(044) 486–71–56 – Пряма телефонна лінія для допомоги жителям Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської областей та з питань діяльності Міністерства юстиції і підпорядкованих органів.         0–800–213–103 – телефонний номер системи безоплатної правової допомоги для людей, які зазнали кримінального або адміністративного переслідування. Дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні.         «Гаряча» телефонна лінія для працівників органів юстиції АР Крим. Звертатися можна за телефоном: (044) 486-71-56.         До уваги неурядових організацій, вищих навчальних закладів та інших установ! Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини розроблено анкету для осіб, постраждалих внаслідок порушення їх прав, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Російською Федерацією на окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також у Донецькій та Луганській областях України, та методичні рекомендації для її заповнення.         До уваги осіб, які бажають звернутися до Європейського суду з прав людини! У зв'язку зі змінами, внесеними до Правила 47 Регламенту Європейського суду з прав людини, з 01 січня 2016 року було оновлено формуляр заяви та пояснювальну нотатку для його заповнення. З вказаними документами Ви можете ознайомитись у рубриці «Захист інтересів держави в Європейському суді» на офіційному сайті Міністерства юстиції України
Розпочав роботу новий сайт Міністерства юстиції України >>
Міністр юстиції України Петренко Павло Дмитрович
Петренко Павло Дмитрович
Міністр юстиції України

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення» (українською та англійською мовами)

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кримінально-процесуальному кодексі України:

1) доповнити статтею 272 такого змісту:

"Стаття 272. Притягнення до кримінальної відповідальності за заявою юридичної особи

Якщо діянням, передбаченим статтями 3641, 3651 або 3652 Кримінального кодексу України, завдано шкоди виключно інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, порушення кримінальної справи здійснюється за заявою власника (співвласника) цієї юридичної особи чи за його згодою. В інших випадках притягнення до кримінальної відповідальності винної особи здійснюється на загальних підставах";

2) статтю 98 викласти в такій редакції:

"Стаття 98. Порядок порушення справи

За наявності приводів і підстав, зазначених у статті 94 цього Кодексу, прокурор, слідчий, орган дізнання або суддя зобов’язані винести постанову про порушення кримінальної справи, вказавши приводи і підстави до порушення справи, статтю кримінального закону, за ознаками якої порушується справа, а також дальше її спрямування.

Справи, зазначені у статті 272 цього Кодексу, порушуються прокурором, слідчим або органом дізнання.

Якщо на момент порушення кримінальної справи встановлено особу, яка вчинила злочин, кримінальну справу має бути порушено щодо цієї особи.

Справи, зазначені в частині першій статті 27 цього Кодексу, порушуються суддею, а у випадках, передбачених частиною третьою статті 27 цього Кодексу, - прокурором.

Після порушення справи:

1) прокурор направляє справу для провадження досудового слідства або дізнання;

2) слідчий починає досудове слідство, а орган дізнання починає дізнання;

3) суд призначає до розгляду справу про злочин, зазначений у частині першій статті 27 цього Кодексу";

3) частину першу статті 112 викласти в такій редакції:

"У справах про злочини, передбачені статтями 157, 158, 1581, 159, 1591, 160, 161, 162, 163, 166, частиною 2 статті 168, статтями 170, 171, 172, 173, 175, частиною 3 статті 176, частиною 3 статті 177, статтями 182, 183, частиною 2 статті 184, статтею 209, частиною 3 статті 229, статтями 233, 234, 235, 236, 237, 238, 244, 253, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 281, 335, 336, 338, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 364, 3641, 365, 3651, 3652, 366, 367, 368, 3682, 3683, 3684, 369, 3692, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 392, 397, 398, 399, 400, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 438, 439, 441, 445 Кримінального кодексу України, а також у всіх справах про злочини, вчинені службовими особами, які займають особливо відповідальне становище відповідно до частини першої статті 9 Закону України "Про державну службу", та особами, посади яких віднесено до першої - третьої категорії посад, працівниками правоохоронних органів, досудове слідство провадиться слідчими прокуратури. За постановою Генерального прокурора України, його заступника, прокурора області та прирівняних до них прокурорів слідчими прокуратури можуть розслідуватися і інші злочини".

2. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

1) у другому реченні частини першої статті 15 слова "діянь та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією" замінити словом "правопорушень";

2) статтю 38 викласти в такій редакції:

"Стаття 38. Строки накладення адміністративного стягнення

Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - не пізніш як через два місяці з дня його виявлення, за винятком випадків, коли справи про адміністративні правопорушення відповідно до цього Кодексу підвідомчі суду (судді).

Якщо справи про адміністративні правопорушення відповідно до цього Кодексу чи інших законів підвідомчі суду (судді), стягнення може бути накладено не пізніш як через три місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - не пізніш як через три місяці з дня його виявлення, крім справ про адміністративні правопорушення, зазначені у частині третій цієї статті.

Адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення може бути накладено протягом трьох місяців з дня виявлення, але не пізніше одного року з дня його вчинення.

У разі відмови у порушенні кримінальної справи або закриття кримінальної справи, але за наявності в діях порушника ознак адміністративного правопорушення адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через місяць з дня прийняття рішення про відмову у порушенні кримінальної справи або про її закриття";

3) доповнити главою 13-А такого змісту:

"Глава 13-А
АДМІНІСТРАТИВНІ КОРУПЦІЙНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Стаття 1722. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Порушення особою встановлених законом обмежень щодо використання службових повноважень та пов’язаних з цим можливостей з одержанням за це неправомірної вигоди у розмірі, що не перевищує п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або у зв’язку з прийняттям обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб -

тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно одержаної неправомірної вигоди матеріального характеру.

Порушення особою встановлених законом обмежень щодо використання службових повноважень та пов’язаних з цим можливостей з одержанням за це неправомірної вигоди у розмірі, що не перевищує ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або у зв’язку з прийняттям обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб -

тягне за собою накладення штрафу від ста п’ятдесяти до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно одержаної неправомірної вигоди матеріального характеру.

Примітка. 1. Суб’єктом правопорушень у цій статті є особи, визначені у пунктах 1 - 3 частини першої статті 4 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції".

2. У статтях 1722 і 1723 під неправомірною вигодою слід розуміти грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, що їх без законних на те підстав обіцяють, пропонують, надають або одержують безоплатно чи за ціною, нижчою за мінімальну ринкову.

Стаття 1723. Пропозиція або надання неправомірної вигоди

Пропозиція або надання службовій особі неправомірної вигоди безпосередньо такій чи іншій особі у розмірі, що не перевищує п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, у тому числі за ціною, нижчою за мінімальну ринкову, -

тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Пропозиція або надання службовій особі неправомірної вигоди безпосередньо такій чи іншій особі у розмірі, що не перевищує ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, у тому числі за ціною, нижчою за мінімальну ринкову, -

тягне за собою накладення штрафу від ста п’ятдесяти до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Примітка. Під службовою особою у цій статті слід розуміти особу, визначену в пунктах 1 - 3 частини першої статті 4 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції".

Стаття 1724. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності

Порушення особою встановлених законом обмежень щодо зайняття підприємницькою чи іншою оплачуваною діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності, медичної та суддівської практики, інструкторської практики із спорту) -

тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією отриманого доходу від підприємницької діяльності чи винагороди від роботи за сумісництвом.

Порушення особою встановлених законом обмежень щодо входження до складу органу управління чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особа здійснює функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі, та представляє інтереси держави в раді товариства (спостережній раді), ревізійній комісії господарського товариства), -

тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією отриманого доходу від такої діяльності.

Примітка. Суб’єктом правопорушень у цій статті є особи, зазначені у пункті 1 частини першої статті 4 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", за винятком депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад (крім тих, які здійснюють свої повноваження у відповідній раді на постійній основі), членів Вищої ради юстиції (крім тих, які працюють у Вищій раді юстиції на постійній основі), народних засідателів і присяжних.

Стаття 1725. Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання дарунка (пожертви)

Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання дарунка (пожертви) -

тягне за собою накладення штрафу від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією такого дарунка (пожертви).

Порушення встановленої законом заборони щодо одержання дарунка (пожертви) -

тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією такого дарунка (пожертви).

Примітка. Суб’єктом правопорушень у цій статті є особи, зазначені у пункті 1, підпунктах "а", "б" пункту 2 частини першої статті 4 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції".

Стаття 1726. Порушення вимог фінансового контролю

Неподання або несвоєчасне подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, передбаченої Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції", -

тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунку в установі банку-нерезидента -

тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Примітка. Суб’єктом правопорушень у цій статті є особи, зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 4 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції".

Стаття 1727. Порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів

Неповідомлення особою безпосереднього керівника у випадках, передбачених законом, про наявність конфлікту інтересів -

тягне за собою накладення штрафу від десяти до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Примітка. 1. Суб’єктом правопорушень у цій статті є особи, зазначені у пункті 1, підпунктах "а", "б" пункту 2 частини першої статті 4 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції".

2. У цій статті під конфліктом інтересів слід розуміти суперечність між особистими інтересами особи та її службовими повноваженнями, наявність яких може вплинути на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи невчинення дій під час виконання наданих їй службових повноважень.

Стаття 1728. Незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв’язку з виконанням службових повноважень

Незаконне розголошення або використання в інший спосіб особою у своїх інтересах інформації, яка стала їй відома у зв’язку з виконанням службових повноважень, -

тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Примітка. Суб’єктом правопорушень у цій статті є особи, зазначені у пункті 1 частини першої статті 4 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції".

