(044) 486–71–56 – Пряма телефонна лінія для допомоги жителям Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської областей та з питань діяльності Міністерства юстиції і підпорядкованих органів.         0–800–213–103 – телефонний номер системи безоплатної правової допомоги для людей, які зазнали кримінального або адміністративного переслідування. Дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні.         «Гаряча» телефонна лінія для працівників органів юстиції АР Крим. Звертатися можна за телефоном: (044) 486-71-56.         До уваги неурядових організацій, вищих навчальних закладів та інших установ! Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини розроблено анкету для осіб, постраждалих внаслідок порушення їх прав, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Російською Федерацією на окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також у Донецькій та Луганській областях України, та методичні рекомендації для її заповнення.         До уваги осіб, які бажають звернутися до Європейського суду з прав людини! У зв'язку зі змінами, внесеними до Правила 47 Регламенту Європейського суду з прав людини, з 01 січня 2016 року було оновлено формуляр заяви та пояснювальну нотатку для його заповнення. З вказаними документами Ви можете ознайомитись у рубриці «Захист інтересів держави в Європейському суді» на офіційному сайті Міністерства юстиції України
Розпочав роботу новий сайт Міністерства юстиції України >>
Міністр юстиції України Петренко Павло Дмитрович
Петренко Павло Дмитрович
Міністр юстиції України

Угода про співробітництво між Міністерством юстиції України та Міністерством юстиції Португальської Республіки

Міністерство юстиції України та Міністерство юстиції Португальської Республіки, далі "Договірні Сторони",

бажаючи поглибити доброзичливі відносини між державами,

залишаючись переконаними щодо важливості ролі органів юстиції в житті суспільства,

маючи за мету сприяння розвитку відносин в сферах закону та юстиції та співробітництва між двома країнами,

відзначаючи, що обмін знаннями та досвідом у правовій галузі відповідає інтересам обох сторін,

зважаючи на міжнародні зобов’язання, національне законодавство та повноваження обох Договірних Сторін,

домовились про наступне:

Стаття 1
Предмет

Договірні Сторони сприятимуть обміну досвідом по напрямкам:

a) юридична інформація, особливо в галузі найважливіших правових реформ;

b) організація роботи Міністерства юстиції та установ юстиції, а також судів;

c) підвищення кваліфікації працівників юстиції;

d) законопроектна робота;

e) розробка концепцій правових актів та забезпечення їх реалізації;

f) обмін експертами в галузі юстиції щодо функціонування судів в обох країнах;

g) по іншим напрямкам, якщо вони відповідатимуть цілям та завданням Договірних Сторін.

Стаття 2
Програмування

З метою реалізації намірів співробітництва, викладених в даній Угоді, Договірні Сторони вироблятимуть програми співробітництва на поточний період.

Стаття 3
Робочі групи

З метою вирішення питань співробітництва, підготовки програм співробітництва та підведення підсумків виконаних програм Договірні Сторони створюватимуть експертні та робочі групи.

Стаття 4
Відносини між фахівцями

Договірні Сторони створюватимуть умови для прямих зв’язків та обміну досвідом між фахівцями правниками, органами юстиції обох країн.

Стаття 5
Форми співробітництва

Договірні Сторони сприятимуть організації консультацій, семінарів, наукових конференцій з питань вивчення та поширення права.

Стаття 6
Делегації

Договірні Сторони сприятимуть обміну фахівцями та делегаціями для вивчення питань, що представляють інтерес для обох Сторін.

Стаття 7
Інформація щодо питань Європейського Союзу

В рамках цієї Угоди та враховуючи свою компетенцію Міністерство юстиції Португальської Республіки регулярно інформуватиме Міністерство юстиції України з питань щодо наближення України до інституцій Європейського Союзу, особливо з досвіду розробки законодавства Союзу та його адаптації до національного законодавства.

Стаття 8
Співробітництво з кримінальних питань

Обидві Договірні Сторони в рамках їх компетенції висловлюють намір щодо розширення та поглиблення співробітництва з інших питань, не зазначених в цій Угоді.

Так, Договірні Сторони вважають бажаним особливо досліджувати питання реформування кримінального процесу, організації кримінального судочинства та взаємної правової допомоги з кримінальних питань.

Стаття 9
Робоча мова

При здійсненні співробітництва Договірні Сторони використовуватимуть мову, прийнятну для обох Сторін.

Стаття 10
Витрати

1. Договірні Сторони на засадах взаємної домовленості несуть витрати, що випливають з цього Договору.

2. В разі візитів делегацій фінансування здійснюється таким чином:

Договірна Сторона, що приймає, бере на себе витрати, пов’язані з перебуванням та пересуванням по території країни;

Договірна Сторона, що відправляє, бере на себе подорожні витрати.

Стаття 11
Набуття чинності

1. Угоду укладено на невизначений строк, вона набуває чинності з моменту підписання.

2. Дія Угоди може бути припинена з дня письмового повідомлення однієї з Сторін щодо наміру припинити її дію.

Вчинено 23 березня 1999 року в двох примірниках, кожен українською та португальською мовами, причому обидва тексти є автентичними.

 

Міністр юстиції
України 
Міністр юстиції
Португальської Республіки