 224/5 «Про затвердження Порядку проведення кваліфікаційного іспиту для осіб, якими протягом трьох років після отримання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю не здійснювалась нотаріальна діяльність»; від 16 лютого 2009 року № 278/5 «Про внесення змін до Порядку заміщення приватного нотаріуса»; від 27 лютого 2009 року № 363/5 «Про забезпечення належної організації діяльності державних нотаріальних контор».

Протягом I кварталу 2009 року Міністерством юстиції на підставі рішень кваліфікаційних комісій нотаріату, утворених при головних управліннях юстиції, видано 69 свідоцтв про право на заняття нотаріальною діяльністю.

За I квартал 2009 року Мін’юстом зареєстровано 7 адвокатських об’єднань. Внесено зміни та доповнення до статутів вже зареєстрованих адвокатських об’єднань – 8.

Розглянуто 99 запитів регіональних управлінь юстиції щодо надання правової допомоги відповідно до Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах.

У порядку підготовки нотаріально оформлених документів для їх подальшої консульської легалізації оформлено 1 613 документів, призначених для дії за кордоном.

Проставлено апостиль на 5 761 документі, призначених для використання на території інших держав.

Основною метою реалізації пріоритету «Формування системи безоплатної правової допомоги» є створення дієвого механізму забезпечення конституційного права кожного на правову допомогу. Тим самим Україна зробить важливий крок до запровадження європейських стандартів доступу осіб до правосуддя, виконання міжнародних зобов’язань у сфері надання правової допомоги кожному, хто перебуває під юрисдикцією України.

Міністерством вживаються заходи для поліпшення ситуації з наданням безоплатної правової допомоги, особливо на селі. Організовано систематичне інформування населення державними засобами масової інформації про національне законодавство, діяльність органів юстиції на безоплатній основі. Для забезпечення прав малозабезпечених громадян на правову допомогу в регіонах створена розгалужена мережа громадських приймалень.

На кінець І кварталу 2009 року при органах юстиції функціонує 721 правова громадська приймальня з надання безкоштовної правової допомоги малозабезпеченим верствам населення. Крім того, працівники органів юстиції беруть активну участь у роботі понад 940 громадських приймалень, створених при райдержадміністраціях, центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконавчих органах районних, міських рад тощо, та близько 1700 виїзних консультаційних пунктів. Загалом, у громадських приймальнях безоплатну правову допомогу надано близько 40 тисячам малозабезпечених громадян.

Забезпечено організацію понад 5000 виступів фахівців органів юстиції у друкованих засобах масової інформації, на місцевому радіо та телебаченні.

Відповідальними працівниками структурних підрозділів центрального апарату Мін’юсту протягом І кварталу 2009 року підготовлено 13 статей для опублікування у друкованих ЗМІ та розміщення на сайті Мін’юсту й опубліковано у друкованих ЗМІ – 13.

Для найбільш широкого правового інформування чисельної аудиторії радіослухачів та з метою реалізації конституційного права громадян знати свої права та обов’язки організовано співпрацю з Національною радіокомпанією України. Так, відбулося 12 виступів та здійснено 3 записи виступів для подальшої трансляції в радіопередачі «Право».

Забезпечено роботу з організації виступів посадових осіб Мін’юсту у телепередачах: протягом звітного періоду відбулось по 2 виступи у телепрограмах «Територія закону» і «Акцент», що транслюється на 5 телеканалі та Першому діловому каналі (ТОВ ТРК «Заграва»); по 1 виступу у телепрограмах «Правда життя», «ТСН», «Темний силует», «Кримінальні новини», «Володимирська, 15», «Оперативний об’єктив», які виходять в ефір на телеканалах НТН, «1+1», «УТ-1», «Сіті», КДРТРК та ТРК «Ера» відповідно. Крім того, протягом І кварталу здійснено 3 записи виступів у телепрограмі «Територія закону» (5 телеканал) та 1 запис виступу у телепередачі «Економічний вісник» (телеканал ТРК «Київ») для подальшої телевізійної трансляції.

3 березня 2009 року на засіданні Урядового комітету з питань правової політики, оборони та правоохоронної діяльності розглянуто підготовлений Мін’юстом проект Закону «Про безоплатну правову допомогу». 16 березня доопрацьований законопроект внесено на розгляд Кабінету Міністрів. 19 березня 2009 року Центром правової реформи і законопроектних робіт за сприяння Спільної програми Ради Європи та Європейської Комісії «Прозорість та ефективність судової системи України» проведено круглий стіл з обговорення проекту Закону «Про безоплатну правову допомогу», на якому представлено також коментарі експертів Ради Європи до зазначеного проекту Закону.

Основною метою реалізації пріоритету «Удосконалення системи захисту інтересів держави в судах України» є підвищення ефективності функціонування системи захисту інтересів держави в судах України.

На виконання зазначеного пріоритету Мін’юстом ще у 2008 році розроблено проект постанови Кабінету Міністрів «Про заходи щодо підвищення ефективності захисту інтересів держави в судах України», яка прийнята Урядом 18 червня 2008 року за №582 та якою передбачено: 1) покладення на Міністерство юстиції функції міжвідомчої координації із захисту інтересів держави в судах загальної юрисдикції під час розгляду справ, стороною або третьою особою в яких є Кабінет Міністрів України, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади; 2) створення Реєстру судових проваджень, де одним із учасників справ є держава в особі Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади; 3) розробка в новій редакції Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації.

На виконання зазначеної постанови Кабінету Міністрів розроблено в новій редакції Загальне положення про юридичну службу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації, що затверджена постановою Уряду від 26 листопада 2008 року № 1040.

Однак існує проблема: виконання перших двох заходів залежить виключно від бюджетного фінансування.

У зв’язку з відсутністю бюджетного фінансування підготовлено проект чергового листа до Мінфіну з пропозицією внести зміни до Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» в частині передбачення коштів на створення Реєстру.

Упродовж І кварталу 2009 року до Мін’юсту надійшло 232 позови, у тому числі: забезпечено представництво інтересів Кабінету Міністрів України в судах України – 171; з них: задоволено – 2, відмовлено – 12, знаходиться на стадії розгляду – 157; забезпечено представництво інтересів Міністерства юстиції – 61; з них: відмовлено – 5, знаходиться на стадії розгляду – 56; підготовлено позовів про відшкодування збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виконання рішень Європейського суду з прав людини – 9; з них: задоволено – 2, знаходяться на стадії розгляду – 7; підготовлено позовів на захист інтересів іноземних осіб в Україні відповідно до Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей – 6; з них: на стадії прийняття – 5, на стадії розгляду – 1.

Функціонує ефективна система захисту інтересів держави у закордонних юрисдикційних органах. Досягнуто позитивних показників у справах:

 1. 27 січня 2009 року Апеляційний суд м. Каїра оголосив у відкритому засіданні рішення у справі за позовом компанії «Алім Ейрлайнз» (Єгипет) проти Кабінету Міністрів України, Міністерства транспорту, Міністерства фінансів, ВАТ «Авіалінії України», яким відмовив у задоволенні позову до українських відповідачів про стягнення з них компенсації збитків та моральної шкоди в розмірі понад 45 млн. дол. США плюс відсотки, починаючи з 21 жовтня 2000 року.
 2. У справі за позовом компанії «Венко Прикерчинська ЛТД» (США) проти держави Україна 13 лютого 2009 року Арбітражним Трибуналом винесено Наказ №3 про відмову у задоволенні клопотання компанії «Венко Прикерченська Лтд» про вжиття запобіжних заходів проти держава Україна.
 3. 17 лютого 2009 року Посольством України у Великобританії підписано мирову угоду у справі за позовом ВАТ «Совфрахт» проти держави Україна.

Відповідно до вимог Порядку здійснення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та України, затвердженого Указом Президента України від 25 червня 2002 року №581, здійснюються заходи щодо забезпечення представництва інтересів держави в міжнародних та іноземних судах по 12 справах.

Здійснюються заходи щодо досудового врегулювання 4 спорів.

Крім того:

 • Урядом внесено зміни до пункту 3 Порядку фінансування витрат, пов’язаних із захистом прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 5 серпня 2003 року №1198 (постанова Кабінету Міністрів від 14 січня 2009 року №6, проект якої розроблено Мін’юстом);
 • розроблено та подано на розгляд Кабінету Міністрів проект урядового розпорядження «Про виділення Мін’юсту коштів з резервного фонду державного бюджету». Кабінетом Міністрів прийнято рішення про виділення Мін’юсту коштів з резервного фонду державного бюджету у розмірі 25 млн. гривень для здійснення обов’язкових реєстраційних платежів, інших платежів та внесків, а також оплати послуг юридичних радників (розпорядження Кабінету Міністрів від 18 березня 2009 року №323-р);
 • розроблено та направлено на погодження до Міністерства фінансів (лист від 30 березня 2009 року №3530-0-4-09-39) проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік».

