(044) 486–71–56 – Пряма телефонна лінія для допомоги жителям Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської областей та з питань діяльності Міністерства юстиції і підпорядкованих органів.         0–800–213–103 – телефонний номер системи безоплатної правової допомоги для людей, які зазнали кримінального або адміністративного переслідування. Дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні.         «Гаряча» телефонна лінія для працівників органів юстиції АР Крим. Звертатися можна за телефоном: (044) 486-71-56.         До уваги неурядових організацій, вищих навчальних закладів та інших установ! Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини розроблено анкету для осіб, постраждалих внаслідок порушення їх прав, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Російською Федерацією на окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також у Донецькій та Луганській областях України, та методичні рекомендації для її заповнення.         До уваги осіб, які бажають звернутися до Європейського суду з прав людини! У зв'язку зі змінами, внесеними до Правила 47 Регламенту Європейського суду з прав людини, з 01 січня 2016 року було оновлено формуляр заяви та пояснювальну нотатку для його заповнення. З вказаними документами Ви можете ознайомитись у рубриці «Захист інтересів держави в Європейському суді» на офіційному сайті Міністерства юстиції України
Розпочав роботу новий сайт Міністерства юстиції України >>
Міністр юстиції України Петренко Павло Дмитрович
Петренко Павло Дмитрович
Міністр юстиції України

Порядок поновлення актових записів цивільного стану

Порядок поновлення актових записів цивільного стану
Загальна інформація

Поновлення актового запису цивільного стану проводиться відповідним органом державної реєстрації актів цивільного стану у разі його відсутності, що підтверджується документально (частина перша статті 23 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»u>Частина перша статті 23 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»
1. Поновлення актового запису цивільного стану проводиться відповідним органом державної реєстрації актів цивільного стану у разі його відсутності, що підтверджується документально. Право на подання заяви про поновлення актового запису цивільного стану мають особи, зазначені в частині другій статті 22 цього Закону.
(далі - Закон)

Поновлення актового запису цивільного стану проводиться за місцем його первинного складення. У разі якщо витребувати документи про державну реєстрацію актів цивільного стану від компетентних органів іноземної держави неможливо, поновлення актового запису цивільного стану проводиться відповідним органом державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання заявника (частини третя та четверта статті 23 Законуu>Частини третя та четверта статті 23 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»
3. Поновлення актового запису цивільного стану проводиться за місцем його первинного складення.
4. У разі якщо витребувати документи про державну реєстрацію актів цивільного стану від компетентних органів іноземної держави неможливо, поновлення актового запису цивільного стану проводиться відповідним органом державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання заявника.
)

У разі якщо втрачено актовий запис цивільного стану, складений компетентним органом іноземної держави, з якою Україною не укладено договору про правову допомогу та правові відносини у цивільних і сімейних справах, або якщо законодавством іноземної держави встановлено інший порядок поновлення, відмінний від передбаченого законодавством України, актовий запис цивільного стану поновлюється відділом державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання заявника. Про поновлення актового запису цивільного стану повідомляється компетентному органу іноземної держави (частина п’ята статті 23 Законуu>Частина п’ята статті 23 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»
5. У разі якщо втрачено актовий запис цивільного стану, складений компетентним органом іноземної держави, з якою Україною не укладено договору про правову допомогу та правові відносини у цивільних і сімейних справах, або якщо законодавством іноземної держави встановлено інший порядок поновлення, відмінний від передбаченого законодавством України, актовий запис цивільного стану поновлюється відділом державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання заявника. Про поновлення актового запису цивільного стану повідомляється компетентному органу іноземної держави.
)

На підставі поновленого актового запису цивільного стану повторно видається свідоцтво про державну реєстрацію акта цивільного стану (частина шоста статті 23 Законуu>Частина шоста статті 23 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»
6. На підставі поновленого актового запису цивільного стану повторно видається свідоцтво про державну реєстрацію акта цивільного стану.
)

