(044) 486–71–56 – Пряма телефонна лінія для допомоги жителям Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської областей та з питань діяльності Міністерства юстиції і підпорядкованих органів.         0–800–213–103 – телефонний номер системи безоплатної правової допомоги для людей, які зазнали кримінального або адміністративного переслідування. Дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні.         «Гаряча» телефонна лінія для працівників органів юстиції АР Крим. Звертатися можна за телефоном: (044) 486-71-56.         До уваги неурядових організацій, вищих навчальних закладів та інших установ! Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини розроблено анкету для осіб, постраждалих внаслідок порушення їх прав, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Російською Федерацією на окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також у Донецькій та Луганській областях України, та методичні рекомендації для її заповнення.         До уваги осіб, які бажають звернутися до Європейського суду з прав людини! У зв'язку зі змінами, внесеними до Правила 47 Регламенту Європейського суду з прав людини, з 01 січня 2016 року було оновлено формуляр заяви та пояснювальну нотатку для його заповнення. З вказаними документами Ви можете ознайомитись у рубриці «Захист інтересів держави в Європейському суді» на офіційному сайті Міністерства юстиції України
Розпочав роботу новий сайт Міністерства юстиції України >>
Міністр юстиції України Петренко Павло Дмитрович
Петренко Павло Дмитрович
Міністр юстиції України

ПРОТОКОЛ № 6 засідання Координаційної ради з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу від 9 березня 2010 року

ПРОТОКОЛ № 6

  засідання Координаційної ради з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу


  м. Київ                                                                             від 9 березня 2010 р.

 Засідання проводив:                    заступник Голови Координаційної ради, Віце-прем’єр-міністр України Немиря Г. М.  

Присутні:                                        члени Координаційної ради з адаптації законодавства України до законодавства ЄС, особи, уповноважені відсутніми членами Координаційної ради, інші запрошені згідно з додатком

1.        Центральним органам виконавчої влади посилити виконавську дисципліну під час проведення роботи з адаптації законодавства, зокрема під час опрацювання рекомендацій щодо приведення законодавства України у відповідність з acquis communautaire.

2.        Центральним органам виконавчої влади активізувати роботу щодо підготовки проектів:

-                Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо здійснення  контролю у сфері безпечності харчових продуктів та кормів» (МОЗ);

-                Закону України «Про державну підтримку (субсидування) вугільної промисловості з урахуванням вимог СОТ» (Мінвуглепром);

-                Закону України «Про внесення змін до статті 13 Закону України  «Про охорону атмосферного повітря» з урахуванням положень директив Європейського Парламенту та Ради ЄС від 25 червня 2002 р. № 2002/49/ЄС та від 8 травня 2000 р. № 2000/14/ЄС (Мінприроди);

-                технічного регламенту щодо застосування екологічного маркування та декларації (Мінприроди);

-                технічного регламенту щодо портових споруд для приймання утворюваних на суднах відходів і залишків вантажів (Мінтрансзв’язку);

-                технічного регламенту щодо прогулянкових суден (Мінтрансзв’язку);

-                технічного регламенту про косметичні вироби (Мінпромполітики).

3.        Схвалити проект Прогресивного плану адаптації законодавства  України до законодавства Європейського Союзу (далі – Прогресивний  план) з урахуванням пропозицій та зауважень Секретаріату Кабінету  Міністрів (додається).

         Мін’юсту разом з центральними органами виконавчої влади продовжити роботу з доопрацювання Прогресивного плану та щопівроку інформувати Координаційну раду з адаптації законодавства України до законодавства ЄС  (далі – Координаційна рада) про результати роботи.

         Центральним органам виконавчої влади під час формування щорічних планів заходів щодо виконання  Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства ЄС (далі – Загальнодержавна програма) серед іншого керуватись Прогресивним планом.

