(044) 486–71–56 – Пряма телефонна лінія для допомоги жителям Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської областей та з питань діяльності Міністерства юстиції і підпорядкованих органів.         0–800–213–103 – телефонний номер системи безоплатної правової допомоги для людей, які зазнали кримінального або адміністративного переслідування. Дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні.         «Гаряча» телефонна лінія для працівників органів юстиції АР Крим. Звертатися можна за телефоном: (044) 486-71-56.         До уваги неурядових організацій, вищих навчальних закладів та інших установ! Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини розроблено анкету для осіб, постраждалих внаслідок порушення їх прав, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Російською Федерацією на окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також у Донецькій та Луганській областях України, та методичні рекомендації для її заповнення.         До уваги осіб, які бажають звернутися до Європейського суду з прав людини! У зв'язку зі змінами, внесеними до Правила 47 Регламенту Європейського суду з прав людини, з 01 січня 2016 року було оновлено формуляр заяви та пояснювальну нотатку для його заповнення. З вказаними документами Ви можете ознайомитись у рубриці «Захист інтересів держави в Європейському суді» на офіційному сайті Міністерства юстиції України
Розпочав роботу новий сайт Міністерства юстиції України >>
Міністр юстиції України Петренко Павло Дмитрович
Петренко Павло Дмитрович
Міністр юстиції України

Наказ від 11 липня 2012 року № 1043/5 «Про затвердження Порядку видачі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю»

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
11.07.2012 м. Київ N 1043/5
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 липня 2012 р. за N 1170/21482
Про затвердження Порядку видачі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства юстиції України
від 11 березня 2013 року N 401/5

Відповідно до статті 11 Закону України "Про нотаріат" та з метою удосконалення процесу видачі свідоцтв про право на зайняття нотаріальною діяльністю

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок видачі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 22 червня 2009 року N 1107/5 "Про затвердження Порядку видачі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24 червня 2009 року за N 565/16581 (із змінами).

3. Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу (Чижмарь К. І.):

3.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3.2. Забезпечити належне виконання цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Перший заступник Міністра І. І. Ємельянова

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
11.07.2012 N 1043/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
12 липня 2012 р. за N 1170/21482

ПОРЯДОК
видачі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю

1. Свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю (далі - свідоцтво) може бути видане громадянину України, який має повну вищу юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра, володіє державною мовою, має стаж роботи у сфері права не менш як шість років, з них помічником нотаріуса або консультантом державної нотаріальної контори - не менш як три роки, або у передбаченому Законом України "Про нотаріат" випадку успішно пройшов стажування протягом одного року в державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса та склав кваліфікаційний іспит.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 11.03.2013 р. N 401/5)

2. Свідоцтво є підставою для призначення на посаду державного нотаріуса або для реєстрації приватної нотаріальної діяльності.

3. Свідоцтво видається Міністерством юстиції України на підставі рішення Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату при Міністерстві юстиції України (далі - Вища кваліфікаційна комісія нотаріату), що зберігається у справах Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу (далі - Департамент).

4. Особа, яка має намір одержати свідоцтво, подає до Міністерства юстиції України заяву про видачу свідоцтва. У разі якщо заява направляється поштою, підпис особи на ній має бути нотаріально засвідчений.

При поданні заяви особисто уповноважена особа структурного підрозділу Міністерства юстиції України, до компетенції якого належить питання нотаріату, встановлює особу заявника за паспортом громадянина України, про що проставляє відмітку на заяві.

(пункт 4 доповнено новим абзацом другим згідно з наказом
Міністерства юстиції України від 11.03.2013 р. N 401/5,
у зв'язку з цим абзаци другий - сьомий
 вважати відповідно абзацами третім - восьмим)

До заяви додаються такі документи:

документ про внесення плати за видачу свідоцтва (квитанція, видана банком, або платіжне доручення з відміткою банку);

фотокопія диплома про повну вищу юридичну освіту;

(абзац п'ятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства юстиції України від 11.03.2013 р. N 401/5)

фотокопія трудової книжки;

(абзац шостий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з 
наказом Міністерства юстиції України від 11.03.2013 р. N 401/5)

фотокопія паспорта.

