(044) 486–71–56 – Пряма телефонна лінія для допомоги жителям Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської областей та з питань діяльності Міністерства юстиції і підпорядкованих органів.         0–800–213–103 – телефонний номер системи безоплатної правової допомоги для людей, які зазнали кримінального або адміністративного переслідування. Дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні.         «Гаряча» телефонна лінія для працівників органів юстиції АР Крим. Звертатися можна за телефоном: (044) 486-71-56.         До уваги неурядових організацій, вищих навчальних закладів та інших установ! Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини розроблено анкету для осіб, постраждалих внаслідок порушення їх прав, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Російською Федерацією на окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також у Донецькій та Луганській областях України, та методичні рекомендації для її заповнення.         До уваги осіб, які бажають звернутися до Європейського суду з прав людини! У зв'язку зі змінами, внесеними до Правила 47 Регламенту Європейського суду з прав людини, з 01 січня 2016 року було оновлено формуляр заяви та пояснювальну нотатку для його заповнення. З вказаними документами Ви можете ознайомитись у рубриці «Захист інтересів держави в Європейському суді» на офіційному сайті Міністерства юстиції України
Розпочав роботу новий сайт Міністерства юстиції України >>
Міністр юстиції України Петренко Павло Дмитрович
Петренко Павло Дмитрович
Міністр юстиції України

Інформація про стан реалізації у І півріччі поточного року пріоритетів у роботі Міністерства юстиції на 2009 рік

Міністром юстиції України Оніщуком М.В. 18 лютого 2009 року затверджено дев’ять пріоритетів у роботі Міністерства юстиції на 2009 рік.

Наказом Мін’юсту від 17 березня 2009 року №233/7 затверджено План заходів щодо реалізації пріоритетів діяльності Міністерства юстиції на 2009 рік.

Упродовж І півріччя поточного року Міністерство юстиції спрямовувало свої зусилля на виконання зазначених пріоритетів та Плану заходів, спрямованих на їх реалізацію, інших завдань і функцій, покладених на Міністерство.

Міністерство юстиції прикладає чимало зусиль щодо удосконалення правових механізмів забезпечення конституційних прав і свобод людини (перший пріоритет Мін’юсту). Це одна з актуальних проблем, яка набуває нині особливої гостроти. Її розв’язання передбачає вдосконалення існуючих юридичних механізмів закріплення та реалізації конституційних прав і свобод людини у процесі системного оновлення Основного Закону. Адже деякі, навіть особисті та політичні права людини, передбачені Загальною декларацією прав людини і закріплені в Основному Законі, роками залишаються без належної уваги законодавців і суб’єктів законодавчої ініціативи.

Листом від 23 грудня 2008 року № 61095/1/1-08 Прем’єр-міністром України підтримана позиція Міністерства юстиції щодо перенесення терміну подання проекту Закону «Про місцевий референдум та інші форми безпосереднього волевиявлення територіальної громади» на 1 березня 2009 року та доручено забезпечити належне супроводження у Верховній Раді проекту Закону «Про всеукраїнський референдум» (р. № 1374 від 18 січня 2008 року), авторами якого є народні депутати України О. В. Лавринович та С.В. Олійник. 15 червня 2009 року Верховною Радою прийнято та направлено на підпис Президентові України Закон «Про всеукраїнський референдум». Міністерством юстиції листом від 25 червня 2009 року № 7679-0-4-09-18 висловлено низку зауважень до зазначеного Закону та запропоновано Президентові України застосувати право вето до нього.

Листом від 27 лютого 2009 року № 12494-0-4-08-18 проект Закону «Про місцевий референдум та інші форми безпосереднього волевиявлення територіальної громади» внесено на розгляд Кабінету Міністрів України. Згідно з пунктом 3 Протоколу засідання Урядового комітету з питань правової політики, оборони та правоохоронної діяльності від 31 березня 2009 року № 8 проект повернуто Мін’юсту на доопрацювання. Листом Міністерства юстиції від 27 травня 2009 року № 4154-0-4-09-18 доопрацьований за результатами узгоджувальної наради проект Закону «Про місцевий референдум» (нова назва) надіслано для погодження Мінфіну, Мінрегіонбуду, Мінекономіки і ЦВК.

На виконання розділу 4.4. «Розвиток громадянського суспільства» Програми діяльності Кабінету Міністрів України «Подолання впливу світової фінансово-економічної кризи та поступальний розвиток» відповідно до остаточної редакції Програми від 8 травня 2009 року (далі - Програма діяльності Кабінету Міністрів України) Мін’юстом розроблено проект Закону «Про громадські організації», який внесено Урядом на розгляд Верховної Ради (р. № 3371 від 14 листопада 2008 року) і готується до розгляду у Комітеті Верховної Ради України з питань правової політики.

Проект Закону України «Про порядок організації і проведення мирних заходів» (р. № 2450 від 6 травня 2008 року) 3 червня 2009 року прийнято у першому читанні.

На розгляді Верховної Ради України знаходиться розроблений Міністерством на виконання розділу 4.4. «Розвиток громадянського суспільства» Програми діяльності Кабінету Міністрів України проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики, вирішенні питань місцевого значення» (щодо внесення змін до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації») (р. № 3654 від 26 січня 2009 року). Але Комітетом Верховної Ради з питань державного будівництва та місцевого самоврядування на засіданні 20 травня 2009 року рекомендовано Верховній Раді повернути законопроект суб’єкту законодавчої ініціативи для доопрацювання.

Традиційно слабким елементом української правової системи є неналежне врегулювання процедур. З метою вирішення зазначеної проблеми 31 березня 2009 року Міністр юстиції представляв розроблений Мін’юстом на виконання розділу 4.1. «Реформування публічної адміністрації» Програми діяльності Кабінету Міністрів України проект Адміністративно-процедурного кодексу (р. № 2789 від 18 липня 2008 року), який встановлює правовий механізм реалізації та захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у їх відносинах з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, на пленарному засіданні Верховної Ради. За рішенням парламенту проект Кодексу направлено на повторне перше читання.

Підготовлено та 26 червня 2009 року листом за №18-9428 внесено на розгляд Кабінету Міністрів проект Закону «Про міністерства та інші центральні органи виконавчої влади» (щодо визначення повноважень та порядку діяльності центральних органів виконавчої влади) (на виконання розділу 4.1. «Реформування публічної адміністрації» Програми діяльності Кабінету Міністрів).

На виконання розділу 5.3. «Забезпечення свободи слова та розвиток національного інформаційного простору» Програми діяльності Кабінету Міністрів України завершується робота над доопрацюванням проекту Закону «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», який визначить механізм реформування друкованих ЗМІ, заснованих органами державної влади та органами місцевого самоврядування, посилить правову основу незалежної діяльності друкованих засобів масової інформації, засад політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності у висвітленні такими засобами процесів і подій, що відбуваються в Україні та за її межами; розроблений Міністерством юстиції законопроект «Про доступ до інформації» схвалено на засіданні Кабінету Міністрів 18 лютого 2009 року та направлено до Верховної Ради, але там він не зареєстрований з причин порушення вимог Регламенту Верховної Ради України у частині строків внесення альтернативних законопроектів, оскільки у Верховній Раді на той час було зареєстровано проект Закону «Про доступ до публічної інформації», внесений народним депутатом України Шевченком А.В. (р. № 2763 від 11 липня 2008 року), який 12 червня 2009 року прийнято за основу; з метою підготовки цього законопроекту до другого читання 16 червня 2009 року Міністерство юстиції направило до Верховної Ради України проект Закону України «Про доступ до інформації», підготовлений Мін’юстом на виконання пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 року № 990-р «Про схвалення Концепції проекту Закону України «Про доступ до інформації».

З урахуванням загальних правил протидії корупції у фінансуванні політичних партій та виборчих кампаній, а також керівних принципів боротьби з корупцією, розроблених Комітетом Міністрів Ради Європи, продовжується робота над розробкою проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про політичні партії в Україні». Проведено експертизу та надано відповідні пропозиції: проекту Закону про внесення змін до Закону України «Про політичні партії в Україні» (щодо упорядкування реєстрації партій та контролю за їхньою діяльністю), внесеного народним депутатом України А. Гриценком (р. № 3260); проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності політичної партії, внесеного народним депутатом України О.Зарубінським (р.№ 1236); проекту Закону про внесення змін до Закону України «Про політичні партії в Україні» (щодо звітності партій за політичні та передвиборні програми), внесеного народним депутатом України О.Зарубінським (р.№ 1467).

Доопрацьовано та 30 квітня 2009 року листом за № 1935-1-4-09-32 подано на розгляд до Кабінету Міністрів проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України з питань реєстрації юридичних осіб» (щодо спрощення процедури проведення реєстрації громадських формувань). Законопроект повернуто до Мін’юсту листом від 7 травня 2009 року № 8119/2-09. На даний час триває погодження із заінтересованими центральними органами виконавчої влади.

Міністерством юстиції розроблено та внесено на розгляд Кабінету Міністрів проект постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження Положення про Електронний реєстр даних про стан і результати проведення громадської експертизи» (лист від 1 квітня 2009 року № 10643-1-4-08-18). На засіданні Урядового комітету з питань гуманітарної та соціальної політики 27 квітня 2009 року за пропозицією заступника Міністра юстиції Наталії Богашевої проект постанови знято з розгляду з метою доопрацювання. Листом Мін’юсту від 14 травня 2009 року № 10643-2-4-08-18 доопрацьований проект постанови Кабінету Міністрів внесено на розгляд Уряду. Листом Заступника Міністра Кабінету Міністрів України Івана Ратушняка від 26 травня 2009 року № 8750/2-09 проект повернуто Міністерству юстиції для врахування пропозицій Секретаріату Кабінету Міністрів. Доопрацьований проект постанови внесено на розгляд Уряду листом від 24 червня 2009 року № 10643-4-4-08-18.

З метою створення централізованої бази даних про легалізовані (зареєстровані) громадські формування забезпечується ведення Єдиного реєстру громадських формувань. Наказом Міністерства юстиції «Про затвердження Положення про Єдиний реєстр громадських формувань» № 2226/5 від 19 грудня 2008 року вперше створена правова основа для відкритого доступу до усіх легалізованих в Україні громадських формувань: політичних партій, громадських та благодійних організацій тощо. 27 лютого проведено тематичний короткотерміновий семінар-навчання з державними службовцями V категорії – керівниками та спеціалістами структурних підрозділів територіальних органів юстиції щодо проблем запровадження та систематичного наповнення Єдиного реєстру. На офіційному веб-сайті Мін’юсту та на сайтах головних управлінь юстиції (відповідних обласних держадміністрацій) створено рубрику «Єдиний реєстр громадських формувань». Здійснюється наповнення Єдиного реєстру.

Основною метою другого пріоритету Міністерства юстиції «Реформування системи правосуддя, кримінальної юстиції та системи відбування покарань» є забезпечення справедливого, незалежного, ефективного та доступного судочинства відповідно до визнаних європейських стандартів та подальше удосконалення роботи Державної кримінально-виконавчої служби шляхом створення умов для виправлення засуджених, здобуття ними освіти та набуття професії, їх соціальної адаптації у суспільстві, розвитку матеріально-технічної бази установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, створення служби пробації, підвищення престижу професії працівника кримінально-виконавчої служби.

Міністерство приділяє значну увагу проведенню судової реформи в Україні та у межах своєї компетенції готує низку актів законодавства, спрямованих на подальше удосконалення системи судового устрою.

Після доопрацювання розробленого Міністерством юстиції разом з фахівцями Центру комерційного права проекту Кодексу комерційного судочинства України його назву змінено на проект Кодексу господарського судочинства України і 26 травня 2009 року подано до Кабінету Міністрів (розділ 4.2. «Реформування системи судочинства та суміжних з нею інститутів» Програми діяльності Кабінету Міністрів України). Кабінет Міністрів на своєму засіданні 17 червня 2009 року схвалив проект Кодексу господарського судочинства. Кодекс має замінити чинний Господарський кодекс та комплексно усунути існуючі нині недоліки та прогалини господарського законодавства. Основними положеннями проекту Кодексу є: чітке розмежування компетенції господарських судів та всіх інших судів; запровадження інституту наказового провадження; запровадження нової процедури оскарження ухвал (запроваджено скорочену процедуру та встановлено вичерпний перелік ухвал, які можуть оскаржуватись); запровадження нового регулювання інституту забезпечення позову; упорядкування процесу доказування; зменшення навантаження на суди шляхом запровадження критеріїв допуску до апеляції та касації; створення реальних умов для формування єдиної судової практики шляхом запровадження процедури розгляду касаційних скарг не «трійками суддів», як це відбувається сьогодні і має наслідком прийняття суперечливих рішень, а відповідними судовими палатами Вищого господарського суду України, що забезпечить формування єдиної судової практики судом касаційної інстанції; створення механізмів, що заохочують сторони до мирного врегулювання спору. Прийняття Кодексу господарського судочинства сприятиме удосконаленню правового регулювання господарського процесу з урахуванням європейських стандартів щодо покращення судового захисту підприємців, інших осіб, які звертаються до господарського суду.

Верховною Радою 3 квітня 2007 року прийняті у першому читанні проекти законів у новій редакції (р. №№ 0916, 0917 від 23 листопада 2007 року): «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій України» та «Про внесення змін до Закону України «Про статус суддів». На сьогодні вказані проекти підготовлені парламентським Комітетом з питань правосуддя у вигляді об’єднаного законопроекту «Про судоустрій та статус суддів» і схвалені на засіданні Комітету 18 червня 2008 року для їх розгляду Верховною Радою у другому читанні (розділ 4.2. «Реформування системи судочинства та суміжних з нею інститутів» Програми діяльності Кабінету Міністрів України).

18 березня 2009 року Верховною Радою проведено парламентські слухання «Про стан правосуддя в Україні». У ході проведення слухань були висвітлені існуючі проблеми судової системи та висловлені пропозиції щодо їх вирішення; у тому числі зазначалося про необхідність удосконалення підготовленого законопроекту про судоустрій та статус суддів. За результатами проведення парламентських слухань Комітетом Верховної Ради України з питань правосуддя підготовлено проект рекомендацій цих слухань для наступного їх затвердження парламентом; зокрема, у проекті цих рекомендацій зазначено про напрям подальшого доопрацювання та розгляду парламентом законопроекту «Про судоустрій та статус суддів».

У свою чергу, Міністерство юстиції забезпечувало супроводження даного законопроекту у ході його розгляду в Комітеті та готувало відповідні пропозиції щодо нього. Також Мін’юстом підготовлено та подано до Кабінету Міністрів пропозиції до проекту, підготовленого до другого читання.

Кабінетом Міністрів внесено на розгляд Верховної Ради розроблений Міністерством проект Закону про внесення змін до Закону України «Про третейські суди» щодо удосконалення діяльності третейських судів» (р. № 1433-1). Положення цього законопроекту повністю враховані під час підготовки до другого читання проекту Закону «Про внесення змін до Закону України «Про третейські суди» щодо виконання рішень третейських судів» (р. № 1399), який 5 березня 2009 року прийнятий Верховною Радою як Закон.

Задля удосконалення механізмів примирення сторін у кримінальних, цивільних та господарських справах, забезпечення розв’язання проблем щодо відшкодування моральної та матеріальної шкоди Мін’юстом розроблено проекти законів про запровадження процедури медіації у процесуальному законодавстві, які знаходяться на розгляді Президента України.

Міністерством проведено роботу, спрямовану на подолання недоліків системного характеру, що лежать в основі виявлених Європейським судом порушень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та протоколів до неї. Так, розроблено проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту права особи на досудове провадження, розгляд справи судовим органом або виконавче провадження протягом розумного строку», який зареєстровано у Верховній Раді (р.№3665 від 28 січня 2009 року).

Забезпечується супроводження у Верховній Раді України проекту Закону «Про судовий збір» (р. № 0891 від 23 листопада 2007 року; р. № 2378 від 19 жовтня 2006 року у Верховній Раді України V скликання), який 9 лютого 2007 року прийнято за основу та готується Комітетом Верховної Ради України з питань податкової та митної політики до розгляду парламентом у другому читанні. Міністерство юстиції надало зазначеному Комітету пропозиції до проекту Закону України «Про судовий збір» (лист від 31 січня 2008 року № 20-9-672). Прийняття законопроекту забезпечить визначення правових засад справляння судового збору та сприятиме виконанню обов’язків та зобов’язань України, що випливають з її членства у Раді Європі, забезпеченню справедливого судочинства в Україні відповідно до європейських стандартів (розділ 4.2. «Реформування системи судочинства та суміжних з нею інститутів» Програми діяльності Кабінету Міністрів України).

11 лютого ц.р. у Міністерстві юстиції проведено робочу нараду з метою обговорення внесених до проекту Закону «Про Національний комітет України з попередження катування» пропозицій та зауважень, що надійшли від заінтересованих органів державної влади (у відповідь на лист Мін’юсту від 11 грудня 2008 року №43-26/553) та правозахисних організацій. За результатами наради вирішено внести до законопроекту ряд змін та доповнень концептуального характеру. 30 червня 2009 року листом № 43-26/281 Міністерство юстиції надіслало допрацьований проект Закону на погодження усім зацікавленим центральним органам виконавчої влади.

Аби забезпечити захищеність прав та свобод людини, пріоритетним напрямком розвитку демократичної правової держави має стати реформування системи кримінальної юстиції в Україні. Ця сфера законодавства є найбільш чутливою, тут найчастіше обмежуються права та свободи громадянина, й це вимагає особливої уваги. Адже йдеться про забезпечення чітких та дієвих кримінально-процесуальних гарантій захисту цих прав.

Указом Президента України від 8 квітня 2008 року № 311 введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 лютого 2008 року «Про хід реформування системи кримінальної юстиції та правоохоронних органів» та затверджено Концепцію реформування кримінальної юстиції України. Розпорядженням Кабінету Міністрів від 27 серпня 2008 року № 1153 затверджено План заходів щодо реалізації Концепції реформування кримінальної юстиції України, в якому підпунктом 1 пункту 2 передбачено розроблення нової редакції Кримінального процесуального кодексу України, а відповідно до підпункту 4 пункту 2 цього Плану - проект нової редакції Закону України «Про прокуратуру».

