(044) 486–71–56 – Пряма телефонна лінія для допомоги жителям Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської областей та з питань діяльності Міністерства юстиції і підпорядкованих органів.         0–800–213–103 – телефонний номер системи безоплатної правової допомоги для людей, які зазнали кримінального або адміністративного переслідування. Дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні.         «Гаряча» телефонна лінія для працівників органів юстиції АР Крим. Звертатися можна за телефоном: (044) 486-71-56.         До уваги неурядових організацій, вищих навчальних закладів та інших установ! Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини розроблено анкету для осіб, постраждалих внаслідок порушення їх прав, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Російською Федерацією на окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також у Донецькій та Луганській областях України, та методичні рекомендації для її заповнення.         До уваги осіб, які бажають звернутися до Європейського суду з прав людини! У зв'язку зі змінами, внесеними до Правила 47 Регламенту Європейського суду з прав людини, з 01 січня 2016 року було оновлено формуляр заяви та пояснювальну нотатку для його заповнення. З вказаними документами Ви можете ознайомитись у рубриці «Захист інтересів держави в Європейському суді» на офіційному сайті Міністерства юстиції України
Розпочав роботу новий сайт Міністерства юстиції України >>
Міністр юстиції України Петренко Павло Дмитрович
Петренко Павло Дмитрович
Міністр юстиції України

Наказ Міністерства юстиції України № 1537/5 від 08.06.2011 ’’Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію у Міністерстві юстиції України’’

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
08.06.2011 м. Київ № 1537/5

Про затвердження Переліку
відомостей, що становлять
службову інформацію у
Міністерстві юстиції України

Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелік відомостей, що становлять службову інформацію у Міністерстві юстиції України, що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів центрального апарату Міністерства юстиції України, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, начальникам територіальних органів юстиції, директорам науково-дослідних інститутів судових експертиз та Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності забезпечити контроль за дотриманням вимог Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію у Міністерстві юстиції України, затвердженої наказом Міністерства юстиції від 8 червня 2011 року № 1536/5.

3. Керівникам структурних підрозділів центрального апарату Міністерства юстиції України забезпечити облік, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію у Міністерстві юстиції України.

4. Департаменту організаційного та ресурсного забезпечення (Мудрий С.І.) довести цей наказ до відома першого заступника Міністра, заступника Міністра – керівника апарату, керівників структурних підрозділів центрального апарату Міністерства юстиції України, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, начальників територіальних органів юстиції, директорів науково-дослідних інститутів судових експертиз та Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

5. Управлінню систематизації законодавства Департаменту реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності (Пушенко О.Г.) розмістити Перелік відомостей, що становлять службову інформацію у Міністерстві юстиції України, на веб-сайті Міністерства юстиції України.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра – керівника апарату А.Ю. Сєдова.

Міністр Олександр Лавринович
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
08.06.2011 № 1537/5

ПЕРЕЛІК
відомостей, що становлять службову інформацію у
Міністерстві юстиції України

1. Методичні посібники та рекомендації для експертів з криміналістичних видів експертиз.

2. Звіт за формою №6 «Про чисельність працюючих та заброньованих військовозобов’язаних».

3. Внутрівідомча службова кореспонденція, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності Міністерства або здійсненням контрольних, наглядових функцій Міністерством та органами державної влади, діяльність яких спрямовується та координуються через Міністра юстиції, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

4. Номенклатура посад працівників Міністерства юстиції України, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.

5. Нормативно-розпорядчі, облікові документи та листування, з питань оформлення допуску працівників Міністерства юстиції до державної таємниці.

6. Листи, довідки, висновки та інші документи (в тому числі внутрівідомчі), підготовлені виконавцями секретних документів, які містять відомості, що не становлять державної таємниці, але розголошення яких може завдати істотної шкоди інтересам національної безпеки, територіальній цілісності або громадському порядку, здоров’ю населення, репутації та правам інших осіб, призвести до розголошення конфіденційної інформації, сприяти заворушенням або вчиненню злочинів тощо.

7. Відомості за окремими показниками про заходи з режимно-секретної роботи в Міністерстві юстиції України, інших органах системи юстиції, у разі розголошення яких можливе настання перешкод для забезпечення охорони державної таємниці.

8. Відомості організаційного характеру щодо мобілізаційної роботи без зазначення інформації про дислокацію, характеристики запасних пунктів управління, а також відомості за окремими показниками про порядок фінансування заходів з мобілізаційної підготовки, розголошення яких може завдати істотної шкоди інтересам оборони держави, охорони громадського порядку, національній безпеці.

9. Висновки та накази Міністерства юстиції щодо державної реєстрації нормативно-правових актів, повернення нормативно-правових актів без державної реєстрації для доопрацювання, відмови в державній реєстрації нормативно-правових актів, визнання актів такими, що не підлягають державній реєстрації, скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів та анулювання скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів, які мають гриф обмеження доступу «Для службового користування» або гриф секретності, крім випадків, коли вони містять відомості, що становлять державну таємницю.

10. Документи Міністерства юстиції України, що містять службову інформацію інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.

11. Інформація, що стосується визначення позиції України щодо доцільності укладення міжнародних договорів про правові відносини і правову допомогу у цивільних і кримінальних справах.

12. Відомості щодо виконання міжнародних договорів України з питань цивільного та кримінального судочинства, які зачіпають найбільш суттєві політичні або економічні інтереси держави, її суверенітет, національну безпеку та громадський порядок.