(044) 486–71–56 – Пряма телефонна лінія для допомоги жителям Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської областей та з питань діяльності Міністерства юстиції і підпорядкованих органів.         0–800–213–103 – телефонний номер системи безоплатної правової допомоги для людей, які зазнали кримінального або адміністративного переслідування. Дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні.         «Гаряча» телефонна лінія для працівників органів юстиції АР Крим. Звертатися можна за телефоном: (044) 486-71-56.         До уваги неурядових організацій, вищих навчальних закладів та інших установ! Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини розроблено анкету для осіб, постраждалих внаслідок порушення їх прав, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Російською Федерацією на окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також у Донецькій та Луганській областях України, та методичні рекомендації для її заповнення.         До уваги осіб, які бажають звернутися до Європейського суду з прав людини! У зв'язку зі змінами, внесеними до Правила 47 Регламенту Європейського суду з прав людини, з 01 січня 2016 року було оновлено формуляр заяви та пояснювальну нотатку для його заповнення. З вказаними документами Ви можете ознайомитись у рубриці «Захист інтересів держави в Європейському суді» на офіційному сайті Міністерства юстиції України
Розпочав роботу новий сайт Міністерства юстиції України >>
Міністр юстиції України Петренко Павло Дмитрович
Петренко Павло Дмитрович
Міністр юстиції України

Адміністративна Угода про співробітництво між Міністерством юстиції України та Міністерством юстиції Французької Республіки

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 05.06.2008 р.

ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ 05.06.2008 р.

Бажаючи поглибити доброзичливі відносини між двома державами;

Залишаючись переконаними щодо важливості ролі органів юстиції в житті суспільства;

Відзначаючи, що обмін знаннями та досвідом у правовій галузі відповідає інтересам обох сторін;

Міністерство юстиції України та Міністерство юстиції Французької Республіки, далі - "Сторони";

Домовляються про наступне:

СТАТТЯ 1

Сторони, у межах своєї компетенції та відповідно до умов та процедур, передбачених даною Адміністративною Угодою, здійснюють співробітництво у сфері юстиції та права і сприяють обміну досвідом у таких напрямках:

- організація та функціонування міністерства юстиції та його територіальних органів;

- встановлення тісних стосунків між органами юстиції двох країн;

- підвищення кваліфікації працівників міністерства юстиції;

- розробка законопроектів та інших нормативно-правових актів з питань, що становлять спільний інтерес та обмін інформацією щодо законодавства та практичної реалізації права;

- з інших напрямків за умови, якщо вони відповідатимуть цілям та завданням Сторін. СТАТТЯ 2

З метою реалізації напрямків співробітництва, окреслених у даній Адміністративній Угоді, Сторони розробляють щорічні програми співробітництва.

Програми співробітництва повинні бути погоджені Сторонами не пізніше 1 вересня року, що передує їх реалізації.

СТАТТЯ 3

Реалізація положень даної Адміністративної Угоди відбувається таким чином:

- обмін досвідом, зокрема, шляхом організації візитів, стажувань та проведення консультацій;

- організація та проведення, на підставах взаємності, семінарів, круглих столів та конференцій з питань, що становлять спільний інтерес;

- обмін законодавчими та іншими нормативно-правовими актами, що становлять зацікавленість Сторін, дидактичними матеріалами та брошурами, що видаються міністерствами.

СТАТТЯ 4

У рамках даної Адміністративної Угоди Сторони використовують відповідно свою державну мову.

Компетентними органами, відповідальними за організацію співробітництва на підставі даної Адміністративної Угоди, визначені:

З боку української Сторони - Департамент міжнародного правового співробітництва Міністерства юстиції України, а також, у разі необхідності, співробітники дипломатичних установ України;

З боку французької Сторони - відділ з європейських та міжнародних питань Міністерства юстиції Французької Республіки, а також, у разі необхідності, співробітники дипломатичних установ Французької Республіки.

СТАТТЯ 5

Сторони погоджуються проводити спільні консультації, по можливості щорічно, з метою обговорення умов реалізації даної Адміністративної Угоди, а також фінансової участі кожної з них.

Заходи співробітництва, передбачені даною Адміністративною Угодою, реалізуються з урахуванням наявних фінансових можливостей кожної зі Сторін.

СТАТТЯ 6

Дана Адміністративна Угода набуває чинності з моменту підписання.

Дія даної Адміністративної Угоди може бути припинена через шість місяців з дня письмового повідомлення, надісланого дипломатичними каналами, про наміри однієї зі Сторін припинити дію даної Адміністративної Угоди.

Вчинено 5 червня 2008 року у м. Париж, у двох примірниках, кожний українською та французькою мовами, причому обидва тексти є автентичними.

 

Микола ОНІЩУК 
Міністр юстиції України 
Рашіда ДАТІ 
Garde des Sceaux,
Міністр юстиції Французької Республіки