(044) 486–71–56 – Пряма телефонна лінія для допомоги жителям Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської областей та з питань діяльності Міністерства юстиції і підпорядкованих органів.         0–800–213–103 – телефонний номер системи безоплатної правової допомоги для людей, які зазнали кримінального або адміністративного переслідування. Дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні.         «Гаряча» телефонна лінія для працівників органів юстиції АР Крим. Звертатися можна за телефоном: (044) 486-71-56.         До уваги неурядових організацій, вищих навчальних закладів та інших установ! Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини розроблено анкету для осіб, постраждалих внаслідок порушення їх прав, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Російською Федерацією на окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також у Донецькій та Луганській областях України, та методичні рекомендації для її заповнення.         До уваги осіб, які бажають звернутися до Європейського суду з прав людини! У зв'язку зі змінами, внесеними до Правила 47 Регламенту Європейського суду з прав людини, з 01 січня 2016 року було оновлено формуляр заяви та пояснювальну нотатку для його заповнення. З вказаними документами Ви можете ознайомитись у рубриці «Захист інтересів держави в Європейському суді» на офіційному сайті Міністерства юстиції України
Розпочав роботу новий сайт Міністерства юстиції України >>
Міністр юстиції України Петренко Павло Дмитрович
Петренко Павло Дмитрович
Міністр юстиції України

Угода про співробітництво між Міністерством юстиції України та Міністерством юстиції Киргизької Республіки

Міністерство юстиції України та Міністерство юстиції Киргизької Республіки, далі "Договірні Сторони"; 

бажаючи поглибити доброзичливі відносини між двома державами,

домовились про таке:

Стаття 1

Цілями співробітництва відповідно до цієї Угоди можуть бути:

1) встановлення партнерських зв’язків між органами та установами юстиції Договірних Сторін;

2) тематичні семінари з правових питань;

3) семінари та інші заходи по навчанню та підвищенню кваліфікації юристів;

4) взаємні учбові візити до установ юстиції з метою навчання та підвищення кваліфікації юристів;

5) дискусії за участю фахівців з питань, що стосуються взаємних інтересів;

6) обмін документами, літературою та іншим відповідним матеріалом для законодавчих цілей;

7) обмін досвідом з укладення та реалізації двосторонніх та багатосторонніх угод про правову допомогу у цивільних, сімейних та кримінальних справах.

Стаття 2

Договірні Сторони співробітничають у таких напрямках:

удосконалення процесу законотворчості;  

обмін правовою інформацією;

в інших напрямках, якщо вони відповідають цілям та інтересам Договірних Сторін.

Стаття 3

З метою вирішення важливих питань співробітництва, Договірні Сторони створюють експертні та робочі групи.

Стаття 4

Договірні Сторони для обговорення питань, які належать до галузей, що становлять інтерес, організовують зустрічі та консультації на рівні міністрів або призначених ними осіб.

Стаття 5

Договірні Сторони створюють сприятливі умови для зміцнення взаємодії між ними, проведення семінарів та спільних досліджень, встановлення між собою інших форм зв’язку.

Стаття 6

Договірні Сторони обмінюються інформацією про законотворчу роботу.

Стаття 7

Представники Договірних Сторін по мірі необхідності зустрічаються для обговорення питань співробітництва.

Спори між Договірними Сторонами відносно тлумачення або застосування цієї Угоди будуть врегульовані шляхом переговорів.

Стаття 8

Договірні Сторони протягом одного місяця після підписання цієї Угоди визначать координатора по її виконанню.

Стаття 9

При здійсненні співробітництва Договірні Сторони використовують мову, прийнятну для обох Сторін.

Стаття 10

Договірні Сторони на основі взаємної домовленості несуть всі витрати, що випливають з цієї Угоди.

При фінансуванні спільних заходів по співробітництву Договірні Сторони будуть дотримуватись принципу, згідно з яким витрати по організації та перебуванню, а також можливі медичні витрати несе Договірна Сторона, що приймає, а витрати по переїзду транспортом туди і назад - Договірна Сторона, що направляє.

Стаття 11

Угода може бути доповнена та змінена з письмової згоди обох Договірних Сторін. 

Стаття 12

Угода набуває чинності з моменту її підписання.

Стаття 13

Ця Угода буде діяти протягом п’яти років і буде залишатися чинною на наступні п’ятирічні періоди, якщо одна з Договірних Сторін письмово не повідомить про свій намір припинити її дію не менше ніж за шість місяців до дати закінчення терміну дії цієї Угоди.

Вчинено у м. Бішкек 16 жовтня 1997 року у двох примірниках, кожен українською та киргизькою мовами, при цьому обидва тексти є автентичні.

 

Міністр юстиції
України 
Міністр юстиції
Киргизької Республіки