(044) 486–71–56 – Пряма телефонна лінія для допомоги жителям Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської областей та з питань діяльності Міністерства юстиції і підпорядкованих органів.         0–800–213–103 – телефонний номер системи безоплатної правової допомоги для людей, які зазнали кримінального або адміністративного переслідування. Дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні.         «Гаряча» телефонна лінія для працівників органів юстиції АР Крим. Звертатися можна за телефоном: (044) 486-71-56.         До уваги неурядових організацій, вищих навчальних закладів та інших установ! Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини розроблено анкету для осіб, постраждалих внаслідок порушення їх прав, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Російською Федерацією на окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також у Донецькій та Луганській областях України, та методичні рекомендації для її заповнення.         До уваги осіб, які бажають звернутися до Європейського суду з прав людини! У зв'язку зі змінами, внесеними до Правила 47 Регламенту Європейського суду з прав людини, з 01 січня 2016 року було оновлено формуляр заяви та пояснювальну нотатку для його заповнення. З вказаними документами Ви можете ознайомитись у рубриці «Захист інтересів держави в Європейському суді» на офіційному сайті Міністерства юстиції України
Розпочав роботу новий сайт Міністерства юстиції України >>
Міністр юстиції України Петренко Павло Дмитрович
Петренко Павло Дмитрович
Міністр юстиції України

Договір про співробітництво між Міністерством юстиції України та Міністерством юстиції Латвійської Республіки

Міністерство юстиції України та Міністерство юстиції Латвійської Республіки, що далі іменуються "Сторонами",

бажаючи поглибити взаєморозуміння та дружні відносини між Україною і Латвійською Республікою,

грунтуючись на положеннях Договору про дружбу та співробітництво між Україною та Латвійською Республікою, підписаного 23 травня 1995 року,

приймаючи до уваги Договір між Україною та Латвійською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних, трудових та кримінальних справах, підписаного 24 травня 1995 року,

визнаючи важливість співробітництва між міністерствами юстиції обох країн,

виходячи з взаємного бажання розвивати співробітництво між Сторонами,

на засадах взаємної поваги,

домовились про наступне:

Стаття 1

Сторони здійснюватимуть співробітництво в таких напрямках:

- організація двосторонніх симпозіумів, конференцій і семінарів з різних проблем юридичної науки і практики;

- обмін інформацією про законодавство та системи права обох держав;

- організація візитів делегацій Сторін для більш повного ознайомлення з організацією та діяльністю органів і установ юстиції Сторін;

- створення на паритетних началах групи спеціалістів для правової експертизи законопроектів обох держав;

- здійснення обмінів спеціалістами в галузі інформатизації національних систем юстиції.

Стаття 2

Сторони організовують переговори та консультації на рівні міністрів юстиції або їх уповноважених осіб для обговорення актуальних питань, що становлять спільний інтерес.

В рамках цього Договору Сторони можуть щорічно створювати комісії з розробки спільних програм удосконалення законодавства в галузі кримінального, кримінально-процесуального, господарського, цивільного, адміністративного права, а також іншої погодженої тематики, що становить спільний інтерес.

Стаття 3

Сторони зобов’язуються інформувати один одного про співробітництво з третіми особами з питань, що стосуються спільного співробітництва та інтересів.

Стаття 4

Співробітництво та обмін інформацією відбувається російською або іншою мовою відповідно з домовленістю Сторін в кожному конкретному випадку.

Стаття 5

З метою виконання цього Договору Сторони погоджують взаємні проекти співробітництва на наступний рік, виходячи з фінансових можливостей.

В разі візитів делегацій фінансування здійснюється таким чином:

Приймаюча Сторона бере на себе витрати, пов’язані з організацією спільних заходів, перебуванням та пересуванням по території країни та можливі медичні витрати;

Відправляюча Сторона бере на себе подорожні витрати.

Стаття 6

Цей Договір може бути змінений та доповнений в письмовому вигляді за взаємною згодою Сторін.

Спори та суперечності між Сторонами з питань, що стосуються сфери дії цього Договору, вирішуватимуться шляхом двосторонніх переговорів та консультацій.

Стаття 7

Цей Договір набуває чинності в день його підписання і буде чинним п’ять років. Цей Договір буде залишатися чинним на наступні п’ятирічні періоди, якщо жодна із Сторін письмово не повідомить іншу Сторону про свій намір припинити його дію не менше ніж за шість місяців до дати закінчення строку дії цього Договору.

Договір втрачає чинність через шість місяців з дня отримання іншою Стороною письмового повідомлення про припинення дії Договору.

Здійснено в м. Рига 18 березня 1998 року в двох примірниках українською, латиською та російською мовами, причому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей в тлумаченні Договору Сторони звертатимуться до тексту, викладеного російською мовою.

 

Від імені Міністерства юстиції
України

(підпис) 
Від імені Міністерства юстиції
Латвійської Республіки

(підпис)