(044) 486–71–56 – Пряма телефонна лінія для допомоги жителям Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської областей та з питань діяльності Міністерства юстиції і підпорядкованих органів.         0–800–213–103 – телефонний номер системи безоплатної правової допомоги для людей, які зазнали кримінального або адміністративного переслідування. Дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні.         «Гаряча» телефонна лінія для працівників органів юстиції АР Крим. Звертатися можна за телефоном: (044) 486-71-56.         До уваги неурядових організацій, вищих навчальних закладів та інших установ! Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини розроблено анкету для осіб, постраждалих внаслідок порушення їх прав, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Російською Федерацією на окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також у Донецькій та Луганській областях України, та методичні рекомендації для її заповнення.         До уваги осіб, які бажають звернутися до Європейського суду з прав людини! У зв'язку зі змінами, внесеними до Правила 47 Регламенту Європейського суду з прав людини, з 01 січня 2016 року було оновлено формуляр заяви та пояснювальну нотатку для його заповнення. З вказаними документами Ви можете ознайомитись у рубриці «Захист інтересів держави в Європейському суді» на офіційному сайті Міністерства юстиції України
Розпочав роботу новий сайт Міністерства юстиції України >>
Міністр юстиції України Петренко Павло Дмитрович
Петренко Павло Дмитрович
Міністр юстиції України

Договір про співробітництво між Міністерством юстиції України та Міністерством юстиції Азербайджанської Республіки

Міністерство юстиції Азербайджанської Республіки та Міністерство юстиції України, далі - Сторони,

прагнучи до поглиблення і розширення правового співробітництва між Азербайджанською Республікою та Україною,

враховуючи заінтересованість обох Сторін у розвитку і зміцненні контактів у галузі юстиції,

прагнучи до зміцнення і поглиблення партнерських зв’язків між двома Сторонами,

з огляду на позитивний досвід наукового, технічного і культурного співробітництва між двома державами, а також інтеграційні процеси, що відбуваються між ними;

з метою подальшого зміцнення взаєморозуміння і дружніх стосунків між українськими та азербайджанськими юристами,

домовилися про таке:

Стаття 1

Сторони, з урахуванням своїх конкретних можливостей, розширятимуть співробітництво в галузі юстиції і права наступним чином:

1) встановлення партнерських зв’язків між установами юстиції обох держав;

2) взаємна допомога у розробці законопроектів та в оцінці таких законопроектів;

3) обмін делегаціями Сторін з метою ознайомлення з організацією і діяльністю органів та установ юстиції двох держав;

4) організація і проведення на основі взаємності семінарів, лекцій, практичних занять та інших подібних заходів для подальшого підвищення професійного рівня і підготовки працівників юстиції і спеціалістів;

5) обмін досвідом в галузі інформатизації установ юстиції і пов’язаних з ними сферах;

6) регулярний обмін законодавством юридичною літературою і публікаціями з питань права, а також інформацією, що стосується правової сфери.

Стаття 2

Сторони можуть також укладати інші угоди, що сприятимуть розвитку співробітництва між ними в галузі юстиції.

Стаття 3

Сторони щорічно визначатимуть обсяг співробітництва, фінансові й організаційні питання здійснення заходів.

Стаття 4

При здійсненні співробітництва Сторони користовуватимуться російською і англійською мовами.

Стаття 5

При фінансуванні заходів в рамках цієї Угоди, Сторони дотримуватимуться принципу, відповідно до якого витрати щодо організації і перебування делегації однієї із Сторін на території приймаючої держави, несе Сторона, яка приймає, а транспортні витрати делегації в обидва кінці несе Сторона, яка направляє.

Стаття 6

Ця Угода набуває чинності з дати одержання Сторонами останнього письмового повідомлення про виконання ними внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття чинності зазначеною Угодою.

Угода укладається на три роки і її дія буде автоматично продовжуватися на наступні трирічні періоди, якщо людна зі Сторін не прийме іншого рішення.

Кожна Сторона може денонсувати Угоду шляхом направлення іншій Стороні по дипломатичних каналах письмового повідомлення. Угода припиняє свою дію після закінчення трьох місяців з дня одержання останньою зі Сторін такого повідомлення.

Вчинено у місті Баку 15 липня 2002 року в двох примірниках, кожний азербайджанською, українською і російською мовами, при цьому усі тексти мають однакову силу.

У випадку виникнення розбіжностей при тлумаченні положень цієї Угоди Сторони будуть звертатися до тексту, викладеному російською мовою.

 

За Міністерство юстиції
Азербайджанської Республіки 
За Міністерство юстиції
України