(044) 486–71–56 – Пряма телефонна лінія для допомоги жителям Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської областей та з питань діяльності Міністерства юстиції і підпорядкованих органів.         0–800–213–103 – телефонний номер системи безоплатної правової допомоги для людей, які зазнали кримінального або адміністративного переслідування. Дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні.         «Гаряча» телефонна лінія для працівників органів юстиції АР Крим. Звертатися можна за телефоном: (044) 486-71-56.         До уваги неурядових організацій, вищих навчальних закладів та інших установ! Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини розроблено анкету для осіб, постраждалих внаслідок порушення їх прав, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Російською Федерацією на окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також у Донецькій та Луганській областях України, та методичні рекомендації для її заповнення.         До уваги осіб, які бажають звернутися до Європейського суду з прав людини! У зв'язку зі змінами, внесеними до Правила 47 Регламенту Європейського суду з прав людини, з 01 січня 2016 року було оновлено формуляр заяви та пояснювальну нотатку для його заповнення. З вказаними документами Ви можете ознайомитись у рубриці «Захист інтересів держави в Європейському суді» на офіційному сайті Міністерства юстиції України
Розпочав роботу новий сайт Міністерства юстиції України >>
Міністр юстиції України Петренко Павло Дмитрович
Петренко Павло Дмитрович
Міністр юстиції України

Порядок внесення змін до актових записів цивільного стану

Порядок внесення змін до актових записів цивільного стану
Загальна інформація

Відділи державної реєстрації актів цивільного стану вносять зміни до актових записів цивільного стану. Дипломатичні представництва і консульські установи України приймають і розглядають заяви про внесення змін до актових записів цивільного стану (частини перша та третя статті 6 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»u>Частини перша та третя статті 6 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»
1. Відділи державної реєстрації актів цивільного стану проводять державну реєстрацію народження фізичної особи та її походження, шлюбу, розірвання шлюбу, зміни імені, смерті, вносять зміни до актових записів цивільного стану, поновлюють та анулюють їх; формують Державний реєстр актів цивільного стану громадян, ведуть його, зберігають архівний фонд; здійснюють відповідно до законодавства інші повноваження.
3. Дипломатичні представництва і консульські установи України проводять державну реєстрацію народження фізичної особи та її походження, шлюбу, розірвання шлюбу, зміни імені, смерті щодо громадян України, приймають і розглядають заяви про внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання. Державна реєстрація зміни імені та розірвання шлюбу проводиться дипломатичними представництвами і консульськими установами України лише щодо громадян України, які постійно проживають за кордоном».
).

Внесення змін до актового запису цивільного стану проводиться відповідним органом державної реєстрації актів цивільного стану за наявності достатніх підстав (частина перша статті 22 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»Частина перша статті 22 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»
1. Внесення змін до актового запису цивільного стану проводиться відповідним органом державної реєстрації актів цивільного стану за наявності достатніх підстав.
За наслідками перевірки зібраних документів орган державної реєстрації актів цивільного стану складає обґрунтований висновок про внесення змін до актового запису цивільного стану або про відмову в цьому.
У разі відмови у внесенні змін до актового запису цивільного стану у висновку вказуються причини відмови та зазначається про можливість її оскарження в судовому порядку.
).

У разі відмови у внесенні змін до актового запису цивільного стану у висновку вказуються причини відмови та зазначається про можливість її оскарження в судовому порядку (частина третя статті 22 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»Частина третя статті 22 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»
3. Заява про внесення змін до актового запису цивільного стану подається до відповідного органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання заявника, а у випадках, передбачених законодавством, - за місцем зберігання актового запису цивільного стану.
).

Зміни до актового запису цивільного стану вносяться відділом державної реєстрації актів цивільного стану за місцем зберігання відповідного актового запису.

Після внесення змін до актового запису цивільного стану заявнику повторно видається свідоцтво про державну реєстрацію акта цивільного стану (частина шоста статті 22 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»Частина шоста статті 22 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»
6. Після внесення змін до актового запису цивільного стану заявнику повторно видається свідоцтво про державну реєстрацію акта цивільного стану.
).

