(044) 486–71–56 – Пряма телефонна лінія для допомоги жителям Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської областей та з питань діяльності Міністерства юстиції і підпорядкованих органів.         0–800–213–103 – телефонний номер системи безоплатної правової допомоги для людей, які зазнали кримінального або адміністративного переслідування. Дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні.         «Гаряча» телефонна лінія для працівників органів юстиції АР Крим. Звертатися можна за телефоном: (044) 486-71-56.         До уваги неурядових організацій, вищих навчальних закладів та інших установ! Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини розроблено анкету для осіб, постраждалих внаслідок порушення їх прав, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Російською Федерацією на окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також у Донецькій та Луганській областях України, та методичні рекомендації для її заповнення.         До уваги осіб, які бажають звернутися до Європейського суду з прав людини! У зв'язку зі змінами, внесеними до Правила 47 Регламенту Європейського суду з прав людини, з 01 січня 2016 року було оновлено формуляр заяви та пояснювальну нотатку для його заповнення. З вказаними документами Ви можете ознайомитись у рубриці «Захист інтересів держави в Європейському суді» на офіційному сайті Міністерства юстиції України
Розпочав роботу новий сайт Міністерства юстиції України >>
Міністр юстиції України Петренко Павло Дмитрович
Петренко Павло Дмитрович
Міністр юстиції України

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051 «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру»


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 17 жовтня 2012 р. N 1051
Київ

Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру

Відповідно до частини третьої статті 5 Закону України "Про Державний земельний кадастр" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок ведення Державного земельного кадастру (далі - Порядок), що додається.

2. Установити, що:

1) у разі, коли до набрання чинності цією постановою:

документація із землеустрою і технічна документація з оцінки земель, яка є підставою для внесення відомостей до Державного земельного кадастру, розроблена, але не затверджена рішенням органу державної влади або органу місцевого самоврядування, внесення відомостей до Державного земельного кадастру здійснюється відповідно до Порядку;

кадастрові номери земельним ділянкам на підставі відповідних заяв замовників документації із землеустрою або уповноважених ними осіб не визначені або визначені, але не присвоєні, такі кадастрові номери присвоюються земельним ділянкам відповідно до Порядку;

зареєстровано в установленому законодавством порядку заяви фізичних або юридичних осіб про надання послуг, пов'язаних з веденням державного реєстру земель, та/або укладено договори для отримання зазначених послуг, але такі послуги не надані, вони надаються відповідно до Порядку. При цьому, якщо плату за надання послуг внесено в повному обсязі, додаткова плата за надання послуг не справляється;

2) облік кількості та якості земель ведеться до 2015 року в порядку та за формами, що діють на день набрання чинності цією постановою;

3) на день набрання чинності цією постановою картографічною основою Державного земельного кадастру є ортофотоплани, створені в рамках виконання Угоди про позику (Проект "Видача державних актів на право власності на землю у сільській місцевості та розвиток системи кадастру") між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 17 жовтня 2003 р., ратифікованої Законом України від 15 червня 2004 р. N 1776-IV, та інші картографічні матеріали, виготовлені на замовлення центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів або отримані ним від центрального органу виконавчої влади з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності, державного підприємства "Державний картографо-геодезичний фонд України" та інших суб'єктів інформаційної взаємодії;

4) до створення індексних кадастрових карт (планів) відповідно до Порядку для присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам і ведення кадастрової карти (плану) використовуються індексні кадастрові карти (плани), створені в рамках виконання Угоди, зазначеної в підпункті 3 цього пункту, а у разі їх відсутності - інші (створені територіальними органами центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів) індексні кадастрові карти (плани), в яких на момент набрання чинності цією постановою перші вісім цифр номерів кадастрових зон відповідають кодам об'єктів першого - третього рівня класифікації згідно з Класифікатором об'єктів адміністративно-територіального устрою України ДК 014-97, а дев'ятою та десятою цифрами є нулі.

3. Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

4. Міністерству аграрної політики та продовольства разом з Державним агентством земельних ресурсів у шестимісячний строк забезпечити прийняття необхідних нормативно-правових актів та привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

5. Ця постанова набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України "Про Державний земельний кадастр", крім пункту 4, який набирає чинності з дня її опублікування.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ


Інд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 жовтня 2012 р. N 1051


ПОРЯДОК
ведення Державного земельного кадастру

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає процедуру та вимоги щодо ведення Державного земельного кадастру.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Земельному кодексі України, Законах України "Про Державний земельний кадастр", "Про землеустрій", "Про оцінку земель", "Про топографо-геодезичну та картографічну діяльність", "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", інших законах та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актах.

3. Державний земельний кадастр ведеться на електронних та паперових носіях.

Документи в паперовій формі, які створюються під час ведення Державного земельного кадастру, витяги з Державного земельного кадастру про об'єкт Державного земельного кадастру, довідки, що містять узагальнену інформацію про землі (території), викопіювання з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру, кадастрові плани земельних ділянок та інші документи створюються шляхом роздрукування їх електронної (цифрової) форми за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

У разі виявлення розбіжностей між відомостями на електронних та паперових носіях пріоритет мають відомості на паперових носіях.

4. Ведення Державного земельного кадастру здійснює Держземагентство та його територіальні органи.

Держателем Державного земельного кадастру є Держземагентство.

Функції адміністратора Державного земельного кадастру виконує визначене Держземагентством за погодженням з Мінагрополітики державне підприємство, яке належить до сфери управління Держземагентства.

5. До складу Держземагентства та його територіальних органів входять державні кадастрові реєстратори, які здійснюють внесення відомостей до Державного земельного кадастру і надання таких відомостей в межах повноважень, визначених Законом України "Про Державний земельний кадастр" та цим Порядком.

Державний кадастровий реєстратор має доступ до всіх відомостей Державного земельного кадастру, самостійно приймає рішення про внесення відомостей до нього, надання таких відомостей, а також відмову у внесенні або наданні відомостей.

Державний кадастровий реєстратор має посвідчення Державного кадастрового реєстратора і власну печатку, форми та опис яких визначаються Мінагрополітики.

Втручання будь-яких органів, посадових і службових осіб, громадян чи їх об'єднань у діяльність Державного кадастрового реєстратора, пов'язану із здійсненням державної реєстрації земельних ділянок, забороняється.

Під втручанням у діяльність Державного кадастрового реєстратора розуміється прямо не передбачена законодавством дія будь-яких органів, посадових і службових осіб, громадян чи їх об'єднань, яка стосується здійснення Державним кадастровим реєстратором повноважень, визначених Законом України "Про Державний земельний кадастр" та цим Порядком.

6. До повноважень Державного кадастрового реєстратора Держземагентства належать:

1) внесення до Державного земельного кадастру:

геодезичної, картографічної основи та відомостей про них (змін до них), індексних кадастрових карт (планів) відповідних адміністративно-територіальних одиниць (змін до них), індексної кадастрової карти кадастрової зони за межами адміністративно-територіальних одиниць (змін до неї) та відомостей про кадастрове зонування земель в межах території України (змін до них);

відомостей (змін до них) про землі в межах державного кордону, територій Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя, про інші об'єкти Державного земельного кадастру, розташовані за межами адміністративно-територіальних одиниць, а також надання відмови у їх внесенні;

2) здійснення реєстрації:

заяв про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру;

заяв про відкликання заяв про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру;

заяв про надання відомостей з Державного земельного кадастру;

3) проведення перевірки відповідності поданих документів вимогам законодавства;

4) узагальнення відомостей про землі в межах державного кордону, територій Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру;

5) надання відомостей з Державного земельного кадастру щодо об'єктів, зазначених у підпункті 1 цього пункту, та відмови у їх наданні;

6) виправлення помилок у Державному земельному кадастрі, допущених у відомостях щодо об'єктів, зазначених у підпункті 1 цього пункту;

7) оприлюднення за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру на офіційному веб-сайті Держземагентства:

відомостей щодо об'єктів, зазначених у підпункті 1 цього пункту;

дати та номера реєстрації заяв про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру та заяв про відкликання заяв про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру, їх стислого змісту та інформації про результати розгляду;

8) надання та отримання інформації про об'єкти Державного земельного кадастру в порядку інформаційної взаємодії з іншими кадастрами та інформаційними системами.

7. До повноважень Державного кадастрового реєстратора територіальних органів Держземагентства в Автономній Республіці Крим, областях належать:

1) внесення до Державного земельного кадастру або надання відмови у внесенні відомостей (змін до них) про:

землі в межах районів, міст, селищ, сіл;

обмеження у використанні земель;

2) здійснення реєстрації:

заяв про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру;

заяв про відкликання заяв про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру;

заяв про надання відомостей з Державного земельного кадастру;

3) проведення перевірки відповідності поданих документів вимогам законодавства;

4) узагальнення відомостей про землі в межах районів, міст, селищ, сіл за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру;

5) надання відомостей з Державного земельного кадастру щодо об'єктів, зазначених у підпункті 1 цього пункту, та відмови у їх наданні;

6) виправлення помилок у Державному земельному кадастрі, допущених у відомостях щодо об'єктів, зазначених у підпункті 1 цього пункту;

7) оприлюднення за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру на офіційному веб-сайті Держземагентства:

відомостей щодо об'єктів, зазначених у підпункті 1 цього пункту;

дати та номера реєстрації заяв про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру та заяв про відкликання заяв про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру, їх стислого змісту та інформації про результати розгляду.

8. До повноважень Державного кадастрового реєстратора територіальних органів Держземагентства в мм. Києві та Севастополі належать:

1) внесення до Державного земельного кадастру або надання відмови у внесенні відомостей (змін до них) про:

землі та земельні ділянки (їх частини), розташовані в межах районів у мм. Києві та Севастополі, а також міст, селищ, сіл, розташованих у їх межах;

обмеження у використанні земель;

2) здійснення державної реєстрації земельних ділянок, обмежень у їх використанні, скасування такої реєстрації;

3) формування поземельних книг на земельні ділянки, внесення записів до них, забезпечення їх зберігання;

4) присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам;

5) здійснення реєстрації:

заяв про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру;

заяв про відкликання заяв про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру;

заяв про надання відомостей з Державного земельного кадастру;

повідомлень про виявлення помилок, допущених під час ведення Державного земельного кадастру;

заяв про виправлення технічних помилок, допущених під час ведення Державного земельного кадастру;

заяв про внесення виправлених відомостей до Державного земельного кадастру;

6) проведення перевірки відповідності поданих документів вимогам законодавства;

7) узагальнення відомостей про землі в межах мм. Києва та Севастополя за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру;

8) надання відомостей з Державного земельного кадастру щодо об'єктів, зазначених у підпункті 1 цього пункту, та відмови у їх наданні, витягів з Державного земельного кадастру про будь-яку земельну ділянку в межах державного кордону;

9) виправлення помилок у Державному земельному кадастрі, допущених у відомостях щодо об'єктів, зазначених у підпункті 1 цього пункту;

10) оприлюднення за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру на офіційному веб-сайті Держземагентства:

відомостей щодо об'єктів, зазначених у підпункті 1 цього пункту;

дати та номера реєстрації заяв про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру та заяв про відкликання заяв про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру, їх стислого змісту та інформації про результати розгляду.

9. До повноважень Державного кадастрового реєстратора територіальних органів Держземагентства у районах, містах республіканського (Автономної Республіки Крим) та обласного значення належать:

1) внесення або надання відмови у внесенні до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі та земельні ділянки (їх частини), розташовані в межах району, міста республіканського (Автономної Республіки Крим) чи обласного значення;

2) здійснення державної реєстрації земельних ділянок, обмежень у їх використанні, скасування такої реєстрації;

3) формування поземельних книг на земельні ділянки, внесення записів до них, забезпечення зберігання поземельних книг;

4) присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам;

5) здійснення реєстрації:

заяв про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру;

заяв про відкликання заяв про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру;

заяв про надання відомостей з Державного земельного кадастру;

повідомлень про виявлення помилок, допущених під час ведення Державного земельного кадастру;

заяв про виправлення технічних помилок, допущених під час ведення Державного земельного кадастру;

заяв про внесення виправлених відомостей до Державного земельного кадастру;

6) проведення перевірки відповідності поданих документів вимогам законодавства;

7) узагальнення відомостей про землі в межах району, міста республіканського (Автономної Республіки Крим) чи обласного значення за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру;

8) надання відомостей з Державного земельного кадастру щодо об'єктів, зазначених у підпункті 1 цього пункту, та відмови у їх наданні, витягів з Державного земельного кадастру про будь-яку земельну ділянку в межах державного кордону;

9) виправлення помилок у Державному земельному кадастрі, допущених у відомостях щодо об'єктів, зазначених у підпункті 1 цього пункту;

10) оприлюднення за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру на офіційному веб-сайті Держземагентства:

відомостей щодо об'єктів, зазначених у підпункті 1 цього пункту;

дати та номера реєстрації заяв про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру та заяв про відкликання заяв про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру, їх стислого змісту та інформації про результати розгляду.

Відомості Державного земельного кадастру

Види відомостей Державного земельного кадастру та вимоги до них

10. Відомостями Державного земельного кадастру є всі відомості, які підлягають внесенню до нього згідно з цим Порядком та у порядку інформаційної взаємодії з іншими кадастрами та інформаційними системами, а також відомості, одержані внаслідок їх оброблення, систематизації та узагальнення.

11. Відомості Державного земельного кадастру поділяються на відомості про:

1) геодезичну та картографічну основу Державного земельного кадастру;

2) кадастрове зонування земель у межах території України;

3) об'єкти Державного земельного кадастру.

12. Відомості Державного земельного кадастру є офіційними і вважаються об'єктивними та достовірними, якщо інше не доведено судом.

13. Відомості Державного земельного кадастру підлягають відображенню у документах Державного земельного кадастру.

14. Відомості про об'єкти Державного земельного кадастру вносяться до нього відповідно до пунктів 66 - 137 цього Порядку.

15. Документація із землеустрою та оцінки земель, яка є підставою для внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру, подається Державному кадастровому реєстраторові, що здійснює внесення таких відомостей у паперовій формі та у формі електронного документа.

Вимоги до змісту, структури і технічних характеристик електронного документа визначені у додатку 1.

Відомості про геодезичну та картографічну основу Державного земельного кадастру та кадастрове зонування земель у межах території України

16. До Державного земельного кадастру вносяться геодезична та картографічна основа Державного земельного кадастру та відомості про неї, зазначені у пунктах 89 і 90 цього Порядку.

17. Геодезичною основою Державного земельного кадастру є координати пунктів державної геодезичної мережі в єдиній державній системі координат.

Для трансформації (перетворення) до єдиної державної системи координат архівних відомостей про об'єкти Державного земельного кадастру, створених в інших системах координат, до Державного земельного кадастру можуть бути внесені додаткові відомості про координати пунктів державної геодезичної мережі у відповідних системах координат.

18. Картографічною основою Державного земельного кадастру є карти (плани), що складаються у формі і масштабі відповідно до державних стандартів, норм та правил, технічних регламентів, виготовлені на замовлення Держземагентства або отримані ним від суб'єктів інформаційної взаємодії та придатні для ведення Державного земельного кадастру.

19. Відомості про геодезичну та картографічну основу підлягають обов'язковій передачі Держземагентству за його письмовим зверненням центральними органами виконавчої влади, до повноважень яких належить реалізація державної політики з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності, державним підприємством "Державний картографо-геодезичний фонд України" та іншими суб'єктами інформаційної взаємодії.

20. Відомості про кадастрове зонування земель у межах території України включають:

1) номери кадастрових зон і кварталів;

2) опис меж кадастрових зон і кварталів (координати точок повороту меж кадастрових зон і кварталів у єдиній державній системі координат);

3) площу кадастрових зон і кварталів;

4) підстави для встановлення меж кадастрових зон і кварталів (електронні копії документів, на підставі яких встановлено такі межі (відповідні накази Держземагентства та його територіальних органів, документація із землеустрою щодо встановлення меж державного кордону, адміністративно-територіальних одиниць та рішення уповноважених органів про її затвердження).

Відомості про об'єкти Державного земельного кадастру та їх кадастрова ідентифікація

21. До Державного земельного кадастру вносяться такі відомості про державний кордон:

1) графічне зображення державного кордону:

послідовно з'єднані лініями поворотні точки державного кордону;

координати поворотних точок державного кордону;

текстовий опис державного кордону;

довжина державного кордону (в цілому та окремих ділянок);

2) повні назви суміжних іноземних держав згідно з Державним реєстром географічних назв;

3) опис меж прикордонної смуги:

графічне зображення меж прикордонної смуги з координатами її поворотних точок, текстовим описом та довжиною (в цілому та окремих ділянок);

площа прикордонної смуги (в цілому та окремих ділянок);

облікові номери ділянок прикордонної смуги згідно з додатком 2 та пунктом 28 цього Порядку;

інформація про документи, на підставі яких встановлено межі прикордонної смуги (в цілому та/або окремих ділянок), зокрема назва, дата та номер рішення про встановлення меж прикордонної смуги, найменування органу, що його прийняв;

електронні копії документів, на підставі яких встановлено межі прикордонної смуги;

4) інформація про документи, на підставі яких встановлено державний кордон (в цілому та/або окремих ділянок):

назва, дата та номер рішення про затвердження документації із встановлення державного кордону, найменування органу, що його прийняв;

електронні копії документів, на підставі яких встановлено державний кордон;

5) дані щодо демаркації державного кордону:

кількість засобів демаркації державного кордону (в цілому та окремих ділянок);

дата встановлення кожного засобу демаркації державного кордону;

координати засобів демаркації державного кордону;

інформація про документи, на підставі яких проведено демаркацію державного кордону (в цілому та/або окремих ділянок), зокрема назва, дата та номер рішення про демаркацію державного кордону, найменування органу, що його прийняв;

електронні копії документів, на підставі яких проведено демаркацію державного кордону.

22. До Державного земельного кадастру вносяться такі відомості про землі у межах державного кордону, як відомості про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць (Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя, районів, міст, селищ, сіл, районів у містах) та за їх межами (у частині, що характеризують такі землі з урахуванням їх місцезнаходження):

1) назва адміністративно-територіальної одиниці згідно з Державним реєстром географічних назв;

2) опис меж адміністративно-територіальної одиниці:

графічне зображення меж адміністративно-територіальної одиниці з координатами їх поворотних точок, текстовим описом та довжиною (в цілому та окремих ділянок);

кількість та координати межових знаків, якими в натурі (на місцевості) закріплено межі адміністративно-територіальної одиниці (в цілому та окремих ділянок);

3) площа земель у межах території адміністративно-територіальної одиниці;

4) повні назви суміжних адміністративно-територіальних одиниць згідно з Державним реєстром географічних назв;

5) інформація про документи, на підставі яких встановлено (змінено) межі адміністративно-територіальних одиниць:

назва, дата та номер рішення про затвердження документації із встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць, найменування органу, що його прийняв;

електронні копії документів, на підставі яких встановлено (змінено) межі адміністративно-територіальних одиниць;

6) відомості про категорії земель у межах адміністративно-територіальної одиниці:

назва, код (номер) категорії земель (в цілому і за окремими контурами) згідно з додатками 2 і 3 та пунктом 28 цього Порядку;

межі земель кожної категорії за окремими контурами з координатами їх поворотних точок та довжиною;

площа земель кожної категорії (в цілому і за окремими контурами);

інформація про документи, на підставі яких встановлено категорію земель (назва, дата та номер рішення про затвердження документації із землеустрою, за якою здійснено віднесення земель до відповідної категорії, найменування органу, що його прийняв), електронні копії таких документів;

7) відомості про угіддя адміністративно-територіальної одиниці:

назва, код (номер) угіддя (в цілому і за окремими контурами) згідно з додатками 2 і 4 та пунктом 28 цього Порядку;

контури угідь з координатами їх поворотних точок та довжиною;

площа кожного угіддя (в цілому і за окремими контурами);

інформація про документи, на підставі яких визначено угіддя (назва, дата та номер рішення про затвердження відповідної документації із землеустрою, найменування органу, що його прийняв), електронні копії таких документів;

інформація про якісні характеристики угідь (в цілому і за окремими контурами), а саме: відмітки висот у Балтійській системі висот, горизонталі рельєфу, ареали крутизни схилів, об'єкти рельєфу (яри, кручі, скелі, урвища, зсуви тощо), висоту перерізу рельєфу, кути крутизни схилів; належність до ареалів певних ґрунтів, їх агровиробничих груп (підгруп) згідно з додатком 5; вміст гумусу; результати агрохімічних обстежень; наявність негативних ознак (засоленість, заболоченість, еродованість, зсуви, обвали, карстоутворення, підтоплення, скелетність, забрудненість радіоактивними, хімічними чи біологічними речовинами, деградованість, малопродуктивність тощо), а також про документи, на підставі яких визначено якісні характеристики угідь (назва, дата та номер рішення про затвердження відповідної документації, найменування органу, що його прийняв (у разі, коли така документація затверджується), електронні копії таких документів;

8) відомості про економічну та нормативну грошову оцінку земель у межах території адміністративно-територіальної одиниці:

розподіл земель за економіко-планувальними зонами та оціночними одиницями (районами), а саме: код оціночної економіко-планувальної зони згідно з додатком 2, номер економіко-планувальної зони та оціночної одиниці (району); межі економіко-планувальних зон та оціночних одиниць (районів) з координатами їх поворотних точок; площа економіко-планувальних зон та оціночних одиниць (районів); значення зональних коефіцієнтів;

значення середньої нормативної грошової оцінки земель у межах адміністративно-територіальної одиниці, економіко-планувальної зони;

інформація про локальні фактори і зони їх дії (назви локальних факторів; межі зон дії локальних факторів (за видами) з координатами їх поворотних точок; значення коефіцієнта локального фактора в межах зони його дії);

інформація про ареали агровиробничих груп ґрунтів відповідно до підпункту 7 цього пункту;

інформація про бонітування ґрунтів відповідно до підпункту 9 цього пункту;

інформація про документи, на підставі яких встановлено нормативну грошову оцінку земель у межах території адміністративно-територіальної одиниці (назва, дата та номер рішення про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель, найменування органу, що його прийняв, дата проведення нормативної грошової оцінки земель та введення в дію зазначеного рішення), електронні копії таких документів.

Перелік відомостей про економічну оцінку земель, які вносяться до Державного земельного кадастру, визначається Мінагрополітики;

9) відомості про бонітування ґрунтів адміністративно-територіальної одиниці:

розподіл ґрунтів адміністративно-територіальної одиниці за балами бонітету, а саме: межі ґрунтів з однаковими балами бонітету з координатами їх поворотних точок, площа ґрунтів з однаковими балами бонітету, значення бала бонітету за кожним ареалом ґрунтів;

середній бал бонітету ґрунтів адміністративно-територіальної одиниці;

інформація про документи, на підставі яких проведено бонітування ґрунтів адміністративно-територіальної одиниці (назва, дата та номер рішення про затвердження технічної документації з бонітування ґрунтів, найменування органу, що його прийняв, дата проведення бонітування ґрунтів), електронні копії таких документів.

23. До Державного земельного кадастру вносяться такі відомості про обмеження у використанні земель:

1) назва та код (номер) обмеження (в цілому і за окремими контурами) згідно з додатками 2 і 6 та пунктом 28 цього Порядку;

2) контури обмеження з координатами їх поворотних точок та довжиною;

3) площа обмеження (в цілому і за окремими контурами);

4) перелік заборонених видів діяльності та обов'язків щодо вчинення певних дій з посиланням на нормативно-правові акти, згідно з якими встановлено обмеження, строк дії обмеження;

5) опис режимоутворюючого об'єкта (за його наявності):

найменування;

контури меж режимоутворюючого об'єкта з координатами поворотних точок та довжиною;

площа (в цілому і за окремими контурами);

характеристики, що обумовлюють встановлення обмеження;

6) інформація про документи, на підставі яких встановлено обмеження (назва, дата та номер рішення про затвердження документації із землеустрою, за якою встановлено обмеження, найменування органу, що його прийняв, дата, з якої діє обмеження), електронні копії таких документів.

24. До Державного земельного кадастру вносяться такі відомості про земельні ділянки:

1) кадастровий номер згідно з пунктом 30 цього Порядку;

2) місцезнаходження (адреса);

3) опис меж із зазначенням суміжних земельних ділянок, їх власників, користувачів суміжних земельних ділянок державної чи комунальної власності;

4) площа;

5) міри ліній по периметру;

6) координати поворотних точок меж;

7) дані про прив'язку поворотних точок меж до пунктів державної геодезичної мережі із зазначенням пунктів прив'язки;

8) дані про якісний стан земель та бонітування ґрунтів згідно з підпунктами 7 і 9 пункту 22 цього Порядку;

9) відомості про інші об'єкти Державного земельного кадастру, до яких територіально (повністю або частково) входить земельна ділянка, згідно з пунктами 21 - 23 цього Порядку;

10) цільове призначення (категорія земель, вид використання земельної ділянки в межах певної категорії земель):

категорія земель згідно з підпунктом 6 пункту 22 цього Порядку;

цільове призначення згідно з документацією із землеустрою;

вид використання земельної ділянки в межах певної категорії земель згідно із частиною п'ятою статті 20 Земельного кодексу України;

11) склад угідь згідно з підпунктом 7 пункту 22 цього Порядку із зазначенням контурів будівель і споруд, їх найменування;

12) відомості про обмеження у використанні земельної ділянки згідно з пунктом 23 цього Порядку;

13) відомості про частину земельної ділянки, на яку поширюється дія сервітуту, договору суборенди:

координати поворотних точок меж;

міри ліній по периметру;

площа;

вид земельного сервітуту згідно із статтею 99 Земельного кодексу України та його зміст;

інформація про документи, на підставі яких встановлено сервітут чи право суборенди (назва, дата та номер рішення про затвердження технічної документації із землеустрою згідно із статтею 551 Закону України "Про землеустрій", найменування органу (особи), що його прийняв), електронні копії таких документів;

відомості про зареєстровані права сервітуту та суборенди відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

14) нормативна грошова оцінка:

значення нормативної грошової оцінки земельної ділянки, яке розраховується за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру на підставі відомостей про земельну ділянку, зазначених у цьому пункті, та відомостей про нормативну грошову оцінку земель у межах території адміністративно-територіальної одиниці згідно з підпунктом 8 пункту 22 цього Порядку;

дата проведення нормативної грошової оцінки земель;

15) інформація про документацію із землеустрою та оцінки земель щодо земельної ділянки та інші документи, на підставі яких встановлено відомості про земельну ділянку:

назва та дата розроблення документації із землеустрою, відомості про її розробників;

назва, дата та номер рішення про затвердження документації із землеустрою, найменування органу, що його прийняв, електронні копії відповідних документів;

інформація про документи, на підставі яких встановлено нормативну грошову оцінку земель у межах території адміністративно-територіальної одиниці, до складу якої входить земельна ділянка, згідно з підпунктом 8 пункту 22 цього Порядку;

16) інформація про власників, користувачів земельної ділянки відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

25. На картографічній основі Державного земельного кадастру з використанням відомостей Державного земельного кадастру про його об'єкти суб'єктами інформаційної взаємодії в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України відповідно до статті 31 Закону України "Про Державний земельний кадастр", можуть створюватися інші відомості (в тому числі відомості про об'єкти Державного земельного кадастру), внесення яких до Державного земельного кадастру відповідно до цього Порядку не є обов'язковим та передбачено законодавством.

26. Система кадастрової ідентифікації об'єктів Державного земельного кадастру є єдиною на всій території України.

Ідентифікатором земель у межах державного кордону, земель у межах територій адміністративно-територіальних одиниць, обмежень у використанні земель у Державному земельному кадастрі є їх обліковий номер.

Ідентифікатором земельної ділянки у Державному земельному кадастрі є її кадастровий номер.

Кадастровий номер земельної ділянки не відображає її приналежність до будь-якої адміністративно-територіальної одиниці в межах державного кордону.

27. Обліковим номером об'єкта Державного земельного кадастру (крім земельної ділянки) є індивідуальна, що не повторюється на всій території України, послідовність цифр та знаків, яка присвоюється об'єкту Державного земельного кадастру (крім земельної ділянки) під час внесення відомостей про нього до Державного земельного кадастру і зберігається за ним протягом усього часу існування.

Обліковий номер об'єкта Державного земельного кадастру присвоюється з використанням програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

Інформація про облікові номери об'єктів Державного земельного кадастру зберігається у Державному земельному кадастрі постійно.

28. Обліковий номер об'єкта Державного земельного кадастру (крім земельної ділянки) складається з таких структурних елементів:

КГО : ВОК : ПНО,

де КГО - тризначне число, яке є кодом групи об'єктів Державного земельного кадастру (крім земельних ділянок) згідно з додатком 2;

ВОК - шестизначне число, яке є позначенням виду об'єкта Державного земельного кадастру (крім земельної ділянки) певної групи згідно з додатками 3 - 6;

ПНО - восьмизначне число, яке є порядковим номером об'єкта Державного земельного кадастру (крім земельних ділянок) (максимальна кількість об'єктів Державного земельного кадастру (крім земельної ділянки) з однаковим кодом та позначенням виду становить 99999999).

Структурні елементи облікового номера об'єкта Державного земельного кадастру (крім земельної ділянки) відокремлюються один від одного двокрапкою.

29. Кадастровим номером земельної ділянки є індивідуальна, що не повторюється на всій території України, послідовність цифр та знаків, яка присвоюється земельній ділянці під час її державної реєстрації і зберігається за нею протягом усього часу існування.

Кадастровий номер земельної ділянки присвоюється за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

Кадастровий номер присвоюється земельній ділянці незалежно від форми власності. У разі переходу права власності на земельну ділянку від однієї особи до іншої, виникнення інших, крім права власності, речових прав на земельну ділянку, зміни речових прав на земельну ділянку, інших відомостей про неї кадастровий номер не змінюється.

У разі поділу чи об'єднання земельній ділянці присвоюється новий кадастровий номер.

30. Кадастровий номер земельної ділянки складається з таких структурних елементів:

НКЗ : НКК : НЗД,

де НКЗ - номер кадастрової зони, який визначається згідно з пунктом 34 цього Порядку;

НКК - номер кадастрового кварталу, який визначається згідно з пунктом 34 цього Порядку;

НЗД - чотиризначний номер земельної ділянки в межах кадастрового кварталу (максимальна кількість земельних ділянок у межах кадастрового кварталу становить 9999).

Структурні елементи кадастрового номера земельної ділянки відокремлюються один від одного двокрапкою.

Структурні елементи кадастрового номера земельної ділянки визначаються на підставі:

індексної кадастрової карти (плану);

даних, що містяться у Державному земельному кадастрі;

відомостей про координати поворотних точок меж земельної ділянки, зазначених у документації із землеустрою та відповідному електронному документі.

Документи, які створюються під час ведення Державного земельного кадастру

Види документів, які створюються під час ведення Державного земельного кадастру

31. Документами Державного земельного кадастру, які створюються під час його ведення, є:

1) індексні кадастрові карти (плани) України, Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст, селищ, сіл;

2) індексні кадастрові карти (плани) кадастрової зони і кварталу;

3) кадастрові карти (плани) Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст, селищ, сіл, інші тематичні карти (плани), перелік яких встановлюється цим Порядком;

4) поземельні книги.

32. Документи Державного земельного кадастру є його складовими частинами, які створюються, відображаються та змінюються за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

Індексні кадастрові карти (плани). Кадастрове зонування

33. Індексними кадастровими картами (планами), що створюються під час ведення Державного земельного кадастру, є:

1) індексна кадастрова карта України;

2) індексна кадастрова карта Автономної Республіки Крим, області;

3) індексна кадастрова карта району;

4) індексний кадастровий план міста, селища, села;

5) індексний кадастровий план кадастрової зони в межах адміністративно-територіальних одиниць;

6) індексний кадастровий план кадастрового кварталу в межах адміністративно-територіальних одиниць;

7) індексна кадастрова карта кадастрової зони за межами адміністративно-територіальних одиниць;

8) індексна кадастрова карта кадастрового кварталу за межами адміністративно-територіальних одиниць.

Індексна кадастрова карта (план) кадастрового кварталу є невід'ємною складовою частиною індексної кадастрової карти (плану) відповідної кадастрової зони і створюється у її складі.

Індексний кадастровий план кадастрової зони в межах адміністративно-територіальних одиниць є невід'ємною складовою частиною індексної кадастрової карти (плану) відповідної адміністративно-територіальної одиниці і створюється у її складі.

34. Система нумерації кадастрових зон і кварталів є єдиною на всій території України.

Номер кадастрового кварталу складається з таких структурних елементів:

НКЗ : НКК,

де НКЗ - дванадцятизначний номер кадастрової зони (максимальна кількість кадастрових зон становить 999999999999), в якому останні дві цифри відокремлюються від перших десяти двокрапкою;

НКК - тризначний номер кадастрового кварталу в межах кадастрової зони (максимальна кількість кадастрових кварталів у межах кадастрової зони становить 999).

Для нумерації кадастрової зони за межами адміністративно-територіальних одиниць використовується значення 9000000000 : 00.

Структурні елементи номера кадастрової зони і кварталу відокремлюються один від одного двокрапкою.

35. Кадастрове зонування полягає у встановленні меж кадастрових зон і кварталів шляхом створення індексних кадастрових карт (планів) з урахуванням таких принципів:

суцільність покриття території України;

єдність методологічних підходів до здійснення кадастрового зонування в межах території України;

унікальність номерів кадастрових зон і кварталів;

незалежність кадастрового зонування від адміністративно-територіального поділу України.

36. Індексні кадастрові карти (плани) Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст, селищ, сіл створюються в межах державного кордону та адміністративно-територіальних одиниць (з точністю, яка визначається Держземагентством) відповідно територіальними органами Держземагентства в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру шляхом:

1) визначення на картографічній основі Державного земельного кадастру меж кадастрових зон і кварталів з урахуванням меж державного кордону, адміністративно-територіальних одиниць, географічних об'єктів (річок, струмків, каналів, лісосмуг, вулиць, шляхів, інженерних споруд, огорож, фасадів будівель, лінійних споруд тощо), земельних ділянок, інших об'єктів Державного земельного кадастру;

2) присвоєння унікальних номерів кадастровим зонам і кварталам відповідно до пункту 34 цього Порядку.

37. Створені відповідно до пункту 36 цього Порядку індексні кадастрові карти (плани) в електронній та паперовій формі затверджуються наказом відповідного територіального органу Держземагентства, підписуються його керівником, засвідчуються печаткою такого органу та надсилаються на розгляд Держземагентства, яке протягом місяця з дня їх отримання:

1) перевіряє відповідність:

меж кадастрових зон і кварталів межам державного кордону, адміністративно-територіальних одиниць, географічних об'єктів (річок, струмків, каналів, лісосмуг, вулиць, шляхів, інженерних споруд, огорож, фасадів будівель, лінійних споруд тощо), земельних ділянок, інших об'єктів Державного земельного кадастру, а також межам суміжних кадастрових зон і кварталів;

номерів кадастрових зон і кварталів вимогам до їх унікальності та структури, зазначеним у пункті 34 цього Порядку;

2) видає наказ про внесення до Державного земельного кадастру відомостей про кадастрове зонування або повертає подані на розгляд індексні кадастрові карти (плани) для їх доопрацювання із зазначенням виявлених невідповідностей, строку їх усунення та повторного подання на розгляд Держземагентства;

3) у разі видання наказу про внесення до Державного земельного кадастру відомостей про кадастрове зонування:

забезпечує внесення до Державного земельного кадастру індексних кадастрових карт (планів) та відомостей про кадастрове зонування відповідно до пунктів 89 і 90 цього Порядку;

зберігає оригінали індексних кадастрових карт (планів) в електронній та паперовій формі.

38. Індексна кадастрова карта кадастрової зони за межами адміністративно-територіальних одиниць створюється Держземагентством відповідно до пункту 36 цього Порядку та вноситься до Державного земельного кадастру на підставі його наказу.

39. Індексна кадастрова карта України складається з внесених до Державного земельного кадастру індексних кадастрових карт (планів) адміністративно-територіальних одиниць та індексної кадастрової карти кадастрової зони за їх межами.

40. У разі виявлення в ході проведення робіт із землеустрою, ведення Державного земельного кадастру, оновлення його геодезичної та/або картографічної основи невідповідності внесених до Державного земельного кадастру меж кадастрових зон і кварталів межам державного кордону, адміністративно-територіальних одиниць (крім випадків, зазначених у пункті 41 цього Порядку), географічних об'єктів (річок, струмків, каналів, лісосмуг, вулиць, шляхів, інженерних споруд, огорож, фасадів будівель, лінійних споруд тощо), земельних ділянок, інших об'єктів Державного земельного кадастру межі відповідних кадастрових зон і кварталів можуть уточнюватися відповідно до пунктів 36 - 38 цього Порядку.

41. Зміна меж адміністративно-територіальних одиниць після внесення до Державного земельного кадастру індексних кадастрових карт (планів) та відомостей про кадастрове зонування не тягне за собою змін у кадастровому зонуванні відповідної території.

Кадастрові та інші тематичні карти (плани)

42. Кадастровими картами (планами), що створюються під час ведення Державного земельного кадастру, є:

1) кадастрова карта Автономної Республіки Крим, області;

2) кадастрова карта району;

3) кадастровий план міста, селища, села;

4) кадастрова карта території України за межами адміністративно-територіальних одиниць.

Кадастрова карта території України складається з кадастрових карт (планів) адміністративно-територіальних одиниць та кадастрової карти території України за їх межами.

43. Кадастрова карта (план) ведеться в електронній (цифровій) формі за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру шляхом відображення на картографічній основі Державного земельного кадастру відомостей про кадастрове зонування земель та об'єкти Державного земельного кадастру.

44. Тематична карта (план) створюється шляхом відображення на обраній картографічній основі Державного земельного кадастру певного набору відомостей Державного земельного кадастру з метою їх кращої візуалізації та/або аналізу.

45. Під час ведення Державного земельного кадастру можуть створюватися такі тематичні карти (плани):

1) карти (плани) адміністративно-територіального поділу України;

2) карти (плани) адміністративно-територіального поділу окремих адміністративно-територіальних одиниць;

3) карти (плани) категорій земель;

4) карти (плани) цільового призначення земельних ділянок;

5) карти (плани) обмежень у використанні земель;

6) карти (плани) кількісних характеристик об'єктів Державного земельного кадастру;

7) карти (плани) якісних характеристик об'єктів Державного земельного кадастру;

8) карти (плани) рельєфу місцевості;

9) карти (плани) економічної оцінки земель;

10) карти (плани) нормативної грошової оцінки земель;

11) карти (плани) розподілу земель за угіддями;

12) карти (плани) розподілу земель між власниками, користувачами;

13) карти (плани), що відображають інформацію, отриману в порядку інформаційної взаємодії з іншими кадастрами та інформаційними системами;

14) комплексні карти (плани), що містять обрані набори відомостей, зазначених у підпунктах 1 - 13 цього пункту.

46. З метою надання фізичним та юридичним особам актуальної картографічної інформації про об'єкти Державного земельного кадастру згідно з пунктами 162 - 199 цього Порядку виготовляється викопіювання з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру за формою згідно з додатком 7.

47. Викопіювання виготовляється в масштабі, який забезпечує чітке відображення усіх елементів картографічної основи Державного земельного кадастру та відображених на ній відомостей Державного земельного кадастру.

48. Вид картографічної основи та перелік відомостей Державного земельного кадастру, які відображаються на викопіюванні, визначаються фізичними та юридичними особами під час подання згідно з пунктами 162 - 199 цього Порядку заяви про отримання викопіювання.

