(044) 486–71–56 – Пряма телефонна лінія для допомоги жителям Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської областей та з питань діяльності Міністерства юстиції і підпорядкованих органів.         0–800–213–103 – телефонний номер системи безоплатної правової допомоги для людей, які зазнали кримінального або адміністративного переслідування. Дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні.         «Гаряча» телефонна лінія для працівників органів юстиції АР Крим. Звертатися можна за телефоном: (044) 486-71-56.         До уваги неурядових організацій, вищих навчальних закладів та інших установ! Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини розроблено анкету для осіб, постраждалих внаслідок порушення їх прав, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Російською Федерацією на окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також у Донецькій та Луганській областях України, та методичні рекомендації для її заповнення.         До уваги осіб, які бажають звернутися до Європейського суду з прав людини! У зв'язку зі змінами, внесеними до Правила 47 Регламенту Європейського суду з прав людини, з 01 січня 2016 року було оновлено формуляр заяви та пояснювальну нотатку для його заповнення. З вказаними документами Ви можете ознайомитись у рубриці «Захист інтересів держави в Європейському суді» на офіційному сайті Міністерства юстиції України
Розпочав роботу новий сайт Міністерства юстиції України >>
Міністр юстиції України Петренко Павло Дмитрович
Петренко Павло Дмитрович
Міністр юстиції України

Угода про співробітництво між Міністерством юстиції України та Міністерством юстиції Республіки Вірменія

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 11.10.2006 р.

ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 30.10.2007 р.

Міністерство юстиції України та Міністерство юстиції Республіки Вірменія, далі - "Сторони",

визнаючи важливість співробітництва між Міністерствами юстиції двох країн;

враховуючи позитивний досвід у галузі наукового, технічного, культурного та правового співробітництва між двома державами;

прагнучи до встановлення партнерських зв’язків між органами та установами юстиції двох держав;

з метою подальшого зміцнення взаєморозуміння і дружнього співробітництва між українськими та вірменськими юристами,

домовилися про таке:

Стаття 1

Сторони, з урахуванням своїх конкретних можливостей, розширятимуть співробітництво в галузі юстиції і права наступним чином:

1) встановлення партнерських зв’язків між установами юстиції Сторін;

2) взаємна допомога у розробці законопроектів в галузі кримінального, адміністративного, господарського, цивільного права та процесу, а також в оцінці таких законопроектів;

3) обмін делегаціями Сторін з метою ознайомлення з організацією і діяльністю органів та установ юстиції двох держав;

4) організація і проведення на основі взаємності спільних заходів (семінарів, лекцій, практичних занять) для подальшого підвищення професійного рівня та підготовки працівників юстиції і спеціалістів Сторін;

5) обмін досвідом з реалізації міжнародних багатосторонніх угод про правову допомогу та інших угод, учасниками яких є держави Сторін.

Стаття 2

Сторони також можуть укладати інші угоди, що сприятимуть розвитку співробітництва між ними в галузі юстиції.

Стаття 3

Сторони здійснюватимуть обмін інформацією про законодавство та організацію і діяльність органів і установ юстиції Сторін, обмін досвідом в галузі інформатизації національних правових систем, а також в створенні інформаційних систем, що містять таку інформацію, та організації доступу до них по публічним або спеціальним каналам електронного зв’язку. Обмін інформацією здійснюється відповідно до національного законодавства Сторін.

Стаття 4

При фінансуванні спільних заходів з співробітництва Сторони, якщо не домовляться про інше, дотримуватимуться принципу, відповідно до якого витрати щодо організації і перебування делегації однієї із Сторін на території приймаючої держави, несе Сторона, яка приймає, а транспортні витрати делегації в обидва кінці несе Сторона, яка направляє.

Стаття 5

За взаємною згодою Сторін в цю Угоду можуть бути внесені зміни та доповнення. Зміни та доповнення оформляються протоколом, який набуває чинності в порядку, передбаченому для набуття чинності цією Угодою, та є його невід’ємною частиною.

Спори та розбіжності між Сторонами з питань, що відносяться до сфери дії цієї Угоди, будуть вирішуватись шляхом двосторонніх переговорів та консультацій.

Стаття 6

Ця Угода укладається на невизначений строк та набуває чинності з дати отримання по дипломатичним каналам останнього повідомлення про виконання внутрішньодержавних процедур Сторін, необхідних для набуття чинності.

Дія Угоди припиняється через шість місяців з дати отримання письмового повідомлення однієї з Договірних Сторін про її намір припинити дію Угоди.

Вчинено у місті Єреван, 11.10.2006 року в двох примірниках, кожний українською, вірменською і російською мовами, при цьому усі тексти є автентичними.

При тлумачення положень цієї Угоди, Сторони використовуватимуть текст російською мовою.

 

За Міністерство юстиції
України 
За Міністерство юстиції
Республіки Вірменія