(044) 486–71–56 – Пряма телефонна лінія для допомоги жителям Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської областей та з питань діяльності Міністерства юстиції і підпорядкованих органів.         0–800–213–103 – телефонний номер системи безоплатної правової допомоги для людей, які зазнали кримінального або адміністративного переслідування. Дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні.         «Гаряча» телефонна лінія для працівників органів юстиції АР Крим. Звертатися можна за телефоном: (044) 486-71-56.         До уваги неурядових організацій, вищих навчальних закладів та інших установ! Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини розроблено анкету для осіб, постраждалих внаслідок порушення їх прав, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Російською Федерацією на окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також у Донецькій та Луганській областях України, та методичні рекомендації для її заповнення.         До уваги осіб, які бажають звернутися до Європейського суду з прав людини! У зв'язку зі змінами, внесеними до Правила 47 Регламенту Європейського суду з прав людини, з 01 січня 2016 року було оновлено формуляр заяви та пояснювальну нотатку для його заповнення. З вказаними документами Ви можете ознайомитись у рубриці «Захист інтересів держави в Європейському суді» на офіційному сайті Міністерства юстиції України
Розпочав роботу новий сайт Міністерства юстиції України >>
Міністр юстиції України Петренко Павло Дмитрович
Петренко Павло Дмитрович
Міністр юстиції України

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 2001 року № 840 «Про реалізацію статей 9, 11 Закону України «Про політичні партії в Україні»

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 13 липня 2001 р. N 840

Київ

Про реалізацію статей 9, 11 Закону України "Про політичні партії в Україні"

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити зразки свідоцтва про реєстрацію політичної партії та свідоцтва про реєстрацію структурного утворення політичної партії (додаються).

Установити, що розмір збору за реєстрацію політичної партії становить 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За видачу дубліката свідоцтва про реєстрацію політичної партії встановлюється плата в розмірі 50 відсотків розміру реєстраційного збору, передбаченого абзацом другим цього пункту.

2. Затвердити Порядок державної реєстрації символіки політичної партії (додається).

3. Кошти збору за реєстрацію політичної партії та за видачу дубліката свідоцтва про реєстрацію політичної партії, передбачені абзацами другим і третім пункту 1 цієї постанови, зараховуються до Державного бюджету України.

4. Визнати такими, що втратили чинність, абзаци п’ятий і шостий пункту 3, абзац другий пункту 5 Положення про порядок легалізації об’єднань громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р. N 140 (ЗП України, 1993 р., N 7, ст. 144), та абзац другий пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р. N 143 "Про порядок справляння і розміри збору за реєстрацію об’єднань громадян" (ЗП України, 1993 р., N 7, ст. 147; 1994 р., N 6, ст. 155; 1996 р., N 13, ст. 361).

 

Прем’єр-міністр України 

А. КІНАХ 


Інд. 20

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 липня 2001 р. N 840 


  Зразок 

 

 

Державний Герб України

 

Міністерство юстиції України
__________________________________

СВІДОЦТВО

 

  


(зворотний бік)

Основні цілі політичної партії ______ 
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

СВІДОЦТВО
про реєстрацію політичної партії
"___" _______________ 200__ р.
N ______

Назва політичної  партії ____________
_________________________________
_________________________________

Керівні органи політичної партії  _____
_________________________________
_________________________________
                         (повна назва, адреса)

Міністр юстиції України 

_________
(підпис) 

М. П. 

    

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 липня 2001 р. N 840 


Зразок  

 

 

Державний Герб України 

_________________________________
 (назва реєструючого органу)

СВІДОЦТВО

 

 


(зворотний бік)  

  

СВІДОЦТВО
про реєстрацію структурного утворення політичної партії
"___" _______________ 200__ р.
N ______

Назва структурного утворення політичної партії _________________
________________________________
________________________________

Керівні органи структурного утворення політичної партії ________ 
________________________________
________________________________
                           (повна назва, адреса)

Територія, на яку поширюється діяльність структурного утворення політичної партії  _________________
________________________________
________________________________

Керівник реєструючого 
органу 

__________
(підпис) 

М. П. 

   

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 липня 2001 р. N 840 


ПОРЯДОК
державної реєстрації символіки політичної партії

1. Відповідно до Закону України "Про політичні партії в Україні" політична партія може мати власну партійну символіку: партійний гімн, прапор, розпізнавальний знак, девіз.

2. Символіка політичної партії затверджується керівними органами політичної партії відповідно до її статуту.

3. Державна реєстрація символіки зареєстрованої політичної партії здійснюється Мін’юстом.

4. Для державної реєстрації символіки політичної партії до Мін’юсту подається заява, яка підписується керівництвом політичної партії.

До заяви додаються:

1) положення про символіку політичної партії, яке визначає види партійної символіки, порядок її виготовлення, зберігання і використання;

2) опис і зображення прапора та розпізнавального знака, текст партійного гімну і девізу;

3) рішення керівного органу політичної партії про затвердження положення, опису, зображення прапора та розпізнавального знака, тексту партійного гімну і девізу.

Документи, зазначені у підпунктах 1 і 2 цього пункту, подаються у двох примірниках.

5. Заява про державну реєстрацію символіки політичної партії за наявності всіх необхідних документів розглядається у двомісячний термін.

6. У разі коли із заявами про державну реєстрацію символіки політичної партії звернулося кілька політичних партій, партійна символіка яких збігається (тотожна чи схожа), перевага надається політичній партії, яка першою подала заяву про державну реєстрацію партійної символіки.

7. За результатами розгляду заяви приймається рішення про державну реєстрацію символіки політичної партії або про відмову в її державній реєстрації.

8. Відповідно до Закону України "Про політичні партії в Україні" забороняється буквальне відтворення у символіці політичної партії державних символів України, використання символів іноземних держав.

9. У разі державної реєстрації символіки політичної партії заявникові видається свідоцтво про державну реєстрацію за зразком, що додається.

10. Свідоцтву про реєстрацію символіки політичної партії присвоюється відповідний номер. Дані про державну реєстрацію вносяться до Реєстру символіки об’єднань громадян, що ведеться Мін’юстом.

11. У державній реєстрації символіки політичної партії може бути відмовлено, якщо вона:

збігається (тотожна чи схожа) з назвою чи партійною символікою іншої зареєстрованої політичної партії;

буквально відтворює державні символи України;

використовує символи іноземних держав;

за своїм змістом суперечить державним інтересам, принципам гуманності і моралі;

містить прізвища, імена, псевдоніми, портрети, факсиміле окремих осіб без їх згоди;

відтворює релігійні символи.

У державній реєстрації символіки політичної партії може бути відмовлено і в інших випадках, якщо це суперечить законодавству України.

12. У разі втрати свідоцтва про державну реєстрацію символіки політичної партії для отримання його дубліката до Мін’юсту подається:

заява керівника політичної партії, рішення її керівного органу про видачу дубліката свідоцтва;

повідомлення, опубліковане у друкованому засобі масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження про втрату свідоцтва.

 

Додаток
до Порядку державної реєстрації символіки політичної партії 


Зразок

 

 

Державний Герб України 

Міністерство юстиції України
__________________________________

СВІДОЦТВО

 

 


(зворотний бік)

Опис прапора, розпізнавального знака, текст партійного гімну і девізу політичної партії __________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

СВІДОЦТВО
про державну реєстрацію символіки політичної партії

"___" _______________ 200__ р.
N ______

Назва політичної партії ______________ 
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Вид символіки політичної партії ______
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Міністр юстиції України 

___________
(підпис) 

М. П. 

  ____________