На свідоцтві проставляється штамп "Повторно". Свідоцтво про державну реєстрацію, подане заявником для внесення змін, анулюється та знищується у встановленому порядку (пункт 2.22 Правил внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 12 січня 2011 року № 96/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14 січня 2011 року за № 55/18793 (далі – Правила внесення змін).

Зміни вносяться в паперові носії актових записів цивільного стану та одночасно до Державного реєстру актів цивільного стану громадян відповідно до Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2007 року № 1064 (пункти 1.17 та 2.16 Правил внесення змін).

Порядок подання заяв про внесення змін до актових записів цивільного стану

Заява про внесення змін до актового запису цивільного стану подається до відповідного органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання заявника, а у випадках, передбачених законодавством, - за місцем зберігання актового запису цивільного стану. Заява подається при пред’явленні заявником паспорта або паспортного документа (частина третя статті 22 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», пункт 2.1 Правил внесення змінu>Частина третя статті 22 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»
3. Заява про внесення змін до актового запису цивільного стану подається до відповідного органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання заявника, а у випадках, передбачених законодавством, - за місцем зберігання актового запису цивільного стану.
).

Громадяни України, а також іноземці і особи без громадянства, які проживають за кордоном, подають аналогічну заяву про внесення змін до актового запису, складеного органом державної реєстрації актів цивільного стану України, до дипломатичного представництва або консульської установи України.

Іноземці, особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, подають заяву про внесення змін до актового запису цивільного стану, складеного органом державної реєстрації актів цивільного стану України, до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання.

Заява про визнання батьківства, яка є підставою для внесення змін, може бути подана до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем зберігання актового запису про народження або за місцем постановлення рішення суду про визнання батьківства (пункт 2.1 Правил внесення змін).

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану, дипломатичне представництво чи консульська установа України не вправі відмовити громадянину в прийнятті та розгляді заяви про внесення змін (пункт 2.3 Правил внесення змін).

Термін розгляду заяв про внесення змін до актових записів цивільного стану

Питання про внесення змін до актових записів цивільного стану розглядається у тримісячний строк з дня подання відповідної заяви до відділу державної реєстрації актів цивільного стану.

За наявності поважних причин цей термін продовжується з письмового дозволу керівника відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі (за місцем їх подання), але не більше, ніж на три місяці (пункт 1.10 Правил внесення змін).

Особи, за заявою яких вносяться зміни до актових записів цивільного стану.

Внесення змін до актового запису цивільного стану проводиться за заявою:

 • особи, щодо якої складено актовий запис; одного із батьків, опікуна, піклувальника дитини;
 • опікуна недієздатної особи;
 • спадкоємців померлого;
 • представника органу опіки та піклування під час здійнення повноважень з опіки та піклування стосовно особи, яка має право на подання такої заяви (частина друга статті 22 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» u>Частина друга статті 22 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»
  2. Внесення змін до актового запису цивільного стану проводиться за заявою:
  • особи, щодо якої складено актовий запис;
  • одного з батьків, опікуна, піклувальника дитини;
  • опікуна недієздатної особи;
  • спадкоємців померлого;
  • представника органу опіки та піклування під час здійснення повноважень з опіки та піклування стосовно особи, яка має право на подання такої заяви.
  • ).

  Заяви батьків про виправлення (зміну) прізвища або власного імені дитини в актовому записі про її народження у зв’язку з тим, що при державній реєстрації народження дитині присвоєно прізвище або власне ім’я без урахування побажань обох або одного з батьків, приймаються відділами державної реєстрації актів цивільного стану не пізніше одного року з дня народження, а заяви про виправлення власного імені дитини у зв’язку з тим, що вона фактично має власне ім’я, відмінне від зазначеного в актовому записі про її народження,- до досягнення нею 14-річного віку (пункт 2.10 Правил внесення змін).

  Внесення змін до актових записів цивільного стану не дозволяється за заявою представника осіб, у тому числі представника, повноваження якого грунтуються на нотаріально посвідченій довіреності, крім випадків, передбачених частиною третьою статті 126 Сімейного кодексу Україниu>Частина третя статті 126 Сімейного кодексу України
  3. Якщо заява про визнання батьківства не може бути подана особисто, вона може бути подана через представника або надіслана поштою, за умови її нотаріального засвідчення. Повноваження представника мають бути нотаріально засвідчені.
  ) (пункт 1.14 Правил внесення змін).

