(044) 486–71–56 – Пряма телефонна лінія для допомоги жителям Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської областей та з питань діяльності Міністерства юстиції і підпорядкованих органів.         0–800–213–103 – телефонний номер системи безоплатної правової допомоги для людей, які зазнали кримінального або адміністративного переслідування. Дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні.         «Гаряча» телефонна лінія для працівників органів юстиції АР Крим. Звертатися можна за телефоном: (044) 486-71-56.         До уваги неурядових організацій, вищих навчальних закладів та інших установ! Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини розроблено анкету для осіб, постраждалих внаслідок порушення їх прав, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Російською Федерацією на окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також у Донецькій та Луганській областях України, та методичні рекомендації для її заповнення.         До уваги осіб, які бажають звернутися до Європейського суду з прав людини! У зв'язку зі змінами, внесеними до Правила 47 Регламенту Європейського суду з прав людини, з 01 січня 2016 року було оновлено формуляр заяви та пояснювальну нотатку для його заповнення. З вказаними документами Ви можете ознайомитись у рубриці «Захист інтересів держави в Європейському суді» на офіційному сайті Міністерства юстиції України
Розпочав роботу новий сайт Міністерства юстиції України >>
Міністр юстиції України Петренко Павло Дмитрович
Петренко Павло Дмитрович
Міністр юстиції України

Угода про співробітництво між Міністерством юстиції України та Міністерством юстиції Азербайджанської Республіки в галузі судової експертизи

Міністерство юстиції України та Міністерство юстиції Азербайджанської Республіки, які далі іменуються "Сторони",

прагнучи до налагодження зв’язків у галузі судової експертизи, з метою підвищення боротьби із злочинністю на основі активного використання сучасних методів і засобів експертизи і криміналістики, та вважаючи, що зміцнення існуючих відносин дружби та взаємовигідної співпраці відповідає національним інтересам обох країн,

а також з метою подальшого зміцнення відносин шляхом розвитку співпраці в галузі права та правозастосувальної практики,

погодились про наступне:

Стаття 1
Мета та предмет Угоди

Співробітництво Сторін на підставі цієї Угоди в галузі судової експертизи здійснюється з метою спільної наукової роботи з основних проблем у цій галузі, удосконалення існуючих, та створення нових методів і методик судової експертизи, обміну досвідом експертної практики.

Стаття 2
Порядок зносин

При здійсненні співробітництва Сторони зносяться одна з одною відповідно через Міністерство юстиції і Київський науково-дослідний інститут судових експертиз України та Міністерство юстиції і Науково-дослідний інститут проблем судової експертизи, криміналістики та кримінології Азербайджанської Республіки.

Стаття 3
Форми співробітництва

Сторони розвиватимуть співробітництво у наступних напрямках діяльності, що належать до їх компетенції:

1. Обмін інформацією:

- з науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок;

- з нових учбових, методичних і довідкових видань;

- з таких, що плануються, наукових конференцій, семінарів, виставок у галузі криміналістики і судової експертизи;

- безпосередній обмін методичними, науковими і довідковими матеріалами і документацією, в тому числі інформаційно-довідковими даними в електронному вигляді відповідно до міжнародних стандартів.

2. Координація наукової роботи з проблем судової експертизи у формі:

- спільної розробки методів і методик судової експертизи;

- виконання наукових розробок за заявками однієї із Сторін;

- здійснення авторського супроводу і впровадження розробок в експертну практику.

3. Проведення підготовки і підвищення кваліфікації кадрів на основі:

- проведення спільних шкіл, семінарів, курсів з опанування нових методів і методик судової експертизи;

- взаємних стажувань спеціалістів.

4. Взаєморецензування наукових розробок і експертних висновків. Апробація методик експертних досліджень і технічних засобів, розроблених Сторонами.

5. Надання науково-методичної, консультативної і технічної допомоги одна одній з питань наукової і експертної діяльності.

Стаття 4
Інші види співробітництва

Сторони, за взаємною домовленістю, сприятимуть заходам, які не передбачені цією Угодою, але відповідають меті розвитку співробітництва у галузі судової експертизи між Україною та Азербайджанською Республікою.

Стаття 5
Витрати

Зобов’язання, пов’язані з дією цієї Угоди, Сторони зобов’язуються виконувати без фінансових розрахунків, в порядку взаємодопомоги.

Стаття 6
Мови

При виконанні цієї Угоди Сторони використовуватимуть мови, прийнятні для обох Сторін.

Стаття 7
Строк дії Угоди

Ця Угода укладена на невизначений строк і набуває чинності з моменту її підписання.

Дія Угоди може бути припинена з дня письмового повідомлення однієї із Сторін про свій намір припинити її дію.

Вчинено у м. Києві 24 березня 1997 р., у двох примірниках, кожний українською, азербайджанською і російською мовами, при цьому всі тексти автентичні. У випадку виникнення розбіжностей у тлумаченні положень цієї Угоди, Сторони звертатимуться до тексту, викладеного російською мовою.

 

За Міністерство юстиції
України 
За Міністерство юстиції
Азербайджанської Республіки