Стаття 1729. Невжиття заходів щодо протидії корупції

Невжиття передбачених законом заходів посадовою чи службовою особою органу державної влади, посадовою особою місцевого самоврядування, юридичної особи, їх структурних підрозділів у разі виявлення корупційного правопорушення -

тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

4) у статті 2123:

а) в абзаці першому частини першої:

слово "та" виключити;

б) доповнити словами "та "Про засади запобігання і протидії корупції";

в) примітку виключити;

5) статтю 221 викласти в такій редакції:

"Стаття 221. Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді)

Судді районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені частиною першою статті 41, статтями 411 - 413, 421 - 423, частиною першою статті 44, статтями 441, 461, 462, 51, 512, частинами другою, четвертою та п’ятою статті 85, статтями 851, 88 - 882, 90, 91, 921, 961, 98, 101 - 103, частиною першою статті 1061, статтями 1062, 1071, частиною другою статті 112, частинами третьою та шостою статті 121, частиною четвертою статті 122, статтями 1222, 1224, 1225, частиною третьою статті 123, статтею 124, частиною четвертою статті 127, частиною другою статті 1271, статтею 130, частиною третьою статті 133, статтею 139, частиною четвертою статті 140, статтею 146, частиною другою статті 154, статтею 1551, частинами першою, третьою і четвертою статті 156, статтями 160, 1602, 162, 1631 - 1634, 16312, 164, 1643, 1645 - 16414, 1661 - 1664, 1667 - 16612, 1722 - 1729, 173 - 1732, 174, 1772, частиною третьою статті 178, частинами першою, другою і третьою статті 181, частиною другою статті 182, статтями 184 - 18511, 1865 - 1881, 18813, 18814, 18816, 18817, 18819, 18822, 18825, 18827, 18828, 18831, 18832, 18833, 18834, 18835, частиною першою статті 1891, статтями 190, 191, 193, 1951 - 1956, частиною першою статті 203, статтями 204 - 2061, 2122 - 21220 цього Кодексу, а також справи про адміністративні правопорушення, вчинені особами віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років";

6) статтю 250 доповнити частиною другою такого змісту:

"При провадженні у справах про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 1722 - 1729 цього Кодексу, участь прокурора у розгляді справи судом є обов’язковою";

7) у частині першій статті 255:

а) у пункті 1:

абзац другий викласти в такій редакції:

"органів внутрішніх справ (частина перша статті 44, статті 441, 461, 462, 51, 512, 92, частина перша статті 1061, стаття 1062, частини третя і шоста статті 121, частини третя і четверта статті 122, статті 1222, 1224, 1225, частина третя статті 123, стаття 124, частина четверта статті 127, стаття 130, частина третя статті 133, стаття 136 (про порушення на автомобільному транспорті), стаття 139, частина четверта статті 140, статті 148, 151, 152, 154, 155, 1552 - 1562, 159, 160, 1602, 162, 164 - 16411, 1651, 1652, 1722 - 1729, 173 - 1732, 174, стаття 1751 (за винятком порушень, вчинених у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статті 176, 177, 178 - 1811, 1813 - 1852, 1854 - 1859, 186, 1861, 1863, 1865 - 187, 18828, 189 - 196, частина перша статті 203, статті 204, 205 - 2061, 2126, 2127, 2128, 21210, 21212, 21213, 21214, 21220)";

абзац "органів Служби безпеки України (стаття 164 (у частині, що стосується правопорушень у галузі господарської діяльності, ліцензії на проведення якої видає ця Служба), статті 1955, 2122 (крім пункту 9 частини першої), 2125 і 2126, 21221 - 21233)" викласти в такій редакції:

"органів Служби безпеки України (стаття 164 (у частині, що стосується правопорушень у галузі господарської діяльності, ліцензії на проведення якої видає ця Служба), статті 1722 - 1729, 1955, 2122 (крім пункту 9 частини першої), 2125 і 2126)";

абзац "органів державної податкової служби (статті 512, 1551, 1631 - 1634, 16312, 164, 1645, 1772)" викласти в такій редакції:

"органів державної податкової служби (статті 512, 1551, 1631 - 1634, 16312, 164, 1645, 1722 - 1729, 1772)";

абзац "органів управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України (про правопорушення, вчинені військовослужбовцями, військовозобов’язаними та резервістами під час проходження зборів, а також працівниками Збройних Сил України під час виконання ними службових обов’язків - статті 44, 173, 174, 182, 1841, 185 і 1857)" викласти в такій редакції:

"органів управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України (про правопорушення, вчинені військовослужбовцями, військовозобов’язаними та резервістами під час проходження зборів, а також працівниками Збройних Сил України під час виконання ними службових обов’язків - статті 44, 1722 - 1729, 173, 174, 178, 182, 1841, 185 і 1857)";

б) пункт 8 викласти в такій редакції:

"8) слідчий, особа, яка провадить дізнання, прокурор або уповноважена ним особа з числа працівників прокуратури (частина четверта статті 184, стаття 1854, частина друга статті 1856, статті 1858, 18511)";

в) пункт 11 викласти в такій редакції:

"11) прокурор або уповноважена ним особа з числа працівників прокуратури (частина друга статті 1271, статті 1722 - 1729, 18832, 18835, 2123)";

8) статтю 257 викласти в такій редакції:

"Стаття 257. Надіслання протоколу

Протокол надсилається органу (посадовій особі), уповноваженому розглядати справу про адміністративне правопорушення.

Протокол про вчинення адміністративного корупційного правопорушення разом з іншими матеріалами у триденний строк з моменту його складення надсилається до місцевого загального суду за місцем вчинення корупційного правопорушення.

У разі вчинення корупційного правопорушення службовою особою, яка працює в апараті суду, протокол разом з іншими матеріалами надсилаються до суду вищої інстанції для визначення підсудності.

Особа, яка склала протокол про вчинення адміністративного корупційного правопорушення, одночасно з надісланням його до суду надсилає прокурору, органу державної влади, органу місцевого самоврядування, керівникові підприємства, установи чи організації, де працює особа, яка притягається до відповідальності, повідомлення про складення протоколу із зазначенням характеру вчиненого правопорушення та норми закону, яку порушено";

9) частину другу статті 268 викласти в такій редакції:

"При розгляді справ про адміністративні правопорушення, передбачені частиною першою статті 44, статтями 51, 146, 160, 1602, 1722 - 1729, 173, частиною третьою статті 178, статтями 185, 1851, статтями 1857, 187 цього Кодексу, присутність особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, є обов’язковою. У разі ухилення від явки на виклик органу внутрішніх справ або судді районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду цю особу може бути органом внутрішніх справ (міліцією) піддано приводу";

10) статтю 277 викласти в такій редакції:

"Стаття 277. Строки розгляду справ про адміністративні правопорушення

Справа про адміністративне правопорушення розглядається у п’ятнадцятиденний строк з дня одержання органом (посадовою особою), правомочним розглядати справу, протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи.

Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 422, частиною першою статті 44, статтями 441, 1061, 1062, 162, 173, 1731, 1732, 178, 185, частиною першою статті 1853, статтями 1857, 18510, 18822, 203 - 2061, розглядаються протягом доби, статтями 146, 160, 1602, 1851, 2127 - 21220 - у триденний строк, статтями 461, 51, 1669, 176 і 18834 - у п’ятиденний строк, статтями 101 - 103 цього Кодексу - у семиденний строк.

Законами України може бути передбачено й інші строки розгляду справ про адміністративні правопорушення.

Строк розгляду адміністративних справ про адміністративні корупційні правопорушення зупиняється судом у разі якщо особа, щодо якої складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення, умисно ухиляється від явки до суду або з поважних причин не може туди з’явитися (хвороба, перебування у відрядженні чи на лікуванні, у відпустці тощо)";

11) доповнити статтею 2772 такого змісту:

"Стаття 2772. Повідомлення про розгляд справи

Повістка особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, вручається не пізніш як за три доби до дня розгляду справи в суді, в якій зазначаються дата і місце розгляду справи.

Інші особи, які беруть участь у провадженні по справі про адміністративні правопорушення, повідомляються про день розгляду справи в той же строк";

12) статтю 285 викласти в такій редакції:

"Стаття 285. Оголошення постанови по справі про адміністративне правопорушення і вручення копії постанови

Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи. Копія постанови протягом трьох днів вручається або висилається особі, щодо якої її винесено.

Копія постанови в той же строк вручається або висилається потерпілому на його прохання.

Копія постанови вручається під розписку. У разі якщо копія постанови висилається, про це робиться відповідна відмітка у справі.

По справах про порушення митних правил копія постанови вручається особам, щодо яких її винесено, в порядку, встановленому Митним кодексом України.

У випадках, передбачених статтею 258 цього Кодексу, копія постанови уповноваженої посадової особи у справі про адміністративне правопорушення вручається особі, щодо якої її винесено, на місці вчинення правопорушення.

По справах про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 174 і 191 цього Кодексу, щодо особи, якій вогнепальну зброю, а також бойові припаси ввірено у зв’язку з виконанням службових обов’язків або передано в тимчасове користування підприємством, установою, організацією, суд надсилає копію постанови, крім того, відповідному підприємству, установі або організації для відома і органу внутрішніх справ для розгляду питання про заборону цій особі користуватися вогнепальною зброєю.

Постанова суду про накладення адміністративного стягнення за адміністративне корупційне правопорушення у триденний строк з дня набрання нею законної сили направляється відповідному органу державної влади, органу місцевого самоврядування, керівникові підприємства, установи чи організації, державному чи виборному органу, власнику юридичної особи або уповноваженому ним органу для вирішення питання про притягнення особи до дисциплінарної відповідальності, усунення її згідно із законодавством від виконання функцій держави, якщо інше не передбачено законом, а також усунення причин та умов, що сприяли вчиненню цього правопорушення".

3. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131):

1) статтю 18 викласти в такій редакції:

"Стаття 18. Суб’єкт злочину

1. Суб’єктом злочину є фізична осудна особа, яка вчинила злочин у віці, з якого відповідно до цього Кодексу може наставати кримінальна відповідальність.

2. Спеціальним суб’єктом злочину є фізична осудна особа, яка вчинила у віці, з якого може наставати кримінальна відповідальність, злочин, суб’єктом якого може бути лише певна особа.

3. Службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

4. Службовими особами також визнаються посадові особи іноземних держав (особи, які обіймають посади в законодавчому, виконавчому або судовому органі іноземної держави, у тому числі присяжні засідателі, інші особи, які здійснюють функції держави для іноземної держави, зокрема для державного органу або державного підприємства), іноземні третейські судді, особи, уповноважені вирішувати цивільні, комерційні або трудові спори в іноземних державах у порядку, альтернативному судовому, посадові особи міжнародних організацій (працівники міжнародної організації чи будь-які інші особи, уповноважені такою організацією діяти від її імені), а також члени міжнародних парламентських асамблей, учасником яких є Україна, та судді і посадові особи міжнародних судів";

2) статті 353 та 358 викласти в такій редакції:

"Стаття 353. Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи

1. Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи, поєднане із вчиненням будь-яких суспільно небезпечних діянь, -

карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

2. Те саме діяння, пов’язане з використанням форменого одягу чи службового посвідчення працівника правоохоронного органу, -

карається обмеженням волі на строк до чотирьох років або позбавленням волі на строк до трьох років";

"Стаття 358. Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів

1. Підроблення посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, приватним нотаріусом, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов’язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою або збут такого документа, а також виготовлення підроблених печаток, штампів чи бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, інших офіційних печаток, штампів чи бланків з тією самою метою або їх збут -

караються штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.