  Документи, які подаються разом із завою про внесення змін до актового запису цивільного стану

  Разом із заявою про внесення змін до актового запису цивільного стану заявниками подаються:

  • свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану, у яких зазначені неправильні, неповні відомості або відомості, які підлягають зміні;
  • інші документи, необхідні для розгляду заяви та вирішення питання по суті (пункт 2.6 Правил внесення змін).
  Порядок розгляду заяв про внесення змін до актових записів цивільного стану

  На підтвердження достовірності представлених заявником документів про державну реєстрацію актів цивільного стану відділом державної реєстрації актів цивільного стану додаються до матеріалів справи повні витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, копії відповідних актових записів цивільного стану, на підставі яких вирішується питання щодо необхідності внесення змін або відмови в цьому.

  У разі відсутності (втрати) актового запису цивільного стану, до якого необхідно внести зміни, розв’язання питання можливе тільки після поновлення актового запису відповідно до Правил внесення змін ( пункт 2.9 Правил внесення змін).

  Якщо виникла потреба поновлення втраченого актового запису цивільного стану, перебіг тримісячного строку припиняється ( пункт 2.27 Правил внесення змін).

  У разі якщо актовий запис цивільного стану, до якого необхідно внести зміни у зв’язку з усиновленням, скасуванням усиновлення, визнанням усиновлення недійсним, визнанням та встановленням факту батьківства, материнства, а також доповненням і виправленням відомостей, що в ньому містяться, було складено компетентним органом іноземної держави, з якою Україною не укладено договору про правову допомогу та правові відносини у цивільних і сімейних справах, або якщо законодавством іноземної держави встановлено інший порядок внесення змін, відмінний від передбаченого законодавством України, актовий запис цивільного стану попередньо поновлюється відділом державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання заявника. Про поновлення актового запису цивільного стану та внесення до нього відповідних змін повідомляється компетентному органу іноземної держави (частина п’ята статті 22 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»Частина п’ята статті 22 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»
  5. У разі якщо актовий запис цивільного стану, до якого необхідно внести зміни у зв’язку з усиновленням, скасуванням усиновлення, визнанням усиновлення недійсним, визнанням та встановленням факту батьківства, материнства, а також доповненням і виправленням відомостей, що в ньому містяться, було складено компетентним органом іноземної держави, з якою Україною не укладено договору про правову допомогу та правові відносини у цивільних і сімейних справах, або якщо законодавством іноземної держави встановлено інший порядок внесення змін, відмінний від передбаченого законодавством України, актовий запис цивільного стану попередньо поновлюється відділом державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання заявника. Про поновлення актового запису цивільного стану та внесення до нього відповідних змін повідомляється компетентному органу іноземної держави.
  ).

  У разі подання до відділу державної реєстрації актів цивільного стану рішення іноземного суду про внесення змін до актових записів цивільного стану, питання про його виконання вирішується згідно з чинним законодавством України та з урахуванням міжнародних договорів України про надання правової допомоги, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України (пункт 1.13 Правил внесення змін).

  На підставі зібраних документів та за наслідками перевірки відділ державної реєстрації актів цивільного стану, дипломатичне представництво чи консульська установа України складає обгрунтований висновок про внесення змін до актового запису (або декількох актових записів) цивільного стану або про відмову в цьому (пункт 2.12 Правил внесення змін).

  Висновок про відмову вручається (надсилається) заявнику.

  Водночас у висновку зазначається про можливість оскарження відмови про внесення змін до актового запису цивільного стану в судовому порядку. На прохання заявника пред’явлені ним документи, крім заяви, повертаються (пункт 2.20 Правил внесення змін).

  Про зміну прізвища, власного імені, по батькові, місця і дати народження призовниками і військовозобов’язаними надсилається повідомлення до військового комісаріату (пункт 2.25 Правил внесення змін).

  У разі визнання батьківства і внесення відомостей про батька дитини до актового запису про її народження, у якому є відмітка про видачу матері відповідної довідки до органів праці та соціального захисту населення для одержання допомоги, відділ державної реєстрації актів цивільного стану, який вніс зміни, зобов’язаний у десятиденний строк письмово повідомити про це орган праці та соціального захисту населення за місцем проживання матері дитини. Таке повідомлення про визнання батьківства надсилається у тих випадках, коли дитина не досягла повноліття (пункт 2.26 Правил внесення змін).