Національною комісією із зміцнення демократії та утвердження верховенства права за участю Міністерства юстиції розроблено проект нового Кримінального процесуального кодексу України, який листом від 10 березня 2009 року № 340-НК Національною комісією надіслано Президенту України для подальшого його внесення на розгляд Верховної Ради як невідкладного. Одночасно, у зв’язку з листом Секретаріату Президента України від 19 травня 2009 року Міністерством юстиції додатково здійснена процедура погодження проекту кодексу із заінтересованими органами (МВС, Мінфін, Мінекономіки, ДПА і СБУ) та листом від 25 червня 2009 року направлено до Кабінету Міністрів. Вперше Україна подивилася на проблему досудового слідства не з точки зору інтересів публічної влади, переслідування особи, що було притаманне всій системі, і радянській, і пострадянській. Вперше кодекс дивиться на процедуру кримінального переслідування з точки зору захисту інтересів прав людини, забезпечення процесуальної рівноправності (розділ 4.2. «Реформування системи судочинства та суміжних з нею інститутів» Програми діяльності Кабінету Міністрів України).

Враховуючи те, що зміни до кримінального процесуального законодавства значно впливатимуть на інституційне реформування прокуратури, завершення розробки проекту Закону «Про прокуратуру» можливо виключно після завершення роботи над новим Кримінальним процесуальним кодексом України. У той же час Верховною Радою 14 квітня 2009 року у першому читанні прийнято проект Закону «Про прокуратуру», внесений народними депутатами України Швецем В.Д., Прокопчуком Ю.В. та ін. (р. № 2491 від 19 вересня 2008 року). На думку Міністерства юстиції, законопроект не містить кардинальних змін, які б свідчили про реформування прокуратури України, як того вимагають міжнародні зобов’язання України перед Радою Європи та відповідні міжнародні документи щодо місця, ролі та функцій прокуратури, і суттєво не відрізняється від законопроекту, експертизу якого вже здійснювала Європейська комісія «За демократію через право» (Венеціанська комісія) у 2004 році. Міністерство юстиції переконано, що підготовка цього проекту до розгляду у другому читанні має здійснюватись виключно з урахуванням відповідного висновку Венеціанської комісії. Важливо наголосити на тому, що і Парламентська Асамблея Ради Європи у доповіді щодо виконання Україною обов’язків та зобов’язань від 5 жовтня 2005 року вже закликала органи державної влади України подати до Венеціанської комісії остаточну версію законопроекту про прокуратуру, до її прийняття парламентом. Саме у зв’язку з цим Міністерством юстиції надіслано звернення до Голови Верховної Ради України та Голови Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності з пропозицією стосовно проведення експертизи цього проекту Закону Венеціанською комісією та створення робочої групи для доопрацювання проекту, до складу якої, окрім народних депутатів України, включити представників Міністерства юстиції, наукових установ та громадських організацій. Незважаючи на обґрунтування Міністерства юстиції щодо необхідності здійснення Венеціанською комісією експертизи зазначеного законопроекту, вказані листи Міністерства юстиції залишені поза увагою з тією мотивацією, що зазначений законопроект має на меті приведення базового закону у відповідність до Конституції України, а не кардинальну зміну моделі прокуратури в Україні, тому на нього не розповсюджуються міжнародні зобов’язання України щодо узгодження його із документами Ради Європи. Однак, на думку Міністерства юстиції, така позиція є неприйнятною, оскільки питання реформування органів прокуратури України є одним із найважливіших зобов’язань України перед Радою Європи і неможливе без прийняття нового Закону, який реформуватиме діяльність прокуратури. Саме з урахуванням цього Міністерство юстиції було вимушене звернутися до Європейської комісії «За демократію через право» Ради Європи з проханням про проведення експертизи проекту Закону України «Про прокуратуру» (лист від 18 травня 2009 року № 22-44/138). До того ж слід зазначити, що зацікавленість та одночасно стурбованість щодо ухвалення у першому читанні вищеназваного проекту Закону висловили також і високопосадовці Ради Європи під час офіційних зустрічей у Страсбурзі (27-29 квітня 2009 року), які також запропонували провести його експертизу. Таким чином, висновки Венеціанської комісії до проекту Закону «Про прокуратуру», внесеного народними депутатами України Швецем В.Д., Прокопчуком Ю.В. та ін. (р. № 2491 від 19 вересня 2008 року), стануть корисними у подальшій роботі Міністерства юстиції з виконання цього завдання.

Здійснюються заходи законодавчого, матеріально-технічного та гуманітарного напрямків щодо подальшого удосконалення роботи Державної кримінально-виконавчої служби.

Мін’юстом розроблено проект Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України щодо діяльності Державної кримінально-виконавчої служби», яким передбачається внести зміни до 40 законодавчих актів України та 8 визнати такими, що втратили чинність, що пов’язано з необхідністю приведення законодавства у відповідність до Закону «Про Державну кримінально-виконавчу службу України», прийнятий Верховною Радою України в цілому як закон 14 квітня 2009 року за № 1254-VІ. Закон підписаний Президентом України та набув чинності з 11 червня 2009 року.

Розроблено проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України (щодо розвитку трудової діяльності засуджених)», метою якого є зниження гостроти проблеми трудової зайнятості засуджених та залучення підприємств установ виконання покарань до задоволення потреб регіонів у продукції промислового призначення. 20 листопада 2008 року за № 3400 законопроект зареєстровано у Верховній Раді України. 2 червня ц. р. законопроект прийнятий Верховною Радою України за основу. 24 червня 2009 року на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці прийнято рішення рекомендувати прийняти зазначений проект Закону в цілому.

23 червня 2009 року прийнято Верховною Радою у першому читанні розроблений Мін’юстом проект Закону «Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-виконавчого кодексів України щодо запровадження програм корекції соціальної поведінки осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням» (р. № 3329).

Взято активну участь у підготовці законопроектів щодо створення служби пробації. Розроблені робочою групою на чолі з Головою підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Мойсиком В.Р. проекти законів «Про апробацію» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гуманізації кримінального законодавства та організаційно-правових передумов впровадження пробації)» зареєстровані парламентом (р. № 3412 та № 3413 від 26 листопада 2008 року). 19 березня та 11 червня 2009 року фахівці Мін’юсту взяли участь у робочих засіданнях із опрацювання вказаних законопроектів, організованих Інститутом законодавства Верховної Ради України разом із Комітетом Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Крім того, 23 квітня 2009 року Міністерство юстиції за сприяння Центру суддівських студій та Міжнародного фонду «Відродження» провело «круглий стіл» з обговорення вказаних законопроектів та досвіду запровадження елементів пробації у кримінальному судочинстві України.

Опрацьовується зацікавленими центральними органами виконавчої влади розроблений Мін’юстом проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації попереднього ув’язнення», в якому передбачається гуманізація умов обмеження волі на досудовій стадії кримінального процесу та приведення їх у відповідність з Рекомендаціями № Rec (2006) 13 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам «Про застосування попереднього ув’язнення, умови, в яких його відбувають та забезпечення гарантій проти зловживань».

Разом з Державним департаментом з питань виконання покарань розроблено проект Концепції Державної цільової програми реформування Державної кримінально-виконавчої служби України на період до 2017 року. Проект передбачає виконання протягом 2009 - 2017 років Державної цільової програми реформування Державної кримінально-виконавчої служби України та скасування Державної програми покращення умов тримання засуджених та осіб, взятих під варту, на 2006-2010 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2006 року № 1090. 26 листопада 2008 року розпорядженням Кабінету Міністрів № 1511 Концепція схвалена. Відповідно до вказаного розпорядження Міністерством юстиції розроблено проект постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження Державної цільової програми реформування Державної кримінально-виконавчої служби на період до 2017 року» та 25 травня 2009 року надіслано на розгляд Уряду.

Постановою Кабінету Міністрів від 10 червня 2009 року № 587 затверджено Положення про Державний департамент України з питань виконання покарань.

Розроблено проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління системою органів і установ виконання покарань». Разом з тим, беручи до уваги скрутну фінансово-економічну ситуацію в державі і запланований Концепцією Державної цільової програми реформування Державної кримінально-виконавчої служби на період до 2017 року етап передачі до сфери відання Мін’юсту Державної кримінально-виконавчої служби до 2012 року, Міністерство юстиції листом від 5 березня 2009 року № 2524-0-4-09-15 звернулося до Кабінету Міністрів з пропозиціями: зняти з контролю розробку вказаного законопроекту; підготувати законопроект щодо внесення змін до деяких законодавчих актів України, які регулюють роботу Державної кримінально-виконавчої служби України, з метою їх приведення у відповідність до Конституції України та Закону України «Про Кабінет Міністрів України»; після прийняття відповідних змін до законодавства передати Державну кримінально-виконавчу службу до сфери відання Міністерства юстиції рішенням Кабінету Міністрів України. Кабінет Міністрів за № 6/5/1-09 від 12 березня 2009 року погодився з пропозиціями Міністерства юстиції та доручив тримати на контролі розроблення відповідних нормативно-правових актів, спрямованих на оптимізацію системи управління Державної кримінально-виконавчої служби.

У звітному періоді підготовлено 239 позицій Уряду України щодо суті скарг на порушення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, направлених Європейським судом з прав людини на розгляд Урядовому уповноваженому у справах Європейського суду з прав людини, та 81 позицію стосовно вимог заявників щодо справедливої сатисфакції та інших матеріалів у справах.

З метою приведення чинного законодавства у відповідність з положеннями Конвенції та практикою Європейського суду забезпечено здійснення експертизи 1387 нормативно-правових актів та їх проектів на предмет їх відповідності положенням Конвенції та практиці Європейського суду.

Підготовлено та надано 75 відповідей на звернення громадян щодо роз’яснень положень Конвенції, процедури та порядку звернення до Європейського суду.

Міністерство юстиції протягом тривалого часу відіграє провідну роль у формуванні та реалізації державної антикорупційної політики і саме Мін’юст є автором практично усіх найбільш значущих антикорупційних ініціатив у нашій державі. Задля реалізації третього пріоритету «Створення правових засад запобігання та протидії корупції» здійснюється комплекс заходів нормотворчого та організаційного характеру щодо забезпечення єдиних підходів до формування та реалізації державної антикорупційної політики.

11 червня п. р. Верховною Радою України ухвалено пакет антикорупційних законів - «Про засади запобігання та протидії корупції» (р. № 0876 від 23 листопада 2007 року), «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо відповідальності за корупційні правопорушення» (р. № 0875 від 23 листопада 2007 року) та «Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень» (р. № 0877 від 23 листопада 2007 року) (розділ 4.3. «Протидія корупції в Україні» Програми діяльності Кабінету Міністрів України). Серед найважливіших положень, що запроваджуються згаданими законами, відзначимо, зокрема, нові правила у запобіганні та протидії корупції відповідно до міжнародних стандартів. Розширюється перелік суб’єктів корупції, встановлюються антикорупційні обмеження на державній службі, запроваджуються перевірки при вступові на державну службу, забороняється отримувати подарунки, пов’язані із службою, передбачається декларування майнового стану службовців та близьких родичів, запроваджується антикорупційна експертиза тощо. Також слід відзначити встановлення відповідальності за низку корупційних злочинів та проступків, не передбачених законом дотепер. Запроваджується кримінальна відповідальність за торгівлю впливом, незаконне збагачення, комерційний підкуп; поширюється відповідальність на осіб, які виконують делеговані їм державою публічні функції влади – аудитор, експерт, арбітражний керуючий, а також на посадових осіб міжнародних організацій та іноземних держав. Важливим є чітке розмежування кримінальної та адміністративної відповідальності за корупцію, відсутність якого сьогодні призводить до уникнення відповідальності за корупційні правопорушення; встановлення відповідальності юридичних осіб за корупцію та визначення порядку притягнення їх до відповідальності. Підтвердженням важливості указаних законів є позиція Президента Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO) Драго Коса, який вважає, що зусилля українських законотворців у сфері внесення змін до відповідного антикорупційного законодавства заслуговують високої оцінки. Ухвалення Верховною Радою антикорупційних законів необхідне було і для набуття чинності для нашої держави Конвенції Організації Об’єднаних націй проти корупції – однієї з основних міжнародних угод, що регулює питання боротьби з корупцією. Щодо можливих термінів приєднання України до Конвенції ООН проти корупції, то Закон про ратифікацію Конвенції, ухвалений парламентом України у жовтні 2006 року, вступить в силу з дня набрання чинності низкою антикорупційних законів.

На виконання пункту 3 Плану заходів щодо реалізації Концепції подолання корупції в Україні «На шляху до доброчесності» на період до 2010 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів від 15 серпня 2007 року в рамках Третього компоненту Порогової програми корпорації «Виклики тисячоліття» щодо зниження рівня корупції в Україні (МСС) Державною податковою адміністрацією розроблено проект Закону «Про державний фінансовий контроль за декларуванням доходів і їх витрачанням особами, уповноваженими на виконання функцій держави, членами їх сімей та близькими родичами». У той же час на розгляд Верховної Ради народними депутатами України внесено проекти законів «Про конфлікт інтересів у діяльності публічних службовців» (№ 4420 від 29 квітня 2009 року), «Про заходи державного фінансового контролю публічної служби» (№ 4472 від 14 травня 2009 року). У зв’язку з цим Програмою діяльності Кабінету Міністрів України «Подолання впливу світової фінансово-економічної кризи та поступальний розвиток» передбачено здійснення Урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики, Міністерством юстиції та Головдержслужбою подальшого реформування антикорупційного законодавства через сприяння якнайшвидшому прийняттю зазначених проектів законів.

Мін’юстом забезпечується відповідно до компетенції робота зі сприяння розробленню проекту Закону «Про державну службу» (нова редакція). Головним розробником цього законопроекту виступає Головдержслужба. Міністерство юстиції листом від 2 вересня 2008 року № 7431-0-4-08-18 висловило пропозиції та зауваження до проекту Закону «Про державну службу» (нова редакція). Листом Головдержслужби від 16 червня 2009 року № 4107/94-09 законопроект надіслано до Мін’юсту для проведення правової експертизи.

Мін’юстом взято участь у роботі з інституційного забезпечення інформування та реалізації державної антикорупційної політики (реалізація комплексу заходів щодо остаточного визначення повноважень Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики). Постановою Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2009 року № 410 затверджено Положення про Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики, відповідно до якого на Урядового уповноваженого покладається підготовка пропозицій щодо формування та забезпечення реалізації державної антикорупційної політики, розроблення і внесення Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо визначення основних напрямів державної антикорупційної політики та координації діяльності центральних органів виконавчої влади з її реалізації, а також розроблення та здійснення заходів, пов’язаних з реалізацією державної антикорупційної політики. Мін’юст забезпечуватиме діяльність Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики базами даних, методичними та методологічними розробками у сфері запобігання та протидії корупції.

Забезпечується робота з реалізації рекомендацій Групи держав проти корупції (GRECO) та на виконання Плану заходів щодо реалізації Концепції подолання корупції «На шляху до доброчесності».15 травня поточного року у м. Страсбурзі (Франція) на 42-му пленарному засіданні GRECO затверджено звіт щодо виконання Україною рекомендацій, наданих вказаною організацією за результатами спільного першого та другого раунду оцінки стану корупції в Україні. За результатами розгляду цього Звіту GRECO відмітило той факт, що Україна розпочала виконання усіх наданих рекомендацій, частина із рекомендацій виконана, але частина ще знаходиться у процесі реалізації. У зв’язку з цим GRECO не визнало жодної рекомендації не виконаною. Про остаточне виконання рекомендацій Україна має прозвітувати через 18 місяців. У контексті майбутнього звітування та з метою остаточного виконання рекомендацій GRECO Міністерство юстиції направило Урядовому уповноваженому з питань антикорупційної політики, визначеному відповідальним за підготовку нової редакції Плану заходів щодо реалізації Концепції подолання корупції в Україні «На шляху до доброчесності», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів від 15 серпня 2007 року № 657, рекомендації, підготовлені за результатами системного дослідження щодо ризиків корупції у двох сферах діяльності органів публічної адміністрації: надання адміністративних послуг та контрольно-наглядовій діяльності. Вказане дослідження проводилось за ініціативою Міністерства юстиції, а його виконання здійснювалося неурядовими організаціями (Центром політико-правових реформ та Фондом «Демократичні ініціативи») за сприяння проекту протидії корупції (UPAC) Ради Європи та Європейської комісії.

Важливим напрямом роботи є забезпечення реалізації повноважень Міністра юстиції у сфері судоустрою, зокрема, підготовка проектів указів про утворення чи ліквідацію суддів, підготовка проектів подань Міністра юстиції до кваліфікаційних комісій суддів про ініціювання дисциплінарної відповідальності суддів та проектів подань Міністра юстиції, як члена Вищої ради юстиції, до Вищої ради юстиції – про звільнення суддів; розробка проектів наказів щодо призначення та звільнення осіб до складу кваліфікаційних комісій суддів від Міністерства юстиції України тощо.

Протягом I півріччя 2009 року Міністром юстиції внесено 3 подання до кваліфікаційних комісій суддів щодо ініціювання питань про дисциплінарну відповідальність суддів.

Крім того, підготовлено проекти указів Президента України: «Про внесення змін до Мережі та кількісного складу суддів місцевих судів» щодо ліквідації Дніпровського, Комсомольського, Суворовського районних судів міста Херсона та утворення Херсонського міського суду; «Про внесення зміни до Мережі та кількісного складу суддів місцевих судів» щодо внесення зміни до розділу «Луганська область» (підписано Президентом України 16 березня 2009 року за № 157).

Відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 31 жовтня 2008 року «Про стан протидії корупції в Україні», уведеного в дію Указом Президента України від 27 листопада 2008 року № 1101, Кабінету Міністрів України доручено невідкладно внести на розгляд Верховної Ради України проекти законів, прийняття яких зумовлено приєднанням України до Конвенції ООН проти корупції, Кримінальної конвенції Ради Європи проти корупції та Додаткового протоколу до неї, зокрема проект закону про лобіювання. У силу складності та новизни предмету правового регулювання законопроекту про лобіювання прийнято рішення про розробку Концепції закону із залученням широкого кола фахівців-нормопроектувальників, науковців, експертів, а також представників громадськості.

Проект розпорядження Кабінету Міністрів «Про схвалення Концепції проекту Закону України «Про лобіювання» подано на розгляд Кабінету Міністрів листом від 5 березня 2009 року № 282-0-4-09-18.

Розпорядженням Кабінету Міністрів від 22 квітня 2009 року № 448-р схвалено Концепцію проекту Закону «Про вплив громадськості на прийняття нормативно-правових актів» та доручено Міністерству юстиції розробити проект Закону «Про вплив громадськості на прийняття нормативно-правових актів» до 1 листопада 2009 року.