2. Складання чи видача працівником юридичної особи будь-якої форми власності, який не є службовою особою, приватним підприємцем, аудитором, експертом, оцінювачем, адвокатом або іншою особою, яка здійснює професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг, завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення або надають певні права чи звільняють від обов’язків, підроблення з метою використання або збуту посвідчень, інших офіційних документів, що складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити, виготовлення підроблених офіційних печаток, штампів чи бланків з метою їх збуту або їх збут чи збут завідомо підроблених офіційних документів, у тому числі особистих документів особи, -

караються штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, -

караються обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

4. Використання завідомо підробленого документа -

карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.

Примітка. Під офіційним документом у цій статті та статтях 357 і 366 цього Кодексу слід розуміти документи, що містять зафіксовану на будь-яких матеріальних носіях інформацію, яка підтверджує чи посвідчує певні події, явища або факти, які спричинили чи здатні спричинити наслідки правового характеру, чи може бути використана як документи - докази у правозастосовчій діяльності, що складаються, видаються чи посвідчуються повноважними (компетентними) особами органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, юридичних осіб незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, а також окремими громадянами, у тому числі самозайнятими особами, яким законом надано право у зв’язку з їх професійною чи службовою діяльністю складати, видавати чи посвідчувати певні види документів, що складені з дотриманням визначених законом форм та містять передбачені законом реквізити";

3) назву розділу XVII Особливої частини викласти в такій редакції:

"Розділ XVII
ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ’ЯЗАНОЇ З НАДАННЯМ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ
";

4) статтю 364 викласти в такій редакції:

"Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

1. Зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, -

карається виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -

карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, якщо вони вчинені працівником правоохоронного органу, -

караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Примітка. 1. Службовими особами у статтях 364, 365, 368, 3682, 369 цього Кодексу є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Для цілей статей 364, 365, 368, 3682, 369 цього Кодексу до державних та комунальних підприємств прирівнюються юридичні особи, у статутному фонді яких відповідно державна чи комунальна частка перевищує 50 відсотків або становить величину, що забезпечує державі чи територіальній громаді право вирішального впливу на господарську діяльність такого підприємства.

2. Службовими особами також визнаються посадові особи іноземних держав (особи, які обіймають посади в законодавчому, виконавчому або судовому органі іноземної держави, у тому числі присяжні засідателі, інші особи, які здійснюють функції держави для іноземної держави, зокрема для державного органу або державного підприємства), а також іноземні третейські судді, особи, уповноважені вирішувати цивільні, комерційні або трудові спори в іноземних державах у порядку, альтернативному судовому, посадові особи міжнародних організацій (працівники міжнародної організації чи будь-які інші особи, уповноважені такою організацією діяти від її імені), члени міжнародних парламентських асамблей, учасником яких є Україна, та судді і посадові особи міжнародних судів.

3. Істотною шкодою у статтях 364, 3641, 365, 3651, 3652, 367, якщо вона полягає у завданні матеріальних збитків, вважається така шкода, яка в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

4. Тяжкими наслідками у статтях 364 - 367, якщо вони полягають у завданні матеріальних збитків, вважаються такі наслідки, які у двісті п’ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян";

5) доповнити статтею 3641 такого змісту:

"Стаття 3641. Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми

1. Зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, якщо це завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, -

карається штрафом від ста п’ятдесяти до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до одного року, або арештом на строк до трьох місяців, або обмеженням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років.

2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -

карається штрафом від чотирьохсот до дев’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Примітка. У статтях 3641, 3652, 3682, 3683, 3684, 3692 цього Кодексу під неправомірною вигодою слід розуміти грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, що їх без законних на те підстав обіцяють, пропонують, надають або одержують безоплатно чи за ціною, нижчою за мінімальну ринкову";

6) статтю 365 викласти в такій редакції:

"Стаття 365. Перевищення влади або службових повноважень

1. Перевищення влади або службових повноважень, тобто умисне вчинення службовою особою дій, які явно виходять за межі наданих їй прав чи повноважень, якщо вони завдали істотної шкоди охоронюваним законом правам, інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам, інтересам юридичних осіб, -

карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

2. Перевищення влади або службових повноважень, якщо воно супроводжувалося насильством або погрозою застосування насильства, застосуванням зброї чи спеціальних засобів або болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями, за відсутності ознак катування, -

карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, -

караються позбавленням волі на строк від семи до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від семисот п’ятдесяти до тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

7) доповнити статтями 3651 та 3652 такого змісту:

"Стаття 3651. Перевищення повноважень службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми

1. Перевищення повноважень, тобто умисне вчинення службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми дій, які явно виходять за межі наданих повноважень, якщо вони завдали істотної шкоди охоронюваним законом правам, інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам, інтересам юридичних осіб, -

карається виправними роботами на строк до одного року або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -

карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на строк від чотирьох до семи років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Стаття 3652. Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги

1. Зловживання своїми повноваженнями аудитором, нотаріусом, оцінювачем, іншою особою, яка не є державним службовцем, посадовою особою місцевого самоврядування, але здійснює професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг, у тому числі послуг експерта, арбітражного керуючого, незалежного посередника, члена трудового арбітражу, третейського судді (під час виконання цих функцій), з метою отримання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, якщо це завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам юридичних осіб, -

карається виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

2. Те саме діяння, вчинене стосовно неповнолітньої чи недієздатної особи, особи похилого віку або повторно, -

карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, -

караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна або без такої";

8) статті 366 - 368 викласти в такій редакції:

"Стаття 366. Службове підроблення

1. Складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів -

караються штрафом до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

2. Ті самі діяння, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, -

караються позбавленням волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 367. Службова недбалість

1. Службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб, -

карається штрафом від двохсот п’ятдесяти до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -

карається позбавленням волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Стаття 368. Одержання хабара

1. Одержання службовою особою в будь-якому вигляді хабара за виконання чи невиконання в інтересах того, хто дає хабара, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища -

карається штрафом від п’ятисот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до одного року, або арештом на строк до шести місяців, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

2. Одержання хабара у значному розмірі -

карається штрафом від семисот п’ятдесяти до однієї тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

3. Одержання хабара у великому розмірі або службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням хабара, -

карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

4. Одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, -

карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Примітка. 1. Хабарем у значному розмірі вважається такий, що у п’ять і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, у великому розмірі - такий, що у двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, в особливо великому розмірі - такий, що у п’ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

2. Службовими особами, які займають відповідальне становище, є особи, зазначені у пункті 1 примітки до статті 364, посади яких згідно зі статтею 25 Закону України "Про державну службу" віднесені до третьої, четвертої, п’ятої та шостої категорій, а також судді, прокурори і слідчі, керівники, заступники керівників органів державної влади та управління, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів та одиниць. Службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, є особи, зазначені в частині першій статті 9 Закону України "Про державну службу", та особи, посади яких згідно зі статтею 25 Закону України "Про державну службу" віднесені до першої та другої категорій.

3. Повторним у статті 368 цього Кодексу визнається злочин, вчинений особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів, передбачених цією статтею, або злочинів, передбачених статтями 3683, 3684, 369 цього Кодексу.

4. Вимаганням хабара визнається вимагання службовою особою хабара з погрозою вчинення або невчинення з використанням влади чи службового становища дій, які можуть завдати шкоди правам чи законним інтересам того, хто дає хабара, або умисне створення службовою особою умов, за яких особа вимушена дати хабара з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів";

9) доповнити статтями 3682 - 3684 такого змісту:

"Стаття 3682. Незаконне збагачення

1. Одержання службовою особою неправомірної вигоди у значному розмірі або передача нею такої вигоди близьким родичам за відсутності ознак хабарництва (незаконне збагачення) -

карається штрафом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

2. Незаконне збагачення, якщо його предметом була неправомірна вигода у великих розмірах, -

карається обмеженням волі на строк від двох до п’яти років або позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

3. Незаконне збагачення, якщо його предметом була неправомірна вигода в особливо великих розмірах, -

карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Примітка. Неправомірною вигодою у значному розмірі вважаються грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, що їх без законних на те підстав обіцяють, пропонують, надають або одержують безоплатно чи за ціною, нижчою за мінімальну ринкову, на суму, що перевищує сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, у великому розмірі - на суму, що перевищує двісті неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, в особливо великому розмірі - на суму, що перевищує п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 3683. Комерційний підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми

1. Пропозиція, надання або передача службовій особі юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди за вчинення дій чи бездіяльність з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто надає чи передає таку вигоду, або в інтересах третіх осіб -

карається штрафом від ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи організованою групою, -

караються штрафом від трьохсот п’ятдесяти до семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на строк до чотирьох років.

3. Одержання службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди за вчинення дій або бездіяльність з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто передає чи надає таку вигоду, або в інтересах третіх осіб -

карається штрафом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років.

4. Діяння, передбачене частиною третьою цієї статті, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб чи поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, -

карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

5. Особа, яка пропонувала, надала або передала неправомірну вигоду, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо стосовно неї мало місце вимагання неправомірної вигоди або якщо після пропозиції, надання чи передачі неправомірної вигоди вона добровільно заявила про те, що сталося, до порушення кримінальної справи щодо неї органу, наділеному законом правом порушувати кримінальну справу.

Примітка. 1. Повторним у статтях 3683 та 3684 визнається злочин, вчинений особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів, передбачених цими статтями, а так само статтями 368 та 369 цього Кодексу.

2. Вимаганням згідно з частиною четвертою статей 3683 та 3684 цього Кодексу визнається вимога надання, передачі неправомірної вигоди з погрозою вчинення дій або бездіяльності з використанням свого службового становища стосовно особи, яка надає, передає неправомірну вигоду, або умисне створення особою, яка виконує управлінські функції в юридичній особі приватного права, умов, за яких особа вимушена надати, передати неправомірну вигоду з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів.