Восьмий пріоритет – «Здійснення адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу».

У 2009 році одним із пріоритетних напрямів у роботі Міністерства юстиції є участь Мін’юсту у переговорному процесі щодо укладання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Державним департаментом з питань адаптації законодавства забезпечено участь представників Мін’юсту у переговорному процесі щодо укладання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 24-27 лютого 2009 року (м. Брюссель, Королівство Бельгія) відбулось 4 засідання робочої групи з економічних, сектореальних питань та питань щодо розвитку людського потенціалу в рамках Одинадцятого раунду переговорів між Україною та ЄС щодо укладання Угоди про асоціацію.

Також забезпечено участь представників Мін’юсту у переговорному процесі щодо укладання Угоди про створення зони вільної торгівлі. 26-30 січня 2009 року (м. Київ) відбувся 5 раунд переговорів щодо укладання Угоди про створення зони вільної торгівлі. З 30 березня по 3 квітня 2009 року (м. Брюссель, Королівство Бельгія) відбувся 6 раунд переговорів між Україною та ЄС щодо створення зони вільної торгівлі

Мін’юстом координується робота, пов’язана з виконанням Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

З метою реалізації постанови Кабінету Міністрів від 15 жовтня 2005 року №1365 «Деякі питання адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» Державним департаментом з питань адаптації законодавства підготовлено матеріали до засідання Координаційної ради з адаптації законодавства України до законодавства ЄС:

 • звіт про виконання у 2008 році плану заходів з виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства ЄС;
 • проект розпорядження Кабінету Міністрів «Про затвердження плану заходів щодо виконання у 2009 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу»;
 • Доповідь про стан виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства ЄС (лист до Кабінету Міністрів від 24 січня 2009 року №434-0-4-09-44).

Засідання Координаційної ради з адаптації законодавства України до законодавства ЄС відбулось 9 лютого 2009 року.

Проводиться експертиза проектів законів України та інших нормативно-правових актів, які за предметом правового регулювання належать до сфер, правовідносини в яких регулюються правом Європейського Союзу, на відповідність acquis communautaire. З початку року Державним департаментом надано 159 експертних висновків щодо відповідності acquis communautaire проектів законів України та інших нормативно-правових актів, які надійшли до Міністерства юстиції від Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції, центральних та інших органів державної влади.

У рамках виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу забезпечується організація роботи щодо перекладу на українську мову актів acquis communautaire у пріоритетних сферах адаптації. Наразі завершується підготовка Орієнтовного плану перекладів на 2009 рік (готовність близько 90%), у рамках підготовки якого опрацьовані заявки центральних органів виконавчої влади, що є суб’єктами адаптації законодавства України до законодавств ЄС, а також документи, що увійшли до Плану заходів щодо виконання у 2009 році Програми адаптації законодавства України до законодавства ЄС.

З метою забезпечення більшої ефективності імплементації положень законодавства ЄС у законодавство України та доступності інформації, яка стосується адаптації, постійно оновлюється «Електронна система документації Європейського Союзу, перекладеної на українську мову», завдяки якій всі заінтересовані учасники процесу адаптації можуть ознайомитися з нормативно-правовою базою Європейського Союзу, перекладеною на українську мову

На постійній основі проводиться моніторинг виконання Плану-графіку імплементації Плану дій Україна-ЄС у сфері юстиції, свободи та безпеки, а також проведено роботу щодо підготовки до чергового засідання Української частини Підкомітету №6 «Юстиція, свобода та безпека». Проведення чергового засідання Української частини Підкомітету №6 «Юстиція, свобода та безпека» планується на 15 квітня 2009 року.

Дев’ятий пріоритет – «Встановлення адміністративної відповідальності посадових осіб суб’єктів нормотворення за порушення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів».

З метою реалізації пріоритету Міністерством юстиції було розроблено проект Закону «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів», який прийнято Верховною Радою 19 квітня 2007 року № 957-V та підтверджено результати голосування щодо нього 29 травня 2007 року. 13 червня 2007 року Президент України повернув зазначений Закон до Верховної Ради з пропозиціями щодо його відхилення, що пов’язано з необхідністю розроблення і прийняття закону про нормативно-правові акти, який має комплексно врегулювати питання державної реєстрації нормативно-правових актів.

1 жовтня 2008 року Верховною Радою прийнято Закон «Про нормативно-правові акти», яким встановлено порядок проведення державної реєстрації підзаконних нормативно-правових актів і передбачено відповідальність за порушення законодавства про їх державну реєстрацію. У зв’язку із цим питання внесення відповідних змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення законодавства про державну реєстрацію підзаконних нормативно-правових актів буде вирішено після набрання чинності зазначеним Законом.

Підсумки роботи органів юстиції щодо державної реєстрації нормативно-правових актів за І квартал 2009 року.

За І квартал 2009 року Міністерством юстиції зареєстровано 288 актів (за І квартал 2008 року - 276) із 333 актів, поданих на державну реєстрацію (350). Головними управліннями юстиції зареєстровано 440 нормативно-правових актів із 533 поданих на державну реєстрацію (відповідно 368 із 475), районними - 1147 нормативно-правових актів із 1274 поданих (відповідно 1685 із 1882).

Якість нормативно-правових актів суб’єктів нормотворення, що подаються на державну реєстрацію, залишається низькою, оскільки окремі суб’єкти нормотворення продовжують видавати нормативно-правові акти з порушенням чинного законодавства, зокрема з перевищенням наданої компетенції, без узгодження із заінтересованими органами, а також з порушенням встановленого законодавством про державну реєстрацію нормативно-правових актів строку для їх подання. Так, за І квартал 2009 року Міністерством юстиції відмовлено в державній реєстрації 6 нормативно-правових актів, що становить 2% від загальної кількості поданих на державну реєстрацію актів (5 актів, 1 %), головними управліннями - 17 нормативно-правових актів, що становить 3% від загальної кількості поданих на державну реєстрацію актів (15 актів, 3 %), районними - 30 нормативно-правових актів, що становить 2% від загальної кількості поданих на державну реєстрацію актів (37 актів, 2 %). Зазначене пояснюється, як правило, незнанням чи ігноруванням працівниками відповідних суб’єктів нормотворення законодавства, правил нормопроектувальної техніки, низьким професійним рівнем працівників відповідних юридичних служб.

Основними підставами для відмови є підпункти «б» (акт видано з порушенням вимог законодавства або без урахування практики Європейського суду з прав людини, зокрема акт порушує чи обмежує встановлені законом права, свободи й законні інтереси громадян, підприємств, установ та організацій або покладає на них не передбачені законодавством обов’язки; виходить за межі компетенції органу, що його видав; не відповідає вимогам законодавства про мови; суперечить установленому порядку ведення діловодства) та «в» (акт не узгоджено із заінтересованими органами) пункту 13 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 28 грудня 1992 року № 731.

За результатами проведення правової експертизи нормативно-правових актів Міністерством юстиції, головними та районними управліннями юстиції за І квартал 2009 року попереджено прийняття 156 незаконних правових норм (271).

Дещо збільшився показник повернення нормативно-правових актів, поданих на державну реєстрацію до Міністерства юстиції, без державної реєстрації для доопрацювання. При цьому найчастіше зазначена процедура застосовувалась у зв’язку з відсутністю узгодження нормативно-правових актів із заінтересованими органами та висновку Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини. Так, протягом І кварталу 2009 року Міністерством юстиції повернуто на доопрацювання 80 нормативно-правових актів, що становить 24 % від загальної кількості поданих на державну реєстрацію (50; 14%). На сьогодні з 80 нормативно-правових актів, що повернуто Міністерством юстиції суб’єктам нормотворення без державної реєстрації для доопрацювання за І квартал 2009 року: 22 - зареєстровано, 8 - скасовано, 8 - подано, 29 – термін доопрацювання не закінчився, інші залишаються на контролі.

Головними управліннями юстиції протягом І кварталу 2009 року повернуто на доопрацювання 57 нормативно-правових актів, що становить 11% від загальної кількості поданих на державну реєстрацію (42; 9 %), районними - 54 нормативно-правові акти, що становить 4% від загальної кількості поданих на державну реєстрацію (94; 5 %).