«Запровадження дієвих механізмів підвищення ефективності функціонування системи примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб)» - четвертий пріоритет діяльності Міністерства юстиції. Як відомо, правосуддя не завершується винесенням судового рішення. Фінальною частиною справедливого правосуддя має бути практичне виконання цього акта. Міністерство юстиції підготувало законопроекти, які доктринально змінюють і філософію, і ідеологію, і реалізаційні засади виконання судових рішень.

На виконання розділу 4.2. «Реформування системи судочинства та суміжних з нею інститутів» Програми діяльності Кабінету Міністрів підготовлено проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури примусового виконання рішень» (р. № 2782 від 17 липня 2008 року), який 19 березня 2009 року Верховною Радою України прийнято за основу. Метою проекту є вдосконалення законодавства, що регулює діяльність органів державної виконавчої служби та процедуру виконавчого провадження, покращення стану примусового виконання рішень судів та інших органів, посадових осіб. Пропонується викласти в новій редакції Закон України «Про виконавче провадження», внести відповідні зміни до Цивільного процесуального, Господарського процесуального, Кримінального, Кримінально-процесуального кодексів, Кодексу адміністративного судочинства, а також до законів України «Про державну виконавчу службу», «Про банки і банківську діяльність» тощо. На даний час законопроект доопрацьовується у Комітеті Верховної Ради з питань правосуддя.

З метою усунення необґрунтованих переваг, наданих окремим суб’єктам господарювання при виконанні судових рішень, Міністерство на виконання розділу 4.2. «Реформування системи судочинства та суміжних з нею інститутів» Програми діяльності Кабінету Міністрів повторно внесло 9 червня 2009 року на розгляд до Кабінету Міністрів України проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо обмеження дії мораторіїв на примусову реалізацію майна».

З метою впровадження конкурентних умов у сфері примусового виконання рішень Мін’юстом підготовлено та у лютому поточного року подано на розгляд до Кабінету Міністрів проект Закону України «Про присяжних виконавців». На засіданні Кабінету Міністрів вирішено відкласти прийняття рішення щодо законопроекту (Протокол № 41 від 17 червня 2009 року).

На розгляді Кабінету Міністрів знаходиться проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо безоплатної передачі обернених на користь держави в установленому порядку або безхазяйних транспортних засобів)» (17 червня 2009 року доопрацьований проект подано на розгляд Уряду листом № 5065-0-4-09-20).

З метою забезпечення вільного доступу до інформації про арештоване майно, що реалізується органами державної виконавчої служби, а також щодо юридичних осіб-боржників у відкритих виконавчих провадженнях на виконання розділу 4.2. «Реформування системи судочинства та суміжних з нею інститутів» Програми діяльності Кабінету Міністрів видано накази Міністерства юстиції «Про внесення змін до Положення про Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень» від 25 квітня 2008 року № 710/5 та від 24 липня 2008 року № 1270/5, якими передбачено:

- надання кожній фізичній або юридичній особі права безоплатного та цілодобового доступу до відомостей про торги та майно, що реалізується, шляхом отримання інформації через веб-сайт Міністерства юстиції України;

- отримання інформації з Реєстру про наявність виконавчих проваджень відносно боржників - юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців на запити будь-яких фізичних та юридичних осіб.

У програмному забезпеченні Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень у відповідності до форми №1, наданої Департаментом державної виконавчої служби, розроблено статистичний звіт для забезпечення можливості підбиття підсумків роботи органів державної виконавчої служби щодо кількості прийнятих до виконання та зареєстрованих державними виконавцями виконавчих документів та проведених ними виконавчих дій за певний період.

Створено та впроваджено у робочу експлуатацію веб-сайт для доступу до інформації про арештоване майно, що реалізується органами державної виконавчої служби, та юридичних осіб-боржників у відкритих виконавчих провадженнях.

Посилено взаємодію з органами міліції, прокуратури, митними та податковими органами, Пенсійним фондом. Підготовлено та 13 квітня 2009 року за №642/5/32 видано спільний наказ Міністерства юстиції та Генеральної прокуратури «Про затвердження Порядку взаємодії органів державної виконавчої служби та органів прокуратури при направленні та розгляді подань державних виконавців про притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності». Підготовлено та листом від 18 червня 2009 року № 3031-0-33-09-25 направлено для підписання до Держмитслужби проект спільного наказу Міністерства юстиції та Державної митної служби «Про внесення змін до Порядку передачі митними органами майна, конфіскованого за рішеннями судів, органам державної виконавчої служби». Розроблено систему надання відомостей відділам державної виконавчої служби з АІС «Автомобіль» Державної автомобільної інспекції України. Триває процес узгодження з ДАІ формату надання даних для обробки запитів від відділів державної виконавчої служби. Триває процес узгодження питань щодо реалізації інформаційного обміну між Державною податковою адміністрацією України та відділами державної виконавчої служби, між Пенсійним фондом України та відділами державної виконавчої служби.

Вжиті заходи сприяли поліпшенню стану виконання державними виконавцями рішень судів, інших органів (посадових осіб).

Згідно з оперативними даними, на 1 липня 2009 року фактично підлягало виконанню органами державної виконавчої служби 5 548 970 виконавчих документів на загальну суму 67 487 529 862 грн., що на 184 606 документів та на 23 308 704 458 грн. більше порівняно з аналогічним періодом 2008 року (протягом 6 місяців 2008 року підлягало виконанню 5 364 364 документи на суму 44 178 825 404 грн.). Завершено державними виконавцями 2 386 250 виконавчих документів на суму 11 744 011 227 грн., що на 49 290 документів менше, але на 3 059 580 815 грн. більше, ніж за аналогічний період 2008 року (протягом 6 місяців 2008 року завершено 2 435 540 документів на суму 8 684 430 412 грн.). Фактично виконано 1 222 578 виконавчих документів та стягнуто 4 137 683 409 грн., що менше на 153 678 документів, але більше на 1 137 733 018 грн., ніж за аналогічний період 2008 року (протягом 6 місяців 2008 року фактично виконано 1 376 256 документів та всього стягнуто 2 999 950 391 грн.). Залишок виконавчих документів на кінець вказаного періоду становить 3 162 719 документів на суму 55 658 659 597 грн., що на 233 895 документів та на 20 228 846 314 грн. більше у порівнянні з аналогічним періодом 2008 року, коли залишок складав 2 928 824 виконавчих документи на суму 35 429 813 283 грн.

На 1 липня 2009 року понад строки, встановлені чинним законодавством, на виконанні перебуває 244 058 виконавчих документів, що становить 7,7 % від кількості документів, що перебувають в залишку на кінець звітного періоду. Протягом цього ж періоду 2008 року на виконанні перебувало 389 760 виконавчих документів з порушеними термінами виконання або 13,3 %.

Фактична чисельність державних виконавців становить 6 299 осіб, тобто штат укомплектовано на 89,3 %. Середнє фактичне навантаження на кожного державного виконавця у місяць становить 147 виконавчих документів.

Протягом І півріччя поточного року державними виконавцями стягнуто виконавчого збору на суму 71 874 224 грн., що на 9 748 534 грн. більше, ніж за аналогічний період 2008 року (протягом 6 місяців 2008 року стягнуто виконавчого збору на суму 62 125 690 грн.).

П’ятий пріоритет - «Реформування системи нотаріату з метою створення єдиного нотаріату».

1 жовтня 2008 року Верховною Радою України ухвалено Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про нотаріат». З 1 грудня 2008 року набули чинності окремі зміни до Закону «Про нотаріат», які, зокрема, передбачали посилення вимог до рівня кваліфікації осіб, що мають намір займатися нотаріальною діяльністю (нотаріуса, стажиста нотаріуса), поліпшення доступу громадян до нотаріальних послуг та їх якості, вдосконалення механізму допуску громадян до нотаріальної діяльності, зняття обмежень граничної чисельності приватних нотаріусів у нотаріальних округах. З 1 червня 2009 року набула чинності норма закону, якою зрівняно у повноваженнях державних і приватних нотаріусів щодо оформлення спадкових справ. Цей закон не змінює правовий статус державних та приватних нотаріусів. Так, відповідно до статті 31 Закону «Про нотаріат» приватні нотаріуси за вчинення нотаріальних дій справлятимуть плату, розмір якої визначатиметься за домовленістю між нотаріусом та громадянином або юридичною особою. Оплата додаткових послуг правового характеру, що надаються приватними нотаріусами і не належать до вчинюваної нотаріальної дії, також провадитиметься за домовленістю сторін.

На сьогодні на виконання розділу 4.2. «Реформування системи судочинства та суміжних з нею інститутів» Програми діяльності Кабінету Міністрів Міністерство розробило всі необхідні підзаконні нормативні акти на реалізацію положень Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про нотаріат». Так, розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», який Кабінетом Міністрів направлено до Верховної Ради України; розроблено проект Указу Президента України «Про визнання таким, що втратив чинність, Указу Президента України від 23 серпня 1998 року № 932 «Про врегулювання діяльності нотаріату в Україні», який підписаний Президентом України і набрав чинності; розроблено та прийнято 2 постанови Кабінету Міністрів України, якими внесено зміни до 5 постанов Кабінету Міністрів; розроблено низку наказів Міністерства юстиції. Таким чином, жодних перешкод для реалізації положень закону немає.

Наступним кроком має бути завершення підготовки і забезпечення ухвалення проекту Закону «Про нотаріат» у новій редакції з метою створення єдиного нотаріату. Враховуючи те, що всі норми Закону «Про внесення змін до Закону України «Про нотаріат» набрали чинності 1 червня 2009 року, розробку нової редакції Закону «Про нотаріат» доцільно здійснити у ІV кварталі 2009 року.

Працівниками Мін’юсту взято участь у слуханнях на тему: «Забезпечення майнових прав у процесі реформування нотаріату в Україні», що проводилися Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики, а також у проведенні Українською нотаріальною палатою Всеукраїнського науково-практичного форуму «Стратегія реформування нотаріату України та удосконалення законодавства про нотаріат», одним із питань якого було обговорення концепції реформування нотаріату України та формування нової редакції Закону України «Про нотаріат».

Протягом I півріччя 2009 року Міністерством юстиції на підставі рішень кваліфікаційних комісій нотаріату, утворених при головних управліннях юстиції, а також рішень Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату видано 295 свідоцтв про право на заняття нотаріальною діяльністю. Проведено 5 засідань Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату, на яких розглядались скарги на рішення кваліфікаційних комісій нотаріату та проводились кваліфікаційні іспити.

Крім того, проведено 2 засідання Комісії з розгляду питань щодо анулювання свідоцтв про право на заняття нотаріальною діяльністю, за результатами яких анульовано 2 свідоцтва, у задоволенні 1 подання відмовлено, 2 подання відхилено, розгляд 3 подань зупинено до ухвалення судом рішення.

За I півріччя 2009 року Мін’юстом зареєстровано 22 адвокатських об’єднання. Внесено зміни та доповнення до статутів уже зареєстрованих адвокатських об’єднань – 14.

Розглянуто 212 запитів регіональних управлінь юстиції щодо надання правової допомоги відповідно до Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах.

У порядку підготовки нотаріально оформлених документів для їх подальшої консульської легалізації оформлено 3 582 документи, призначених для дії за кордоном.

Проставлено апостиль на 13 016 документах, призначених для використання на території інших держав.

На виконання положення розділу 4.2. «Реформування системи судочинства та суміжних з нею інститутів» Програми діяльності Кабінету Міністрів України щодо завершення роботи із запровадження анонімної системи кваліфікаційного тестування осіб, які бажають бути допущені до зайняття нотаріальною діяльністю, проведена нарада за участю Департаменту нотаріату та реєстрації адвокатських об’єднань Мін’юсту, Центру комерційного права, науковців і спеціалістів учбового центру «Квазар-Мікро» з питань розробки та впровадження зазначеної системи. На даний час науковці та вищезазначені спеціалісти співпрацюють над програмною розробкою та змістовним наповненням вказаної електронної анонімної системи.

Основною метою реалізації шостого пріоритету «Формування системи безоплатної правової допомоги» є створення дієвого механізму забезпечення конституційного права кожного на правову допомогу.

Міністерством вживаються заходи для поліпшення ситуації з наданням безоплатної правової допомоги, особливо на селі.

Нині реалізуються пілотні проекти щодо створення експериментальних центрів з надання безоплатної правової допомоги. Крім цього, встановлено погодинну оплату праці адвокатів, які захищають підозрюваних.

Організовано систематичне інформування населення державними засобами масової інформації про національне законодавство, діяльність органів юстиції на безоплатній основі. Для забезпечення прав малозабезпечених громадян на правову допомогу в регіонах створена розгалужена мережа громадських приймалень.

На кінець І півріччя 2009 року при органах юстиції функціонує 721 правова громадська приймальня з надання безкоштовної правової допомоги малозабезпеченим верствам населення. Крім того, працівники органів юстиції беруть активну участь у роботі понад 940 громадських приймалень, створених при райдержадміністраціях, центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконавчих органах районних, міських рад тощо. Загалом, у громадських приймальнях безоплатну правову допомогу надано більше 70 тисячам малозабезпечених громадян.

Забезпечено організацію понад 10 тисяч виступів фахівців органів юстиції у друкованих засобах масової інформації, на місцевому радіо та телебаченні.

Відповідальними працівниками структурних підрозділів центрального апарату Мін’юсту підготовлено 30 статей для опублікування у друкованих ЗМІ і розміщення на сайті Мін’юсту та опубліковано в друкованих ЗМІ – 27.

Для найбільш широкого правового інформування чисельної аудиторії радіослухачів та з метою реалізації конституційного права громадян знати свої права та обов’язки організовано співпрацю з Національною радіокомпанією України. Так, відбулося 24 виступи та здійснено 1 запис виступів для подальшої трансляції у радіопередачі «Право».

Забезпечено роботу з організації виступів посадових осіб Мін’юсту у телепередачах. Так, протягом звітного періоду відбулось по 1 виступу у телепрограмах «Правда життя», «ТСН», «Економічний вісник», «Темний силует», що транслюється на телеканалі НТН, «1+1», ТРК «Київ» та 5 каналі відповідно; по 2 виступи у телепрограмах «Акцент» на каналі Перший діловий канал (ТОВ ТРК «Заграва»), «Оперативний об’єктив» та «Доброго ранку, Україно» на ТРК «Ера», «Кримінальні новини» на каналі «Сіті», а також по 3 виступи у телепрограмах «Територія закону» на 5 каналі і «Володимирська, 15» на КДР ТРК. Крім того, протягом І півріччя здійснено 3 записи виступів у телепрограмі «Територія закону» (5 телеканал).

Право на судовий захист не може бути реалізованим у повній мірі за відсутності змін у питаннях надання правової допомоги.

Міністерством на виконання розділу 4.2. «Реформування системи судочинства та суміжних з нею інститутів» Програми діяльності Кабінету Міністрів України розроблено законопроект «Про безоплатну правову допомогу». 24 квітня 2009 року Кабінетом Міністрів проект внесено на розгляд Верховної Ради (р. № 4406). 10 червня 2009 року законопроект прийнято за основу. Прийняття проекту Закону «Про безоплатну правову допомогу» стане важливим кроком до запровадження в Україні європейських стандартів доступу осіб до правосуддя і слугуватиме покращенню міжнародного іміджу України у сфері забезпечення і захисту прав і свобод людини.

Основною метою реалізації сьомого пріоритету Міністерства юстиції «Удосконалення системи захисту інтересів держави в судах України» є підвищення ефективності функціонування системи захисту інтересів держави в судах України.

На виконання зазначеного пріоритету Мін’юстом ще у 2008 році розроблено проект постанови Кабінету Міністрів «Про заходи щодо підвищення ефективності захисту інтересів держави в судах України», яка прийнята Урядом 18 червня 2008 року за №582 та якою передбачено: 1) покладення на Міністерство юстиції функції міжвідомчої координації із захисту інтересів держави в судах загальної юрисдикції під час розгляду справ, стороною або третьою особою в яких є Кабінет Міністрів України, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади; 2) створення Реєстру судових проваджень, де одним із учасників справ є держава в особі Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади; 3) розробка в новій редакції Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації.

На виконання зазначеної постанови Кабінету Міністрів розроблено в новій редакції Загальне положення про юридичну службу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації, що затверджена постановою Уряду від 26 листопада 2008 року № 1040.

Однак існує проблема: виконання перших двох заходів залежить виключно від бюджетного фінансування.

Згідно з дорученням Першого віце-прем’єр-міністра України О. Турчинова від 26 травня 2009 року №46593/5/1-08 до листа Міністерства фінансів від 18 травня 2009 року №31-18010-3-8/3231 Міністерством юстиції враховано пропозицію Мінфіну щодо можливості розглянути питання виділення Мін’юсту видатків на створення, ведення та супроводження Реєстру судових проваджень під час формування показників проекту Державного бюджету України на 2010 рік.

Упродовж І півріччя 2009 року до Мін’юсту надійшло 455 позовів, у тому числі: забезпечено представництво інтересів Кабінету Міністрів України в судах України – 399; з них: задоволено – 5, відмовлено – 24, знаходиться на стадії розгляду – 310; забезпечено представництво інтересів Міністерства юстиції – 116; з них: задоволено – 1, відмовлено – 9, знаходиться на стадії розгляду – 106; підготовлено позовів про відшкодування збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виконання рішень Європейського суду з прав людини – 14; з них: задоволено – 3, знаходяться на стадії розгляду – 11; підготовлено позовів на захист інтересів іноземних осіб в Україні відповідно до Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей – 15; з них: відмовлено – 1, на стадії розгляду – 14.

Функціонує ефективна система захисту інтересів держави у закордонних юрисдикційних органах. Досягнуто позитивних показників у справах:

1. 27 січня 2009 року Апеляційний суд м. Каїра оголосив у відкритому засіданні рішення у справі за позовом компанії «Алім Ейрлайнз» (Єгипет) проти Кабінету Міністрів України, Міністерства транспорту, Міністерство фінансів, ВАТ «Авіалінії України», яким відмовив у задоволенні позову до українських відповідачів про стягнення з них компенсації збитків та моральної шкоди у розмірі понад 45 млн. дол. США плюс відсотки, починаючи з 21 жовтня 2000 року.