Поземельні книги

49. Поземельна книга ведеться за формою згідно з додатком 8 під час державної реєстрації земельної ділянки, внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про зареєстровані земельні ділянки (в тому числі у разі їх поділу чи об'єднання, а також відновлення їх меж) відповідно до пунктів 107 - 137 цього Порядку.

50. Поземельна книга в електронній (цифровій) формі відкривається шляхом її формування за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру з використанням даних електронного документа.

Поземельна книга в електронній (цифровій) формі засвідчується електронним цифровим підписом Державного кадастрового реєстратора. Не завірені електронним цифровим підписом Державного кадастрового реєстратора записи у Поземельній книзі в електронній (цифровій) формі вважаються недійсними.

Дата відкриття Поземельної книги є датою державної реєстрації земельної ділянки.

Номером Поземельної книги є кадастровий номер земельної ділянки.

51. Внесення відомостей до Поземельної книги в електронній (цифровій) формі є внесенням відомостей до Державного земельного кадастру.

52. До Поземельної книги в електронній (цифровій) формі додаються електронні копії документів, що є підставою для внесення відомостей до неї.

53. Поземельна книга в паперовій формі відкривається шляхом роздрукування за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру відповідної Поземельної книги в електронній (цифровій) формі.

Кожний аркуш Поземельної книги в паперовій формі засвідчується підписом Державного кадастрового реєстратора та скріплюється його печаткою. Не завірені підписом і не скріплені печаткою Державного кадастрового реєстратора записи у Поземельній книзі в паперовій формі вважаються недійсними.

54. До Поземельної книги в паперовій формі додаються всі документи, що є підставою для внесення відомостей до неї.

55. Державний кадастровий реєстратор забезпечує зберігання Поземельної книги в паперовій формі у порядку, визначеному Мінагрополітики.

56. Державний кадастровий реєстратор несе відповідальність за:

1) ведення Поземельної книги відповідно до вимог, зазначених у цьому Порядку;

2) відповідність відомостей, зазначених у Поземельній книзі, відомостям, зазначеним у документах, що є підставою для їх внесення;

3) тотожність відомостей, зазначених у паперовій та електронній (цифровій) формі Поземельної книги.

Відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у документах, що є підставою для їх внесення до Поземельної книги, несуть особи, які видали (склали) такі документи.

57. Поземельна книга закривається у разі скасування державної реєстрації земельної ділянки у випадках, визначених пунктами 107 - 115 цього Порядку.

58. У разі закриття Поземельної книги Державний кадастровий реєстратор:

1) за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру проставляє на титульному аркуші Поземельної книги в електронній (цифровій) формі електронну позначку про факт її закриття за власним електронним цифровим підписом;

2) проставляє на титульному аркуші Поземельної книги в паперовій формі позначку про факт її закриття за формою згідно з додатком 9.

59. У разі втрати Поземельної книги її відновлення здійснюється:

1) у паперовій формі - за даними відповідної Поземельної книги в електронній (цифровій) формі;

2) в електронній (цифровій) формі - за даними резервної копії Поземельної книги в електронній (цифровій) формі, створеної за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру, а у разі її відсутності - за даними відповідної Поземельної книги у паперовій формі або документації із землеустрою, на підставі якої внесено відомості до Державного земельного кадастру.

60. Запис у Поземельній книзі скасовується (поновлюється) Державним кадастровим реєстратором на підставі рішення суду.

61. Скасування (поновлення) запису в Поземельній книзі здійснюється шляхом внесення до Державного земельного кадастру відомостей про його скасування (поновлення) із зазначенням дати та підстави для скасування (поновлення), посади, прізвища та ініціалів Державного кадастрового реєстратора, який скасував (поновив) запис, та формування з використанням програмного забезпечення Державного земельного кадастру нових аркушів Поземельної книги, які засвідчуються:

в електронній (цифровій) формі - електронним цифровим підписом Державного кадастрового реєстратора;

у паперовій формі - підписом Державного кадастрового реєстратора та скріплюються його печаткою.

62. Державний кадастровий реєстратор письмово повідомляє протягом трьох робочих днів особу, на яку зареєстрована земельна ділянка, про скасування (поновлення) запису за формою згідно з додатком 10.

63. Виправлення технічних помилок у Поземельній книзі або на окремих її аркушах здійснюється відповідно до пунктів 138 - 161 цього Порядку.

64. Невід'ємною складовою частиною Поземельної книги є кадастровий план земельної ділянки - картографічний документ, який створюється за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру за формою згідно з додатком 11 під час:

1) формування земельної ділянки;

2) надання витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

65. Кадастровий план земельної ділянки складається в електронній (цифровій) та паперовій формі у масштабі, який забезпечує обов'язкове чітке відображення відомостей, визначених статтею 34 Закону України "Про Державний земельний кадастр".

Основні вимоги щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про його об'єкти

66. До Державного земельного кадастру державними кадастровими реєстраторами вносяться відомості (зміни до них), зазначені у пунктах 21 - 25 цього Порядку, про об'єкти Державного земельного кадастру.

67. Внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру здійснюється виключно на підставі та відповідно до Закону України "Про Державний земельний кадастр" та цього Порядку.

Забороняється вимагати для внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру надання документів та здійснення дій, прямо не передбачених Законом України "Про Державний земельний кадастр".

Документи, які є підставою для внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру, мають відповідати таким вимогам:

текст документів має бути написаний розбірливо;

документи не мають містити підчищення або дописки, закреслені слова чи інші не обумовлені в них виправлення, орфографічні та арифметичні помилки, бути заповнені олівцем, а також з пошкодженнями, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст;

документи мають відповідати вимогам Закону України "Про Державний земельний кадастр" та цього Порядку.

68. Відомості про об'єкти Державного земельного кадастру, що змінюються, вносяться до Державного земельного кадастру безперервно.

Відомості (зміни до них) вносяться одночасно до документів Державного земельного кадастру в текстовій та графічній формі.

69. Внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру здійснюється за заявою згідно з додатком 12 замовника документації із землеустрою та оцінки земель або її розробника від імені замовника, якщо це передбачено договором на виконання відповідних робіт (далі - заявник).

Заява разом з документацією із землеустрою або оцінки земель, електронним документом та іншими документами, зазначеними у пунктах 91 - 137 цього Порядку, подається заявником Державному кадастровому реєстраторові особисто або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.

Внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру здійснюється без подання заяви у випадках:

отримання відомостей (змін до них) у порядку інформаційної взаємодії з кадастрами та інформаційними системами;

отримання від органів державної влади та органів місцевого самоврядування рішень про затвердження документації із землеустрою та оцінки земель;

зазначених у пункті 119 цього Порядку.

70. Державний кадастровий реєстратор у момент надходження до нього заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру разом з документами, зазначеними у пункті 69 цього Порядку, перевіряє:

1) повноваження особи, що звернулася за внесенням відповідних відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру;

2) наявність повного пакета документів, необхідних для внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру;

3) розташування об'єкта Державного земельного кадастру на території дії його повноважень;

4) придатність електронного документа для проведення його перевірки за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

У разі звернення за внесенням відповідних відомостей (змін до них) неналежної особи (особи, яка не може бути заявником відповідно до цього Порядку), подання заявником не повного пакета документів та/або розташування об'єкта Державного земельного кадастру на території дії повноважень іншого Державного кадастрового реєстратора Державний кадастровий реєстратор відмовляє такій особі, заявникові у прийнятті заяви безпосередньо у момент її подання або у день надходження рекомендованим листом зазначених документів за формою згідно з додатком 13 із зазначенням рекомендацій щодо усунення причин, що є підставою для такої відмови, зокрема найменування та місцезнаходження органу, до повноважень якого належить внесення відомостей (змін до них) про об'єкт Державного земельного кадастру.

У разі відповідності заяви разом з документами вимогам, зазначеним у цьому пункті, Державний кадастровий реєстратор приймає заяву до розгляду по суті та обліковує її відповідно до пункту 71 цього Порядку.

71. Заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру обліковуються шляхом їх реєстрації у Державному земельному кадастрі з присвоєнням їм реєстраційного номера, фіксацією дати їх реєстрації та створенням їх електронних копій за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

Заяви реєструються в день їх надходження в порядку черговості.

Дата реєстрації заяви у Державному земельному кадастрі є датою їх прийняття.

72. Під час прийняття заяв відповідно до пункту 70 цього Порядку до Державного земельного кадастру вносяться такі дані:

1) реєстраційний номер заяви;

2) дата реєстрації заяви;

3) відомості про особу, яка звернулася із заявою:

для фізичної особи (громадянина України, іноземця, особи без громадянства) - прізвище, ім'я та по батькові (за наявності); податковий номер (крім фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті) або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті); реквізити документа, що посвідчує особу (номер та серія документа, дата його видачі, відомості про суб'єкта, що його видав, тощо);

для юридичної особи (резидента та нерезидента) - найменування юридичної особи, податковий номер;

для територіальної громади - відомості про територіальну громаду міста, селища, села, району у місті, найменування та податковий номер органу місцевого самоврядування;

для органу державної влади - найменування та податковий номер органу державної влади;

4) кадастровий номер (за наявності) та місце розташування земельної ділянки або дані про інший об'єкт Державного земельного кадастру, щодо якого вносяться відомості згідно з відповідною заявою;

5) стислий зміст заяви;

6) дані про оплату послуг з внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру або про їх безоплатне надання з посиланням на відповідну норму закону;

7) відомості про Державного кадастрового реєстратора, який прийняв заяву.

73. Державний кадастровий реєстратор у строк, що не перевищує 14 робочих днів з дня прийняття заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру:

1) розглядає її разом з документами, зазначеними у пункті 69 цього Порядку, та перевіряє:

відповідність документів вимогам, зазначеним у пункті 67 цього Порядку;

електронний документ відповідно до пункту 74 цього Порядку;

2) за результатами перевірки вносить відомості (зміни до них) до Державного земельного кадастру або приймає рішення про відмову у внесенні таких відомостей з підстав, зазначених у пунктах 91 - 137 цього Порядку, за формою згідно з додатком 14.

Державний кадастровий реєстратор не пізніше наступного робочого дня з моменту прийняття рішення про відмову у внесенні відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру видає або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення заявникові таке рішення.

У разі коли заявник особисто отримує рішення про відмову у внесенні відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру, він пред'являє Державному кадастровому реєстраторові паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а у разі звернення уповноваженої заявником особи - також документ, що підтверджує її повноваження діяти від імені заявника. Документ, що підтверджує повноваження діяти від імені іноземної особи, повинен бути легалізований в установленому законодавством порядку.

74. Державний кадастровий реєстратор протягом строку, встановленого пунктом 73 цього Порядку, перевіряє електронний документ на відповідність:

1) даним Державного земельного кадастру (геодезичній та картографічній основам, даним кадастрових карт (планів);

2) вимогам до змісту, структури і технічних характеристик такого документа згідно з додатком 1;

3) даним документації із землеустрою та оцінки земель.

75. У разі відповідності поданих документів, зазначених у пункті 69 цього Порядку, вимогам, зазначеним у пункті 67 цього Порядку, та електронного документа вимогам, зазначеним у пункті 74 цього Порядку, Державний кадастровий реєстратор:

1) за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру вносить електронний документ та відомості, які він містить, до Державного земельного кадастру;

2) робить на титульному аркуші документації із землеустрою та оцінки земель, матеріалах документації із землеустрою та оцінки земель, що містять графічне зображення об'єктів Державного земельного кадастру, аркушах відомостей про координати поворотних точок їх меж, частин, обмежень, угідь позначку про проведення перевірки електронного документа та внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру за формою згідно з додатком 15;

3) присвоює за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру земельній ділянці, що реєструється, кадастровий номер та у випадках, зазначених у пунктах 107 - 161 цього Порядку, відкриває Поземельну книгу (вносить відповідні записи до неї);

4) виготовляє у випадках, зазначених у пунктах 162 - 199 цього Порядку, витяг з Державного земельного кадастру для підтвердження внесення відповідних відомостей до Державного земельного кадастру;

5) оприлюднює інформацію про внесення відомостей до Державного земельного кадастру згідно з пунктом 88 цього Порядку та відповідні відомості про об'єкти Державного земельного кадастру згідно з пунктами 162 - 199 цього Порядку;

6) повертає заявникові документацію із землеустрою та оцінки земель з проставленою позначкою про проведення перевірки електронного документа та внесення відомостей до Державного земельного кадастру.

Проставлення Державним кадастровим реєстратором зазначеної позначки є підставою для передачі відповідної документації на затвердження органу державної влади або органу місцевого самоврядування (у разі, коли згідно із законом така документація підлягає затвердженню даним органом).

76. Органи державної влади (крім Верховної Ради України) та органи місцевого самоврядування у строк не пізніше п'яти робочих днів після прийняття рішень про затвердження документації із землеустрою та оцінки земель, яка є підставою для внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру, подають або надсилають в електронній формі за цифровим підписом відповідної посадової особи Держземагентству або його територіальному органові відповідно до компетенції засвідчені копії таких рішень разом із супровідними листами для внесення відповідних відомостей до Державного земельного кадастру.

Державний кадастровий реєстратор протягом двох робочих днів з моменту отримання засвідчених копій рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування вносить до Державного земельного кадастру відповідні відомості.

77. У разі невідповідності електронного документа вимогам, зазначеним у пункті 74 цього Порядку, Державний кадастровий реєстратор:

1) складає за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру протокол проведення перевірки електронного документа за формою згідно з додатком 16;

2) повертає заявникові документацію із землеустрою та оцінки земель без позначки, зазначеної у пункті 75 цього Порядку, разом з електронним документом, протоколом його перевірки та іншими документами, крім документа, що підтверджує оплату послуг з внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру, для виправлення зазначених у протоколі проведення перевірки електронного документа помилок та подання документів разом з цим протоколом для проведення повторної перевірки.

78. У протоколі проведення перевірки електронного документа зазначаються:

1) дата та номер протоколу;

2) реєстраційний номер заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру;

3) вид та назва документації із землеустрою та оцінки земель;

4) відомості про замовника документації із землеустрою, зазначені у підпункті 3 пункту 72 цього Порядку;

5) кадастровий номер (за наявності) та місцезнаходження земельної ділянки або дані про інший об'єкт Державного земельного кадастру, щодо якого вносяться відомості (зміни до них) згідно з відповідною заявою;

6) відомості про розробника документації із землеустрою та оцінки земель;

7) відомості про невідповідність даних електронного документа вимогам, зазначеним у пункті 74 цього Порядку;

8) викопіювання з кадастрової карти (плану) відповідної адміністративно-територіальної одиниці з нанесенням на ньому контурів об'єктів перевірки;

9) прізвище та ініціали Державного кадастрового реєстратора, що провів перевірку електронного документа.

Протокол проведення перевірки підписується Державним кадастровим реєстратором та засвідчується його печаткою.

79. Розгляд доопрацьованого електронного документа, що містить відомості про результати робіт із землеустрою та оцінки земель, здійснюється у разі повторного звернення заявника відповідно до пунктів 66 - 78 цього Порядку.

80. Заява про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру може бути відкликана заявником до прийняття Державним кадастровим реєстратором рішення щодо внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру шляхом подання йому заяви про відкликання заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру за формою згідно з додатком 17, до якої додається копія заяви, що відкликається.

81. Державний кадастровий реєстратор приймає заяву про відкликання заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру, реєструє її у Державному земельному кадастрі відповідно до пунктів 71 і 72 цього Порядку.

Під час прийняття заяви про відкликання заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру до нього вносяться дані, передбачені пунктом 72 цього Порядку, а також відомості щодо підстави для відкликання заяви.

82. Державний кадастровий реєстратор розглядає заяву про відкликання заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру не пізніше наступного робочого дня з моменту її прийняття.

83. За результатами розгляду заяви про відкликання заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру Державний кадастровий реєстратор приймає рішення про залишення заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру без розгляду у зв'язку з її відкликанням згідно з додатком 18 або про відмову в її задоволенні згідно з додатком 19.

84. Державний кадастровий реєстратор приймає рішення про відмову в задоволенні заяви про відкликання заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру в разі, коли:

1) із заявою про відкликання заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру звернулася неналежна особа;

2) за результатами розгляду заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру Державним кадастровим реєстратором вже прийнято рішення про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру або про відмову у внесенні таких відомостей;

3) заява про відкликання заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру подана до Державного кадастрового реєстратора, який не має відповідних повноважень;

4) у Державному земельному кадастрі відсутні відомості про реєстрацію заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру, за відкликанням якої звернувся заявник.

85. Державний кадастровий реєстратор не пізніше наступного робочого дня з моменту прийняття рішення про залишення заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру без розгляду у зв'язку з її відкликанням або про відмову в задоволенні заяви про відкликання видає або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення заявникові таке рішення.

У разі прийняття Державним кадастровим реєстратором рішення про залишення заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру без розгляду у зв'язку з її відкликанням він видає або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення заявникові також документи, зазначені у пункті 69 цього Порядку, подані для внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру, крім документа, що підтверджує оплату послуг з внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру.

У разі коли заявник особисто отримує рішення про залишення заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру без розгляду у зв'язку з її відкликанням або про відмову в задоволенні заяви про відкликання зазначеної заяви, заявник пред'являє Державному кадастровому реєстраторові паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а у разі звернення уповноваженої заявником особи - також документ, що підтверджує її повноваження діяти від імені заявника. Документ, що підтверджує повноваження діяти від імені іноземної особи, повинен бути легалізований в установленому законодавством порядку.

86. За внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру справляється плата.

Внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель, встановлені законами або прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, здійснюється безоплатно.

У разі коли заявникові відмовлено у внесенні відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру, внесення яких згідно із Законом України "Про Державний земельний кадастр" здійснюється на платній основі, Державним кадастровим реєстратором складено протокол проведення перевірки електронного документа або прийнято рішення про залишення заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру без розгляду у зв'язку з її відкликанням, кошти, сплачені за внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру, поверненню не підлягають.

87. Заявникові безоплатно надається витяг з Державного земельного кадастру для підтвердження внесення до Державного земельного кадастру відомостей, в тому числі виправлення виявлених помилок відповідно до пункту 144 цього Порядку, про:

1) державну реєстрацію земельної ділянки;

2) обмеження у використанні земель;

3) межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту;

4) межі державного кордону;

5) межі адміністративно-територіальних одиниць;

6) нормативну грошову оцінку земель, розташованих у межах територій адміністративно-територіальних одиниць;

7) економічну оцінку земель.

За бажанням заявника йому безоплатно надається витяг з Державного земельного кадастру, відповідна довідка, викопіювання з картографічних матеріалів Державного земельного кадастру на заміну відповідного документа, в якому виявлено помилку.

Витяг з Державного земельного кадастру формується за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру одночасно з внесенням відповідних відомостей до Державного земельного кадастру відповідно до пункту 176 цього Порядку та надається заявникові відповідно до пункту 178 цього Порядку.

88. Про здійснення дій, передбачених пунктом 71, підпунктом 2 пункту 73, пунктами 77 і 83 цього Порядку, Державний кадастровий реєстратор за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру безпосередньо під час їх здійснення повідомляє заявникові шляхом оприлюднення відповідних фактів на офіційному веб-сайті Держземагентства.

Зокрема, оприлюдненню на офіційному веб-сайті Держземагентства підлягають:

дата реєстрації заяв про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру та заяв про відкликання зазначених заяв;

вхідний (реєстраційний) номер заяв, зазначених в абзаці третьому цього пункту;

стислий зміст заяв, зазначених в абзаці третьому цього пункту;

інформація про результати розгляду заяв, зазначених в абзаці третьому цього пункту:

- внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру;

- відмова у внесенні відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру;

- складення протоколу проведення перевірки електронного документа;

- залишення заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру без розгляду у зв'язку з її відкликанням;

- відмова в задоволенні заяви про відкликання заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру.

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про геодезичну, картографічну основи Державного земельного кадастру, кадастрове зонування земель в межах території України

89. Відомості (зміни до них) про геодезичну, картографічну основи Державного земельного кадастру, кадастрове зонування земель в межах території України вносяться до Державного земельного кадастру на підставі наказу Держземагентства, в якому зазначаються:

1) щодо геодезичної основи Державного земельного кадастру:

дані про джерела інформації, відповідно до яких вносяться відомості (зміни до них) про геодезичну основу Державного земельного кадастру;

перелік пунктів державної геодезичної мережі, відомості про координати яких включаються до Державного земельного кадастру;

відомості про системи координат, в яких зазначаються координати пунктів державної геодезичної мережі (у разі, коли координати таких пунктів використовуються в інших системах координат, крім єдиної державної системи координат);

координати пунктів державної геодезичної мережі в єдиній державній системі координат та інших системах координат (у разі використання координат таких пунктів у даних системах координат для внесення до Державного земельного кадастру відомостей про об'єкти Державного земельного кадастру);

дата, з якої геодезична основа Державного земельного кадастру (зміни до неї) підлягає застосуванню;

2) щодо картографічної основи Державного земельного кадастру:

дані про джерела інформації, відповідно до яких вносяться відомості (зміни до них) про картографічну основу Державного земельного кадастру;

склад відомостей, що відображаються на картографічній основі Державного земельного кадастру;

дата створення картографічної основи Державного земельного кадастру;

відомості про особу, яка створила картографічну основу Державного земельного кадастру;

масштаб (точність) картографічної основи Державного земельного кадастру;

система координат картографічної основи Державного земельного кадастру;

дата, з якої картографічна основа Державного земельного кадастру (зміни до неї) підлягає застосуванню;

3) щодо кадастрового зонування земель в межах території України:

дата та номер наказів територіальних органів Держземагентства про затвердження індексних кадастрових карт (планів) відповідних адміністративно-територіальних одиниць (змін до них), крім випадків створення індексної кадастрової карти кадастрової зони за межами адміністративно-територіальних одиниць;

номери кадастрових зон і кварталів;

опис меж кадастрових зон і кварталів;

площа кадастрових зон і кварталів;

підстави для встановлення меж кадастрових зон і кварталів;

дата, з якої індексні кадастрові карти (плани) відповідних адміністративно-територіальних одиниць (зміни до них) підлягають застосуванню.

90. Державний кадастровий реєстратор за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру вносить до Державного земельного кадастру його геодезичну, картографічну основи, індексні кадастрові карти (плани) відповідних адміністративно-територіальних одиниць (зміни до них), індексну кадастрову карту кадастрової зони за межами адміністративно-територіальних одиниць (зміни до неї) та відомості про них (зміни до них), зазначені у пункті 89 цього Порядку, та забезпечує їх відображення у Державному земельному кадастрі з дати, зазначеної у відповідному наказі Держземагентства, що є підставою для їх внесення.

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах державного кордону

91. Для внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру про державний кордон Державному кадастровому реєстраторові подаються:

1) заява про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру;

2) рішення Верховної Ради України про затвердження документації із землеустрою щодо встановлення в натурі (на місцевості) державного кордону;

3) документація із землеустрою щодо встановлення в натурі (на місцевості) державного кордону, розроблена відповідно до актів (міжнародних договорів) щодо демаркації та делімітації державного кордону;

4) електронний документ;

5) документ, що підтверджує оплату послуг з внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру.

92. До Державного земельного кадастру вносяться відомості (зміни до них) про державний кордон, зазначені у пункті 21 цього Порядку.

93. Підставою для відмови у внесенні до Державного земельного кадастру відомостей про державний кордон та змін до них є:

1) подання документів, передбачених пунктом 91 цього Порядку, не в повному обсязі;

2) невідповідність поданих документів вимогам, передбаченим пунктом 70 цього Порядку.

94. Відомості про землі в межах державного кордону (зміни до них), які розташовані в межах адміністративно-територіальних одиниць, зазначені у пункті 22 цього Порядку, та відомості про землі в межах державного кордону (зміни до них), які розташовані за межами адміністративно-територіальних одиниць та не входять до їх складу (у частині, що характеризують такі землі з урахуванням їх місцезнаходження), вносяться до Державного земельного кадастру відповідно до пунктів 96 - 100 цього Порядку.

95. Державний кадастровий реєстратор протягом п'яти робочих днів з моменту внесення до Державного земельного кадастру відомостей, зазначених у пунктах 21 і 22 цього Порядку, за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру узагальнює такі відомості та вносить їх до Державного земельного кадастру.

Внесення відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць

96. Для внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць Державному кадастровому реєстраторові подаються:

1) заява про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру, крім випадків, зазначених у пункті 69 цього Порядку;

2) документація із землеустрою та оцінки земель, документи, які згідно з пунктом 97 цього Порядку є підставою для внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру;

3) електронний документ;

4) документ, що підтверджує оплату послуг з внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру, крім випадків, передбачених абзацом другим пункту 86, підпунктом 2 пункту 144 і підпунктом 2 пункту 157 цього Порядку.

97. До Державного земельного кадастру вносяться відомості (зміни до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць, зазначені у пункті 22 цього Порядку, на підставі:

1) щодо повних назв адміністративно-територіальних одиниць та суміжних адміністративно-територіальних одиниць:

довідника "Україна. Адміністративно-територіальний устрій" до прийняття закону про адміністративно-територіальний устрій;

Державного реєстру географічних назв;

відповідного рішення органу державної влади або органу місцевого самоврядування;

2) щодо меж адміністративно-територіальної одиниці:

проектів землеустрою щодо встановлення та зміни меж адміністративно-територіальних одиниць;

проектів формування території і встановлення меж селищних, сільських рад (якщо межі встановлені до набрання чинності Законом України "Про землеустрій");

3) щодо площі земель у межах території адміністративно-територіальної одиниці:

проектів землеустрою щодо встановлення та зміни меж адміністративно-територіальних одиниць;

проектів формування території і встановлення меж селищних, сільських рад (якщо межі встановлені до набрання чинності Законом України "Про землеустрій");

державної статистичної звітності - до 2015 року;

4) щодо інформації про акти, на підставі яких встановлені та змінені межі адміністративно-територіальних одиниць, - відповідного рішення органу державної влади або органу місцевого самоврядування;

5) щодо відомостей про категорії земель у межах адміністративно-територіальної одиниці:

матеріалів інвентаризації земель;

схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель у межах адміністративно-територіальних одиниць;

6) щодо угідь адміністративно-територіальної одиниці:

проектів землеустрою щодо забезпечення еколого-економічного обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь (щодо земель сільськогосподарського призначення);

проектів землеустрою щодо впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань (щодо земель інших категорій);

матеріалів інвентаризації земель;

7) щодо економічної оцінки земель в межах території адміністративно-територіальної одиниці - технічної документації з такої оцінки;

8) щодо нормативної грошової оцінки земель в межах території адміністративно-територіальної одиниці - технічної документації з такої оцінки;

9) відомості про бонітування ґрунтів адміністративно-територіальної одиниці - технічної документації з бонітування ґрунтів;

10) щодо розподілу земель між власниками, користувачами:

державної статистичної звітності - до 2015 року;

даних державного реєстру земель;

даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

98. Підставою для відмови у внесенні відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць є:

1) подання документів, передбачених пунктом 96 цього Порядку, не в повному обсязі;

2) невідповідність поданих документів вимогам, передбаченим пунктом 70 цього Порядку.

99. Відомості про землі в межах адміністративно-територіальної одиниці щодо обмежень у використанні земель та режимоутворюючих об'єктів вносяться до Державного земельного кадастру відповідно до пунктів 101 - 106 цього Порядку.

100. Державний кадастровий реєстратор протягом п'яти робочих днів з моменту внесення до Державного земельного кадастру відомостей, зазначених у пункті 22 цього Порядку, за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру узагальнює такі відомості та вносить їх до Державного земельного кадастру.

Внесення відомостей (змін до них) про обмеження у використанні земель

101. Для державної реєстрації обмеження у використанні земель (змін до нього) Державному кадастровому реєстраторові подаються:

1) заява про державну реєстрацію обмеження у використанні земель за формою згідно з додатком 20;

2) документація із землеустрою, інші документи, які згідно з пунктом 104 цього Порядку є підставою для виникнення, зміни та припинення обмеження у використанні земель;

3) електронний документ;

4) документ, що підтверджує оплату послуг з внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру, крім випадків, передбачених абзацом другим пункту 86, підпунктом 2 пункту 144 і підпунктом 2 пункту 157 цього Порядку.

102. До Державного земельного кадастру вносяться відомості (зміни до них) про обмеження у використанні земель, зазначені у пункті 23 цього Порядку, на підставі:

1) схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць;

2) проектів землеустрою щодо створення нових та впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань;

3) проектів землеустрою щодо забезпечення еколого-економічного обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь;

4) проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок;

5) технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);

6) іншої документації із землеустрою відповідно до статті 25 Закону України "Про землеустрій";

7) договору;

8) рішення суду.

103. Відмова у здійсненні державної реєстрації обмеження у використанні земель (змін до нього) надається у разі, коли:

1) обмеження згідно із законом не підлягає державній реєстрації;

2) обмеження встановлюється на території дії повноважень іншого Державного кадастрового реєстратора;

3) із заявою про державну реєстрацію обмеження у використанні земель звернулася неналежна особа;

4) подані документи не відповідають вимогам законодавства;

5) заявлене обмеження вже зареєстроване.

104. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про обмеження у використанні земель, безпосередньо встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, здійснюється:

1) у процесі державної реєстрації земельних ділянок та внесення змін до відомостей про них відповідно до пунктів 107 - 134 цього Порядку;

2) на підставі заяви органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування про внесення відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, за формою згідно з додатком 21, до якої додаються:

документація із землеустрою, яка згідно з пунктом 102 цього Порядку є підставою для внесення до Державного земельного кадастру відомостей про такі обмеження;

електронний документ.

105. Підставою для відмови у внесенні до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про обмеження у використанні земель, безпосередньо встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, є:

1) подання документів, передбачених підпунктом 2 пункту 104 цього Порядку, не в повному обсязі;

2) невідповідність поданих документів вимогам, передбаченим пунктом 70 цього Порядку.

106. Державний кадастровий реєстратор протягом п'яти робочих днів з моменту внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них), зазначених у пункті 23 цього Порядку, за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру узагальнює такі відомості та вносить їх до Державного земельного кадастру.

Державна реєстрація земельної ділянки

107. Державна реєстрація земельної ділянки здійснюється під час її формування за результатами складення документації із землеустрою після її погодження у встановленому порядку та до прийняття рішення про її затвердження органом державної влади або органом місцевого самоврядування (у разі, коли згідно із законом така документація підлягає затвердженню таким органом) шляхом відкриття Поземельної книги на таку земельну ділянку відповідно до пунктів 49 - 54 цього Порядку.

108. Під час державної реєстрації земельної ділянки здійснюється:

1) державна реєстрація обмежень у використанні земельної ділянки, що існують на момент державної реєстрації земельної ділянки;

2) внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, безпосередньо встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами.

109. Державна реєстрація земельної ділянки здійснюється за заявою:

1) особи, якій за рішенням органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування надано дозвіл на розроблення документації із землеустрою, що є підставою для формування земельної ділянки у разі її передачі у власність чи користування із земель державної чи комунальної власності, або уповноваженої нею особи;

2) власника земельної ділянки, користувача земельної ділянки державної чи комунальної власності (у разі поділу чи об'єднання раніше сформованих земельних ділянок) або уповноваженої ними особи;

3) органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування (у разі формування земельних ділянок відповідно державної чи комунальної власності).

110. Для державної реєстрації земельної ділянки Державному кадастровому реєстраторові, який здійснює таку реєстрацію, подаються:

1) заява про державну реєстрацію земельної ділянки за формою згідно з додатком 22;

2) оригінал погодженої відповідно до законодавства документації із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки (разом з позитивним висновком державної експертизи землевпорядної документації у разі, коли така документація підлягає обов'язковій державній експертизі землевпорядної документації);

3) електронний документ;

4) документ, що підтверджує оплату послуг з державної реєстрації земельної ділянки.

111. Державний кадастровий реєстратор для здійснення державної реєстрації земельної ділянки протягом 14 календарних днів з дня реєстрації відповідної заяви перевіряє:

1) відповідність поданих документів вимогам, передбаченим пунктом 67 цього Порядку;

2) електронний документ відповідно до пункту 74 цього Порядку.

За результатами перевірки Державний кадастровий реєстратор виконує одну з таких дій:

здійснює державну реєстрацію земельної ділянки:

- за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру присвоює кадастровий номер земельній ділянці;

- відкриває Поземельну книгу та вносить відомості до неї (крім відомостей про затвердження документації із землеустрою, на підставі якої здійснена державна реєстрація земельної ділянки, а також про власників, користувачів земельної ділянки);

- робить позначку про проведення перевірки електронного документа та внесення відомостей до Державного земельного кадастру відповідно до підпункту 2 пункту 75 цього Порядку;

- надає за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру відомості, зазначені у підпункті 1 пункту 197 цього Порядку, відповідним органам державної влади, органам місцевого самоврядування;

приймає рішення про відмову у державній реєстрації земельної ділянки відповідно до пунктів 70, 73, 77 - 85 цього Порядку в разі:

- невідповідності поданих документів, зазначених у пункті 110 цього Порядку, вимогам законодавства;

- розташування в межах земельної ділянки, яку передбачається зареєструвати, іншої земельної ділянки або її частини;

- розташування земельної ділянки на території дії повноважень іншого Державного кадастрового реєстратора;

- подання заявником документів, зазначених у пункті 110 цього Порядку, не в повному обсязі.

112. Після прийняття органом державної влади чи органом місцевого самоврядування рішення про затвердження документації із землеустрою, яка є підставою для державної реєстрації земельної ділянки, та надання Держземагентству або його територіальному органові відповідно до компетенції засвідченої копії такого рішення Державний кадастровий реєстратор протягом двох робочих днів з моменту її отримання вносить відповідні відомості до Поземельної книги в електронній (цифровій) та паперовій формі.

До Поземельної книги в паперовій формі додається засвідчена копія рішення, яке є підставою для внесення відомостей до неї.

113. Після отримання від органу державної реєстрації прав інформації в порядку інформаційного обміну Державний кадастровий реєстратор протягом двох робочих днів з моменту її отримання вносить інформацію про власників, користувачів земельної ділянки відповідно до даних про зареєстровані речові права у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно до Поземельної книги в електронній (цифровій) та паперовій формі.

114. Державна реєстрація земельної ділянки скасовується Державним кадастровим реєстратором, який здійснює таку реєстрацію, у разі:

1) поділу чи об'єднання земельних ділянок - на підставі заяви про державну реєстрацію земельних ділянок, які утворилися в результаті такого поділу чи об'єднання;

2) коли протягом одного року з дня здійснення державної реєстрації земельної ділянки речове право на неї не зареєстроване з вини заявника, - на підставі даних про те, що протягом одного року Державному кадастровому реєстраторові органом державної реєстрації прав не надано відповідної інформації в порядку інформаційного обміну.

У разі скасування державної реєстрації з підстав, зазначених у підпункті 2 цього пункту, Державний кадастровий реєстратор у десятиденний строк повідомляє про це особу згідно з додатком 23, за заявою якої здійснено державну реєстрацію земельних ділянок.

115. Державна реєстрація земельних ділянок, переданих у власність (користування) без проведення їх державної реєстрації (в тому числі у разі, коли відомості про земельні ділянки, право власності (користування) на які виникло до 2004 року, не внесені до державного реєстру земель), здійснюється на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за заявою їх власників (користувачів земельних ділянок державної чи комунальної власності) в порядку, визначеному для державної реєстрації земельної ділянки.

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про зареєстровані земельні ділянки

116. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про зареєстровану земельну ділянку, зазначених у пункті 24 цього Порядку, здійснюється шляхом внесення таких відомостей до відповідної Поземельної книги.

У разі коли до Державного земельного кадастру вносяться відомості (зміни до них) про зареєстровану раніше земельну ділянку, на яку відповідно до цього Порядку Поземельна книга не відкривалася, такі відомості (зміни до них) вносяться до неї після її відкриття відповідно до пунктів 49 - 54 цього Порядку.

117. Відомості (зміни до них) про зареєстровані земельні ділянки вносяться до Державного земельного кадастру в разі внесення:

1) змін до відомостей про земельну ділянку, на яку відповідно до цього Порядку відкрито Поземельну книгу;

2) нових (додаткових) відомостей про земельну ділянку, на яку відповідно до цього Порядку відкрито Поземельну книгу;

3) змін до відомостей про земельну ділянку, на яку відповідно до цього Порядку Поземельна книга не відкривалася, та/або нових (додаткових) відомостей про земельну ділянку.

118. Внесення до Поземельної книги відомостей (змін до них) про зареєстровану земельну ділянку (крім випадків, зазначених у пункті 119 цього Порядку) здійснюється за заявою власника земельної ділянки, користувача земельної ділянки державної чи комунальної власності відповідно до документації, що є підставою для внесення відповідних відомостей (змін до них) (крім випадків внесення відомостей про зміну виду використання).

119. До Поземельної книги без подання заяви вносяться відомості (зміни до них) про:

1) віднесення земельної ділянки до земель іншої адміністративно-територіальної одиниці;

2) зміну нормативної грошової оцінки земельної ділянки в результаті проведення нормативної грошової оцінки земель адміністративно-територіальних одиниць;

3) обмеження у використанні земель, безпосередньо встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами;

4) власників, користувачів земельної ділянки відповідно до даних про зареєстровані речові права у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;

5) затвердження документації із землеустрою та оцінки земель, на підставі якої внесено зміни до відомостей про земельну ділянку та/або нові (додаткові) відомості про земельну ділянку;

6) зареєстровані земельні ділянки, отримані в результаті інформаційної взаємодії між кадастрами та іншими інформаційними системами.

120. Внесення до Поземельної книги змін до відомостей про зареєстровану земельну ділянку здійснюється Державним кадастровим реєстратором шляхом:

1) проставлення на аркуші Поземельної книги в електронній (цифровій) формі, до відомостей якої вносяться зміни, відповідної електронної позначки за власним електронним цифровим підписом;

2) проставлення на аркуші Поземельної книги в паперовій формі, до відомостей якої вносяться зміни, позначки про внесення змін до відомостей за формою згідно з додатком 24;

3) виготовлення нового аркуша Поземельної книги в електронній (цифровій) та паперовій формі із зміненими відомостями та долучення такого аркуша до відповідної Поземельної книги для його зберігання разом з нею.

121. Для внесення до відомостей про земельну ділянку змін щодо цільового призначення земельної ділянки, складу угідь, нормативної грошової оцінки, а також до відомостей про межі земельної ділянки (у разі їх встановлення (відновлення) за фактичним використанням земельної ділянки) Державному кадастровому реєстраторові подаються:

1) заява за формою згідно з додатком 12;

2) оригінал документації із землеустрою або оцінки земель, яка є підставою для внесення таких змін (крім випадків зміни виду використання земельної ділянки в межах земель певної категорії);

3) електронний документ (крім випадків внесення відомостей про зміну виду використання);

4) документ, що підтверджує оплату послуг з внесення до Поземельної книги змін до відомостей про земельну ділянку.

122. Підставою для відмови у внесенні до Поземельної книги змін до відомостей про земельну ділянку є:

1) розташування земельної ділянки на території дії повноважень іншого Державного кадастрового реєстратора;

2) звернення із заявою неналежної особи;

3) невідповідність поданих документів вимогам законодавства;

4) наявність заявлених відомостей у Поземельній книзі.

123. Для внесення до Державного земельного кадастру змін до відомостей про зареєстровану земельну ділянку, зазначених у підпунктах 1 і 2 пункту 119 цього Порядку, Державному кадастровому реєстраторові подаються:

1) документація, яка є підставою для внесення таких відомостей;

2) електронний документ.