На постійному контролі органів юстиції залишається питання перегляду нормативно-правових актів з метою приведення їх у відповідність до Конституції та чинного законодавства України. За звітний період Міністерством юстиції в порядку контролю направлено суб’єктам нормотворення 26 листів щодо приведення 32 нормативно-правових актів у відповідність до законодавства. На сьогодні суб’єктами нормотворення приведено у відповідність до законодавства лише 4 нормативно-правові акти.

Унаслідок невиконання суб’єктами нормотворення вимог щодо приведення у відповідність до Конституції та законодавства зареєстрованих нормативно-правових актів за звітний період Міністерство юстиції, головні та районні управління юстиції скасували рішення про державну реєстрацію 10 нормативно-правових актів (10).

Однією з основних функцій органів юстиції є здійснення контролю за додержанням суб’єктами нормотворення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів шляхом проведення перевірок. Результати проведених перевірок свідчать про те, що до цього часу існує проблема застосування суб’єктами нормотворення незареєстрованих нормативно-правових актів. Такі акти, по-перше, є нечинними, оскільки не проходять державну реєстрацію в органах юстиції, по-друге, вони не проходять правової експертизи і, як правило, суперечать законодавству. Аналізи виявлених за результатами перевірок незареєстрованих нормативно-правових актів свідчать про те, що суб’єкти нормотворення систематично врегульовують певні суспільні відносини шляхом прийняття нормативно-правових актів з обмеженим строком їх дії, у тому числі прийнятих в порядку експерименту, без подання таких актів на державну реєстрацію до органів юстиції. Крім того, продовжує існувати незаконна практика встановлення листами нових правових норм. При цьому аналіз цих листів свідчить про те, що окремими суб’єктами нормотворення на механізм прийняття таких листів повністю поширено порядок нормотворення (внесення до них змін, зупинення їх дії, втрата ними чинності тощо). Про це свідчить той факт, що окремі листи прийняті до нормативного врегулювання відповідних питань на рівні нормативно-правового акта. Проте, листи є лише службовою кореспонденцією, а нові правові норми, які зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян, повинні бути викладені виключно в нормативно-правових актах, затверджених відповідними розпорядчими документами та зареєстрованих у органах юстиції в установленому законодавством порядку. Такі листи підлягають негайному відкликанню з місць застосування та скасуванню, оскільки спрямовані до виконання з порушенням законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, і, відповідно, є нечинними. Так, Міністерством юстиції за результатами проведених протягом І кварталу 2009 року 4 перевірок (7) виявлено 20 нормативно-правових актів, які підлягали державній реєстрації, проте на державну реєстрацію не подавались (35 актів). На сьогодні залишаються не скасованими 19 актів. Такі нормативно-правові акти є нечинними і їх застосування є порушенням конституційного припису щодо їх державної реєстрації та законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів.

Отже, одним із найбільш суттєвих порушень законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів є спрямування до виконання суб’єктами нормотворення незареєстрованих актів, тобто нечинних.

Таким чином, на сьогодні є актуальним питання встановлення адміністративної відповідальності посадових осіб суб’єктів нормотворення за порушення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, проте це питання має бути вирішено одночасно з прийняття закону про нормативно-правові акти, що має комплексно врегулювати суспільні відносини, пов’язані з державною реєстрацією органами юстиції підзаконних нормативно-правових актів, у тому числі органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

Важливий напрям діяльності Міністерства - удосконалення національного законодавства та національної правової системи.

Упродовж І кварталу 2009 року Міністерством розроблено і подано до Кабінету Міністрів 12 законопроектів, до Секретаріату Президента України - 2, до МЗС – 6. Кабінетом Міністрів на розгляд Верховної Ради внесено 4 законопроекти, розроблених Міністерством юстиції.

Протягом зазначеного періоду прийнято в цілому 6 законів України, розроблених Міністерством юстиції: «Про імміграцію» (р.№ 2124), «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» (913-VI від 4 лютого 2009 року) (р.№ 3068), «Про внесення змін до Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу (852-VI від 14 січня 2009 року) (р.№ 2640), «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (879-VI від 15 січня 2009 року) (р.№ 0880), «Про організацію формування та обігу кредитних історій» (№ 1062-VI від 4 березня 2009 року) (р. № 2316), «Про ратифікацію Європейської конвенції про правовий статус дітей, народжених поза шлюбом» (№ 862-VI від 14 січня 2009 року) (р. № 0093).

Міністерство взаємодіє з Верховною Радою України та її органами.

Підготовлено та 21 січня 2009 року подано до Кабінету Міністрів перелік законопроектів, які Міністерство юстиції пропонує для першочергового розгляду Верховною Радою України.

На початку 2009 року Міністром юстиції особисто визначено 15 законопроектів, розробником яких є Міністерство юстиції, які пропонуються для першочергового подання на розгляд Кабінету Міністрів.

Підготовлено та у січні п. р. подано листи головам 12 комітетів Верховної Ради України, на розгляді у яких знаходяться урядові законопроекти, розроблені Міністерством юстиції, з проханням прискорити їх розгляд та ухвалити висновки щодо включення зазначених законопроектів до порядку денного четвертої сесії Верховної Ради України шостого скликання.

Проаналізовано порядок денний четвертої сесії Верховної Ради України шостого скликання (додаток до Постанови Верховної Ради України від 17 лютого 2009 року №968-УІ) і визначено законопроекти, віднесені до компетенції Міністерства юстиції, та посадових осіб Міністерства, які будуть представляти/супроводжувати ці законопроекти на пленарних засіданнях та засіданнях комітетів Верховної Ради України, а також організовано роботу щодо збору пропозицій (висновків) щодо визначення позиції Міністерства юстиції стосовно законопроектів, включених до порядку денного четвертої сесії Верховної Ради України шостого скликання, які напередодні пленарного тижня подаються до Секретаріату Кабінету Міністрів.

Протягом І кварталу 2009 року на пленарних засіданнях Верховної Ради України посадові особи Міністерства юстиції здійснили супровід 62 законопроектів з питань, що належать до компетенції Міністерства юстиції, та доповідали 14 законопроектів, розроблених Міністерством юстиції.

Посадові особи Міністерства юстиції протягом І кварталу 2009 року взяли участь у 29 засіданнях комітетів Верховної Ради під час розгляду 52 законопроектів з питань, що належать до компетенції Міністерства юстиції. Протягом зазначеного періоду парламентськими комітетами розглянуто 6 урядових законопроектів, розроблених Міністерством юстиції.

Міністерство успішно реалізує повноваження щодо координації законопроектної роботи центральних органів виконавчої влади. За пропозиціями центральних органів виконавчої влади, Сторони профспілок та всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців і підприємців, які є суб’єктами Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями на 2008 - 2009 роки, Міністерство юстиції підготувало проект орієнтовного плану законопроектних робіт на 2009 рік, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2009 року № 185-р. Відповідно до орієнтовного плану законопроектних робіт на 2009 рік центральними органами виконавчої влади передбачається розробити 141 проект нормативно-правового акту, з них проектів: законів – 133; кодексів – 2; державних програм – 6. Міністерство юстиції визначено головним розробником 12 законопроектів.

Міністерство в установленому порядку щомісячно інформує Кабінет Міністрів про перелік законопроектів, розроблення яких передбачено новими завданнями, визначеними законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради, актами Кабінету Міністрів та дорученнями Прем’єр-міністра України після затвердження щорічного орієнтовного плану законопроектних робіт.

Міністерством юстиції здійснено комплекс організаційних заходів, спрямованих на вдосконалення правової роботи в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади та підвищення кваліфікації працівників їх юридичних служб.

Так, з метою залучення висококваліфікованих фахівців до роботи в юридичних службах Міністром юстиції погоджено 5 кандидатур на заміщення вакантних посад керівників юридичних служб 5 центральних органів виконавчої влади, 1 – залишено без розгляду. Вживаються організаційні заходи щодо погодження призначення кандидатур на посади керівників юридичних служб 3 центральних органів виконавчої влади. Крім того, опрацьовано питання та погоджено звільнення керівників юридичних служб 2 центральних органів виконавчої влади. Погоджено кандидатури для зарахування до кадрового резерву на 2009 рік на посади керівників юридичних служб 10 центральних органів виконавчої влади.

Здійснено перевірку стану організації правової роботи в Міністерстві охорони навколишнього природного середовища України.

З метою підвищення професійного рівня працівників юридичних служб Міністерством юстиції організовано та проведено 3 заняття постійно діючого семінару, на яких фахівцями Вищого господарського суду, Кабміну та Мін’юсту прочитано 3 лекції. У ході занять розглядались питання проблем господарського судочинства та застосування норм господарського процесу, процедурних і технічних вимог до погодження та внесення проекту нормативного акту, організації та ведення позовної роботи.

