(044) 486–71–56 – Пряма телефонна лінія для допомоги жителям Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської областей та з питань діяльності Міністерства юстиції і підпорядкованих органів.         0–800–213–103 – телефонний номер системи безоплатної правової допомоги для людей, які зазнали кримінального або адміністративного переслідування. Дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні.         «Гаряча» телефонна лінія для працівників органів юстиції АР Крим. Звертатися можна за телефоном: (044) 486-71-56.         До уваги неурядових організацій, вищих навчальних закладів та інших установ! Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини розроблено анкету для осіб, постраждалих внаслідок порушення їх прав, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Російською Федерацією на окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також у Донецькій та Луганській областях України, та методичні рекомендації для її заповнення.         До уваги осіб, які бажають звернутися до Європейського суду з прав людини! У зв'язку зі змінами, внесеними до Правила 47 Регламенту Європейського суду з прав людини, з 01 січня 2016 року було оновлено формуляр заяви та пояснювальну нотатку для його заповнення. З вказаними документами Ви можете ознайомитись у рубриці «Захист інтересів держави в Європейському суді» на офіційному сайті Міністерства юстиції України
Розпочав роботу новий сайт Міністерства юстиції України >>
Міністр юстиції України Петренко Павло Дмитрович
Петренко Павло Дмитрович
Міністр юстиції України

Протокол про співробітництво між Міністерством юстиції України та Міністерством юстиції Естонської Республіки

Міністерство юстиції України та Міністерство юстиції Естонської Республіки, далі "Договірні Сторони",

бажаючи поглибити доброзичливі відносини між двома державами,

приймаючи до уваги Договір між Україною та Естонською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних та кримінальних справах, підписаний 15 лютого 1995 року,

домовились про таке:

Стаття 1

Цілями співробітництва згідно з цим Протоколом можуть бути:

(1) проекти обміну юристами;

(2) тематичні семінари з правових питань;

(3) семінари та інші заходи по навчанню та підвищенню кваліфікації юристів;

(4) взаємні навчальні візити до установ з метою навчання та підвищення кваліфікації юристів;

(5) дискусії за участю фахівців з питань, що стосуються взаємних інтересів;

(6) обмін документами, літературою та іншим відповідним матеріалом з законодавчими цілями.

Стаття 2

Договірні Сторони співпрацюють у таких галузях:

- вдосконалення процесу законотворчості;

- організація діяльності судів;

- обмін правовою інформацією;

- в інших галузях, якщо вони відповідають цілям та інтересам Сторін.

Стаття 3

З метою вирішення важливих питань співробітництва Договірні Сторони створюють експертні та робочі групи.

Стаття 4

Договірні Сторони для обговорення питань, що відносяться до галузей, які представляють інтерес, організовують зустрічі та консультації на рівні міністрів або призначуваних ними осіб.

Стаття 5

Договірні Сторони створюють умови для прямих зв’язків та обміну досвідом, організовують консультації, семінари, візити делегацій та окремих представників Сторін.

Стаття 6

Договірні Сторони обмінюються інформацією про законотворчу роботу.

Стаття 7

Представники Договірних Сторін по мірі необхідності зустрічаються для обговорення питань співробітництва.

Стаття 8

Договірні Сторони протягом одного місяця після підписання цього Протоколу визначають координатора по його виконанню.

Стаття 9

При здійсненні співробітництва Договірні Сторони використовують мову, прийнятну для обох Сторін.

Стаття 10

Договірні Сторони на засадах взаємної домовленості несуть всі витрати, що випливають з цього Протоколу.

Стаття 11

Протокол може бути доповнено з письмової згоди обох Договірних Сторін.

Стаття 12

Протокол набуває чинності з моменту його підписання.

Стаття 13

Цей Протокол буде чинним протягом п’яти років і буде залишатися чинним на наступні п’ятирічні періоди, якщо одна з Договірних Сторін письмово не повідомить про свій намір припинити його дію не менше ніж за шість місяців до дати скінчення строку дії цього Протоколу.

Вчинено у Таллінні 10 травня 1996 року у двох примірниках, кожен українською та естонською мовами, причому обидва тексти мають однакову силу.

 

Міністр юстиції
України

(підпис) 
Міністр юстиції
Естонської Республіки

(підпис)