(044) 486–71–56 – Пряма телефонна лінія для допомоги жителям Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської областей та з питань діяльності Міністерства юстиції і підпорядкованих органів.         0–800–213–103 – телефонний номер системи безоплатної правової допомоги для людей, які зазнали кримінального або адміністративного переслідування. Дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні.         «Гаряча» телефонна лінія для працівників органів юстиції АР Крим. Звертатися можна за телефоном: (044) 486-71-56.         До уваги неурядових організацій, вищих навчальних закладів та інших установ! Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини розроблено анкету для осіб, постраждалих внаслідок порушення їх прав, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Російською Федерацією на окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також у Донецькій та Луганській областях України, та методичні рекомендації для її заповнення.         До уваги осіб, які бажають звернутися до Європейського суду з прав людини! У зв'язку зі змінами, внесеними до Правила 47 Регламенту Європейського суду з прав людини, з 01 січня 2016 року було оновлено формуляр заяви та пояснювальну нотатку для його заповнення. З вказаними документами Ви можете ознайомитись у рубриці «Захист інтересів держави в Європейському суді» на офіційному сайті Міністерства юстиції України
Розпочав роботу новий сайт Міністерства юстиції України >>
Міністр юстиції України Петренко Павло Дмитрович
Петренко Павло Дмитрович
Міністр юстиції України

МЕМОРАНДУМ ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ ЩОДО СПІВПРОБІТНИЦТВА МІЖ МІНІСТЕРСТВОМ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ ТА МІНІСТЕРСТВОМ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УРЯДУ РЕСПУБЛІКИ КОРЕЯ

Проект

МЕМОРАНДУМ ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ
ЩОДО СПІВПРОБІТНИЦТВА
МІЖ МІНІСТЕРСТВОМ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
ТА МІНІСТЕРСТВОМ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
УРЯДУ РЕСПУБЛІКИ КОРЕЯ

Міністерство юстиції України та Міністерство законодавчого забезпечення діяльності Уряду Республіки Корея (далі – Сторони),

підкреслюючи важливість міжнародного співробітництва у правовій сфері відповідно до загальновизнаних принципів та норм міжнародного права,

виходячи із двостороннього бажання Сторін розвивати співробітництво з питань, що представляють обопільний інтерес,

враховуючи актуальність співробітництва між Сторонами у сфері надання допомоги та підтримки одна одній,

домовилися про таке:

1. Цілі

Сторони здійснюватимуть співробітництво у відповідності з положеннями Меморандуму у межах своєї компетенції, дотримуючись норм міжнародних договорів та національного законодавства держав Сторін.

2. Напрями співробітництва

Співробітництво між Сторонами здійснюватиметься за такими напрямами:

сприяння навчанню працівників нормотворчої сфери;

обмін правовою інформацією та досвідом у сфері розробки законодавства;

обмін законодавством та публікаціями, пов’язаними із законодавством;

обмін досвідом між Сторонами стосовно законодавства у сфері інформаційних технологій та пов’язаного з цим законодавства;

організація та реалізація спільних досліджень, конференцій, семінарів, тренінгів і круглих столів у рамках напрямів та програм співробітництва, щодо яких була досягнута попередня домовленість;

участь та підтримка Азійського форуму з питань правової інформації, що полягає у встановленні спільної мережі співробітництва, прямого обміну правовою інформацією, якщо необхідно, та інформуванні Сторонами одна одної про останні зміни в законодавстві.

3. Координація спільної діяльності

Відповідальними за співробітництво в рамках Меморандуму є:

від імені Міністерства юстиції України – сектор міжнародного міжвідомчого співробітництва та протоколу Департаменту міжнародного права та співробітництва;

від імені Міністерства законодавчого забезпечення діяльності Уряду Республіки Корея – відділ зовнішнього законодавчого співробітництва.

4. Загальні положення

Сторони здійснюватимуть співробітництво та співпрацюватимуть на основі принципів рівності та взаємності, створюючи необхідні організаційні та правові умови.

Сторони для успішної реалізації цілей Меморандуму:

виконуватимуть усі дії, передбачені Меморандумом, професійно та вчасно;

надаватимуть взаємну допомогу з питань реалізації Меморандуму;

створюватимуть оптимальні умови для реалізації програм у рамках Меморандуму шляхом надання необхідної інформації, документації тощо відповідно до встановленої процедури.

Цей Меморандум не обмежує співробітництво з іншими державними органами та організаціями у сферах, охоплених Меморандумом.

5. Заключні положення

Меморандум набирає чинності з дати його підписання. Дія цього Меморандуму припиняється через шість місяців з дати одержання дипломатичними каналами письмового повідомлення про наміри іншої Сторони припинити дію Меморандуму.

Зміни та доповнення можуть бути внесені за взаємною письмовою згодою Сторін.

Вчинено в м. Коян 27 червня 2012 року, в двох примірниках, кожний українською, корейською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей, переважну силу має текст англійською мовою.

За Міністерство юстиції
України
За Міністерство законодавчого
забезпечення діяльності Уряду
Республіки Корея