(044) 486–71–56 – Пряма телефонна лінія для допомоги жителям Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської областей та з питань діяльності Міністерства юстиції і підпорядкованих органів.         0–800–213–103 – телефонний номер системи безоплатної правової допомоги для людей, які зазнали кримінального або адміністративного переслідування. Дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні.         «Гаряча» телефонна лінія для працівників органів юстиції АР Крим. Звертатися можна за телефоном: (044) 486-71-56.         До уваги неурядових організацій, вищих навчальних закладів та інших установ! Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини розроблено анкету для осіб, постраждалих внаслідок порушення їх прав, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Російською Федерацією на окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також у Донецькій та Луганській областях України, та методичні рекомендації для її заповнення.         До уваги осіб, які бажають звернутися до Європейського суду з прав людини! У зв'язку зі змінами, внесеними до Правила 47 Регламенту Європейського суду з прав людини, з 01 січня 2016 року було оновлено формуляр заяви та пояснювальну нотатку для його заповнення. З вказаними документами Ви можете ознайомитись у рубриці «Захист інтересів держави в Європейському суді» на офіційному сайті Міністерства юстиції України
Розпочав роботу новий сайт Міністерства юстиції України >>
Міністр юстиції України Петренко Павло Дмитрович
Петренко Павло Дмитрович
Міністр юстиції України

Договір про співробітництво між Міністерством юстиції України та Міністерством юстиції Грузії в галузі судової експертизи

Міністерство юстиції України та Міністерство юстиції Грузії, що далі іменуються "Сторони",

грунтуючись на Договорі між Україною та Республікою Грузія про правову допомогу та правові відносини у цивільних та кримінальних справах, підписаному 9 січня 1995 року у м. Тбілісі,

прагнучи до налагодження зв’язків у галузі судової експертизи та вважаючи, що зміцнення існуючих відносин дружби та взаємовигідного співробітництва відповідає національним інтересам обох держав,

а також з метою подальшого зміцнення відносин шляхом розвитку співробітництва в галузі права та правозастосовчої практики погодились про таке:

Стаття 1
Мета та предмет Договору

Здійснення співробітництва в галузі наукової роботи з основних проблем судової експертизи, удосконалення існуючих та створення нових методів та методик судової експертизи, обмін досвідом експертної практики.

Стаття 2
Порядок зносин

При здійсненні співробітництва Сторони зносяться одна з одною відповідно через Міністерство юстиції України та Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України та Міністерство юстиції та Дослідний Центр судових експертиз Грузії.

Стаття 3
Форми співробітництва

Сторони розвиватимуть співробітництво у наукових напрямках діяльності, що відносяться до їх компетенції:

1. Обмін інформацією:

- з науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок;

- з нових учбових, методичних та довідкових видань;

- з наукових конференцій, семінарів, виставок в галузі криміналістики та судової експертизи, що плануються;

- безпосередній обмін методичними, науковими та довідковими матеріалами та документацією, у тому числі інформаційно-довідковими даними в електронному вигляді відповідно до міжнародних стандартів.

2. Координація наукової роботи з проблем судової експертизи у формі:

- спільної розробки методів та методик судової експертизи;

- виконання наукових розробок за заявками однієї з Сторін;

- здійснення авторського супроводження та впровадження розробок в експертну практику.

3. Проведення підготовки та підвищення кваліфікації кадрів на засадах:

- проведення спільних шкіл, семінарів, курсів з освоєння нових методів та методик судової експертизи;

- взаємних стажувань спеціалістів.

4. Взаєморецензування наукових розробок та експертних висновків. Апробація методик експертних досліджень та технічних засобів, розроблених Сторонами.

5. Надання науково-методичної, консультативної та практичної допомоги одна одній у питаннях наукової та експертної діяльності.

Стаття 4

Сторони за взаємною домовленістю сприятимуть заходам, які не передбачені цим Договором, проте відповідають меті розвитку співробітництва в галузі судової експертизи між Україною та Грузією.

Стаття 5

Зобов’язання, пов’язані з дією цього Договору, Сторони зобов’язуються виконувати без фінансових розрахунків на умовах взаємності.

Стаття 6

Цей Договір укладено на невизначений строк, він набуває чинності з моменту підписання.

Дія Договору може бути припинена з дня письмового повідомлення однієї з Сторін щодо наміру припинити його дію.

Вчинено 4 листопада 1996 р. в двох примірниках, кожен українською та грузинською мовами, причому обидва тексти мають однакову силу.

 

Міністр юстиції України  Міністр юстиції Грузії