2. У справі за позовом компанії «Венко Прикерчинська ЛТД» (США) проти держави Україна 13 лютого 2009 року Арбітражним Трибуналом винесено Наказ №3 про відмову у задоволенні клопотання компанії «Венко Прикерченська Лтд» про вжиття запобіжних заходів проти держава Україна.

3. 17 лютого 2009 року Посольством України у Великобританії підписано мирову угоду у справі за позовом ВАТ «Совфрахт» проти держави Україна.

Здійснюються заходи щодо забезпечення представництва інтересів держави в міжнародних та іноземних судах по 12 справах та щодо досудового врегулювання 5 спорів.

Крім того:

Урядом внесено зміни до пункту 3 Порядку фінансування витрат, пов’язаних із захистом прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 5 серпня 2003 року №1198 (постанова Кабінету Міністрів від 14 січня 2009 року №6, проект якої розроблено Мін’юстом);

розроблено та подано на розгляд Кабінету Міністрів проект урядового розпорядження «Про виділення Мін’юсту коштів з резервного фонду державного бюджету». Кабінетом Міністрів прийнято рішення про виділення Мін’юсту коштів з резервного фонду державного бюджету у розмірі 25 млн. гривень для здійснення обов’язкових реєстраційних платежів, інших платежів та внесків, а також оплати послуг юридичних радників (розпорядження Кабінету Міністрів від 18 березня 2009 року №323-р);

розроблено та направлено до Кабінету Міністрів (лист від 26 травня 2009 року №5406-0-4-09-39) проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік». 24 червня 2009 року на засіданні Уряду законопроект схвалено.

Восьмий пріоритет – «Здійснення адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу».

Державним департаментом з питань адаптації законодавства забезпечено участь представників Мін’юсту у переговорному процесі щодо укладання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 24-27 лютого 2009 року (м. Брюссель, Королівство Бельгія) відбулось 4 засідання робочої групи з економічних, сектореальних питань та питань щодо розвитку людського потенціалу в рамках Одинадцятого раунду переговорів між Україною та ЄС щодо укладання Угоди про асоціацію. 12-14 травня 2009 року у м. Києві відбувся черговий Дванадцятий раунд переговорів. Крім того, представники Міністерства юстиції на постійній основі беруть участь у конференціях з обговорення окремих розділів проекту Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, які організовує Міністерство економіки.

Також забезпечено участь представників Мін’юсту у переговорному процесі щодо укладання Угоди про створення зони вільної торгівлі. 26-30 січня 2009 року (м. Київ) відбувся 5 раунд переговорів щодо укладання Угоди про створення зони вільної торгівлі, 30 березня - 3 квітня 2009 року (м. Брюссель, Королівство Бельгія) - 6 раунд переговорів, 15-17 квітня 2009 року (м. Брюссель, Королівство Бельгія) - черговий 12 раунд переговорів щодо укладання Угоди про створення зони вільної торгівлі.

Мін’юстом координується робота, пов’язана з виконанням Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

14 січня 2009 року парламентом прийнято в цілому Закон «Про внесення змін до Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» (№ 852-VI), який передбачає пролонгацію першого етапу Програми на період до завершення дії Угоди про партнерство та співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом) та їх державами-членами від 14 червня 1994 року. Таке рішення пов’язане з тим, що між Україною та ЄС досягнуто згоди, що до моменту укладання Угоди про асоціацію співпраця сторін базуватиметься на положеннях УПС. Пролонгація першого етапу Програми дозволила забезпечити безперервність процесу адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

З метою реалізації постанови Кабінету Міністрів від 15 жовтня 2005 року №1365 «Деякі питання адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» Державним департаментом з питань адаптації законодавства підготовлені матеріали до засідання Координаційної ради з адаптації законодавства України до законодавства ЄС, яке відбулося 9 лютого 2009 року:

- звіт про виконання у 2008 році плану заходів з виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства ЄС;

- проект розпорядження Кабінету Міністрів «Про затвердження плану заходів щодо виконання у 2009 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу»;

- Доповідь про стан виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства ЄС (лист до Кабінету Міністрів від 24 січня 2009 року №434-0-4-09-44).

За результатами засідання Координаційною радою з адаптації законодавства України до законодавства ЄС схвалено Доповідь про стан виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства ЄС та проект розпорядження Кабінету Міністрів «Про затвердження плану заходів щодо виконання у 2009 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу».

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2009 року №408-р затверджено план заходів щодо виконання у 2009 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу. Планом заходів передбачено розробку проектів нормативно-правових актів, спрямованих на адаптацію положень законодавчих актів Європейського Союзу, а також проведення аналізу наслідків впровадження у законодавство України актів acquis communautaire у певних сферах. На підставі звітів центральних органів виконавчої влади Міністерство юстиції до 15 липня п. р. проінформує Координаційну раду з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу про результати виконання Плану заходів.

Проводиться експертиза проектів законів України та інших нормативно-правових актів, які за предметом правового регулювання належать до сфер, правовідносини в яких регулюються правом Європейського Союзу, на відповідність acquis communautaire. З початку року Державним департаментом надано 379 експертних висновків щодо відповідності acquis communautaire проектів законів України та інших нормативно-правових актів, які надійшли до Міністерства юстиції від Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції, центральних та інших органів державної влади.

У рамках виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства ЄС Державним департаментом забезпечується організація роботи щодо перекладу на українську мову актів acquis communautaire у пріоритетних сферах адаптації. У І півріччі поточного року за заявками структурних підрозділів центрального апарату Міністерства юстиції Державним департаментом забезпечено переклад 99 документів, необхідних для реалізації функцій Міністерства юстиції, з європейських мов на українську, з української на англійську/французьку, а також з мов колишніх республік СРСР на українську загальним обсягом 777 сторінок. Завершено формування Орієнтовного плану перекладу актів acquis communautaire на 2009 рік, який налічує 442 документи загальним обсягом 11 786 сторінок. Завершено опрацювання перекладів актів acquis communautaire, включених до Плану заходів щодо виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства ЄС у 2009 році. Переклади розміщені на офіційному Веб-порталі Державного департаменту. За заявками центральних органів виконавчої влади укладено попередній перелік і підраховано обсяг актів законодавства України та підзаконних актів, що будуть перекладені у поточному році на англійську мову. На цей час перелік включає 114 документів загальним обсягом 1107 сторінок.

З метою забезпечення більшої ефективності імплементації положень законодавства ЄС у законодавство України та доступності інформації, яка стосується адаптації, постійно оновлюється «Електронна система документації Європейського Союзу, перекладеної на українську мову», завдяки якій всі заінтересовані учасники процесу адаптації можуть ознайомитися з нормативно-правовою базою Європейського Союзу, перекладеною на українську мову.

На постійній основі проводиться моніторинг виконання Плану-графіку імплементації Плану дій Україна-ЄС у сфері юстиції, свободи та безпеки, а також проведено роботу щодо підготовки до чергового шостого засідання Української частини Підкомітету №6 «Юстиція, свобода та безпека» (відбулося 13 квітня 2009 року у приміщенні Міністерства юстиції). За участю заступника Міністра юстиції Лутковської В.В. та директора Державного департаменту з питань адаптації законодавства Зеркаль О.В. 12-13 травня 2009 року у м. Брюсселі (Королівство Бельгія) відбулось чергове четверте Спільне засідання Підкомітету № 6 «Юстиція, свобода та безпека».

Дев’ятий пріоритет – «Встановлення адміністративної відповідальності посадових осіб суб’єктів нормотворення за порушення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів».

З метою реалізації пріоритету Міністерством юстиції було розроблено проект Закону «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів», який прийнято Верховною Радою 19 квітня 2007 року № 957-V та підтверджено результати голосування щодо нього 29 травня 2007 року. 13 червня 2007 року Президент України повернув зазначений Закон до Верховної Ради з пропозиціями щодо його відхилення, що пов’язано з необхідністю розроблення і прийняття закону про нормативно-правові акти, який має комплексно врегулювати питання державної реєстрації нормативно-правових актів.

1 жовтня 2008 року Верховною Радою прийнято Закон «Про нормативно-правові акти», яким встановлено порядок проведення державної реєстрації підзаконних нормативно-правових актів і передбачено відповідальність за порушення законодавства про їх державну реєстрацію. У зв’язку із цим питання внесення відповідних змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення законодавства про державну реєстрацію підзаконних нормативно-правових актів буде вирішено після набрання чинності зазначеним Законом.

Здійснено ряд організаційних заходів щодо забезпечення виконання функції державної реєстрації нормативно-правових актів.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 10 грудня 2008 року № 1068 «Про доповнення Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади» та з метою запобігання порушень принципів соціального діалогу, забезпечення реалізації конституційних прав і гарантій громадян, а також посилення співпраці органів виконавчої влади з профспілками та профоб’єднаннями під час підготовки нормативно-правових актів з питань, що стосуються соціально-трудової сфери, наказом Міністерства юстиції від 13 квітня 2009 року №647/5, зареєстрованим у Мін’юсті 14 квітня 2009 року за № 328/16344, внесено зміни до Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації.

Проаналізовано інформацію територіальних органів юстиції щодо дотримання ними Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» за 2008 рік і за І квартал 2009 року та листами від 30 січня 2009 року № 24-08/11, від 27 квітня 2009 року № 24-8/65 надіслано узагальнення до територіальних управлінь юстиції для недопущення помилок у подальшому.

Крім того, проаналізовано стан дотримання міністерствами, центральними органами виконавчої влади та іншими державними органами законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів за 2008 рік та листом від 9 лютого 2009 року № 24-7/21 надіслано їм узагальнення для усунення виявлених недоліків.

11 березня 2009 року Міністерством юстиції проведено семінар з працівниками Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управліннях юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі, відповідальними за здійснення державної реєстрації нормативно-правових актів, на тему «Питання державної реєстрації нормативно-правових актів».

Підсумки роботи органів юстиції щодо державної реєстрації нормативно-правових актів за І півріччя 2009 року.

За І півріччя 2009 року Міністерством юстиції зареєстровано 578 актів (за І півріччя 2008 року - 572) із 706 актів, поданих на державну реєстрацію (за І півріччя 2008 року – 748); головними управліннями юстиції зареєстровано 879 нормативно-правових актів із 1 032 поданих на державну реєстрацію (за І півріччя 2008 року - відповідно 852 акти із 1 019); районними управліннями юстиції – 2 217 нормативно-правових актів із 2 432 поданих (за І півріччя 2008 року - відповідно 2 987 актів із 3 305 поданих). Зазначене свідчить, що кількість актів, які подано до Міністерства юстиції та районних управлінь юстиції на державну реєстрацію протягом І півріччя 2009 року, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року дещо зменшилась, а до головних управлінь юстиції - збільшилась.

При цьому якість нормативно-правових актів суб’єктів нормотворення, що подаються на державну реєстрацію, потребує покращення, оскільки окремі суб’єкти нормотворення продовжують видавати нормативно-правові акти з порушенням чинного законодавства, зокрема з перевищенням наданої компетенції, без узгодження із заінтересованими органами, а також подають на державну реєстрацію нормативно-правові акти з порушенням встановленого законодавством про державну реєстрацію нормативно-правових актів строку для їх подання. Зазначене пояснюється, як правило, незнанням чи ігноруванням працівниками відповідних суб’єктів нормотворення законодавства, правил нормопроектувальної техніки, низьким професійним рівнем працівників відповідних юридичних служб.

За І півріччя 2009 року Міністерством юстиції відмовлено в державній реєстрації 11 нормативно-правових актів, що становить 2% від загальної кількості поданих на державну реєстрацію актів (за І півріччя 2008 року – 12 актів, 2 %). На сьогодні не скасовано 1 нормативно-правовий акт; головними управліннями юстиції відмовлено в державній реєстрації 23 нормативно-правових актів, що становить 2 % від загальної кількості поданих на державну реєстрацію актів (за І півріччя 2008 року – 26 актів, 3 % ); районними управліннями юстиції відмовлено в державній реєстрації 53 нормативно-правових актів, що становить 2 % від загальної кількості поданих на державну реєстрацію актів (за І півріччя 2008 року – 70 актів, 2 %). На місцевому рівні суб’єктами нормотворення не скасовано 19 нормативно-правових актів.

Основними підставами для відмови є підпункти «б» (акт видано з порушенням вимог законодавства або без урахування практики Європейського суду з прав людини, зокрема акт порушує чи обмежує встановлені законом права, свободи й законні інтереси громадян, підприємств, установ та організацій або покладає на них не передбачені законодавством обов’язки; виходить за межі компетенції органу, що його видав; не відповідає вимогам законодавства про мови; суперечить установленому порядку ведення діловодства) та «в» (акт не узгоджено із заінтересованими органами або не повідомлено про позицію уповноваженого представника від всеукраїнських профспілок, їх об’єднань та уповноваженого представника від всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців щодо нормативно-правового акта, прийнятого міністерством та іншим центральним органом виконавчої влади з питань, що стосуються соціально-трудової сфери, та проведену роботу з врахування їх зауважень і пропозицій) пункту 13 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 28 грудня 1992 року № 731.

За результатами проведення правової експертизи нормативно-правових актів Міністерством, головними та районними управліннями юстиції за І півріччя 2009 року попереджено прийняття 320 незаконних правових норм (за І півріччя 2008 року – 544).

Проте до цього часу суб’єкти нормотворення продовжують подавати на державну реєстрацію акти персонального, оперативно-розпорядчого характеру, а також спрямовані на організацію виконання рішень вищестоящих органів і власних рішень, що не містять нових правових норм і які не підлягають державній реєстрації. Так, за І півріччя 2009 року до Міністерства юстиції подано 5 таких актів (за І півріччя 2008 року – 10).

Дещо збільшився показник повернення нормативно-правових актів, поданих на державну реєстрацію до Міністерства юстиції, без державної реєстрації для доопрацювання. При цьому найчастіше зазначена процедура застосовувалась у зв’язку з відсутністю узгодження нормативно-правових актів із заінтересованими органами та висновку Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини.

Так, протягом І півріччя 2009 року Міністерством юстиції повернуто на доопрацювання 164 нормативно-правових акти, що становить 23 % від загальної кількості поданих на державну реєстрацію (за І півріччя 2008 року – 113; 15%). На сьогодні зі 164 нормативно-правових актів, що повернуто Міністерством юстиції суб’єктам нормотворення без державної реєстрації для доопрацювання за І півріччя 2009 року: 80 - зареєстровано, 22 - скасовано, 16 – подано на державну реєстрацію, інші залишаються на контролі. Головними управліннями юстиції протягом І півріччя 2009 року повернуто на доопрацювання 135 нормативно-правових актів, що становить 13% від загальної кількості поданих на державну реєстрацію (за І півріччя 2008 року – 81; 8 %). Районними управліннями юстиції протягом І півріччя 2009 року повернуто на доопрацювання 95 нормативно-правових актів, що становить 4 % від загальної кількості поданих на державну реєстрацію (за І півріччя 2008 року – 145; 4 %).

На постійному контролі органів юстиції залишається питання перегляду нормативно-правових актів з метою приведення їх у відповідність до Конституції та чинного законодавства України. Унаслідок невиконання суб’єктами нормотворення вимог щодо приведення у відповідність до Конституції та законодавства зареєстрованих нормативно-правових актів за звітний період Міністерство юстиції, головні та районні управління юстиції скасували рішення про державну реєстрацію 33 нормативно-правових актів (за І півріччя 2008 року - 21).

Однією з основних функцій органів юстиції є здійснення контролю за додержанням суб’єктами нормотворення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів шляхом проведення перевірок. Результати проведених перевірок свідчать про те, що до цього часу існує проблема застосування суб’єктами нормотворення незареєстрованих нормативно-правових актів. Такі акти, по-перше, є нечинними, оскільки не проходять державну реєстрацію в органах юстиції, по-друге, вони не проходять правової експертизи і, як правило, суперечать законодавству. Аналізи виявлених за результатами перевірок незареєстрованих нормативно-правових актів свідчать про те, що суб’єкти нормотворення систематично врегульовують певні суспільні відносини шляхом прийняття нормативно-правових актів з обмеженим строком їх дії, в тому числі прийнятих в порядку експерименту, без подання таких актів на державну реєстрацію до органів юстиції.

Крім того, продовжує існувати незаконна практика встановлення листами нових правових норм. При цьому аналіз цих листів свідчить про те, що окремими суб’єктами нормотворення на механізм прийняття таких листів повністю поширено порядок нормотворення (внесення до них змін, зупинення їх дії, втрата ними чинності тощо). Про це свідчить той факт, що окремі листи прийняті до нормативного врегулювання відповідних питань на рівні нормативно-правового акта. Проте листи є лише службовою кореспонденцією, а нові правові норми повинні бути викладені виключно в нормативно-правових актах, затверджених відповідними розпорядчими документами та зареєстрованих у органах юстиції в установленому законодавством порядку. Такі нормативно-правові акти та листи підлягають негайному відкликанню з місць застосування та скасуванню, оскільки спрямовані до виконання з порушенням законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, і, відповідно, є нечинними.

Так, Міністерством юстиції за результатами проведених протягом І півріччя 2009 року 14 перевірок (за І півріччя 2008 року – 21) виявлено 113 нормативно-правових актів, які підлягали державній реєстрації, проте на державну реєстрацію не подавались, та 48 листів, якими встановлено нові правові норми (за І півріччя 2008 року – 195 актів та листів). На сьогодні залишаються не скасованими 85 актів.

Важливий напрям діяльності Міністерства - удосконалення національного законодавства та національної правової системи.

Упродовж І півріччя 2009 року Міністерством подано до Кабінету Міністрів 28 законопроектів, до Секретаріату Президента України - 8, до МЗС – 2. Кабінетом Міністрів на розгляд Верховної Ради внесено 9 законопроектів, розроблених Міністерством юстиції, Президентом України - 4.

Крім уже зазначеної інформації щодо реалізації пріоритетів діяльності Міністерства юстиції у поточному році, проведена й інша законопроектна робота, зокрема, щодо виконання завдань, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України «Подолання впливу світової фінансово-економічної кризи та поступальний розвиток» відповідно до редакції Програми від 8 травня 2009 року.

На виконання розділу 3.6 «Оптимізація структури державного сектору економіки» Програми діяльності Кабінету Міністрів України здійснюються заходи щодо сприяння прийняттю Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» (р. № 0866), спрямованого на створення сприятливих умов для функціонування ринку нерухомого майна: Комітетом Верховної Ради України з питань економічної політики завершується робота з підготовки законопроекту для його повторного внесення на розгляд Верховної Ради України. Після прийняття Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» Міністерство юстиції забезпечить розроблення нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію зазначеного Закону, у встановлені ним строки.