  Додаток 1
  до Правил внесення змін
  до актових записів цивільного стану,
  їх поновлення та анулювання

  Відділ державної реєстрації актів цивільного стану
  ____________________________________________
  ___________________________ управління юстиції
  від _________________________________________
  (прізвище, власне ім’я, по батькові)
  Місце проживання ___________________________
  ____________________________________________

  Заява

  Прошу внести до актового запису

  ___________________________________________________________________________________
  (який запис, коли та яким органом державної

  ___________________________________________________________________________________
  реєстрації актів цивільного стану складений, які зміни

  ___________________________________________________________________________________
  просить унести заявник)

  Повідомляю про себе:

  ___________________________________________________________________________________

  1. Прізвище, власне ім’я, по батькові ____________________________________________________

  ___________________________________________________________________________________

  2. Число, місяць, рік народження _______________________________________________________

  ___________________________________________________________________________________

  3. Місце народження _________________________________________________________________

  (село, місто, район, область)

  4. Сімейний стан

  ___________________________________________________________________________________
  (прізвище, власне ім’я, по батькові другого з подружжя, число, місяць, рік його народження, час та місце реєстрації шлюбу, розірвання шлюбу)

  5. Серія, номер паспорта або паспортного документа, яким органом та коли виданий
  ___________________________________________________________________________________
  ___________________________________________________________________________________
  6. Відомості про неповнолітніх дітей (прізвище, власне ім’я, по батькові, дата та місце реєстрації народження)

  ___________________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________________

  7. Причина внесення змін до актового запису

  ____________________________________________ ___________________________________________________________________________________

  До заяви додаю такі документи, які підтверджують потребу внесення змін до актового запису:

  1. _________________________________________________________________________________

  2. _________________________________________________________________________________

  3. _________________________________________________________________________________

  4. _________________________________________________________________________________

  5. _________________________________________________________________________________

  6.________________________________________________________________________________

  ___ ____________ 20__ року Підпис _________________
  Додаток 3
  до Правил внесення змін до актових записів
  цивільного стану, їх поновлення та
  анулювання

  До __________________________________
  (найменування органу державної реєстрації актів
  _____________________________________
  цивільного стану)
  від __________________________________
  (прізвища, власні імена, по батькові батьків)
  _____________________________________

  ЗАЯВА
  про визнання батьківства

  Я, __________________________________________________________________________, визнаю
  (прізвище, власне ім’я, по батькові) себе батьком

  ___________________________________________________________________________________,
  (прізвище, власне ім’я, по батькові дитини)

  який(а) народився(лась) ___ ____________ ____ року у ____________________________________

  ___________________________________________________________________________________
  (прізвище, власне ім’я, по батькові матері)

  Я, ____________________________________________________________________________, мати
  (прізвище, власне ім’я, по батькові) (прізвище при державній реєстрації народження дитини)

  ___________________________________________________________________, підтверджую, що
  (прізвище, власне ім’я, по батькові дитини)

  _________________________________________________________________________ є її батьком.
  (прізвище, власне ім’я, по батькові)

  Відповідно до статті 126 Сімейного кодексу України просимо внести відомості про батька до актового запису про народження нашої дитини та вказати по батькові дитини за іменем батька ____________________________________________________, а також присвоїти їй прізвище батька ______________________________________, одночасно виправити дошлюбне прізвище матері з __________________________ на шлюбне прізвище ________________________________________, яке обране при державній реєстрації шлюбу з батьком дитини*, та повторно видати нове свідоцтво про народження дитини.