Вживаються заходи щодо виконання пункту 12 Порядку формування державного замовлення на підготовку і підвищення кваліфікації працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил, зокрема збираються пропозиції щодо підвищення кваліфікації працівників юридичних служб центральних органів виконавчої влади та орієнтовної тематики занять на 2010 рік.

Для визначення рівня якості підготовки проектів нормативно-правових актів Міністерством юстиції щомісяця проводиться моніторинг нормопроектувальної діяльності міністерств, інших центральних органів виконавчої влади. Підготовлено моніторинг за грудень, ІV квартал 2008 року та 2008 рік.

Міністерством юстиції зроблено ще один крок на шляху до поліпшення якості юридичної експертизи проектів нормативно-правових актів юридичними службами центральних органів виконавчої влади. Так, з метою реалізації вимог Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації наказом Мін’юсту від 31 березня 2009 року № 578/5 затверджено Форму висновку юридичної служби міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, урядового органу в системі міністерства та його територіальних (місцевих, регіональних) органів, місцевих державних адміністрацій за результатами проведення юридичної експертизи проекту нормативно-правового акта. Відповідно до моніторингу якості нормопроектувальної діяльності юридичних служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у 2008 році із загальної кількості поданих проектів нормативно-правових актів лише 39% (у 2007 році – 38%) погоджено без зауважень. Тому запровадження вищезазначеного документа надасть можливість, крім того, посилити відповідальність керівників юридичних служб центральних органів виконавчої влади за якість підготовки проектів нормативно-правових актів, що надходять на правову експертизу до Мін’юсту.

Здійснюється підготовка нової редакції Порядку погодження у Міністерстві юстиції призначення та звільнення з посад керівників юридичних служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

З метою надання методичної допомоги проаналізовано та узагальнено 57 інформацій міністерств, інших центральних органів виконавчої влади щодо організації правової роботи у 2008 році, а також підприємств, установ, організацій, що належать до сфери їх управління. Крім цього, проаналізовано інформації щодо кадрового складу юридичних служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади на 10 січня 2009 року та підготовлено відповідне узагальнення.

Упродовж І кварталу надано 81 роз’яснення щодо застосування Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, підготовлено та направлено відповіді на 7 звернень фізичних та юридичних осіб.

З метою організації експертного забезпечення правосуддя та ефективної діяльності 8-ми підпорядкованих науково-дослідних установ судових експертиз та їх 13-ти відділень здійснювався постійний контроль за якістю і своєчасним виконанням судових експертиз та проведенням науково-дослідних робіт, формувались проекти обсягів наукових робіт та розрахунки витрат на їх фінансування, готувались розрахунки з утримання працівників НДУСЕ.

Протягом І кварталу 2009 року судово-експертними установами Міністерства юстиції виконано 22 257 експертиз, з яких 6 343 з кримінальних справ, що в цілому, у порівнянні з І кварталом 2008 року на 2 395 експертиз менше. При цьому спостерігається тенденція збільшення експертиз з кримінальних справ. За підсумками роботи І кварталу 2009 року найкращих результатів з експертної роботи досягнуто Одеським (близько 7 тисяч експертиз), Київським та Харківським інститутами, найбільшу кількість експертиз з кримінальних справ проведено Харківським інститутом (1 517 експертиз).

За звітний період експертними установами Мін’юсту проведено 76 повторних експертиз після установ Мін’юсту, МВС, СБУ, Міноборони, приватних судових експертів. Із загальної кількості повторних експертиз 28 проведено після установ системи Мін’юсту: непідтверджених висновків немає.

Установами Мін’юсту виконується 66 наукових робіт.

Проведено 2 засідання Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції, на яких присвоєно та підтверджено кваліфікацію судового експерта 47 фахівцям за різними видами експертних спеціальностей, відмовлено у присвоєнні і підтвердженні кваліфікації - 9, 2-х судових експертів притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

Здійснювався аналіз чинного законодавства з питань судової експертизи та вносились пропозиції щодо його удосконалення.

З метою вдосконалення порядку ведення державного Реєстру атестованих судових експертів видано наказ Міністерства юстиції від 22 січня 2009 року № 91/5 «Про внесення змін до Порядку ведення державного Реєстру атестованих судових експертів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 15.04.1997 № 149/7».

З метою впорядкування вартості проведення експертиз у науково-дослідних установах судових експертиз Міністерства юстиції видано наказ Міністерства юстиції від 23 березня 2009 року № 250/7 щодо нормативної вартості однієї експертогодини у 2009 році з урахуванням індексу споживчих цін.

З метою розширення системи науково-дослідних установ Мін`юсту, вдосконалення експертного забезпечення правосуддя, зосередження кваліфікованих експертних кадрів на місцях та наближення експертних установ Міністерства юстиції України до органів слідства і судів у місті Житомирі та Житомирській області наказом Міністерства юстиції від 12 січня 2009 року № 14/7 утворено Житомирське відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

З метою упорядкування роботи Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз наказом Міністерства юстиції від 13 січня 2009 року № 21/5 унесено зміни до Статуту Харківського НДІСЕ.

6 лютого 2009 року проведено засідання Координаційної ради з проблем судової експертизи, на якому розглянуто:

 • інформацію про хід виконання попереднього рішення Координаційної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України;
 • питання щодо внесення до державного Реєстру атестованих судових експертів фахівців МВС, СБУ та МОЗ з метою розміщення на веб-сайті Міністерства юстиції;
 • матеріали, подані судово-експертними установами, щодо державної реєстрації методик проведення криміналістичних видів судових експертиз, які використовувалися в експертній практиці до прийняття постанови Кабінету Міністрів від 2 липня 2008 року № 595 «Про затвердження Порядку атестації та державної реєстрації методик проведення судових експертиз»;
 • питання щодо державної реєстрації методик, апробованих у 2008 році та рекомендованих науковими радами спеціалізованих установ до впровадження в експертну практику у 2009 році;
 • питання щодо створення робочої групи для узагальнення літературних джерел з існуючих експертних методик з інженерно-технічних видів експертиз, а також розроблення єдиного збірника науково-методичних матеріалів за напрямком автотехнічної експертизи;
 • питання про внесення змін до «Порядку виконання наукових робіт у науково-дослідних інститутах судових експертиз Міністерства юстиції України», затвердженого наказом Міністерства юстиції від 5 березня 2004 року № 22/5;
 • питання щодо акредитації експертних лабораторій, обладнання та технічного забезпечення.

Важливий напрям діяльності Міністерства юстиції - міжнародне співробітництво. Департаментом міжнародного приватного права і міжнародної правової допомоги здійснюється підготовка проектів міжнародних договорів про правові відносини та правову допомогу у цивільних і кримінальних справах, проектів законів про ратифікацію або приєднання до міжнародних договорів у правовій сфері; забезпечується правове співробітництво у цивільних та кримінальних справах з компетентними органами іноземних держав на підставі законів та міжнародних договорів України; здійснюється взаємодія з Гаазькою конференцією з міжнародного приватного права та інших міжнародних організацій.

У І кварталі 2009 року розроблено 2 законопроекти, 7 проектів актів Президента України, 1 наказ, зокрема: проект Закону «Про ратифікацію Договору між Україною та Сирійською Арабською Республікою про правові відносини і взаємну правову допомогу в цивільних та кримінальних справах» (листом від 17 березня 2009 року №26-26/70 направлено на погодження до заінтересованих органів державної влади та після погодження буде внесено Президентові України в установленому порядку); проект Закону «Про ратифікацію Угоди між Україною та Організацією Об’єднаних Націй про виконання вироків, винесених Міжнародним кримінальним трибуналом для колишньої Югославії» (листом від 17 березня 2009 року №26-28/67 направлено на погодження до заінтересованих органів державної влади та після погодження буде внесено Президентові України в установленому порядку); проект Указу Президента України «Про утворення делегації України для участі у переговорах між Україною та Об’єднаними Арабськими Еміратами щодо підготовки проекту Договору між Україною та Об’єднаними Арабськими Еміратами про видачу правопорушників» (Указ Президента України від 27 лютого 2009 року №106); проект Указу Президента України «Про утворення делегації України для участі у переговорах між Україною та Об’єднаними Арабськими Еміратами щодо підготовки проекту Договору між Україною та Об’єднаними Арабськими Еміратами про правову допомогу у кримінальних справах» (Указ Президента України від 27 лютого 2009 року №107); проект Указу Президента України «Про утворення делегації України для участі у переговорах між Україною та Об’єднаними Арабськими Еміратами щодо підготовки проекту Договору між Україною та Об’єднаними Арабськими Еміратами про правову допомогу у цивільних справах» (Указ Президента України від 27 лютого 2009 року №108); проект Розпорядження Президента України «Про уповноваження М.Оніщука на підписання Договору між Україною та Алжирською Народною Демократичною Республікою про правову допомогу у кримінальних справах» (листом від 4 лютого 2009 року № 26-6/17 в установленому порядку внесено Президентові України для прийняття рішення); проект Розпорядження Президента України «Про уповноваження М.Оніщука на підписання Договору між Україною та Алжирською Народною Демократичною Республікою про правову допомогу в цивільних справах» (листом від 4 лютого 2009 року № 26-6/17 в установленому порядку внесено Президентові України для прийняття рішення); проект Розпорядження Президента України «Про уповноваження М.Оніщука на підписання Договору між Україною та Алжирською Народною Демократичною Республікою про видачу правопорушників» (листом від 4 лютого 2009 року № 26-6/17 в установленому порядку внесено Президентові України для прийняття рішення); проект Розпорядження Президента України «Про уповноваження М.Оніщука на підписання Європейської Конвенції з усиновлення дітей (переглянутої)» (Розпорядження Президента України від 12 березня 2009 року № 41/2009-рп); наказ Міністерства юстиції, Державної судової адміністрації від 27 лютого 2009 року № 366/5/26 «Про внесення змін до Інструкції про порядок виконання міжнародних договорів з питань надання правової допомоги в цивільних справах щодо вручення документів, отримання доказів та визнання і виконання судових рішень».

