(044) 486–71–56 – Пряма телефонна лінія для допомоги жителям Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської областей та з питань діяльності Міністерства юстиції і підпорядкованих органів.         0–800–213–103 – телефонний номер системи безоплатної правової допомоги для людей, які зазнали кримінального або адміністративного переслідування. Дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні.         «Гаряча» телефонна лінія для працівників органів юстиції АР Крим. Звертатися можна за телефоном: (044) 486-71-56.         До уваги неурядових організацій, вищих навчальних закладів та інших установ! Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини розроблено анкету для осіб, постраждалих внаслідок порушення їх прав, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Російською Федерацією на окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також у Донецькій та Луганській областях України, та методичні рекомендації для її заповнення.         До уваги осіб, які бажають звернутися до Європейського суду з прав людини! У зв'язку зі змінами, внесеними до Правила 47 Регламенту Європейського суду з прав людини, з 01 січня 2016 року було оновлено формуляр заяви та пояснювальну нотатку для його заповнення. З вказаними документами Ви можете ознайомитись у рубриці «Захист інтересів держави в Європейському суді» на офіційному сайті Міністерства юстиції України
Розпочав роботу новий сайт Міністерства юстиції України >>
Міністр юстиції України Петренко Павло Дмитрович
Петренко Павло Дмитрович
Міністр юстиції України

ПРОТОКОЛ № 5 засідання Координаційної ради з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу від 9 лютого 2009 року

 

ПРОТОКОЛ № 5
засідання Координаційної ради з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу

м. Київ

від 9 лютого  2009 р.

 
Засідання проводила:  Голова Координаційної ради з адаптації законодавства України до законодавства ЄС, Прем’єр-міністр України Тимошенко Ю.В.  
Присутні:                        члени Координаційної ради з адаптації законодавства України до законодавства ЄС, особи, уповноважені на виконання обов’язків членів Координаційної ради у разі їх відсутності, інші запрошені згідно з додатком

 

1.       Схвалити в цілому проект доповіді про стан виконання у 2008 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу (далі – Загальнодержавна програма).

Секретаріату Кабінету Міністрів у тижневий термін оформити доповідь та в установленому порядку подати до Верховної Ради України.

2.       Мін’юсту разом з заінтересованими органами виконавчої влади та з урахуванням пропозицій Секретаріату Кабінету Міністрів доопрацювати проект плану заходів з виконання у 2009 році Загальнодержавної програми, погодити з Комітетом Верховної Ради з питань європейської інтеграції та в установленому порядку внести на розгляд Кабінету Міністрів.

3.       Мін’юсту разом з іншими центральними органами виконавчої влади вжити вичерпних заходів щодо усунення системних недоліків в процесі планування заходів з виконання Загальнодержавної програми, в т.ч. опрацювати та внести пропозиції щодо планування головними розробниками основних етапів підготовки нормативно-правових актів, які визначаються щорічними планами заходів з виконання Загальнодержавної програми.

4.       Центральним органам виконавчої влади, відповідальним за організацію роботи з адаптації законодавства України до законодавства ЄС, при підготовці звітів Мін’юсту про роботу з адаптації законодавства України до законодавства ЄС:

забезпечити подання змістовної інформації про заходи, вжиті для належної і вчасної підготовки проектів нормативно-правових актів, у т.ч. про створення робочих груп, етапи погодження проектів із заінтересованими органами виконавчої влади, розгляд проектів на засіданнях урядових комітетів та Уряду, реквізити документів, пов’язані з цими заходами тощо;  

дотримуватися положень розробленої Мін’юстом Методики оцінки результативності роботи центральних органів виконавчої влади з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу (додається).

Мін’юсту забезпечити подання до 20 січня та 20 вересня на розгляд Координаційної ради інформації про оцінку результативності роботи центральних органів виконавчої влади з адаптації законодавства України до законодавства ЄС.

5.       Мін'юсту разом з Мінфіном та Держказначейством завершити роботу щодо визначення порядку розповсюдження на безоплатній основі результатів порівняльно-правових досліджень, виданих окремими публікаціями, визначивши при цьому перелік органів влади, яким обов’язково мають надсилатися примірники публікацій.

