(044) 486–71–56 – Пряма телефонна лінія для допомоги жителям Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської областей та з питань діяльності Міністерства юстиції і підпорядкованих органів.         0–800–213–103 – телефонний номер системи безоплатної правової допомоги для людей, які зазнали кримінального або адміністративного переслідування. Дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні.         «Гаряча» телефонна лінія для працівників органів юстиції АР Крим. Звертатися можна за телефоном: (044) 486-71-56.         До уваги неурядових організацій, вищих навчальних закладів та інших установ! Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини розроблено анкету для осіб, постраждалих внаслідок порушення їх прав, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Російською Федерацією на окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також у Донецькій та Луганській областях України, та методичні рекомендації для її заповнення.         До уваги осіб, які бажають звернутися до Європейського суду з прав людини! У зв'язку зі змінами, внесеними до Правила 47 Регламенту Європейського суду з прав людини, з 01 січня 2016 року було оновлено формуляр заяви та пояснювальну нотатку для його заповнення. З вказаними документами Ви можете ознайомитись у рубриці «Захист інтересів держави в Європейському суді» на офіційному сайті Міністерства юстиції України
Розпочав роботу новий сайт Міністерства юстиції України >>
Міністр юстиції України Петренко Павло Дмитрович
Петренко Павло Дмитрович
Міністр юстиції України

Угода про співробітництво між Міністерством юстиції України та Міністерством юстиції Республіки Казахстан

Міністерство юстиції України і Міністерство юстиції Республіки Казахстан, які надалі іменуються "Договірні Сторони",

бажаючи поглибити доброзичливі відносини між двома державами,

визнаючи важливість встановлення партнерських зв’язків між органами і установами юстиції Договірних Сторін;

домовились про нижченаведене:

Стаття 1

Договірні Сторони будуть співробітничати у наступних напрямках:

(1) удосконалення процесу законотворення;

(2) організація симпозіумів, конференцій і семінарів з різноманітних проблем юридичної науки і практики;

(3) проведення семінарів та інших заходів з навчання і підвищення кваліфікації юристів;

(4) обмін делегаціями Договірних Сторін для ознайомлення з організацією і діяльністю органів та установ юстиції один одного;

(5) обмін документами, літературою та іншими відповідними матеріалами для законодавчих цілей;

(6) обмін досвідом щодо укладення та реалізації двосторонніх і багатосторонніх угод про правову допомогу у цивільних, сімейних та кримінальних справах;

(7) в інших напрямках, якщо вони відповідають цілям та інтересам Договірних Сторін.

Стаття 2

Договірні Сторони створять сприятливі умови для зміцнення взаємодії між ними, проведення семінарів і спільних досліджень, встановлення між собою інших форм співробітництва.

Стаття 3

Представники Договірних Сторін в міру необхідності будуть зустрічатися для обговорення питань співробітництва.

З метою консолідації зусиль для розв’язання важливих питань у межах співробітництва Договірні Сторони можуть створювати експертні і робочі групи.

Стаття 4

Договірні Сторони будуть нести всі витрати, що випливають з цієї Угоди, на засадах взаємної домовленості.

При фінансуванні спільних заходів по співробітництву Договірні Сторони будуть дотримуватись принципу, згідно з яким витрати по організації цих заходів несе Договірна Сторона, що приймає, а витрати по перебуванню і переїзду транспортом туди і назад - Договірна Сторона, що направляє.

Стаття 5

При здійсненні співробітництва Договірні Сторони будуть використовувати мову, прийнятну для обох Договірних Сторін.

Стаття 6

Спори між Договірними Сторонами відносно тлумачення або застосування цієї Угоди будуть вирішуватись шляхом переговорів.

Стаття 7

Ця Угода набирає чинності з моменту її підписання.

Стаття 8

Цю Угоду може бути доповнено і змінено за письмовою згодою обох Договірних Сторін.

Стаття 9

Ця Угода діє протягом п’яти років і буде залишатися чинною на наступні п’ятирічні періоди, якщо одна з Договірних Сторін письмово не повідомить про свій намір припинити її дію не менш ніж за шість місяців до дати закінчення терміну дії цієї Угоди.

Вчинено у м. Алмати 14 жовтня 1997 року у двох примірниках, кожний українською, казахською і російською мовами, причому всі тексти автентичні.

У випадку виникнення розбіжностей у тлумаченні положень цієї Угоди Договірні Сторони будуть звертатися до тексту, викладеного російською мовою.

 

Міністр юстиції
України 
Міністр юстиції
Республіки Казахстан