(044) 486–71–56 – Пряма телефонна лінія для допомоги жителям Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської областей та з питань діяльності Міністерства юстиції і підпорядкованих органів.         0–800–213–103 – телефонний номер системи безоплатної правової допомоги для людей, які зазнали кримінального або адміністративного переслідування. Дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні.         «Гаряча» телефонна лінія для працівників органів юстиції АР Крим. Звертатися можна за телефоном: (044) 486-71-56.         До уваги неурядових організацій, вищих навчальних закладів та інших установ! Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини розроблено анкету для осіб, постраждалих внаслідок порушення їх прав, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Російською Федерацією на окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також у Донецькій та Луганській областях України, та методичні рекомендації для її заповнення.         До уваги осіб, які бажають звернутися до Європейського суду з прав людини! У зв'язку зі змінами, внесеними до Правила 47 Регламенту Європейського суду з прав людини, з 01 січня 2016 року було оновлено формуляр заяви та пояснювальну нотатку для його заповнення. З вказаними документами Ви можете ознайомитись у рубриці «Захист інтересів держави в Європейському суді» на офіційному сайті Міністерства юстиції України
Розпочав роботу новий сайт Міністерства юстиції України >>
Міністр юстиції України Петренко Павло Дмитрович
Петренко Павло Дмитрович
Міністр юстиції України

Угода між Міністерством юстиції України та Міністерством юстиції Республіки Білорусь про співробітництво в галузі судової експертизи

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 23.01.2009 р.

ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 23.01.2009 р.

Міністерство юстиції України та Міністерство юстиції Республіки Білорусь, що надалі іменуються "Сторони",

прагнучи налагодити зв’язки в галузі судової експертизи та вважаючи, що зміцнення існуючих дружніх відносин та взаємовигідного співробітництва відповідають національним інтересам обох держав;

з метою подальшого зміцнення відносин шляхом розвитку співробітництва в галузі судової експертизи та судово-експертної діяльності;

Домовились про наступне:

Стаття 1

Сторони здійснюватимуть співробітництво в сфері наукової роботи з проблем та перспектив розвитку судової експертизи, обміну досвідом з питань експертної практики.

Стаття 2

В процесі реалізації положень даної Угоди Сторони здійснюватимуть співробітництво між собою безпосередньо через підвідомчі їм установи.

Стаття 3

Сторони в межах компетенції розвиватимуть співробітництво в галузі судової експертизи у таких напрямках:

обмін інформацією щодо науково-дослідних розробок, нових учбових, методичних та довідкових видань з теоретичних та методичних питань, пов’язаних з проведенням судових експертиз;

надання взаємної допомоги з питань наукової та експертної діяльності;

рецензування експертних висновків за згодою керівників експертних установ Сторін;

підготовка кадрів та підвищення кваліфікації шляхом навчання, проведення стажувань спеціалістів експертних установ;

проведення спільних семінарів, курсів з освоєння нових методів експертного дослідження.

Стаття 4

Сторони, за взаємною згодою, будуть сприяти співробітництву у напрямках, не передбачених даною Угодою, але, які відповідатимуть цілям розвитку співробітництва в галузі судової експертизи між Україною та Республікою Білорусь.

Стаття 5

Співробітництво у напрямках, передбачених даною Угодою, реалізуються з урахуванням наявних фінансових можливостей кожної із Сторін.

Стаття 6

За згодою Сторін до цієї Угоди в письмовому вигляді можуть вноситись зміни та доповнення, які оформлюються у вигляді протоколів, які становлять її невід’ємну частину та набувають чинності відповідно до положень статті 7.

Спори щодо тлумачення та реалізації даної Угоди будуть вирішуватися шляхом консультацій між Сторонами.

Стаття 7

Ця Угода укладається на невизначений строк і набуває чинності з дати її підписання.

Кожна із Сторін може припинити дію Угоди шляхом письмового повідомлення дипломатичними каналами.

Дія Угоди припиняється через 6 місяців від дня отримання однією із Сторін письмового повідомлення іншої Сторони про наміри припинити дію даної Угоди.

Вчинено в місті Києві "23" січня 2009 року, в двох примірниках, кожний українською та білоруською мовами, при цьому обидва тексти є автентичними та мають однакову силу.

 

За Міністерство юстиції
України  
За Міністерство юстиції
Республіки Білорусь