124. Державний кадастровий реєстратор за результатами розгляду документів, поданих для внесення до Поземельної книги змін до відомостей про зареєстровану земельну ділянку, зазначених у підпунктах 1 і 2 пункту 119 цього Порядку, вносить зміни до Поземельної книги в електронній (цифровій) формі, яка містить відомості про відповідну земельну ділянку.

До Поземельної книги в паперовій формі зміни до зазначених відомостей вносяться Державним кадастровим реєстратором у разі звернення власника або користувача земельної ділянки за внесенням певних відомостей (змін до них) до відповідної Поземельної книги та/або отриманням певних відомостей з Державного земельного кадастру про відповідну земельну ділянку.

125. Відомості про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, вносяться до Державного земельного кадастру до здійснення державної реєстрації цих прав.

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про суборенду, сервітут, які поширюються на частини земельних ділянок, здійснюється за заявою правонабувача, сторін (сторони) правочину, за якими виникає право суборенди, сервітуту, або уповноважених ними осіб.

126. Для внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, заявник подає:

1) заяву за формою згідно з додатком 25;

2) документи, на підставі яких виникає право суборенди, сервітуту, із зазначенням меж частини земельної ділянки, на яку поширюється таке право;

3) документацію із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту;

4) електронний документ;

5) документ, що підтверджує оплату послуг з внесення відомостей до Державного земельного кадастру.

127. Відмова у внесенні до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, надається у разі, коли:

1) земельна ділянка розташована на території дії повноважень іншого Державного кадастрового реєстратора;

2) заявником подано документи не в повному обсязі;

3) подані документи не відповідають вимогам законодавства;

4) із заявою звернулася неналежна особа.

128. У разі коли протягом року з дня внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, право суборенди, сервітуту не зареєстроване (на підставі даних про те, що протягом року Державному кадастровому реєстраторові органом державної реєстрації прав не надано відповідної інформації в порядку інформаційного обміну), Державний кадастровий реєстратор:

1) за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру виключає з Поземельної книги в електронній (цифровій) формі запис про внесення відповідних відомостей, про що робить відповідну електронну позначку за власним електронним цифровим підписом на аркуші зазначеної Поземельної книги;

2) на аркуші Поземельної книги в паперовій формі, який містить відомості, що підлягають виключенню, робить позначку про таке виключення за формою згідно з додатком 26;

3) виготовляє новий (без зазначення в ньому виключених відомостей) аркуш Поземельної книги в паперовій формі, долучає його до відповідної Поземельної книги та зберігає разом з нею.

129. У разі виключення з Поземельної книги запису про внесення відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з підстави, зазначеної у пункті 128 цього Порядку, Державний кадастровий реєстратор у десятиденний строк повідомляє про це особу, за заявою якої здійснено таке внесення, за формою згідно з додатком 27.

130. Відомості (зміни до них) про нового власника, користувача земельної ділянки відповідно до даних про зареєстровані речові права у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно вносяться до Поземельної книги Державним кадастровим реєстратором відповідно до пункту 113 цього Порядку.

131. Відомості (зміни до них) про обмеження у використанні земель вносяться до Поземельної книги Державним кадастровим реєстратором відповідно до пунктів 101 - 106 цього Порядку.

132. Відомості (зміни до них) про затвердження документації із землеустрою та оцінки земель, що є підставою для внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельну ділянку, вносяться до Поземельної книги Державним кадастровим реєстратором відповідно до пункту 76 цього Порядку.

133. Відомості (зміни до них) про зареєстровану земельну ділянку, отримані в порядку інформаційної взаємодії між кадастрами та іншими інформаційними системами, вносяться до Поземельної книги Державним кадастровим реєстратором відповідно до пункту 124 цього Порядку та Порядку інформаційної взаємодії між кадастрами та інформаційними системами.

134. Внесення відомостей до Державного земельного кадастру в разі внесення змін до відомостей про земельну ділянку, на яку відповідно до цього Порядку Поземельна книга не відкривалася, та/або нових (додаткових) відомостей про таку земельну ділянку до Поземельної книги (в тому числі у випадку, передбаченому пунктом 4 розділу VII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про Державний земельний кадастр", під час перенесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки з державного реєстру земель) здійснюється Державним кадастровим реєстратором відповідно до пункту 124 цього Порядку.

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельну ділянку в разі її поділу чи об'єднання з іншою земельною ділянкою, а також відновлення її меж

135. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельну ділянку в разі її поділу чи об'єднання з іншою земельною ділянкою, а також відновлення її меж здійснюється шляхом внесення таких відомостей до відповідної Поземельної книги.

У разі коли відомості вносяться до Державного земельного кадастру про земельну ділянку (в разі її поділу чи об'єднання з іншою земельною ділянкою, а також відновлення її меж), на яку відповідно до цього Порядку Поземельна книга не відкривалася, такі відомості вносяться до відповідної Поземельної книги після її відкриття відповідно до пунктів 49 - 54 цього Порядку.

136. Відомості до Державного земельного кадастру про земельну ділянку в разі її поділу чи об'єднання з іншою земельною ділянкою вносяться на підставі заяви про державну реєстрацію земельної ділянки, яка утворилася в результаті такого поділу чи об'єднання, шляхом здійснення Державним кадастровим реєстратором таких дій:

1) скасування державної реєстрації земельної ділянки шляхом закриття Поземельної книги відповідно до пункту 60 цього Порядку із скасуванням кадастрового номера земельної ділянки за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру;

2) здійснення державної реєстрації земельної ділянки, яка утворилася в результаті поділу чи об'єднання, згідно з пунктами 107 - 111 і 113 цього Порядку;

3) внесення до Поземельної книги на земельну ділянку, сформовану в результаті поділу чи об'єднання земельних ділянок, запису про такий поділ чи об'єднання із зазначенням скасованого кадастрового номера земельної ділянки шляхом:

проставлення на титульному аркуші Поземельної книги в паперовій формі позначки про утворення земельної ділянки в результаті поділу чи об'єднання за формою згідно з додатком 28, в якій зазначаються скасований кадастровий номер земельної ділянки, підстава для поділу чи об'єднання земельної ділянки, дата такого поділу чи об'єднання, відомості про Державного кадастрового реєстратора, який зробив позначку;

проставлення на титульному аркуші Поземельної книги в електронній формі відповідної електронної позначки за власним електронним цифровим підписом Державного кадастрового реєстратора;

4) внесення до Поземельної книги на земельну ділянку, сформовану в результаті поділу чи об'єднання земельних ділянок, запису про обмеження у використанні земельної ділянки, яка поділена чи об'єднана з іншою (крім випадків, коли обмеження поширювалося лише на частину земельної ділянки, яка в результаті поділу земельної ділянки не увійшла до сформованої земельної ділянки).

137. У разі відновлення меж земельної ділянки за її фактичним використанням у зв'язку з неможливістю виявлення дійсних меж кадастрові номери відповідних земельних ділянок не скасовуються, а відповідні зміни до відомостей про межі земельних ділянок вносяться до поземельних книг відповідно до пунктів 116 - 118, 120 - 122 цього Порядку.

Виправлення помилок, допущених під час ведення Державного земельного кадастру

138. Помилками у Державному земельному кадастрі є:

1) технічна помилка (описка, друкарська, граматична, арифметична чи інша помилка), допущена органом, що здійснює ведення Державного земельного кадастру;

2) технічна помилка (описка, друкарська, граматична, арифметична чи інша помилка), допущена не з вини органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру (в тому числі технічна помилка у документах, на підставі яких внесені відомості до Державного земельного кадастру);

3) помилка, допущена у відомостях Державного земельного кадастру внаслідок помилки у документації із землеустрою та оцінки земель (в тому числі виявлена після перенесення інформації про земельні ділянки з державного реєстру земель та відомостей про інші об'єкти Державного земельного кадастру, що містяться в документації із землеустрою та оцінки земель, затвердженій та переданій до 1 січня 2013 р. до Державного фонду документації із землеустрою);

4) помилка, допущена у відомостях Державного земельного кадастру, внесених до нього з інших кадастрів та інформаційних систем у порядку інформаційної взаємодії.

139. У разі виявлення фізичною або юридичною особою у витязі, довідці з Державного земельного кадастру, викопіюванні з картографічних матеріалів Державного земельного кадастру технічної помилки (описки, друкарської, граматичної, арифметичної чи іншої помилки) заінтересована особа письмово повідомляє про це за формою згідно з додатком 29 територіальному органові Держземагентства у районі (місті) за місцезнаходженням земельної ділянки.

У повідомленні викладається суть виявлених помилок.

До повідомлення додаються документи, що містять зазначені у повідомленні технічні помилки, та документи, що підтверджують такі помилки і містять правильну редакцію відповідних відомостей.

Повідомлення разом з доданими до нього документами подається заінтересованою особою особисто або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.

140. Повідомлення про виявлення технічних помилок обліковуються шляхом їх реєстрації у Державному земельному кадастрі з присвоєнням їм реєстраційного номера, фіксацією дати їх реєстрації та створенням їх електронних копій за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

Повідомлення про виявлення технічних помилок реєструються в день їх надходження в порядку черговості.

Дата реєстрації повідомлень про виявлення технічних помилок у Державному земельному кадастрі вважається датою їх прийняття.

141. Під час прийняття повідомлень про виявлення технічних помилок до Державного земельного кадастру вносяться такі дані:

1) реєстраційний номер повідомлення;

2) дата реєстрації повідомлення;

3) відомості про особу, яка звернулася з повідомленням, зазначені у підпункті 3 пункту 72 цього Порядку;

4) відомості про документ, в якому виявлено технічну помилку (витяг, довідку з Державного земельного кадастру, викопіювання з картографічних матеріалів Державного земельного кадастру), а саме: назва, реєстраційний номер та дата видачі;

5) суть виявлених помилок;

6) відомості про Державного кадастрового реєстратора, який прийняв повідомлення.

142. Розгляд повідомлення про виявлення технічної помилки та виконання за результатами його розгляду дій, передбачених пунктами 143 - 150 цього Порядку, здійснюються Державним кадастровим реєстратором у день надходження такого повідомлення.

143. Державний кадастровий реєстратор під час розгляду повідомлення про виявлення технічної помилки перевіряє відповідність відомостей Державного земельного кадастру інформації, що міститься в документах, які є підставою для внесення таких відомостей.

144. Якщо факт невідповідності відомостей Державного земельного кадастру інформації, що міститься в документах, які є підставою для внесення таких відомостей, підтверджено, Державний кадастровий реєстратор за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру:

1) складає в електронній та паперовій формі протокол виправлення помилки за формою згідно з додатком 30;

2) безоплатно виправляє допущену помилку (крім випадків, коли технічна помилка допущена не з вини органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру);

3) письмово повідомляє не пізніше наступного дня про виправлення помилки заінтересованим особам за формою згідно з додатком 31 (у тому числі власників, користувачів земельних ділянок, а також третіх осіб, інтересів яких стосувалося виправлення помилок);

4) безоплатно видає заявникові за його бажанням витяг, довідку з Державного земельного кадастру, викопіювання з картографічних матеріалів Державного земельного кадастру на заміну документа, в якому виявлено помилку.

145. У протоколі виправлення помилки зазначаються:

1) дата та номер протоколу;

2) реєстраційний номер повідомлення про виявлення технічних помилок (за наявності);

3) відомості про документ, в якому виявлено технічну помилку (витяг, довідку з Державного земельного кадастру, викопіювання з картографічних матеріалів Державного земельного кадастру), а саме: назва, реєстраційний номер та дата видачі;

4) відомості про особу, яка звернулася з повідомленням про виявлення технічної помилки (за наявності), зазначені у підпункті 3 пункту 72 цього Порядку;

5) суть виявлених помилок;

6) відомості про Державного кадастрового реєстратора, який здійснив виправлення технічної помилки;

7) дані про об'єкт Державного земельного кадастру, у відомостях щодо якого виявлено технічну помилку.

Протокол виправлення помилки у паперовій формі підписується Державним кадастровим реєстратором та засвідчується його печаткою, а в електронній формі - власним електронним цифровим підписом.

146. Виправлення технічної помилки здійснюється Державним кадастровим реєстратором у Державному земельному кадастрі, витязі, довідці з Державного земельного кадастру, викопіюванні з картографічних матеріалів Державного земельного кадастру та всіх документах, які створюються під час ведення Державного земельного кадастру (в електронній та паперовій формі) та містять відповідні відомості, шляхом повторного виготовлення (в електронній та паперовій формі) відповідних документів (їх аркушів).

147. На аркуші документа у паперовій формі, в якому виявлено технічну помилку, Державний кадастровий реєстратор робить позначку про наявність та виправлення помилки за формою згідно з додатком 32, в якій зазначаються:

1) дата та номер протоколу виправлення помилки;

2) дата та номер відповідного документа (за наявності), що містить виправлені відомості;

3) відомості про Державного кадастрового реєстратора, який зробив позначку.

На аркуші документа в електронній формі, в якому виявлено технічну помилку, Державний кадастровий реєстратор робить відповідну електронну позначку за власним електронним цифровим підписом.

148. Документ у паперовій формі, що містить виправлені відомості, разом з протоколом виправлення помилки та повідомленням про виявлення технічної помилки (за наявності) долучається до документа, в якому виявлено технічну помилку, і зберігається разом з ним.

149. Якщо за результатами розгляду повідомлення про виявлення технічної помилки Державним кадастровим реєстратором встановлено, що відомості Державного земельного кадастру відповідають інформації, що міститься в документах, які є підставою для внесення таких відомостей, та не потребують виправлення у зв'язку з невиявленням відповідних технічних помилок у таких документах, Державний кадастровий реєстратор повідомляє заявникові про відмову у виправленні вказаних у його повідомленні помилок із зазначенням причини відмови згідно з додатком 33.

150. Якщо за результатами розгляду повідомлення про виявлення технічної помилки Державним кадастровим реєстратором встановлено, що відомості Державного земельного кадастру відповідають інформації, що міститься в документах, які є підставою для їх внесення, але потребують виправлення у зв'язку з виявленням технічних помилок у таких документах, Державний кадастровий реєстратор повідомляє про це заявникові згідно з додатком 34 із зазначенням документів та технічних помилок у них, виправлення яких має передувати виправленню відповідних відомостей у Державному земельному кадастрі.

Виправлення технічних помилок, допущених у відомостях Державного земельного кадастру внаслідок наявності технічних помилок у документах, на підставі яких внесені такі відомості, здійснюється Державним кадастровим реєстратором після виправлення помилок у зазначених документах за заявою заінтересованої особи за формою згідно з додатком 35 відповідно до пунктів 140 - 148 цього Порядку.

До заяви додаються:

документи (або їх посвідчені копії), на підставі яких до Державного земельного кадастру внесені відомості, та ті, що містять технічні помилки;

документи з виправленими технічними помилками, які є підставою для виправлення відповідних технічних помилок у Державному земельному кадастрі;

документ, що підтверджує оплату послуг з виправлення технічних помилок у Державному земельному кадастрі.

151. У разі виявлення технічної помилки, допущеної у відомостях Державного земельного кадастру, органом, що здійснює його ведення (в тому числі після перенесення інформації про земельні ділянки з державного реєстру земель та відомостей про інші об'єкти Державного земельного кадастру, що містяться в документації із землеустрою та оцінки земель, затвердженої та переданої до 1 січня 2013 р. до Державного фонду документації із землеустрою), зазначений орган у п'ятиденний строк письмово повідомляє про це заінтересованій особі згідно з додатком 36 та виправляє зазначену помилку відповідно до пунктів 140 - 148 цього Порядку.

У повідомленні про виявлення технічної помилки, допущеної у відомостях Державного земельного кадастру, органом, що здійснює його ведення, зазначаються суть виявлених помилок та можливі шляхи їх виправлення.

152. У разі виявлення фізичною або юридичною особою у документації із землеустрою та оцінки земель помилки, допущеної у відомостях Державного земельного кадастру (в тому числі після перенесення інформації про земельні ділянки з державного реєстру земель та відомостей про інші об'єкти Державного земельного кадастру, що містяться в документації із землеустрою та оцінки земель, затвердженої та переданої до 1 січня 2013 р. до Державного фонду документації із землеустрою), заінтересована особа звертається до Державного кадастрового реєстратора із заявою про внесення виправлених відомостей до Державного земельного кадастру за формою згідно з додатком 37.

До заяви додаються:

документи (або їх посвідчені копії), що містять зазначені у повідомленні помилки, допущені у відомостях Державного земельного кадастру внаслідок помилки у документації із землеустрою та оцінки земель (у разі наявності таких документів);

погоджена документація із землеустрою та оцінки земель з виправленими відомостями, яка є підставою для виправлення відповідних помилок у Державному земельному кадастрі;

документ, що підтверджує оплату послуг з внесення до Державного земельного кадастру виправлених відомостей у документації із землеустрою та оцінки земель (крім випадків внесення відомостей про обмеження у використанні земель, безпосередньо встановлені законами або прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами).

Заява разом з доданими до неї документами подається заінтересованою особою особисто або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.

153. Виправлення помилок, допущених у відомостях Державного земельного кадастру внаслідок помилки у документації із землеустрою та оцінки земель, здійснюється після внесення змін до такої документації.

154. Приймання та ведення обліку заяв про внесення виправлених відомостей до Державного земельного кадастру, їх оприлюднення та розгляд здійснюються відповідно до пунктів 69 - 88 цього Порядку після підтвердження факту допущення помилки у відомостях Державного земельного кадастру внаслідок помилки у документації із землеустрою та оцінки земель, внесення виправлень відповідно до пунктів 140 - 148 цього Порядку.

155. У разі виявлення органом, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, в документації із землеустрою та оцінки земель помилки, допущеної у його відомостях (у тому числі після перенесення інформації про земельні ділянки з державного реєстру земель та відомостей про інші об'єкти Державного земельного кадастру, що містяться в документації із землеустрою та оцінки земель, затвердженої та переданої до 1 січня 2013 р. до Державного фонду документації із землеустрою), зазначений орган у п'ятиденний строк письмово повідомляє про це заінтересованій особі згідно з додатком 38 та виправляє зазначену помилку відповідно до пунктів 152 - 154 цього Порядку.

У повідомленні про виявлення помилки, допущеної у відомостях Державного земельного кадастру внаслідок помилки у документації із землеустрою та оцінки земель, зазначаються суть виявленої помилки та можливі шляхи її виправлення.

156. Виправлення помилок у відомостях про земельну ділянку може здійснюватися також на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок у натурі (на місцевості) або матеріалів інвентаризації земель чи рішення суду.

157. У разі виявлення органом, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, помилки у присвоєнні кадастрового номера земельній ділянці (в тому числі після перенесення інформації про земельні ділянки з державного реєстру земель та відомостей про інші об'єкти Державного земельного кадастру, що містяться в документації із землеустрою та оцінки земель, затвердженій та переданій до 1 січня 2013 р. до Державного фонду документації із землеустрою) зазначений орган у п'ятиденний строк з моменту виявлення помилки:

1) складає в електронній та паперовій формі протокол виправлення помилки за формою згідно з додатком 30;

2) безоплатно виправляє помилку в кадастровому номері шляхом присвоєння земельній ділянці за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру нового кадастрового номера, наступного за останнім у відповідному кадастровому кварталі;

3) письмово повідомляє про це власникам, користувачам відповідної земельної ділянки за формою згідно з додатком 31.

158. Помилки, допущені у відомостях Державного земельного кадастру, внесених до нього з інших кадастрів та інформаційних систем у порядку інформаційної взаємодії, підлягають виправленню у Державному земельному кадастрі після їх виправлення у відповідних кадастрах та інформаційних системах.

159. У разі виявлення фізичною або юридичною особою помилки, допущеної у відомостях Державного земельного кадастру, внесених до нього з інших кадастрів та інформаційних систем у порядку інформаційної взаємодії, заінтересована особа письмово повідомляє про це відповідному територіальному органові Держземагентства згідно з додатком 39.

До повідомлення додаються документи, що підтверджують помилки та їх характер.

Повідомлення разом з доданими до нього документами подається заінтересованою особою особисто або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.

160. Приймання та ведення обліку заяв про внесення виправлених відомостей до Державного земельного кадастру, їх розгляд здійснюються відповідно до пунктів 69 - 88 цього Порядку після підтвердження факту допущення помилки у відомостях Державного земельного кадастру, внесених до нього з інших кадастрів та інформаційних систем у порядку інформаційної взаємодії, внесення відповідних виправлень відповідно до пунктів 140 - 148 цього Порядку.

161. У разі виявлення органом, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, помилки у його відомостях, внесених до нього з інших кадастрів та інформаційних систем у порядку інформаційної взаємодії, зазначений орган у п'ятиденний строк письмово повідомляє про це заінтересованій особі згідно з додатком 40 та суб'єктові інформаційної взаємодії, від якого така інформація надійшла до Державного земельного кадастру.

У повідомленні про виявлення помилки у відомостях Державного земельного кадастру, внесених до нього з інших кадастрів та інформаційних систем у порядку інформаційної взаємодії, зазначаються суть виявленої помилки та можливі шляхи її виправлення.

Виправлення виявленої помилки здійснюється у п'ятиденний строк після отримання виправлених відомостей від відповідного суб'єкта інформаційної взаємодії відповідно до пунктів 144 - 148 цього Порядку.

Користування відомостями та документами Державного земельного кадастру

Форми надання відомостей Державного земельного кадастру

162. Відомості Державного земельного кадастру надаються державними кадастровими реєстраторами у формі:

1) витягу з Державного земельного кадастру про об'єкт Державного земельного кадастру;

2) довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території), за формою згідно з додатком 41;

3) викопіювання з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру.

Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки надаються у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

Під час здійснення нотаріальних дій витяги з Державного земельного кадастру про земельну ділянку надаються також нотаріусами за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

163. Користування відомостями Державного земельного кадастру може також здійснюватися шляхом:

1) надання доступу до нього в режимі читання;

2) отримання засвідчених копій документів Державного земельного кадастру та витягів з них;

3) пошуку, перегляду, копіювання та роздрукування відомостей, оприлюднених на офіційному веб-сайті Держземагентства;

4) інформаційної взаємодії Держземагентства та Укрдержреєстру;

5) інформаційної взаємодії між кадастрами та інформаційними системами;

6) отримання органами державної влади, органами місцевого самоврядування інформації під час державної реєстрації відповідних земельних ділянок;

7) отримання органами державної влади, органами місцевого самоврядування узагальнених відомостей про кількість та якість земель, а до 2015 року - органами місцевого самоврядування копій звітів державної статистичної звітності з кількісного обліку земель.

164. Відомості Державного земельного кадастру, які містять інформацію, що є державною таємницею, надаються в порядку та на умовах, визначених Законом України "Про державну таємницю".

Інші відомості Державного земельного кадастру є відкритою інформацією, крім випадків, визначених законом.

165. Надання відомостей Державного земельного кадастру відповідно до пунктів 162 і 163 цього Порядку здійснюється на платній основі, крім випадків:

1) видачі Державним кадастровим реєстратором витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку для підтвердження:

державної реєстрації земельної ділянки;

внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель;

внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту;

внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі державного кордону, межі адміністративно-територіальних одиниць, нормативну грошову оцінку земель, розташованих у межах територій адміністративно-територіальних одиниць, економічну оцінку земель, обмеження у використанні земель, безпосередньо встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами;

2) надання органам державної влади, органам місцевого самоврядування:

узагальнених відомостей про кількість та якість земель;

відомостей і документів Державного земельного кадастру щодо земель та земельних ділянок, розташованих на відповідній території, для здійснення повноважень, визначених законом;

3) надання до 2015 року органам місцевого самоврядування копій звітів державної статистичної звітності з кількісного обліку земель;

4) пошуку, перегляду, копіювання та роздрукування відомостей Державного земельного кадастру, оприлюднених на офіційному веб-сайті Держземагентства, про:

межі адміністративно-територіальних одиниць;

кадастрові номери земельних ділянок;

межі земельних ділянок;

цільове призначення земельних ділянок;

розподіл земель між власниками, користувачами (форма власності, вид речового права);

обмеження у використанні земель та земельних ділянок;

зведені дані про кількість та якість земель;

5) інформаційної взаємодії Держземагентства та Укрдержреєстру.

Надання витягів з Державного земельного кадастру, довідок, що містять узагальнену інформацію про землі (території), викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру, засвідчених копій документів Державного земельного кадастру та витягів з них

166. Для отримання витягу з Державного земельного кадастру, довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території), викопіювання з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру, засвідченої копії документа Державного земельного кадастру та витягу з нього заявник або уповноважена ним особа за дорученням власника земельної ділянки, або нотаріус відповідно до пункту 17 частини першої статті 34 Закону України "Про нотаріат" під час вчинення правочину щодо земельної ділянки подає Державному кадастровому реєстраторові:

1) заяву за формою згідно з додатком 42;

2) документ, що підтверджує оплату послуг з надання витягу з Державного земельного кадастру або довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території), або викопіювання з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру, або засвідченої копії документа Державного земельного кадастру та витягу з нього (крім випадків, визначених пунктом 165 цього Порядку);

3) документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником особою).

У разі подання заяви органом державної влади, органом місцевого самоврядування у заяві зазначаються підстави для надання відповідної інформації з посиланням на норму закону, яка передбачає право відповідного органу запитувати таку інформацію, а також реквізити справи, у зв'язку з якою виникла потреба в отриманні інформації. Така заява розглядається у позачерговому порядку.

У разі коли заявник або уповноважена ним особа за дорученням власника земельної ділянки, або нотаріус відповідно до пункту 17 частини першої статті 34 Закону України "Про нотаріат" під час вчинення правочину щодо земельної ділянки відповідно до Закону України "Про Державний земельний кадастр" та пункту 187 цього Порядку мають доступ до Державного земельного кадастру, вони мають право надсилати документи, зазначені у підпунктах 1 - 3 цього пункту, Державному кадастровому реєстраторові в електронній формі за власним цифровим підписом засобами електрозв'язку та отримувати документи, зазначені в абзаці першому цього пункту, в електронній формі за цифровим підписом Державного кадастрового реєстратора.

167. Заява про надання відомостей з Державного земельного кадастру з доданими документами подається заявником або уповноваженою ним особою особисто або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.

Державний кадастровий реєстратор надає протягом десяти робочих днів з дати реєстрації заяви заявникові документ, передбачений пунктом 166 цього Порядку, або вмотивовану відмову в наданні такого документа.

Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку видається заявникові в день надходження відповідної заяви.

168. Відмова у наданні відомостей з Державного земельного кадастру надається у формі повідомлення у разі, коли:

1) у Державному земельному кадастрі відсутні запитувані відомості;

2) із заявою про надання відомостей з Державного земельного кадастру звернулася неналежна особа;

3) документи подані не в повному обсязі та/або не відповідають вимогам, встановленим законом.

Повідомлення про відмову у наданні відомостей надається за формою згідно з додатком 43.

169. Заяви (запити) про отримання документів, передбачених пунктом 166 цього Порядку, обліковуються шляхом їх реєстрації у Державному земельному кадастрі з присвоєнням їм реєстраційного номера, фіксацією дати їх реєстрації та створенням їх електронних копій за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

Заяви (запити) реєструються в день їх надходження в порядку черговості.

Дата реєстрації заяви (запиту) у Державному земельному кадастрі є датою її прийняття.

170. Під час прийняття заяви (запиту) до Державного земельного кадастру щодо об'єкта Державного земельного кадастру вносяться такі дані:

1) реєстраційний номер заяви (запиту);

2) дата реєстрації заяви (запиту);

3) відомості про особу, яка звернулася із заявою (запитом), зазначені у підпункті 3 пункту 72 цього Порядку;

4) кадастровий номер (за наявності) та місцезнаходження земельної ділянки або дані про інший об'єкт Державного земельного кадастру, щодо якого здійснено запит;

5) підстави для надання відповідної інформації з посиланням на норму закону, яка передбачає право відповідного органу державної влади, органу місцевого самоврядування запитувати таку інформацію, а також реквізити справи, у зв'язку з якою виникла потреба в отриманні інформації (якщо запит здійснено органом державної влади, органом місцевого самоврядування);

6) відомості про оплату послуг з надання відомостей з Державного земельного кадастру або про їх безоплатне надання з посиланням на відповідну норму закону;

7) відомості про Державного кадастрового реєстратора (нотаріуса), який прийняв заяву (запит).

171. Витяг з Державного земельного кадастру надається про:

1) межі державного кордону за формою згідно з додатком 44;

2) землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць (та за їх межами в межах державного кордону) за формою згідно з додатком 45;

3) обмеження у використанні земель за формою згідно з додатком 46;

4) земельну ділянку за формою згідно з додатком 47.

172. У разі необхідності отримання додаткової до витягу з Державного земельного кадастру графічної інформації про об'єкт Державного земельного кадастру замовник може отримати викопіювання з кадастрової карти (плану) або іншої картографічної документації Державного земельного кадастру про такий об'єкт відповідно до пунктів 166 - 170, 181 - 183 цього Порядку.

173. На отримання витягу з Державного земельного кадастру про межі державного кордону, землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць (та за їх межами в межах державного кордону) мають право органи державної влади, органи місцевого самоврядування для здійснення своїх повноважень, визначених законом.

174. На отримання витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель мають право:

1) органи державної влади, органи місцевого самоврядування для здійснення своїх повноважень, визначених законом;

2) власники, користувачі земельних ділянок або уповноважені ними особи, земельні ділянки яких розташовані в межах або перетинаються межами обмежень у використанні земель та/або межами їх режимоутворюючих об'єктів (за наявності таких об'єктів);

3) особи, в інтересах яких встановлено обмеження, або уповноважені ними особи.

175. На отримання витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку мають право:

1) власники, користувачі земельної ділянки або уповноважені ними особи;

2) спадкоємці (правонаступники - для юридичних осіб) осіб, зазначених у підпункті 1 цього пункту, або уповноважені ними особи;

3) особи, в інтересах яких встановлено обмеження, або уповноважені ними особи;

4) органи державної влади, органи місцевого самоврядування для здійснення своїх повноважень, визначених законом;

5) особи, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт, для виконання зазначених робіт (за дорученням власника, користувача або набувача права на земельну ділянку);

6) нотаріус за дорученням власника земельної ділянки під час вчинення правочину щодо неї;

7) особа, якій належить речове право на земельну ділянку.

176. Витяг з Державного земельного кадастру про об'єкт Державного земельного кадастру формується за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру у двох примірниках, які підписує Державний кадастровий реєстратор та засвідчує свій підпис власною печаткою, а у разі, коли витяг надається в електронній формі, - посвідчує його власним цифровим підписом.

Перший примірник витягу з Державного земельного кадастру про об'єкт Державного земельного кадастру надається заявникові, другий - зберігається у відповідному територіальному органі Держземагентства. Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку долучається до Поземельної книги.

У разі коли витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку надається нотаріусом, перший примірник такого витягу залишається у справах нотаріуса, а другий - передається протягом двох робочих днів територіальному органові Держземагентства для долучення до Поземельної книги.

177. У разі звернення за отриманням витягу з Державного земельного кадастру про об'єкт Державного земельного кадастру заявник пред'являє Державному кадастровому реєстраторові паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а у разі звернення уповноваженої ним особи - також документ, що підтверджує її повноваження діяти від імені заявника.

Документ, що підтверджує повноваження діяти від імені іноземної особи, повинен бути легалізований в установленому законодавством порядку.

178. Витяг з Державного земельного кадастру є дійсним протягом трьох місяців з моменту його видачі, крім витягу про земельну ділянку для оформлення права на спадщину, що видається спадкоємцям, та витягу з Державного земельного кадастру, що видається для підтвердження державної реєстрації земельної ділянки або внесення інших відомостей до Державного земельного кадастру, які є безстроковими.

179. Довідки з Державного земельного кадастру, що містять узагальнену інформацію про землі (території), надаються органам державної влади, органам місцевого самоврядування для здійснення своїх повноважень, визначених законом.

180. Довідка з Державного земельного кадастру, що містить узагальнену інформацію про землі (території), формується за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру у двох примірниках, які підписує Державний кадастровий реєстратор та засвідчує свій підпис власною печаткою, а у разі, коли довідка надається в електронній формі, - посвідчує його власним цифровим підписом.

Перший примірник довідки надається заявникові, другий - зберігається у відповідному територіальному органі Держземагентства.

181. Викопіювання з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру надаються за формою згідно з додатком 7.

182. На отримання викопіювання з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру мають право:

1) замовники витягів з Державного земельного кадастру про об'єкт Державного земельного кадастру в разі необхідності отримання ними додаткової графічної інформації про такий об'єкт;

2) органи державної влади, органи місцевого самоврядування для здійснення своїх повноважень, визначених законом;

3) власники, користувачі земельних ділянок або уповноважені ними особи;

4) особи, в інтересах яких встановлено обмеження у використанні земель, або уповноважені ними особи;

5) особи, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт, для проведення зазначених робіт.

183. Викопіювання з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру формується за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру в одному примірнику, який надається заявникові після підписання Державним кадастровим реєстратором та засвідчення його підпису власною печаткою, а у разі, коли викопіювання надається в електронній формі, - посвідчення його власним цифровим підписом.

184. Засвідчені копії документів Державного земельного кадастру та витяги з них надаються за формами згідно з додатками 48 і 49.

185. На отримання засвідчених копій документів Державного земельного кадастру та витягів з них мають право особи, які відповідно до цього Порядку мають право на отримання оригіналів відповідних документів, а саме:

1) щодо документації, на підставі якої внесені відомості до Поземельної книги на земельну ділянку, - особи, яким належить речове право на таку земельну ділянку;

2) щодо інших документів (крім документів, що містять державну таємницю) - фізичні та юридичні особи;

3) щодо усіх документів Державного земельного кадастру та витягів з них - органи державної влади, органи місцевого самоврядування, якщо це пов'язано із здійсненням ними повноважень, встановлених законом.

186. Засвідчені копії документів Державного земельного кадастру та витяги з них формуються за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру у двох примірниках, які підписує Державний кадастровий реєстратор та засвідчує свій підпис власною печаткою, а у разі, коли копія документа Державного земельного кадастру або витяг з нього надається в електронній формі, - посвідчує його власним цифровим підписом.

Перший примірник копії документа Державного земельного кадастру або витягу з нього надається заявникові, другий - зберігається у відповідному територіальному органі Держземагентства.

Надання доступу до Державного земельного кадастру в режимі читання

187. Користування відомостями Державного земельного кадастру здійснюється шляхом надання доступу до нього в режимі читання:

1) банкам під час здійснення операцій з іпотеки;

2) особам, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та земельних торгів, під час проведення ними зазначених робіт;

3) нотаріусам під час здійснення нотаріальних дій щодо земельної ділянки (крім посвідчення заповіту) для отримання витягу з Державного земельного кадастру про таку земельну ділянку.

188. Надання доступу до Державного земельного кадастру в режимі читання суб'єктам, зазначеним у пункті 187 цього Порядку, здійснюється Держземагентством за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру з використанням телекомунікаційних каналів зв'язку та електронного цифрового підпису.

189. Доступ до Державного земельного кадастру в режимі читання надається суб'єктові, зазначеному у пункті 187 цього Порядку, на платній основі згідно з договором між Держземагентством та зазначеним суб'єктом, в якому зазначаються, зокрема:

1) обсяг відомостей Державного земельного кадастру, до яких надається доступ у режимі читання;

2) обсяг адміністративних послуг Держземагентства з користування відомостями Державного земельного кадастру у зв'язку з наданням доступу до нього в режимі читання.

190. Доступ до Державного земельного кадастру в режимі читання може надаватися до відомостей про:

1) геодезичну основу Державного земельного кадастру;

2) картографічну основу Державного земельного кадастру;

3) державний кордон (графічне зображення державного кордону, повні назви суміжних іноземних держав, опис меж прикордонної смуги, документи, на підставі яких встановлено державний кордон, проведено демаркацію державного кордону);

4) землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць (назва адміністративно-територіальної одиниці, опис меж адміністративно-територіальної одиниці, площа земель в межах адміністративно-територіальної одиниці, повні назви суміжних адміністративно-територіальних одиниць, акти, на підставі яких встановлені та змінені межі адміністративно-територіальних одиниць, категорії земель у межах адміністративно-територіальної одиниці (назва, код (номер), межі категорії земель, опис меж, площа, документи, на підставі яких встановлено категорію земель), угіддя адміністративно-територіальної одиниці (назва, код (номер), контури угідь, площа, документи, на підставі яких визначено угіддя, якісні характеристики угідь), економічна та нормативна грошова оцінка земель в межах території адміністративно-територіальної одиниці, бонітування ґрунтів адміністративно-територіальної одиниці);

5) землі в межах державного кордону за межами територій адміністративно-територіальних одиниць (відомості, зазначені у підпункті 4 цього пункту, у частині, що характеризують такі землі з урахуванням їх місцезнаходження);

6) обмеження у використанні земель (вид, опис меж, площа, зміст обмеження, опис режимоутворюючого об'єкта - контури, найменування та характеристики, що обумовлюють встановлення обмежень (за наявності такого об'єкта), документи, на підставі яких встановлено обмеження у використанні земель);

7) земельну ділянку (кадастровий номер, місцезнаходження, опис меж, площа, міри ліній по периметру, координати поворотних точок меж, прив'язка поворотних точок меж до пунктів державної геодезичної мережі, якісний стан земель та бонітування ґрунтів, інші об'єкти Державного земельного кадастру, до яких територіально (повністю або частково) входить земельна ділянка, цільове призначення (категорія земель, вид використання земельної ділянки в межах певної категорії земель), склад угідь із зазначенням контурів будівель і споруд, їх назви, обмеження у використанні земельних ділянок, частина земельної ділянки, на яку поширюється дія сервітуту, договору суборенди земельної ділянки, нормативна грошова оцінка, документація із землеустрою та оцінки земель щодо земельної ділянки та інші документи, на підставі яких встановлено відомості про земельну ділянку, а також відомості про власників, користувачів земельної ділянки).

191. Для отримання інформації з Державного земельного кадастру суб'єкт, зазначений у пункті 187 цього Порядку, здійснює пошук у Державному земельному кадастрі.

Отриману в результаті пошуку інформацію забороняється надавати іншим особам за їх зверненням, крім випадків, встановлених законом.

Суб'єкт, зазначений у пункті 187 цього Порядку, здійснює заходи щодо забезпечення зберігання, запобігання несанкціонованому доступу та поширенню інформації, отриманої в результаті доступу до Державного земельного кадастру, відповідно до законодавства.

192. Формування інформації з Державного земельного кадастру здійснюється за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру відповідно до авторизованого запиту суб'єкта, зазначеного у пункті 187 цього Порядку, з обов'язковим зазначенням у ньому підстав для формування такого запиту та критеріїв пошуку інформації про об'єкт Державного земельного кадастру, щодо якого здійснюються певні дії.

193. Під час доступу суб'єкта, зазначеного у пункті 187 цього Порядку, до Державного земельного кадастру за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру фіксуються:

1) особа суб'єкта, зазначеного у пункті 187 цього Порядку;

2) дата, час та тривалість доступу;

3) підстави та параметри запита до Державного земельного кадастру;

4) обсяг та зміст інформації, доступ до якої надано відповідно до авторизованого запиту суб'єкта, зазначеного у пункті 187 цього Порядку.

194. З метою забезпечення захисту інформації, доступ до якої надається відповідно до запитів суб'єктів, зазначених у пункті 187 цього Порядку, використовуються засоби захисту інформації відповідно до законодавства.