Стаття 3684. Підкуп особи, яка надає публічні послуги

1. Пропозиція, надання, передача аудитору, нотаріусу, оцінювачу, іншій особі, яка не є державним службовцем, посадовою особою місцевого самоврядування, але здійснює професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг, у тому числі послуг експерта, арбітражного керуючого, незалежного посередника, члена трудового арбітражу, третейського судді (під час виконання цих функцій), неправомірної вигоди за вчинення дій або бездіяльність з використанням наданих їй повноважень в інтересах особи, яка пропонує, надає чи передає таку вигоду, або в інтересах третіх осіб -

караються штрафом від ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи організованою групою, -

караються штрафом від трьохсот п’ятдесяти до семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

3. Одержання аудитором, нотаріусом, експертом, оцінювачем, третейським суддею або іншою особою, яка здійснює професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг, а також незалежним посередником чи арбітром при розгляді колективних трудових спорів неправомірної вигоди за вчинення дій або бездіяльність з використанням наданих їй повноважень в інтересах особи, яка їх надає чи передає, -

карається штрафом від семисот п’ятдесяти до тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

4. Діяння, передбачене частиною третьою цієї статті, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб чи поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, -

карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

5. Особа, яка пропонувала, надала, передала неправомірну вигоду, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо стосовно неї мало місце вимагання неправомірної вигоди або якщо після пропозиції, надання чи передачі неправомірної вигоди вона добровільно заявила про те, що сталося, до порушення кримінальної справи щодо неї органу, наділеному законом правом порушувати кримінальну справу";

10) статтю 369 викласти в такій редакції:

"Стаття 369. Пропозиція або давання хабара

1. Пропозиція хабара -

карається штрафом від ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років.

2. Давання хабара -

карається штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до п’яти років.

3. Давання хабара, вчинене повторно, -

карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років із штрафом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та з конфіскацією майна або без такої.

4. Давання хабара службовій особі, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб -

карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

5. Давання хабара службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, або організованою групою осіб чи її учасником -

карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

6. Особа, яка пропонувала чи дала хабар, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо стосовно неї мало місце вимагання хабара або якщо після давання хабара вона добровільно заявила про те, що сталося, до порушення кримінальної справи щодо неї органу, наділеному законом правом порушувати кримінальну справу.

Примітка. Повторним у статті 369 визнається злочин, вчинений особою, яка раніше вчинила такий злочин або будь-який із злочинів, передбачених статтями 368, 3683 чи 3684 цього Кодексу";

11) доповнити статтею 3692 такого змісту:

"Стаття 3692. Зловживання впливом

1. Пропозиція або надання неправомірної вигоди особі, яка пропонує чи обіцяє (погоджується) за таку вигоду вплинути на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, -

карається штрафом від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до п’яти років.

2. Одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, або пропозиція здійснити вплив за надання такої вигоди -

карається штрафом від семисот п’ятдесяти до однієї тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.

3. Одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, -

карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Примітка. Особами, уповноваженими на виконання функцій держави, є особи, визначені в пунктах 1 - 3 частини першої статті 4 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції";

12) статтю 370 викласти в такій редакції:

"Стаття 370. Провокація хабара або комерційного підкупу

1. Провокація хабара або комерційного підкупу, тобто свідоме створення службовою особою обставин і умов, що зумовлюють пропонування або одержання хабара чи неправомірної вигоди, щоб потім викрити того, хто дав або отримав хабар або неправомірну вигоду, -

карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років, та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

2. Те саме діяння, вчинене службовою особою правоохоронних органів, -

карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років та зі штрафом від п’ятисот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

4. У Законі України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 52, ст. 490; 1995 р., N 34, ст. 268):

1) частину першу статті 16 викласти в такій редакції:

"На державних службовців поширюються обмеження, передбачені Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції";

2) статтю 22 доповнити частиною четвертою такого змісту:

"Відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою у разі вчинення ним корупційного правопорушення здійснюється у порядку, визначеному Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності одночасно із Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції".

2. Зміни, внесені до Кримінально-процесуального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., N 46, ст. 699), який визнано таким, що втратив чинність, відповідно до Закону України "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України щодо запобігання та протидії корупції" від 21 грудня 2010 року N 2808-VI, вважаються такими, що втратили чинність і виключені з текстів зазначених кодексів з 5 січня 2011 року.

 

Президент України 

В. ЯНУКОВИЧ 

м. Київ
7 квітня 2011 року
N 3207-VI
 

  


 


LAW OF UKRAINE

On Amending Certain Legislative Acts of Ukraine
Pertaining to Liability for Corruptive Offences

The Supreme Rada of Ukraine hereby r e s o l v e s:

І. To introduce amendments to the following legislative acts of Ukraine:

1. In the Code of Criminal Proceedings of Ukraine:

1) Add Article 272 of the following content:

"Article 272. Bringing to Justice upon Application from a Legal Entity

Where an action stipulated by Articles 3641, 3651 or 3652 of the Criminal Code of Ukraine caused damage exclusively to the interests of a private law legal entity irrespective of the organizational-legal form thereof, the institution of a criminal case shall be effectuated upon submission of an appropriate application by the owner (co-owner) of such legal entity, or with his/her consent. In other cases, bringing to justice of the guilty person shall be effectuated on general grounds";

2) Article 98 shall read:

"Article 98. Procedure for Institution of a Case

In the presence of causes and grounds set forth in Article 94 of this Code, public prosecutor, investigation officer, agency of inquiry, or judge shall be obliged to give a ruling on institution of a criminal case, with indications of the causes and grounds for the institution of the case, of the Article of criminal law the signs of which serve as grounds for the institution of the case, as well as of further direction of the case.

Cases set forth in Article 272 of the Code, shall be instituted by public prosecutors, investigation officers, or agencies of inquiry.

Where on the date of criminal case institution the person who committed the crime had been identified, the criminal case must be instituted against this person.

Cases set forth in part one of Article 27 of the Code, shall be instituted by judges, and in cases stipulated by part three of Article 27 of the Code, by public prosecutors.

Following the institution of a case:

1) The public prosecutor shall submit the case for the conduct of pretrial investigation or inquiry;

2) The investigation officer shall commence the pretrial investigation, and the agency of inquiry shall commence the inquiry;

3) The court shall assign for hearing the case pertaining to a crime set forth in part one of Article 27 of the Code";

3) Part one of Article 112 shall read:

"In cases pertaining to crimes stipulated by Articles 157, 158, 1581, 159, 1591, 160, 161, 162, 163, 166, and part 2 of Article 168, Articles 170, 171, 172, 173, 175, part 3 of Article 176, part 3 of Article 177, Articles 182, 183 and part 2 of Article 184, Article 209, part 3 of Article 229, Articles 233, 234, 235, 236, 237, 238, 244, 253, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 281, 335, 336, 338, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 364, 3641, 365, 3651, 3652, 366, 367, 368, 3682, 3683, 3684, 369, 3692, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 392, 397, 398, 399, 400, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 438, 439, 441, and 445 of the Criminal Code of Ukraine, as well as in all cases pertaining to crimes committed by public servants who hold positions of special responsibility as per part one of Article 9 of the Law of Ukraine "On Public Service", by persons whose positions are relegated to the first through third categories of positions; and by officers of law-enforcement bodies, the pretrial investigation shall be conducted by investigation officers of the public prosecutor’s offices. Upon ruling of the Prosecutor-General of Ukraine, a deputy thereof, an oblast public prosecutor, or public prosecutors granted similar status, investigation officers of a public prosecutor’s office may investigate also other crimes."

2. In the Code of Ukraine on Administrative Offences (Vidomosti Verkhovnoyi Rady URSR, 1984, Annex to No. 51, p. 1122):

1) Substitute in the second sentence of part one in Article 15, the word “offences” for the words "actions and other offences related to corruption";

2) Article 38 shall read:

"Article 38. Time Limits for the Imposition of Administrative Penalty

An administrative penalty may be imposed no later than within a period of two months from the date of commitment of an offence, and where the offence is continuing, no later than within a period of two months from the date of detection of the offence, with the exception of cases where the administrative offence cases stipulated in this Code are triable by court (judge).

If the administrative offence cases stipulated in this Code or other Laws are triable by court (judge), a penalty may be imposed no later than within a period of three months from the date of commitment of the offence, and where the offence is continuing, no later than within three months from the date of detection of the offence, apart from cases on administrative offences stipulated by part three of this Article.

Administrative penalty for the commitment of a corruptive offence may be imposed within a period of three months from the date of detection thereof, but no later than within a period of one year from the date of commitment thereof.

In case of refusal to institute criminal proceedings or of cessation of the criminal case, but in the presence of signs of an administrative offence in actions of the offender, administrative penalty may be imposed no later than within a period of one month from the date of adoption of the decision to refuse the institution of criminal case or to drop the case";

3) Add Chapter 13-А of the following content:

"Chapter 13-А
Administrative corruptive offenceS

Article 1722. Breach of Limitations on Use of Official Status

A breach by a person of statutory limitations on use of official powers and of the associated opportunities that resulted in gaining of illegal benefits in the amount not exceeding five tax-exempt minimum incomes of citizens, or in connection with accepting a promise / offer of such benefits for the person him/herself or for other persons 

shall entail the imposition of fine in the amount of fifty to one hundred and fifty tax-exempt minimum incomes of citizens, concurrently with confiscation of illegal gains in tangible form.

A breach by a person of statutory limitations on use of official powers and of the associated opportunities that resulted in gaining of illegal benefits in the amount not exceeding one hundred tax-exempt minimum incomes of citizens, or in connection with accepting a promise / offer of such benefits for the person him/herself or for other persons 

shall entail the imposition of fine in the amount of one hundred and fifty to five hundred tax-exempt minimum incomes of citizens, concurrently with confiscation of illegal gains in tangible form.

Notes. 1. Deemed “subjects of offences” in this Article shall be persons stipulated in Clauses 1  3 of part one in Article 4 of the Law of Ukraine "On Principles of Preventing and Counteracting Corruption."

2. In Articles 1722 and 1723, “illegal benefit” shall mean pecuniary funds or other assets, advantages, perks, services, and non-material assets that are without any legal grounds promised, offered, provided, or received, without payment or at a price below the minimum market price.

Article 1723. Offer or Provision of Illegal Benefit

Offer or provision to a public servant of illegal benefit directly to one person or other in the amount not exceeding five tax-exempt minimum incomes of citizens, including at a price below the minimum market price, 

shall entail the imposition of fine in the amount of fifty to one hundred and fifty tax-exempt minimum incomes of citizens.

Offer or provision to a public servant of illegal benefit directly to one person or other in the amount not exceeding one hundred tax-exempt minimum incomes of citizens, including at a price below the minimum market price, 

shall entail the imposition of fine in the amount of one hundred and fifty to five hundred tax-exempt minimum incomes of citizens.

Note. In this Article, “public servant” shall mean a person stipulated in Clauses 1  3 of part one in Article 4 of the Law of Ukraine "On Principles of Preventing and Counteracting Corruption."