  Народження дитини зареєстровано ___ ____________ 20__ року в

  __________________________________________________________________________________,
  (найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану)

  актовий запис про народження N ________

  ____________

  * Заповнюється у разі укладення державної реєстрації шлюбу матері з батьком дитини. Про себе повідомляємо:

  БАТЬКО МАТИ
  1. Прізвище
  2. Власне ім’я
  3. По батькові
  4. Дата народження
  5. Громадянство
  6. Місце проживання
  (повна адреса)
  7. Паспорт або паспортний
  документ, що посвідчує особу
  (його серія, номер, яким органом і коли виданий)
  8. Якщо батьки дитини
  перебувають у шлюбі,
  то вказати місце державної
  реєстрації шлюбу,
  номер та дату складання
  актового запису про шлюб

  * _______________________________________________________________________________________________

  * У разі визнання батьківства щодо призовника або військовозобов’язаного зазначається: а) де він перебуває на обліку; б) назва міста та номер поштової скриньки військової частини, де він служить.

  До заяви додаємо: ___________________________________________________________________

  (перелік документів)

  _____________________________________________________________________

  Підписи батьків:

  Батько ______________________________ Мати ____________________________

  ___ ____________ 20__ року  Додаток 4
  до Правил внесення змін до актових записів
  цивільного стану, їх поновлення та
  анулювання

  До ___________________________________________
  (найменування відділу державної реєстрації актів
  ______________________________________________
  цивільного стану)
  від ___________________________________________
  (прізвище, власне ім’я, по батькові заявника)
  ______________________________________________
  Місце проживання
  ______________________________________________
  Пред’явлений __________________________________
  (назва документа: паспорт або паспортний документ)
  серія _________________, N ____________,
  виданий ______________________________________
  (яким органом та коли)

  ЗАЯВА

  Відповідно до статті 53 Сімейного кодексу України прошу внести зміни до актового запису про мій шлюб, зокрема виправити моє прізвище після державної реєстрації шлюбу з _________________________________________________________ на прізвище чоловіка (дружини) _____________________________________________________________ (або приєднати до мого прізвища прізвище чоловіка (дружини)).

  Актовий запис про шлюб N _______ складено ___ ____________ 20__ року

  ___________________________________________________________________________________

  (найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану)

  Видане раніше свідоцтво про шлюб серії ________ N ____________ повертаю, замість нього прошу повторно видати нове.

  ___ ____________ 20__ року Підпис _______________________
  Додаток 5
  до Правил внесення змін до актових записів
  цивільного стану, їх поновлення та
  анулювання

  До __________________________________
  (найменування відділу державної реєстрації
  актів цивільного стану)
  від __________________________________
  (прізвища, власні імена, по батькові батьків)
  _____________________________________

  ЗАЯВА
  про зміну прізвища малолітньої дитини

  Я, __________________________________________________________________________, батько

  (прізвище, власне ім’я, по батькові)

  __________________________________________________________________________________,

  (прізвище, власне ім’я, по батькові дитини)

  який(а) народився(лась) ___ _____________ ____ року, прошу змінити прізвище дитини з

  ________________________________________ на ________________________________________

  Я, ____________________________________________________________________________, мати

  (прізвище, власне ім’я, по батькові)

  ______________________________________________________, даю згоду на зміну прізвища моєї

  дитини з ________________________________ на ________________________________________

  Відповідно до статті 148 Сімейного кодексу України просимо внести зміни до актового запису про народження нашої дитини, одночасно виправити прізвище батька з _____________ на ____________ у зв’язку з державною реєстрацією зміни прізвища та повторно видати нове свідоцтво про народження дитини.

  Народження зареєстровано ___ ____________ ____ року

  ___________________________________________________________________________________,

  (найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану)

  актовий запис про народження N _______

  Про себе повідомляємо:

  БАТЬКО МАТИ
  1. Прізвище
  2. Власне ім’я
  3. По батькові
  4. Дата народження
  5. Громадянство
  6. Місце проживання
  (повна адреса)
  7. Паспорт або паспортний документ,
  що посвідчує особу
  (його серія, номер, яким
  органом і коли виданий)
  8. Указати, який документ є підставою
  для зміни прізвища одного з батьків

  До заяви додаємо: _____________________________________________________________________
  (перелік документів, які є підставою для зміни прізвища)
  _____________________________________________________________________________________
  _____________________________________________________________________________________

  Підписи батьків:

  Батько ______________________________ Мати ____________________________

  ___ ____________ 20__ року

  Примітка. У разі подання заяви одним із батьків відомості щодо відсутнього другого з батьків прокреслюються та зазначаються дані документа, який підтверджує його відсутність.