Пошук, перегляд, копіювання та роздрукування відомостей, оприлюднених на офіційному веб-сайті Держземагентства

195. Користування відомостями Державного земельного кадастру шляхом пошуку, перегляду, копіювання та роздрукування відомостей, оприлюднених на офіційному веб-сайті Держземагентства, здійснюється фізичними та юридичними особами:

1) у випадках, передбачених підпунктами 1 - 7 пункту 196 цього Порядку, - безоплатно з використання поширених веб-оглядачів та редакторів без застосування спеціально створених для цього технологічних та програмних засобів цілодобово без обмеження з можливістю анонімного перегляду, копіювання та роздрукування інформації;

2) у випадках, передбачених підпунктами 8 - 12 пункту 196 цього Порядку, - на платній основі з використанням поширених веб-оглядачів та редакторів із застосуванням програмного забезпечення Державного земельного кадастру шляхом авторизованого запиту фізичних та юридичних осіб цілодобово з можливістю перегляду, копіювання та роздрукування інформації.

196. На офіційному веб-сайті Держземагентства за допомогою технологічних та програмних засобів Державного земельного кадастру оприлюднюються відомості Державного земельного кадастру про:

1) межі адміністративно-територіальних одиниць;

2) кадастрові номери земельних ділянок;

3) межі земельних ділянок;

4) цільове призначення земельних ділянок;

5) розподіл земель між власниками, користувачами (форма власності, вид речового права);

6) обмеження у використанні земель та земельних ділянок;

7) зведені дані щодо кількісного та якісного обліку земель;

8) нормативну грошову оцінку земель та земельних ділянок;

9) земельні угіддя;

10) частини земельної ділянки, на які поширюється дія сервітуту, договору суборенди земельної ділянки;

11) координати поворотних точок меж об'єктів Державного земельного кадастру;

12) бонітування ґрунтів.

З метою інформування заявників про стан розгляду їх заяв (запитів) на офіційному веб-сайті Держземагентства оприлюднюються відомості, зазначені у пункті 88 цього Порядку.

Надання органам державної влади, органам місцевого самоврядування інформації під час державної реєстрації земельних ділянок, а також узагальнених відомостей про кількість та якість земель, а до 2015 року копій звітів державної статистичної звітності з кількісного обліку земель

197. Органам державної влади, органам місцевого самоврядування в електронній формі за допомогою веб-сервісів, які є складовою частиною програмного забезпечення Державного земельного кадастру, шляхом розміщення відомостей Державного земельного кадастру на відповідній веб-сторінці органу державної влади або органу місцевого самоврядування надаються такі відомості:

1) відомості про державну реєстрацію земельної ділянки (дату державної реєстрації, орган, що здійснив таку реєстрацію), кадастровий номер, площу, місцезнаходження земельної ділянки, кадастровий план зареєстрованої земельної ділянки;

2) узагальнені відомості про кількість та якість земель;

3) до 2015 року - копії звітів державної статистичної звітності з кількісного обліку земель.

Доступ органу державної влади, органу місцевого самоврядування до зазначених відомостей є персоніфікованим і здійснюється за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру шляхом створення за його запитом персонального облікового запису та відповідної веб-сторінки органу державної влади або органу місцевого самоврядування.

Надання інших відомостей Державного земельного кадастру

198. Крім випадків, передбачених пунктами 162 і 163 цього Порядку, відомості Державного земельного кадастру надаються:

1) громадянам:

довідка про наявність та розмір земельної частки (паю) за формою згідно з додатком 50 (у випадку, передбаченому статтею 4 Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям");

довідка про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки в межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання) за формою згідно з додатком 51 (з метою додержання вимог частини четвертої статті 116 Земельного кодексу України);

2) нотаріусам - витяг з Державного земельного кадастру про видачу державного акта на право власності на земельну ділянку новому власникові земельної ділянки за формою згідно з додатком 52 (у випадку, передбаченому пунктом 2 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що посвідчують право на земельну ділянку, а також порядку поділу та об'єднання земельних ділянок").

199. Надання відомостей Державного земельного кадастру, передбачених пунктом 198 цього Порядку, здійснюється державними кадастровими реєстраторами на платній основі відповідно до пунктів 166 - 170, 176 - 177 цього Порядку.

Адміністрування Державного земельного кадастру

200. Адмініструванням Державного земельного кадастру є:

1) здійснення заходів щодо створення та супроводження програмного забезпечення Державного земельного кадастру;

2) технічне і технологічне забезпечення Державного земельного кадастру;

3) збереження та захист відомостей Державного земельного кадастру.

Порядок адміністрування Державного земельного кадастру встановлюється Мінагрополітики.

201. Адміністрування Державного земельного кадастру здійснюється його адміністратором на підставі договорів, укладених з Держземагентством на проведення робіт та надання послуг, пов'язаних з адмініструванням Державного земельного кадастру, відповідно до пункту 200 цього Порядку.

202. Адміністратор Державного земельного кадастру провадить господарську діяльність у сфері ведення Державного земельного кадастру, а також інших сферах відповідно до цього Порядку та свого статуту.

203. Фінансове забезпечення адміністрування Державного земельного кадастру здійснюється відповідно до Закону України "Про Державний земельний кадастр".

204. Адміністратор Державного земельного кадастру здійснює такі заходи щодо створення та супроводження програмного забезпечення Державного земельного кадастру:

1) створення та супроводження програмного забезпечення (в тому числі його впровадження, вдосконалення та проведення моніторингу, навчання користувачів програмного забезпечення Державного земельного кадастру), яке використовується Держземагентством та його територіальними органами під час ведення Державного земельного кадастру (в тому числі під час створення та оновлення його геодезичної та картографічної основи);

2) створення та супроводження програмного забезпечення (в тому числі його впровадження, вдосконалення та проведення моніторингу, навчання користувачів програмного забезпечення Державного земельного кадастру) з метою користування відомостями Державного земельного кадастру для пошуку, перегляду, копіювання та роздрукування відомостей, оприлюднених на офіційному веб-сайті Держземагентства, крім випадків, коли відповідно до Закону України "Про Державний земельний кадастр" та цього Порядку такі дії здійснюються фізичними та юридичними особами безоплатно;

3) створення та супроводження програмного забезпечення (в тому числі його впровадження, вдосконалення та проведення моніторингу, навчання користувачів програмного забезпечення Державного земельного кадастру), яке використовується суб'єктами інформаційної взаємодії інших кадастрів та інформаційних систем, їх держателями та адміністраторами для користування відомостями Державного земельного кадастру;

4) створення та супроводження іншого програмного забезпечення, веб-сервісів, пов'язаних із створенням, внесенням та наданням відомостей Державного земельного кадастру відповідно до цього Порядку (в тому числі їх впровадження, вдосконалення та проведення моніторингу, навчання фізичних та юридичних осіб).

205. Адміністратор Державного земельного кадастру здійснює такі заходи щодо технічного і технологічного забезпечення Державного земельного кадастру:

1) технічне і технологічне забезпечення формування геодезичної та картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрового зонування та інформаційного наповнення Державного земельного кадастру;

2) технічне і технологічне забезпечення доступу користувачів програмного забезпечення Державного земельного кадастру до відомостей Державного земельного кадастру;

3) технічне і технологічне забезпечення користування відомостями Державного земельного кадастру суб'єктами інформаційної взаємодії інших кадастрів та інформаційних систем, їх держателями та адміністраторами під час здійснення такої взаємодії;

4) технічне і технологічне забезпечення користування відомостями Державного земельного кадастру органами державної влади, органами місцевого самоврядування в електронній формі за допомогою веб-сервісів;

5) технічне і технологічне забезпечення автоматизації ведення Державного земельного кадастру (в тому числі його матеріально-технічного, апаратного забезпечення, забезпечення засобами комунікації, введення в експлуатацію апаратних засобів та засобів комунікації та методичної підтримки);

6) технічне і технологічне забезпечення оброблення та систематизації відомостей про об'єкти Державного земельного кадастру (в тому числі архівних матеріалів);

7) технічне і технологічне забезпечення зберігання та архівування відомостей про об'єкти Державного земельного кадастру.

206. Адміністратор Державного земельного кадастру здійснює такі заходи щодо збереження та захисту відомостей, що містяться у Державному земельному кадастрі:

1) створення та забезпечення функціонування комплексної системи збереження та захисту відомостей Державного земельного кадастру відповідно до законодавства у сфері захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах;

2) авторизація доступу державних кадастрових реєстраторів, користувачів програмного забезпечення Державного земельного кадастру та суб'єктів інформаційної взаємодії інших кадастрів та інформаційних систем до Державного земельного кадастру;

3) створення, збереження та захист резервної копії відомостей Державного земельного кадастру;

4) впровадження та забезпечення використання засобів криптографічного та технічного захисту інформації під час ведення Державного земельного кадастру;

5) забезпечення використання електронного цифрового підпису для функціонування електронного документообігу під час ведення Державного земельного кадастру.

 

Додаток 1
до Порядку


ВИМОГИ
до змісту, структури і технічних характеристик електронного документа

Загальні положення

1. Ці вимоги встановлюють порядок оформлення електронного документа, що містить відомості про результати робіт із землеустрою та оцінки земель в електронному вигляді (електронного документа), формується з метою внесення даних до Державного земельного кадастру, а також визначають набір базових лексичних та синтаксичних правил для створення електронного документа.

2. У цих вимогах терміни вживаються у такому значенні:

атрибут - складова частина елемента електронного документа, що визначає його параметри;

виконавець робіт - суб'єкт господарювання, який має ліцензію на провадження господарської діяльності з виконання робіт із землеустрою та/або оцінки земель;

елемент - складова частина електронного документа, що є закінченою смисловою одиницею. Елемент складається з одного або кількох вкладених у нього елементів (дочірні елементи) і атрибутів;

електронний документ - електронний файл уніфікованої форми для обміну інформацією, яка використовується під час ведення Державного земельного кадастру і виконання топографо-геодезичних робіт, робіт із землеустрою та оцінки земель.

3. Зміст електронного документа формується на основі відомостей, що містяться у паперових документах, складених виконавцями робіт.

4. До електронного документа вноситься інформація про:

результати та виконавців робіт із землеустрою та оцінки земель, топографо-геодезичних робіт;

об'єкти Державного земельного кадастру;

суб'єктів земельних відносин.

5. Базовими елементами формування електронного документа є геодезичні дані (координати точок повороту меж контуру об'єкта Державного земельного кадастру), які забезпечують просторову основу інших відомостей електронного документа і можливість їх використання у Державному земельному кадастрі.

6. Формат електронного документа визначає метамову, на основі якої визначаються специфічні, предметно-орієнтовані схеми даних для кожного виду документації із землеустрою та оцінки земель.

7. Виконавець робіт заповнює ті елементи електронного документа, щодо яких він розробляє документацію із землеустрою або оцінки земель відповідно до укладених договорів.

Логічна структура електронного документа

8. Електронний документ створюється у вигляді файла формату XML у кодуванні Unicode (UTF-8).

Електронний документ повинен бути коректним (well-formed) та валідним (valid).

9. Файл складається з текстових рядків, що містять елементи та атрибути, а також їх значення. Назви елементів та атрибутів складаються з англійських літер.

10. Типи елементів можуть бути простими (simple type) або комплексними (complex type). Комплексні типи як сукупність вкладених простих та комплексних типів описуються окремими таблицями.

11. Опис логічної структури елемента електронного документа наведено в додатку 1.

12. Зміст таблиці зазначається двома рядками з відповідними назвами "<Розташування елемента>" та "<Назва елемента>".

13. У першому рядку змісту таблиці "<Розташування елемента>" зазначається розташування елемента в дереві XML схеми електронного документа у такому вигляді:

"<Назва кореневого елемента>/

<Назва дочірнього елемента першого рівня>/…/

<Назва дочірнього елемента N рівня>/",

де N = 1, …, p; p - натуральне число.

14. Назва кореневого елемента електронного документа (UkrainianCadastralExchangeFile) зазначається в кожній таблиці опису структури елемента електронного документа.

15. У другому рядку змісту таблиці "<Назва елемента>" зазначаються назви дочірніх елементів відповідних рівнів - "<Назва дочірнього елемента N рівня>" та його скорочений опис українською мовою - "<Анотація дочірнього елемента N рівня>".

16. Таблиця має кілька стовпчиків, що об'єднані під назвою "Склад елемента", в яких зазначаються назви дочірніх елементів відповідних рівнів - "<Назва дочірнього елемента M рівня дочірнього елемента N рівня>" (де M = 1, …, k; k - натуральне число), їх типи - "<Тип дочірнього елемента M рівня дочірнього елемента N рівня>" та анотації - "<Анотація дочірнього елемента M рівня дочірнього елемента N рівня>" в такій послідовності:

у першому стовпчику - дочірні елементи першого рівня;

у другому - другого рівня.

Кількість рівнів дочірніх елементів може бути різною.

17. В останньому стовпчику таблиці під назвою "Додаткова інформація" зазначаються у разі необхідності додаткового опису наведених дочірніх елементів посилання на таблиці, які описують комплексні типи дочірніх елементів та інші елементи.

18. Перетини стовпчиків та рядків таблиці є полями таблиці.

Структура електронного документа

19. Структура електронного документа складається із службової та інформаційної частин.

20. Службова частина (AdditionalPart) використовується для формування і обміну інформацією про реквізити електронного документа та виконавця робіт і складається з:

інформації про електронний документ;

інформації про осіб, які сформували, здійснили коригування даних електронного документа.

21. Інформаційна частина (InfoPart) використовується для обміну інформацією про об'єкти Державного земельного кадастру і їх метричні відомості та складається з:

метричної інформації електронного документа;

територіальної зони (групи об'єктів Державного земельного кадастру);

кадастрової зони;

кадастрового кварталу.

Інформація про електронний документ

22. Опис елемента "Інформація про електронний документ" (ServiceInfo) наведено в додатку 2.

23. Елемент "Інформація про електронний документ" (ServiceInfo) складається з таких елементів, в яких зазначаються:

1) в елементі "Ідентифікація електронного документа" (FileID) - дата формування електронного документа (FileDate) та його унікальний ідентифікатор (FileGUID).

Датою формування електронного документа є момент внесення всіх обов'язкових та опціонних даних, які одержані за результатами виконання земельнокадастрових та землеоціночних робіт та надання послуг.

Унікальний ідентифікатор електронного документа присвоюється у разі створення системи ідентифікуючих даних (ідентифікаторів);

2) в елементі "Версія формату електронного документа" (FormatVersion) - інформація про версію електронного документа у разі її присвоєння;

3) в елементі "Найменування територіального органу Держземагентства" (ReceiverName) - повне найменування територіального органу Держземагентства, який перевіряє дані електронного документа;

4) в елементі "Ідентифікатор територіального органу Держземагентства" (ReceiverIdentifier) - код територіального органу Держземагентства;

5) в елементі "Назва програмного забезпечення" (Software) - повна назва комп'ютерної програми, за допомогою якої формуються дані електронного документа;

6) в елементі "Версія програмного забезпечення" (SoftwareVersion) - версія комп'ютерної програми, за допомогою якої формуються дані електронного документа.

24. Інформація, що зазначається в елементах згідно з підпунктами 3 і 4 пункту 23 цих вимог, використовується під час проведення перевірки належності подання електронного документа на перевірку, систематизації електронних документів, з метою упорядкування даних Державного земельного кадастру, інформація, що зазначається в елементах згідно з підпунктами 5 і 6 пункту 23 цих вимог, - для проведення аналізу ефективності програмного забезпечення під час формування даних електронних документів та для внесення пропозицій стосовно їх вдосконалення.

Інформація про осіб, які сформували, здійснили коригування даних електронного документа

25. Опис елемента "Інформація про осіб, які сформували, здійснили коригування даних електронного документа" (InfoLandWork) наведено в додатку 3.

26. Елемент "Інформація про осіб, які сформували, здійснили коригування даних електронного документа" (InfoLandWork) складається з таких елементів, в яких зазначаються:

1) в елементі "Відомості про виконавця робіт" (Executor) - відомості про особу, яка сформувала дані електронного документа, згідно з додатком 4;

2) в елементі "Опис коригувань даних електронного документа" (Actions):

в елементі "Тип дії особи щодо коригування даних електронного документа" (TypeAction) - тип такої дії для кожної зміни даних електронного документа;

в елементі "Опис дій особи щодо коригування даних електронного документа" (Action) - опис дій особи під час коригування даних електронного документа;

в елементі "Прізвище, ім'я, по батькові особи, яка здійснила коригування даних електронного документа" (ExecutorName) - прізвище, ім'я та по батькові особи, яка здійснила коригування даних електронного документа;

в елементі "Посада особи" (ExecutorPosition) - посада;

в елементі "Дата коригування" (DateApproved) - дата коригування даних електронного документа.

Метрична інформація електронного документа

27. Метрична інформація електронного документа (MetricInfo) наведена у додатку 5.

28. Метрична інформація електронного документа (MetricInfo) складається з таких елементів, в яких зазначається:

1) в елементі "Система координат" (CoordinateSystem) - дані про одну із систем геодезичних координат:

система координат СК-42 (шестиградусна зона) (SC42) - державна система геодезичних координат 1942 року (в шестиградусних зонах), введена в дію постановою Ради Міністрів СРСР від 7 квітня 1946 р. N 760;

система координат СК-42 (трьохградусна зона) (SC42_3) - державна система геодезичних координат 1942 року (в трьохградусних зонах);

місцева система координат (Local) - система геодезичних координат, утворена від державної системи координат;

система координат УСК-2000 (USC2000) - державна геодезична референцна система координат УСК-2000;

система координат WGS84 (WGS84) - світова геодезична референцна система WGS-84;

система координат 1963 року (SC63) - умовна система координат 1963 року, введена в дію постановою ЦК КПРС та Ради Міністрів СРСР від 14 лютого 1963 р. N 208-76;

2) в елементі "Система висот" (HeightSystem) - інформація про спосіб розрахунку висот, який використовується під час проведення геодезичних вимірів. Такими системами є балтійська система висот (Baltic); балтійська система висот 77 (Baltic77); інша система висот (Other);

3) в елементі "Одиниці виміру" (MeasurementUnit) - інформація про одиниці виміру, які використовуються під час проведення геодезичних вимірів та/або складення планово-картографічних матеріалів (метри (M), кілометри (Km) або інші одиниці виміру (Other);

4) в елементі "Координати вузлів полігона об'єкта Державного земельного кадастру" (PointInfo) - інформація про координати вузлів полігона об'єкта Державного земельного кадастру згідно з додатком 6;

5) в елементі "Блок опису поліліній" (Polyline) зазначаються:

в елементі "Полілінії межі полігона об'єкта Державного земельного кадастру" (PL) - інформація про полілінії межі полігона об'єкта Державного земельного кадастру;

в елементі "Унікальний номер полілінії межі полігона об'єкта Державного земельного кадастру" (ULID) - унікальний номер полілінії межі полігона об'єкта Державного земельного кадастру;

в елементі "Блок опису всіх вузлів полілінії" (Points) - опис усіх вузлів полілінії;

в елементі "Посилання на UPID вузла полігона об'єкта Державного земельного кадастру" (P) - посилання на UPID - унікальний номер вузла полігона об'єкта Державного земельного кадастру;

в елементі "Довжина лінії" (Length) - довжина лінії;

6) в елементі "Закріплені вузли межі полігона об'єкта Державного земельного кадастру" (ControlPoint) - перелік вузлів полілінії (посилання на UPID вузла полігона об'єкта Державного земельного кадастру) (P), які встановлені в натурі (на місцевості).

Територіальна зона (група об'єктів Державного земельного кадастру)

29. Елемент "Територіальна зона (група об'єктів Державного земельного кадастру)" (TerritorialZoneInfo) наведений у додатку 7.

30. В елементі "Територіальна зона (група об'єктів Державного земельного кадастру)" (TerritorialZoneInfo) зазначаються такі елементи та дані:

1) в елементі "Номер територіальної зони - обліковий номер об'єкта Державного земельного кадастру" (TerritorialZoneNumber), зокрема:

в елементі "Код територіальної зони - групи об'єктів Державного земельного кадастру" (TerritorialZoneCode) - код (тризначний) територіальної зони згідно з переліком територіальних зон, наведеним у додатку 2 до Порядку ведення Державного земельного кадастру;

в елементі "Позначення виду об'єкта Державного земельного кадастру певної групи" (TerritorialZoneID) - ідентифікатор (шестизначний) територіальної зони для використання у пошуковій системі Державного земельного кадастру згідно з переліками та класифікаторами, наведеними у додатках 3 - 6, додатку 39 до Порядку ведення Державного земельного кадастру, а також номерами економіко-планувальних зон, зазначених у документації з оцінки земель (згідно з Національним стандартом N 2 "Оцінка нерухомого майна", затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р. N 1442 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 44, ст. 2885), номерами зон регулювання забудови (функціональних зон), зазначених у відповідній містобудівній документації, номерами еколого-економічних зон та зон протиерозійного районування (зонування), встановлених відповідно до Порядку здійснення природно-сільськогосподарського, еколого-економічного, протиерозійного та інших видів районування (зонування) земель, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. N 681 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 21, ст. 1429);

в елементі "Порядковий номер об'єкта Державного земельного кадастру певної групи та виду" (TerritorialZoneShortNumber) - порядковий номер (восьмизначний) територіальної зони, який визначено за результатами робіт із землеустрою, оцінки земель чи кадастрових зйомок, складення містобудівної документації;

2) в елементі "Виконавець" (Executor) - інформація про виконавця робіт із встановлення меж територіальної зони, зокрема:

в елементі "Прізвище, ім'я та по батькові особи" (ExecutorName) - прізвище, ім'я та по батькові особи, яка підготувала документацію із землеустрою щодо встановлення меж територіальної зони;

в елементі "Посада виконавця" (ExecutorPosition) - посада особи, яка підготувала документацію із землеустрою щодо встановлення меж територіальної зони;

в елементі "Контактна інформація" (ContactInfo) - номер телефону (Phone), номер факсу (Fax), електронна адреса (Email);

3) в елементі "Відповідальна особа" (Chief), зокрема:

в елементі "Прізвище, ім'я та по батькові особи" (ChiefName) - прізвище, ім'я та по батькові відповідальної за дотримання вимог законодавства особи - виконавця робіт;

в елементі "Посада особи" (ChiefPosition) - посада відповідальної за дотримання вимог законодавства особи - виконавця робіт;

4) в елементі "Документація із землеустрою" (TechDocumentation), зокрема:

в елементі "Вид документації із землеустрою" (DocumentationType) - назва документації із землеустрою та її код згідно з додатком 8;

в елементі "Обліковий номер документації із землеустрою" (BookNumber) - номер документації із землеустрою, який присвоюється виконавцем робіт;

в елементі "Перелік документів, з яких складається документація із землеустрою" (DocumentList) - відповідно до змісту документації із землеустрою код кожного документа згідно з додатком 9, а у разі відсутності коду - повна назва документа, який містить документація із землеустрою;

в елементі "Дата складення документації із землеустрою" (DateDrafted) - дата складення документації із землеустрою;

в елементі "Дата складення акта приймання-передачі виконаних робіт" (DateSigned) - дата складення акта приймання-передачі робіт із землеустрою між виконавцем робіт і їх замовником;

5) в елементі "Державна експертиза землевпорядної документації" (DocumentExpertise), зокрема:

в елементі "Потреба у проведенні державної експертизи" (ExpertiseRequired) - відомості про проведення обов'язкової державної експертизи документації із землеустрою відповідно до Закону України "Про державну експертизу землевпорядної документації" згідно з додатком 10;

в елементі "Найменування органу Держземагентства" (Expertise Authority) - найменування структурного підрозділу Держземагентства або його територіального органу, який проводив державну експертизу землевпорядної документації;

в елементі "Дата висновку" (ExpertiseDate) - дата затвердження висновку державної експертизи землевпорядної документації відповідно до Закону України "Про державну експертизу землевпорядної документації";

в елементі "Номер висновку" (ExpertiseNumber) - номер висновку державної експертизи землевпорядної документації;

6) в елементі "Затвердження документації із землеустрою" (DocumentationApproval), зокрема:

в елементі "Найменування органу" (ApprovedBy) - найменування органу державної влади або органу місцевого самоврядування, який затвердив документацію із землеустрою;

в елементі "Дата документа" (ApprovalDate) - дата документа, яким затверджено документацію із землеустрою;

в елементі "Номер документа" (ApprovalNumber) - номер документа, яким затверджено документацію із землеустрою;

7) в елементі "Блок опису зовнішніх полігонів територіальної зони" (Externals) - відомості про зовнішні межі територіальної зони;

8) в елементі "Блок опису внутрішніх полігонів територіальної зони" (Internals) - відомості про внутрішні межі територіальної зони.

Внесення відомостей в елементи, зазначені у підпунктах 7 і 8 цього пункту, здійснюється за допомогою елемента "Межа зовнішнього (внутрішнього) полігона територіальної зони" (Boundary) згідно з додатком 11.

31. Якщо документація із землеустрою не проходила державної експертизи, елемент "Державна експертиза землевпорядної документації" (DocumentExpertise) не заповнюється.

Кадастрова зона

32. Елемент "Кадастрова зона" (CadastralZoneInfo) наведений у додатку 12.

33. Елемент "Кадастрова зона" (CadastralZoneInfo) є елементом, який використовується в Державному земельному кадастрі для швидкого доступу до інформації про кадастровий квартал та присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам, складається з таких елементів, в яких зазначаються:

1) в елементі "Номер кадастрової зони" (CadastralZoneNumber) - дванадцятизначний номер кадастрової зони;

2) в елементі "Ознака об'єкта Державного земельного кадастру" (CadastralUnit) - описова інформація про кадастрову зону (CadastralZone);

3) в елементі "Блок опису зовнішніх полігонів кадастрової зони" (Externals) - відомості про зовнішні межі кадастрової зони;

4) в елементі "Блок опису внутрішніх полігонів кадастрової зони" (Internals) - відомості про внутрішні межі кадастрової зони.

Внесення відомостей у зазначені елементи здійснюється за допомогою елемента "Межа зовнішнього (внутрішнього) полігона кадастрової зони" (Boundary) згідно з додатком 11;

5) в елементі "Блок опису кадастрових кварталів" (CadastralQuarters) зібрані всі дані про кожний кадастровий квартал (CadastralQuarterInfo), з яких складається кадастрова зона.

Кадастровий квартал

34. Елемент "Кадастровий квартал" (CadastralQuarterInfo) наведений у додатку 13.

35. Елемент "Кадастровий квартал" (CadastralQuarterInfo) використовується в Державному земельному кадастрі для швидкого доступу до інформації про земельну ділянку (її місцезнаходження, права на неї та обмеження таких прав) і складається з таких елементів і даних, в яких зазначаються:

1) в елементі "Номер кадастрового кварталу" (CadastralQuarterNumber) - тризначний номер кадастрового кварталу;

2) в елементі "Інформація про регіон" (RegionalContacts):

прізвище, ім'я та по батькові керівника органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування на дату затвердження документації із землеустрою (LocalAuthorityHead);

прізвище, ім'я та по батькові начальника територіального органу Держземагентства у районах, містах республіканського (Автономної Республіки Крим) та обласного значення на дату погодження документації із землеустрою (DKZRHead);

3) в елементі "Блок опису зовнішніх полігонів кадастрового кварталу" (Externals) - відомості про зовнішні межі кадастрового кварталу;

4) в елементі "Блок опису внутрішніх полігонів кадастрового кварталу" (Internals) - відомості про внутрішні межі кадастрового кварталу.

Внесення відомостей в елементи, зазначені у підпунктах 3 і 4 цього пункту, здійснюється за допомогою елемента "Межа зовнішнього (внутрішнього) полігона кадастрового кварталу" (Boundary) згідно з додатком 11;

5) в елементі "Блок опису земельних ділянок" (Parcels) - дані про кожну земельну ділянку (ParcelInfo), з яких складається кадастровий квартал.

Земельна ділянка

36. Елемент "Земельна ділянка" (ParcelInfo) наведений у додатку 14.

37. Елемент "Земельна ділянка" (ParcelInfo) складається з таких елементів:

"Місцезнаходження земельної ділянки" (ParcelLocationInfo);

"Категорія земель/Цільове призначення земельної ділянки/Вид використання земельної ділянки в межах певної категорії земель" (CategoryPurposeInfo);

"Форма власності на земельну ділянку" (OwnershipInfo);

"Метрична інформація земельної ділянки, обмежень її використання та угідь" (ParcelMetricInfo);

"Блок опису всіх власників земельної ділянки" (Proprietors);

"Право користування земельною ділянкою" (LegalModeInfo);

"Реквізити документації" (TechnicalDocumentationInfo);

"Державний акт на земельну ділянку" (StateActInfo);

"Грошова оцінка земельної ділянки" (ValuationInfo);

"Блок опису оренди земельної ділянки" (Leases);

"Блок опису суборенди земельної ділянки" (Subleases);

"Блок опису всіх обмежень земельної ділянки" (Restrictions);

"Блок опису всіх угідь земельної ділянки" (LandsParcel);

"Блок опису всіх суміжників земельної ділянки" (AdjacentUnits).

38. Елементи, зазначені у пункті 37 цих вимог, мають свій перелік елементів і даних, які характеризують земельну ділянку та права на неї як на об'єкт земельних відносин.

Місцезнаходження земельної ділянки

39. Елемент "Місцезнаходження земельної ділянки" (ParcelLocationInfo) наведений у додатку 15.

40. Елемент "Місцезнаходження земельної ділянки" (ParcelLocationInfo) складається з таких елементів і даних, в яких зазначаються:

1) в елементі "Регіон" (Region) - назва адміністративно-територіальної одиниці;

2) в елементі "Назва населеного пункту" (Settlement) - назва міста, селища, села без урахування належності земельної ділянки до земель населеного пункту чи її розташування за межами населеного пункту;

3) в елементі "Назва району" (District) - назва району, в якому розташовано населений пункт;

4) в елементі "Відношення до населеного пункту" (ParcelLocation) - належність земельної ділянки до земель в межах населеного пункту (Urban) або інформація про те, що земельна ділянка розташована за межами населеного пункту (Rural);

5) в елементі "Адреса земельної ділянки" (ParcelAddress) - місцезнаходження земельної ділянки. У разі коли земельна ділянка розташована в межах населеного пункту, зазначений елемент складається з таких елементів:

"Тип (вулиця, проспект, провулок)" (StreetType);

"Назва вулиці" (StreetName);

"Номер будинку" (Building);

"Номер корпусу" (Block);

6) в елементі "Блок додаткової інформації" (AdditionalInfoBlock) - вся необхідна додаткова інформація (AdditionalInfo) про місцезнаходження земельної ділянки.

Категорія земель/Цільове призначення земельної ділянки/Вид використання земельної ділянки в межах певної категорії земель

41. Елемент "Категорія земель/Цільове призначення земельної ділянки/Вид використання земельної ділянки в межах певної категорії земель" (CategoryPurposeInfo) наведений у додатку 16.

42. Елемент "Категорія земель/Цільове призначення земельної ділянки/Вид використання земельної ділянки в межах певної категорії земель" (CategoryPurposeInfo) складається з таких елементів і даних, в яких зазначаються:

1) в елементі "Категорія земель" (Category) - назва категорії земель за їх основним цільовим призначенням згідно з додатком 3 до Порядку ведення Державного земельного кадастру;

2) в елементі "Цільове призначення земельної ділянки" (Purpose) - цільове призначення земельної ділянки згідно з документацією із землеустрою, яке визначається згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, наведеній у додатку 39;

3) в елементі "Вид використання земельної ділянки в межах певної категорії земель згідно з документом, що є підставою для набуття права" (Use) - вид використання земельної ділянки, який визначається відповідно до частини п'ятої статті 20 Земельного кодексу України.

Форма власності на земельну ділянку

43. Елемент "Форма власності на земельну ділянку" (OwnershipInfo) наведений у додатку 17 та складається з елемента "Код форми власності" (Code), який заповнюється згідно з переліком "Код форми власності на земельну ділянку", наведеним у додатку 18.

Метрична інформація земельної ділянки, обмежень її використання та угідь

44. Елемент "Метрична інформація земельної ділянки, обмежень її використання та угідь" (ParcelMetricInfo) наведений у додатку 19.

45. Елемент "Метрична інформація земельної ділянки, обмежень її використання та угідь" (ParcelMetricInfo) складається з елементів, які стосуються метричних даних об'єкта, Державного земельного кадастру, в яких зазначаються:

1) в елементі "Унікальний номер ділянки в межах кварталу" (ParcelID) - унікальний чотиризначний номер земельної ділянки в межах кварталу;

2) в елементі "Опис земельної ділянки" (Description) - довільний опис земельної ділянки;

3) в елементі "Площа земельної ділянки" (Area) - одиниці виміру площі земельної ділянки (MeasurementUnit), значення площі (Size) та метод її визначення (DeterminationMethod), зокрема:

обчислення площі за значеннями координат точок повороту меж земельної ділянки, зазначених в електронному документі (ExhangeFileCoordinates);

значення площі, наведене у правовстановлюючому документі (DocExch);

переобчислення (Calculation) із зазначенням системи координат, в якій відбувалося переобчислення;

4) в елементі "Похибка" (Error) - середня квадратична похибка обчислення площі земельної ділянки;

5) в елементі "Блок опису зовнішніх полігонів земельної ділянки" (Externals) - відомості про зовнішні межі земельної ділянки;

6) в елементі "Блок опису внутрішніх полігонів земельної ділянки" (Internals) - відомості про внутрішні межі земельної ділянки.

46. Внесення відомостей в елементи, передбачені підпунктами 5 і 6 пункту 45 цих вимог, здійснюється за допомогою елемента "Межа об'єкта" (Boundary) згідно з додатком 11.

47. Якщо ділянка складається з кількох полігонів (архіпелагів), зовнішніх (Externals) меж може бути більш як одна. За наявності вкраплених ділянок (внутрішніх полігонів, так званих бубликів) відповідний елемент (Externals) включає в себе один або декілька внутрішніх полігонів.

Інформація про власника земельної ділянки

48. Елемент "Інформація про власника земельної ділянки" (ProprietorInfo) наведений у додатку 20.

49. Елемент "Інформація про власника земельної ділянки" (ProprietorInfo) складається з таких елементів, в яких зазначаються:

1) в елементі "Частка земельної ділянки" (ParcelPart) - частка кожного із співвласників земельної ділянки у відсотках (Percent) або у вигляді дробу (Part), якщо земельна ділянка перебуває у спільній частковій власності. У разі зазначення частки у вигляді дробу зазначаються чисельник (Numerator) та знаменник (Denominator) частки земельної ділянки;

2) в елементі "Інформація про власника земельної ділянки" (Authentication) - інформація про власника земельної ділянки - фізичну особу (NaturalPerson) або юридичну особу (LegalEntity), яка є власником земельної ділянки або набуває її у власність. Якщо земельна ділянка перебуває у спільній власності, співвласники зазначаються послідовно в алфавітному порядку за прізвищем для фізичних осіб та найменуванням для юридичних осіб;

3) в елементі "Шифр рядка власника за формою 6-зем" (ProprietorCode) - шифр рядка відповідного власника земельної ділянки згідно з формою 6-зем "Звіт про наявність земель та розподіл їх за власниками землі, землекористувачами, угіддями та видами економічної діяльності" (річна);

4) в елементі "Пільги" (Privilege) - інформація про пільги, які має особа щодо земельної ділянки, зокрема в елементі "Дані про пільги" (RegistrationInfo) - стаття закону, що передбачає пільгу (RegName), та дата виникнення права на пільгу (RegistrationDate);

5) в елементі "Підстава набуття права власності" (PropertyAcquisitionJustification) - реквізити документа, що є підставою для набуття права власності на земельну ділянку, зокрема:

назва документа (код) (Document);

номер документа (DocumentNumber);

дата прийняття (укладення) документа (DocumentDate);

найменування органу, який прийняв рішення стосовно передачі земельної ділянки у власність (ApprovalAuthority);

6) в елементі "Назва документа (код)" (Document) - відомості згідно з переліком підстав набуття прав на земельну ділянку, наведеним у додатку 21;

7) в елементі "Блок додаткової інформації" (AdditionalInfoBlock) - додаткова інформація (AdditionalInfo) про власника земельної ділянки.

Права користування земельною ділянкою

50. Елемент "Права користування земельною ділянкою" (LegalModeInfo) наведений у додатку 22.

51. Елемент "Права користування земельною ділянкою" (LegalModeInfo) складається з елементів та відомостей про користування земельною ділянкою і осіб, які набули або набувають права користування земельною ділянкою, в яких зазначаються:

1) в елементі "Дані про права користування земельною ділянкою" (LegalModeType) - відомості про права користування земельною ділянкою згідно з додатком 23;

2) в елементі "Строк дії права" (Duration) - строки, з якими пов'язані початок (StartDate) та закінчення (ExpirationDate) строку дії права на земельну ділянку;

3) в елементі "Особа, яка набула (набуває) право" (Grantee) - інформація про особу, яка набула або набуває право на земельну ділянку;

4) в елементі "Особа, яка передає право" (Grantor) - інформація про особу, яка надає в користування земельну ділянку.

52. Внесення відомостей в елементи, передбачені підпунктами 3 і 4 пункту 51 цих вимог, здійснюється за допомогою елементів "Дані про фізичну особу" (NaturalPerson) та "Дані про юридичну особу" (LegalEntity) залежно від того, фізична чи юридична особа набуває або надає в користування таку земельну ділянку.

Реквізити документації

53. Елемент "Реквізити документації" (TechnicalDocumentationInfo) наведений у додатку 24.

54. Елемент "Реквізити документації" (TechnicalDocumentationInfo) складається з елементів, які містять інформацію про вид документації, проведення її державної експертизи та затвердження, в яких зазначаються:

1) в елементі "Вид документації" (DocumentationType) - код виду документації згідно з додатком 8;

2) в елементі "Дата складення документації" (DraftingDate) - дата складення документації виконавцем робіт (з урахуванням витрат часу на доопрацювання, що обумовлені зауваженнями, викладеними у висновку державної експертизи землевпорядної документації);

3) в елементі "Реєстраційні дані документації" (RegistrationDate) - така інформація:

в елементі "Обліковий номер документації" (BookNumber) - номер документації, який присвоюється її розробником або територіальним органом Держземагентства;

в елементі "Дата реєстрації" (RegistrationDate) - дата реєстрації документації;

в елементі "Орган, що зареєстрував документацію" (RegistrationAuthority) - найменування органу, який зареєстрував документацію;

4) в елементі "Перелік документів, які використовуються для формування електронного документа" (DocumentList) - послідовно відповідно до змісту документації код документа згідно з додатком 9. У разі відсутності коду документа, який міститься у документації, зазначається його повна назва;

5) в елементі "Відомості про проходження державної експертизи землевпорядної документації" (Expertise) - така інформація:

потреба у проведенні державної експертизи (ExperitseRequired) - код форми державної експертизи землевпорядної документації відповідно до Закону України "Про державну експертизу землевпорядної документації" згідно з додатком 10;

найменування органу Держземагентства (ExpertiseAuthority), зокрема структурного підрозділу центрального апарату або територіального органу Держземагентства, який проводив державну експертизу землевпорядної документації;

висновок державної експертизи землевпорядної документації (ExpertOpinion), де зазначаються типи висновків експертизи землевпорядної документації згідно з переліком, наведеним у додатку 25;

дата висновку (ExpertiseDate) державної експертизи землевпорядної документації відповідно до Закону України "Про державну експертизу землевпорядної документації";

номер висновку (ExpertiseNumber) державної експертизи землевпорядної документації;

6) в елементі "Затвердження документації" (ApprovalInfo) - відомості про:

найменування органу (органу державної влади або органу місцевого самоврядування), який затвердив документацію (ApprovalAuthority);

дату документа, яким затверджено документацію (ApprovalDate);

номер документа, яким затверджено документацію (ApprovalNumber);

назву документа, яким затверджено документацію (ApprovalDocument);

7) в елементі "Дата акта приймання-передачі" (ApprovalActDate) - дата підписання акта приймання-передачі виконаних робіт із землеустрою та/або оцінки земель між їх розробником та замовником.