Article 1724. Breach of Limitations on Plurality of Offices and on Simultaneous Engagement in Other Activities

A breach by a person of statutory limitations on engagement in entrepreneurial or other paid activities (apart from teaching, scientific, and creative activities, medical and judicial practice, and sports coaching practice) 

shall entail the imposition of fine in the amount of fifty to one hundred and fifty tax-exempt minimum incomes of citizens, concurrently with confiscation of income gained from entrepreneurial activities, or of remuneration for work performed other than at the public office.

A breach by a person of statutory limitations on membership in a managing body or a supervisory board of an enterprise or organization which is profit-making (apart from cases when a person performs the functions of managing the shares (stakes, equity) owned by the state, and represents the interests of the state on a company’s board (supervisory board) or in auditing commission of a company), 

shall entail the imposition of fine in the amount of one hundred to two hundred tax-exempt minimum incomes of citizens, concurrently with confiscation of income gained from such activities.

Note. Deemed “subjects of offences” in this Article shall be persons stipulated in Clause 1 of part one in Article 4 of the Law of Ukraine "On Principles of Preventing and Counteracting Corruption", with the exception of deputies of the Supreme Rada of the Autonomous Republic of Crimea, deputies of local councils (apart from those performing their functions in the relevant council on a permanent basis), members of the Higher Council of Justice (apart from those who work at the Higher Council of Justice on a permanent basis), and people’s assessors and jurors.

Article 1725. Breach of Statutory Limitations on Receiving Gifts (Donations)

Breach of statutory limitations on receiving gifts (donations) 

shall entail the imposition of fine in the amount of twenty five to fifty tax-exempt minimum incomes of citizens, concurrently with confiscation of such gift (donation).

Breach of statutory ban on receiving gifts (donations) 

shall entail the imposition of fine in the amount of fifty to one hundred tax-exempt minimum incomes of citizens, concurrently with confiscation of such gift (donation).

Note. Deemed “subjects of offences” in this Article shall be persons stipulated in Clause 1, sub-clauses "а" and "b" of clause 2 in part one of Article 4 of the Law of Ukraine "On Principles of Preventing and Counteracting Corruption."

Article 1726. Breach of Financial Supervision Requirements

Failure to submit, or late submission of the declaration on property, income, expenses, and obligations of a financial nature as stipulated by the Law of Ukraine "On Principles of Preventing and Counteracting Corruption", 

shall entail the imposition of fine in the amount of ten to twenty-five tax-exempt minimum incomes of citizens.

Failure to notify, or late notification on opening of a foreign currency account in a non-resident banking institution 

shall entail the imposition of fine in the amount of ten to twenty-five tax-exempt minimum incomes of citizens.

Note. Deemed “subjects of offences” in this Article shall be persons stipulated in Clause 1, sub-clause "а" of clause 2 in part one of Article 4 of the Law of Ukraine "On Principles of Preventing and Counteracting Corruption."

Article 1727. Breach of Requirements Pertaining to Notification on Conflict of Interests

Failure by a person to notify his/her direct superior in cases stipulated by law, on the existence of a conflict of interests 

shall entail the imposition of fine in the amount of fifty to one hundred tax-exempt minimum incomes of citizens.

Notes. 1. Deemed “subjects of offences” in this Article shall be persons stipulated in Clause 1, sub-clauses "а" and "b" of clause 2 in part one of Article 4 of the Law of Ukraine "On Principles of Preventing and Counteracting Corruption."

2. In this Article, “conflict of interests” shall mean the contradiction between personal interests of a person and that person’s official powers the existence of which may affect the objectivity or impartiality in taking decisions, as well as the acting or failure to act at the time of performing the official powers vested in that person.

Article 1728. Unlawful Use of Information Learned by a Person in Connection with the Performance of Official Functions

Unlawful disclosure or other use by a person in that person’s own interests, of information learned in connection with performance of official functions, 

shall entail the imposition of fine in the amount of fifty to one hundred tax-exempt minimum incomes of citizens.

Note. Deemed “subjects of offences” in this Article shall be persons stipulated in Clause 1 in part one of Article 4 of the Law of Ukraine "On Principles of Preventing and Counteracting Corruption."

Article 1729. Failure to Take Measures of Counteraction to Corruption

Failure to take measures of counteraction to corruption as required by law on the part of an official or an officer of a state authority, an official of local government or of a legal entity or of a structural subdivision thereof, where a corruptive offence has been detected 

shall entail the imposition of fine in the amount of fifty to one hundred tax-exempt minimum incomes of citizens”;

4) In Article 2123:

а) In paragraph one of part one:

Delete the word "and";

b) Add the words "and "On Principles of Preventing and Counteracting Corruption."

c) Delete the Note;

5) Article 221 shall read:

"Article 221. Rayon, District in City, and City or City-Rayon Courts (Judges)

Judges of rayon, district in city, and city or city-rayon courts shall hear cases on administrative offences stipulated by part one of Article 41, Articles 411 through 413, 421 through 423, part one of Article 44, Articles 441, 461, 462, 51, and 512, parts two, four, and five of Article 85, Articles 851, 88 through 882, 90, 91, 921, 961, 98, and 101 through 103, part one of Article 1061, Articles 1062 and 1071, part two of Article 112, parts three and six of Article 121, part four of Article 122, Articles 1222, 1224, and 1225, part three of Article 123, Article 124, part four of Article 127, part two of Article 1271, Article 130, part three of Article 133, Article 139, part four of Article 140, Article 146, part two of Article 154, Article 1551, parts one, three, and four of Article 156, Articles 160, 1602, 162, 1631 through 1634, 16312, 164, 1643, 1645 through 16414, 1661 through 1664, 1667 through 16612, 1722 through 1729, 173 through 1732, 174, and 1772, part three of Article 178, parts one, two, and three of Article 181, part two of Article 182, Articles 184 through 18511, 1865 through 1881, 18813, 18814, 18816, 18817, 18819, 18822, 18825, 18827, 18828, 18831, 18832, 18833, 18834, and 18835, part one of Article 1891, Articles 190, 191, 193, and 1951 through 1956, part one of Article 203, Articles 204 through 2061, and 2122 through 21220 of this Code, as well as cases on administrative offences committed by persons aged between sixteen and eighteen";

6) Add to Article 250 part two reading:

"In proceedings on cases of administrative offence stipulated by Articles 1722 through 1729 of this Code, the participation of public prosecutor in court hearing on the case shall be compulsory";

7) In part one of Article 255:

а) In clause 1:

Second paragraph shall read:

"bodies of internal affairs (part one of Article 44, Articles 441, 461, 462, 51, 512, and 92, part one of Article 1061, Article 1062, parts three and six of Article 121, parts three and four of Article 122, Articles 1222, 1224, and 1225, part three of Article 123, Article 124, part four of Article 127, Article 130, part three of Article 133, Article 136 (on road traffic offences), Article 139, part four of Article 140, Articles 148, 151, 152, 154, 155, 1552 through 1562, 159, 160, 1602, 162, 164 through 16411, 1651, 1652, 1722 through 1729, 173 through 1732, 174, Article 1751 (with the exception of offences committed in places banned by decisions of relevant village, settlement, or city council), Articles 176, 177, 178 through 1811, 1813 through 1852, 1854 through 1859, 186, 1861, 1863, 1865 through 187, 18828, and 189 through 196, part one of Article 203, Article 204, 205 through 2061, 2126, 2127, 2128, 21210, 21212, 21213, 21214, and 1220)";

Paragraph "bodies of the Security Service of Ukraine (Article 164 (as regards offences in the realm of economic activity the licenses for the conduct of which are issued by this Service)), Articles 1955, 2122 (apart from clause 9 of part one), 2125 and 2126, 21221 through 21233)" shall now read:

"bodies of the Security Service of Ukraine (Article 164 (as regards offences in the realm of economic activity the licenses for the conduct of which are issued by this Service)), Articles 1722 through 1729, 1955, 2122 (apart from clause 9 of part one), 2125 і 2126)";

Paragraph "bodies of the State Tax Service (Articles 512, 1551, 1631 through 1634, 16312, 164, 1645, and 1772)" shall now read:

"bodies of the State Tax Service (Articles 512, 1551, 1631 through 1634, 16312, 164, 1645, 1722 through 1729, and 1772)";

Paragraph "managing bodies of the Military Law and Order Service in the Armed Forces of Ukraine (on offences committed by military servicemen, persons subject to military service, and reservists in the period of training assembly (muster), as well as by employees of the Armed Forces of Ukraine during the performance of their service duties  Articles 44, 173, 174, 182, 1841, 185 and 1857)" shall now read:

"managing bodies of the Military Law and Order Service in the Armed Forces of Ukraine (on offences committed by military servicemen, persons subject to military service, and reservists in the period of training assembly (muster), as well as by employees of the Armed Forces of Ukraine during the performance of their service duties  Articles 44, 1722 through 1729, 173, 174, 178, 182, 1841, 185 and 1857)";

b) Clause 8 shall read:

"8) investigation officer, a person conducting an inquiry, public prosecutor or a person from the staff of the public prosecutor’s office authorized to do so (part four of Article 184, Article 1854, part two of Article 1856, Articles 1858 and 18511)";

c) Clause 11 shall read:

"11) public prosecutor or a person from the staff of the public prosecutor’s office authorized to do so by the public prosecutor (part two of Article 1271, Articles 1722 through 1729, 18832, 18835, and 2123)";

8) Article 257 shall read:

"Article 257. Dispatching the Report

The report shall be dispatched to the body (official) authorized to hear cases on administrative offences.

A report on commitment of an administrative corruptive offence together with other materials shall be within a period of three days from the date of drawing up thereof, dispatched to the local general jurisdiction court at the venue of the commitment of the corruptive offence.

Where the corruptive offence was committed by an official employed by the apparatus of a court, the report together with other materials shall be dispatched to a court of higher instance, for the purpose of determining jurisdiction.

The person who has drawn up a report on commitment of an administrative corruptive offence, shall simultaneously with dispatching the report to a court, dispatch to the public prosecutor, the state authority, the local government body, or the manager of the enterprise, establishment, or organization that employs the person who is being brought to justice, a notice on the drawing up of the report, with indication of the nature of the committed offence and of the law norm that has been breached";

9) Part two of Article 268 shall read:

"When a case is being heard on administrative offence stipulated by part one of Article 44, Articles 51, 146, 160, 1602, 1722 through 1729, and 173, part three of Article 178, Articles 185 and 1851, and Articles 1857and 187 of this Code, the attendance of the person who is brought to administrative justice, shall be compulsory. In case of failure to respond to a summons from a body of internal affairs or a judge of a rayon, district in city, city, or city-rayon court, the person concerned may be delivered to court by the body of internal affairs (the militia) in a compulsory process";

10) Article 277 shall read:

"Article 277. Time Limits for Hearing Cases of Administrative Offences

A case of administrative offence shall be heard within a period of fifteen days from the date of receipt by the body (official) authorized to hear the case, of the report on the administrative offence and of other materials of the case.

