(044) 486–71–56 – Пряма телефонна лінія для допомоги жителям Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської областей та з питань діяльності Міністерства юстиції і підпорядкованих органів.         0–800–213–103 – телефонний номер системи безоплатної правової допомоги для людей, які зазнали кримінального або адміністративного переслідування. Дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні.         «Гаряча» телефонна лінія для працівників органів юстиції АР Крим. Звертатися можна за телефоном: (044) 486-71-56.         До уваги неурядових організацій, вищих навчальних закладів та інших установ! Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини розроблено анкету для осіб, постраждалих внаслідок порушення їх прав, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Російською Федерацією на окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також у Донецькій та Луганській областях України, та методичні рекомендації для її заповнення.         До уваги осіб, які бажають звернутися до Європейського суду з прав людини! У зв'язку зі змінами, внесеними до Правила 47 Регламенту Європейського суду з прав людини, з 01 січня 2016 року було оновлено формуляр заяви та пояснювальну нотатку для його заповнення. З вказаними документами Ви можете ознайомитись у рубриці «Захист інтересів держави в Європейському суді» на офіційному сайті Міністерства юстиції України
Розпочав роботу новий сайт Міністерства юстиції України >>
Міністр юстиції України Петренко Павло Дмитрович
Петренко Павло Дмитрович
Міністр юстиції України

Угода про співробітництво між Міністерством юстиції України та Міністерством юстиції Республіки Узбекистан

Міністерство юстиції України і Міністерство юстиції Республіки Узбекистан, далі - "Сторони";

бажаючи поглибити взаєморозуміння і дружні відносини між Україною і Республікою Узбекистан;

беручи до уваги Договір між Україною та Республікою Узбекистан про правову допомогу та правові відносини у цивільних та сімейних справах, підписаний 19 лютого 1998 року;

визнаючи важливість співробітництва між міністерствами обох країн;

виходячи з взаємного бажання розвивати співробітництво між міністерствами юстиції України та Республіки Узбекистан;

на основі взаємної поваги,

домовились про наступне:

Стаття 1

Сторони здійснюватимуть співробітництво по наступних напрямках:

1. організація двосторонніх симпозіумів, конференцій та семінарів з різних питань юридичної науки та практики;

2. обмін інформацією щодо законодавства держав Сторін;

3. обмін делегаціями Сторін для більш повного ознайомлення з організацією і діяльністю органів і установ юстиції;

4. здійснення обміну спеціалістами в галузі інформатизації національних систем юстиції.

Стаття 2

В рамках цієї Угоди Сторони можуть утворювати робочі групи по удосконаленню законодавства з тематики, що становить взаємний інтерес, яка обумовлюється в програмах співробітництва.

Стаття 3

З метою виконання цієї Угоди Сторони щорічно узгоджуватимуть проекти співробітництва на наступний рік, виходячи із відповідних фінансових можливостей.

При фінансуванні спільних заходів по співробітництву Сторони будуть дотримуватися принципу, згідно з яким витрати по організації і перебуванню, а також можливі медичні витрати несе Сторона, що приймає, а витрати по проїзду транспортом туди і в зворотньому напрямку - Сторона, що направляє.

Стаття 4

Ця Угода за взаємною згодою Сторін може бути змінена і доповнена. Зміни і доповнення оформлюються окремим протоколом, який є невід’ємною частиною цієї Угоди.

В разі виникнення спорів і розбіжностей по тлумаченню або застосуванню положень цієї Угоди Сторони будуть вирішувати їх шляхом двосторонніх переговорів і консультацій.

Стаття 5

При здійсненні співробітництва Сторони використовують мову, прийнятну для обох Сторін.

Стаття 6

Ця Угода набуває чинності з дня підписання, діє протягом п’яти років і буде залишатися чинною на наступні п’ятирічні періоди, якщо одна із Сторін не повідомить про свій намір припинити її дію не менш як за шість місяців до дати закінчення терміну дії цієї Угоди.

Вчинено в м. Києві 20 травня 1999 року в двох примірниках, кожний українською, узбецькою і російською мовами, причому всі тексти мають однакову силу.

В разі виникнення розбіжностей при тлумаченні тексту цієї Угоди, Сторони будуть звертатися до тексту, викладеного російською мовою.

 

За Міністерство юстиції
України 
За Міністерство юстиції
Республіки Узбекистан