55. Якщо документація не проходила державної експертизи землевпорядної документації, в елементі "Відомості про проходження державної експертизи землевпорядної документації" (Expertise) не зазначається інформація в елементах ExpertiseAuthority, ExpertOpinion, ExpertiseDate та ExpertiseNumber, тобто не зазначається інформація про найменування структурного підрозділу центрального апарату або територіального органу Держземагентства, дату та номер висновку експертизи.

Державний акт на земельну ділянку/свідоцтво про право власності на нерухоме майно

56. Елемент "Державний акт на земельну ділянку/свідоцтво про право власності на нерухоме майно" (StateActInfo) наведений у додатку 26.

57. Елемент "Державний акт на земельну ділянку/свідоцтво про право власності на нерухоме майно" (StateActInfo) складається з елементів, до яких вноситься інформація про реквізити державного акта на земельну ділянку/свідоцтва про право власності на нерухоме майно, його видачу та державну реєстрацію, в яких зазначаються:

1) в елементі "Тип державного акта" (StateActType) - назва державного акта на земельну ділянку згідно з додатком 27 (далі - державний акт);

2) в елементі "Бланк державного акта на земельну ділянку/свідоцтва про право власності на нерухоме майно" (StateActForm) - серія (Series) та номер (Number) державного акта/свідоцтва про право власності на нерухоме майно;

3) в елементі "Реєстрація державного акта" (StateActRegistrationInfo) - номер Книги записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі (RegistrationBookNumber), в яку внесено запис про державну реєстрацію державного акта, та номер її розділу (SectionNumber), реєстраційний номер державного акта (RegistrationNumber), дата реєстрації (RegistrationDate), а також відомості про осіб, які підписали та зареєстрували державний акт (RegistrationPersonInfo);

4) в елементі "Відомості про осіб, які підписали та зареєстрували державний акт" (RegistrationPersonInfo) - відомості про:

осіб, які підписали державний акт (SignedByName), та їх посади (SignedByPosition);

особу, яка зареєструвала державний акт (RegisteredBy), та її посаду (RegisteredByPosition);

5) в елементі "Дата видачі державного акта /свідоцтва про право власності на нерухоме майно" (DeliveryDate) - дата видачі державного акта /свідоцтва про право власності на нерухоме майно набувачу земельної ділянки або його представнику;

6) в елементі "Відомості про особу, яка отримала державний акт/ свідоцтво про право власності на нерухоме майно" (DeliveryPerson) - дані про фізичну особу, якій видано державний акт / свідоцтво про право власності на нерухоме майно (NaturalPerson), згідно з додатком 28;

7) в елементі "Документ, на підставі якого видано державний акт" (EntitlementDocument) - назва документа (код) (Document), номер документа (DocumentNumber), дата прийняття (укладення) документа (DocumentDate) та найменування органу, який прийняв рішення (ApprovalAuthority). Відомості до елемента "Назва документа (код)" (Document) вносяться згідно з переліком підстав набуття прав на земельну ділянку, наведеним у додатку 21;

8) в елементі "Відомості про відмітку на державному акті" (MarkInfo) послідовно залежно від розташування даних у державному акті на право власності на земельну ділянку зазначаються відомості про:

відмітку нотаріуса на державному акті на право власності на земельну ділянку (NotaryMark), у тому числі зазначаються найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу та (або) прізвище, ім'я та по батькові нотаріуса, який проставив відмітку (NotaryName), дата проставлення відмітки (NotaryMarkDate) та її номер (NotaryMarkNumber);

відмітку органу, який здійснює реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень на державному акті на право власності на земельну ділянку (RegistrationAuthorityMark), у тому числі зазначаються найменування територіального органу Держземагентства (RegistrationAuthorityName), дата проставлення відмітки (RegistrationAuthorityDate) та її номер (RegistrationAuthorityNumber);

осіб, які набули (набувають) право власності на земельну ділянку (OwnerName), шляхом проставлення відмітки на державному акті.

Оцінка земельної ділянки

58. Елемент "Оцінка земельної ділянки" (ValuationInfo) наведений у додатку 29.

59. Елемент "Оцінка земельної ділянки" (ValuationInfo) складається з елементів, які містять відомості про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, в яких зазначаються:

в елементі "Нормативна грошова оцінка" (Normative) - відомості про:

дату оцінки (ValuationDate) - дата, зазначена в технічній документації з нормативної грошової оцінки земель;

значення грошової оцінки (Value) - значення нормативної грошової оцінки земельної ділянки у гривнях;

виконавця робіт (Executor) - відомості про суб'єкта господарювання, який проводив нормативну грошову оцінку земель, згідно з додатком 4;

дані про технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки (ValuationDocumentation) - номер технічної документації (Number) та її описова частина (Attribute).

Оренда земельної ділянки

60. Елемент "Оренда земельної ділянки" (LeaseInfo) наведений у додатку 30.

61. Елемент "Оренда земельної ділянки" (LeaseInfo) складається з елементів та даних про договір оренди земельної ділянки, в яких зазначаються:

1) в елементі "Рішення про передачу земельної ділянки в оренду" (ExecutivePowerDecision) - інформація про орган, який прийняв рішення про передачу земельної ділянки в оренду (ExecutivePower), вид документа (ApprovalDocument), назву документа (ApprovalDocumentName), дату його прийняття (ApprovalDate) та номер (ApprovalDocumentNumber).

Цей елемент заповнюється у разі передачі земельної ділянки в оренду із земель державної або комунальної власності;

2) в елементі "Інформація про договір оренди земельної ділянки" (LeaseAgreement) - дані про:

всіх орендарів земельної ділянки (Leasees) із зазначенням інформації про кожного орендаря земельної ділянки (Leasee) згідно з додатком 28 або 31 залежно від особи, яка виступає орендарем земельної ділянки (фізичної або юридичної особи);

площу земельної ділянки або її частини, наданої в оренду (зазначається у кв. метрах або гектарах) (Area);

строк оренди земельної ділянки (дата початку оренди (StartDate), дата закінчення оренди (ExpirationDate) та строк дії договору оренди (LeaseDuration);

орендну плату (Rent), яка включає в себе інформацію про розмір орендної плати за користування земельною ділянкою або її частиною, визначений у грошовій (MoneyRent) чи іншій формі (OtherRent);

реєстраційний номер державної реєстрації договору оренди (RegistrationNumber);

дату державної реєстрації договору оренди (RegistrationDate) - дату внесення запису про реєстрацію договору оренди землі до Книги записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі;

3) в елементі "Блок опису зовнішніх полігонів оренди земельної ділянки" (Externals) - відомості про зовнішні межі орендованої земельної ділянки;

4) в елементі "Блок опису внутрішніх полігонів оренди земельної ділянки" (Internals) - відомості про внутрішні межі орендованої земельної ділянки.

Внесення відомостей у зазначені елементи здійснюється за допомогою елемента (Boundary) згідно з додатком 11 (комплексний тип "Межа об'єкта").

Суборенда земельної ділянки

62. Елемент "Суборенда земельної ділянки" (SubleaseInfo) наведений у додатку 32.

63. Елемент "Суборенда земельної ділянки" (SubleaseInfo) складається з елементів та даних про договір суборенди земельної ділянки, в яких зазначаються:

1) в елементі "Блок опису всіх суборендарів" (Subleasees) - відомості про фізичних або юридичних осіб (суборендарів земельної ділянки) згідно з додатком 28 або 31;

2) в елементі "Дата державної реєстрації договору суборенди землі" (RegistrationDate) - дата внесення запису про реєстрацію договору суборенди землі до Книги записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі;

3) в елементі "Реєстраційний номер договору суборенди землі" (RegistrationNumber) - реєстраційний номер договору суборенди земельної ділянки відповідно до встановленої форми;

4) в елементі "Площа земельної ділянки або її частини" (Area) - площа земельної ділянки або її частини, переданої в суборенду;

5) в елементі "Плата за суборенду" (Subrent) - інформація про розмір орендної плати за користування земельною ділянкою або її частиною, визначений у договорі, у грошовій (MoneySubrent) чи іншій формі (OtherSubrent);

6) в елементі "Строк суборенди" (SubleaseTerm) - відомості про строк суборенди земельної ділянки (дата початку суборенди (StartDate), дата закінчення суборенди (ExpirationDate) та строк дії договору суборенди (SubleaseDuration);

7) в елементі "Блок опису зовнішніх полігонів суборенди земельної ділянки" (Externals) - відомості про зовнішні межі суборендованої земельної ділянки;

8) в елементі "Блок опису внутрішніх полігонів суборенди земельної ділянки" (Internals) - відомості про внутрішні межі суборендованої земельної ділянки.

Внесення відомостей у зазначені елементи здійснюється за допомогою елемента (Boundary) згідно з додатком 11 (комплексний тип "Межа об'єкта").

Земельний сервітут, емфітевзис, суперфіцій та інші обмеження щодо користування земельною ділянкою

64. Елемент "Земельний сервітут, емфітевзис, суперфіцій та інші обмеження щодо користування земельною ділянкою" (RestrictionInfo) наведений у додатку 33.

65. Елемент "Земельний сервітут, емфітевзис, суперфіцій та інші обмеження щодо користування земельною ділянкою" (RestrictionInfo) включає елементи, у яких зазначається інформація про встановлення та припинення обмеження щодо використання земельної ділянки, в яких зазначаються:

1) в елементі "Код обмеження" (RestrictionCode) - код згідно з переліком обмежень щодо використання земельних ділянок, наведеним у додатку 6 до Порядку ведення Державного земельного кадастру;

2) в елементі "Зміст обмеження" (RestrictionName) зазначається назва обмеження щодо використання земельної ділянки;

3) в елементі "Блок опису зовнішніх полігонів зони обмеження" (Externals) - відомості про зовнішні межі зони обмеження;

4) в елементі "Блок опису внутрішніх полігонів зони обмеження" (Internals) - відомості про внутрішні межі зони обмеження.

Внесення відомостей у зазначені елементи здійснюється за допомогою елемента (Boundary) згідно з додатком 11 (комплексний тип "Межа об'єкта");

5) в елементі "Підстава для виникнення права земельного сервітуту, емфітевзису, суперфіцію та інших обмежень щодо користування земельною ділянкою" (RestrictionEntitlement) - відомості про:

код документа, на підставі якого виникає право (DocumentType), згідно з додатком 34;

назву документа, на підставі якого виникає обмеження щодо користування земельною ділянкою (DocumentName);

дату прийняття (укладення) документа, що є підставою для встановлення обмеження щодо користування земельною ділянкою (DocumentDate);

дані про фізичну особу (NaturalPerson) та (або) юридичну особу (LegalEntity), які прийняли (уклали) документ, що є підставою для встановлення обмеження щодо користування земельною ділянкою;

6) в елементі "Строк дії" (RestrictionTerm) - відомості про строк (Time) обмеження щодо користування земельною ділянкою (дата початку дії обмеження (StartDate), дата закінчення дії обмеження (ExpirationDate), строк дії обмеження (Duration). У разі встановлення обмеження на невизначений строк про це зазначається в елементі "Постійний" (Permanent);

7) в елементі "Дата реєстрації обмеження" (RegistrationDate) - дата реєстрації обмеження щодо користування земельною ділянкою;

8) в елементі "Реєстраційний номер обмеження" (RegistrationNumber) - реєстраційний номер обмеження щодо користування земельною ділянкою або номер реєстрації документа, на підставі якого встановлюється обмеження;

9) в елементі "Блок опису всіх осіб, на користь яких встановлено обмеження" (Beneficiaries) - відомості про фізичних (NaturalPerson) та (або) юридичних осіб (LegalEntity), на користь яких встановлено обмеження щодо користування земельною ділянкою;

10) в елементі "Плата за користування земельною ділянкою" (Payment) - інформація про платність (Paid) або безоплатність (Free) користування земельною ділянкою. Якщо користування земельною ділянкою є платним, зазначається розмір плати у грошовій (MoneyRent) чи іншій формі (OtherRent).

Угіддя земельної ділянки

66. Елемент "Угіддя земельної ділянки" (LandParcelInfo) наведений у додатку 35.

67. Елемент "Угіддя земельної ділянки" (LandParcelInfo) включає елементи, у яких зазначаються ідентифікаційні та метричні дані угідь земельної ділянки та в яких зазначаються:

1) в елементі "Кадастровий номер" (CadastralCode) - унікальний кадастровий номер земельної ділянки;

2) в елементі "Код угіддя" (LandCode) - код угіддя згідно з додатком 4 до Порядку ведення Державного земельного кадастру;

3) в елементі "Метрична інформація" (MetricInfo) - такі дані:

площа угіддя (Area) - інформація про одиниці виміру площі угіддя (MeasurementUnit), значення площі (Size), метод визначення площі (DeterminationMethod) за координатами точок повороту меж угіддя, зазначеними в електронному документі (ExhangeFileCoordinates), згідно із значенням площі, зазначеним у правовстановлюючому документі (DocExch), або шляхом переобчислення (Calculation);

периметр угіддя (Perimeter) - периметр межі угіддя;

середня квадратична похибка обчислення площі угіддя (Error);

опис меж угідь земельної ділянки лініями (полілініями) здійснюється за допомогою елементів "Блок опису зовнішніх полігонів угіддя земельної ділянки" (Externals) та "Блок опису внутрішніх полігонів угідь земельної ділянки" (Internals). Внесення відомостей у зазначені елементи здійснюється за допомогою елемента (Boundary) згідно з додатком 11 (комплексний тип "Межа об'єкта").

Суміжники об'єкта Державного земельного кадастру

68. Елемент "Суміжники об'єкта Державного земельного кадастру" (AdjacentUnitInfo) наведений у додатку 36.

69. Елемент "Суміжники об'єкта Державного земельного кадастру" (AdjacentUnitInfo) включає елементи, у яких зазначаються відомості про суміжні ділянки об'єкта Державного земельного кадастру та осіб, які є їх власниками або розпорядниками, та в яких зазначаються:

1) в елементі "Кадастровий номер/обліковий номер суміжного об'єкта Державного земельного кадастру" (CadastralNumber) - унікальний номер суміжного об'єкта Державного земельного кадастру;

2) в елементі "Межі з суміжником" (AdjacentBoundary) - опис меж із суміжним об'єктом Державного земельного кадастру згідно з додатком 11 (комплексний тип "Межа об'єкта");

3) в елементі "Ознака конфлікту меж" (Conflict) - межі, які перетинаються із сусідніми об'єктами Державного земельного кадастру;

4) в елементі "Власник або розпорядник" (Proprietor) - особа, яка є власником суміжного об'єкта Державного земельного кадастру або має право розпоряджатися ним;

5) в елементі "Блок додаткової інформації" (AdditionalInfoBlock) - будь-яка додаткова інформація в довільній формі, що стосується суміжного об'єкта Державного земельного кадастру.

Комплексні типи

70. Для внесення даних до елементів електронного документа використовуються уніфіковані типи даних (комплексні типи) згідно з додатками 4, 6, 11, 28, 31, 37 і 38, в яких зазначаються:

1) у комплексному типі "Відомості про виконавця робіт" (ExecutorInfo) - інформація про:

прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця або найменування юридичної особи, яка є розробником документації із землеустрою (CompanyName);

податковий номер юридичної особи або фізичної особи - підприємця, яка є розробником документації із землеустрою (EDRPOU);

серію (LicenseSeries), номер (LicenseNumber), дату видачі (LicenseIssuedDate) ліцензії на проведення робіт із землеустрою та/або оцінки земель;

прізвище, ім'я, по батькові (ChiefName) та посаду (ChiefPosition) особи, що відповідає за дотримання вимог законодавства під час виконання таких робіт (Chief);

прізвище, ім'я, по батькові (ExecutorName) та посаду (ExecutorPosition) особи, яка є безпосереднім виконавцем робіт із землеустрою та/або оцінки земель, контактну інформацію (ContactInfo);

місце проживання (PostalAddress) виконавця робіт з використанням комплексного типу, зазначеного у підпункті 6 цього пункту.

Комплексний тип "Відомості про виконавця робіт" наведений у додатку 4;

2) у комплексному типі "Координати вузлів полігона об'єкта Державного земельного кадастру" (PointInfo) - дані про:

визначення вузлів полігона об'єкта Державного земельного кадастру (Point) та присвоєння UPID - унікального номера вузла полігона об'єкта Державного земельного кадастру, його ім'я (PN) та метод їх визначення (DeterminationMethod);

просторові координати точок повороту меж об'єкта Державного земельного кадастру (X, Y), точність їх визначення (MX, MY), а також відомості про закріплення їх межовими знаками (H), точність встановлення межових знаків (MH), опис точки (Description).

Комплексний тип "Координати вузлів полігона об'єкта Державного земельного кадастру" наведений у додатку 6;

3) у комплексному типі "Межа об'єкта" (Boundary) - дані про:

опис меж (ліній, поліліній) об'єкта Державного земельного кадастру, угідь, обмежень, частини земельної ділянки (об'єкта), на яку поширюється право користування, та присвоєння унікальних номерів полілінії об'єкта, номерів вузлів її початку та закінчення;

замкнутість ліній (поліліній) об'єкта в межах об'єкта Державного земельного кадастру.

Комплексний тип "Межа об'єкта" (Boundary) наведений у додатку 11;

4) у комплексному типі "Дані про фізичну особу" (NaturalPerson) - відомості про:

прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи з використанням комплексного типу, зазначеного у підпункті 7 цього пункту;

податковий номер фізичної особи (TaxNumber);

документ, що посвідчує особу (Passport) (назва документа (DocumentType), серія (PassportSeries), номер (PassportNumber), дата видачі (PassportIssuedDate) та орган, який видав документ (IssuanceAuthority);

додаткові дані про фізичну особу (AdditionalInfo);

громадянство фізичної особи (Citizenship);

місце проживання фізичної особи (Address) з використанням комплексного типу, зазначеного у підпункті 6 цього пункту.

Комплексний тип "Дані про фізичну особу" наведений у додатку 28;

5) у комплексному типі "Дані про юридичну особу" (LegalEntity) - такі відомості:

найменування юридичної особи (Name);

податковий номер юридичної особи (EDRPOU);

місцезнаходження юридичної особи (Address) з використанням комплексного типу, зазначеного у підпункті 6 цього пункту;

додаткова інформація про юридичну особу (AdditionalInfo).

Комплексний тип "Дані про юридичну особу" наведений у додатку 31;

6) у комплексному типі "Адреса" (Address) - такі дані:

код країни згідно з Класифікатором країн світу ДК007-96 (Country);

поштовий індекс (ZIP);

назва адміністративно-територіальної одиниці (Region);

назва району області, м. Києва або м. Севастополя чи міста обласного значення (District);

назва міста, селища чи села (Settlement);

вулиця (проспект, бульвар, провулок, узвіз тощо) (Street);

номер будинку (Building);

номер корпусу (Block);

номер квартири (офісу) (BuildingUnit).

Комплексний тип "Адреса" наведений у додатку 37;

7) у комплексному типі "Прізвище, ім'я, по батькові" (FullNameType) - прізвище (LastName), ім'я (FirstName) та по батькові (MiddleName) фізичної особи.

Комплексний тип "Прізвище, ім'я, по батькові" наведений у додатку 38.

Електронний цифровий підпис електронного документа

71. Залежно від порядку формування та проведення перевірки електронного документа його зміст доповнюється елементами, які включають електронний цифровий підпис та відомості про осіб, відповідальних за формування даних електронного документа.

72. Електронний цифровий підпис в електронному документі накладається згідно із Законами України "Про електронні документи та електронний документообіг" і "Про електронний цифровий підпис".

 

Додаток 1
до вимог


ОПИС
логічної структури елемента електронного документа

<Розташування елемента>:
<Назва кореневого елемента>/
<Назва дочірнього елемента першого рівня>/…/
<Назва дочірнього елемента N рівня>/

<Назва елемента>:
<Назва дочірнього елемента N рівня>
<Анотація дочірнього елемента N рівня>

Склад елемента

Додаткова інформація

<Назва дочірнього елемента першого рівня дочірнього елемента N рівня>

<Тип дочірнього елемента першого рівня дочірнього елемента N рівня>

<Анотація дочірнього елемента першого рівня дочірнього елемента N рівня>

 

 

 

 

 

 

<Назва дочірнього елемента першого рівня дочірнього елемента N рівня>

<Назва дочірнього елемента другого рівня дочірнього елемента N рівня>

<Тип дочірнього елемента другого рівня дочірнього елемента N рівня>

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

<Анотація дочірнього елемента першого рівня дочірнього елемента N рівня> 

<Анотація дочірнього елемента другого рівня дочірнього елемента N рівня> 

 
 
 

<Назва дочірнього елемента другого рівня дочірнього елемента N рівня>

<Назва дочірнього елемента третього рівня дочірнього елемента N рівня>

<Тип дочірнього елемента третього рівня дочірнього елемента N рівня>

 
 

 
 

 
 

 
 

<Анотація дочірнього елемента другого рівня дочірнього елемента N рівня>

<Анотація дочірнього елемента третього рівня дочірнього елемента N рівня>

 
 

 
 

 
 

 
 

<Назва дочірнього елемента М-1 рівня дочірнього елемента N рівня>

<Назва дочірнього елемента М рівня елемента N рівня>

<Тип дочірнього елемента М рівня елемента N рівня>

 
 

<Анотація дочірнього елемента М-1 рівня дочірнього елемента N рівня>

<Анотація дочірнього елемента М рівня елемента N рівня>


 

Додаток 2
до вимог


ІНФОРМАЦІЯ
про електронний документ

UkrainianCadastralExchangeFile/

AdditionalPart/

ServiceInfo

ServiceInfo

Службова інформація

Склад елемента

Додаткова інформація

FileID

Ідентифікація електронного документа

FileDate

Дата формування файла

 

FileGUID

Унікальний ідентифікатор файла

 

FormatVersion

Версія формату електронного документа

 

 

ReceiverName

Найменування територіального органу Держземагентства

 

 

ReceiverIdentifier

Ідентифікатор територіального органу Держземагентства

 

 

Software

Назва програмного забезпечення

 

 

SoftwareVersion

Версія програмного забезпечення

 

 


 

Додаток 3
до вимог


ІНФОРМАЦІЯ
про осіб, які сформували, здійснили коригування даних електронного документа

UkrainianCadastralExchangeFile/

AdditionalPart/

InfoLandWork

InfoLandWork

Інформація про осіб, які сформували, здійснили коригування даних електронного документа

Склад елемента

Додаткова інформація

Executor

type ExecutorInfo

Відомості про виконавця робіт

 

 

Зазначаються дані згідно з додатком 4 до вимог

Actions

Опис коригувань даних електронного документа

TypeAction

Тип дії особи щодо коригування даних електронного документа

Action

Опис дій особи щодо коригування даних електронного документа

 

ExecutorName

type FullNameType

Прізвище, ім'я, по батькові особи, яка здійснила коригування даних електронного документа

Зазначаються дані згідно з додатком 38 до вимог

ExecutorPosition

Посада особи

 

DateApproved

Дата коригування

 


 

Додаток 4
до вимог


ВІДОМОСТІ
про виконавця робіт

COMPLEX TYPE

ExecutorInfo

Відомості про виконавця робіт

Склад комплексного типу

Додаткова інформація

CompanyName

Виконавець робіт

 

 

 

EDRPOU

Податковий номер

 

 

Для юридичної особи

TaxNumber

Податковий номер

 

 

Для фізичної особи

License

Інформація про ліцензії на право проведення робіт

LicenseSeries

Серія ліцензії

 

 

LicenseNumber

Номер ліцензії

 

 

LicenseIssuedDate

Дата видачі ліцензії

 

 

Chief

Дані про відповідальну особу

ChiefName

type FullNameType

Прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи

 

Зазначаються дані згідно з додатком 38 до вимог

ChiefPosition

Посада відповідальної особи

Executor

Дані про безпосереднього виконавця робіт

ExecutorName

type FullNameType

Прізвище, ім'я, по батькові виконавця робіт

 

Зазначаються дані згідно з додатком 38 до вимог

ExecutorPosition

Посада виконавця робіт

 

 

 

ContactInfo

Контактна інформація

Phone

Номер телефону

 

Fax

Номер факсу

 

Email

Електронна адреса виконавця робіт

 

Address

type Address

Місцезнаходження (місце проживання)

 

 

Зазначаються дані згідно з додатком 37 до вимог


 

Додаток 5
до вимог


МЕТРИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
електронного документа

UkrainianCadastralExchangeFile/

InfoPart /

MetricInfo

MetricInfo

Метрична інформація електронного документа

Склад елемента

Додаткова інформація

CoordinateSystem

Система координат

SC42

Система координат СК-42 (шестиградусна зона)

 

 

 

SC42_3

Система координат СК-42 (трьохградусна зона)

 

 

 

Local

Місцева система координат

 

 

 

USC2000

Система координат УСК-2000

 

 

 

WGS84
Система координат WGS84

 

 

 

SC63
Система координат 1963 року

X

 

 

C

 

 

P

 

 

T

 

 

HeightSystem

Система висот

Baltic

Балтійська система висот

 

 

 

 

Baltic77

Балтійська система висот 77

 

 

 

Other

Інша система висот

 

 

 

MeasurementUnit

Одиниці виміру

M

Метри

 

 

 

Km

Кілометри

 

 

 

Other

Інші

 

 

 

PointInfo

type PointInfo

Координати вузлів полігона об'єкта Державного земельного кадастру

 

 

 

Зазначаються дані згідно з додатком 6 до вимог

Polyline

Блок опису поліліній

PL

Полілінії межі полігона об'єкта Державного земельного кадастру

 

ULID

Унікальний номер полілінії межі полігона об'єкта Державного земельного кадастру

 

 

Points

Блок опису всіх вузлів полілінії

P

Посилання на UIDP вузла полігона об'єкта Державного земельного кадастру

 

Length

Довжина лінії

 

 

ControlPoint

Закріплені вузли межі полігона об'єкта Державного земельного кадастру

P

Перелік вузлів полілінії (посилання на UIDP вузла полігона об'єкта Державного земельного кадастру)

 

 

 


 

Додаток 6
до вимог


КООРДИНАТИ
вузлів полігона об'єкта Державного земельного кадастру

COMPLEX TYPE

PointInfo

Координати вузлів полігона об'єкта Державного земельного кадастру

Склад комплексного типу

Додаткова інформація

Point

Вузол полігона об'єкта Державного земельного кадастру

UIDP

Унікальний номер вузла полігона об'єкта Державного земельного кадастру

 

 

PN

Ім'я вузла полігона об'єкта Державного земельного кадастру

 

 

DeterminationMethod

Метод визначення

Survey

Геодезичні виміри

 

GPS

GPS зйомка

 

Digitization

Дигіталізація картографічних матеріалів

 

Photogrammetry

Фотограмметричні виміри

 

 

X

 

 

Y

 

 

H

 

 

MX

 

 

MY

 

 

MH

 

 

Description

Опис точки

 

 


 

Додаток 7
до вимог


ТЕРИТОРІАЛЬНА ЗОНА
(група об'єктів Державного земельного кадастру)

UkrainianCadastralExchangeFile/

InfoPart /

TerritorialZoneInfo

TerritorialZoneInfo

Територіальна зона (група об'єктів Державного земельного кадастру)

Склад елемента

Додаткова інформація

Territorial ZoneNumber

Номер територіальної зони - обліковий номер об'єкта Державного земельного кадастру

TerritorialZoneCode
Ідентифікатор територіальної зони - код об'єкта Державного земельного кадастру певної групи (тризначний)

 

Зазначаються дані згідно з додатком 2 до Порядку ведення Державного земельного кадастру

TerritorialZoneID

Ідентифікатор територіальної зони - позначення виду об'єкта Державного земельного кадастру певної групи (шестизначний)

 

Зазначаються дані згідно з додатками 3 - 6 до Порядку ведення Державного земельного кадастру, додатком 39 до вимог

TerritorialZoneShort Number

Порядковий номер об'єкта Державного земельного кадастру певної групи та виду (восьмизначний)

 

 

Executor

Виконавець робіт

ExecutorName

type FullNameType

Прізвище, ім'я та по батькові особи

 

Зазначаються дані згідно з додатком 38 до вимог

 

ExecutorPosition

Посада виконавця

 

 

ContactInfo

Контактна інформація

Phone

Телефон

 

Fax

Номер факсу

 

Email

Електронна адреса

 

Chief

Відповідальна особа

ChiefName

type FullNameType

Прізвище, ім'я та по батькові відповідальної особи

 

Зазначаються дані згідно з додатком 38 до вимог

ChiefPosition

Посада відповідальної особи

 

 

TechDocumentation

Документація із землеустрою, інші документи

DocumentationType

Вид документації із землеустрою (код), інших документів

 

Зазначаються дані згідно з додатком 8 до вимог або назва документа

BookNumber

Обліковий номер документації

 

 

DocumentList

Перелік документів, з яких складається документація

 

Зазначаються дані згідно з додатком 9 до вимог

DateDrafted

Дата складення документації

 

 

DateSigned

Дата акта приймання-передачі виконаних робіт

 

 

DocumentExpertise

Державна експертиза землевпорядної документації

ExpertiseRequired

Потреба у проведенні державної експертизи

 

Зазначаються дані згідно з додатком 10 до вимог

ExpertiseAuthority

Найменування органу Держземагентства

 

 

ExpertiseDate

Дата висновку

 

 

ExpertiseNumber

Номер висновку

 

 

Documentation Approval

Затвердження документації із землеустрою, інших документів

ApprovedBy

Найменування органу

 

 

ApprovalDate

Дата рішення

 

 

ApprovalNumber

Номер рішення

 

 

Externals

Блок опису зовнішніх полігонів територіальної зони

Boundary type Boundary

Межа зовнішнього полігона територіальної зони

 

Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

Internals

Блок опису внутрішніх полігонів територіальної зони

Boundary type Boundary

Межа внутрішнього полігона територіальної зони

Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог


 

Додаток 8
до вимог


ВИДИ
документації із землеустрою

Код

Назва документації

001

Проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць

002

Проект землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення

003

Проект землеустрою щодо формування земель комунальної власності територіальних громад і проекти розмежування земель державної та комунальної власності населених пунктів

004

Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок

005

Проект землеустрою щодо створення нових та впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань

006

Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

007

Технічна документація з бонітування ґрунтів

008

Технічна документація із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок

009

Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту

010

Проект землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв)

011

Проект землеустрою щодо встановлення водоохоронних зон уздовж морів, навколо озер, водосховищ та інших водойм

012

Проект землеустрою щодо встановлення розміру та меж прибережної захисної смуги уздовж морів та навколо морських заток і лиманів

013

Проект землеустрою щодо визначення розміру та режиму використання земельних ділянок смуг відведення

014

Проект землеустрою щодо визначення розмірів берегових смуг водних шляхів

015

Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі зміни їх цільового призначення

016

Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі надання в користування земельних ділянок, межі яких не встановлені в натурі (на місцевості)

017

Проект землеустрою щодо встановлення меж зон санітарної охорони курортів

018

Проект землеустрою щодо встановлення меж зон санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання

019

Проведення ґрунтових, геоботанічних та інших обстежень земель під час здійснення землеустрою

020

Проведення інвентаризації земель під час здійснення землеустрою

021

Технічна документація з нормативної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення

022

Технічна документація з нормативної грошової оцінки земельних ділянок населених пунктів

023

Технічна документація з нормативної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів

024

Документація із землеустрою щодо встановлення в натурі (на місцевості) державного кордону

025

Проект землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь

026

Схеми землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць

027

Технічна документація з економічної оцінки земель

028

Містобудівна документація

029

Інші документи


 

Додаток 9
до вимог


ПЕРЕЛІК
документів для формування електронного документа

Код

Назва документа

001

Пояснювальна записка

002

Технічне завдання

003

Обґрунтування необхідності вилучення (викупу) та/або відведення земельної ділянки

004

Графічний матеріал із зазначенням бажаного місця розташування земельної ділянки та її орієнтовних розмірів

005

Документ, що підтверджує згоду землекористувача (землевласника) на вилучення (викуп) земельної ділянки (її частини)

006

Копії заяв (клопотань) фізичних та/або юридичних осіб про вибір місця розташування земельної ділянки (об'єкта)

007

Копії заяв (клопотань) фізичних та/або юридичних осіб про розроблення документації із землеустрою

008

Договір про розроблення документації із землеустрою або його копія

009

Висновок про погодження місця розташування земельної ділянки

010

Висновок про погодження документації із землеустрою

011

Дозвіл (рішення) на розроблення документації із землеустрою

012

Довідка (витяг) про нормативну грошову оцінку земельної ділянки

013

Матеріали геодезичних (польових) робіт

014

План земельної ділянки, складений за результатами кадастрової зйомки

015

Викопіювання з генерального плану населеного пункту

016

Викопіювання з детального плану територій населеного пункту

017

Викопіювання з чергового кадастрового плану

018

Креслення меж контурів угідь земельної ділянки

019

Розрахунок площ угідь земельної ділянки

020

Розрахунок часток землевласників земельної ділянки

021

План меж зон обмежень земельної ділянки

022

Кадастровий план земельної ділянки

023

Перелік обмежень прав на земельну ділянку і наявні земельні сервітути

024

Документ, що підтверджує проведення ґрунтового обстеження земельної ділянки

025

Копія агрохімічного паспорта поля (земельної ділянки)

026

Аерофотознімок

027

Матеріали планової прив'язки аерознімків

028

Фотоплан

029

Матеріали дешифрування

030

Карта агровиробничих груп ґрунтів

031

Карта ерозійних процесів ґрунтів

032

Геоботанічна карта

033

Карта крутості схилів

034

Висновок територіального органу Держземагентства

035

Висновок державної експертизи землевпорядної документації

036

Акт погодження меж земельної ділянки суміжними землевласниками та/або землекористувачами

037

Документ, що підтверджує встановлення ґрунтових реперів і межових знаків

038

Акт приймання-передачі межових знаків на зберігання

039

Акт перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель

040

Копія документа, на підставі якого передається у власність чи користування земельна ділянка або право на неї

041

Копія документа, що посвідчує особу

042

Копія довідки про присвоєння податкового номера фізичній особі

043

Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

044

Копія установчих документів

045

Копія документа, що підтверджує права представника набувача прав на земельну ділянку

046

Копія документа, що посвідчує право власності або користування на земельну ділянку

047

Копія документа, що посвідчує право оренди земельної ділянки

048

Копія документа, що посвідчує право суборенди земельної ділянки

049

Копія документа, що посвідчує встановлення права земельного сервітуту

050

Копія документа, що посвідчує встановлення права суперфіцію

051

Копія документа, що посвідчує встановлення права емфітевзису

052

Плани земельних ділянок, які об'єднуються в одну земельну ділянку, або частини земельної ділянки, яка виділяється в окрему земельну ділянку

053

Документ, що підтверджує згоду на поділ чи об'єднання земельної ділянки заставодержателів, користувачів земельної ділянки

054

Документ, що підтверджує відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва


 

Додаток 10
до вимог


ФОРМИ
державної експертизи землевпорядної документації

Код

Назва

1

Документація із землеустрою підлягає обов'язковій державній експертизі

2

Документація із землеустрою може бути подана для проведення добровільної державної експертизи

3

Документація із землеустрою підлягає вибірковій державній експертизі


 

Додаток 11
до вимог


МЕЖА ОБ'ЄКТА

COMPLEX TYPE

Boundary

Межа об'єкта

Склад комплексного типу

Додаткова інформація

Lines

Блок опису всіх поліліній/ліній об'єкта

Line

Опис кожної полілінії/лінії об'єкта

ULID

Унікальний номер полілінії об'єкта

 

FP

Унікальний номер вузла початку лінії

 

TP

Унікальний номер вузла кінця лінії

 

Closed

Ознака замкнутого полігона

 

 

 


 

Додаток 12
до вимог


КАДАСТРОВА ЗОНА

UkrainianCadastralExchangeFile/

InfoPart /

CadastralZoneInfo

CadastralZoneInfo

Кадастрова зона

Склад елемента

Додаткова інформація

CadastralZoneNumber

Номер кадастрової зони (дванадцятизначний)

 

 

 

CadastralUnit

Ознака об'єкта Державного земельного кадастру

CadastralZone

Кадастрова зона

 

 

Externals

Блок опису зовнішніх полігонів кадастрової зони

Boundary

type Boundary

Межі зовнішнього полігона кадастрової зони

 

Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

Internals

Блок опису внутрішніх полігонів кадастрової зони

Boundary

type Boundary

Межа внутрішнього полігона кадастрової зони

Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

CadastralQuarters

Блок опису кадастрових кварталів

CadastralQuarterInfo

Кадастровий квартал

 

Зазначаються дані згідно з додатком 13 до вимог


 

Додаток 13
до вимог


КАДАСТРОВИЙ КВАРТАЛ

UkrainianCadastralExchangeFile/

InfoPart /

CadastralZoneInfo/

CadastralQuarters/

CadastralQuarterInfo

CadastralQuarterInfo

Кадастровий квартал

Склад елемента

Додаткова інформація

Cadastral QuarterNumber

Номер кадастрового кварталу

 

 

 

Regional Contacts

Інформація про регіон

LocalAuthorityHead

type FullNameType

Прізвище, ім'я та по батькові керівника органу виконавчої влади або місцевого самоврядування

 

Зазначаються дані згідно з додатком 38 до вимог

DKZRHead

type FullNameType

Прізвище, ім'я та по батькові начальника територіального органу Держземагентства

 

Зазначаються дані згідно з додатком 38 до вимог

Externals

Блок опису зовнішніх полігонів кадастрового кварталу

Boundary

type Boundary

Межі кадастрового кварталу

 

Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

Internals

Блок опису внутрішніх полігонів кадастрового кварталу

Boundary

type Boundary

Межа внутрішнього полігона кадастрового кварталу

Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

Parcels

Блок опису земельних ділянок

ParcelInfo

Земельна ділянка

 

Зазначаються дані згідно з додатком 14 до вимог


 

Додаток 14
до вимог


ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА

UkrainianCadastralExchangeFile/

InfoPart/

CadastralZoneInfo/

CadastralQuarters/

CadastralQuarterInfo/

Parcels/

ParcelInfo

ParcelInfo

Земельна ділянка

Склад елемента

Додаткова інформація

ParcelLocationInfo

Місцезнаходження земельної ділянки

 

Зазначаються дані згідно з додатком 15 до вимог

CategoryPurposeInfo

Категорія / Цільове призначення / вид використання земельної ділянки в межах певної категорії земель

 

Зазначаються дані згідно з додатком 16 до вимог

OwnershipInfo

Форма власності на земельну ділянку

 

Зазначаються дані згідно з додатком 17 до вимог

ParcelMetricInfo

Метрична інформація земельної ділянки, обмежень її використання та угідь

 

Зазначаються дані згідно з додатком 19 до вимог

Proprietors

Блок опису всіх власників земельної ділянки

ProprietorInfo

Інформація про власника земельної ділянки

Зазначаються дані згідно з додатком 20 до вимог

LegalModeInfo

Право користування земельною ділянкою

 

Зазначаються
дані згідно з додатком 22 до вимог

TechnicalDocumentationInfo

Реквізити документації

 

Зазначаються дані згідно з додатком 24 до вимог

StateActInfo

Державний акт на земельну ділянку

 