Cases of administrative offences stipulated by Article 422, part one of Article 44, Articles 441, 1061, 1062, 162, 173, 1731, 1732, 178, and 185, part one of Article 1853, Articles 1857, 18510, 18822, and 203 through 2061, shall be heard within one day; by Articles 146, 160, 1602, 1851, and 2127 through 21220, within a period of three days; by Articles 461, 51, 1669, 176 and 18834, within a period of three days; and by Articles 101 through 103 of this Code, within a period of seven days.

Laws of Ukraine may also stipulate different time limits for the hearing of administrative offence cases.

The duration of the time period stipulated for the hearing of administrative cases concerning administrative corruptive offences, shall be suspended by court where the person in respect to whom a report on administrative corruptive offence was drawn up, deliberately absconds from appearance in court, or is unable for a valid reason to appear (illness, a business trip or a mission, absence for medical treatment, on vacation etc.)";

11) Add Article 2772 of the following content:

"Article 2772. Notification on Case Hearing

A subpoena to appear in court shall be served on the person who is brought to administrative justice, no later than three days before the date of the court hearing of the case, and shall contain the indication of the date and venue of the case hearing.

Other persons taking part in proceedings on a case of administrative offence shall be notified of the date of hearing with the same time advance";

12) Article 285 shall read:

"Article 285. Pronouncement of Ruling on Case of Administrative Offence and Serving of Ruling Copy

The ruling shall be pronounced immediately after the end of hearing of the case. Copy of the ruling shall within a period of three days be served or dispatched to the person in whose respect the ruling was pronounced.

Within the same period, the copy of the ruling shall be served or dispatched to the injured person, upon his/her request.

Copy of the ruling shall be served against receipt. Where a copy of the ruling is dispatched, the appropriate note shall be made in the case file.

In cases of violations of customs rules, copy of a ruling shall be served on persons concerned, in accordance with the procedure established by the Customs Code of Ukraine.

In cases stipulated by Article 258 of this Code, the copy of ruling pronounced by the authorized official in a case of administrative offence shall be served on the person in respect of whom it was pronounced, at the venue of the commitment of the offence.

In cases of administrative offences stipulated by Articles 174 and 191 of this Code, concerning persons to whom firearms and ammunition have been entrusted in connection with the performance of service duties or given into temporary use by an enterprise, institution, or organization, the court shall in addition dispatch a copy of the ruling to the relevant enterprise, institution, or organization for information, and to the body of internal affairs for the purpose of considering the matter of prohibiting to that person the use of the firearms.

A court ruling on the imposition of an administrative penalty for the administrative corruptive offence shall within a period of three days from the date of the coming into force of the ruling, be dispatched to the relevant state authority, local government body, manager of the enterprise, institution, or organization, state or elected body, owner of the legal entity or a body authorized by him/her, for the resolution of the issue of bringing that person to disciplinary justice, his/her relief, pursuant to law, from the performance of state functions, unless otherwise provided by law, as well as for the elimination of causes and conditions that facilitated the commitment of this offence."

3. In the Criminal Code of Ukraine (Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, 2001, No. 2526, p. 131):

1) Article 18 shall read:

"Article 18. Subject of Crime

1. Subject of crime is the physical criminally sane person who committed the crime at the age beginning from which pursuant to this Code, criminal liability may fall due.

2. Special subject of crime is the physical criminally sane person who committed at the age beginning from from which criminal liability may fall due, a crime the subject of which may be solely a certain person.

3. Officials are the persons who permanently, temporarily, or by special authority perform the functions of representatives of state authorities or local government, as well as permanently or temporarily hold in the bodies of state authority, local government bodies, at enterprises, in institutions or organizations such positions as are related to the performance of organizational-dispositive or administrative-economic functions, or perform such functions by special authority accorded to the person by a state authority, a local government body, a central body of state management with a special status, an authorized body or an authorized official of an enterprise, institution, organization, court, or by law.

4. Deemed officials shall also be officials of foreign states (persons who hold positions in legislative, executive, or judicial bodies of foreign states including jurors, other persons who perform the functions of the state on behalf of a foreign state, in particular, on behalf of a state agency or a state enterprise), foreign arbitrators, persons who have powers to resolve civil, commercial, or labor disputes in foreign states according to procedures that constitute alternatives to judicial procedure; officials of international organizations (employees of an international organization or any other persons authorized by such organization to act on its behalf), as well as members of international parliamentary assemblies in which Ukraine participates, and judges and officers of international courts";

2) Articles 353 and 358 shall read:

"Article 353. Arbitrary Assumption of Powers or Rank of Officer

1. Arbitrary assumption of powers or rank of officer combined with the commitment of any socially dangerous actions, 

shall be punishable by fine in the amount of up to one hundred tax-exempt minimum incomes of citizens, or by imprisonment for a term of up to six months, or by restriction of freedom for a term of up to three years.

2. Same action involving the use of a uniform or a service certificate of an employee of a law-enforcement body, 

shall be punishable by restriction of freedom for a term of up to four year, or by imprisonment for a term of up to three years";

"Article 358. Forging of Documents, Seals, Stamps and Forms, Sale or Use of Forged Documents, Seals, and Stamps

1. Forging of a certificate or other official document issued or certified by an enterprise, institution, organization, citizen-entrepreneur, private notary, auditor, or other person vested with the right to issue or certify such documents, where such document provides with a right or relieves of obligations, with the purpose of use thereof by the forger or by other person, or sale of such document, as well as manufacture of forged seals, stamps, or forms of enterprises, institutions, or organizations irrespective of the form of ownership, and of other official seals, stamps, or forms with the same purpose, or sale thereof 

shall be punishable by fine in the amount of up to one hundred tax-exempt minimum incomes of citizens, or by imprisonment for a term of up to six months, or by restriction of freedom for a term of up to two years.

2. Drawing up or issuing by an employee of a legal entity of any form of ownership who is not an officer, a private entrepreneur, an auditor, an expert, an appraiser, a lawyer, or other person engaged in professional activity involving the rendering of public services, of a fortiori forged official documents that certify certain facts of legal importance, or provide certain rights, or relieve of obligations; forging with the purpose of use or sale of certificates, other official documents drawn up according to a form established by law and containing requisites stipulated by law; manufacture of forged official seals, stamps, or forms with the purpose of selling, or sale thereof, or sale of a fortiori forged official documents including personal papers of a person, 

shall be punishable by fine in the amount of up to two hundred tax-exempt minimum incomes of citizens, or by imprisonment for a term of three to six months, or by restriction of freedom for a term of up to three years.

3. Actions stipulated by parts one or two of this Article, committed repeatedly or by previous collusion of a group of persons, 

shall be punishable by restriction of freedom for a term of up to five years, or by imprisonment for the same term.

4. Use of an a fortiori forged document 

shall be punishable by fine in the amount of up to fifty tax-exempt minimum incomes of citizens, or by imprisonment for a term of up to six months, or by restriction of freedom for a term of up to two years.

Note. “Official document” in this Article and in Articles 357 and 366 of this Code means documents containing such information fixed on any material media that confirms or certifies certain events, occurrences, or facts that caused or are capable of causing consequences of a legal nature, or may be used as documentary evidence in law enforcement activities, which are drawn up, issued, or certified by authorized (competent) persons of state authorities, local government, associations of citizens, legal entities irrespective of the form of ownership and of organizational-legal form thereof, as well as by individual citizens including self-employed persons vested by law with the right, in connection with their professional or service activities, to draw up, issue, or certify certain types of documents drawn up in conformance to forms established by law and containing requisites stipulated by law";

3) The heading of section XVII of the Special Part shall read:

"Section XVII
CrimeS IN THE REALM OF service activitIES
and professional activitIES INVOLVING
THE RENDERING OF Public serviceS";

4) Article 364 shall read:

"Article 364. Abuse of Power or of Official Status

1. Abuse of power or of official status, that is, a deliberate, motivated by lucrative self-interest, or other personal interest, or interests of third parties, use by an official of power or of official status contrary to the interests of service, where such abuse caused substantial damage to the protected by law rights, freedoms, and interests of individual citizens, or state or public interests, or interests of legal entities, 

Shall be punishable by corrective labor for a term of up to two years, or by imprisonment for a term of up to six months, or by restriction of freedom for a term of up to three years, concurrently with deprivation of the right to hold certain positions, or to engage in certain activities, for a term of up to three years and with fine in the amount of two hundred and fifty to seven hundred and fifty tax-exempt minimum incomes of citizens.

2. Same action where it caused grave consequences, 

shall be punishable by imprisonment for a term of between three and six years concurrently with deprivation of the right to hold certain positions, or to engage in certain activities, for a term of up to three years and with fine in the amount of five hundred to one thousand tax-exempt minimum incomes of citizens.

3. Actions stipulated by part one or two of this Article, if committed by an employee of a law-enforcement body, 

shall be punishable by imprisonment for a term of between five and ten years concurrently with deprivation of the right to hold certain positions, or to engage in certain activities, for a term of up to three years and with confiscation of property.

Notes. 1. Officers for the purpose of Articles 364, 365, 368, 3682, and 369 of this Code are the persons who permanently, temporarily, or by special authority perform the functions of representatives of state authorities or local governments, as well as hold, permanently or temporarily, in state authorities, local government bodies, at state or municipal enterprises, in institutions or organizations, such positions as involve the performance of organizational-dispositive or administrative-economic functions, or perform such functions by special authority granted to the person by a state authority, local government body, central state executive body with a special status, authorized body or authorized person of an enterprise, institution, organization, court, or by law.

For the purpose of Articles 364, 365, 368, 3682, and 369 of this Code, conferred the status of state and municipal enterprises are legal entities in whose statutory fund the state or municipal stake, respectively, exceeds 50 percent, or constitutes the value that assures to the state or to the territorial community the right of decisive influence on the economic activity of such enterprise.

