(044) 486–71–56 – Пряма телефонна лінія для допомоги жителям Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської областей та з питань діяльності Міністерства юстиції і підпорядкованих органів.         0–800–213–103 – телефонний номер системи безоплатної правової допомоги для людей, які зазнали кримінального або адміністративного переслідування. Дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні.         «Гаряча» телефонна лінія для працівників органів юстиції АР Крим. Звертатися можна за телефоном: (044) 486-71-56.         До уваги неурядових організацій, вищих навчальних закладів та інших установ! Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини розроблено анкету для осіб, постраждалих внаслідок порушення їх прав, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Російською Федерацією на окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також у Донецькій та Луганській областях України, та методичні рекомендації для її заповнення.         До уваги осіб, які бажають звернутися до Європейського суду з прав людини! У зв'язку зі змінами, внесеними до Правила 47 Регламенту Європейського суду з прав людини, з 01 січня 2016 року було оновлено формуляр заяви та пояснювальну нотатку для його заповнення. З вказаними документами Ви можете ознайомитись у рубриці «Захист інтересів держави в Європейському суді» на офіційному сайті Міністерства юстиції України
Розпочав роботу новий сайт Міністерства юстиції України >>
Міністр юстиції України Петренко Павло Дмитрович
Петренко Павло Дмитрович
Міністр юстиції України

Угода про співробітництво між Міністерством юстиції України та Міністерством юстиції Республіки Македонія

Міністерство юстиції України та Міністерство юстиції Республіки Македонія, далі “Сторони”

Розуміючи важливість міжнародного та регіонального співробітництва;

Бажаючи укріпити та поглибити співробітництво у сфері юстиції;

Висвітлюючи потребу конструктивного внеску до процесу європейської інтеграції обох держав;

Беручи до уваги сумісність правових систем;

Розглядаючи взяті міжнародні зобов’язання, національну та правову системи;

З метою подальшого стимулювання співробітництва;

Домовились про таке:

Стаття 1

Сторони, у межах своєї компетенції та відповідно до умов та процедур, передбачених цією Угодою, здійснюватимуть співробітництво у сфері юстиції та сприятимуть обміну досвідом у таких напрямках:

a) розвиток систем юстиції відповідно до права ЄС;

b) приведення національного законодавства держав Сторін у відповідність до норм міжнародного права;

c) запобігання корупції;

d) модернізація пенітенціарної системи;

e) підвищення кваліфікаційного рівня фахівців міністерства юстиції;

f) інших напрямках за умови, що вони відповідатимуть цілям та завданням Сторін.

Стаття 2

Реалізація положень цієї Угоди відбуватиметься таким чином:

a) обмін візитами керівного складу міністерств, а також обмін експертами;

b) організація семінарів, круглих столів та конференцій з питань, що становлять спільний інтерес;

c) обмін правовими документами, у яких зацікавлені Сторони;

d) обмін інформацією щодо законопроектів та інших нормативно-правових актів.

Стаття 3

В рамках імплементації напрямів співробітництва, передбачених цією Угодою, Сторони періодично визначатимуть форми співробітництва, фінансові та організаційні питання щодо реалізації цієї Угоди.

Стаття 4

У рамках цієї Угоди Сторони використовуватимуть мову, прийнятну для обох Сторін.

Стаття 5

Ця Угода набирає чинності з дати її підписання.

Дія Угоди може бути припинена через шість місяців з дня отримання дипломатичними каналами письмового повідомлення про наміри однієї зі Сторін припинити дію цієї Угоди. Зміни та доповнення до цієї Угоди вносяться за взаємною згодою Сторін у формі додатків до неї, які становлять її невід’ємну частину.

Вчинено у м. Києві 3 листопада 2010 року, у двох примірниках, кожний українською, македонською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цієї Угоди текст англійською мовою матиме переважну силу.

За Міністерство юстиції
України

За Міністерство юстиції
Республіки Македонія