6.       Узгодити позиції та доопрацювати:

Мінприроди разом із МОЗ, Мінпромполітики, Мінтрансзв’язку та Мін’юстом – проект Закону України „Про внесення змін до статті 13 Закону України „Про охорону атмосферного повітря” з урахуванням положень директив Європейського Парламенту та Ради ЄС від 25 червня 2002 р. №2002/49/ЄС та від 8 травня 2000 р. №2000/14/ЄС;

Мінпромполітики разом із МОЗ, Держспоживстандартом та Мін’юстом – технічний регламент про косметичні вироби;

Держспоживстандарту разом із МОЗ, Мінжитлокомунгоспом та Мін’юстом – технічні регламенти про питну воду, призначену для споживання людиною та про природні мінеральні води;

Мінприроди разом із Держспоживстандартом, Мінтрансзв’язку та Мін’юстом – технічний регламент про портові споруди для приймання утворюваних на суднах відходів і залишків вантажів.

7.       Мін’юсту забезпечити планування перекладу актів acquis communautaire з урахуванням планів заходів з виконання Загальнодержавної програми та подання Координаційній раді орієнтовного плану перекладу актів acquis communautaire на українську мову разом з проектом плану заходів на 2009 рік.

8.       Визнати незадовільною роботу центральних органів виконавчої влади щодо здійснення аналізу наслідків впровадження рекомендацій щодо приведення законодавства України у відповідність до актів acquis communautaire, визначених у додатках до проекту Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, та рекомендацій, підготовлених в рамках виконання Загальнодержавної програми.

9.       Мін’юсту, Мінекономіки підготувати та у місячний термін надіслати заінтересованим органам виконавчої влади:

пропозиції щодо заходів, яких необхідно вжити для реалізації рекомендацій про приведення законодавства України у відповідність до  актів acquis communautaire згідно з Загальнодержавною програмою та додатками до проекту Угоди про асоціацію між Україною та ЄС;

за результатами переговорів між Україною та ЄС щодо укладення Угоди про асоціацію пропозиції стосовно додаткових заходів, які необхідно вжити у 2009 р. для подальшої належної імплементації Угоди.

Центральним органам виконавчої влади до 30 березня 2009 р. підготувати та надіслати Мін’юсту календарний план реалізації у 2009 р. заходів, передбачених вищезазначеними пропозиціями, або мотивовану інформацію про неможливість реалізації цих пропозицій у 2009 році.

10.    Мін’юсту протягом року разом з центральними органами виконавчої влади опрацювати питання визначення для кожної пріоритетної сфери чіткого плану роботи, який би встановлював прогнозовані строки реалізації рекомендацій у довго-, середньо- та короткостроковій перспективі, з урахуванням проведення економічного, соціального і політичного аналізу наслідків їх реалізації.

11.   Мін’юсту у місячний термін поінформувати Кабінет Міністрів про результати проведення у 2008р. порівняльно-правових досліджень, передбачених розпорядженням Кабінету Міністрів від 11 червня 2008р. №821.

12.   Мін’юсту із залученням проектів технічної допомоги, у тому числі UEPLAС, запровадити на регулярній основі проведення інформаційно-методичних семінарів у сфері адаптації законодавства.

13.   Підтримати пропозицію заступника голови Координаційної ради, Віце-прем’єр-міністра України Немирі Г.М. щодо визначення директора Координаційного бюро європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів секретарем Координаційної ради.

14.   Підтримати пропозицію заступника голови Координаційної ради, Віце-прем’єр-міністра України Немирі Г.М. щодо оновлення персонального складу Координаційної ради(додається)    

Членам Координаційної ради з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу (за списком)  

Міністерствам, іншим центральним органам
виконавчої влади (за списком)

                                                НЕМИРІ Г.М.


    БЕРАДЗЕ Г. Р.

КОНДИКУ П. М.

ФЕДОРЧУКУ В. Я.

ПАВЛЕНКУ В. П.


  ТРЮХАНУ В. В.  

Свиридюку О.І., Бикову Л.Ф., Дніпрову О. С., Куликовій С.С., Ликову О. І., Петруку В. В., Проскуркіну В. П., Редьку В. В.,  Струку В. М., Тимошиній Т. Г., Ящук В. В.

 

Голова Координаційної ради з
адаптації законодавства України
до законодавства ЄС,
Прем’єр-міністр України
     


Юлія ТИМОШЕНКО