Забезпечено супровід у Верховній Раді 3 законопроектів: «Про ратифікацію Європейської конвенції про правовий статус дітей, народжених поза шлюбом» (Закон прийнято 14 січня 2009 року за №862- VI); «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення захисту прав дітей» (р. № 2409 від 18 квітня 2008 року (4 лютого 2009 року прийнято у першому читанні); «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» щодо приведення у відповідність з положеннями Закону України «Про міжнародне приватне право» (р. № 2438 від 24 квітня 2008 року (20 лютого 2009 року прийнято у першому читанні).

У галузі міжнародно-правової діяльності:

 • підготовлено до підписання: Європейську Конвенцію з усиновлення дітей (переглянутої); Договір між Україною та Республікою Білорусь про передачу осіб, засуджених до позбавлення волі, для подальшого відбування покарання;
 • проведено міжнародні переговори: 3-5 березня ц.р. у м. Абу-Дабі проведено І раунд українсько-еміратських переговорів щодо підготовки проектів Договорів між Україною та Об’єднаними Арабським Еміратами: про видачу правопорушників; про взаємну правову допомогу у кримінальних справах; про правову допомогу у цивільних справах; 30-31 березня ц.р. у м. Києві проведено чергове засідання робочої групи з питань юрисдикції та правових аспектів функціонування Чорноморського Флоту Російської Федерації на території України Підкомісії з питань функціонування Чорноморського Флоту Російської Федерації та його перебування на території України Українсько-Російської міждержавної комісії.

У частині реалізації функцій Міністерства юстиції як Центрального органу з виконання міжнародних договорів України про правову допомогу та правові відносини у кримінальних та цивільних справах та Національного органу України для сприяння контактам з Постійним бюро Гаазької конференції з міжнародного приватного права за І квартал 2009 року забезпечено опрацювання документів, у т.ч. доручень/запитів/клопотань, на виконання міжнародних договорів про правову допомогу

з питань кримінального судочинства:

 • на підставі положень Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах, 1959 р. - 45 доручень (489 документів);
 • на підставі положень Європейської конвенції про видачу правопорушників, 1957 р. - 111 запитів, з яких 43 - видача з України, 58 – видача з РФ (745 документів);
 • на підставі положень Європейської конвенції про передачу провадження у кримінальних справах, 1972 р. - 5 клопотань (24 документи);
 • на підставі положень Європейської конвенції про передачу засуджених осіб, 1983р. – 48 запитів (250 документів);
 • на підставі Конвенції про пошук, арешт, конфіскацію доходів, отриманих злочинним шляхом, 1990 р. - 1 запит (1 документ);
 • на підставі Європейської конвенції про міжнародну дійсність кримінальних вироків, 1970 р - 8 запитів (32 документи);
 • на підставі Європейської конвенції про нагляд за умовно-засудженими або умовно звільненими правопорушниками, 1964р. - 1 запит (1 документ);

з питань цивільного судочинства:

 • на підставі Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах, 1993 р.- 1084;
 • двосторонніх договорів про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах – 306;
 • на підставі Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних та комерційних справах, 1965 р. – 171;
 • на підставі Конвенції про отримання за кордоном доказів у цивільних та торгових справах, 1970 р. – 17;
 • на підставі Конвенції про стягнення аліментів за кордоном, 1956р.– 15;
 • на підставі Угоди про порядок вирішення спорів, пов’язаних із здійсненням господарської діяльності – 5; звернень юридичних та фізичних осіб – 98;

Також у звітному періоді на підставі:

 • Європейської конвенції про визнання та виконання рішень стосовно опіки над дітьми та про поновлення опіки над дітьми, 1980 р. надійшла 1 заява;
 • Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей надійшло 9 заяв, з них: про повернення дитини – 8 (у тому числі про повернення дитини в Україну - 1); про забезпечення права доступу до дитини – 1; відмовлено – 1; триває розгляд – 8.

Крім того, 20 лютого 2009 року з працівниками територіальних управлінь юстиції проведено навчання щодо застосування Інструкції про порядок виконання міжнародних договорів з питань надання правової допомоги в цивільних справах щодо вручення документів, отримання доказів та визнання і виконання судових рішень, затвердженої спільним наказом Міністерства юстиції та Державної судової адміністрації від 27 червня 2008 року № 1092/5/54.

Забезпечено роботу з поглиблення співробітництва з міжнародними організаціями:

 • 18-21 січня у м. Парижі представником Мін’юсту взято участь у робочій зустрічі з представниками компетентних органів Франції з метою обговорення питань щодо застосування міжнародних конвенцій про правову допомогу, зокрема, щодо міжнародного викрадення дітей та спрощеної процедури екстрадиції;
 • забезпечено участь у засіданні комітету Ради Європи: 16-20 березня у м. Страсбурзі представником Мін’юсту взято участь у 38-му пленарному засіданні Комітету експертів РЄ з сімейного права, а також у 7-й Європейській конференції з питань сімейного права «Міжнародна сімейна медіація».

Протягом I кварталу 2009 року здійснено правову експертизу проектів міжнародних договорів – 213; підготовлено та надано 46 висновків щодо внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття чинності міжнародними договорами України; підготовлено 49 висновків за результатами правової експертизи проектів нормативно-правових актів.

Підготовлено матеріали та забезпечено участь представника Мін’юсту у засіданні ЕР СНД (13 березня 2009 року).

У рамках двосторонньої зустрічі Міністра юстиції України та Міністра юстиції Республіки Білорусь підписано Угоду про співробітництво між Міністерством юстиції України та Міністерством юстиції Республіки Білорусь у галузі судової експертизи (23 січня 2009 року; м. Чернігів).

Забезпечено протокольний супровід 19 зустрічей керівного складу та працівників Міністерства юстиції з іноземними делегаціями; підготовлено та оформлено 25 закордонних службових відряджень осіб керівного складу та працівників Міністерства юстиції.

Забезпечуючи права громадян на свободу об’єднання, Міністерство у І кварталі 2008 року легалізувало 42 громадські організації (у І кварталі 2008 - 54), а також зареєструвало (взяло до відома) зміни і доповнення, внесені до статутних документів 75 громадських формувань (81), зареєструвало символіку 8 громадських формувань (4), зареєструвало 3 постійно діючі третейські суди (4), 10 благодійних організацій (6), 5 політичних партій (3).

Слід враховувати, що через фіксацію зростання чи зменшення кількості утворених і легалізованих об’єднань громадян, інших громадських формувань можна оцінити стан формування громадянського суспільства в Україні.

Статистика свідчить, що найбільш активно в цьому році утворювались громадські організації оздоровчого та фізкультурно-спортивного спрямування; наступними у рейтингу громадської активності є громадські організації професійного спрямування (об’єднання лікарів, вчителів правників, податківців тощо). Найпоширенішими також є громадські організації ветеранів та інвалідів, молодіжні, правозахисні, освітні, національних та дружніх зв’язків тощо.

Упродовж звітного періоду при розгляді документів громадських формувань щодо внесення змін до їх статутних документів перевірено додержання статутних положень 86 об’єднаннями громадян та іншими громадськими формуваннями. Під час перевірки були виявлені порушення виконання статутних положень окремими організаціями. На це була звернута увага їх керівників та надана правова допомога для усунення виявлених порушень.