Зазначаються дані згідно з додатком 26 до вимог

ValuationInfo

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки

 

Зазначаються дані згідно з додатком 29 до вимог

Leases

Блок опису оренди земельної ділянки

LeaseInfo

Оренда земельної ділянки

Зазначаються дані згідно з додатком 30 до вимог

Subleases

Блок опису суборенди земельної ділянки

SubleaseInfo

Суборенда земельної ділянки

Зазначаються дані згідно з додатком 32 до вимог

Restrictions

Блок опису всіх обмежень земельної ділянки

RestrictionInfo

Земельний сервітут, емфітевзис, суперфіцій та інші обмеження земельної ділянки

Зазначаються дані згідно з додатком 33 до вимог

LandsParcel

Блок опису всіх угідь земельної ділянки

LandParcelInfo

Угіддя земельної ділянки

Зазначаються дані згідно з додатком 35 до вимог

AdjacentUnits

Блок опису всіх суміжників земельної ділянки

AdjacentUnitInfo

Суміжники земельної ділянки

Зазначаються дані згідно з додатком 36 до вимог


 

Додаток 15
до вимог


МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ
земельної ділянки

UkrainianCadastralExchangeFile/

InfoPart /

CadastralZoneInfo /

CadastralQuarters/

CadastralQuarterInfo /

Parcels/

ParcelInfo/

ParcelLocationInfo

ParcelLocationInfo

Місцезнаходження земельної ділянки

Склад елемента

Додаткова інформація

Region

Регіон

 

 

Settlement

Назва населеного пункту

 

 

District

Назва району

 

 

ParcelLocation

Відношення до населеного пункту

Urban

У межах населеного пункту

 

Rural

За межами населеного пункту

 

ParcelAddress

Адреса земельної ділянки

StreetType

Тип (вулиця, проспект, провулок)

 

StreetName

Назва вулиці

 

Building

Номер будинку

 

Block

Номер корпусу

 

AdditionalInfoBlock

Блок додаткової інформації

AdditionalInfo

Додаткова інформація

 


 

Додаток 16
до вимог


КАТЕГОРІЯ ЗЕМЕЛЬ /
Цільове призначення земельної ділянки / Вид використання земельної ділянки в межах певної категорії земель

UkrainianCadastralExchangeFile/

InfoPart /

CadastralZoneInfo /

CadastralQuarters/

CadastralQuarterInfo /

Parcels/

ParcelInfo/

CategoryPurposeInfo

CategoryPurposeInfo

Категорія та цільове призначення земельної ділянки

Склад елемента

Додаткова інформація

Category

Категорія земель

Зазначаються дані згідно з додатком 3 до Порядку ведення Державного земельного кадастру

Purpose

Цільове призначення земельної ділянки

Згідно з документацією із землеустрою

Use

Вид використання земельної ділянки в межах певної категорії земель

Згідно з частиною п'ятою статті 20 Земельного кодексу України


 

Додаток 17
до вимог


ФОРМА ВЛАСНОСТІ
на земельну ділянку

UkrainianCadastralExchangeFile/

InfoPart /

CadastralZoneInfo /

CadastralQuarters/

CadastralQuarterInfo/

Parcels/

ParcelInfo/

OwnershipInfo

OwnershipInfo

Форма власності на земельну ділянку

Склад елемента

Додаткова інформація

Code

Код форми власності

Зазначаються дані згідно з додатком 18 до вимог


 

Додаток 18
до вимог


КОД
форми власності на земельну ділянку

Код

Форма власності

100

Приватна власність

200

Комунальна власність

300

Державна власність


 

Додаток 19
до вимог


МЕТРИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
земельної ділянки, обмежень її використання та угідь

UkrainianCadastralExchangeFile/

InfoPart /

CadastralZoneInfo /

CadastralQuarters/

CadastralQuarterInfo /

Parcels/

ParcelInfo/

ParcelMetricInfo

ParcelMetricInfo

Метрична інформація земельної ділянки, обмежень її використання та угідь

Склад елемента

Додаткова інформація

ParcelID

Унікальний номер ділянки в межах кварталу

 

 

 

Description

Опис земельної ділянки

 

 

 

Area

Площа земельної ділянки

MeasurementUnit

Одиниці виміру площі
 

 
 
гектарів
кв. метрів

 

Size

Площа

 

 

DeterminationMethod

Метод визначення площі земельної ділянки

ExhangeFileCoordinates

За координатами вузлів полігона

 

 

DocExch

Згідно із правовстановлювальним документом

 

 

Calculation

Переобчислення

CoordinateSystem

Система координат

Зазначаються дані згідно з додатком 5 до вимог

Error

Похибка

 

 

 

 
Externals

Блок опису зовнішніх полігонів земельної ділянки

Boundary

type Boundary

Межа зовнішнього полігона земельної ділянки

 

 

Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

Internals

Блок опису внутрішніх полігонів земельної ділянки

Boundary

type Boundary

Межа внутрішнього полігона земельної ділянки

 

Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог


 

Додаток 20
до вимог


ІНФОРМАЦІЯ
про власника земельної ділянки

UkrainianCadastralExchangeFile/

InfoPart/

CadastralZoneInfo/

CadastralQuarters/

CadastralQuarterInfo/

Parcels/

ParcelInfo/

Proprietors/

ProprietorInfo

ProprietorInfo

Інформація про власника земельної ділянки

Склад елемента

Додаткова інформація

ParcelPart

Частка земельної ділянки

Percent

Проценти

 

 

Part

Дріб

Numerator

Чисельник частки земельної ділянки

 

Denominator

Знаменник частки земельної ділянки

 

Authentication

Інформація про власника земельної ділянки

NaturalPerson

type NaturalPersonInfo

Дані про фізичну особу

 

Зазначаються дані згідно з додатком 28 до вимог

LegalEntity

type LegalEntityInfo

Дані про юридичну особу

 

Зазначаються дані згідно з додатком 31 до вимог

ProprietorCode

Шифр рядка власника за формою 6-зем

 

 

 

Privilege

Пільги

RegistrationInfo

Дані про пільги

RegName

Стаття закону, що передбачає пільгу

 

RegistrationDate

Дата виникнення права на пільгу

 

AdditionalInfoBlock

Блок додаткової інформації

AdditionalInfo

Додаткова інформація

 

 

PropertyAcquisitionJustification

Підстава набуття права власності

Document

Назва документа (код)

 

Зазначаються дані згідно з додатком 21 до вимог

DocumentDate

Дата прийняття (укладення) документа

 

 

DocumentNumber

Номер документа

 

 

ApprovalAuthority

Орган, який прийняв рішення стосовно передачі земельної ділянки у власність

 

 


 

Додаток 21
до вимог


ПЕРЕЛІК
підстав набуття прав на земельну ділянку

Код

Назва документа

001

Рішення органу місцевого самоврядування

002

Рішення органу виконавчої влади

003

Цивільно-правовий договір

004

Свідоцтво про право на спадщину

005

Рішення суду


 

Додаток 22
до вимог


ПРАВА КОРИСТУВАННЯ
земельною ділянкою

UkrainianCadastralExchangeFile/

InfoPart /

CadastralZoneInfo/

CadastralQuarters/

CadastralQuarterInfo/

Parcels/

ParcelInfo/

LegalModeInfo

LegalModeInfo

Права користування земельною ділянкою

Склад елемента

Додаткова інформація

LegalModeType

Дані про права користування земельною ділянкою

 

Зазначаються дані згідно з додатком 23 до вимог

Duration

Строк дії права

StartDate

Початок строку дії права

 

ExpirationDate

Закінчення строку дії права

 

Grantee

Особа, яка набула (набуває) право

NaturalPerson

type NaturalPersonInfo

Дані про фізичну особу

Зазначаються дані згідно з додатком 28 до вимог

LegalEntity

type LegalEntityInfo

Дані про юридичну особу

Зазначаються дані згідно з додатком 31 до вимог

Grantor

Особа, яка надає в користування земельну ділянку

NaturalPerson

type NaturalPersonInfo

Дані про фізичну особу

Зазначаються дані згідно з додатком 28 до вимог

LegalEntity

type LegalEntityInfo

Дані про юридичну особу

Зазначаються дані згідно з додатком 31 до вимог


 

Додаток 23
до вимог


ДАНІ
про права користування земельною ділянкою

Код

Вид права користування земельною ділянкою

1

Право постійного користування земельною ділянкою

2

Право оренди землі

3

Право суборенди землі

4

Право земельного сервітуту

5

Право користування земельною ділянкою для забудови (суперфіцій)

6

Право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис)


 

Додаток 24
до вимог


РЕКВІЗИТИ ДОКУМЕНТАЦІЇ

UkrainianCadastralExchangeFile/

InfoPart/

CadastralZoneInfo/

CadastralQuarters/

CadastralQuarterInfo/

Parcels/

ParcelInfo/

TechnicalDocumentationInfo

TechnicalDocumentationInfo

Реквізити документації

Склад елемента

Додаткова інформація

DocumentationType

Вид документації

 

Зазначаються дані згідно з додатком 8 до вимог

DraftingDate

Дата складання документації

 

 

RegistrationData

Реєстраційні дані документації

BookNumber

Обліковий номер документації

 

RegistrationDate

Дата реєстрації

 

RegistrationAuthority

Орган, що зареєстрував документацію

 

DocumentList

Перелік документів, які використовуються для формування електронного документа

 

Зазначаються дані згідно з додатком 9 до вимог

Expertise

Відомості про проходження державної експертизи землевпорядної документації

ExperiseRequired

Потреба у проведенні державної експертизи

Зазначаються дані згідно з додатком 10 до вимог

ExpertiseAuthority

Найменування органу Держземагентства

 

ExpertOpinion

Висновок державної експертизи землевпорядної документації

Зазначаються дані згідно з додатком 25 до вимог

ExpertiseDate

Дата висновку державної експертизи землевпорядної документації

 

ExpertiseNumber

Номер висновку державної експертизи землевпорядної документації

 

ApprovalInfo

Затвердження документації

ApprovalAuthority

Найменування органу, який затвердив

 

ApprovalDate

Дата прийняття

 

ApprovalNumber

Номер

 

ApprovalDocument

Назва документа

 

ApprovalActDate

Дата акта приймання-передачі

 

 


 

Додаток 25
до вимог


ТИПИ ВИСНОВКІВ
державної експертизи землевпорядної документації

Код

Назва

1

Висновок позитивний

2

Висновок із зауваженнями, які враховано

3

Висновок із зауваженнями, які враховані частково

4

Негативний висновок


 

Додаток 26
до вимог


ДЕРЖАВНИЙ АКТ
на земельну ділянку / свідоцтво про право власності на нерухоме майно

UkrainianCadastralExchangeFile/

InfoPart/

CadastralZoneInfo/

CadastralQuarters/

CadastralQuarterInfo/

Parcels/

ParcelInfo/

StateActInfo

StateActInfo

Державний акт на земельну ділянку / свідоцтво про право власності на нерухоме майно

Склад елемента

Додаткова інформація

StateActType

Тип державного акта

 

 

Зазначаються дані згідно з додатком 27 до вимог

StateActForm

Бланк державного акта / свідоцтва про право власності на нерухоме майно

Series

Серія

 

 

Number

Номер

 

 

StateActRegistrationInfo

Реєстрація державного акта
 

RegistrationBook Number

Номер книги реєстрації

 

 

SectionNumber

Номер розділу книги реєстрації

 

 

RegistrationNumber

Реєстраційний номер державного акта в книзі реєстрації

 

 

RegistrationDate

Дата реєстрації

 

 

RegistrationPersonInfo

Відомості про осіб, які підписали та зареєстрували державний акт

SignedBy Name

Відомості про осіб, які підписали державний акт

Зазначаються дані згідно з додатком 38 до вимог

 
 
 

SignedBy
Position

Посади осіб

 

RegisteredBy

Відомості про особу, яка зареє-струвала державний акт

Зазначаються дані згідно з додатком 38 до вимог

RegisteredByPosition

Посада особи

 

DeliveryDate

Дата видачі державного акта/свідоцтва про право власності на нерухоме майно

 

 

 

DeliveryPerson

Відомості про особу, яка отримала державний акт/свідоцтво про право власності на нерухоме майно

NaturalPerson

type NaturalPersonInfo

Дані про фізичну особу

 

Зазначаються дані згідно з додатком 28 до вимог

EntitlementDocument

Документ, на підставі якого видано державний акт

Document

Назва документа (код)

 

Зазначаються дані згідно з додатком 21 до вимог

DocumentDate

Дата прийняття (укладення) документа

 

 

DocumentNumber

Номер документа

 

 

ApprovalAuthority

Орган, який прийняв рішення

 

 

MarkInfo

Відомості про відмітку на державному акті

NotaryMark

Відмітка нотаріуса

Notary Name

Найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу та (або) прізвище, ім'я, по батькові нотаріуса

Зазначаються дані згідно з додатком 31 або 38 до вимог

NotaryMarkDate

Дата відмітки нотаріуса

 

NotaryMarkNumber

Номер відмітки нотаріуса

 

RegistrationAuthority Mark

Відмітка територіального органу Держземагентства

RegistrationAuthority Name

Найменування територіального органу Держземагентства

 

Registration Authority Date

Дата відмітки

 

RegistrationAuthority Number

Номер відмітки територіального органу Держземагентства

 

OwnerName

Відомості про осіб, які набувають (набули) право власності на земельну ділянку

Зазначаються дані згідно з додатком 28 до вимог

 

Зазначаються дані згідно з додатком 31 до вимог


 

Додаток 27
до вимог


ТИПИ
державного акта

Код

Назва типу державного акта

1

Державний акт на право колективної власності на землю

2

Державний акт на право приватної власності на землю

3

Державний акт на право власності на землю

4

Державний акт на право власності на земельну ділянку

5

Державний акт на право довічного успадкованого володіння землею

6

Державний акт на право постійного володіння землею

7

Державний акт на право постійного користування землею

8

Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою


 

Додаток 28
до вимог


ДАНІ
про фізичну особу

COMPLEX TYPE

NaturalPersonInfo

Дані про фізичну особу

Склад комплексного типу

Додаткова інформація

FullName

type FullNameType

Прізвище, ім'я та по батькові

 

Зазначаються дані згідно з додатком 38 до вимог

TaxNumber

Податковий номер/ номер та серія паспорта фізичної особи (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття номера)

 

 

Passport

Документ, що посвідчує особу

DocumentType

Назва документа

 

PassportNumber

Номер документа

 

PassportIssuedDate

Дата видачі документа

 

IssuanceAuthority

Ким видано документ

 

PassportSeries

Серія документа

 

AdditionalInfoBlock

Блок додаткової інформації

AdditionalInfo

Додаткові дані

 

Citizenship

Громадянство

 

 

Address

type Address

Місце проживання фізичної особи

 

Зазначаються
дані згідно з додатком 37 до вимог


 

Додаток 29
до вимог


ОЦІНКА
земельної ділянки

UkrainianCadastralExchangeFile/

InfoPart /

CadastralZoneInfo /

CadastralQuarters /

CadastralQuarterInfo /

Parcels/

ParcelInfo/

ValuationInfo

ValuationInfo

Оцінка земельної ділянки

Склад елемента

Додаткова інформація

Normative

Нормативна грошова оцінка

ValuationDate

Дата оцінки

 

 

Value

Значення грошової оцінки, гривень

 

 

Executor

Виконавець нормативної грошової оцінки

 

Зазначаються дані згідно з додатком 4 до вимог

ValuationDocumentation

Технічна документація про нормативну грошову оцінку

Number

Номер

 

Attribute

Атрибутивна інформація

 


 

Додаток 30
до вимог


ОРЕНДА
земельної ділянки

UkrainianCadastralExchangeFile/

InfoPart/

CadastralZoneInfo /

CadastralQuarters /

CadastralQuarterInfo /

Parcels/

ParcelInfo/

Leases /

LeaseInfo

LeaseInfo

Оренда земельної ділянки

Склад елемента

Додаткова інформація

Executive PowerDecision

Рішення про передачу земельної ділянки в оренду

ExecutivePower

Найменування органу

 

 

 

Approval Document

Вид документа

 

 

Зазначаються дані згідно з додатком 34 до вимог

Approval DocumentName

Назва документа

 

 

 

ApprovalDate

Дата прийняття документа

 

 

 

Approval DocumentNumber

Номер документа

 

 

 

Lease Agreement

Інформація про договір оренди земельної ділянки

Leasees

Блок опису всіх орендарів

Leasee

Дані орендаря

Natural Person type
Natural PersonInfo

Дані про фізичну особу

Зазначаються дані згідно з додатком 28 до вимог

 

 

LegalEntity type
LegalEntity Info

Дані про юридичну особу

Зазначаються дані згідно з додатком 31 до вимог

Area

Площа земельної ділянки або її частини, наданої в оренду

 

 

 

LeaseTerm

Строк оренди

StartDate

Початок оренди

 

 

Expiration Date

Закінчення оренди

 

 

Lease Duration

Строк дії оренди

 

 

 

Rent

Орендна плата

MoneyRent

Розмір орендної плати за земельну ділянку або її частину у грошовій формі

 

 

OtherRent

Розмір орендної плати за земельну ділянку або її частину, надану в оренду, в інших формах плати

 

 

 

Registration Number

Реєстраційний номер державної реєстрації договору оренди землі

 

 

 

RegistrationDate

Дата державної реєстрації договору оренди землі

 

 

 

Externals

Блок опису зовнішніх полігонів оренди земельної ділянки

Boundary

type Boundary

Межа оренди земельної ділянки

 

 

Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

Internals

Блок опису внутрішніх полігонів оренди земельної ділянки

Boundary type Boundary

Межа внутрішнього полігона оренди земельної ділянки

 

Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог


 

Додаток 31
до вимог


ДАНІ
про юридичну особу

COMPLEX TYPE

LegalEntityInfo

Дані про юридичну особу

Склад комплексного типу

Додаткова інформація

Name

Найменування

 

 

EDRPOU

Код згідно з ЄДРПОУ

 

 

Address

type Address

Місцезнаходження

 

Зазначаються дані згідно з додатком 37 до вимог

AdditionalInfoBlock

Блок додаткової інформації

AdditionalInfo

Додаткова інформація

 


 

Додаток 32
до вимог


СУБОРЕНДА
земельної ділянки

UkrainianCadastralExchangeFile/

InfoPart /

CadastralZoneInfo /

CadastralQuarters /

CadastralQuarterInfo/

Parcels/

ParcelInfo/

Subleases /

SubleaseInfo

SubleaseInfo

Суборенда земельної ділянки

Склад елемента

Додаткова інформація

Subleasees

Блок опису всіх суборендарів

Subleasee

Дані суборендаря

NaturalPerson type
NaturalPersonInfo

Дані про фізичну особу

Зазначаються дані згідно з додатком 28 до вимог

LegalEntity

type LegalEntityInfo

Дані про юридичну особу

Зазначаються дані згідно з додатком 31 до вимог

Area

Площа земельної ділянки або її частини

 

 

 

RegistrationDate

Дата державної реєстрації договору суборенди землі

 

 

 

RegistrationNumber

Реєстраційний номер договору суборенди землі

 

 

 

Subrent

Плата за суборенду

MoneySubrent

Розмір суборендної плати за земельну ділянку або її частину у грошовій формі

 

 

OtherSubrent

Розмір суборендної плати за земельну ділянку або її частину, надану в суборенду, в інших формах плати

 

 

SubleaseTerm

Строк суборенди

StartDate

Початок суборенди

 

 

ExpirationDate

Закінчення суборенди

 

 

SubleaseDuration

Строк суборенди

 

 

Externals

Блок опису зовнішніх полігонів суборенди земельної ділянки

Boundary

type Boundary

Межа суборенди земельної ділянки

 

Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

Internals

Блок опису внутрішніх полігонів суборенди земельної ділянки

Boundary

type Boundary

Межа внутрішнього полігона суборенди земельної ділянки

Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог


 

Додаток 33
до вимог


ЗЕМЕЛЬНИЙ СЕРВІТУТ, ЕМФІТЕВЗИС, СУПЕРФІЦІЙ
та інші обмеження щодо користування земельною ділянкою

UkrainianCadastralExchangeFile/

InfoPart/

CadastralZoneInfo/

CadastralQuarters/

CadastralQuarterInfo /

Parcels/

ParcelInfo/

Restrictions/

RestrictionInfo

RestrictionInfo

Земельний сервітут, емфітевзис, суперфіцій та інші обмеження щодо користування земельною ділянкою

Склад елемента

Додаткова інформація

RestrictionCode

Код обмеження

 

 

Зазначаються дані згідно з додатком 4 до Порядку ведення Державного земельного кадастру

RestrictionName

Зміст обмеження

 

 

 

Externals

Блок опису зовнішніх полігонів зони обмеження

Boundary

type Boundary

Межа зони обмеження

 

Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

Internals

Блок опису внутрішніх полігонів зони обмеження

Boundary

type Boundary

Межа внутрішнього полігона зони обмеження

Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

Restriction Entitlement

Підстава для виникнення права земельного сервітуту, емфітевзису, суперфіцію та інших обмежень щодо користування земельною ділянкою

DocumentType

Код документа, на підставі якого виникає право

 

Зазначаються дані згідно з додатком 34 до вимог

DocumentName

Назва документа, на підставі якого виникає право

 

 

DocumentDate

Дата прийняття (укладення) документа

 

 

NaturalPerson

type NaturalPersonInfo

Дані про фізичну особу

 

Зазначаються дані згідно з додатком 28 до вимог

LegalEntity

type LegalEntityInfo

Дані про юридичну особу

 

Зазначаються дані згідно з додатком 31 до вимог

RestrictionTerm

Строк дії

Permanent

Постійний

 

 

Time

Строковий

StartDate

Початок дії

 

ExpirationDate

Закінчення дії

 

Duration

Строк дії

 

RegistrationDate

Дата реєстрації обмеження

 

 

 

RegistrationNumber

Реєстраційний номер обмеження

 

 

 

Beneficiaries

Блок опису всіх осіб, на користь яких встановлено обмеження

Beneficiary

Особа, на користь якої встановлено обмеження

NaturalPerson

type NaturalPersonInfo

Дані про фізичну особу

Зазначаються дані згідно з додатком 28 до вимог

LegalEntity

type LegalEntityInfo

Дані про юридичну особу

Зазначаються дані згідно з додатком 31 до вимог

Payment

Плата за користування земельною ділянкою

Paid

Платне користування

MoneyPayment

Розмір плати за земельну ділянку або її частину у грошовій формі

 

OtherPayment

Розмір плати за земельну ділянку або її частину, надану в суборенду, в інших формах плати

 

Free

Безоплатне користування

 

 


 

Додаток 34
до вимог


ПІДСТАВИ
встановлення обмеження

Код

Назва

01

Закон

02

Рішення суду

03

Заповіт

04

Договір


 

Додаток 35
до вимог


УГІДДЯ
земельної ділянки

UkrainianCadastralExchangeFile/

InfoPart /

CadastralZoneInfo /

CadastralQuarters /

CadastralQuarterInfo /

Parcels/

ParcelInfo/

LandsParcel/

LandParcelInfo

LandParcelInfo

Угіддя земельної ділянки

Склад елемента

Додаткова інформація

CadastralCode

Кадастровий номер

 

 

 

 

LandCode

Код угіддя

 

 

 

Зазначаються дані згідно з додатком 6 до Порядку ведення Державного земельного кадастру

MetricInfo

Метрична інформація

Area

Площа угіддя

MeasurementUnit

Одиниці виміру площі

гектарів

кв. метрів

 

Size

Значення площі

 

 

Determination Method

Метод визначення площі земельної ділянки

Exhange File Coordinates

За координатами вузлів полігона

 

 

 

 

Calculation

Переобчислення

 

DocExch

Згідно із правовстановлюючим документом

 

Perimeter

Периметр угіддя

 

 

 

 

Error

Середня квадратична похибка обчислення площі угіддя

 

 

 

 

Externals

Блок опису зовнішніх полігонів угідь земельної ділянки

Boundary

type Boundary

Межа зовнішнього полігона угіддя земельної ділянки

 

Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

 

 

Internals

Блок опису внутрішніх полігонів угідь земельної ділянки

Boundary

type Boundary

Межа внутрішнього полігона угіддя земельної ділянки

Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог


 

Додаток 36
до вимог


СУМІЖНИКИ
об'єкта Державного земельного кадастру

UkrainianCadastralExchangeFile/

InfoPart/

CadastralZoneInfo/

CadastralQuarters/

CadastralQuarterInfo/

Parcels/

ParcelInfo/

AdjacentUnits/

AdjacentUnitInfo

AdjacentUnitInfo

Суміжники об'єкта Державного земельного кадастру

Склад елемента

Додаткова інформація

CadastralNumber

Кадастровий номер / обліковий номер суміжного об'єкта Державного земельного кадастру

 

 

AdjacentBoundary

type Boundary

Межі з суміжником

 

Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

Conflict

Ознака конфлікту меж

 

Зазначаються дані згідно з додатком 11 до вимог

Proprietor

Власник або розпорядник

NaturalPerson

type NaturalPersonInfo

Дані про фізичну особу

Зазначаються дані згідно з додатком 28 до вимог

LegalEntity

type LegalEntityInfo

Дані про юридичну особу

Зазначаються дані згідно з додатком 31 до вимог

AdditionalInfoBlock

Блок додаткової інформації

AdditionalInfo

Додаткова інформація

 


 

Додаток 37
до вимог


АДРЕСА

COMPLEX TYPE

Address

Адреса

Склад комплексного типу

Додаткова інформація

Country

Код країни згідно з Класифікатором країн світу ДК007-96

 

ZIP

Поштовий індекс

 

Region

Область

 

District

Район області

 

Settlement

Село, селище, місто

 

Street

Вулиця (проспект, провулок тощо)

 

Building

Номер будинку

 

Block

Номер корпусу

 

BuildingUnit

Номер квартири (офісу)

 


 

Книга 2
(додатки 38 і 39 до вимог, 2 - 52 до Порядку, перелік актів, стор. 1, 2)

 

Додаток 38
до вимог


ПРІЗВИЩЕ, ІМ'Я ТА ПО БАТЬКОВІ

COMPLEX TYPE

FullNameType

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Склад комплексного типу

Додаткова інформація

LastName

Прізвище фізичної особи

 

FirstName

Ім'я фізичної особи

 

MiddleName

По батькові фізичної особи

 


 

Додаток 39
до вимог


КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ
цільового призначення земель

Код класифікації видів цільового призначення земель

Назва

Код згідно з КВЕД

розділ

підрозділ

Секція A

 

Землі сільськогосподарського призначення

 

01

 

Землі сільськогосподарського призначення (землі, надані для виробництва сільськогосподарської продукції, провадження сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності, розміщення відповідної виробничої інфраструктури, в тому числі інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції, або призначені для цих цілей; землі, надані для провадження діяльності у сфері надання послуг у сільському господарстві тощо)

01

01.01

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

 

01.02

для ведення фермерського господарства

 

01.03

для ведення особистого селянського господарства

 

01.04

для ведення підсобного сільського господарства

 

01.05

для садівництва

 

01.06

для городництва

 

01.07

для сінокосіння і випасання худоби

 

01.08

для дослідних і навчальних цілей, пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства

 

01.09

для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції

 

01.10

для іншого сільськогосподарського призначення

 

01.11

для цілей підрозділів 01.01 - 01.10 і збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

Секція B

 

Землі житлової та громадської забудови

 

02

 

Землі житлової забудови (землі, які використовуються для розміщення житлової забудови (житлові будинки, гуртожитки, господарські будівлі тощо); землі, які використовуються для розміщення гаражного будівництва)

97, 98

02.01

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

 

02.02

для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

 

02.03

для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання

 

02.04

для будівництва індивідуальних гаражів

 

02.05

для гаражного будівництва

 

02.06

для іншої житлової забудови

 

02.07

для цілей підрозділів 02.01 - 02.06 і збереження та використання природного фонду

 

03

 

Землі громадської забудови (землі, які використовуються для розміщення громадських будівель і споруд (готелів, офісних будівель, торговельних будівель, для публічних виступів, для музеїв та бібліотек, для навчальних та дослідних закладів, для лікарень та оздоровчих закладів), об'єктів загального користування)

 

03.01

для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та органів місцевого самоврядування

84

03.02

для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти

85

03.03

для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги

86

03.04

для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій

94

03.05

для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування

90, 91

03.06

для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів

99

03.07

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

45, 46, 47

03.08

для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування

55, 56

03.09

для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ

64, 65, 66, 68

03.10

для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури

69, 70, 71, 73, 74

03.11

для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки

72

03.12

для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування

81

03.13

для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування

96

03.14

для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови

41, 42, 43

03.15

для цілей підрозділів 03.01 - 03.14 і збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

Секція C

 

Землі природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення

93

04

 

Землі природно-заповідного фонду (природні території та об'єкти (природні заповідники, національні природні парки, біосферні заповідники, регіональні ландшафтні парки, заказники, пам'ятки природи, заповідні урочища), а також штучно створені об'єкти (ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки, парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва), що надаються в постійне користування спеціальним адміністраціям територій та об'єктів природно-заповідного фонду (крім земельних ділянок під об'єктами природно-заповідного фонду, що включені до їх складу без вилучення)

 

04.01

для збереження та використання біосферних заповідників

 

04.02

для збереження та використання природних заповідників

 

04.03

для збереження та використання національних природних парків

 

04.04

для збереження та використання ботанічних садів

 

04.05

для збереження та використання зоологічних парків

 

04.06

для збереження та використання дендрологічних парків

 

04.07

для збереження та використання парків-пам'яток садово-паркового мистецтва

 

04.08

для збереження та використання заказників

 

04.09

для збереження та використання заповідних урочищ

 

04.10

для збереження та використання пам'яток природи

 

04.11

для збереження та використання регіональних ландшафтних парків

 

05

05.00

Землі іншого природоохоронного призначення (земельні ділянки, в межах яких є природні об'єкти, що мають особливу наукову цінність, та які надаються для збереження і використання цих об'єктів, проведення наукових досліджень, освітньої та виховної роботи)

 

Секція D

 

Землі оздоровчого призначення

 

06

 

Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей)

86

06.01

для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів

 

06.02

для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів

 

06.03

для інших оздоровчих цілей

 

06.04

для цілей підрозділів 06.01 - 06.03 і збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

Секція E

 

Землі рекреаційного призначення

 

07
 
 
 
 

 

Землі рекреаційного призначення (земельні ділянки зелених зон і зелених насаджень міст та інших населених пунктів, навчально-туристичних та екологічних стежок, маркованих трас, земельні ділянки, зайняті територіями будинків відпочинку, пансіонатів, об'єктів фізичної культури і спорту, туристичних баз, кемпінгів, яхт-клубів, стаціонарних і наметових туристично-оздоровчих таборів, будинків рибалок і мисливців, дитячих туристичних станцій, дитячих та спортивних таборів, інших аналогічних об'єктів, а також земельні ділянки, надані для дачного будівництва і спорудження інших об'єктів стаціонарної рекреації)

93

07.01

для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення

 

07.02

для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури і спорту

 

07.03

для дачного будівництва

 

07.04

для цілей підрозділів 07.01 - 07.03 і збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

Секція G

 

Землі історико-культурного призначення

 

08

 

Землі історико-культурного призначення (землі, на яких розташовані пам'ятки культурної спадщини, їх комплекси (ансамблі), історико-культурні заповідники, історико-культурні заповідні території, охоронювані археологічні території, музеї просто неба, меморіальні музеї-садиби)

93

08.01

для забезпечення охорони об'єктів культурної спадщини

 

08.02

для розміщення та обслуговування музейних закладів

 

08.03

для іншого історико-культурного призначення

 

08.04

для цілей підрозділів 08.01 - 08.03 і збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

Секція H

 

Землі лісогосподарського призначення

 

09
 
 
 

 

Землі лісогосподарського призначення (землі, вкриті лісовою рослинністю, а також не вкриті лісовою рослинністю, нелісові землі, які надані та використовуються для потреб лісового господарства, крім земель, зайнятих зеленими насадженнями у межах населених пунктів, які не віднесені до категорії лісів, а також земель, зайнятих окремими деревами і групами дерев, чагарниками на сільськогосподарських угіддях, присадибних, дачних і садових ділянках)

02

09.01

для ведення лісового господарства і пов'язаних з ним послуг

 

09.02

для іншого лісогосподарського призначення

 

09.03

для цілей підрозділів 09.01 - 09.02 і збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

Секція I

 

Землі водного фонду

 

10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Землі водного фонду (землі, зайняті морями, річками, озерами, водосховищами, іншими водними об'єктами, болотами, а також островами, не зайнятими лісами; прибережними захисними смугами вздовж морів, річок та навколо водойм, крім земель, зайнятих лісами; гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами та каналами, а також землі, виділені під смуги відведення для них; береговими смугами водних шляхів)

36

10.01

для експлуатації та догляду за водними об'єктами

 

10.02

для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами

 

10.03

для експлуатації та догляду за смугами відведення

 

10.04

для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами

 

10.05

для догляду за береговими смугами водних шляхів

 

10.06

для сінокосіння

 

10.07

для рибогосподарських потреб

03

10.08

для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей

 

10.09

для проведення науково-дослідних робіт

 

10.10

для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд

 

10.11

для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів

 

10.12

для цілей підрозділів 10.01 - 10.11 і збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

Секція J

 

Землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення

 

11

 

Землі промисловості (землі, надані для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд промислових, гірничодобувних, транспортних та інших підприємств, їх під'їзних шляхів, інженерних мереж, адміністративно-побутових будівель, інших споруд)

 

11.01

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами

05 - 09

11.02

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

10 - 33

11.03

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств

41, 42, 43

11.04

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)

35, 36

11.05

для інших потреб промисловості

 

11.06

для цілей підрозділів 11.01 - 11.05 і збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Землі транспорту (землі, надані підприємствам, установам та організаціям залізничного, автомобільного транспорту і дорожнього господарства, морського, річкового, авіаційного, трубопровідного транспорту та міського електротранспорту для виконання покладених на них завдань щодо експлуатації, ремонту і розвитку об'єктів транспорту)

 

12.01

для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту

49

12.02

для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту

50

12.03

для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту

50

12.04

для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства

49

12.05

для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту

51

12.06

для розміщення та експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту

49

12.07

для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту

49

12.08

для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій

52

12.09

для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту

49

 12.10

для цілей підрозділів 12.01 - 12.09 і збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

13

 

Землі зв'язку (земельні ділянки, надані під повітряні і кабельні телефонно-телеграфні лінії та супутникові засоби зв'язку)

61

13.01

для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд телекомунікацій

 

13.02

для розміщення та експлуатації будівель та споруд об'єктів поштового зв'язку

 

13.03

для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв'язку

 

13.04

для цілей підрозділів 13.01 - 13.03 і для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

14
 
 
 

 

Землі енергетики (землі, надані в установленому порядку для розміщення, будівництва і експлуатації та обслуговування об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій (атомні, теплові, гідро- та гідроакумулюючі електростанції, теплоелектроцентралі, котельні), об'єктів альтернативної енергетики (електростанції з використанням енергії вітру, сонця та інших джерел), об'єктів передачі електричної та теплової енергії (повітряні та кабельні лінії електропередачі, трансформаторні підстанції, розподільні пункти та пристрої, теплові мережі), виробничих об'єктів, необхідних для експлуатації об'єктів енергетики, в тому числі баз та пунктів)

 

14.01

для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій

35

14.02

для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії

35

14.03

для цілей підрозділів 14.01 - 14.02 і збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

15

 

Землі оборони (землі, надані для розміщення і постійної діяльності військових частин, установ, військово-навчальних закладів, підприємств та організацій Збройних Сил, інших військових формувань, утворених відповідно до законів)

84

15.01

для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил

 

15.02

для розміщення та постійної діяльності органів МВС

 

15.03

для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби

 

15.04

для розміщення та постійної діяльності органів СБУ

 

15.05

для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби

 

15.06

для розміщення та постійної діяльності органів ДПтС

 

15.07

для розміщення та постійної діяльності органів МНС

 

15.08

для розміщення та постійної діяльності органів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації

 

15.09

для розміщення та тимчасового перебування іноземних військових формувань

 

15.10

для розміщення та постійної діяльності інших, створених відповідно до закону, військових формувань

 

15.11

для цілей підрозділів 15.01 - 15.10 і збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 


 

Додаток 2
до Порядку


ПЕРЕЛІК
територіальних зон (груп об'єктів Державного земельного кадастру)

Код

Назви територіальних зон (груп об'єктів)

001

Межі адміністративно-територіальних утворень

002

Зони розподілу земель за їх основним цільовим призначенням

003

Економіко-планувальні зони

004

Зони агровиробничих груп ґрунтів

005

Зони дії земельних сервітутів

006

Зони дії обмежень використання земель

007

Зони регулювання забудови (функціональні зони)

008

Зони санітарної охорони

009

Охоронні зони

010

Зони особливого режиму використання земель

011

Водоохоронні зони

012

Прибережні захисні смуги

013

Природно-сільськогосподарські зони

014

Еколого-економічні зони

015

Зони протиерозійного районування (зонування)

016

Ключові території екомережі

017

Сполучні території екомережі

018

Буферні зони екомережі

019

Відновлювані території екомережі

020

Земельні угіддя

021

Інші територіальні зони


 

Додаток 3
до Порядку


КАТЕГОРІЇ ЗЕМЕЛЬ

Код

Категорії земель за основним цільовим призначенням

100

Землі сільськогосподарського призначення

200

Землі житлової та громадської забудови

300

Землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення

400

Землі оздоровчого призначення

500

Землі рекреаційного призначення

600

Землі історико-культурного призначення

700

Землі лісогосподарського призначення

800

Землі водного фонду

900

Землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення


 

Додаток 4
до Порядку


ПЕРЕЛІК
угідь згідно з Класифікацією видів земельних угідь (КВЗУ)

Код згідно з КВЗУ

Назва земельних угідь

групи

підгрупи

001

00

Рілля
Група включає сільськогосподарські угіддя, які систематично обробляються і використовуються під посіви сільськогосподарських культур, включаючи посіви багаторічних трав, а також чисті пари (ГОСТ 26640-85) та парники, оранжереї і теплиці
До ділянок ріллі не належать сіножаті і пасовища, що розорані з метою їх докорінного поліпшення і використовуються постійно під трав'яними кормовими культурами для сінокосіння та випасання худоби, а також міжряддя садів, які використовуються під посіви

001

01

Рілля

001

02

Перелоги
Підгрупа включає орні землі, які раніше оралися, а згодом більше року починаючи з осені не використовувалися для засіву сільськогосподарських культур і не готуються під пар

001

03

Парники, оранжереї, теплиці
Підгрупа включає землі під конструкціями, критими склом, плівкою та світло-прозорими синтетичними матеріалами, для вирощування ранньої розсади, ранніх овочів і плодів, перезимівлі або вирощування рослин у закритому ґрунті

002

00

Рослинний покрив земель і ґрунти
Група включає землі, які використовуються для виробництва сільськогосподарської продукції, обслуговування сільського господарства

002

01

Сіножаті
Підгрупа включає сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються для сінокосіння (ГОСТ 26640-85), до яких потрібно включати рівномірно вкриті деревинною та чагарниковою рослинністю площею до 20 відсотків ділянки

002

02

Пасовища
Підгрупа включає сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються для випасання худоби (ГОСТ 26640-85); рівномірно вкриті деревинною та чагарниковою рослинністю площею до 20 відсотків ділянки