2. Also deemed officers shall be officials of foreign states (persons who hold positions in legislative, executive, or judicial bodies of foreign states including jurors, other persons who perform state functions on behalf of foreign states, in particular, of state bodies or state enterprises), as well as foreign arbitrators, persons authorized to settle civil, commercial, or labor disputes in foreign states in a procedure that is alternative to judicial procedure, officials of international organizations (employees of an international organization or any other persons authorized by such organization to act on its behalf), members of international parliamentary assemblies in which Ukraine participates, and judges and officials of international courts.

3. Deemed substantial damage in Articles 364, 3641, 365, 3651, 3652, and 367, where such damage consists in causing material losses, shall be such damage that exceeds by one hundred and more times the tax-exempt minimum income of citizens.

4. Deemed grave consequences in Articles 364 through 367, where such consequences consist in causing material losses, shall be such consequences that exceed by fifty and more times the tax-exempt minimum income of citizens";

5) Add Article 3641 of the following content:

"Article 3641. Abuse of Official Authority by an Officer of a Private Law Legal Entity Irrespective of Organizational-Legal Form

1. Abuse of official authority, that is, deliberate, with the purpose of gaining illegal benefits for him/herself or for other persons, use contrary to the interests of the private law legal entity concerned irrespective of the organizational-legal form thereof, by an officer of such legal entity of his/her authority, where such use caused substantial damage to the protected by law rights or interests of individual citizens, or state or community interests, or interests of legal entities, 

shall be punishable by fine in the amount of one hundred and fifty to four hundred tax-exempt minimum incomes of citizens, or by corrective labor for a term of up to one year, or by imprisonment for a term of up to three months, or by restriction of freedom for a term of up to two years, concurrently with deprivation of the right to hold certain positions or engage in certain activities for a term of up to two years.

2. Same action, if caused grave consequences, 

shall be punishable by fine in the amount of four hundred to nine hundred tax-exempt minimum incomes of citizens, or by detention for a term of up to six months, or by imprisonment for a term of three to six years, concurrently with deprivation of the right to hold certain positions or engage in certain activities for a term of up to three years.

Note. In Articles 3641, 3652, 3682, 3683, 3684, and 3692 of this Code “illegal benefit” means pecuniary funds or other assets, advantages, perks, services, or non-material assets that are without lawful grounds promised, offered, given, or received without payment or at a price below minimum market price";

6) Article 365 shall read:

"Article 365. Exceeding of Power or of Service Authority

1. Exceeding of power or of service authority, that is, deliberate commitment by an officer of actions that clearly transgress the limits of accorded rights or powers, where such actions caused substantial damage to the protected by law rights or interests of individual citizens, or state or community interests, or interests of legal entities, 

shall be punishable by corrective labor for a term of up to two years, or by restriction of freedom for a term of up to five years, or by imprisonment for a term of two to five years, concurrently with deprivation of the right to hold certain positions or engage in certain activities for a term of up to three years and with fine in the amount of two hundred and fifty to five hundred tax-exempt minimum incomes of citizens.

2. Exceeding of power or of official authority, if accompanied by violence or threats to use violence, by use of weapons or special means, or actions that are painful and such that insult personal dignity of the injured person, in the absence of the signs of torture, 

shall be punishable by imprisonment for a term of three to eight years, concurrently with deprivation of the right to hold certain positions or engage in certain activities for a term of up to three years and with fine in the amount of five hundred to one thousand tax-exempt minimum incomes of citizens.

3. Actions stipulated by part one or two of this Article, if caused grave consequences, 

shall be punishable by imprisonment for a term of seven to ten years, concurrently with deprivation of the right to hold certain positions or engage in certain activities for a term of up to three years and with fine in the amount of seven hundred and fifty to one thousand five hundred tax-exempt minimum incomes of citizens";

7) Add Articles 3651 and 3652 of the following content:

"Article 3651. Exceeding of Authority by an Officer of a Private Law Legal Entity Irrespective of Organizational-Legal Form

1. Exceeding of authority, that is, deliberate commitment by an officer of a private law legal entity irrespective of organizational-legal form of actions that clearly transgress the limits of accorded authority, where such actions caused substantial damage to the protected by law rights or interests of individual citizens, or state or community interests, or interests of legal entities,

shall be punishable by corrective labor for a term of up to one year, or by restriction of freedom for a term of up to three years, or by imprisonment for a term of up to three years, concurrently with deprivation of the right to hold certain positions or engage in certain activities for a term of up to three years.

2. Same action, if caused grave consequences, 

shall be punishable by restriction of freedom for a term of up to five years, or by imprisonment for a term of four to seven years, concurrently with deprivation of the right to hold certain positions or engage in certain activities for a term of up to three years.

Article 3652. Abuse of Authority by Persons Who Render Public Services

1. Abuse of their authority by an auditor, notary, appraiser, or other person who is a not a civil servant or an official of local government but engages in professional activities involving the rendering of public services including services of an expert, arbitration manager, independent broker, member of labor arbitration, or arbitrator (during the performance of these functions), with the purpose of gaining illegal benefit for him/herself or for other persons, if caused substantial damage to the protected by law rights or interests of individual citizens, or state or community interests, or interests of legal entities, 

shall be punishable by corrective labor for a term of up to two years, or by imprisonment for a term of up to six months, or by restriction of freedom for a term of up to three years, concurrently with deprivation of the right to hold certain positions or engage in certain activities for a term of up to three years.

2. Same action, committed in respect of a minor or a disabled person, a person of advanced age, or repeatedly, 

shall be punishable by restriction of freedom for a term of up to five years, or by imprisonment for a term of three to five years, concurrently with deprivation of the right to hold certain positions or engage in certain activities for a term of up to three years.

3. Actions stipulated by parts one or two of this Article, if caused grave consequences, 

shall be punishable by imprisonment for a term of five to eight years, concurrently with deprivation of the right to hold certain positions or engage in certain activities for a term of up to three years and with or without confiscation of property";

8) Articles 366 through 368 shall read:

"Article 366. Official Forgery

1. Drawing up, issuance by an officer of a fortiori fictitious official documents, entering to official documents of a fortiori fictitious data, other forging of official documents 

shall be punishable by fine in the amount of up to two hundred and fifty tax-exempt minimum incomes of citizens, or by restriction of freedom for a term of up to three years, concurrently with deprivation of the right to hold certain positions or engage in certain activities for a term of up to three years.

2. Same actions, if caused grave consequences, 

shall be punishable by imprisonment for a term of two to five years, concurrently with deprivation of the right to hold certain positions or engage in certain activities for a term of up to three years and with fine in the amount of two hundred and fifty to seven hundred and fifty tax-exempt minimum incomes of citizens.

Article 367. Official Negligence

1. Official negligence, that is, failure to perform or improper performance by an officer of his/her official duties because of unconscientious attitude thereto, that caused substantial damage to the protected by law rights or interests of individual citizens, or state or community interests, or interests of legal entities, 

shall be punishable by fine in the amount of two hundred and fifty to five hundred tax-exempt minimum incomes of citizens, or by corrective labor for a term of up to two years, or by restriction of freedom for a term of up to three years, concurrently with deprivation of the right to hold certain positions or engage in certain activities for a term of up to three years.

2. Same action, if caused grave consequences, 

shall be punishable by imprisonment for a term of two to five years, concurrently with deprivation of the right to hold certain positions or engage in certain activities for a term of up to three years and with or without fine in the amount of between two hundred and fifty and seven hundred and fifty tax-exempt minimum incomes of citizens.

Article 368. Acceptance of a Bribe

1. Acceptance by an officer, in any form, of a bribe for the performance or non-performance in the interests of the bribe-giver, or in the interests of a third party, of any action with the use of authority or official position entrusted to him/her, 

shall be punishable by fine in the amount five hundred to seven hundred and fifty tax-exempt minimum incomes of citizens, or by corrective labor for a term of up to one year, or by detention for a term of up to six months, concurrently with deprivation of the right to hold certain positions or engage in certain activities for a term of up to three years.

2. Acceptance of a bribe in substantial amount 

Shall be punishable by fine in the amount of seven hundred and fifty to one thousand five hundred tax-exempt minimum incomes of citizens, or by imprisonment for a term of two to five years, concurrently with deprivation of the right to hold certain positions or engage in certain activities for a term of up to three years.

3. Acceptance of a bribe in large amount, or by an officer who occupies a position of responsibility, or in previous collusion of a group of persons, or repeatedly, or combined with the demanding of bribe, 

shall be punishable by imprisonment for a term of five to ten years, concurrently with deprivation of the right to hold certain positions or engage in certain activities for a term of up to three years and with confiscation of property.

4. Acceptance of a bribe in especially large amount, or by an officer who occupies a position of special responsibility, 

shall be punishable by imprisonment for a term of eight to twelve years, concurrently with deprivation of the right to hold certain positions or engage in certain activities for a term of up to three years and with confiscation of property.

Notes. 1. Deemed a ‘bribe in substantial amount” shall be such bribe that exceeds by five and more times the tax-exempt minimum income of citizens, “in large amount”, such bribe that exceeds by two hundred and more times the tax-exempt minimum income of citizens, and “in especially large amount”, such bribe that exceeds by five hundred and more times the tax-exempt minimum income of citizens.

2. Officers who hold a position of responsibility are persons stipulated by Clause 1 of the Note to Article 364, whose positions according to Article 25 of the Law of Ukraine "On Public Service" were rated among the third, fourth, fifth, and sixth categories, as well as judges, public prosecutors and investigation officers, heads and deputy heads of the bodies of state authority and management, of local government bodies, and of structural subdivisions and units thereof. Officers who hold a position of special responsibility are persons stipulated in part one of Article 9 of the Law of Ukraine "On Public Service", and persons whose positions according to Article 25 of the Law of Ukraine "On Public Service", were rated among the first and second categories.

3. “Repeated” in Article 368 of this Code means a crime committed by a person who already committed before any of the crimes stipulated by this Article, or crimes stipulated by Articles 3683, 3684, and 369 of this Code.

4. “Demanding bribe” means demanding on the part of an officer of a bribe accompanied by a threat to perform or not to perform, with the use of authority or official position, such actions as may inflict damage to the rights or legitimate interests of the bribe-giver, or a deliberate creation by an officer of conditions where a person is forced to give bribe in order to forestall harmful consequences in respect to his/her rights and legitimate interests";

9) Add Articles 3682 through 3684 of the following content:

"Article 3682. Unlawful Enrichment

1. Obtainment by an officer of illegal benefit in substantial amount or transfer by the officer of such benefit to close relatives, in the absence of signs of bribery (unlawful enrichment) 

shall be punishable by fine in the amount of five hundred to one thousand tax-exempt minimum incomes of citizens, or by restriction of freedom for a term of up to two years, concurrently with deprivation of the right to hold certain positions or engage in certain activities for a term of up to three years.