Міністерство юстиції та органи юстиції сприяють формуванню й інших інститутів громадянського суспільства - преси. Міністерство юстиції зареєструвало (перереєструвало) 141 друкований засіб масової інформації із загальнодержавною та/або зарубіжною сферою розповсюдження (у І кварталі 2008 - 176).

Відповідно до пункту 14 Плану заходів з виконання завдань, передбачених Законом України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 - 2015 роки», затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів від 15 серпня 2007 року №653-р, Міністерство юстиції визначено головним розробником проекту Закону «Про внесення змін до Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні». Наказом Мін’юсту від 9 лютого 2009 року №127/7 утворено робочу групу з підготовки законопроекту. 13 березня відбулося засідання експертної групи з розробки законопроекту, на якому розглянуто підготовлений Мін’юстом проект концептуальних засад з розробки даного проекту.

У січні 2007 року набули чинності Ліцензійні умови провадження господарської діяльності, пов’язаної із збиранням, обробленням, зберіганням, захистом, використанням інформації, яка складає кредитну історію. У І кварталі 2009 року, як і у І кварталі 2008, документи з приводу видачі ліцензії на право здійснювати господарську діяльність, пов’язану із збиранням, обробленням, зберіганням, захистом, використанням інформації, яка складає кредитну історію, до Мін’юсту не надходили.

З прийняттям Закону «Про внесення змін до Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій» №1062-VI від 4 березня 2009 року функції Уповноваженого органу з державного регулювання діяльності бюро кредитних історій передано від Міністерства юстиції до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг.

Вжито ряд заходів для ефективного функціонування Державного реєстру актів цивільного стану громадян в органах юстиції.

Так, підготовлено наказ Міністерства юстиції від 12 лютого 2009 року № 257/5 «Про внесення змін до Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян» щодо можливості, як виняток, у разі тимчасової відсутності доступу до Реєстру складання реєстратором актових записів цивільного стану без його використання з подальшим обов’язковим внесенням відомостей цих актових записів до Реєстру.

У зв’язку з розглядом звернення Держкомстату щодо заповнення відділами РАЦС в актових записах цивільного стану відомостей про місце проживання особи із зазначенням найменування району у межах міста перед адміністратором Реєстру – державним підприємством «Інформаційний центр» Міністерства юстиції порушено питання щодо визначення способу формування у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян наведених відомостей. Державному підприємству «Інформаційний центр» надані статистичні дані про реєстрацію актів цивільного стану за 2008 рік, відомості стосовно внесених змін до актових записів цивільного стану, в тому числі у зв’язку з усиновленням, виданих свідоцтв та довідок про реєстрацію актів цивільного стану. Крім того, Підприємству на ряд порушених ним питань підготовлені та надані відповідні інформації і роз’яснення.

На виконання доручення Прем’єр-міністра України від 23 січня 2009 року № 2902/1/1-09 до листа Центральної виборчої комісії від 22 січня 2009 року № 21-20-78 підготовлено та подано до Кабінету Міністрів інформацію щодо забезпечення формування підпорядкованими відділами РАЦС відомостей про виборців, передбачених статтею 22 Закону України «Про Державний реєстр виборців», для їх подальшого подання органам ведення Реєстру при визначенні строків Центральною виборчою комісією.

Підготовлено проект наказу про затвердження форм державних статистичних спостережень з питань реєстрації актів цивільного стану та Інструкції щодо їх складання.

З метою належної організації роботи органів реєстрації актів цивільного стану протягом кварталу територіальним управлінням юстиції надіслано понад 15 директивних листів.

Мін’юстом забезпечено супроводження проекту Закону «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» (р. № 2673 від 19 червня 2008 року). 16 січня 2009 року Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики прийнято рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти за основу зазначений законопроект.

Упродовж І кварталу 2009 року у Міністерстві юстиції зареєстровано 10 028 звернень громадян, за цей же період минулого року – 12415. Управлінням розгляду звернень та прийому громадян направлено за належністю – 622 звернення та на 178 надано відповідні роз’яснення. На особистому прийомі у приймальній Мін’юсту прийнято 477 громадян (1074).

Забезпечено виконання графіку особистого прийому громадян Міністром, Першим заступником Міністра, заступниками Міністра: протягом звітного періоду прийнято 32 громадянина (61).

На виконання постанови Кабінету Міністрів від 11 вересня 2003 року №1447 у Кабінеті Міністрів України 27 лютого 2009 року проводився прийом Міністра юстиції, як члена Уряду, під час якого прийнято 39 громадян.

Окремим дорученням Міністра юстиції від 16 грудня 2008 року №37-03/474 передбачено участь заступників Міністра юстиції у роботі прямої телефонної лінії Міністерства юстиції: 23 січня 2009 року проводилась пряма телефонна лінія за участю заступника Міністра Ємельянової І.І. (прийнято 10 громадян); 20 лютого - за участю заступника Міністра Цоклана В.І. (прийнято 8 громадян); 27 березня - за участю заступника Міністра Лутковської В.В. (прийнято 17 громадян).

3 лютого 2009 року забезпечено проведення виїзного прийому громадян заступником Міністра Богатирем В.В. у м. Луганську (прийнято 5 осіб).

3 березня 2009 року забезпечено проведення прямої телефонної лінії Кабінету Міністрів за участю Міністра юстиції Оніщука М.В. та заступника Міністра Богатиря В.В. (прийнято 22 громадянина).

Протягом І кварталу 2009 року Міністерством юстиції попередньо розглянуто та зареєстровано 31 996 первинних документів, відправлено - 43 723; зареєстровано 585 наказів з основної діяльності; зареєстровано 286 ініціативних листів; надійшли 5351 акт та доручення вищих органів державної влади (проти 5438 протягом І кварталу 2008 року), що на 1,5% менше. Проте на цьому фоні спостерігається значне зростання кількості документів, що надходять за скликанням Міністерства. Із загальної кількості отриманих документів до виконання за скликанням Міністерства надійшло 1195 документів (понад 22 % проти 17 % за аналогічний період 2008 року).

Протягом звітного періоду до Міністерства юстиції надійшло 6 запитів та 192 звернення народних депутатів України (проти 1 запиту та 244 звернень протягом аналогічного періоду 2008 року). Найбільша кількість звернень надійшла від фракції блоку Ю.Тимошенко – 79, що становить понад 41% від загальної кількості звернень, від блоків «НУ-НС» – 47 (24,5%) та «Партія регіонів» – 38 (19%). Частіше інших у зверненнях піднімалися питання щодо невиконання рішень судів, неправомірних дій посадових осіб Державної виконавчої служби (близько 41% звернень), надання роз’яснень чинного законодавства (понад 11,5%) та діяльності приватних нотаріусів (близько 9%).

Міністерство юстиції продовжувало здійснювати заходи щодо удосконалення роботи з кадрами.

На 1 квітня 2009 року до структури центрального апарату входять 17 департаментів, 7 управлінь, 3 самостійні відділи, Секретаріат Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини. Крім того, у складі Міністерства функціонує один урядовий орган державного управління - Державний департамент з питань адаптації законодавства. Гранична чисельність працівників центрального апарату Міністерства разом з апаратом урядового органу державного управління складає 892 одиниці.

Укомплектованість кадрів центрального апарату Міністерства юстиції складає 91,6 % від загальної кількості посад. Не заміщено 70 посад державних службовців. У І кварталі 2009 року до центрального апарату Міністерства прийнято 7 осіб. Вибуло 16 працівників, з них за власним бажанням – 8 (50%), за переведенням – 3 (18,7%), у зв’язку з досягненням граничного віку – 4 (25%), з інших причин – 1 (6,3%).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 28 грудня 2000 року № 1922 «Про затвердження Положення про проведення атестації державних службовців» та наказу Міністерства юстиції від 8 грудня 2008 року № 1967/7 «Про проведення щорічної оцінки» проведено оцінку виконання державними службовцями центрального апарату Міністерства покладених на них обов’язків і завдань у 2008 році. Щорічній оцінці підлягало 400 державних службовців. З них підсумкову оцінку «висока» отримали 208 працівників (52%), «добра» – 173 (43,3%), «задовільна» – 18 (4,5%), «низька» – 1 (0,2%), що свідчить про їх спроможність виконувати завдання, покладені на Міністерство. Оскаржень державними службовцями результатів щорічної оцінки не було. Наказом Міністерства юстиції від 31 березня 2009 року № 274/7 «Про підсумки проведення щорічної оцінки» керівникам структурних підрозділів, кадровій службі рекомендовано результати щорічної оцінки враховувати при розгляді питань просування державних службовців по службі, присвоєння рангів, встановлення надбавок, премій, формуванні кадрового резерву тощо.