На виконання розділу 3.7 «Підвищення ефективності управління об’єктами державної власності» Програми діяльності Кабінету Міністрів України Мін’юст сприяє прийняттю Закону «Про державні унітарні підприємства», спрямованого на чітку регламентацію порядку створення державних унітарних (комерційних та казенних) підприємств, засад їх діяльності, порядку управління, правового режиму майна цих підприємств: проект Закону України «Про державні унітарні підприємства» (р. № 3254 від 2 березня 2007 року), розроблений Міністерством юстиції та 19 червня 2007 року прийнятий за основу, Комітетом Верховної Ради України з питань економічної політики готується до розгляду у другому читанні.

З метою законодавчого врегулювання питань, пов’язаних з утворенням та діяльністю об’єднань підприємств, внесено на розгляд Кабінету Міністрів проект Закону «Про господарські об’єднання» (лист від 17 червня 2009 року № 6606-0-4-09-19) (розділ 3.7 «Підвищення ефективності управління об’єктами державної власності» Програми діяльності Кабінету Міністрів України).

За власною ініціативою Міністерством юстиції розроблено та листом від 10 червня 2009 року № 19-9/51 внесено на розгляд Кабінету Міністрів проект Закону «Про внесення зміни до статті 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності». Актуальність вказаного законопроекту обумовлена діяльністю з надання послуг щодо вчинення боржниками – фізичними особами добровільно дій з виконання зобов’язань, які ними прострочено, на користь кредиторів, іншими словами – колекторська діяльність. На сьогодні така діяльність здійснюється за межами правового поля внаслідок відсутності її нормативно-правового регулювання. Проте практика провадження колекторської діяльності доводить нагальність її урегулювання шляхом встановлення контролю зі сторони держави над суб’єктами, які таку діяльність провадять. Вказаний закон сприятиме унормуванню колекторської діяльності та існуванню на цьому ринку лише тих суб’єктів господарської діяльності, які провадять колекторську діяльність у правовому полі.

На виконання пункту 22 Плану заходів щодо реалізації у 2008 році Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів від 28 травня 2008 року № 784-р,  доопрацьовано та погоджено із заінтересованими центральними органами виконавчої влади і уповноваженим представником від всеукраїнських профспілок, їх об’єднань та уповноваженим представником від всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців проект Закону «Про волонтерський рух», який визначає організаційні та правові засади здійснення волонтерської діяльності та розвитку волонтерського руху в Україні і, зокрема, основні напрями волонтерської діяльності, форми її державної підтримки, особливості правового статусу волонтерів, джерела фінансування волонтерських організацій. Вказаний проект Закону подано на розгляд Кабінету Міністрів листом від 2 березня 2009 року № 4723-1-4-08-21. Проект схвалено на засіданні Кабінету Міністрів 8 квітня 2009 року та подано на розгляд Верховної Ради (зареєстровано за р. №4345 від 13 квітня 2009 року). На засіданні Комітету Верховної Ради України з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму 20 травня 2009 року прийнято рішення рекомендувати Верховній Раді розглянути законопроект у першому читанні та прийняти його за основу.

Протягом зазначеного періоду прийнято в цілому 13 законів України, розроблених Міністерством юстиції:

1. «Про внесення змін до Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу (852-VI від 14 січня 2009 року) (р.№ 2640);

2. «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України» (№ 879-VI від 15січня 2009) (р. № 0880);

3. «Про ратифікацію Європейської конвенції про правовий статус дітей, народжених поза шлюбом» (№ 862-VI від 14 січня 2009 року) (р. № 0093);

4. «Про внесення зміни до статті 3 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» (913-VI від 4 лютого 2009 року) (р.№ 3068);

5. «Про внесення змін до Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій» (№ 1062-VI від 4 березня 2009 року) (р. № 2316);

6. «Про внесення зміни до Закону України «Про імміграцію» (щодо неповнолітніх дітей) (1182-VI від 19 березня 2009 року) (р.№ 2124);

7. «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України щодо діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України» (№1254-VI від 14 квітня 2009 року) (р. № 2783);

8. «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення» (№1257-VI від 14 квітня 2009 року) (р. № 3066));

9. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» (1276-VI від 16 квітня 2009 року) (р. № 0914);

10. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення захисту прав дітей» (№1397-VI від 21 травня 2009 року) (р. № 2409);

11. «Про ратифікацію Угоди між Україною та Великою Соціалістичною Народною Лівійською Арабською Джамагирією про правову допомогу в цивільних і кримінальних справах» (№1491-VI від 10 червня 2009 року) (р. № 0130);

12. «Про ратифікацію Угоди між Україною та Великою Соціалістичною Народною Лівійською Арабською Джамагирією про передачу засуджених осіб» (№1492-VI від 10 червня 2009 року) (р. № 0131);

13. «Про внесення змін до статті 301 Кримінального кодексу України (щодо відповідальності за зберігання творів, зображень або предметів порнографічного характеру)» ( №1520-VI від 11 червня 2009 року) (р. № 3221).

Міністерство взаємодіє з Верховною Радою України та її органами.

Підготовлено та 21 січня 2009 року подано до Кабінету Міністрів перелік законопроектів, які Міністерство юстиції пропонує для першочергового розгляду Верховною Радою України.

На початку 2009 року Міністром юстиції особисто визначено 15 законопроектів, розробником яких є Міністерство юстиції, які пропонуються для першочергового подання на розгляд Кабінету Міністрів.

Підготовлено та у січні п. р. подано листи головам 12 комітетів Верховної Ради України, на розгляді у яких знаходяться урядові законопроекти, розроблені Міністерством юстиції, з проханням прискорити їх розгляд та ухвалити висновки щодо включення зазначених законопроектів до порядку денного четвертої сесії Верховної Ради України шостого скликання.

Проаналізовано порядок денний четвертої сесії Верховної Ради України шостого скликання (додаток до Постанови Верховної Ради України від 17 лютого 2009 року №968-УІ) і визначено законопроекти, віднесені до компетенції Міністерства юстиції, та посадових осіб Міністерства, які будуть представляти/супроводжувати ці законопроекти на пленарних засіданнях та засіданнях комітетів Верховної Ради України, а також організовано роботу щодо збору пропозицій (висновків) щодо визначення позиції Міністерства юстиції стосовно законопроектів, включених до порядку денного четвертої сесії Верховної Ради України шостого скликання, які напередодні пленарного тижня подаються до Секретаріату Кабінету Міністрів.

Протягом І півріччя 2009 року на пленарних засіданнях Верховної Ради України посадові особи Міністерства юстиції здійснили супровід 140 законопроектів з питань, що належать до компетенції Міністерства юстиції, та доповідали 34 законопроекти, розроблені Міністерством юстиції.

Посадові особи Міністерства юстиції протягом І півріччя 2009 року взяли участь у 59 засіданнях комітетів Верховної Ради під час розгляду 99 законопроектів з питань, що належать до компетенції Міністерства юстиції. Протягом зазначеного періоду парламентськими комітетами розглянуто 17 урядових законопроектів, розроблених Міністерством юстиції.

Міністерство успішно реалізує повноваження щодо координації законопроектної роботи центральних органів виконавчої влади. За пропозиціями центральних органів виконавчої влади, Сторони профспілок та всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців і підприємців, які є суб’єктами Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями на 2008 - 2009 роки, Міністерство юстиції підготувало проект орієнтовного плану законопроектних робіт на 2009 рік, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2009 року № 185-р. Відповідно до орієнтовного плану законопроектних робіт на 2009 рік центральними органами виконавчої влади передбачається розробити 141 проект нормативно-правового акту, з них проектів: законів – 133; кодексів – 2; державних програм – 6. Міністерство юстиції визначено головним розробником 12 законопроектів.

Міністерство в установленому порядку щомісячно інформує Кабінет Міністрів про перелік законопроектів, розроблення яких передбачено новими завданнями, визначеними законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради, актами Кабінету Міністрів та дорученнями Прем’єр-міністра України після затвердження щорічного орієнтовного плану законопроектних робіт.

Міністерством юстиції здійснено комплекс організаційних заходів, спрямованих на вдосконалення правової роботи в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади та підвищення кваліфікації працівників їх юридичних служб.

Так, з метою залучення висококваліфікованих фахівців до роботи в юридичних службах Міністром юстиції погоджено 10 кандидатур на заміщення вакантних посад керівників юридичних служб 10 центральних органів виконавчої влади, 1 – залишено без розгляду. Також вживаються організаційні заходи щодо погодження призначення кандидатури на посаду керівника юридичної служби Державного комітету фінансового моніторингу України. Крім того, опрацьовано питання та погоджено звільнення керівників юридичних служб 3 центральних органів виконавчої влади, 1 – залишено без розгляду. Погоджено кандидатури для зарахування до кадрового резерву на 2009 рік на посади керівників юридичних служб 12 центральних органів виконавчої влади.

Здійснено перевірку стану організації правової роботи у Міністерстві охорони навколишнього природного середовища України. З метою з’ясування виконання Міністерством з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерством праці та соціальної політики, Міністерством промислової політики, Державним комітетом рибного господарства, Державним комітетом України у справах ветеранів та Державним комітетом архівів вимог п. 5 Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації проведено перевірки у зазначених центральних органах.

Задля підвищення професійного рівня працівників юридичних служб організовано та проведено 6 занять постійно діючого семінару, на яких фахівцями Кабінету Міністрів України, Апарату Верховної Ради України, Вищого господарського суду, Головдержслужби та Мін’юсту прочитано 8 лекцій. У ході занять розглядались питання проблем господарського судочинства та застосування норм господарського процесу, процедурних і технічних вимог до погодження та внесення нормопроекту, організації та ведення позовної роботи, експертизи нормативно-правових актів, перспектив розвитку законодавства про державну службу та міжнародного досвіду нормативно-правового регулювання державної служби, нового у законодавстві з питань виконавчого провадження тощо.

Вжито заходів щодо виконання пункту 12 Порядку формування державного замовлення на підготовку і підвищення кваліфікації працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил, зокрема узагальнено пропозиції щодо підвищення кваліфікації у 2010 році працівників юридичних служб центральних органів виконавчої влади.

Для визначення рівня якості підготовки проектів нормативно-правових актів Міністерством юстиції щомісяця проводиться моніторинг нормопроектувальної діяльності міністерств, інших центральних органів виконавчої влади. Підготовлено моніторинг за грудень, ІV квартал 2008 року, 2008 рік та І квартал 2009 року.

Міністерством юстиції зроблено ще один крок на шляху до поліпшення якості юридичної експертизи проектів нормативно-правових актів юридичними службами центральних органів виконавчої влади. Так, з метою реалізації вимог Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації наказом Мін’юсту від 31 березня 2009 року № 578/5 затверджено Форму висновку юридичної служби міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, урядового органу в системі міністерства та його територіальних (місцевих, регіональних) органів, місцевих державних адміністрацій за результатами проведення юридичної експертизи проекту нормативно-правового акта. Відповідно до моніторингу якості нормопроектувальної діяльності юридичних служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у 2008 році із загальної кількості поданих проектів нормативно-правових актів лише 39% (у 2007 році – 38%) погоджено без зауважень. Тому запровадження вищезазначеного документа надасть можливість, крім того, посилити відповідальність керівників юридичних служб центральних органів виконавчої влади за якість підготовки проектів нормативно-правових актів, що надходять на правову експертизу до Мін’юсту. У зв’язку з цим центральним органам виконавчої влади надіслано листа щодо використання в роботі Форми висновку.

Здійснюється підготовка нової редакції Порядку погодження у Міністерстві юстиції призначення та звільнення з посад керівників юридичних служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

З метою надання методичної допомоги проаналізовано та узагальнено 57 інформацій міністерств, інших центральних органів виконавчої влади щодо організації правової роботи у 2008 році, а також підприємств, установ, організацій, що належать до сфери їх управління. Крім цього, проаналізовано інформації щодо кадрового складу юридичних служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади на 10 січня 2009 року та підготовлено відповідне узагальнення.

Упродовж І півріччя надано 126 роз’яснень щодо застосування Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, підготовлено та направлено відповіді на 15 звернень фізичних та юридичних осіб.

З метою організації експертного забезпечення правосуддя та ефективної діяльності 8-ми підпорядкованих науково-дослідних установ судових експертиз та їх 13-ти відділень здійснювався постійний контроль за якістю і своєчасним виконанням судових експертиз та проведенням науково-дослідних робіт, формувались проекти обсягів наукових робіт та розрахунки витрат на їх фінансування, готувались розрахунки з утримання працівників НДУСЕ.

Протягом І півріччя 2009 року судово-експертними установами Міністерства юстиції виконано 45 092 експертизи, з яких 13 557 з кримінальних справ.

За звітний період експертними установами Мін’юсту проведено 203 повторні експертизи після установ Мін’юсту, МВС, СБУ, Міноборони, приватних судових експертів. Із загальної кількості повторних експертиз 82 проведено після установ системи Мін’юсту, з яких 6 висновків не підтверджено.

Установами Мін’юсту виконується 66 наукових робіт.

Проведено 4 засідання Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції, на яких присвоєно та підтверджено кваліфікацію судового експерта 104 фахівцям за різними видами експертних спеціальностей, відмовлено у присвоєнні і підтвердженні кваліфікації - 16, 4-х судових експертів притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

Здійснювався аналіз чинного законодавства з питань судової експертизи та вносились пропозиції щодо його удосконалення.

З метою вдосконалення порядку ведення державного Реєстру атестованих судових експертів видано наказ Міністерства юстиції від 22 січня 2009 року № 91/5 «Про внесення змін до Порядку ведення державного Реєстру атестованих судових експертів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 15.04.1997 № 149/7».

З метою впорядкування вартості проведення експертиз у науково-дослідних установах судових експертиз Міністерства юстиції видано наказ Міністерства юстиції від 23 березня 2009 року № 250/7 щодо нормативної вартості однієї експертогодини у 2009 році з урахуванням індексу споживчих цін.

З метою розширення системи науково-дослідних установ Мін`юсту, вдосконалення експертного забезпечення правосуддя, зосередження кваліфікованих експертних кадрів на місцях та наближення експертних установ Міністерства юстиції України до органів слідства і судів у місті Житомирі та Житомирській області наказом Міністерства юстиції від 12 січня 2009 року № 14/7 утворено Житомирське відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Наказом Міністерства юстиції від 13 квітня 2009 року № 643/5 унесено зміни до Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертиз, яким доповнено Перелік експертних спеціальностей, за яким присвоюється кваліфікація судового експерта новим індексом та видом експертної спеціальності.

З метою удосконалення організації проведення судових експертиз видано наказ Міністерства юстиції від 1 червня 2009 року № 965/5 «Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції від 08.10.98 № 53/5».

З метою упорядкування роботи Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз наказом Міністерства юстиції від 16 червня 2009 року № 1075/5 затверджено у новій редакції статут Харківського НДІСЕ.

З метою підтримки з боку Держави судових експертів, що забезпечують правоохоронні та судові органи кваліфікованою судовою експертизою, та сприяння її розвитку і підняття рівня такої професії підготовлено пропозицію щодо встановлення в нашій державі професійного свята «Дня судового експерта», яку прийнято Президентом України та 10 червня 2009 року видано відповідний Указ про встановлення професійного свята «Дня судового експерта».

6 лютого 2009 року проведено засідання Координаційної ради з проблем судової експертизи, на якому розглянуто:

- інформацію про хід виконання попереднього рішення Координаційної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України;

- питання щодо внесення до державного Реєстру атестованих судових експертів фахівців МВС, СБУ та МОЗ з метою розміщення на веб-сайті Міністерства юстиції;

- матеріали, подані судово-експертними установами, щодо державної реєстрації методик проведення криміналістичних видів судових експертиз, які використовувалися в експертній практиці до прийняття постанови Кабінету Міністрів від 2 липня 2008 року № 595 «Про затвердження Порядку атестації та державної реєстрації методик проведення судових експертиз»;

- питання щодо державної реєстрації методик, апробованих у 2008 році та рекомендованих науковими радами спеціалізованих установ до впровадження в експертну практику у 2009 році;

- питання щодо створення робочої групи для узагальнення літературних джерел з існуючих експертних методик з інженерно-технічних видів експертиз, а також розроблення єдиного збірника науково-методичних матеріалів за напрямком автотехнічної експертизи;

- питання про внесення змін до «Порядку виконання наукових робіт у науково-дослідних інститутах судових експертиз Міністерства юстиції України», затвердженого наказом Міністерства юстиції від 5 березня 2004 року № 22/5;

- питання щодо акредитації експертних лабораторій, обладнання та технічного забезпечення.

5 червня 2009 року проведено чергове засідання Координаційної ради з проблем судової експертизи, на якому розглянуто питання:

- щодо державної реєстрації методик проведення судових експертиз за напрямками інженерно-технічних експертиз, а також перелік рекомендованої спеціальної літератури, що використовується в експертній практиці;

- щодо включення до Реєстру атестованих методик проведення судових експертиз методик, що раніше впроваджені в експертну практику експертними підрозділами Служби безпеки України, за напрямком судової почеркознавчої та авторознавчої експертиз, судово-технічної експертизи документів, фототехнічної експертизи;

- щодо підстав ліцензування діяльності з судово-медичної та судово-психіатричної експертиз;

- щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів від 1 липня 1996 року № 710 щодо поширення нормативної вартості однієї експертогодини на експертні служби державних спеціалізованих установ;

- щодо проведення досліджень з реєстрації транспортних засобів експертами науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України;

- щодо доцільності вилучення з Методики криміналістичного дослідження холодної зброї та конструктивно схожих з нею виробів такої характеристики клинка як «твердість металу»;

- щодо видання посібника «Методика комплексного дослідження вибухових пристроїв, вибухових речовин і слідів вибуху»;

- щодо розроблених підрозділами МВС та Національною експертною комісією України з питань захисту суспільної моралі «Критеріїв віднесення друкованої, аудіовізуальної, електронної та іншої продукції, переданих та отриманих по комунікаційних лініях повідомлень та матеріалів до продукції порнографічного характеру»;

- пропозиції Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС щодо вдосконалення нормативно-правового регулювання судово-експертної діяльності.

Постійно проводиться робота щодо ведення Державного реєстру атестованих судових експертів та надається інформація з його фонду.