2. Unlawful enrichment where the object of it was illegal benefit in large amount, 

shall be punishable by restriction of freedom for a term of two to five years, or by imprisonment for a term of three to five years, concurrently with deprivation of the right to hold certain positions or engage in certain activities for a term of up to three years.

3. Unlawful enrichment where the object of it was illegal benefit in especially large amount, 

shall be punishable by imprisonment for a term of five to ten years, concurrently with deprivation of the right to hold certain positions or engage in certain activities for a term of up to three years and with confiscation of property.

Note. Deemed “illegal benefit in substantial amount” shall be pecuniary funds or other assets, advantages, perks, services, and non-material assets that are without lawful grounds promised, offered, provided, or received without payment or at a price below the minimum market price, in the amount that exceeds one hundred tax-exempt minimum incomes of citizens, in large amount, in the amount that exceeds two hundred tax-exempt minimum incomes of citizens, and in especially large amount, in the amount that exceeds five hundred tax-exempt minimum incomes of citizens.

Article 3683. Commercial Subornation of an Officer of a Private Law Legal Entity Irrespective of Organizational-Legal Form

1. Offer, provision, or transfer to an officer of a private law legal entity irrespective of organizational-legal form, of illegal benefit for the performance of actions or lack of action with the use of entrusted authority in the interests of those who provides or transfers such benefit, or in the interests of third parties 

shall be punishable by fine in the amount of one hundred to two hundred and fifty tax-exempt minimum incomes of citizens, or by restriction of freedom for a term of up to two years.

2. Same actions committed repeatedly or in previous collusion by a group of persons or by an organized group, 

shall be punishable by fine in the amount of three hundred and fifty to seven hundred tax-exempt minimum incomes of citizens, or by restriction of freedom for a term of up to four years, or by imprisonment for a term of up to four years.

3. Acceptance by an officer of a private law legal entity irrespective of organizational-legal form, of illegal benefit for the performance of actions or lack of action with the use of entrusted authority in the interests of those who provides or transfers such benefit, or in the interests of third parties 

shall be punishable by fine in the amount of five hundred to one thousand tax-exempt minimum incomes of citizens, or by restriction of freedom for a term of up to five years, or by imprisonment for a term of up to three years, concurrently with deprivation of the right to hold certain positions or engage in certain activities for a term of up to two years.

4. Actions stipulated by part three of this Article, committed repeatedly or in previous collusion by a group of persons, or accompanied by demanding of illegal benefit, 

shall be punishable by imprisonment for a term of three to seven years, concurrently with deprivation of the right to hold certain positions or engage in certain activities for a term of up to three years and with confiscation of property.

5. A person who offered, provided, or transferred illegal benefit, shall be relieved of criminal liability if in respect to him/her the demanding of illegal benefit took place, or if after the offer, provision, or transfer of the illegal benefit, the person voluntarily reported on the occurrence, prior to the institution of criminal case against this person, to a body vested by law with the right to institute criminal case.

Notes. 1. Deemed “repeated” in Articles 3683 and 3684 shall be a crime committed by a person who previously committed any of the crimes stipulated by this Article, as well as by Articles 368 and 369 of this Code.

2. Deemed “demanding” in accordance with part four of Articles 3683 and 3684 of this Code shall be the demand to provide or transfer illegal benefit accompanied with a threat to perform or not to perform actions with the use of official authority, addressed to the person who provides or transfers illegal benefit, or the deliberate creation by the person who performs managing functions in a private law legal entity, of conditions under which a person is forced to provide or transfer illegal benefit in order to forestall harmful consequences to his/her rights and legitimate interests.

Article 3684. Subornation of Person Rendering Public Services

1. Offer, provision, or transfer to an auditor, notary, appraiser, or other person who is not a state officer or an official of local government, but performs professional activities involving the rendering of public services including services of expert, arbitration manager, independent broker, member of labor arbitration tribunal, or arbitrator (during the performance of these functions), of illegal benefit for the performance of actions or lack of action with the use of entrusted authority in the interests of the person who offers, provides, or transfers such benefit, or in the interests of third parties 

shall be punishable by fine in the amount of one hundred to two hundred and fifty tax-exempt minimum incomes of citizens, or by restriction of freedom for a term of up to two years.

2. Same actions committed repeatedly, or in previous collusion by a group of persons or by an organized group, 

shall be punishable by fine in the amount of three hundred and fifty to seven hundred tax-exempt minimum incomes of citizens, or by restriction of freedom for a term of up to five years, or by imprisonment for a term of up to three years.

3. Acceptance by an auditor, notary, expert, appraiser, arbitrator or other person who engages in professional activities involving the rendering of public services, as well as by an independent broker or arbitrator in deliberations on collective labor disputes, of illegal benefit for the performance of actions or lack of action with the use of entrusted authority in the interests of the person who provides or transfers such benefit, 

shall be punishable by fine in the amount of seven hundred and fifty to one thousand five hundred tax-exempt minimum incomes of citizens, or by imprisonment for a term of two to five years, concurrently with deprivation of the right to hold certain positions or engage in certain activities for a term of up to three years.

4. An action stipulated by part three of this Article, committed repeatedly or in previous collusion by a group of persons or accompanied with demanding of illegal benefit, 

shall be punishable by imprisonment for a term of four to eight years, concurrently with deprivation of the right to hold certain positions or engage in certain activities for a term of up to three years and with confiscation of property.

5. A person who offered, provided, or transferred illegal benefit, shall be relieved of criminal liability if in respect to him/her the demanding of illegal benefit took place, or if after the offer, provision, or transfer of the illegal benefit, the person voluntarily reported on the occurrence, prior to the institution of criminal case against this person, to a body vested by law with the right to institute criminal case";

10) Article 369 shall read:

"Article 369. Offer or Giving of Bribe

1. Offer of bribe 

shall be punishable by fine in the amount of one hundred to two hundred and fifty tax-exempt minimum incomes of citizens, or by restriction of freedom for a term of up to two years.

2. Giving of bribe 

shall be punishable by fine in the amount of two hundred and fifty to seven hundred and fifty tax-exempt minimum incomes of citizens, or by restriction of freedom for a term of two to five years.

3. Giving of bribe committed repeatedly, 

shall be punishable by imprisonment for a term of three to six years, concurrently with fine in the amount of between five hundred and one thousand tax-exempt minimum incomes of citizens and with or without confiscation of property.

4. Giving of bribe to an officer who occupies a position of responsibility, or in previous collusion of a group of persons 

shall be punishable by imprisonment for a term of four to eight years, with or without confiscation of property.

5. Giving of bribe to an officer who occupies a position of special responsibility, or by an organized group of persons, or by a member of such group 

shall be punishable by imprisonment for a term of five to ten years, with or without confiscation of property.

6. A person who offered or gave bribe, shall be relieved of criminal liability if in respect to him/her the demanding of bribe took place, or if after the giving of bribe, the person voluntarily reported on the occurrence, prior to the institution of criminal case against this person, to a body vested by law with the right to institute criminal case.

Note. “Repeated” in Article 369 means a crime committed by a person who previously committed such crime or any of the crimes stipulated by Articles 368, 3683 or 3684 of this Code";

11) Add Article 3692 of the following content:

"Article 3692. Abuse of Influence

1. Offer or provision of illegal benefit to a person who offers or promises (consents) for such benefit to influence the adoption of a decision by a person who is authorized to perform state function, 

shall be punishable by fine in the amount of two hundred to five hundred tax-exempt minimum incomes of citizens, or by restriction of freedom for a term of two to five years.

2. Acceptance of illegal benefit for influencing the adoption of a decision by a person who is authorized to perform state function, or offer to exert such influence for the provision of such benefit 

shall be punishable by fine in the amount of seven hundred and fifty to one thousand five hundred tax-exempt minimum incomes of citizens, or by imprisonment for a term of two to five years.

3. Acceptance of illegal benefit for influencing the adoption of a decision by a person who is authorized to perform state function, combined with demanding such benefit, 

shall be punishable by imprisonment for a term of three to eight years with confiscation of property.

Note. Persons authorized to perform state function are persons stipulated in clauses 1 through 3 in part one of Article 4 of the Law of Ukraine "On Principles of Preventing and Counteracting Corruption";

12) Article 370 shall read:

"Article 370. Provocation of a Bribe or of Commercial Subornation

1. Provocation of a bribe or of commercial subornation, that is, deliberate creation by an officer of circumstances and conditions that call forth the offering or acceptance of a bribe or illegal benefit, in order to subsequently expose the person who gave or received the bribe or illegal benefit, 

shall be punishable by restriction of freedom for a term of up to five years, or by imprisonment for a term of two to five years, concurrently with fine in the amount of two hundred and fifty to five hundred tax-exempt minimum incomes of citizens.

2. Same action, committed by an officer of law-enforcement bodies, 

shall be punishable by imprisonment for a term of three to seven years, concurrently with fine in the amount of five hundred to seven hundred and fifty tax-exempt minimum incomes of citizens."

4. In the Law of Ukraine "On Public Service" (Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, 1993, No. 52, p. 490; 1995, No. 34, p. 268):

1) Part one of Article 16 shall read:

"Limitations stipulated by the Law of Ukraine "On Principles of Preventing and Counteracting Corruption", shall extend to state officials";

2) Add part four to Article 22 of the following content:

"Discharge of a state official from the performance of his/her duties ex officio in case of commitment of a corruptive offence shall be effectuated according to the procedure established by the Law of Ukraine "On Principles of Preventing and Counteracting Corruption”".

ІІ. Final Provisions

1. This Law shall come into force simultaneously with the Law of Ukraine "On Principles of Preventing and Counteracting Corruption".

2. Amendments introduced to the Code of Criminal proceedings of Ukraine, the Code of Ukraine on Administrative Offences, and the Criminal Code of Ukraine by the Law of Ukraine "On Amending Certain Legislative Acts of Ukraine Pertaining to Liability for Corruptive Offences" (Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, 2009, No. 46, p. 699) which was invalidated pursuant to the Law of Ukraine No. 2808VI of December 21, 2010 "On Invalidating Certain Laws of Ukraine Pertaining to Preventing and Counteracting Corruption", shall be deemed invalid and deleted from the texts of said Codes from January 05, 2011.

V. LYTVYN,
Chairperson, the Supreme Rada of Ukraine

The City of Kyiv,
April 07, 2011
No. 3207VІ