У І кварталі 2009 року працівники центрального апарату до дисциплінарної відповідальності не притягалися.

На 31 березня 2009 року функціонують: Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, 26 головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, 414 районних, 26 районних у містах, 90 міських (міст обласного значення), 73 міськрайонні управління юстиції, 772 відділи реєстрації актів цивільного стану (у т.ч. Центральний відділ реєстрації шлюбів м. Києва з Державним центром розвитку сім’ї та Лівобережний відділ реєстрації шлюбів м. Києва з Державним центром розвитку сім’ї), 682 районні, районні у містах, міські, міськрайонні відділи державної виконавчої служби, 821 державна нотаріальна контора, зареєстровано 3 897 нотаріусів, що займаються приватною нотаріальною діяльністю. Крім цього, утворено та працює 8 науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України із загальною чисельністю 1 033 штатних одиниць. В системі органів юстиції працює 22 333 особи.

Протягом І кварталу 2009 року до системи територіальних органів юстиції призначено 22 особи, з них 13 – з кадрового резерву: 10 заступників начальників головних управлінь юстиції, 7 начальників районних управлінь юстиції, 2 начальники міськрайонних управлінь юстиції, 3 начальники міських управлінь юстиції. Відбір кандидатів на ці посади здійснюється головними управліннями юстиції з обов’язковим проведенням з кандидатами співбесід керівниками структурних підрозділів Міністерства та заступниками Міністра юстиції, закріпленими за відповідними територіальними органами юстиції (I квартал 2008 року – призначено 11 осіб, з них 4 – з кадрового резерву).

За І квартал 2009 року звільнено 4 заступників начальників головних управлінь юстиції, з них: 1 - у зв’язку з переходом на виборну посаду, 1 - для подальшої роботи у територіальних органах юстиції, 1 - у зв’язку із закінченням терміну перебування на державній службі, 1 - за власним бажанням; 14 начальників районних, міських, міськрайонних управлінь юстиції, з них: 2 - для подальшої роботи у територіальних органах юстиції, 8 - у зв’язку із закінченням терміну перебування на державній службі, 4 - за власним бажанням (I квартал 2008 року – звільнено 29 осіб).

На 31 березня 2009 року вакантними залишаються 1 посада начальника Головного управління юстиції Міністерства юстиції в Автономній Республіці Крим, 5 посад заступників начальників головних управлінь юстиції в областях, з них: 1 посада заступника начальника Головного управління юстиції в Івано-Франківській області – начальника відділу державної виконавчої служби, а також 38 посад начальників районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції.

Відповідно до наказу Міністерства юстиції від 26 грудня 2008 року № 2084/7 затверджені списки осіб, зарахованих до кадрового резерву на 2009 рік для державної служби на посадах начальника Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, начальників головних управлінь юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі та їх заступників, начальників районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції, начальників Центрального відділу реєстрації шлюбів м. Києва з державним Центром розвитку сім’ї та Лівобережного відділу реєстрації шлюбів м. Києва з державним Центром розвитку сім’ї та їх заступників.

За І квартал 2009 року відомчими заохочувальними відзнаками нагороджено: почесним знаком Міністерства юстиції України – 3 осіб, Почесною грамотою Міністерства юстиції України – 18 осіб, подякою Міністра юстиції України – 2 осіб.

У звітному періоді до дисциплінарної відповідальності було притягнуто 6 осіб, до яких було застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді догани (в аналогічному періоді 2008 року до дисциплінарної відповідальності притягнуто 4 особи).

Належна увага приділяється питанням підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів юстиції.

Протягом І кварталу 2009 року у Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції пройшли навчання 433 особи (52 працівники центрального апарату Міністерства юстиції та 381 працівник територіальних управлінь юстиції). Крім того, організовано підвищення кваліфікації в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України за темами: «Менеджмент в органах державної влади і органах місцевого самоврядування» - 7 осіб; «Культура та етика публічної адміністрації» - 4 особи; «Світова і європейська інтеграція України» - 9 осіб; «Надання публічних послуг та оцінка їх якості» - 3 особи. Також в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів організовано навчання за професійною програмою 2 працівників центрального апарату Міністерства юстиції. До Національного університету «Києво-Могилянська академія» за проектом «Розбудова демократії та можливостей державної служби в Україні» на курс «Взаємодія держави і громадянського суспільства» направлено на навчання 3 державних службовців центрального апарату Міністерства юстиції. 1 особу направлено до ДНЗПО «Навчально-методичний центр ДКФМУ» на підвищення кваліфікації з курсу «Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму». 2 особи направлено для участі у семінарі на тему «Інформація та комунікація в державному секторі», який проводився Головдержслужбою України у рамках діяльності Школи вищого корпусу державної служби.

Проведено узагальнення стану підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів юстиції у 2008 році (довідка від 27 березня 2009 року).

Проведено аналітичне дослідження якісного складу сформованого кадрового резерву на 2009 рік на керівні посади державних службовців територіальних управлінь юстиції (листом від 31 березня 2009 року №28-32/137 доведено до головних управлінь юстиції).

Діяльність Міністерства юстиції є відкритою, прозорою. Упродовж І кварталу 2009 року працівники Відділу прес-служби Мін’юсту зібрали, проаналізували, систематизували, підготували та розмістили на сайті Міністерства юстиції, а також розповсюдили через українські та зарубіжні, акредитовані в Україні, ЗМІ 459 (у І кварталі 2008 року - 418) інформаційних матеріалів про різні напрямки діяльності Міністерства та 27 фоторепортажів (29). Підготовлено та надіслано 62 відповіді на письмові запити засобів масової інформації.

Міністерство юстиції забезпечує конституційне право громадян та юридичних осіб на доступ до правової інформації.

Протягом І кварталу 2009 року забезпечено підготовку до видання 23 номерів інформаційного бюлетеня «Офіційний вісник України», 23 номерів інформаційного бюлетеня «Офіційний вісник України. Із змінами» (в теках із роз’ємними замками), у яких офіційно оприлюднено 778 (у І кварталі 2008 року - 726) нормативно-правових актів. У бюлетені опубліковано також 31 оголошення про відкриття провадження в адміністративних справах щодо оскарження нормативно-правових актів, надрукованих у цьому виданні (у І кварталі 2008 року - 40 таких оголошень та 1 резолютивна частина постанови суду про визнання нормативно-правового акта незаконним або таким, що не відповідає правовому акту вищої юридичної сили, і про визнання його нечинним). За звітний період у бюлетені опубліковано 11 рішень (у 2008 році – 25) Європейського суду з прав людини; 6 регуляторних актів (у 2008 році - 1), що не підлягають державній реєстрації в Міністерстві юстиції.

Забезпечено підготовку до видання 13 номерів журналу «Офіційний вісник нормативно-правових актів з митної справи, фінансів, податків та бухгалтерського обліку»; 3 томів розділу 7 «Праця. Зайнятість населення» збірника «Систематичне зібрання чинного законодавства України»; Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України (І-VІ книги) (у теках із роз’ємними замками).

На виконання положень пункту 10 Плану першочергових заходів щодо виконання зобов’язань України в рамках членства у СОТ, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2008 року № 1570-р: підготовлено пропозиції щодо визначення «Офіційного вісника України» загальнодоступним офіційним виданням для публікації нормативно-правових актів та міжнародних договорів, пов’язаних із членством України у СОТ; калькуляцію щодо витрат на опублікування в «Офіційному віснику України» міжнародних договорів з питань, пов’язаних із членством України в СОТ, для подання Міністерству фінансів.

Міністерство юстиції з метою подальшого вдосконалення роботи по забезпеченню прав громадян на доступ до правової інформації, гласності та відкритості в роботі постійно вживає заходів по веденню та вдосконаленню функціонування Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів як автоматизованої системи збирання, накопичення та опрацювання актів законодавства.

Усього на 31 березня 2009 року включено до інформаційного фонду Реєстру 46 947 нормативно-правових актів (на 31 березня 2008 року - 43 406), які підтримуються у контрольному стані.

За звітний період отримано, здійснено облік та опрацьовано правових актів щодо визначення нормативності – 1 562 (за І квартал 2008 року – 1 862), включено до Реєстру – 793 нормативно-правових акти (786), не включено до Реєстру – 769 актів не нормативного характеру (1076), до еталонного фонду Реєстру занесено – 731 (741) (інші знаходяться на перевірці на автентичність контрольним примірникам).

Усі тексти нормативно-правових актів, включених до Реєстру, перевірені на автентичність контрольним примірникам актів, які зберігаються в Мін’юсті.