Важливий напрям діяльності Міністерства юстиції - міжнародне співробітництво. Департаментом міжнародного приватного права і міжнародної правової допомоги здійснюється підготовка проектів міжнародних договорів про правові відносини та правову допомогу у цивільних і кримінальних справах, проектів законів про ратифікацію або приєднання до міжнародних договорів у правовій сфері; забезпечується правове співробітництво у цивільних та кримінальних справах з компетентними органами іноземних держав на підставі законів та міжнародних договорів України; здійснюється взаємодія з Гаазькою конференцією з міжнародного приватного права та інших міжнародних організацій.

Департаментом у І півріччі 2009 року розроблено 7 законопроектів, 10 проектів актів Президента України, 1 наказ, зокрема: проект Закону «Про ратифікацію Договору між Україною та Сирійською Арабською Республікою про правові відносини і взаємну правову допомогу в цивільних та кримінальних справах» (листом від 12 червня 2009 року № 26-28/224 направлено до МЗС для подальшого подання Президентові України); проект Закону «Про ратифікацію Угоди між Україною та Організацією Об’єднаних Націй про виконання вироків, винесених Міжнародним кримінальним трибуналом для колишньої Югославії» (листом від 14 квітня 2009 року №26-28/108 направлено до МЗС для подальшого подання Президентові України. Листом МЗС від 15 травня 2009 року № 72/11-612/1-1219 подано Президентові України); проект Закону «Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про захист довкілля засобами кримінального законодавства» (опрацьовується структурними підрозділами центрального апарату Мін’юсту); проект Закону «Про внесення змін до статті 268 Кримінального кодексу України у зв’язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про захист довкілля засобами кримінального законодавства» (опрацьовується структурними підрозділами центрального апарату Мін’юсту); проект Закону «Про ратифікацію Конвенції про запровадження системи реєстрації заповітів 1972 року» (опрацьовується структурними підрозділами центрального апарату Мін’юсту); проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з ратифікацією Конвенції про запровадження системи реєстрації заповітів» (опрацьовується структурними підрозділами центрального апарату Мін’юсту); проект Закону «Про приєднання України до Конвенції про колізії законів щодо форми заповітів» (листом від 24 червня 2009 року №26-28/248-1 направлено на погодження до МЗС).

Забезпечено супровід у Верховній Раді України 5 законопроектів: «Про ратифікацію Європейської конвенції про правовий статус дітей, народжених поза шлюбом» (Закон прийнято 14 січня 2009 року); «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення захисту прав дітей» (Закон прийнято 21 травня 2009 року); «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення у відповідність з положеннями Закону України «Про міжнародне приватне право» (р. №2438 від 24 квітня 2008 року; 20 лютого 2009 року прийнято у першому читанні); «Про ратифікацію Угоди між Україною та Великою Соціалістичною Народною Лівійською Арабською Джамагирією про правову допомогу в цивільних і кримінальних справах» (Закон прийнято 10 червня 2009 року); «Про ратифікацію Угоди між Україною та Великою Соціалістичною Народною Лівійською Арабською Джамагирією про передачу засуджених осіб» (Закон прийнято 10 червня 2009 року).

У галузі міжнародно-правової діяльності:

- 12 червня п. р. підписано Договір між Україною та Республікою Білорусь про передачу осіб, засуджених до позбавлення волі, для подальшого відбування покарання;

- підготовлено до підписання Європейську Конвенцію з усиновлення дітей (переглянутої);

- проведено міжнародні переговори: 3-5 березня ц.р. у м. Абу-Дабі проведено І раунд українсько-еміратських переговорів щодо підготовки проектів Договорів між Україною та Об’єднаними Арабським Еміратами: про видачу правопорушників; про взаємну правову допомогу у кримінальних справах; про правову допомогу у цивільних справах;

- 30-31 березня та 10 червня ц.р. у м. Києві проведено чергові засідання робочої групи з питань юрисдикції та правових аспектів функціонування Чорноморського Флоту Російської Федерації на території України Підкомісії з питань функціонування Чорноморського Флоту Російської Федерації та його перебування на території України Українсько-Російської міждержавної комісії;

- з 12 по 14 травня 2009 року проведено робочі зустрічі П.Бітона - експерта, тренера UEPLAC, консультанта Гаазької конференції з міжнародного приватного права - з представниками Міністерства юстиції та забезпечено організацію низки зустрічей з суддями України з метою ознайомлення з практикою виконання Україною Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей;

- 18 та 19 травня п. р. проведено робочу зустріч українських та угорських експертів у порядку консультацій центральних органів з виконання Договору між Україною та Угорською Республікою про правову допомогу у цивільних справах 2001 року та Договору між СРСР та УНР про надання правової допомоги у цивільних, сімейних та кримінальних справах 1958 року.

У частині реалізації функцій Міністерства юстиції як Центрального органу з виконання міжнародних договорів України про правову допомогу та правові відносини у кримінальних та цивільних справах та Національного органу України для сприяння контактам з Постійним бюро Гаазької конференції з міжнародного приватного права за І півріччя 2009 року забезпечено опрацювання документів, у т.ч. доручень/запитів/клопотань, на виконання міжнародних договорів про правову допомогу

з питань кримінального судочинства:

- на підставі положень Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах, 1959 р. - 103 доручення (846 документів);

- на підставі положень Європейської конвенції про видачу правопорушників, 1957 р. - 199 запитів, з яких 87 - видача з України, 112 – видача з РФ та ін. (1655 документів);

- на підставі положень Європейської конвенції про передачу провадження у кримінальних справах, 1972 р. - 11 клопотань (34 документи);

- на підставі положень Європейської конвенції про передачу засуджених осіб, 1983р. – 91 запит (455 документів);

- на підставі Конвенції про пошук, арешт, конфіскацію доходів, отриманих злочинним шляхом, 1990 р. - 2 запити (3 документи) ;

- на підставі Європейської конвенції про міжнародну дійсність кримінальних вироків, 1970 р - 10 запитів (32 документи);

- на підставі Європейської конвенції про нагляд за умовно-засудженими або умовно звільненими правопорушниками, 1964 р. – 1 запит (1 документ).

з питань цивільного судочинства:

- на підставі Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах, 1993 р.- 1542;

- двосторонніх договорів про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах – 321;

- на підставі Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних та комерційних справах, 1965 р. – 327;

- на підставі Конвенції про отримання за кордоном доказів у цивільних та торгових справах, 1970 р. – 29;

- на підставі Конвенції про стягнення аліментів за кордоном, 1956 р.– 49;

- на підставі Угоди про порядок вирішення спорів, пов’язаних із здійсненням господарської діяльності – 12.

Звернень юридичних та фізичних осіб – 165.

Також у звітному періоді на підставі:

- Європейської конвенції про визнання та виконання рішень стосовно опіки над дітьми та про поновлення опіки над дітьми, 1980 р. - надійшла 1 заява;

- Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей - надійшло 20 заяв, з них: про повернення дитини – 15 (у тому числі про повернення дитини в Україну – 2, з України - 13); про забезпечення права доступу до дитини – 5 (у тому числі в Україну – 2, з України – 3); відмовлено – 1; триває розгляд – 19.

Крім того, 20 лютого 2009 року з працівниками територіальних управлінь юстиції проведено навчання щодо застосування Інструкції про порядок виконання міжнародних договорів з питань надання правової допомоги в цивільних справах щодо вручення документів, отримання доказів та визнання і виконання судових рішень, затвердженої спільним наказом Міністерства юстиції та Державної судової адміністрації від 27 червня 2008 року № 1092/5/54.

Забезпечено роботу з поглиблення співробітництва з міжнародними організаціями:

- 18-21 січня у м. Парижі представником Мін’юсту взято участь у робочій зустрічі з представниками компетентних органів Франції з метою обговорення питань щодо застосування міжнародних конвенцій про правову допомогу, зокрема, щодо міжнародного викрадення дітей та спрощеної процедури екстрадиції;

- 14-20 червня у м. Гаазі (Королівство Нідерландів) представником Мін’юсту взято участь у семінарі з поглибленого вивчення міжнародного публічного і приватного права на тему «Захист прав дітей у міжнародному праві», що проводився в Академії міжнародного права;

- забезпечено участь у засіданні комітету Ради Європи: 16-20 березня у м. Страсбурзі представником Мін’юсту взято участь у 38-му пленарному засіданні Комітету експертів РЄ з сімейного права, а також у 7-й Європейській конференції з питань сімейного права «Міжнародна сімейна медіація».

У рамках реалізації «Плану заходів з виконання обов’язків та зобов’язань України, що випливають з її членства в Раді Європи», затвердженого Указом Президента від 20 січня 2006 року № 39, щоквартально, починаючи з 2006 року, оновлюється інформація про здійснення заходів органами виконавчої влади в рамках виконання вищевказаного документу. Також щоквартально Кабінету Міністрів України надається інформація щодо реалізації Плану заходів, спрямованих на виконання обов’язків та зобов’язань України, що випливають з її членства в Раді Європи, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 року №1002-р.

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 26 червня 2008 року № 24974/3/1-08 та відповідно до наказу Міністерства юстиції від 18 липня 2008 року № 1055/7 «Про утворення Міжвідомчої робочої групи для здійснення аналізу доповіді Комісара Ради Європи з прав людини Т.Хаммарберга за результатами його офіційного візиту до України 10-17 грудня 2006 року» Мін’юст координує реалізацію Плану заходів, спрямованих на імплементацію та практичне втілення зазначених рекомендацій та щоквартально звітується перед Кабінетом Міністрів.

Продовжується робота в рамках реалізації міжнародно-правових зобов’язань України, що випливають з Женевських конвенцій про захист жертв війни від 12 серпня 1949 року, Додаткових протоколів до них 1977 року та інших міжнародних договорів з питань міжнародного гуманітарного права, у тому числі в рамках діяльності Міжвідомчої Комісії з імплементації в Україні міжнародного гуманітарного права. 6 квітня ц.р. пройшло чергове засідання Комісії з імплементації в Україні міжнародного гуманітарного права, на якому затверджено План роботи Комісії на 2009 рік та підсумовано діяльність за 2008 рік. На запрошення Глави Місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста (далі – МКЧХ) в Україні Патріка Шварцлера директор Департаменту міжнародного правового співробітництва взяла участь у Другому регіональному семінарі з імплементації міжнародного гуманітарного права (МГП) для держав-учасниць СНД, що проходив у м. Санкт-Петербурзі (Російська Федерація) з 27 по 29 травня ц.р. Розроблено та внесено на розгляд Президенту України проекти законів «Про ратифікацію Додаткового протоколу до Женевських конвенцій, що стосується затвердження додаткової відмітної емблеми (Протокол III)» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо символіки). 12 червня 2009 року зазначені законопроекти передано до Верховної Ради України (р. №0132 та р. № 4665).

У зв’язку з тим, що 13-15 травня 2008 року у м. Женеві (Швейцарія) відбувся захист Україною національної доповіді про ситуацію із забезпеченням захисту прав людини, у тому числі в контексті дотримання своїх міжнародних зобов’язань в цій сфері, та зважаючи на те, що у 2012 році Україна має представити наступну національну доповідь та звітувати про реалізацію рекомендацій щодо поліпшення ситуації у галузі забезпечення прав людини в Україні, включених до національної доповіді, Міністерство юстиції у співпраці з іншими заінтересованими органами виконавчої влади розробляє План виконання рекомендацій щодо поліпшення ситуації у галузі забезпечення прав людини в Україні.

Продовжено роботу з опрацювання міжнародних договорів на предмет доцільності приєднання до них України. Міністерство юстиції спільно з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади опрацювало Угоду про перевезення померлих тіл від 26 жовтня 1973 року та визначило доцільність приєднання до зазначеної Угоди. За результатами наради, що відбулася в Міністерстві з питань житлово-комунального господарства 27 січня 2009 року, заінтересованими органами виконавчої влади прийнято рішення щодо необхідності поглибленого вивчення питання з приєднання України до вищезгаданої Угоди. Міністерство юстиції листом від 16 червня 2009 року № 43-26/257 звернулося до причетних міністерств з проханням поінформувати про проведену роботу щодо стану вивчення зазначеного питання.

Відповідно до пункту 4 протокольного рішення Організаційного комітету з підготовки та проведення в Україні у 2009 році сесії Форуму Ради Європи «За майбутнє демократії» від 26 січня 2009 року та з метою організації роботи з підготовки першої секції Форуму Ради Європи на тему: «Вибори на національному рівні» Міністерством юстиції створено робочу групу (наказ Мін`юсту № 155/7 від 16 лютого 2009 року). Ведеться постійна робота щодо підготовки та проведення в Україні сесії Форуму Ради Європи «За майбутнє демократії» 21-23 жовтня ц.р.

Міністерство юстиції спільно із заінтересованими органами виконавчої влади розробило «План заходів, спрямованих на імплементацію рекомендацій Робочої групи з безпідставних затримань Ради ООН з прав людини, за результатами її офіційного візиту в Україну 22 жовтня – 5 листопада 2008 року», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів 5 червня 2009 року.

Здійснено низку заходів задля поглиблення міжнародного міжвідомчого співробітництва.

23 січня 2009 року у м. Чернігові в рамках двосторонньої зустрічі Міністра юстиції України Оніщука М.В. та Міністра юстиції Республіки Білорусь Голованова В.Г. підписано Угоду про співробітництво між Міністерством юстиції України та Міністерством юстиції Республіки Білорусь у галузі судової експертизи.

Протягом II півріччя 2009 року планується підписання: Протоколу про співробітництво між Міністерством юстиції України та Міністерством юстиції Алжирської Народної Демократичної Республіки; Угоди про співробітництво між Міністерством юстиції України та Міністерством юстиції Грузії; Протоколу про співробітництво між Міністерством юстиції України та Міністерством юстиції Грецької Республіки.

Ведуться переговори щодо узгодження текстів: Меморандуму про взаєморозуміння щодо співробітництва між Міністерством юстиції України та Міністерством юстиції Італійської Республіки; Протоколу про співробітництво між Міністерством юстиції України та Міністерством юстиції Алжирської Народної Демократичної Республіки; Угоди про співробітництво між Міністерством юстиції України та Міністерством юстиції Румунії; Угоди про співробітництво між Міністерством юстиції України та Міністерством юстиції Республіки Македонія; Угоди про співробітництво між Міністерством юстиції України та Міністерством юстиції Боснії та Герцеговини.

У рамках українсько-французького співробітництва та за сприяння французького технічного радника при Міністерстві юстиції: підготовлено та проведено робочий візит директора Департаменту міжнародного приватного права та міжнародної правової допомоги до м. Парижа (Франція) з метою обміну досвідом стосовно питань правової допомоги у цивільних та кримінальних справах; 10 березня 2009 року проведено зустріч Міністра юстиції України з Президентом Державної Ради Франції Жан-Марком Сове, за результатами якої досягнуто домовленості щодо організації навчального візиту експертів Міністерства юстиції до Франції з метою вивчення досвіду щодо проведення правової експертизи проектів законів та інших нормативно-правових актів; 14-18 та 22-26 червня 2009 року відбулися ознайомчі візити представників Міністерства юстиції до Державної Ради Французької Республіки з метою вивчення правового та міжнародного досвіду Франції, ознайомлення з функціями Державної Ради як адміністративної інстанції, що розглядає діяльність органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, незалежних владних структур, державних адміністративних закладів або закладів із державним статусом.

У рамках українсько-німецького співробітництва: 19 лютого 2009 року відбулися зустрічі представників Німецького Фонду міжнародного правового співробітництва з першим заступником Міністра юстиції з метою обговорення питань, пов’язаних з попереднім ув’язненням, та із заступниками Міністра юстиції з метою визначення напрямків та тематики співробітництва на 2009 рік, зокрема, з питань нотаріату та виконання міжнародних договорів з питань цивільного судочинства; 14-17 квітня 2009 року відбувся робочий візит до м. Майнца (Німеччина) делегації Міністерства юстиції на чолі з першим заступником Міністра з метою ознайомлення з основними правовими засадами діяльності кримінально-виконавчої служби Німеччини в частині обрання запобіжних заходів у виді взяття під варту, з посадово-кваліфікаційними вимогами до персоналу кримінально-виконавчої служби Німеччини, існуючою системою підготовки кадрів та навчальними програмами в цій галузі, висвітлення досягнення України у згаданій сфері, а також доведення до відома про законопроектну роботу Міністерства юстиції та заходи, що вживаються в Україні щодо реформування кримінально-виконавчої системи, а також вирішення питання щодо надання допомоги Україні в приведенні національного законодавства з питань виконання покарань до міжнародних норм та стандартів ЄС і надання експертної допомоги в частині аналізу існуючих законодавчих норм та проектів законів; 5-11 червня 2009 року відбувся робочий візит української делегації до м. Бонна (земля Північна Рейн Вестфалія, Німеччина) з метою опрацювання проекту Закону України «Про попереднє ув’язнення», ознайомлення з основними правовими засадами діяльності кримінально-виконавчої служби землі Північна Рейн Вестфалія та її організаційною структурою, посадово-кваліфікаційними вимогами до персоналу кримінально-виконавчої служби, існуючою системою підготовки кадрів та навчальними програмами в цій галузі; 15-18 червня 2009 відбувся візит української делегації на чолі із заступником Міністра юстиції до м. Берліна з метою вивчення німецького досвіду з питань діяльності органу самоврядування нотаріусів, створення та функціонування фонду відшкодування, єдиної системи оплати приватних та державних нотаріусів, приведення національного нотаріату до латинського, запровадження анонімного тестування кандидатів на посаду нотаріусів, роль нотаріусів у запобіганні корупції.

Забезпечено протокольний супровід 34 зустрічей керівного складу та працівників Міністерства юстиції з іноземними делегаціями; підготовлено та оформлено 53 документи на закордонні службові відрядження керівного складу та фахівців Міністерства юстиції.

Забезпечуючи права громадян на свободу об’єднання, Міністерство у І півріччі 2009 року легалізувало 97 громадських організацій (у І півріччі 2008 - 99), а також зареєструвало (взяло до відома) зміни і доповнення, внесені до статутних документів 121 громадського формування (162), зареєструвало символіку 19 громадських формувань (13), зареєструвало 3 постійно діючі третейські суди (8), 17 благодійних організацій (26), 9 політичних партій (7).

Слід враховувати, що через фіксацію зростання чи зменшення кількості утворених і легалізованих об’єднань громадян, інших громадських формувань можна оцінити стан формування громадянського суспільства в Україні.

