(044) 486–71–56 – Пряма телефонна лінія для допомоги жителям Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської областей та з питань діяльності Міністерства юстиції і підпорядкованих органів.         0–800–213–103 – телефонний номер системи безоплатної правової допомоги для людей, які зазнали кримінального або адміністративного переслідування. Дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні.         «Гаряча» телефонна лінія для працівників органів юстиції АР Крим. Звертатися можна за телефоном: (044) 486-71-56.         До уваги неурядових організацій, вищих навчальних закладів та інших установ! Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини розроблено анкету для осіб, постраждалих внаслідок порушення їх прав, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Російською Федерацією на окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також у Донецькій та Луганській областях України, та методичні рекомендації для її заповнення.         До уваги осіб, які бажають звернутися до Європейського суду з прав людини! У зв'язку зі змінами, внесеними до Правила 47 Регламенту Європейського суду з прав людини, з 01 січня 2016 року було оновлено формуляр заяви та пояснювальну нотатку для його заповнення. З вказаними документами Ви можете ознайомитись у рубриці «Захист інтересів держави в Європейському суді» на офіційному сайті Міністерства юстиції України
Розпочав роботу новий сайт Міністерства юстиції України >>
Міністр юстиції України Петренко Павло Дмитрович
Петренко Павло Дмитрович
Міністр юстиції України

Державна реєстрація асоціацій органів місцевого самоврядування


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Асоціації органів місцевого самоврядування та їх добровільні об’єднання (далі - асоціації) - добровільні неприбуткові об’єднання, створені органами місцевого самоврядування з метою більш ефективного здійснення своїх повноважень, узгодження дій органів місцевого самоврядування щодо захисту прав та інтересів територіальних громад, сприяння місцевому та регіональному розвитку.

Асоціації створюються із всеукраїнським та місцевим статусом. Правового статусу, визначеного Законом, Асоціація набуває з моменту її державної реєстрації.

Всеукраїнськими є асоціації, що об’єднують більше половини органів місцевого самоврядування відповідних територіальних рівнів. Всеукраїнські асоціації зобов’язані щорічно до 31 грудня подавати інформацію щодо кількості своїх членів до Міністерства юстиції України.

Місцева асоціація може бути створена не менш як трьома органами місцевого самоврядування.

Реєструючий орган забезпечує оприлюднення відомостей Реєстру асоціацій органів місцевого самоврядування.

Міністерство юстиції України веде Реєстр асоціацій органів місцевого самоврядування.


ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, РЕЄСТРАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЙ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Закон України від 16.04.2009 № 1275-VІ "Про асоціації органів місцевого самоврядування".

Закон України від 15.04.2003 № 755-IV "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців".


ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ТА РЕЄСТРАЦІЇ АСОЦІАЦІЙ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ


Рішення про ініціювання створення асоціації

Рішення про ініціювання створення асоціації приймається сільською, селищною, міською, районною у місті, районною, обласною радою. У цьому рішенні визначаються особи, уповноважені сільською, селищною, міською, районною у місті, районною, обласною радою для участі в установчих зборах (конференції, з’їзді) асоціації, та обсяг їх повноважень.

Рішення про створення асоціації приймається на установчих зборах (конференції, з’їзді) асоціації.


Статут асоціації

Установчими зборами (конференцією, з’їздом) асоціації затверджується статут асоціації, обираються органи її управління. Установчі збори (конференція, з’їзд) асоціації визначає уповноважених осіб на проведення державної реєстрації асоціацій, вирішує інші питання, пов’язані із створенням асоціації.

Асоціація діє на підставі статуту.

У статуті асоціації визначаються:

 1. найменування асоціації;
 2. статус асоціації;
 3. місцезнаходження асоціації;
 4. мета створення та завдання асоціації;
 5. умови членства в асоціації, права та обов’язки її членів, представництво членів асоціації, порядок прийняття нових членів, підстави та форми відповідальності членів у разі невиконання ними статутних обов’язків;
 6. органи управління асоціації;
 7. порядок утворення та організаційні форми діяльності органів управління асоціації, їх компетенція, порядок прийняття ними рішень;
 8. порядок створення та статус регіональних (місцевих) відділень асоціації;
 9. джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна асоціації, порядок внутрішніх звітності та контролю;
 10. розмір та порядок сплати членських внесків;
 11. порядок затвердження та використання символіки асоціації;
 12. порядок внесення змін до статуту асоціації;
 13. порядок припинення асоціації і вирішення майнових питань у разі її ліквідації.

Державна реєстрація асоціації

Асоціація підлягає обов’язковій державній реєстрації.

Державна реєстрація всеукраїнських асоціацій здійснюється Міністерством юстиції України, а місцевих - територіальними органами Міністерства юстиції (далі - реєструючий орган) за місцезнаходженням асоціації.

Для державної реєстрації асоціації уповноважена асоціацією особа подає (надсилає рекомендованим листом) до реєструючого органу:

 1. Протокол установчих зборів (конференції, з’їзду) асоціації, проведених відповідно до статті 8 Закону України "Про асоціації органів місцевого самоврядування" (далі –Закон);
 2. Статут (у двох примірниках);
 3. Копії рішень усіх органів місцевого самоврядування, прийнятих відповідно до частини першої статті 8 Закону, засвідчені їх печатками;
 4. Відомості про осіб, які входять до виконавчого органу асоціації (прізвище, ім’я, по батькові, рік народження, місце проживання, займана в асоціації посада, місце основної роботи);
 5. Реєстраційну картку, заповнену відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";
 6. Документ про сплату реєстраційного збору за проведення державної реєстрації у розмірі, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";
 7. Документ, що підтверджує юридичну адресу асоціації.

Терміни реєстрації

Реєструючий орган протягом тридцяти робочих днів з дати надходження зазначених документів проводить правову експертизу документів, приймає рішення про державну реєстрацію або про відмову в державній реєстрації.

Реєструючий орган за заявою уповноваженої асоціацією особи може продовжити строк розгляду документів, але не більше ніж на десять робочих днів, для виправлення в поданих документах помилок або неточностей, які не є порушенням законодавства.

У разі відсутності підстав для відмови в державній реєстрації, визначених Законом, реєструючий орган передає заповнену уповноваженою асоціацією особою реєстраційну картку державному реєстратору, отримує оформлене державним реєстратором свідоцтво про державну реєстрацію та видає свідоцтво уповноваженій асоціацією особі відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та інших нормативно-правових актів.


Відмова в реєстрації

За наявності підстав для відмови в державній реєстрації асоціації, визначених статтею 11 Закону, реєструючий орган не пізніше наступного робочого дня з дати прийняття рішення про відмову в державній реєстрації письмово повідомляє про це уповноваженого представника засновників та надсилає йому копію цього рішення.


Видача статутів і свідоцтв про реєстрацію всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування.

Видача статутів і свідоцтв про реєстрацію всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування здійснюється щосереди та щоп’ятниці з 9.00 до 17.00 (перерва з 13.00 до 13.45) у приміщенні Міністерства юстиції України (каб. 31) за адресою: м. Київ, вул. Городецького, 13.
Довідки за тел. 279-67-88

Департамент легалізації об’єднань громадян,
державної реєстрації друкованих засобів
масової інформації та інформаційних агентств
т. (044)279-75-02