Для кожного акта, унесеного до Реєстру, визначені ключові слова та джерела офіційного опублікування у виданнях «Офіційний вісник України», «Урядовий кур’єр», «Відомості Верховної Ради України», «Голос України», «Офіційний вісник Президента України».

Проводяться роботи по опрацюванню та включенню до Реєстру міжнародних договорів України, у тому числі міжвідомчого характеру. Починаючи з 2004 року до Реєстру включаються всі міжнародні договори, які набрали чинності для України. До еталонного фонду Реєстру включено 2 914 міжнародних договорів України, із них у І кварталі 2009 року – 20.

Міністерством юстиції України, як держателем Реєстру, на безоплатній основі надається доступ до інформаційного фонду Реєстру Секретаріату Кабінету Міністрів України, центральним органам виконавчої влади, Головному управлінню юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головним управлінням юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі.

З жовтня 2003 року кожна юридична чи фізична особа може отримати будь-який нормативно-правовий акт або витяг із нього в вигляді окремих розділів, глав або статей у контрольному стані чи в будь-якій попередній редакції шляхом звернення до адміністратора Реєстру.

Разом з технічним адміністратором Реєстру ІАЦ «ЛІГА» постійно здійснюються заходи по інформаційному наповненню та вдосконаленню програмного забезпечення створення та ведення Реєстру.

У І кварталі 2009 року доопрацьовано програмне забезпечення щодо поповнення пошукової картки в інформаційному фонді Реєстру реквізитами «міжнародний договір» та «країна» з можливістю вибору назв країн із довідника. У робочому фонді Реєстру здійснено поповнення інформацією щодо назв країн в інформаційних картках міжнародних договорів.

Міністерство юстиції здійснює роботу із систематизації законодавства України. Здійснюється облік, упорядкування правових актів, що надходять до Міністерства юстиції, проставлення відміток для підтримання їх у контрольному стані, офіційне опублікування тощо. Ця робота ведеться як на центральному, так і на територіальному рівні.

Протягом I кварталу 2009 року забезпечено отримання 1582 (у І кварталі 2008 року - 1759) поточних актів законодавства від апарату Верховної Ради України, Секретаріату Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Здійснюється також облік та підтримання у контрольному стані актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Національного банку, зареєстрованих у Міністерстві юстиції; ведеться облік та здійснюється зберігання нормативно-правових актів, що видаються у країнах СНД, з якими Україна має угоди про обмін правовою інформацією. Також здійснюється облік та зберігання міжнародних договорів України. Протягом I кварталу 2009 року здійснено роботу по приведенню у контрольний стан 289 нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, що зареєстровані в Міністерстві юстиції у 2009 році (у І кварталі 2008 року – 238).

Продовжується робота по здійсненню централізації системи обліку та підтримання нормативно-правових актів у контрольному стані шляхом випуску у світ офіційних друкованих видань в теках з роз’ємними замками: «Систематичне зібрання чинного законодавства України» (систематизоване за галузями законодавства); «Офіційний вісник України. Із змінами»; «Кодекси України». Щомісячно до цих видань додаються комплекти матеріалів «Зміни», що дозволяє підтримувати нормативно-правові акти у контрольному стані.

Протягом звітного періоду проведено аналіз 784 актів Президента України, що надійшли до Міністерства юстиції, які видано протягом 1992 - 2006 років та яким надано обмежувальні позначки «Не для друку», «Опублікуванню не підлягає», «Не підлягає опублікуванню», що законодавством не передбачені і є порушенням конституційного права громадян на доступ до правової інформації. Міністерство юстиції звернулося до Президента України (лист від 13 лютого 2009 року № 34-6/17) з пропозицією дати доручення щодо підготовки відповідного акта Президента України про зняття обмежувальних позначок з актів Президента України, що мають такі позначки, або зняття цих позначок та надання актам Президента України грифу обмеження доступу «Для службового користування», якщо ці акти містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави.

Активізовано роботу з опрацювання міжнародних договорів. На виконання доручення Кабінету Міністрів від 24 лютого 2009 року №7973/1/1-09 до листа МЗС від 12 лютого 2009 року №72/13-612/1-372 щодо виправлення помилок у тексті матеріалів, пов’язаних із Протоколом про вступ України до СОТ, проаналізовано таблицю невідповідностей, складену МЗС, підготовлено уточнену інформацію про розбіжності технічного характеру, виявлені в матеріалах, пов’язаних із Протоколом про вступ України до СОТ, щодо яких необхідно внести виправлення до оригінальних текстів цих матеріалів, з метою включення їх до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та офіційного опублікування в «Офіційному віснику України». Водночас до МЗС та Мінекономіки надіслано листа від 30 березня 2009 року №  34-29/32 про надання засвідчених копій міжнародних договорів, укладених у рамках СОТ, а також пов’язаних із членством України у СОТ, для включення до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та офіційного опублікування в «Офіційному віснику України».

Відслідковуються та аналізуються звернення громадян, запити підприємств, установ, організацій з питань набрання чинності актів законодавства.

Передбачені Державним бюджетом України видатки за бюджетними програмами Міністерства юстиції у I кварталі 2009 році в сумі 155 241,1 тис. грн. профінансовані на 98,8 % від плану. Зокрема, по програмах:

 • 3601010 «Керівництво та управління у сфері юстиції» – передбачено 137 268,4 тис. грн., профінансовано 99,4%;
 • 3601020 «Заходи із проведення в Україні правової реформи і на виконання законопроектних робіт» – передбачено 375,9 тис. грн., профінансовано 98,7%;
 • 3601070 «Проведення судової експертизи» – передбачено 3 893,4 тис. грн., профінансовано 100 %;
 • 3601080 «Прикладні розробки у сфері методики проведення судових експертиз» – передбачено 1 392,4 тис. грн., профінансовано 100 %;
 • 3601090 «Підвищення кваліфікації працівників органів юстиції» – передбачено 363,0 тис. грн., профінансовано 100%;
 • 3601150 «Забезпечення захисту прав та інтересів України під час розгляду справ у закордонних юрисдикційних органах» - передбачено 4 701,7 тис. грн., профінансовано 93,4%;
 • 3601160 «Надання громадянам правової допомоги в кримінальних справах за рахунок держави» - передбачено 58,8 тис. грн., профінансовано 16,5%;
 • 3601170 «Платежі на виконання рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України» - передбачено 5 387,5 тис. грн., профінансовано 85,2 %;
 • 3601200 «Заходи з підготовки та проведення ХХІІІ Конгресу всесвітньої асоціації юристів» - передбачено 1 800,0 тис. грн., профінансовано 100%;
 • За І квартал 2009 року надходження виконавчого збору до спеціального фонду держбюджету склали 14 722,5 тис. грн., що становить 147,2 % від планових показників, та профінансовано у обсязі 9 305,4 тис. грн. Фінансування цих видатків дозволило вирішити ряд проблем, пов’язаних із недостатнім обсягом планових показників, передбачених загальним фондом державного бюджету.

Міністерством юстиції постійно проводиться робота, спрямована на скорочення видатків державного бюджету та економію бюджетних коштів. Підвідомчими установами здійснюються заходи щодо економного та раціонального використання бюджетних коштів та щомісячно надаються звіти з виконання цих заходів (відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 4 листопада 2008 року № 1744/7).

Також з метою економного і раціонального використання бюджетних коштів в умовах дефіциту видатків державного бюджету на 2009 рік та на виконання постанов Кабінету Міністрів від 22 жовтня 2008 року № 943 «Про економію бюджетних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів» та від 26 листопада 2008 року № 1036 «Деякі питання організації бюджетного процесу» наказом Міністерства юстиції від 24 січня 2009 року №78/7 затверджено заходи з економії бюджетних коштів, передбачених для утримання центрального апарату Міністерства юстиції у 2009 році.

Щоквартально проводиться робота щодо своєчасного списання дебіторської та кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув.

Питання щодо зниження обсягів заборгованості перебуває на постійному контролі, систематично здійснюється аналіз стану обсягів проведення касових витрат, наявних залишків коштів та обсягів заборгованості. Заборгованості з виплати заробітної плати немає.

Упродовж І кварталу 2009 року Контрольно-ревізійним відділом проведено 2 планові ревізії фінансово-господарської діяльності установ системи органів юстиції (Головного управління юстиції у Київський області; Головного управління юстиції Житомирської області) та 1 позапланову перевірку (Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби разом з Підрозділом примусового виконання рішень відділу державної виконавчої служби Головного управління юстиції у м. Києві). За наслідками виявлених під час ревізії фінансових порушень повернуто бюджетних коштів на суму 14 645 грн. 90 коп.