У разі якщо поновлено актовий запис щодо особи, яка померла (для вирішення спадкової справи), у свідоцтві про державну реєстрацію акту цивільного стану зазначається дата смерті цієї особи. У таких випадках замість свідоцтва про державну реєстрацію акту цивільного стану може бути виданий витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян (пункт 3.16 Правил внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання», затверджених наказом Міністерства юстиції України від 12 січня 2011 року № 96/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14 січня 2011 року за № 55/18793 (далі – Правила поновлення).
Порядок подання заяв про поновлення актових записів цивільного стану

Заява про поновлення актового запису цивільного стану подається до відповідного органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання заявника при пред’явленні паспорта або паспортного документа (частина друга статті 23 Законуu>Частина друга статті 23 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»
2. Заява про поновлення актового запису цивільного стану подається до відповідного органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання заявника.
, пункт 3.1. Правил поновлення)

Громадяни України, а також іноземці, особи без громадянства, які проживають за кордоном, подають заяву про поновлення втраченого актового запису цивільного стану, складеного органом державної реєстрації актів цивільного стану України, до дипломатичного представництва або консульської установи України (пункт 3.1 Правил поновлення).

Іноземці, особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, подають заяву про поновлення втраченого актового запису цивільного стану, складеного органом державної реєстрації актів цивільного стану України, до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання (пункт 3.1 Правил поновлення).

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану не вправі відмовити громадянину в прийнятті та розгляді заяви про поновлення актового запису цивільного стану (пункт 3.2 Правил поновлення).
Термін розгляду заяв про поновлення актових записів цивільного стану

Питання поновлення актового запису цивільного стану розглядається у тримісячний строк з дня подання відповідної заяви до відділу державної реєстрації актів цивільного стану.

За наявності поважних причин цей строк продовжується з письмового дозволу керівника відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі (за місцем їх подання), але не більше ніж на три місяці (пункт 1.10 Правил поновлення).
Особи, за заявою яких поновлюються актові записи цивільного стану

Поновлення актових записів цивільного стану проводиться за заявою:

особи, щодо якої складено актовий запис;

одного з батьків, опікуна, піклувальника дитини;

опікуна недієздатної особи;

спадкоємців померлого;

представника органу опіки та піклування під час здійснення повноважень з опіки та піклування стосовно особи, яка має право на подання такої заяви (частина перша статті 23u>Частина перша статті 23 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»
1. Поновлення актового запису цивільного стану проводиться відповідним органом державної реєстрації актів цивільного стану у разі його відсутності, що підтверджується документально. Право на подання заяви про поновлення актового запису цивільного стану мають особи, зазначені в частині другій статті 22 цього Закону.
, частина друга статті 22 Законуu>Частина друга статті 22 Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»
2. Внесення змін до актового запису цивільного стану проводиться за заявою:
особи, щодо якої складено актовий запис;
одного з батьків, опікуна, піклувальника дитини;
опікуна недієздатної особи;
спадкоємців померлого;
представника органу опіки та піклування під час здійснення повноважень з опіки та піклування стосовно особи, яка має право на подання такої заяви.
)
Документи, які подаються для поновлення актових записів цивільного стану

Підставою для прийняття заяви про поновлення актового запису цивільного стану є витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про відсутність актового запису цивільного стану (пункт 3.4 Правил поновлення).

Якщо метричні книги або книги державної реєстрації актів цивільного стану передані на зберігання до державної архівної установи, підставою для прийняття заяви про поновлення актового запису цивільного стану є архівна довідка про його відсутність, видана державним архівом в Автономній Республіці Крим, області, містах Києві або Севастополі (пункт 3.4 Правил поновлення).

Разом із заявою про поновлення втраченого актового запису цивільного стану подаються:

- документи (виписки з них), які підтверджують дані, необхідні для поновлення актового запису цивільного стану;

- свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану (про народження, смерть, шлюб, розірвання шлюбу тощо);

- інші документи, необхідні для розгляду заяви та вирішення питання по суті (пункт 3.8 Правил поновлення).

Поновлення втрачених актових записів про шлюб, зміну прізвища, розірвання шлюбу, смерть проводиться тільки за наявності документів, які підтверджують, що відповідний актовий запис був раніше складений в органах державної реєстрації актів цивільного стану України (свідоцтва про державну реєстрацію акту цивільного стану, його копії, засвідченої нотаріально, відмітки (штампа) про державну реєстрацію акту цивільного стану в паспорті або паспортному документі), або на підставі рішення суду (пункт 3.5 Правил поновлення).