Статистика свідчить, що найбільш активно в цьому році утворювались громадські організації професійного спрямування (об’єднання лікарів, правників тощо), наступними у рейтингу громадської активності є громадські організації оздоровчого та фізкультурно-спортивного спрямування, молодіжні громадські організації.

Упродовж звітного періоду при розгляді документів громадських формувань щодо внесення змін до їх статутних документів перевірено додержання статутних положень 138 об’єднаннями громадян та іншими громадськими формуваннями. Під час перевірки були виявлені порушення виконання статутних положень окремими організаціями. На це була звернута увага їх керівників та надана правова допомога для усунення виявлених порушень.

У І півріччі ц. р. проведено планові перевірки статутної діяльності 3 політичних партій. Під час розгляду документів щодо змін, внесених до статутних документів політичних партій, проведено позапланові перевірки 9 політичних партій. Під час перевірок виявлено типові недоліки у статутній діяльності партій: йдеться про порушення порядку формування делегатського складу з’їздів, конференцій міськими, районними, обласними організаціями партій, неповідомлення структурними утвореннями партій управлінням юстиції про зміну керівних органів та їх місцезнаходження; невиконання частини шостої статті 11 Закону «Про політичні партії в Україні» щодо утворення районних, міських у містах обласного значення, районних у містах Києві та Севастополі та первинних організацій тощо. З метою впровадження єдиних підходів до виконання покладених на Міністерство юстиції функцій державного контролю, що здійснюється безпосередньо та через територіальні органи юстиції, розроблено Методичні рекомендації щодо виконання Міністерством юстиції та його територіальними органами визначених законодавством контрольних повноважень у сфері діяльності політичних партій.

За результатами аналізу та узагальнення інформації територіальних органів юстиції про виконання політичними партіями частини шостої статті 11 Закону «Про політичні партії в Україні» встановлено, що 8 партій цієї норми не виконали. У зв’язку з цим підготовлено документи для вирішення питання стосовно звернення до суду з поданням про анулювання реєстраційних свідоцтв цих партій.

Міністерство юстиції та органи юстиції сприяють формуванню й інших інститутів громадянського суспільства - преси. Міністерство юстиції зареєструвало (перереєструвало) 368 друкованих засобів масової інформації із загальнодержавною та/або зарубіжною сферою розповсюдження та 7 інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності (у І півріччі 2008 відповідно 524 і 7).

Відповідно до пункту 14 Плану заходів з виконання завдань, передбачених Законом України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 - 2015 роки», затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів від 15 серпня 2007 року №653-р, Міністерство юстиції визначено головним розробником проекту Закону «Про внесення змін до Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні». Наказом Мін’юсту від 9 лютого 2009 року №127/7 утворено робочу групу з підготовки законопроекту. 13 березня відбулося засідання експертної групи з розробки законопроекту, на якому розглянуто підготовлений Мін’юстом проект концептуальних засад з розробки даного проекту.

У січні 2007 року набули чинності Ліцензійні умови провадження господарської діяльності, пов’язаної із збиранням, обробленням, зберіганням, захистом, використанням інформації, яка складає кредитну історію. У І півріччі 2009 року, як і у І півріччі 2008, документи з приводу видачі ліцензії на право здійснювати господарську діяльність, пов’язану із збиранням, обробленням, зберіганням, захистом, використанням інформації, яка складає кредитну історію, до Мін’юсту не надходили.

З прийняттям Закону «Про внесення змін до Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій» №1062-VI від 4 березня 2009 року (набрав чинності 31 березня 2009 року) функції Уповноваженого органу з державного регулювання діяльності бюро кредитних історій передано від Міністерства юстиції до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг.

Вжито ряд заходів для ефективного функціонування Державного реєстру актів цивільного стану громадян в органах юстиції.

Так, підготовлено наказ Міністерства юстиції від 12 лютого 2009 року № 257/5 «Про внесення змін до Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян» щодо можливості, як виняток, у разі тимчасової відсутності доступу до Реєстру складання реєстратором актових записів цивільного стану без його використання з подальшим обов’язковим внесенням відомостей цих актових записів до Реєстру. Направлено доручення головним управлінням юстиції щодо щомісячного надання інформації про кількість випадків складання актових записів цивільного стану без використання Державного реєстру актів цивільного стану громадян та за наслідками отриманих матеріалів складено відповідне узагальнення. Підготовлено доручення Міністра юстиції Державному підприємству «Інформаційний центр» - адміністратору Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо безумовного та обов’язкового виконання його функцій, визначених постановою Кабінету Міністрів від 22 серпня 2007 року «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян» (зі змінами), щодо збереження та захисту бази даних Реєстру. Проведено у травні 2009 року зустріч з представниками цього підприємства щодо обговорення питань стосовно внесення змін до Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженої наказом Міністерства юстиції від 24 липня 2008 року № 1269/5. Підготовлено проект наказу Міністерства юстиції «Про затвердження Змін до Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян». Підготовлено та надіслано головним управлінням юстиції 3 директивних листи щодо роботи Державного реєстру актів цивільного стану громадян. На виконання наказу Міністерства юстиції від 7 квітня 2009 року № 306/7 підготовлено інформацію стосовно формування відділами реєстрації актів цивільного стану Державного реєстру актів цивільного стану громадян за грудень 2008 року та за І квартал 2009 року.

У зв’язку із створенням Державного реєстру виборців:

- підготовлено та подано до Кабінету Міністрів інформацію щодо забезпечення формування підпорядкованими відділами реєстрації актів цивільного стану відомостей про виборців, передбачених статтею 22 Закону «Про Державний реєстр виборців», для їх подальшого подання органам ведення Реєстру при визначенні строків Центральною виборчою комісією (на виконання доручення Прем’єр-міністра України від 23 січня 2009 року № 2902/1/1-09);

- за результатами спільної наради, проведеної 3 квітня 2009 року за участю представників Центральної виборчої комісії, державного підприємства «Інформаційний центр» та Департаменту у справах цивільного стану громадян Мін’юсту з питання формування за допомогою Реєстру подань відомостей про виборців, передбачених постановою Центральної виборчої комісії від 27 грудня 2007 року № 578, головним управлінням юстиції направлено Методичні рекомендації з формування сукупностей відомостей про громадян (виборців);

- підготовлено та подано Кабінету Міністрів інформацію стосовно подання до 15 червня 2009 року відділами реєстрації актів цивільного стану регіональних управлінь юстиції до відповідних органів ведення Реєстру необхідних відомостей про виборців (на виконання доручення Прем’єр-міністра України від 29 травня 2009 року № 2902/8/1-09);

- проведено конструктивні консультації щодо створення Державного реєстру виборців за участю співробітників Координатора проектів ОБСЄ в Україні та представників Департаменту у справах цивільного стану громадян і Департаменту конституційного та адміністративного права Мін’юсту.

На виконання Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, підписаної 5 жовтня 1961 року, постанови Кабінету Міністрів від 18 січня 2001 року № 6 «Про надання повноважень на проставлення апостиля, передбаченого Конвенцією, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів», за І півріччя 2009 року проставлено апостиль на 21 227 документах про реєстрацію актів цивільного стану громадян для їх використання за кордоном.

Проведено 22 співбесіди з працівниками Міністерства закордонних справ України та іншими особами, які від’їжджають на роботу до консульських установ і дипломатичних представництв України на посади консульських посадових осіб.

Мін’юстом забезпечено супроводження проекту Закону «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» (р. № 2673 від 19 червня 2008 року), який 14 квітня 2009 року прийнятий парламентом за основу. 4 червня 2009 року на засіданні Комітету з питань правової політики прийнято рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти зазначений законопроект у другому читанні.

Упродовж І півріччя 2009 року до Міністерства юстиції та підпорядкованих йому територіальних органів надійшло 44 022 звернення громадян (за аналогічний період минулого року – 52 399), з них: - 10 693 скарг (І півріччя 2008 року – 19 938); 33 292 заяви (3280); - 37 пропозицій (81).

Зокрема, до головних управлінь юстиції надійшло 26 220 звернень громадян (30 899), з них: скарг – 7 421 (8 692); заяв – 18 746 (22 162); пропозицій - 35(43).

До центрального апарату Міністерства юстиції за звітний період надійшло 17 802 звернень громадян (21 500), з них: 3 272 скарги (11 246); 14 528 заяв (10 216); 2 пропозиції (38).

Загальна кількість звернень громадян, які надійшли до підпорядкованих Міністерству юстиції управлінь, зменшилась на 8 377, а до центрального апарату Мін’юсту - на 3 698.

Найбільша кількість звернень громадян надійшла з таких регіонів: Хмельницької області – 3 469 (512), збільшення на 2957 звернень; м. Києва – 2 846 (2 915), зменшення на 69; Харківської області – 935 (1 241), зменшення на 306; Донецької області – 914 (1 367), зменшення на 453; Київської області – 834 (1 295), зменшення на 461.

Основна кількість звернень громадян, яка надійшла на розгляд до центрального апарату Мін’юсту, стосується виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), а саме діяльності державної виконавчої служби: з цих питань надійшло протягом І півріччя 2009 року 10 247 звернень громадян (9 358).

З питань організації роботи нотаріату надійшло 1 149 (1 111) звернень громадян, з питань організації роботи органів реєстрації цивільного стану громадян – 141 (247).

Крім того, мають місце надходження звернень з питань оскарження рішень судів, дій та бездіяльності суддів;з цих питань надійшло 1484 звернення (976).

На особистому прийомі громадян у Міністерстві юстиції прийнято 1 653 громадянина (2 175).

Документообіг Мін’юсту був значним. Протягом І півріччя 2009 року Міністерством юстиції зареєстровано 68 729 одиниць вхідної кореспонденції, відправлено кореспонденції – 101 974; зареєстровано 1 182 накази з основної діяльності.

До Міністерства юстиції надійшло 10 702 акти та доручення вищих органів державної влади (проти 10 298 за І півріччя 2008 року). Спостерігається значне збільшення кількості документів, що надходять за скликанням Міністерства. Із загальної кількості отриманих документів до виконання за скликанням Міністерства у І півріччі 2009 року надійшло 2 417 документів (понад 22 % проти 17 % за аналогічний період 2008 року). Зростає і загальна кількість термінових завдань. Так, із зазначеної кількості за вказаний період 1 108 документів надійшли зі строком виконання до 10 днів, що становить близько 46% від загальної кількості (проти 40% за аналогічний період минулого року); з них 253 - зі строком виконання від 1 до 3-х днів, 461 – зі строком виконання від 4 до 7 днів.

Протягом І півріччя 2009 року до Міністерства юстиції надійшло 13 запитів та 416 звернень народних депутатів України (проти 6 запитів та 465 звернень за аналогічний період 2008 року). Найбільша кількість звернень надійшла від фракції блоку Ю.Тимошенко – 169, що становить понад 40 % від загальної кількості звернень, від блоків «Партія регіонів» – 102 (25%) та «НУ-НС» – 87 (21%) звернень.

Близько 70% звернень народних депутатів становили переадресування звернень громадян.

Частіше інших у зверненнях піднімалися питання щодо невиконання рішень судів чи неправомірних дій посадових осіб державної виконавчої служби (близько 41% звернень), діяльності приватних нотаріусів, громадських об’єднань, неправомірних дій та рішень суддів, порушення особистих прав громадян (близько 6% звернень відповідно), надання роз’яснень чинного законодавства (12,5%).

Близько половини звернень виконані в установлені законодавством строки. Для якісного виконання інших та надання обґрунтованої відповіді необхідно було провести додаткові перевірки викладених у зверненнях фактів та продовжити строки виконання, про що народних депутатів України було повідомлено в обов’язковому порядку у строки, визначені чинним законодавством.

З метою забезпечення належного рівня контролю за станом виконавської дисципліни протягом І півріччя 2009 року проведено перевірки роботи з організації та здійснення контролю за строками виконання актів та доручень вищих органів влади у департаментах державної виконавчої служби, конституційного та адміністративного законодавства. За результатами перевірок підготовлені довідки з рекомендаціями щодо усунення виявлених недоліків.

Підготовлено графік виконання завдань, встановлених орієнтовним планом законопроектних робіт на 2009 рік, що затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів від 18 лютого 2009 року № 185-р.

14 травня 2009 року проведено методично-консультативне заняття при Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції для новопризначених спеціалістів та осіб, відповідальних за здіснення контролю у структурних підрозділах, з питань здійснення контролю за строками виконання доручень та організації роботи із запитами та зверненнями народних депутатів України.

Щомісячно готувалися аналітичні інформації щодо стану виконавської дисципліни у центральному апараті Міністерства протягом звітного періоду. Підготовлено звіти про роботу, проведену протягом IV кварталу 2008 року (№13-0-42.5-09 від 13 січня 2009 року), та щодо стану виконавської дисципліни і проведеної роботи з організації та здійснення контролю у центральному апараті Міністерства та територіальних органах юстиції протягом 2008 року (№33-0-42.5-09 від 28 січня 2009 року) та протягом І кварталу 2009 року (№150-0-42.5-09 від 30 квітня 2009 року).

Співробітники Відділу контролю Адміністративного департаменту неодноразово проводили лекції з питань організації контролю за строками виконання встановлених завдань та дотримання вимог нормативних актів у частині здійснення контролю під час проведення короткотермінових семінарів для керівників територіальних органів юстиції у Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції.

Окрім того: щотижнево готувалися перспективні плани-переліки виконання доручень, що доводилися до відома Міністра, першого заступника Міністра, заступників Міністра відповідно до розподілу функціональних повноважень та керівників структурних підрозділів, відповідальних за виконання; велася щоденна співпраця з Управлінням контролю та профільними управліннями Секретаріату Кабінету Міністрів; проводився упереджувальний моніторинг стану виконання завдань, визначених Секретаріатом Кабінету Міністрів; надавалася інформація Міністрові, першому заступникові та заступникам Міністра відповідно до функціональних повноважень щодо виконання встановлених завдань.

Міністерство юстиції продовжувало здійснювати заходи щодо удосконалення роботи з кадрами.

На 1 липня 2009 року до структури центрального апарату входять 17 департаментів, 7 управлінь, 3 самостійні відділи, Секретаріат Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини. Крім того, у складі Міністерства функціонує один урядовий орган державного управління - Державний департамент з питань адаптації законодавства. Гранична чисельність працівників центрального апарату Міністерства на 1 липня 2009 року разом з апаратом урядового органу державного управління складає 892 одиниці.

Укомплектованість кадрів центрального апарату Міністерства юстиції складає 91,1 % від загальної кількості посад. Не заміщено 74 посади державних службовців.

У І півріччі 2009 року до центрального апарату Міністерства прийнято 19 осіб. Вибуло 24 працівники, з них за власним бажанням – 10 осіб (41,6%), за переведенням – 5 осіб (20,8%), у зв’язку з досягненням граничного віку – 6 осіб (25%), з інших причин – 3 особи (12,5%).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 28 грудня 2000 року № 1922 «Про затвердження Положення про проведення атестації державних службовців» та наказу Міністерства юстиції від 8 грудня 2008 року № 1967/7 «Про проведення щорічної оцінки» проведено оцінку виконання державними службовцями центрального апарату Міністерства покладених на них обов’язків і завдань у 2008 році. Щорічній оцінці підлягало 400 державних службовців. З них підсумкову оцінку «висока» отримали 208 працівників (52%), «добра» – 173 (43,3%), «задовільна» – 18 (4,5%), «низька» – 1 (0,2%), що свідчить про їх спроможність виконувати завдання, покладені на Міністерство. Оскаржень державними службовцями результатів щорічної оцінки не було. Наказом Міністерства юстиції від 31 березня 2009 року № 274/7 «Про підсумки проведення щорічної оцінки» керівникам структурних підрозділів, кадровій службі рекомендовано результати щорічної оцінки враховувати при розгляді питань просування державних службовців по службі, присвоєння рангів, встановлення надбавок, премій, формуванні кадрового резерву тощо.

У І півріччі 2009 року працівники центрального апарату до дисциплінарної відповідальності не притягалися.

Проводиться відповідна робота з кадрами територіальних органів юстиції.

На 1 липня 2009 року функціонують: Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, 26 головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, 414 районних, 26 районних у містах, 90 міських (міст обласного значення), 73 міськрайонних управлінь юстиції, 772 відділи реєстрації актів цивільного стану (у т.ч. Центральний відділ реєстрації шлюбів м. Києва з Державним центром розвитку сім’ї та Лівобережний відділ реєстрації шлюбів м. Києва з Державним центром розвитку сім’ї), 682 районні, районні у містах, міські, міськрайонні відділи державної виконавчої служби, 821 державна нотаріальна контора, зареєстровано 3897 нотаріусів, що займаються приватною нотаріальною діяльністю. Крім цього, утворено та працює 8 науково дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України із загальною чисельністю 1033 штатні одиниці. В системі органів юстиції працює 22 333 особи.

Протягом І півріччя 2009 року до системи територіальних органів юстиції призначено 34 особи, з них 15 – з кадрового резерву, а саме: 11 заступників начальників головних управлінь юстиції, 14 начальників районних управлінь юстиції, 5 начальників міськрайонних управлінь юстиції, 3 начальників міських управлінь юстиції, продовжено термін дії 1 контракту з директором науково-дослідного інституту судових експертиз Мін’юсту (I півріччя 2008 року – призначено 42 особи, з них 14 – з кадрового резерву).

За І півріччя 2009 року звільнено 36 осіб, а саме: 6 заступників начальників головних управлінь юстиції, з них: 1 - у зв’язку з переходом на виборну посаду,

&

Вакантними залишаються 1 посада начальника Головного управління юстиції Міністерства юстиції в Автономній Республіці Крим, 6 посад заступників начальників головних управлінь юстиції в областях, з них: 1 посада заступника начальника Головного управління юстиції в Івано-Франківській області – начальника відділу державної виконавчої служби, а також 36 посад начальників районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції.

Відповідно до наказу Міністерства юстиції від 26 грудня 2008 року № 2084/7 затверджені списки осіб, зарахованих до кадрового резерву на 2009 рік для державної служби на посадах начальника Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, начальників головних управлінь юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі та їх заступників, начальників районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції, начальників та їх заступників Центрального відділу реєстрації шлюбів м. Києва з державним Центром розвитку сім’ї та Лівобережного відділу реєстрації шлюбів м. Києва з державним Центром розвитку сім’ї.