(абзац сьомий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з 
наказом Міністерства юстиції України від 11.03.2013 р. N 401/5)

При поданні документів особисто вірність їх фотокопій засвідчується уповноваженою особою Міністерства юстиції України. У разі направлення документів поштою вірність фотокопій засвідчується нотаріально.

(абзац восьмий пункту 4 у редакції наказу
Міністерства юстиції України від 11.03.2013 р. N 401/5)

5. Документи, зазначені у пункті 4 цього Порядку, подаються особисто або надсилаються поштовим відправленням до Міністерства юстиції України.

Абзац другий пункту 5 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 юстиції України від 11.03.2013 р. N 401/5)

6. Документи щодо видачі свідоцтва розглядаються Департаментом протягом п'ятнадцяти днів з дня їх надходження.

7. Заява про видачу свідоцтва залишається без розгляду, якщо вона подана без документів, передбачених пунктом 4 цього Порядку, або якщо подані документи оформлені з порушенням встановлених вимог, про що Міністерство юстиції України повідомляє заявника.

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 11.03.2013 р. N 401/5)

8. У разі надання повного комплекту документів, передбачених пунктом 4 цього Порядку, та відповідності їх законодавству готується висновок про видачу свідоцтва, який є підставою для підготовки проекту наказу про видачу такого свідоцтва.

Висновок підписується виконавцем, погоджується заступником директора Департаменту - начальником Управління нотаріату та фінансового моніторингу і затверджується директором Департаменту.

(абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства юстиції України від 11.03.2013 р. N 401/5)

На підставі наказу видається свідоцтво за формою, встановленою у додатку 1 до цього Порядку, яке підписується Міністром юстиції України.

9. Свідоцтво реєструється в Журналі реєстрації виданих свідоцтв про право на зайняття нотаріальною діяльністю (додаток 2) (далі - Журнал).

10. Свідоцтво видається згідно з поданою заявою особисто заявнику або його представнику за довіреністю або надсилається заявнику рекомендованим листом протягом трьох робочих днів з дня реєстрації наказу про видачу свідоцтва. Про надіслання або видачу свідоцтва у графу 7 Журналу заноситься відповідний запис.

11. У разі втрати або пошкодження свідоцтва, а також у разі необхідності внесення до нього виправлень видається повторне свідоцтво.

12. Повторне свідоцтво видається на підставі реєстраційного запису в Журналі за заявами осіб, щодо яких складено такий запис.

13. На свідоцтвах, що видаються повторно, на зворотному боці у крайньому правому куті проставляється відмітка "Повторне".

14. Особа, яка має намір одержати повторне свідоцтво, подає до Міністерства юстиції України заяву про видачу повторного свідоцтва. У разі якщо заява направляється поштовим відправленням, підпис особи на ній має бути нотаріально засвідчений.

При поданні заяви особисто уповноважена особа структурного підрозділу Міністерства юстиції України, до компетенції якого належить питання нотаріату, встановлює особу заявника за паспортом громадянина України, про що проставляє відмітку на заяві.

(пункт 14 доповнено новим абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 11.03.2013 р. N 401/5,
у зв'язку з цим абзаци другий - п'ятий
вважати відповідно абзацами третім - шостим)

До заяви додаються такі документи:

документ про внесення плати за видачу повторного свідоцтва (квитанція, видана банком, або платіжне доручення з відміткою банку);

фотокопія паспорта;

(абзац п'ятий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства юстиції України від 11.03.2013 р. N 401/5)

повідомлення в засобах масової інформації про втрату свідоцтва або оригінал свідоцтва, яке пошкоджене або в яке необхідно внести виправлення.

При поданні документів особисто вірність фотокопії паспорта засвідчується уповноваженою особою Міністерства юстиції України. У разі направлення документів поштою вірність фотокопії паспорта засвідчується нотаріально.

