(044) 486–71–56 – Пряма телефонна лінія для допомоги жителям Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської областей та з питань діяльності Міністерства юстиції і підпорядкованих органів.         0–800–213–103 – телефонний номер системи безоплатної правової допомоги для людей, які зазнали кримінального або адміністративного переслідування. Дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні.         «Гаряча» телефонна лінія для працівників органів юстиції АР Крим. Звертатися можна за телефоном: (044) 486-71-56.         До уваги неурядових організацій, вищих навчальних закладів та інших установ! Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини розроблено анкету для осіб, постраждалих внаслідок порушення їх прав, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Російською Федерацією на окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також у Донецькій та Луганській областях України, та методичні рекомендації для її заповнення.         До уваги осіб, які бажають звернутися до Європейського суду з прав людини! У зв'язку зі змінами, внесеними до Правила 47 Регламенту Європейського суду з прав людини, з 01 січня 2016 року було оновлено формуляр заяви та пояснювальну нотатку для його заповнення. З вказаними документами Ви можете ознайомитись у рубриці «Захист інтересів держави в Європейському суді» на офіційному сайті Міністерства юстиції України
Розпочав роботу новий сайт Міністерства юстиції України >>
Міністр юстиції України Петренко Павло Дмитрович
Петренко Павло Дмитрович
Міністр юстиції України

Угода про співробітництво між Міністерством юстиції України та Міністерством юстиції Республіки Узбекистан в галузі судової експертизи

Міністерство юстиції України та Міністерство юстиції Республіки Узбекистан, що далі іменуються "Сторони",

прагнучи до налагодження зв’язків в галузі судової експертизи та вважаючи, що зміцнення існуючих відносин дружби та взаємовигідного співробітництва відповідає національним інтересам обох держав,

а також з метою подальшого зміцнення відносин шляхом розвитку співробітництва в галузі права та правозастосовчої практики погодились про таке:

Стаття 1

Сторони здійснюють співробітництво в галузі наукової роботи з основних проблем судової експертизи, створення нових та удосконалення існуючих методів та методик експертного дослідження, обмін досвідом експертної практики.

Стаття 2

При здійсненні співробітництва Сторони зносяться одна з одною безпосередньо, а також через Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України та Узбецький Республіканський криміналістичний центр ім. Х. Сулейманової.

Стаття 3

Сторони розвиватимуть співробітництво в галузі судової експертизи у наступних напрямках діяльності, що відносяться до їх компетенції:

- спільна розробка методів та методик в галузі судової експертизи;

- обмін інформацією про науково-дослідницькі та дослідно-конструкторські розробки, про нові учбові, методичні та довідкові видання;

- безпосередній обмін методичною, науковою та довідковою літературою та документацією;

- рецензування наукових розробок;

- надання науково-методичної та практичної допомоги один одному з питань наукової та експертної діяльності;

- проведення спільних семінарів, курсів з освоєння нових методів та методик;

- обмін спеціалістами для проведення стажувань.

Стаття 4

Сторони за взаємною домовленістю сприятимуть заходам, які не передбачені цією Угодою, проте відповідають меті розвитку співробітництва в галузі судової експертизи між Україною та Республікою Узбекистан.

Стаття 5

Зобов’язання, пов’язані з дією цієї Угоди, Сторони зобов’язуються виконувати на безоплатній основі, в порядку науково-технічної допомоги.

Стаття 6

Цю Угоду може бути змінено та доповнено у письмовій формі за взаємною згодою Сторін.

Суперечки та розбіжності між Сторонами з питань, що стосуються сфери дії цієї Угоди, будуть вирішуватися шляхом двосторонніх переговорів та консультацій.

Стаття 7

Ця Угода укладена на невизначений термін та вступає в дію з дня її підписання.

Вчинено в м. Ташкент 12 жовтня 2000 року, в двох примірниках українською, узбецькою та російською мовами, причому всі тексти мають однакову силу.

З метою тлумачення цієї Угоди Сторони використовуватимуть текст, викладений російською мовою.

 

За Міністерство юстиції
України 
За Міністерство юстиції
Республіки Узбекистан