(044) 486–71–56 – Пряма телефонна лінія для допомоги жителям Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської областей та з питань діяльності Міністерства юстиції і підпорядкованих органів.         0–800–213–103 – телефонний номер системи безоплатної правової допомоги для людей, які зазнали кримінального або адміністративного переслідування. Дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні.         «Гаряча» телефонна лінія для працівників органів юстиції АР Крим. Звертатися можна за телефоном: (044) 486-71-56.         До уваги неурядових організацій, вищих навчальних закладів та інших установ! Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини розроблено анкету для осіб, постраждалих внаслідок порушення їх прав, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Російською Федерацією на окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також у Донецькій та Луганській областях України, та методичні рекомендації для її заповнення.         До уваги осіб, які бажають звернутися до Європейського суду з прав людини! У зв'язку зі змінами, внесеними до Правила 47 Регламенту Європейського суду з прав людини, з 01 січня 2016 року було оновлено формуляр заяви та пояснювальну нотатку для його заповнення. З вказаними документами Ви можете ознайомитись у рубриці «Захист інтересів держави в Європейському суді» на офіційному сайті Міністерства юстиції України
Розпочав роботу новий сайт Міністерства юстиції України >>
Міністр юстиції України Петренко Павло Дмитрович
Петренко Павло Дмитрович
Міністр юстиції України

Угода про співробітництво між Міністерством юстиції України та Міністерством юстиції Республіки Білорусь

Міністерство юстиції України та Міністерство юстиції Республіки Білорусь, надалі "Сторони",

визнаючи важливість співробітництва між міністерствами юстиції двох країн,

враховуючи позитивний досвід наукового, технічного та культурного співробітництва між двома державами, а також інтеграційні процеси, що проходять між двома державами,

з метою подальшого закріплення взаєморозуміння та дружнього співробітництва між білоруськими та українськими юристами,

погодились про наступне:

Стаття 1

Сторони будуть здійснювати співробітництво по наступним напрямкам:

1. організація двосторонніх симпозіумів, конференції і семінарів по різним проблемам юридичної науки і практики;

2. обмін інформацією про законодавство і правові структури;

3. обмін делегаціями для більш повного ознайомлення з організацією і діяльністю органів та установ юстиції обох Сторін;

4. сприяння в справі підготовки юридичних кадрів взаємного обміну фахівцями;

5. встановлення партнерських зв’язків між органами та установами юстиції обох Сторін;

6. створення на паритетних началах груп спеціалістів для правової експертизи законопроектів;

7. здійснення обміну спеціалістами в галузі інформатизації національних систем юстиції.

Стаття 2

В рамках цієї Угоди Сторони можуть створювати комісії по розробці спільних програм та удосконаленню законодавства у сфері відношень власності, інвестиції, та іншої погодженої тематики, яка має обопільний інтерес.

Стаття 3

Сторони будуть обмінюватися важливішими досягненнями в галузі законопроектної діяльності, а також обмінюватися досвідом з питань вирішення проблем приведення національного законодавства у відповідність до норм та стандартів Ради Європи.

Стаття 4

З метою виконання цієї Угоди Сторони будуть погоджувати конкретні проекти співробітництва, виходячи з відповідних фінансових можливостей.

При фінансуванні спільних заходів по співробітництву Сторони будуть дотримуватися принципу, згідно якому затрати на організацію, перебування, а також можливі медичні витрати несе приймаюча Сторона, а витрати на переїзд - направляюча Сторона.

Стаття 5

Ця Угода може бути змінена та доповнена у письмовому вигляді за взаємною згодою сторін.

Розбіжності та суперечності між Сторонами з питань, що відносяться до сфери дії цієї Угоди, будуть вирішуватися шляхом двосторонніх переговорів та консультації.

Стаття 6

Ця Угода вступає в дію в день її підписання і діє необмежений час. Вона може бути денонсована однією з Сторін та припиняє свою дію після 6 місяців з дня отримання іншою Стороною повідомлення про денонсацію.

Вчинено у м. Києві 25 червня 1999 року у двох примірниках, кожен українською, білоруською та російською мовами, при чому всі тексти мають однакову силу. В питаннях тлумачення тексту цієї Угоди Сторони будуть користуватися текстом на російській мові.

 

Міністр юстиції
України 
Міністр юстиції
Республіки Білорусь