Затверджена щорічна оцінка керівництвом Мін’юсту та подана Головному управлінню державної служби України інформація щодо проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань в територіальних управліннях юстиції за підсумками роботи у 2008 році.

За І півріччя 2009 року відомчими заохочувальними відзнаками нагороджено: почесним знаком Міністерства юстиції України – 21 особу, Почесною грамотою Міністерства юстиції України – 18 осіб, подякою Міністра юстиції України – 21 особу.

У звітному періоді 13 осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності, з них: до 11 осіб застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді догани, до 2 осіб – попередження про неповну службову відповідність; 12 осіб попереджено про недопущення у подальшому неналежного виконання доручень Міністра юстиції України і про необхідність належного виконання покладених службових обов’язків та посилення контролю за роботою підлеглих (у І півріччі 2008 року до дисциплінарної відповідальності притягнуто 10 осіб).

Належна увага приділяється питанням підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів юстиції.

Протягом І півріччя 2009 року у Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції пройшли навчання 751 особа (181 працівник центрального апарату Міністерства юстиції та 570 працівників територіальних управлінь юстиції).

Крім того, протягом звітного періоду організовано підвищення кваліфікації в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України 32 працівників центрального апарату Міністерства юстиції.

Здійснено організаційні заходи щодо відбору кандидатур для вступу на навчання з числа працівників центрального апарату Міністерства юстиції: до магістратур Національної академії державного управління при Президентові України (3 особи); до магістратур Дипломатичної академії України при МЗС України (4); до магістратур вищих навчальних закладів за спеціальністю «Державна служба» в освітній галузі «Державне управління» (10). Підготовлені відповідні угоди-направлення та рекомендації.

З метою виконання умов угод з вищими навчальними закладами про співробітництво щодо підготовки фахівців-правознавців у квітні сформовано план прийому-добору у 2009 році до вищих навчальних закладів; план доведений до вищих навчальних закладів та головних управлінь юстиції (листи від 30 квітня 2009 року № 28-52/173, № 28-52/172, № 28-52/174, № 28-32/175, № 28-32/176).

Здійснено організаційні заходи щодо працевлаштування випускників 2009 року Одеської національної юридичної академії, Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого: підготовлено та направлено до вищих навчальних закладів посвідчення про направлення на роботу (листи від 15 травня 2009 року №4158-0-33-09-28, від 16 червня 2009 року №28-52/303); підготовлено та направлено до головних управлінь юстиції повідомлення до посвідчення про направлення на роботу (листи від 15 травня 2009 року з №28-32/202 по № 28-32/228, від 16 червня 2009 року з №28-32/304 по №28-32/312).

Підготовлено та направлено до головних управлінь юстиції, Львівського національного університету імені Івана Франка листи щодо участі у державному розподілі випускників Львівського національного університету імені Івана Франка (листи від 8 травня 2009 року №28-32/187, №28-32/188, №4761-0-33-09-28).

Здійснено організаційні заходи щодо перерозподілу випускників 2009 року Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого (3 особи).

Проведено узагальнення стану підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів юстиції у 2008 році.

Проведено аналітичне дослідження якісного складу сформованого кадрового резерву на 2009 рік на керівні посади державних службовців територіальних управлінь юстиції; листом від 31 березня 2009 року №28-32/137 доведено до головних управлінь юстиції.

З метою надання практичної допомоги органам юстиції підготовлено та направлено головним управлінням юстиції листи методичного та інформаційного характеру з таких питань: щодо застосування статті 13 Закону України «Про державну службу»; щодо грошової компенсації за невикористану відпустку; щодо укомплектування вакантних посад; щодо прийняття на державну службу магістрів; щодо визначення єдиних підходів у здійсненні органами юстиції професійного відбору вступників.

Розроблено та направлено до головних управлінь юстиції: Рекомендації щодо заповнення трудових книжок приватних нотаріусів; наказ Міністерства юстиції від 9 червня 2009 року № 484/7 «Про затвердження типових кваліфікаційних характеристик посад державних виконавців»; схему затвердження посадових інструкцій державних виконавців відділів державної виконавчої служби територіальних управлінь юстиції; зразок посадової інструкції головного державного виконавця районного управління юстиції.

Діяльність Міністерства юстиції є відкритою, прозорою. Упродовж І півріччя 2009 року працівники Відділу прес-служби Мін’юсту зібрали, проаналізували, систематизували, підготували та розмістили на сайті Міністерства юстиції, а також розповсюдили через українські та зарубіжні, акредитовані в Україні, ЗМІ 901 інформаційний матеріал про різні напрямки діяльності Міністерства та 61 фоторепортаж. Підготовлено та надіслано 89 відповідей на письмові запити засобів масової інформації.

Міністерство юстиції забезпечує конституційне право громадян та юридичних осіб на доступ до правової інформації.

Протягом І півріччя 2009 року забезпечено підготовку до видання 49 номерів інформаційного бюлетеня «Офіційний вісник України», 49 номерів інформаційного бюлетеня «Офіційний вісник України. Із змінами» (в теках із роз’ємними замками), у яких офіційно оприлюднено 1 606 (у І півріччі 2008 року – 1 447) нормативно-правових актів. У бюлетені опубліковано також 67 оголошень про відкриття провадження в адміністративних справах щодо оскарження нормативно-правових актів, надрукованих у цьому виданні (у І півріччі 2008 року - 69 таких оголошень та 1 резолютивна частина постанови суду про визнання нормативно-правового акта незаконним або таким, що не відповідає правовому акту вищої юридичної сили, і про визнання його нечинним). За звітний період у бюлетені опубліковано 32 (57) рішення Європейського суду з прав людини; 8 (3) регуляторних актів, що не підлягають державній реєстрації в Міністерстві юстиції.

На виконання положень пункту 10 Плану першочергових заходів щодо виконання зобов’язань України в рамках членства у СОТ, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів від 17 грудня 2008 року № 1570-р: підготовлено пропозиції щодо визначення «Офіційного вісника України» загальнодоступним офіційним виданням для публікації нормативно-правових актів та міжнародних договорів, пов’язаних із членством України у СОТ; калькуляцію щодо витрат на опублікування в «Офіційному віснику України» міжнародних договорів з питань, пов’язаних із членством України в СОТ, для подання Міністерству фінансів.

З 23 лютого 2009 року разом із Секретаріатом Кабінету Міністрів розроблено механізм та здійснюється першочергове опублікування в «Офіційному віснику України» актів Кабінету Міністрів України, спрямованих на розв’язання фінансово-економічної кризи. Зазначений механізм дає змогу прискорити офіційне опублікування на 3-7 днів. За звітний період першочергово опубліковано 592 акти Кабінету Міністрів України.

Забезпечено підготовку до видання 26 номерів журналу «Офіційний вісник нормативно-правових актів з митної справи, фінансів, податків та бухгалтерського обліку»; 6 томів розділу 7 «Праця. Зайнятість населення» збірника «Систематичне зібрання чинного законодавства України»; Земельний кодекс України, Цивільний кодекс України (І-VІ книги), Кримінально-процесуальний кодекс України, Житловий кодекс України, Кодекс адміністративного судочинства України (у теках із роз’ємними замками). Розпочато спільну роботу Міністерства юстиції України та Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду з видання збірника «Систематичне зібрання чинного законодавства України», розділу 8 «Охорона праці».

Міністерство юстиції з метою подальшого вдосконалення роботи по забезпеченню прав громадян на доступ до правової інформації, гласності та відкритості в роботі постійно вживає заходів по веденню та вдосконаленню функціонування Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів як автоматизованої системи збирання, накопичення та опрацювання актів законодавства.

Усього на 30 червня 2009 року включено до інформаційного фонду Реєстру 47 755 нормативно-правових актів (на 30 червня 2008 року - 44 177 нормативно-правових актів), які підтримуються у контрольному стані.

За звітний період отримано, здійснено облік та опрацьовано правових актів щодо визначення нормативності – 3 350 (за І півріччя 2008 року – 3 514), включено до Реєстру – 1 626 нормативно-правових актів (1 591), не включено до Реєстру – 1 724 акти ненормативного характеру (1 923), до еталонного фонду Реєстру занесено – 1 514 (1 380) (інші знаходяться на перевірці на автентичність контрольним примірникам).

Усі тексти нормативно-правових актів, включених до Реєстру, перевірені на автентичність контрольним примірникам актів, які зберігаються в Мін’юсті.

Для кожного акта, унесеного до Реєстру, визначені ключові слова та джерела офіційного опублікування у виданнях «Офіційний вісник України», «Урядовий кур’єр», «Відомості Верховної Ради України», «Голос України», «Офіційний вісник Президента України».

Проводяться роботи по опрацюванню та включенню до Реєстру міжнародних договорів України, у тому числі міжвідомчого характеру. Починаючи з 2004 року до Реєстру включаються всі міжнародні договори, які набрали чинності для України. До еталонного фонду Реєстру у І півріччі п. р. включено 78 міжнародних договорів України (у І півріччі 2008 року - 133).

Міністерством юстиції України, як держателем Реєстру, на безоплатній основі надається доступ до інформаційного фонду Реєстру Секретаріату Кабінету Міністрів України, центральним органам виконавчої влади, Головному управлінню юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головним управлінням юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі.

З жовтня 2003 року кожна юридична чи фізична особа може отримати будь-який нормативно-правовий акт або витяг із нього в вигляді окремих розділів, глав або статей у контрольному стані чи в будь-якій попередній редакції шляхом звернення до адміністратора Реєстру.

Разом з технічним адміністратором Реєстру постійно здійснюються заходи по інформаційному наповненню та вдосконаленню програмного забезпечення створення та ведення Реєстру.

Протягом травня-червня 2009 року проведено роботу по внесенню змін до програмного забезпечення Реєстру, які дають змогу включати до Реєстру нормативно-правові акти після офіційного опублікування та набрання ними чинності; здійснено тестування та дослідну експлуатацію зазначених змін.

У зв’язку із зміною програмного забезпечення доступу до інформаційного фонду Реєстру разом із технічним адміністратором Реєстру проводяться роботи по наданню оновленого програмного забезпечення безпосереднього доступу до Реєстру Секретаріату Кабінету Міністрів України, міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, установам, організаціям (43), Головному управлінню юстиції Міністерства юстиції України Автономній Республіці Крим, головним управлінням юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі.

Також Міністерство юстиції звернулось до Секретаріату Президента України, Апарату Верховної Ради України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, установ, організацій (18), яким пропонувався доступ до Реєстру (але вони не виявили бажання) та до новостворених центральних органів виконавчої влади (3) із пропозицією надати безпосередній доступ до інформаційного фонду Реєстру.

Міністерство юстиції здійснює роботу із систематизації законодавства України. Здійснюється облік, упорядкування правових актів, що надходять до Міністерства юстиції, проставлення відміток для підтримання їх у контрольному стані, офіційне опублікування тощо. Ця робота ведеться як на центральному, так і на територіальному рівні.

Протягом I півріччя 2009 року до Міністерства юстиції надійшло та опрацьовано 3 365 актів законодавства України (у І півріччі 2008 року – 3 219).

Здійснюється також облік та підтримання у контрольному стані актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Національного банку, зареєстрованих у Міністерстві юстиції; ведеться облік та здійснюється зберігання нормативно-правових актів, що видаються у країнах СНД, з якими Україна має угоди про обмін правовою інформацією. Також здійснюється облік та зберігання міжнародних договорів України. Протягом I півріччя 2009 року здійснено роботу по приведенню у контрольний стан 540 нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, що зареєстровані в Міністерстві юстиції у 2009 році (у І півріччі 2008 року – 497).

Продовжується робота по здійсненню централізації системи обліку та підтримання нормативно-правових актів у контрольному стані шляхом випуску у світ офіційних друкованих видань в теках з роз’ємними замками: «Систематичне зібрання чинного законодавства України» (систематизоване за галузями законодавства); «Офіційний вісник України. Із змінами»; «Кодекси України». Щомісячно до цих видань додаються комплекти матеріалів «Зміни», що дозволяє підтримувати нормативно-правові акти у контрольному стані.

Протягом звітного періоду проведено аналіз 784 актів Президента України, що надійшли до Міністерства юстиції, які видано протягом 1992 - 2006 років та яким надано обмежувальні позначки «Не для друку», «Опублікуванню не підлягає», «Не підлягає опублікуванню», що законодавством не передбачені і є порушенням конституційного права громадян на доступ до правової інформації. Міністерство юстиції звернулося до Президента України (лист від 13 лютого 2009 року № 34-6/17) з пропозицією дати доручення щодо підготовки відповідного акта Президента України про зняття обмежувальних позначок з актів Президента України, що мають такі позначки, або зняття цих позначок та надання актам Президента України грифу обмеження доступу «Для службового користування», якщо ці акти містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави.

Активізовано роботу з опрацювання міжнародних договорів. На виконання доручення Кабінету Міністрів від 24 лютого 2009 року №7973/1/1-09 до листа МЗС від 12 лютого 2009 року №72/13-612/1-372 щодо виправлення помилок у тексті матеріалів, пов’язаних із Протоколом про вступ України до СОТ, проаналізовано таблицю невідповідностей, складену МЗС, підготовлено уточнену інформацію про розбіжності технічного характеру, виявлені в матеріалах, пов’язаних із Протоколом про вступ України до СОТ, щодо яких необхідно внести виправлення до оригінальних текстів цих матеріалів, з метою включення їх до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та офіційного опублікування в «Офіційному віснику України».

Водночас до МЗС та Мінекономіки надіслано листа від 30 березня 2009 року №  34-29/32 про надання засвідчених копій міжнародних договорів, укладених у рамках СОТ, а також пов’язаних із членством України у СОТ, для включення до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та офіційного опублікування в «Офіційному віснику України».

Розпочато інформування громадськості про набрання чинності нормативно-правовими актами (в тому числі міжнародними договорами, що набрали чинності для України) шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сайті Міністерства юстиції.

Узагальнено інформацію міністерств, інших центральних органів виконавчої влади з питань ведення обліку актів законодавства і міжнародних договорів України, забезпечення та підтримання актів законодавства у контрольному стані та їх зберігання, збирання інформації про офіційне оприлюднення актів законодавства та за його результатами надіслано міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади листа від 29 травня 2009 року № 34-26/47 «Про виконання вимог постанов Кабінету Міністрів України від 14.12.2001 № 1693 та від 26.11.2008 № 1040 щодо систематизації законодавства», в якому окреслені завдання центральних органів виконавчої влади, їх юридичних служб з питань систематизації законодавства.

Передбачені Державним бюджетом України видатки за бюджетними програмами Міністерства юстиції у I півріччі 2009 року у сумі 385 907,8 тис. грн. профінансовані на 97,3 % від плану. Зокрема, за програмами:

3601010 «Керівництво та управління у сфері юстиції» – передбачено 341 220,6 тис. грн., профінансовано 99,4 %;

3601020 «Заходи із проведення в Україні правової реформи і на виконання законопроектних робіт» – передбачено 861,9 тис. грн., профінансовано 94,6 %;

3601070 «Проведення судової експертизи» – передбачено 9 692,6 тис. грн., профінансовано 99,3 %;

3601080 «Прикладні розробки у сфері методики проведення судових експертиз» – передбачено 2 905,0 тис. грн., профінансовано 100 %;

3601090 «Підвищення кваліфікації працівників органів юстиції» – передбачено 852,7 тис. грн., профінансовано 100 %;

3601150 «Забезпечення захисту прав та інтересів України під час розгляду справ у закордонних юрисдикційних органах» - передбачено 10 348,2 тис. грн., профінансовано 69,2 %;

- 3601160 «Надання громадянам правової допомоги у кримінальних справах за рахунок держави» - передбачено 247,2 тис. грн., профінансовано 40,4%;

- 3601170 «Платежі на виконання рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України» - передбачено 6 979,6 тис. грн., профінансовано 80,6 %;

- 3601200 «Заходи з підготовки та проведення ХХІІІ Конгресу всесвітньої асоціації юристів» - передбачено 1 800,0 тис. грн., профінансовано 100 %;

- 3601700 «Здійснення обов’язкових реєстраційних платежів, інших платежів та внесків, а також оплати послуг юридичних радників з метою забезпечення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, які розглядаються у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та України» - передбачено 11 000,0 тис. грн., профінансовано 68,2 %.

За І півріччя 2009 року надходження виконавчого збору до спеціального фонду держбюджету склали 36 504,4 тис. грн., що становить 149 % від планових показників, та профінансовано у обсязі 22 250,4 тис. грн. Фінансування цих видатків дозволило вирішити ряд проблем, пов’язаних із недостатнім обсягом планових показників, передбачених загальним фондом державного бюджету.

Міністерством юстиції постійно проводиться робота, спрямована на скорочення видатків державного бюджету та економію бюджетних коштів. Підвідомчими установами здійснюються заходи щодо економного та раціонального використання бюджетних коштів та щомісячно надаються звіти з виконання цих заходів (відповідно до наказу Міністерства юстиції від 4 листопада 2008 року № 1744/7).

Також з метою економного і раціонального використання бюджетних коштів в умовах дефіциту видатків державного бюджету на 2009 рік та на виконання постанов Кабінету Міністрів від 22 жовтня 2008 року № 943 «Про економію бюджетних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів» та від 26 листопада 2008 року № 1036 «Деякі питання організації бюджетного процесу» наказом Міністерства юстиції від 24 січня 2009 року №78/7 затверджено заходи з економії бюджетних коштів, передбачених для утримання центрального апарату Міністерства юстиції у 2009 році.

Щоквартально проводиться робота щодо своєчасного списання дебіторської та кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув.

Питання щодо зниження обсягів заборгованості перебуває на постійному контролі департаменту, систематично здійснюється аналіз стану обсягів проведення касових витрат, наявних залишків коштів та обсягів заборгованості. Заборгованості з виплати заробітної плати немає.

Упродовж І півріччя 2009 року Контрольно-ревізійним відділом проведено 4 планові ревізії фінансово-господарської діяльності установ системи органів юстиції (Головного управління юстиції у Київський області; Головного управління юстиції у Житомирській області; Відділу ДВС Головного управління юстиції у Вінницькій області; Головного управління юстиції у Одеській області) та 1 позапланову перевірку (Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби та Підрозділу примусового виконання рішень відділу державної виконавчої служби Головного управління юстиції у м. Києві). Триває планова перевірка Головного управління юстиції у м. Києві.

За наслідками виявлених під час ревізії фінансових порушень повернуто бюджетних коштів на суму 54,6 тис. грн.