(044) 486–71–56 – Пряма телефонна лінія для допомоги жителям Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської областей та з питань діяльності Міністерства юстиції і підпорядкованих органів.         0–800–213–103 – телефонний номер системи безоплатної правової допомоги для людей, які зазнали кримінального або адміністративного переслідування. Дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні.         «Гаряча» телефонна лінія для працівників органів юстиції АР Крим. Звертатися можна за телефоном: (044) 486-71-56.         До уваги неурядових організацій, вищих навчальних закладів та інших установ! Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини розроблено анкету для осіб, постраждалих внаслідок порушення їх прав, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Російською Федерацією на окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також у Донецькій та Луганській областях України, та методичні рекомендації для її заповнення.         До уваги осіб, які бажають звернутися до Європейського суду з прав людини! У зв'язку зі змінами, внесеними до Правила 47 Регламенту Європейського суду з прав людини, з 01 січня 2016 року було оновлено формуляр заяви та пояснювальну нотатку для його заповнення. З вказаними документами Ви можете ознайомитись у рубриці «Захист інтересів держави в Європейському суді» на офіційному сайті Міністерства юстиції України
Розпочав роботу новий сайт Міністерства юстиції України >>
Міністр юстиції України Петренко Павло Дмитрович
Петренко Павло Дмитрович
Міністр юстиції України

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 923 „Про затвердження Положення про Вищу кваліфікаційну комісію нотаріату”

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 31 серпня 2011 р. N 923
Київ

Про затвердження Положення про Вищу кваліфікаційну комісію нотаріату

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
 від 30 січня 2013 року N 54,
 від 26 вересня 2013 року N 714,
від 11 червня 2014 року N 179

Відповідно до статті 10 Закону України "Про нотаріат" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про Вищу кваліфікаційну комісію нотаріату, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

 • постанову Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2006 р. N 1689 "Про затвердження Положення про Вищу кваліфікаційну комісію нотаріату" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 50, ст. 3314);

 • пункт 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 р. N 161 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 17, ст. 515).

3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2012 року.

Прем'єр-міністр УкраїниМ. АЗАРОВ


Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 серпня 2011 р. N 923

ПОЛОЖЕННЯ
про Вищу кваліфікаційну комісію нотаріату

1. Це Положення визначає завдання, функції та порядок діяльності Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату (далі - Комісія), яка утворюється при Мін'юсті.

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, цим Положенням, а також наказами Мін'юсту.

3. Основними завданнями Комісії є:

 • визначення рівня професійної підготовленості осіб, які мають намір займатися нотаріальною діяльністю;

 • вирішення питання про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю.

 • 4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

  • розглядає подання Головного управління юстиції Мін'юсту в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі (далі - головні управління юстиції) про допуск осіб, які мають намір скласти кваліфікаційний іспит на право на зайняття нотаріальною діяльністю, до його складення;

  • забезпечує проведення кваліфікаційного іспиту на право на зайняття нотаріальною діяльністю;

  • розглядає подання головних управлінь юстиції або Нотаріальної палати України про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю.

  (абзац четвертий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
   постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 р. N 54)

  5. До складу Комісії входить чотири представники Мін'юсту та сім нотаріусів України, делегованих Нотаріальною палатою України.

  Нотаріус може бути делегований до Комісії за умови, що:

  • він не був членом попередніх складів Комісії;

  • він має безперервний стаж роботи нотаріусом не менш як 15 років;

  • щодо нього не застосовувалися дисциплінарні стягнення (державний нотаріус) або його діяльність не зупинялася (приватний нотаріус) у зв'язку з допущеними порушеннями законодавства.

  (пункт 5 у редакції постанов Кабінету
   Міністрів України від 26.09.2013 р. N 714,
  від 11.06.2014 р. N 179)

  6. Головою Комісії є Міністр юстиції.

  Заступник голови Комісії обирається з числа її членів на першому засіданні Комісії шляхом відкритого голосування.

  7. Голова Комісії організовує роботу Комісії, розподіляє обов'язки між її членами.

  8. Секретар Комісії призначається з числа представників Мін'юсту.