(пункт 14 доповнено абзацом сьомим згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 11.03.2013 р. N 401/5)

15. У разі надання повного комплекту документів, передбачених пунктом 14 цього Порядку, та відповідності їх законодавству приймається рішення про видачу повторного свідоцтва в порядку, передбаченому пунктом 8 цього Порядку.

16. У графі 9 реєстраційного запису Журналу, на підставі якого було видано свідоцтво, проставляються відмітка про видачу повторного свідоцтва та дата і номер наказу Міністерства юстиції України, на підставі якого видано повторне свідоцтво.

17. Повторне свідоцтво видається згідно з поданою заявою особисто заявнику або його представнику за довіреністю або надсилається заявнику рекомендованим листом протягом трьох робочих днів з дня реєстрації наказу про видачу повторного свідоцтва. Про надіслання або видачу повторного свідоцтва у графу 9 Журналу заноситься відповідний запис.

18. Свідоцтво не видається у разі невідповідності поданих документів законодавству та у випадку, коли на дату звернення особи до Міністерства юстиції України виникли обставини, що перешкоджають одержанню свідоцтв, а саме:

втрата особою громадянства України;

набрання законної сили обвинувальним вироком суду;

набрання законної сили рішенням суду про визнання особи недієздатною, обмежено дієздатною або винесення ухвали про застосування до неї примусових заходів медичного характеру.

19. У випадках, передбачених пунктом 18 цього Порядку, готується висновок про відмову у видачі свідоцтва, який є підставою для підготовки проекту наказу про відмову у видачі такого свідоцтва.

Висновок підписується виконавцем, погоджується заступником директора Департаменту - начальником Управління і затверджується директором Департаменту.

(абзац другий пункту 19 із змінами, внесеними згідно з 
наказом Міністерства юстиції України від 11.03.2013 р. N 401/5)

Наказ про відмову у видачі свідоцтва підписується Міністром юстиції України.

Копія наказу про відмову у видачі свідоцтва надсилається заявникові із супровідним листом за підписом директора Департаменту протягом трьох робочих днів з дня реєстрації наказу про відмову у видачі свідоцтва.

Відмова у видачі свідоцтва може бути оскаржена в суді у порядку адміністративного судочинства.

20. Свідоцтво може бути анульоване Міністерством юстиції України у випадках, передбачених статтею 12 Закону України "Про нотаріат".

У разі анулювання свідоцтва у графі 8 реєстраційного запису Журналу проставляються відмітка про анулювання свідоцтва, дата і номер наказу Міністерства юстиції України про його анулювання.

21. Анульоване свідоцтво підлягає поверненню до Міністерства юстиції України.

22. Особі, свідоцтво якої анульовано, за її заявою видається виписка з Журналу.

 

В. о. директора Департаменту нотаріату,
банкрутства та функціонування
центрального засвідчувального органу
І. О. Наливайко

 

Додаток 1 до Порядку видачі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю

Лицьовий бік
Державний Герб України
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
СВІДОЦТВО
про право на зайняття нотаріальною діяльністю

  Зворотний бік
Державний Герб України
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
СВІДОЦТВО
про право на зайняття нотаріальною діяльністю N

Видане

Свідоцтво є підставою для призначення на посаду державного нотаріуса або реєстрації приватної нотаріальної діяльності.

_______________________

 

Міністр юстиції
Додаток 2
до Порядку видачі свідоцтва про право на
зайняття нотаріальною діяльністю

Журнал реєстрації виданих свідоцтв про право на зайняття нотаріальною діяльністю

N з/п Номер свідоцтва Прізвище, ім'я та по батькові особи, якій видано свідоцтво Дата та номер рішення Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату Дата та номер наказу Мін'юсту України про видачу свідоцтва Дата видачі свідоцтва Прізвище, ім'я та по батькові, підпис особи, яка одержала свідоцтво Дата та номер наказу Мін'юсту України про анулювання свідоцтва Примітка
1 2 3 4 5 6 7 8 9

____________

  © ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА", 2013

© ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2013