Рішення суду про встановлення факту державної реєстрації акту цивільного стану є підставою для поновлення актового запису цивільного стану.

Рішення суду про встановлення факту народження, смерті в певний час, постановлене судом у разі неможливості їх реєстрації органом державної реєстрації актів цивільного стану, є підставою для державної реєстрації таких фактів (пункт 3.17 Правил поновлення).
Порядок поновлення актових записів цивільного стану

Поновлення актового запису цивільного стану проводиться за місцем його первинного складання.

Для правильного написання відомостей у поновлених актових записах цивільного стану здійснюється необхідна перевірка, під час якої з’ясовуються число, місяць і рік народження заявника, а також ті відомості про його батьків, які істотно впливають на цивільно-правові відносини.

На підтвердження достовірності поданих заявником документів про державну реєстрацію актів цивільного стану відділом державної реєстрації актів цивільного стану, дипломатичним представництвом чи консульською установою України до матеріалів справи додаються повні витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, копії відповідних актових записів цивільного стану (пункт 3.9. Правил поновлення).

На підставі поданих заявником та затребуваних відділом державної реєстрації актів цивільного стану, дипломатичним представництвом чи консульською установою України документів та їх аналізу складається висновок про поновлення або відмову в поновленні актового запису цивільного стану (пункт 3.11. Правил поновлення).

У разі відмови в поновленні актового запису цивільного стану роз’яснюється про можливість оскарження відмови в судовому порядку (пункт 3.12 Правил поновлення).

Якщо актовий запис цивільного стану, який поновлюється, було складено в іншому органі державної реєстрації актів цивільного стану України, висновок відділу державної реєстрації актів цивільного стану про поновлення актового запису цивільного стану разом з матеріалами надсилається до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем його первинного складання (пункт 3.13 Правил поновлення).
Зразки заяв

Заява про поновлення актового запису цивільного стану

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану
____________________________________________
управління юстиції
____________________________________________
(прізвище, власне ім’я, по батькові заявника,
____________________________________________
серія, номер паспорта або паспортного документа,
____________________________________________
яким органом та коли виданий,
____________________________________________
місце проживання)

Заява

Прошу поновити актовий запис ________________________________________________________
(зазначити вид актового запису цивільного стану)
____________________________________________________________________________________
(прізвище, власне ім’я, по батькові особи (осіб), стосовно якої (яких) поновлюється актовий запис)
та видати відповідне свідоцтво. Актовий запис був складений ___ ____________ __ року у
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(найменування відділу державної реєстрації актів цивільного стану)

Повідомляю про особу, стосовно якої потрібно поновити актовий запис:

1. Прізвище
2. Власне ім’я
3. По батькові
4. Громадянство
5. Число, місяць, рік народження
6. Місце народження (місто, село, селище, район, область та місце реєстрації народження)
7. Сімейний стан (якщо перебуває у шлюбі, зазначити дату і місце його державної реєстрації, якщо шлюб розірваний - час і місце державної реєстрації розірвання шлюбу) (перелічити склад сім’ї, а також зазначити час і місце народження дітей)
8. Місце проживання
9. Відношення до військової служби

10. Зазначити докладно місцевість, де проживав(ла), та період проживання
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

11. Відомості про батьків (їх прізвища, власні імена, по батькові, роки народження та місце державної реєстрації народження):
Мати ______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Батько ____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

12. Дата та місце державної реєстрації шлюбу батьків _____________________________________
___________________________________________________________________________________

13. Відомості про братів і сестер (прізвище, власне ім’я, по батькові, рік народження, місце державної реєстрації народження) _____________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

14. До заяви додаю витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про відсутність актового запису, який поновлюється, виданий ___________________________________________
___________________________________________________________________________________,
(яким відділом державної реєстрації актів цивільного стану виданий, номер та дата видачі)
а також такі документи: ______________________________________________________________
(зазначити конкретні документи)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

___ ____________ 20__ року Підпис ____________________