4.        Провести узгоджувальні процедури та у місячний термін подати Мін’юсту узгоджену позицію щодо визначення головного розробника та заінтересованих органів стосовно виконання таких заходів сфери «Захист прав споживачів»:

-                Держспоживстандарту разом із НКРЗ та Мін’юстом – «підготовка проекту нормативно-правового акта щодо захисту прав споживачів при здійсненні автоматичного додзвонювання для надання інформації про певні товари та послуги» (Директива Європейського Парламенту та Ради від 20 травня 1997 р. 97/7/ЄС);

-                Держфінпослуг разом із Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Держспоживстандартом, Мінфіном та Мін’юстом – «підготовка проекту нормативно-правового акта щодо врегулювання питання дистанційної торгівлі фінансовим послугами» та «підготовка проекту нормативно-правового акта щодо встановлення процедури укладання договорів споживчого кредитування» (Директиви Європейського Парламенту та Ради від 23 вересня 2002 р. 2002/65/ЄС, 97/7/ЄС та 98/27/ЄС, а також Директива Європейського Парламенту та Ради від 23 квітня 2008 р. 2008/48/ЄС відповідно).

Мін’юсту врахувати зазначені заходи під час підготовки оновленої редакції Прогресивного плану.

5.        Мін’юсту разом з заінтересованими органами виконавчої влади доопрацювати схвалений у цілому проект плану заходів щодо виконання у  2010 році Загальнодержавної програми з урахуванням пропозицій і зауважень Секретаріату Кабінету Міністрів, а також висловлених під час засідання, погодити з Комітетом Верховної Ради з питань європейської інтеграції та в установленому порядку внести на розгляд Кабінету Міністрів.

6.        Центральним органам виконавчої влади, відповідальним та співвідповідальним за організацію роботи з адаптації законодавства України до законодавства ЄС:

7.           розробити та у місячний строк подати на розгляд Мін’юсту  (в копії – Координаційному бюро європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів) внутрішньовідомчі плани виконання завдань, передбачених проектом плану заходів на 2010 рік, в т. ч. з конкретизацією основних етапів та строків підготовки нормативно-правових актів;

8.                      при підготовці звітів Мін’юсту про роботу з адаптації законодавства України до законодавства ЄС забезпечити подання змістовної інформації про заходи, вжиті для належної і вчасної підготовки проектів нормативно-правових актів, у т. ч. про створення робочих груп, етапи погодження проектів із заінтересованими органами виконавчої влади, розгляд проектів на засіданнях урядових комітетів та Уряду, реквізити документів, пов’язані з цими заходами тощо.

9.        МОЗ спільно з Мінприроди, Мінпромполітики та Мін’юстом узгодити позиції та доопрацювати з урахуванням резолюції Кабінету Міністрів  від 27.07.09 № 55921/7/1-08 проект нормативно-правового акта щодо захисту населення від шуму. Про результати щомісячно інформувати Кабінет Міністрів.

10.    МОЗ разом з Координаційним бюро європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів, Мінекономіки та Головдержслужбою опрацювати можливість залучення зовнішньої експертної допомоги для підготовки проекту нормативно-правового акта щодо захисту населення від шуму.

11.    Мінтрансзв’язку розробити та до 30 квітня 2010 р. внести на розгляд Кабінету Міністрів узгоджений з Мін’юстом окремий план впровадження в Україні європейських технічних правил та стандартів в авіаційному транспорті.

12.    Мін’юсту завершити протягом 2010 р. роботу щодо розроблення глосарію термінів acquis communautaire та впровадження єдиних вимог до перекладів актів acquis communautaire на українську мову.       

13.    Координаційному бюро європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів, Мін’юсту із залученням проектів технічної допомоги, у тому числі UEPLAС, продовжити практику організації та проведення інформаційно-методичних семінарів у сфері адаптації законодавства.

14.    Підтримати пропозицію заступника голови Координаційної ради,  Віце-прем’єр-міністра України Немирі Г. М. щодо затвердження оновленого переліку центральних органів виконавчої влади, відповідальних за організацію роботи з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу (додається).

Членам Координаційної ради з адаптації законодавства України  до законодавства Європейського Союзу (за списком)

Міністерствам, іншим центральним органам  виконавчої влади (за списком)

БЕРАДЗЕ Г. Р.

КОНДИКУ П. М.

ФЕДОРЧУКУ В. Я.

ПАВЛЕНКУ В. П.

ТРЮХАНУ В. В.

Свиридюку О. І., керівникам структурних підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів  (за списком відповідно до компетенції)

Заступник Голови Координаційної
ради, Віце-прем’єр-міністр України

Григорій НЕМИРЯ


Секретар Координаційної ради,
директор Координаційного бюро 
європейської та євроатлантичної
інтеграції  Секретаріату Кабінету МіністрівВадим ТРЮХАН