  Секретар Комісії забезпечує підготовку та проведення засідань Комісії, ведення протоколів засідань, ведення обліку та зберігання справ.

  9. Члени Комісії звільняються на час її роботи від виконання службових обов'язків із збереженням середнього заробітку.

  10. Засідання Комісії проводиться у разі потреби. Дату, час і місце проведення засідання Комісії визначає її голова.

  11. Секретар Комісії не пізніше ніж за 10 днів до проведення засідання повідомляє членам Комісії і заінтересованим особам про дату і час його проведення.

  12. Засідання Комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів.

  13. Засідання Комісії проводить її голова, а у разі його відсутності заступник голови Комісії.

  14. Комісія приймає рішення більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії.

  У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.

  Рішення викладається в письмовій формі, підписується головуючим на засіданні та членами Комісії, які брали участь у засіданні.

  15. Комісія має право в межах своїх повноважень одержувати на свій запит необхідну інформацію від головних управлінь юстиції, а також інших державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності та їх посадових осіб.

  16. Член Комісії має право:

  • ознайомлюватися з матеріалами, поданими на її розгляд;

  • брати участь у вивченні матеріалів справи та їх перевірці;

  • заявляти клопотання, висловлювати власну думку з питань, що розглядаються;

  • брати участь у прийнятті рішення шляхом голосування;

  • висловлювати окрему думку, оформлену в письмовому вигляді.

  17. Член Комісії зобов'язаний:

  • заявити про самовідвід у випадках, передбачених цим Положенням;

  • виконувати доручення голови Комісії в межах, передбачених цим Положенням.

  18. Член Комісії не може брати участь у розгляді питання та прийнятті рішення і підлягає відводу (самовідводу), якщо:

  • він є членом сім'ї або близьким родичем особи, щодо якої розглядається питання;

  • стало відомо про інші обставини, які можуть вплинути на об'єктивність та неупередженість члена Комісії.

  19. Відвід члену Комісії може заявити особа, щодо якої розглядається питання.

  Відвід з обґрунтуванням його причин надсилається Комісії у формі письмової заяви. Головуючий на засіданні зобов'язаний ознайомити члена Комісії із заявою про його відвід.

  20. Рішення про відвід (самовідвід) члена Комісії приймається більшістю присутніх на засіданні її членів, крім члена Комісії, стосовно якого вирішується питання щодо відводу (самовідводу).

  У разі рівного розподілу голосів рішення про відвід (самовідвід) вважається прийнятим. Член Комісії, якому заявлено відвід, має право дати пояснення з приводу відводу.

  21. Розгляд питання на засіданні Комісії починається із заслуховування доповіді члена Комісії, який попередньо вивчав подання відповідного головного управління юстиції або Нотаріальної палати України, після чого заслуховуються присутні на засіданні Комісії особи, а також вивчаються та аналізуються необхідні документи.

  (абзац перший пункту 21 із змінами, внесеними згідно з
   постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 р. N 54)

  Під час засідання Комісії секретар веде протокол, який підписують головуючий на засіданні та секретар.

  22. За результатами розгляду питання Комісія може ухвалити рішення про:

  • 1) допуск або відмову в допуску до складення кваліфікаційного іспиту на право на зайняття нотаріальною діяльністю;

  • 2) видачу або відмову у видачі Мін'юстом свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю;

  • 3) допуск або відмову в допуску до складення нового кваліфікаційного іспиту особою, яка протягом трьох років після отримання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю не провадила приватну нотаріальну діяльність і не працювала нотаріусом, консультантом державної нотаріальної контори чи помічником (консультантом) приватного нотаріуса, не була посадовою особою, яка здійснює керівництво та контроль за діяльністю нотаріату;

  • 4) підтвердження або непідтвердження кваліфікації особою, зазначеною у підпункті 3 цього пункту;

  • 5) анулювання або відмову в анулюванні свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю.

  23. Регламент роботи Комісії затверджується Комісією.

  24. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення діяльності Комісії здійснює Мін'юст.

  ____________