002

03

Багаторічні насадження
Підгрупа включає ділянки, зайняті насадженнями для отримання плодів, ягід, винограду, хмелю; насадження ефіроолійних культур, розсадники (крім лісових); плантації декоративних багаторічних насаджень (квітники) для декоративного оформлення територій, а також для реалізації квітів; лікарські багаторічні насадження (беладона, наперстянка, шалфей лікарський та інші)

003

00

Землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом
Група включає незабудовані землі, поверхня яких зовсім або майже не покрита будь-якою рослинністю

003

01

Кам'янисті місця
Підгрупа включає землі під голими скелями, зсувами, рінню (галькою, гравієм)

003

02

Піски
Підгрупа включає ділянки землі, які вкриті великими масами сипучої гірської породи, що складається з крупинок твердих мінералів, переважно кварцу (включаючи пляжі)

003

03

Болота
Підгрупа включає надмірно зволожені ділянки земель (не зайняті лісовими насадженнями) із застояним водним режимом і специфічним рослинним покривом; рослинність складається переважно із розкладеного моху та інших рослин

003

04

Солончаки
Підгрупа включає ділянки землі, ґрунт яких у поверхневому шарі містить легкорозчинні солі в концентраціях, що негативно впливають на розвиток сільськогосподарських рослин

003

05

Яри
Підгрупа включає ділянки лінійної форми рельєфу ерозійного походження глибиною більш як 1 метр з відсутнім або слабо сформованим ґрунтовим покривом і виходами на укосах схилу порід або нижніх генетичних горизонтів ґрунту

004

00

Чагарникова рослинність природного походження
Група включає земельні ділянки, вкриті заростями багаторічних дерев'янистих кущових рослин

005

00

Ліси та інші лісовкриті землі
Група включає земельні лісові ділянки та інші лісовкриті землі незалежно від того, на яких землях за основним цільовим призначенням вони розміщені
Група не включає зелені насадження у межах населених пунктів (парки, сади, сквери, бульвари тощо), які не віднесені в установленому порядку до лісів та інших лісовкритих земель; господарські будівлі і двори, господарські шляхи і прогони на сільськогосподарських угіддях, болота, води, а також сільськогосподарські угіддя, які розміщені у таких лісах

005

01

Земельні лісові ділянки, вкриті лісовою рослинністю
Підгрупа включає земельні лісові ділянки, які зайняті деревною та чагарниковою рослинністю, з повнотою насаджень в молодняках від 0,4 і більше, в інших вікових групах - від 0,3 і більше (тобто крони дерев займають рівномірно щонайменше 40 відсотків (30 відсотків) площі ділянки)

005

02

Земельні лісові ділянки, не вкриті лісовою рослинністю
Підгрупа включає земельні лісові ділянки, постійно або тимчасово не вкриті лісовою рослинністю (внаслідок неоднорідності лісових природних комплексів, лісогосподарської діяльності або стихійного лиха тощо), зокрема, лісові ділянки, зайняті незамкнутими лісовими культурами, лісовими розсадниками і плантаціями, а також лісовими шляхами та просіками, лісовими протипожежними розривами, лісовими осушувальними канавами і дренажними системами, які підлягають залісненню (згарища; насадження, що загинули; вирубки, галявини, пустирі, рідколісся тощо), відомчі залізниці та автомобільні шляхи (лісогосподарських підприємств), ґрунтові дороги, стежки, квартальні просіки, технологічні коридори, волоки, просіки для візирів та окружних меж; плантації та шкілки всіх видів, дендрологічні сади, а також теплиці та оранжереї, призначені для вирощування садивного матеріалу

005

03

З усіх лісів лісові насадження лінійного типу
Підгрупа включає лісові смуги, створені з метою захисту полів сівозмін, зрошувальної і осушувальної мережі від ерозії ґрунтів, засух та інших несприятливих впливів кліматичних факторів, а також скореговані та садозахисні лісосмуги, державні захисні лісові смуги, лісові смуги уздовж забудованих територій населених пунктів тощо

005

04

Інші лісовкриті площі
Підгрупа включає землі, вкриті заростями багаторічних дерев'янистих кущових рослин на сільськогосподарських угіддях, присадибних землях громадян з повнотою насаджень, еквівалентною повноті, визначеній у підрозділі 005.01, та не зараховані до земельних лісових ділянок

006

00

Води
Група включає частину національної території, покриту поверхневими водами (природні і штучні водойми), що входять до складу природних ланок кругообігу води, яка обмежена лінією узбережжя

006

01

Природні водотоки (річки та струмки)
Підгрупа включає природні водотоки. У місцях впадіння до моря, водосховища або великої ріки лінія узбережжя (уявна) є межею природного водотоку, якщо вона не встановлена раніше

006

02

Штучні водотоки (канали, колектори, канави)
Підгрупа включає повністю штучно створені водотоки, які призначені для використання сили течії, раціонального використання води, іригації та для інших цілей, а також - міжгосподарські осушувальні та зрошувальні канали

006

03

Озера, прибережні замкнуті водойми, лимани
Підгрупа включає водойми, які розміщені в природних западинах суші, заповнені прісними або солоними водами і практично повністю оточені суходолом. Межею прибережних водойм, що практично повністю оточені суходолом, є уявна лінія узбережжя моря, якщо вона не була встановлена раніше. Такі водоймища можуть мати один або більше витоків і стоків у вигляді природних і штучних дренажних русел (рік, потоків, струмків або каналів)

006

04

Ставки
Підгрупа включає штучно створені водойми місткістю не більше 1 млн. кубічних метрів

006

05

Штучні водосховища
Підгрупа включає штучні водойми місткістю більше 1 млн. кубічних метрів, збудовані для створення запасу води та регулювання її стоку

007

00

Землі під житловою забудовою
Група включає землі під житловими будинками з прибудинковими територіями, господарськими будівлями і спорудами; земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, під гуртожитками
Група не включає готелі та інші заклади для короткострокового проживання (будинки для приїжджих тощо); землі, які зайняті будинками відпочинку, кемпінгами, пансіонатами тощо, тобто ті, які призначені для відпочинку або проведення відпусток

007

01

Малоповерхова забудова
Підгрупа включає землі під будівлями і спорудами, розміщеними на присадибних ділянках, які належать окремим громадянам, та одно- і двоповерховою житловою забудовою

007

02

Багатоповерхова забудова
Підгрупа включає землі під несадибною житловою забудовою з трьома і більше поверхами

008

00

Землі під громадською забудовою
Група включає землі, які використовуються для державного управління (включаючи оборонні потреби), освіти, охорони здоров'я, релігійних організацій, спорту та соціальної допомоги, колективних, громадських та особистих послуг, діяльності екстериторіальних організацій і органів, а також землі, які використовуються головним чином комерційними, торговими і відповідними службами - торговими центрами, банками, ремонтними майстернями, готелями, ресторанами, барами, їдальнями, торговими складами тощо та будівлями органів управління ними

008

01

Землі під громадськими спорудами, які мають історико-архітектурну цінність
Підгрупа включає земельні ділянки під історико-культурними заповідниками, музеями-заповідниками, меморіальними парками, історичними або меморіальними садибами, будинками, спорудами і пам'ятними місцями, пов'язаними з історичними подіями, пам'ятними скульптурами, наскальними зображеннями, полями давніх битв, поселеннями і стоянками, ділянки історичного культурного шару укріплень, архітектурні ансамблі та комплекси тощо, які визначені пам'ятками історії та архітектури

008

02

Вулиці та бульвари (включаючи тротуари), набережні, площі
Підгрупа включає земельні ділянки під просторами для їзди та ходіння, що обмежені двома рядами будинків; під обсадженими деревами широкими алеями посеред вулиць у місті, вулицями з такими алеями; під пішохідними доріжками (з кам'яних плит, цегли, асфальту, дощок та іншого) з боків вулиць, площ трохи вищі порівняно з проїжджими частинами

008

03

Землі під соціально-культурними об'єктами
Підгрупа включає землі під амбулаторіями, банями, бібліотеками, лікарнями, водними станціями, гідрометеорологічними станціями, готелями, дитячими садками, навчальними закладами, кафе та ресторанами, кінотеатрами та театрами, магазинами та торговельними центрами, ринками, тюрмами, цирками, монастирями, церквами, мечетями, синагогами, молитовними домами, автодромами, іподромами, спортивними базами, спортивними майданчиками, стадіонами, льодовими палацами, трамплінами

009

00

Землі, які використовуються для транспорту
Група включає землі державних залізниць, автомобільних шляхів, наземних споруд трубопроводів; території річкових, морських портів та аеропортів; землі, на яких розміщені залізничні станції та автостанції, склади для обладнання і ремонтні майстерні та інші території, потрібні для забезпечення розміщення відповідної інфраструктури, а також земельні ділянки гаражно-будівельних кооперативів, некомерційні автостоянки. Лісосмуги вздовж доріг та інші вкриті лісовою рослинністю землі потрібно зараховувати до категорії земель за видами земельних угідь "ліси та інші вкриті лісовою рослинністю землі", водні акваторії портів - до категорії земель "води"
Група не включає водні шляхи

009

01

Землі під залізницями
Підгрупа включає землі, які використовуються для державних залізниць та їх допоміжних служб, наприклад, для станцій, відповідних адміністративних споруд, складських територій, майстерень для ремонту обладнання і догляду за ними

009

02

Землі під дорогами, зокрема підґрунтовими
Підгрупа включає землі, які використовуються для капітальних доріг загального користування, включаючи органи управління дорогами та допоміжними службами. До цієї групи зараховуються землі дорожніх ремонтно-будівельних та експлуатаційних організацій. Включаються також відомчі шляхи, які розміщені на землях інших категорій за видами земельних угідь, крім шляхів на сільськогосподарських землях, лісах та інших вкритих лісовою рослинністю землях, а також на землях під промисловою забудовою

009

03

Землі під будівлями та спорудами транспорту
Підгрупа включає:
землі, які використовуються під аеропортами, аеродромами, спорудами та іншими об'єктами, їх інфраструктурою, включаючи адміністративні
ділянки берега водойми разом із прилеглою водною поверхнею, спеціально обладнані для стоянки суден, вантажно-розвантажувальних та інших робіт; місця з природною або штучною стоянкою для суден; водну поверхню, яка визначає водні підходи, операційну акваторію, підхідні канали, рейди, внутрішні гавані, землі, які використовуються для метрополітену, трамвайного, тролейбусного, морського, річкового транспорту, для фунікулерів, трубопроводів для транспортування палива та інших продуктів, землі автотранспортних підприємств; автозаправних станцій; автостоянки; землі, що є портовою територією

010

00

Землі, які використовуються для технічної інфраструктури
Підгрупа включає землі, які використовуються для технічних споруд, що призначені для виробництва та розподілу палива, електроенергії, водопостачання, каналізації, теплопостачання, газопостачання, очищення та ліквідації відходів, очищення стічних вод і відповідних видів діяльності; розміщення газоналивних станцій, а також землі, які використовуються для відповідних установ, інших будівель і споруд обслуговування; території, необхідні для функціонування такої технічної інфраструктури, призначеної для виробництва електроенергії виключно для мереж електропередачі високої напруги (атомні та теплові електростанції, гідроелектростанції, електропідстанції лінії електропередач високої напруги)

011

00

Землі під промисловою забудовою
Група включає землі, на яких провадяться головним чином промислові види діяльності, з усіма допоміжними територіями, зокрема очисні споруди, стоянки, складські площадки, території закладів управління тощо
Включаються також землі будівельних організацій та підприємств, землі з господарськими дворами та будівлями, окремо розташованими, які не входять в межі населених пунктів, а також під господарськими дворами держлісгоспів (склади лісоматеріалів, пилорами тощо)
Група не включає території портів і їх складських приміщень, навіть якщо вони є частинами промислових об'єктів, а також землі, які використовуються для відкритих розробок, шахт, кар'єрів і відповідних споруд та інфраструктури

011

01

Землі під будівлями та спорудами промислових підприємств

011

02

Землі під відкритими розробками, шахтами, кар'єрами, торфорозробками та відповідними спорудами
Підгрупа включає землі, які використовуються добувною промисловістю, включаючи закриті шахти і відпрацьовані розробки, а також кар'єри, які не експлуатують

011

03

Землі, які забруднені промисловими та іншими відходами, включаючи відвали та терикони, а також радіоактивно забруднені

012

00

Землі, зайняті поточним будівництвом та відведені під будівництво (будівництво на яких не розпочато)

013

00

Землі під сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і дворами
Підгрупа включає землі, зайняті тваринницькими фермами, тракторними станціями, літніми таборами, землі, забудовані іншими будівлями і дворами сільськогосподарського призначення. Також включаються землі під будівлями і дворами загального користування садівничих, дачних кооперативів

014

00

Землі, які використовуються для відпочинку та оздоровлення
Група включає (крім спортивних споруд) землі під санаторно-курортними організаціями, кемпінгами, турбазами, пансіонатами, будинками відпочинку, таборами відпочинку тощо

015

00

Землі під об'єктами та спорудами спеціального призначення
Група включає землі під військовими базами, об'єктами, фортецями, фортами укріплення, кладовищами, меморіальними комплексами та пам'ятниками, крематоріями, скотомогильниками, землі, які перебувають у стадії меліоративного освоєння та відновлення родючості ґрунтів

015

01

Землі під військовими базами, об'єктами, фортецями, фортами укріплення

015

02

Землі під кладовищами, крематоріями, меморіальними комплексами та пам'ятниками, скотомогильниками

015

03

Землі, які перебувають у стадії меліоративного освоєння та відновлення родючості ґрунтів
Підгрупа включає угіддя, на яких здійснюється нове меліоративне будівництво (реконструкція), а також не розорані ділянки викорчуваних багаторічних насаджень, площі сільськогосподарських угідь, які підготовлені під посадку полезахисних лісових смуг, але закладення їх не проведене, а також ділянки, на яких закінчена технічна рекультивація і проводиться комплекс агротехнічних і фітомеліоративних заходів з відновлення родючості порушених ґрунтів


 

Додаток 5
до Порядку


ПЕРЕЛІК
агровиробничих груп ґрунтів

Шифр

Назва агровиробничої групи ґрунтів

Дерново-прихованопідзолисті і дернові слаборозвинені піщані ґрунти на перевіюваних пісках

Дерново-прихованопідзолисті і дернові слаборозвинені глинисто-піщані ґрунти на перевіюваних пісках

Дерново-підзолисті переважно малорозвинені щебенюваті глинисто-піщані ґрунти з плямами елювію масивно кристалічних порід (30 - 50 відсотків)

Дерново-підзолисті переважно малорозвинені щебенюваті супіщані ґрунти з плямами елювію масивно кристалічних порід (30 - 50 відсотків)

Дерново-підзолисті середньощебенюваті переважно малорозвинені щебенюваті ґрунти з плямами елювію масивно кристалічних порід (30 - 50 відсотків)

Дерново-підзолисті сильнощебенюваті переважно малорозвинені щебенюваті ґрунти з плямами елювію масивно кристалічних порід (30 - 50 відсотків)

Дерново-підзолисті глинисто-піщані ґрунти, підстелені елювієм масивно кристалічних порід на глибині 0,5 - 1 метр

Дерново-підзолисті супіщані ґрунти, підстелені елювієм масивно-кристалічних порід на глибині 0,5 - 1 метр

Дерново-підзолисті середньощебенюваті ґрунти, підстелені елювієм масивно кристалічних порід на глибині 0,5 - 1 метр

Дерново-підзолисті сильнощебенюваті ґрунти, підстелені елювієм масивно кристалічних порід на глибині 0,5 - 1 метр

Дерново-підзолисті дефльовані піщані ґрунти

Дерново-підзолисті дефльовані глинисто-піщані ґрунти

Дерново-підзолисті та дернові неоглеєні і глеюваті глинисто-піщані ґрунти на піщаних відкладах

Дерново-підзолисті та дернові неоглеєні і глеюваті супіщані ґрунти на піщаних відкладах

Дерново-підзолисті неоглеєні глинисто-піщані ґрунти на супіщаних відкладах та підстелені мореною, суглинками та елювієм масивно кристалічних порід глибше ніж 1 метр

Дерново-підзолисті неоглеєні супіщані ґрунти на супіщаних відкладах та підстелені мореною, суглинками та елювієм масивно кристалічних порід глибше ніж 1 метр

Дерново-підзолисті неоглеєні супіщані ґрунти на суглинкових відкладах

Дерново-підзолисті неоглеєні легкосуглинкові ґрунти на суглинкових відкладах

Дерново-підзолисті неоглеєні середньосуглинкові ґрунти на суглинкових відкладах

Дерново-підзолисті неоглеєні важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти на суглинкових відкладах

Дерново-підзолисті глеюваті глинисто-піщані ґрунти на супіщаних відкладах

Дерново-підзолисті глеюваті супіщані ґрунти на супіщаних відкладах

Дерново-підзолисті глеюваті глинисто-піщані ґрунти на суглинкових відкладах

Дерново-підзолисті глеюваті супіщані ґрунти на суглинкових відкладах

Дерново-підзолисті глеюваті легкосуглинкові ґрунти на суглинкових відкладах

Дерново-підзолисті глеюваті середньосуглинкові ґрунти на суглинкових відкладах

Дерново-підзолисті глеюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти на суглинкових відкладах

10б

Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові глеюваті і неоглеєні глинисто-піщані ґрунти, підстелені карбонатними породами з глибини 0,5 - 1,5 метра

10в

Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові глеюваті і неоглеєні супіщані ґрунти, підстелені карбонатними породами з глибини 0,5 - 1,5 метра

10г

Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові глеюваті і неоглеєні легкосуглинкові ґрунти, підстелені карбонатними породами з глибини 0,5 - 1,5 метра

11б

Дерново-підзолисті неоглеєні глинисто-піщані ґрунти в поєднанні з сильноглейовими та лучно-болотними або болотними ґрунтами (10 - 30 відсотків)

11в

Дерново-підзолисті неоглеєні супіщані ґрунти в поєднанні з сильноглейовими та лучно-болотними або болотними ґрунтами (10 - 30 відсотків)

11г

Дерново-підзолисті неоглеєні легкосуглинкові ґрунти в поєднанні з сильноглейовими та лучно-болотними або болотними ґрунтами (10 - 30 відсотків)

12б

Дерново-підзолисті неоглеєні і глеюваті глинисто-піщані ґрунти у поєднанні з сильноглейовими та лучно-болотними або болотними ґрунтами (30 - 50 відсотків)

12в

Дерново-підзолисті неоглеєні і глеюваті супіщані ґрунти у поєднанні з сильноглейовими та лучно-болотними або болотними ґрунтами (30 - 50 відсотків)

12г

Дерново-підзолисті неоглеєні і глеюваті легкосуглинкові ґрунти у поєднанні з сильноглейовими та лучно-болотними або болотними ґрунтами (30 - 50 відсотків)

13в

Підзолисто-дернові супіщані ґрунти

13г

Підзолисто-дернові легкосуглинкові ґрунти

13д

Підзолисто-дернові середньосуглинкові ґрунти

14б

Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові глейові глинисто-піщані ґрунти

14в

Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові глейові супіщані ґрунти

14г

Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові глейові легкосуглинкові ґрунти

14д

Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові глейові середньосуглинкові ґрунти

15б

Дерново-підзолисті сильноглейові глинисто-піщані ґрунти

15в

Дерново-підзолисті сильноглейові супіщані ґрунти

15г

Дерново-підзолисті сильноглейові легкосуглинкові ґрунти

16б

Дерново-підзолисті глейові глинисто-піщані ґрунти у поєднанні з лучно-болотними або болотними ґрунтами (10 - 30 відсотків)

16в

Дерново-підзолисті глейові супіщані ґрунти у поєднанні з лучно-болотними або болотними ґрунтами (10 - 30 відсотків)

16г

Дерново-підзолисті глейові легкосуглинкові ґрунти у поєднанні з лучно-болотними або болотними ґрунтами (10 - 30 відсотків)

17б

Дерново-підзолисті глейові глинисто-піщані ґрунти у поєднанні з лучно-болотними або болотними ґрунтами (30 - 50 відсотків)

17в

Дерново-підзолисті глейові супіщані ґрунти у поєднанні з лучно-болотними або болотними ґрунтами (30 - 50 відсотків)

17г

Дерново-підзолисті глейові легкосуглинкові ґрунти у поєднанні з лучно-болотними або болотними ґрунтами (30 - 50 відсотків)

18б

Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові поверхнево-глеюваті глинисто-піщані ґрунти

18в

Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові поверхнево-глеюваті супіщані ґрунти

18г

Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові поверхнево-глеюваті легкосуглинкові ґрунти

18д

Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові поверхнево-глеюваті середньосуглинкові ґрунти

18е

Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові поверхнево-глеюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

19в

Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові поверхнево-глейові супіщані ґрунти

19г

Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові поверхнево-глейові легкосуглинкові ґрунти

19д

Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові поверхнево-глейові середньосуглинкові ґрунти

19е

Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові поверхнево-глейові важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

20б

Дерново-підзолисті оглеєні засолені глинисто-піщані ґрунти

20в

Дерново-підзолисті оглеєні засолені супіщані ґрунти

20г

Дерново-підзолисті оглеєні засолені легкосуглинкові ґрунти

21б

Дерново-підзолисті слабозмиті глинисто-піщані ґрунти

21в

Дерново-підзолисті слабозмиті супіщані ґрунти

21г

Дерново-підзолисті слабозмиті легкосуглинкові ґрунти

21д

Дерново-підзолисті слабозмиті середньосуглинкові ґрунти

22б

Дерново-підзолисті середньозмиті глинисто-піщані ґрунти

22в

Дерново-підзолисті середньозмиті супіщані ґрунти

22г

Дерново-підзолисті середньозмиті легкосуглинкові ґрунти

22д

Дерново-підзолисті середньозмиті середньосуглинкові ґрунти

22е

Дерново-підзолисті середньозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

23б

Дерново-підзолисті сильнозмиті глинисто-піщані ґрунти

23в

Дерново-підзолисті сильнозмиті супіщані ґрунти

23г

Дерново-підзолисті сильнозмиті легкосуглинкові ґрунти

23д

Дерново-підзолисті сильнозмиті середньосуглинкові ґрунти

23е

Дерново-підзолисті сильнозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

24в

Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні слабозмиті супіщані ґрунти

24г

Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні слабозмиті легкосуглинкові ґрунти

24д

Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні слабозмиті середньосуглинкові ґрунти

24е

Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні слабозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

25в

Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні середньозмиті супіщані ґрунти

25г

Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні середньозмиті легкосуглинкові ґрунти

25д

Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні середньозмиті середньосуглинкові ґрунти

25е

Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні середньозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

26в

Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні сильнозмиті супіщані ґрунти

26г

Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні сильнозмиті легкосуглинкові ґрунти

26д

Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні сильнозмиті середньосуглинкові ґрунти

26е

Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні сильнозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

27в

Дерново-підзолисті глейові осушені супіщані ґрунти

27г

Дерново-підзолисті глейові осушені легкосуглинкові ґрунти

27д

Дерново-підзолисті глейові осушені середньосуглинкові ґрунти

27е

Дерново-підзолисті глейові осушені важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

28в

Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні осушені супіщані ґрунти

28г

Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні осушені легкосуглинкові ґрунти

28д

Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні осушені середньосуглинкові ґрунти

28е

Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні осушені важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

29в

Ясно-сірі і сірі опідзолені супіщані ґрунти

29г

Ясно-сірі і сірі опідзолені легкосуглинкові ґрунти

29д

Ясно-сірі і сірі опідзолені середньосуглинкові ґрунти

29е

Ясно-сірі і сірі опідзолені важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

30в

Ясно-сірі і сірі опідзолені супіщані ґрунти на лесах, підстелених елювієм щільних карбонатних порід на глибині 0,5 - 1 метр

30г

Ясно-сірі і сірі опідзолені легкосуглинкові ґрунти на лесах, підстелених елювієм щільних карбонатних порід на глибині 0,5 - 1 метр

30д

Ясно-сірі і сірі опідзолені середньосуглинкові ґрунти на лесах, підстелених елювієм щільних карбонатних порід на глибині 0,5 - 1 метр

31в

Ясно-сірі і сірі опідзолені супіщані ґрунти на лесах, підстелених пісками і супісками

31г

Ясно-сірі і сірі опідзолені легкосуглинкові ґрунти на лесах, підстелених пісками і супісками

31д

Ясно-сірі і сірі опідзолені середньосуглинкові ґрунти на лесах, підстелених пісками і супісками

32г

Ясно-сірі і сірі опідзолені неоглеєні і глеюваті легкосуглинкові ґрунти на щільних глинах

32д

Ясно-сірі і сірі опідзолені неоглеєні і глеюваті середньосуглинкові ґрунти на щільних глинах

32е

Ясно-сірі і сірі опідзолені неоглеєні і глеюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти на щільних глинах

32є

Ясно-сірі і сірі опідзолені неоглеєні і глеюваті середньо- і важкоглинисті ґрунти на щільних глинах

33в

Ясно-сірі і сірі опідзолені глеюваті супіщані ґрунти

33г

Ясно-сірі і сірі опідзолені глеюваті легкосуглинкові ґрунти

33д

Ясно-сірі і сірі опідзолені глеюваті середньосуглинкові ґрунти

34в

Ясно-сірі і сірі опідзолені оглеєні засолені супіщані ґрунти

34г

Ясно-сірі і сірі опідзолені оглеєні засолені легкосуглинкові ґрунти

34д

Ясно-сірі і сірі опідзолені оглеєні засолені середньосуглинкові ґрунти

35в

Ясно-сірі і сірі опідзолені поверхнево-оглеєні супіщані ґрунти

35г

Ясно-сірі і сірі опідзолені поверхнево-оглеєні легкосуглинкові ґрунти

35д

Ясно-сірі і сірі опідзолені поверхнево-оглеєні середньосуглинкові ґрунти

35е

Ясно-сірі і сірі опідзолені поверхнево-оглеєні важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

36в

Ясно-сірі і сірі опідзолені глейові супіщані ґрунти

36г

Ясно-сірі і сірі опідзолені глейові легкосуглинкові ґрунти

36д

Ясно-сірі і сірі опідзолені глейові середньосуглинкові ґрунти

36е

Ясно-сірі і сірі опідзолені глейові важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

37в

Ясно-сірі і сірі опідзолені слабозмиті супіщані ґрунти

37г

Ясно-сірі і сірі опідзолені слабозмиті легкосуглинкові ґрунти

37д

Ясно-сірі і сірі опідзолені слабозмиті середньосуглинкові ґрунти

37е

Ясно-сірі і сірі опідзолені слабозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

38в

Ясно-сірі і сірі опідзолені середньозмиті супіщані ґрунти

38г

Ясно-сірі і сірі опідзолені середньозмиті легкосуглинкові ґрунти

38д

Ясно-сірі і сірі опідзолені середньозмиті середньосуглинкові ґрунти

38е

Ясно-сірі і сірі опідзолені середньозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

39в

Ясно-сірі і сірі сильнозмиті супіщані ґрунти

39г

Ясно-сірі і сірі сильнозмиті легкосуглинкові ґрунти

39д

Ясно-сірі і сірі сильнозмиті середньосуглинкові ґрунти

39е

Ясно-сірі і сірі сильнозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

40в

Темно-сірі опідзолені та слабореградовані супіщані ґрунти

40г

Темно-сірі опідзолені та слабореградовані легкосуглинкові ґрунти

40д

Темно-сірі опідзолені та слабореградовані середньосуглинкові ґрунти

40е

Темно-сірі опідзолені та слабореградовані важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

41в

Чорноземи опідзолені і слабореградовані та темно-сірі сильнореградовані супіщані ґрунти

41г

Чорноземи опідзолені і слабореградовані та темно-сірі сильнореградовані легкосуглинкові ґрунти

41д

Чорноземи опідзолені і слабореградовані та темно-сірі сильнореградовані середньосуглинкові ґрунти

41е

Чорноземи опідзолені і слабореградовані та темно-сірі сильнореградовані важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

42в

Темно-сірі опідзолені і реградовані та чорноземи опідзолені і слабореградовані супіщані, підстелені на глибині 0,5 - 1 метр елювієм щільних карбонатних порід

42г

Темно-сірі опідзолені і реградовані та чорноземи опідзолені і слабореградовані легкосуглинкові, підстелені на глибині 0,5 - 1 метр елювієм щільних карбонатних порід

42д

Темно-сірі опідзолені і реградовані та чорноземи опідзолені і слабореградовані середньосуглинкові, підстелені на глибині 0,5 - 1 метр елювієм щільних карбонатних порід

42е

Темно-сірі опідзолені і реградовані та чорноземи опідзолені і слабореградовані важкосуглинкові і легкоглинисті, підстелені на глибині 0,5 - 1 метр елювієм щільних карбонатних порід

43в

Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені супіщані на лесах, підстелених пісками і супісками

43г

Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені легкосуглинкові на лесах, підстелених пісками і супісками

43д

Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені середньосуглинкові на лесах, підстелених пісками і супісками

43е

Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені важкосуглинкові і легкоглинисті на лесах, підстелених пісками і супісками

44г

Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені легкосуглинкові на щільних глинах та на лесових породах, підстелених з глибини 0,5 - 1 метр щільними глинами

44д

Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені середньосуглинкові на щільних глинах та на лесових породах, підстелених з глибини 0,5 - 1 метр щільними глинами

44е

Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені важкосуглинкові і легкоглинисті на щільних глинах та на лесових породах, підстелених з глибини 0,5 - 1 метр щільними глинами

45б

Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені глеюваті глинисто-піщані

45в

Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені глеюваті супіщані

45г

Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені глеюваті легкосуглинкові

45д

Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені глеюваті важкосуглинкові

46в

Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені глейові супіщані

46г

Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені глейові легкосуглинкові

46д

Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені глейові середньосуглинкові

46е

Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені глейові важкосуглинкові

47г

Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені поверхнево-глеюваті легкосуглинкові

47д

Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені поверхнево-глеюваті середньосуглинкові

47е

Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені поверхнево-глеюваті важкосуглинкові

48г

Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені поверхнево-глейові легкосуглинкові

48д

Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені поверхнево-глейові середньосуглинкові

48е

Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені поверхнево-глейові важкосуглинкові

49в

Темно-сірі опідзолені і реградовані ґрунти та чорноземи опідзолені і реградовані слабозмиті супіщані

49г

Темно-сірі опідзолені і реградовані ґрунти та чорноземи опідзолені і реградовані слабозмиті легкосуглинкові

49д

Темно-сірі опідзолені і реградовані ґрунти та чорноземи опідзолені і реградовані слабозмиті середньосуглинкові

49е

Темно-сірі опідзолені і реградовані ґрунти та чорноземи опідзолені і реградовані слабозмиті важкосуглинкові

50в

Темно-сірі опідзолені і реградовані ґрунти та чорноземи опідзолені і реградовані середньозмиті супіщані

50г

Темно-сірі опідзолені і реградовані ґрунти та чорноземи опідзолені і реградовані середньозмиті легкосуглинкові

50д

Темно-сірі опідзолені і реградовані ґрунти та чорноземи опідзолені і реградовані середньозмиті середньосуглинкові

50е

Темно-сірі опідзолені і реградовані ґрунти та чорноземи опідзолені і реградовані середньозмиті важкосуглинкові

51в

Темно-сірі опідзолені і реградовані ґрунти та чорноземи опідзолені і реградовані сильнозмиті супіщані

51г

Темно-сірі опідзолені і реградовані ґрунти та чорноземи опідзолені і реградовані сильнозмиті легкосуглинкові

51д

Темно-сірі опідзолені і реградовані ґрунти та чорноземи опідзолені і реградовані сильнозмиті середньосуглинкові

51е

Темно-сірі опідзолені і реградовані ґрунти та чорноземи опідзолені і реградовані сильнозмиті важкосуглинкові

52в

Чорноземи типові слабогумусовані супіщані та їх комплекси з осолоділими ґрунтами до 30 відсотків

52г

Чорноземи типові слабогумусовані легкосуглинкові та їх комплекси з осолоділими ґрунтами до 30 відсотків

53г

Чорноземи типові малогумусні та чорноземи сильнореградовані легкосуглинкові

53д

Чорноземи типові малогумусні та чорноземи сильнореградовані середньосуглинкові

53е

Чорноземи типові малогумусні та чорноземи сильнореградовані важкосуглинкові

54г

Чорноземи типові середньогумусні легкосуглинкові

54д

Чорноземи типові середньогумусні середньосуглинкові

54е

Чорноземи типові середньогумусні важкосуглинкові

55в

Чорноземи типові і чорноземи сильнореградовані слабозмиті супіщані

55г

Чорноземи типові і чорноземи сильнореградовані слабозмиті легкосуглинкові

55д

Чорноземи типові і чорноземи сильнореградовані слабозмиті середньосуглинкові

55е

Чорноземи типові і чорноземи сильнореградовані слабозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті

56в

Чорноземи типові і чорноземи сильнореградовані середньозмиті супіщані

56г

Чорноземи типові і чорноземи сильнореградовані середньозмиті легкосуглинкові

56д

Чорноземи типові і чорноземи сильнореградовані середньозмиті середньосуглинкові

56е

Чорноземи типові і легкоглинисті і чорноземи сильнореградовані середньозмиті важкосуглинкові

57в

Чорноземи типові і чорноземи сильнореградовані сильнозмиті супіщані

57г

Чорноземи типові і чорноземи сильнореградовані сильнозмиті легкосуглинкові

57д

Чорноземи типові і чорноземи сильнореградовані сильнозмиті середньосуглинкові

57е

Чорноземи типові і чорноземи сильнореградовані сильнозмиті важкосуглинкові

58е

Чорноземи звичайні середньогумусні глибокі важкосуглинкові і легкоглинисті

59г

Чорноземи звичайні середньогумусні глибокі легкосуглинкові та їх залишково- і слабосолонцюваті відміни

59д

Чорноземи звичайні середньогумусні глибокі середньосуглинкові та їх залишково- і слабосолонцюваті відміни

59е

Чорноземи звичайні середньогумусні глибокі важкосуглинкові та їх залишково- і слабосолонцюваті відміни

60г

Чорноземи звичайні середньогумусні і малогумусні легкосуглинкові та їх залишково- і слабосолонцюваті відміни

60д

Чорноземи звичайні середньогумусні і малогумусні середньосуглинкові та їх залишково- і слабосолонцюваті відміни

60е

Чорноземи звичайні середньогумусні і малогумусні важкосуглинкові та їх залишково- і слабосолонцюваті відміни

61г

Чорноземи звичайні малогумусні неглибокі легкосуглинкові та їх залишково- і слабосолонцюваті відміни

61д

Чорноземи звичайні малогумусні неглибокі середньосуглинкові та їх залишково- і слабосолонцюваті відміни

61е

Чорноземи звичайні малогумусні неглибокі важкосуглинкові і легкоглинисті та їх залишково- і слабосолонцюваті відміни

61є

Чорноземи звичайні малогумусні неглибокі середньо- і важкоглинисті та їх залишково- і слабосолонцюваті відміни

62г

Чорноземи звичайні легкосуглинкові в комплексі із солонцями степовими (10 - 30 відсотків)

62д

Чорноземи звичайні середньосуглинкові в комплексі із солонцями степовими (10 - 30 відсотків)

62е

Чорноземи звичайні важкосуглинкові і легкоглинисті в комплексі із солонцями степовими (10 - 30 відсотків)

62є

Чорноземи звичайні середньо- і важкоглинисті в комплексі із солонцями степовими (10 - 30 відсотків)

63г

Чорноземи звичайні лугуваті легкосуглинкові

63д

Чорноземи звичайні лугуваті середньосуглинкові

63е

Чорноземи звичайні лугуваті важкосуглинкові і легкоглинисті

64г

Чорноземи звичайні вторинно солонцюваті легкосуглинкові

64д

Чорноземи звичайні вторинно солонцюваті середньосуглинкові

64е

Чорноземи звичайні вторинно солонцюваті важкосуглинкові і легкоглинисті

65г

Чорноземи звичайні слабозмиті легкосуглинкові

65д

Чорноземи звичайні слабозмиті середньосуглинкові

65е

Чорноземи звичайні слабозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті

66г

Чорноземи звичайні середньозмиті легкосуглинкові

66д

Чорноземи звичайні середньозмиті середньосуглинкові

66е

Чорноземи звичайні середньозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті

67г

Чорноземи звичайні сильнозмиті легкосуглинкові

67д

Чорноземи звичайні сильнозмиті середньосуглинкові

67е

Чорноземи звичайні сильнозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті

68г

Чорноземи звичайні слабодефльовані легкосуглинкові

68д

Чорноземи звичайні слабодефльовані середньосуглинкові

68е

Чорноземи звичайні слабодефльовані важкосуглинкові

69г

Чорноземи звичайні середньо- і сильнодефльовані легкосуглинкові

69д

Чорноземи звичайні середньо- і сильнодефльовані середньосуглинкові

69е

Чорноземи звичайні середньо- і сильнодефльовані важкосуглинкові і легкоглинисті

70г

Чорноземи звичайні легкосуглинкові з плямами чорноземів звичайних середньо- і сильносолонцюватих більше 30 відсотків

70д

Чорноземи звичайні середньосуглинкові з плямами чорноземів звичайних середньо- і сильносолонцюватих більше 30 відсотків

70е

Чорноземи звичайні важкосуглинкові і легкоглинисті з плямами чорноземів звичайних середньо- і сильносолонцюватих більше 30 відсотків

71г

Чорноземи південні легкосуглинкові та їх слабо- і залишково-солонцюваті відміни

71д

Чорноземи південні середньосуглинкові та їх слабо- і залишково-солонцюваті відміни

71е

Чорноземи південні важкосуглинкові і легкоглинисті та їх слабо- і залишково-солонцюваті відміни

71є

Чорноземи південні середньо- і важкоглинисті та їх слабо- і залишково-солонцюваті відміни

72г

Чорноземи південні легкосуглинкові та їх слабо- і залишково-солонцюваті відміни в комплексі із солонцями степовими (10 - 30 відсотків)

72д

Чорноземи південні середньосуглинкові та їх слабо- і залишково-солонцюваті відміни в комплексі із солонцями степовими (10 - 30 відсотків)

72е

Чорноземи південні важкосуглинкові і легкоглинисті та їх слабо- і залишково-солонцюваті відміни в комплексі із солонцями степовими (10 - 30 відсотків)

73г

Чорноземи південні солонцюваті легкосуглинкові в комплексі із солонцями степовими (30 - 50 відсотків)

73д

Чорноземи південні солонцюваті середньосуглинкові в комплексі із солонцями степовими (30 - 50 відсотків)

73е

Чорноземи південні солонцюваті важкосуглинкові і легкоглинисті в комплексі із солонцями степовими (30 - 50 відсотків)

73є

Чорноземи південні солонцюваті середньо- і важкоглинисті в комплексі із солонцями степовими (30 - 50 відсотків)

74г

Чорноземи південні слабозмиті легкосуглинкові

74д

Чорноземи південні слабозмиті середньосуглинкові

74е

Чорноземи південні слабозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті

75г

Чорноземи південні середньозмиті легкосуглинкові

75д

Чорноземи південні середньозмиті середньосуглинкові

75е

Чорноземи південні середньозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті

76г

Чорноземи південні сильнозмиті легкосуглинкові

76д

Чорноземи південні сильнозмиті середньосуглинкові

76е

Чорноземи південні сильнозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті

77г

Чорноземи південні слабодефльовані легкосуглинкові

77д

Чорноземи південні слабодефльовані середньосуглинкові

77е

Чорноземи південні слабодефльовані важкосуглинкові і легкоглинисті

77є

Чорноземи південні слабодефльовані середньо- і важкоглинисті

78г

Чорноземи південні середньо- і сильнодефльовані легкосуглинкові

78д

Чорноземи південні середньо- і сильнодефльовані середньосуглинкові

78е

Чорноземи південні середньо- і сильнодефльовані важкосуглинкові і легкоглинисті

78є

Чорноземи південні середньо- і сильнодефльовані середньо- і важкоглинисті

79г

Чорноземи південні вторинно осолонцьовані легкосуглинкові

79д

Чорноземи південні вторинно осолонцьовані середньосуглинкові

79е

Чорноземи південні вторинно осолонцьовані важкосуглинкові і легкоглинисті

79є

Чорноземи південні вторинно осолонцьовані середньо- і важкоглинисті

80г

Чорноземи південні вторинно підтоплені легкосуглинкові

80д

Чорноземи південні вторинно підтоплені середньосуглинкові

80е

Чорноземи південні вторинно підтоплені важкосуглинкові і легкоглинисті

81г

Чорноземи південні вторинно підтоплені легкосуглинкові в комплексі із засоленими їх відмінами

81д

Чорноземи південні вторинно підтоплені середньосуглинкові в комплексі із засоленими їх відмінами

81е

Чорноземи південні вторинно підтоплені важкосуглинкові і легкоглинисті в комплексі із засоленими їх відмінами

82е

Чорноземи на щільних глинах важкосуглинкові і легкоглинисті несолонцюваті і слабосолонцюваті

82є

Чорноземи на щільних глинах середньо- і важкоглинисті несолонцюваті і слабосолонцюваті

83е

Чорноземи солонцюваті на щільних глинах важкосуглинкові і легкоглинисті у комплексі із солонцями степовими (10 - 30 відсотків)

83є

Чорноземи солонцюваті на щільних глинах середньо- і важкоглинисті у комплексі із солонцями степовими (10 - 30 відсотків)

84е

Чорноземи солонцюваті на щільних глинах важкосуглинкові і легкоглинисті у комплексі із солонцями степовими

84є

Чорноземи солонцюваті на щільних глинах середньо- і важкоглинисті у комплексі із солонцями степовими

85е

Чорноземи несолонцюваті і слабосолонцюваті на щільних глинах слабозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті

85є

Чорноземи несолонцюваті і слабосолонцюваті на щільних глинах слабозмиті середньо- і важкоглинисті

86е

Чорноземи несолонцюваті і слабосолонцюваті на щільних глинах середньозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті

86є

Чорноземи несолонцюваті і слабосолонцюваті на щільних глинах середньозмиті середньо- і важкоглинисті

87е

Чорноземи несолонцюваті і слабосолонцюваті на щільних глинах сильнозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті

87є

Чорноземи несолонцюваті і слабосолонцюваті на щільних глинах сильнозмиті середньо- і важкоглинисті

88е

Чорноземи середньо- і сильносолонцюваті на щільних глинах важкосуглинкові і легкоглинисті

88є

Чорноземи середньо- і сильносолонцюваті на щільних глинах середньо- і важкосуглинкові

89е

Чорноземи середньо- і сильносолонцюваті на щільних глинах слабозмиті важкосуглинкові

89є

Чорноземи середньо- і сильносолонцюваті на щільних глинах слабозмиті середньо- і важкоглинисті

90е

Чорноземи середньо- і сильносолонцюваті на щільних глинах середньозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті

90є

Чорноземи середньо- і сильносолонцюваті на щільних глинах середньозмиті середньо- і важкоглинисті

91е

Чорноземи середньо- і сильносолонцюваті на щільних глинах сильнозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті

91є

Чорноземи середньо- і сильносолонцюваті на щільних глинах сильнозмиті середньо- і важкоглинисті

92б

Чорноземи на пісках незмиті та слабозмиті глинисто-піщані

92в

Чорноземи на пісках незмиті та слабозмиті супіщані

93б

Чорноземи на пісках середньо- та сильнозмиті глинисто-піщані

93в

Чорноземи на пісках середньо- та сильнозмиті супіщані

94б

Чорноземи на пісках дефльовані глинисто-піщані

94в

Чорноземи на пісках дефльовані супіщані

95в

Чорноземи переважно щебенюваті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) супіщані

95г

Чорноземи переважно щебенюваті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) легкосуглинкові

95д

Чорноземи переважно щебенюваті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) середньосуглинкові

95е

Чорноземи переважно щебенюваті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) важкосуглинкові і легкоглинисті

95є

Чорноземи переважно щебенюваті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) середньо- і важкоглинисті

95ж

Чорноземи середньощебенюваті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід)

96в

Чорноземи щебенюваті слабозмиті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) супіщані

96г

Чорноземи щебенюваті слабозмиті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) легкосуглинкові

96д

Чорноземи щебенюваті слабозмиті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) середньосуглинкові

96е

Чорноземи щебенюваті слабозмиті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) важкосуглинкові і легкоглинисті

96є

Чорноземи щебенюваті слабозмиті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) середньо- і важкоглинисті

96ж

Чорноземи щебенюваті слабозмиті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) середньощебенюваті

97в

Чорноземи щебенюваті середньозмиті та дернові щебенюваті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) супіщані

97г

Чорноземи щебенюваті середньозмиті та дернові щебенюваті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) легкосуглинкові

97д

Чорноземи щебенюваті середньозмиті та дернові щебенюваті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) середньосуглинкові

97е

Чорноземи щебенюваті середньозмиті та дернові щебенюваті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) важкосуглинкові і легкоглинисті

97є

Чорноземи щебенюваті середньозмиті та дернові щебенюваті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) середньо- і важкоглинисті

97ж

Чорноземи щебенюваті середньозмиті та дернові на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) середньощебенюваті

98в

Чорноземи щебенюваті сильнозмиті та дернові щебенюваті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) супіщані

98г

Чорноземи щебенюваті сильнозмиті та дернові щебенюваті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) легкосуглинкові

98д

Чорноземи щебенюваті сильнозмиті та дернові щебенюваті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) середньосуглинкові

98е

Чорноземи щебенюваті сильнозмиті та дернові щебенюваті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) важкосуглинкові і легкоглинисті

98є

Чорноземи щебенюваті сильнозмиті та дернові щебенюваті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) середньо- і важкоглинисті

98ж

Чорноземи щебенюваті сильнозмиті та дернові на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) середньощебенюваті

99в

Чорноземи переважно щебенюваті на елювії щільних карбонатних порід (щільна порода на глибині 50 - 150 сантиметрів) супіщані

99г

Чорноземи переважно щебенюваті на елювії щільних карбонатних порід (щільна порода на глибині 50 - 150 сантиметрів) легкосуглинкові

99д

Чорноземи переважно щебенюваті на елювії щільних карбонатних порід (щільна порода на глибині 50 - 150 сантиметрів) середньосуглинкові

99е

Чорноземи переважно щебенюваті на елювії щільних карбонатних порід (щільна порода на глибині 50 - 150 сантиметрів) важкосуглинкові і легкоглинисті

100в

Чорноземи щебенюваті на елювії щільних карбонатних порід (щільна порода на глибині 150 сантиметрів) супіщані

100г

Чорноземи щебенюваті на елювії щільних карбонатних порід (щільна порода на глибині 150 сантиметрів) легкосуглинкові

100д

Чорноземи щебенюваті на елювії щільних карбонатних порід (щільна порода на глибині 150 сантиметрів) середньосуглинкові

100е

Чорноземи щебенюваті на елювії щільних карбонатних порід (щільна порода на глибині 150 сантиметрів) важкосуглинкові і легкоглинисті

101в

Чорноземи щебенюваті слабозмиті на елювії щільних карбонатних порід (щільна порода на глибині 50 - 150 сантиметрів) супіщані

101г

Чорноземи щебенюваті слабозмиті на елювії щільних карбонатних порід (щільна порода на глибині 50 - 150 сантиметрів) легкосуглинкові

101д

Чорноземи щебенюваті слабозмиті на елювії щільних карбонатних порід (щільна порода на глибині 50 - 150 сантиметрів) середньосуглинкові

101е

Чорноземи щебенюваті слабозмиті на елювії щільних карбонатних порід (щільна порода на глибині 50 - 150 сантиметрів) важкосуглинкові і легкоглинисті

102в

Чорноземи щебенюваті слабозмиті на елювії щільних карбонатних порід (щільна порода на глибині більш як 150 сантиметрів) супіщані

102г

Чорноземи щебенюваті слабозмиті на елювії щільних карбонатних порід (щільна порода на глибині більш як 150 сантиметрів) легкосуглинкові

102д

Чорноземи щебенюваті слабозмиті на елювії щільних карбонатних порід (щільна порода на глибині більш як 150 сантиметрів) середньосуглинкові

102е

Чорноземи щебенюваті слабозмиті на елювії щільних карбонатних порід (щільна порода на глибині більш як 150 сантиметрів) важкосуглинкові і легкоглинисті

103в

Чорноземи щебенюваті середньозмиті і дернові щебенюваті ґрунти на елівії щільних карбонатних порід супіщані

103г

Чорноземи щебенюваті середньозмиті і дернові щебенюваті ґрунти на елівії щільних карбонатних порід легкосуглинкові

103д

Чорноземи щебенюваті середньозмиті і дернові щебенюваті ґрунти на елівії щільних карбонатних порід середньосуглинкові

103е

Чорноземи щебенюваті середньозмиті і дернові щебенюваті ґрунти на елівії щільних карбонатних порід важкосуглинкові і легкоглинисті

104в

Чорноземи щебенюваті сильнозмиті та дернові слаборозвинені ґрунти на елівії щільних карбонатних порід супіщані

104г

Чорноземи щебенюваті сильнозмиті та дернові слаборозвинені ґрунти на елівії щільних карбонатних порід легкосуглинкові

104д

Чорноземи щебенюваті сильнозмиті та дернові слаборозвинені ґрунти на елівії щільних карбонатних порід середньосуглинкові

104е

Чорноземи щебенюваті сильнозмиті та дернові слаборозвинені ґрунти на елівії щільних карбонатних порід важкосуглинкові і легкоглинисті

105в

Чорноземи щебенюваті та дернові щебенюваті ґрунти на елювії щільних карбонатних порід слабодефльовані супіщані

105г

Чорноземи щебенюваті та дернові щебенюваті ґрунти на елювії щільних карбонатних порід слабодефльовані легкосуглинкові

105д

Чорноземи щебенюваті та дернові щебенюваті ґрунти на елювії щільних карбонатних порід слабодефльовані середньосуглинкові

105е

Чорноземи щебенюваті та дернові щебенюваті ґрунти на елювії щільних карбонатних порід слабодефльовані важкосуглинкові і легкоглинисті

106в

Чорноземи щебенюваті та дернові щебенюваті ґрунти на елювії щільних карбонатних порід середньо- і сильнодефльовані супіщані

106г

Чорноземи щебенюваті та дернові щебенюваті ґрунти на елювії щільних карбонатних порід середньо- і сильнодефльовані легкосуглинкові

106д

Чорноземи щебенюваті та дернові щебенюваті ґрунти на елювії щільних карбонатних порід середньо- і сильнодефльовані середньосуглинкові

106е

Чорноземи щебенюваті та дернові щебенюваті ґрунти на елювії щільних карбонатних порід середньо- і сильнодефльовані важкосуглинкові і легкоглинисті

107в

Темно-каштанові і слабосолонцюваті супіщані ґрунти

107г

Темно-каштанові і слабосолонцюваті легкосуглинкові ґрунти

107д

Темно-каштанові і слабосолонцюваті середньосуглинкові ґрунти

107е

Темно-каштанові слабосолонцюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

108в

Темно-каштанові солонцюваті супіщані ґрунти у комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків)

108г

Темно-каштанові солонцюваті легкосуглинкові ґрунти у комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків)

108д

Темно-каштанові солонцюваті середньосуглинкові ґрунти у комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків)

108е

Темно-каштанові солонцюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти у комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків)

108є

Темно-каштанові солонцюваті середньо- і важкоглинисті ґрунти у комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків)

109в

Темно-каштанові солонцюваті супіщані ґрунти у комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків)

109г

Темно-каштанові солонцюваті легкосуглинкові ґрунти у комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків)

109д

Темно-каштанові солонцюваті середньосуглинкові ґрунти у комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків)

109е

Темно-каштанові солонцюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти у комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків)

109є

Темно-каштанові солонцюваті середньо- і важкоглинисті ґрунти у комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків)

110в

Темно-каштанові слабозмиті супіщані ґрунти

110г

Темно-каштанові слабозмиті легкосуглинкові ґрунти

110д

Темно-каштанові слабозмиті середньосуглинкові ґрунти

110е

Темно-каштанові слабозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

111в

Темно-каштанові середньо- і сильнозмиті супіщані ґрунти

111г

Темно-каштанові середньо- і сильнозмиті легкосуглинкові ґрунти

111д

Темно-каштанові середньо- і сильнозмиті середньосуглинкові ґрунти

111е

Темно-каштанові середньо- і сильнозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

112в

Темно-каштанові слабодефльовані супіщані ґрунти

112г

Темно-каштанові слабодефльовані легкосуглинкові ґрунти

112д

Темно-каштанові слабодефльовані середньосуглинкові ґрунти

112е

Темно-каштанові слабодефльовані важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

112є

Темно-каштанові слабодефльовані середньо- і важкоглинисті ґрунти

113в

Темно-каштанові середньо- і сильнодефльовані супіщані ґрунти

113г

Темно-каштанові середньо- і сильнодефльовані легкосуглинкові ґрунти

113д

Темно-каштанові середньо- і сильнодефльовані середньосуглинкові ґрунти

113е

Темно-каштанові середньо- і сильнодефльовані важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

113є

Темно-каштанові середньо- і сильнодефльовані середньо- і важкоглинисті ґрунти

114г

Каштанові солонцюваті легкосуглинкові ґрунти

114д

Каштанові солонцюваті середньосуглинкові ґрунти

114е

Каштанові солонцюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

115г

Каштанові солонцюваті легкосуглинкові ґрунти у комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків)

115д

Каштанові солонцюваті середньосуглинкові ґрунти у комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків)

115е

Каштанові солонцюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти у комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків)

116г

Каштанові солонцюваті легкосуглинкові ґрунти у комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків)

116д

Каштанові солонцюваті середньосуглинкові ґрунти у комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків)

116е

Каштанові солонцюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти у комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків)

117г

Темно-каштанові і каштанові плантажовані легкосуглинкові ґрунти

117д

Темно-каштанові і каштанові плантажовані середньосуглинкові ґрунти

117е

Темно-каштанові і каштанові плантажовані важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

118г

Темно-каштанові та каштанові вторинно осолонцьовані легкосуглинкові ґрунти

118д

Темно-каштанові та каштанові вторинно осолонцьовані середньосуглинкові ґрунти

118е

Темно-каштанові та каштанові вторинно осолонцьовані важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

119г

Темно-каштанові та каштанові ґрунти вторинно підтоплені легкосуглинкові

119д

Темно-каштанові та каштанові ґрунти вторинно підтоплені середньосуглинкові

119е

Темно-каштанові та каштанові ґрунти вторинно підтоплені важкосуглинкові і легкоглинисті

120г

Темно-каштанові та каштанові ґрунти вторинно підтоплені легкосуглинкові в комплексі з їх засоленими відмінами

120д

Темно-каштанові та каштанові ґрунти вторинно підтоплені середньосуглинкові в комплексі з їх засоленими відмінами

120е

Темно-каштанові та каштанові ґрунти вторинно підтоплені важкосуглинкові і легкоглинисті в комплексі з їх засоленими відмінами

121в

Лучно-чорноземні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни супіщані

121г

Лучно-чорноземні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни легкосуглинкові

121д

Лучно-чорноземні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни середньосуглинкові

121е

Лучно-чорноземні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни важкосуглинкові і легкоглинисті

122г

Лучно-чорноземні слабосолонцюваті солончакуваті ґрунти легкосуглинкові

122д

Лучно-чорноземні слабосолонцюваті солончакуваті ґрунти середньосуглинкові

122е

Лучно-чорноземні слабосолонцюваті солончакуваті ґрунти важкосуглинкові і легкоглинисті

123г

Лучно-чорноземні слабосолонцюваті солончакові ґрунти легкосуглинкові

123д

Лучно-чорноземні слабосолонцюваті солончакові ґрунти середньосуглинкові

123е

Лучно-чорноземні слабосолонцюваті солончакові ґрунти важкосуглинкові і легкоглинисті

124в

Лучно-чорноземні супіщані ґрунти та їх слабосолонцюваті відміни у комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків)

124г

Лучно-чорноземні легкосуглинкові ґрунти та їх слабосолонцюваті відміни у комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків)

124д

Лучно-чорноземні середньосуглинкові ґрунти та їх слабосолонцюваті відміни у комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків)

124е

Лучно-чорноземні важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти та їх слабосолонцюваті відміни у комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків)

125г

Лучно-чорноземні середньо- і сильносолонцюваті солончакові легкосуглинкові ґрунти

125д

Лучно-чорноземні середньо- і сильносолонцюваті солончакові середньосуглинкові ґрунти

125е

Лучно-чорноземні середньо- і сильносолонцюваті солончакові важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

125є

Лучно-чорноземні середньо- і сильносолонцюваті солончакові середньо- і важкоглинисті ґрунти

126г

Лучно-чорноземні солонцюваті солончакові легкосуглинкові ґрунти в комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків)

126д

Лучно-чорноземні солонцюваті солончакові середньосуглинкові ґрунти в комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків)

126е

Лучно-чорноземні солонцюваті солончакові важкосуглинкові ґрунти в комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків)

126є

Лучно-чорноземні солонцюваті солончакові середньо- і важкоглинисті ґрунти в комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків)

127г

Лучно-чорноземні солонцюваті солончакові легкосуглинкові ґрунти в комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків)

127д

Лучно-чорноземні солонцюваті солончакові середньосуглинкові ґрунти в комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків)

127е

Лучно-чорноземні солонцюваті солончакові важкосуглинкові ґрунти в комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків)

127є

Лучно-чорноземні солонцюваті солончакові середньо- і важкосуглинкові ґрунти в комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків)

128г

Лучно-каштанові солонцюваті легкосуглинкові ґрунти

128д

Лучно-каштанові солонцюваті середньосуглинкові ґрунти

128е

Лучно-каштанові солонцюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

129г

Лучно-каштанові солонцюваті легкосуглинкові ґрунти з плямами солончакових їх відмін (10 - 30 відсотків)

129д

Лучно-каштанові солонцюваті середньосуглинкові ґрунти з плямами солончакових їх відмін (10 - 30 відсотків)

129е

Лучно-каштанові солонцюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти з плямами солончакових їх відмін (10 - 30 відсотків)

130г

Лучно-каштанові солонцюваті легкосуглинкові ґрунти з плямами солончакових їх відмін (30 - 50 відсотків)

130д

Лучно-каштанові солонцюваті середньосуглинкові ґрунти з плямами солончакових їх відмін (30 - 50 відсотків)

130е

Лучно-каштанові солонцюваті важкосуглинкові і глинисті ґрунти з плямами солончакових їх відмін (30 - 50 відсотків)

130є

Лучно-каштанові солонцюваті середньо- і важкоглинисті ґрунти з плямами солончакових їх відмін (30 - 50 відсотків)

131г

Лучно-каштанові солонцюваті легкосуглинкові ґрунти в комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків)

131д

Лучно-каштанові солонцюваті середньосуглинкові ґрунти в комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків)

131е

Лучно-каштанові солонцюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти в комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків)

131є

Лучно-каштанові солонцюваті середньо- і важкоглинисті ґрунти в комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків)

132г

Лучно-каштанові солонцюваті легкосуглинкові ґрунти в комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків)

132д

Лучно-каштанові солонцюваті середньосуглинкові ґрунти в комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків)

132е

Лучно-каштанові солонцюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти в комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків)

132є

Лучно-каштанові солонцюваті середньо- і важкоглинисті ґрунти в комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків)

133б

Лучні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни глинисто-піщані

133в

Лучні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни супіщані

133г

Лучні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни легкосуглинкові

133д

Лучні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни середньосуглинкові

133е

Лучні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни важкосуглинкові і легкоглинисті

133є

Лучні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни середньо- і важкоглинисті

134б

Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні несолонцюваті і слабосолонцюваті засолені глинисто-піщані ґрунти

134в

Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні несолонцюваті і слабосолонцюваті засолені супіщані ґрунти

134г

Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні несолонцюваті і слабосолонцюваті засолені легкосуглинкові ґрунти

134д

Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні несолонцюваті і слабосолонцюваті засолені середньосуглинкові ґрунти

134е

Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні несолонцюваті і слабосолонцюваті засолені важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

135в

Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні середньо- і сильносолонцюваті засолені супіщані ґрунти

135г

Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні середньо- і сильносолонцюваті засолені легкосуглинкові ґрунти

135д

Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні середньо- і сильносолонцюваті засолені середньосуглинкові ґрунти

135е

Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні середньо- і сильносолонцюваті засолені важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

135є

Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні середньо- і сильносолонцюваті засолені середньо- і важкоглинисті ґрунти

136в

Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні слабосолонцюваті і засолені супіщані ґрунти в комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків)

136г

Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні слабосолонцюваті і засолені легкосуглинкові ґрунти в комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків)

136д

Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні слабосолонцюваті і засолені середньосуглинкові ґрунти в комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків)

136е

Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні слабосолонцюваті і засолені важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти в комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків)

136є

Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні слабосолонцюваті і засолені середньо- і важкоглинисті ґрунти в комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків)

137в

Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні середньо- і сильносолонцюваті і засолені супіщані ґрунти в комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків)

137г

Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні середньо- і сильносолонцюваті і засолені легкосуглинкові ґрунти в комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків)

137д

Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні середньо- і сильносолонцюваті і засолені середньосуглинкові ґрунти в комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків)

137е

Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні середньо- і сильносолонцюваті і засолені важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти в комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків)

137є

Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні середньо- і сильносолонцюваті і засолені середньо- і важкоглинисті ґрунти в комплексі із солонцями (10 - 30 відсотків)

138в

Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні солонцюваті і засолені супіщані ґрунти в комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків)

138г

Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні солонцюваті і засолені легкосуглинкові ґрунти в комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків)

138д

Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні солонцюваті і засолені середньосуглинкові ґрунти в комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків)

138е

Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні солонцюваті і засолені важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти в комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків)

138є

Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні солонцюваті і засолені середньо- і важкоглинисті ґрунти в комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків)

139г

Мочаристі і мочарні незасолені легкосуглинкові ґрунти та поєднання з їх переважанням

139д

Мочаристі і мочарні незасолені середньосуглинкові ґрунти та поєднання з їх переважанням

139е

Мочаристі і мочарні незасолені важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти та поєднання з їх переважанням

140д

Мочаристі і мочарні засолені середньосуглинкові ґрунти та поєднання з їх переважанням

140е

Мочаристі і мочарні засолені важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти та поєднання з їх переважанням

141

Лучно-болотні, мулувато-болотні і торфувато-болотні неосушені ґрунти

142

Лучно-болотні, мулувато-болотні і торфувато-болотні осушені ґрунти

143

Лучно-болотні, мулувато-болотні і торфувато-болотні солончакові неосушені ґрунти

144

Лучно-болотні, мулувато-болотні і торфувато-болотні солонцювато-солончакові осушені ґрунти

145

Торфово-болотні ґрунти і торфовища мілкі неосушені

146

Торфово-болотні ґрунти і торфовища мілкі осушені

147

Торфово-болотні ґрунти і торфовища мілкі, підстелені пісками, неосушені

148

Торфово-болотні ґрунти і торфовища мілкі, підстелені пісками, осушені

149

Торфово-болотні ґрунти і торфовища мілкі, підстелені лучним мергелем, осушені

150

Торфовища середньоглибокі і глибокі слабо- і середньорозкладені, неосушені

151

Торфовища середньоглибокі і глибокі слабо- і середньорозкладені, осушені

152

Торфовища середньоглибокі і глибокі сильнорозкладені, неосушені

153

Торфовища середньоглибокі і глибокі сильнорозкладені, осушені

154

Торфово-болотні ґрунти і торфовища солончакові неосушені

155

Торфово-болотні ґрунти і торфовища солонцювато-солончакові осушені

156

Болотні ґрунти і торфовища у поєднанні з дерново-підзолистими ґрунтами (10 - 30 відсотків)

157

Болотні ґрунти і торфовища у поєднанні з дерново-підзолистими ґрунтами (30 - 50 відсотків)

158

Торфові ґрунти верхових та перехідних боліт

159д

Солонці лучно-степові глибокі середньосуглинкові

159е

Солонці лучно-степові глибокі важкосуглинкові і легкоглинисті

160г

Солонці лучно-степові неглибокі та середньоглибокі солончакуваті легкосуглинкові

160д

Солонці лучно-степові неглибокі та середньоглибокі солончакуваті середньосуглинкові

160е

Солонці лучно-степові неглибокі та середньо-глибокі солончакуваті важкосуглинкові і легкоглинисті

160є

Солонці лучно-степові неглибокі та середньоглибокі солончакуваті середньо- і важкоглинисті

161г

Солонці лучно-степові коркові та неглибокі содово-засолені легкосуглинкові

161д

Солонці лучно-степові коркові та неглибокі содово-засолені середньосуглинкові

162д

Солонці лучні глибокі солончакові середньосуглинкові

162е

Солонці лучні глибокі солончакові важкосуглинкові і легкоглинисті

162є

Солонці лучні глибокі солончакові середньо- і важкоглинисті

163д

Солонці лучні неглибокі і середньоглибокі солончакові середньосуглинкові

163е

Солонці лучні неглибокі і середньоглибокі солончакові важкосуглинкові

163є

Солонці лучні неглибокі і середньоглибокі солончакові середньо- і важкоглинисті

164б

Солончаки та їх комплекси з сильнозасоленими ґрунтами глинисто-піщані

164в

Солончаки та їх комплекси з сильнозасоленими ґрунтами супіщані

164г

Солончаки та їх комплекси з сильнозасоленими ґрунтами легкосуглинкові

164д

Солончаки та їх комплекси з сильнозасоленими ґрунтами середньосуглинкові

164е

Солончаки та їх комплекси з сильнозасоленими ґрунтами важкосуглинкові і легкоглинисті

164є

Солончаки та їх комплекси з сильнозасоленими ґрунтами середньо- і важкоглинисті

165в

Лучно-чорноземні, лучні і дернові глейові середньо- і сильноосолоділі супіщані ґрунти та солоди

165г

Лучно-чорноземні, лучні і дернові глейові середньо- і сильноосолоділі легкосуглинкові ґрунти та солоди

165д

Лучно-чорноземні, лучні і дернові глейові середньо- і сильноосолоділі середньосуглинкові ґрунти та солоди

166г

Лучно-чорноземні глеюваті і глейові подові легкосуглинкові ґрунти

166д

Лучно-чорноземні глеюваті і глейові подові середньосуглинкові ґрунти

166е

Лучно-чорноземні глеюваті і глейові подові важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

167г

Лучно-каштанові глеюваті і глейові подові легкосуглинкові ґрунти

167д

Лучно-каштанові глеюваті і глейові подові середньосуглинкові ґрунти

167е

Лучно-каштанові глеюваті і глейові подові важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

168г

Лучно-каштанові глейові солончакові легкосуглинкові ґрунти

168д

Лучно-каштанові глейові солончакові середньосуглинкові ґрунти

168е

Лучно-каштанові глейові солончакові важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

169г

Лучно-каштанові глейові солончакові легкосуглинкові ґрунти подів в комплексі із солонцями солончаковими (10 - 30 відсотків)

169д

Лучно-каштанові глейові солончакові середньосуглинкові ґрунти подів в комплексі із солонцями солончаковими (10 - 30 відсотків)

169е

Лучно-каштанові глейові солончакові важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти подів в комплексі із солонцями солончаковими (10 - 30 відсотків)

170

Лучно-каштанові глейові солончакові ґрунти подів в комплексі із солонцями солончаковими (30 - 50 відсотків)

171г

Дернові осолоділі ґрунти легкосуглинкові та глеєсолоді подів

171д

Дернові осолоділі ґрунти середньосуглинкові та глеєсолоді подів

171е

Дернові осолоділі ґрунти важкосуглинкові і легкоглинисті та глеєсолоді подів

172г

Дернові глейові солончакові легкосуглинкові ґрунти подів

172д

Дернові глейові солончакові середньосуглинкові ґрунти подів

172е

Дернові глейові солончакові важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти подів

173г

Чорноземно-лучні солонцюваті оглеєні та каштаново-солонцюваті оглеєні солончакуваті і солончакові легкосуглинкові ґрунти подів в комплексі із солонцями солончаковими (10 - 30 відсотків)

173д

Чорноземно-лучні солонцюваті оглеєні та каштаново-солонцюваті оглеєні солончакуваті і солончакові середньосуглинкові ґрунти подів в комплексі із солонцями солончаковими (10 - 30 відсотків)

173е

Чорноземно-лучні солонцюваті оглеєні та каштаново-солонцюваті оглеєні солончакуваті і солончакові важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти подів в комплексі із солонцями солончаковими (10 - 30 відсотків)

173є

Чорноземно-лучні солонцюваті оглеєні та каштаново-солонцюваті оглеєні солончакуваті і солончакові середньо- і важкоглинисті ґрунти подів в комплексі із солонцями солончаковими (10 - 30 відсотків)

174г

Чорноземно-лучні солонцюваті оглеєні та каштаново-лучні солонцюваті оглеєні солончакуваті і солончакові легкосуглинкові ґрунти подів в комплексі із солонцями солончаковими (30 - 50 відсотків)

174д

Чорноземно-лучні солонцюваті оглеєні та каштаново-лучні солонцюваті оглеєні солончакуваті і солончакові середньосуглинкові ґрунти подів в комплексі із солонцями солончаковими (30 - 50 відсотків)

174е

Чорноземно-лучні солонцюваті оглеєні та каштаново-лучні солонцюваті оглеєні солончакуваті і солончакові важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти подів в комплексі із солонцями солончаковими (30 - 50 відсотків)

175б

Дернові неглибокі глеюваті глинисто-піщані ґрунти

175в

Дернові неглибокі глеюваті супіщані ґрунти

175г

Дернові неглибокі глеюваті легкосуглинкові ґрунти

175д

Дернові неглибокі глеюваті середньосуглинкові ґрунти

175е

Дернові неглибокі глеюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

176б

Дернові глибокі неоглеєні і глеюваті глинисто-піщані ґрунти та їх опідзолені відміни

176в

Дернові глибокі неоглеєні і глеюваті супіщані ґрунти та їх опідзолені відміни

176г

Дернові глибокі неоглеєні і глеюваті легкосуглинкові ґрунти та їх опідзолені відміни

176д

Дернові глибокі неоглеєні і глеюваті середньосуглинкові ґрунти та їх опідзолені відміни

176е

Дернові глибокі неоглеєні і глеюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти та їх опідзолені відміни

177б

Дернові неглибокі глейові глинисто-піщані ґрунти

177в

Дернові неглибокі глейові супіщані ґрунти

177г

Дернові неглибокі глейові легкосуглинкові ґрунти

177д

Дернові неглибокі глейові середньосуглинкові ґрунти

177е

Дернові неглибокі глейові важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

178б

Дернові глибокі глейові глинисто-піщані ґрунти та їх опідзолені відміни

178в

Дернові глибокі глейові супіщані ґрунти та їх опідзолені відміни

178г

Дернові глибокі глейові легкосуглинкові ґрунти та їх опідзолені відміни

178д

Дернові глибокі глейові середньосуглинкові ґрунти та їх опідзолені відміни

178е

Дернові глибокі глейові важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти та їх опідзолені відміни

179б

Дернові глейові осушені глинисто-піщані ґрунти

179в

Дернові глейові осушені супіщані ґрунти

179г

Дернові глейові осушені легкосуглинкові ґрунти

179д

Дернові глейові осушені середньосуглинкові ґрунти

179е

Дернові глейові осушені важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

180б

Дернові опідзолені поверхнево-оглеєні глинисто-піщані ґрунти

180в

Дернові опідзолені поверхнево-оглеєні супіщані ґрунти

180г

Дернові опідзолені поверхнево-оглеєні легкосуглинкові ґрунти

180д

Дернові опідзолені поверхнево-оглеєні середньосуглинкові ґрунти

180е

Дернові опідзолені поверхнево-оглеєні важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

181б

Дернові глейові карбонатні глинисто-піщані ґрунти

181в

Дернові глейові карбонатні супіщані ґрунти

181г

Дернові глейові карбонатні легкосуглинкові ґрунти

181д

Дернові глейові карбонатні середньосуглинкові ґрунти

182г

Буроземно-підзолисті, дерново-буроземно-підзолисті неоглеєні і глеюваті незмиті і слабозмиті легкосуглинкові ґрунти

182д

Буроземно-підзолисті, дерново-буроземно-підзолисті неоглеєні і глеюваті незмиті і слабозмиті середньосуглинкові ґрунти

182е

Буроземно-підзолисті, дерново-буроземно-підзолисті неоглеєні і глеюваті незмиті і слабозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

183г

Буроземно-підзолисті, дерново-буроземно-підзолисті, бурі гірсько-лісові опідзолені глейові та поверхнево-оглеєні незмиті і слабозмиті легкосуглинкові ґрунти

183д

Буроземно-підзолисті, дерново-буроземно-підзолисті, бурі гірсько-лісові опідзолені глейові та поверхнево-оглеєні незмиті і слабозмиті середньосуглинкові ґрунти

183е

Буроземно-підзолисті, дерново-буроземно-підзолисті, бурі гірсько-лісові опідзолені глейові та поверхнево-оглеєні незмиті і слабозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

184г

Буроземно-підзолисті, дерново-буроземно-підзолисті середньо- та сильнозмиті легкосуглинкові ґрунти

184д

Буроземно-підзолисті, дерново-буроземно-підзолисті середньо- та сильнозмиті середньосуглинкові ґрунти

184е

Буроземно-підзолисті, дерново-буроземно-підзолисті середньо- та сильнозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

185в

Дерново-буроземні та лучно-буроземні ґрунти на алювіальних і делювіальних відкладах супіщані

185г

Дерново-буроземні та лучно-буроземні ґрунти на алювіальних і делювіальних відкладах легкосуглинкові

185д

Дерново-буроземні та лучно-буроземні ґрунти на алювіальних і делювіальних відкладах середньосуглинкові

185е

Дерново-буроземні та лучно-буроземні ґрунти на алювіальних і делювіальних відкладах важкосуглинкові і легкоглинисті

186г

Дерново-буроземні та лучно-буроземні глейові ґрунти на алювіальних і делювіальних відкладах легкосуглинкові

186д

Дерново-буроземні та лучно-буроземні глейові ґрунти на алювіальних і делювіальних відкладах середньосуглинкові

187б

Дерново-буроземні та лучно-буроземні неглибокі ґрунти, підстелені ріняками глинисто-піщані

187в

Дерново-буроземні та лучно-буроземні неглибокі ґрунти, підстелені ріняками супіщані

187г

Дерново-буроземні та лучно-буроземні легкосуглинкові неглибокі ґрунти, підстелені ріняками

188б

Дерново-буроземні і дернові слаборозвинені ріняково-щебенюваті глинисто-піщані ґрунти

188в

Дерново-буроземні і дернові слаборозвинені ріняково-щебенюваті супіщані ґрунти

188г

Дерново-буроземні середньощебенюваті і дернові слаборозвинені ріняково-щебенюваті легкосуглинкові ґрунти

188з

Дерново-буроземні сильнощебенюваті і дернові слаборозвинені ріняково-щебенюваті ґрунти

189в

Бурі гірсько-лісові, гірсько-лучні та дерново-буроземні супіщані щебенюваті ґрунти полонинського поясу вище 1100 метрів над рівнем моря

189г

Бурі гірсько-лісові, гірсько-лучні та дерново-буроземні легкосуглинкові щебенюваті ґрунти полонинського поясу вище 1100 метрів над рівнем моря

189д

Бурі гірсько-лісові, гірсько-лучні та дерново-буроземні середньосуглинкові щебенюваті ґрунти полонинського поясу вище 1100 метрів над рівнем моря

189е

Бурі гірсько-лісові, гірсько-лучні та дерново-буроземні важкосуглинкові і легкоглинисті щебенюваті ґрунти полонинського поясу вище 1100 метрів над рівнем моря

189ж

Бурі гірсько-лісові, гірсько-лучні та дерново-буроземні середньощебенюваті ґрунти полонинського поясу вище 1100 метрів над рівнем моря

189з

Бурі гірсько-лісові, гірсько-лучні та дерново-буроземні сильнощебенюваті ґрунти полонинського поясу вище 1100 метрів над рівнем моря

190в

Бурі і гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі супіщані щебенюваті ґрунти помірно холодного поясу від 800 метрів до 1100 метрів над рівнем моря

190г

Бурі і гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі легкосуглинкові щебенюваті ґрунти помірно холодного поясу від 800 метрів до 1100 метрів над рівнем моря

190д

Бурі і гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі середньосуглинкові щебенюваті ґрунти помірно холодного поясу від 800 метрів до 1100 метрів над рівнем моря

190е

Бурі і гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі важкосуглинкові і легкоглинисті щебенюваті ґрунти помірно холодного поясу від 800 метрів до 1100 метрів над рівнем моря

190ж

Бурі і гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі середньощебенюваті ґрунти помірно холодного поясу від 800 метрів до 1100 метрів над рівнем моря

190з

Бурі і гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі сильнощебенюваті ґрунти помірно холодного поясу від 800 метрів до 1100 метрів над рівнем моря

191в

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі супіщані щебенюваті ґрунти прохолодного поясу від 500 метрів до 800 метрів над рівнем моря

191г

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі легкосуглинкові щебенюваті ґрунти прохолодного поясу від 500 метрів до 800 метрів над рівнем моря

191д

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі середньосуглинкові щебенюваті ґрунти прохолодного поясу від 500 метрів до 800 метрів над рівнем моря

191е

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі важкосуглинкові і легкоглинисті щебенюваті ґрунти прохолодного поясу від 500 метрів до 800 метрів над рівнем моря

191ж

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі середньощебенюваті ґрунти прохолодного поясу від 500 метрів до 800 метрів над рівнем моря

191з

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі сильнощебенюваті ґрунти прохолодного поясу від 500 метрів до 800 метрів над рівнем моря

192в

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі супіщані щебенюваті ґрунти помірного поясу від 250 метрів до 500 метрів над рівнем моря

192г

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі легкосуглинкові щебенюваті ґрунти помірного поясу від 250 метрів до 500 метрів над рівнем моря

192д

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі середньосуглинкові щебенюваті ґрунти помірного поясу від 250 метрів до 500 метрів над рівнем моря

192е

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі важкосуглинкові щебенюваті і легкоглинисті ґрунти помірного поясу від 250 метрів до 500 метрів над рівнем моря

192ж

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі середньощебенюваті ґрунти помірного поясу від 250 метрів до 500 метрів над рівнем моря

192з

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі сильнощебенюваті ґрунти помірного поясу від 250 метрів до 500 метрів над рівнем моря

193г

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі легкосуглинкові щебенюваті ґрунти теплого поясу до 250 метрів над рівнем моря

193д

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі середньосуглинкові щебенюваті ґрунти теплого поясу до 250 метрів над рівнем моря

193е

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі важкосуглинкові щебенюваті і легкоглинисті ґрунти теплого поясу до 250 метрів над рівнем моря

193ж

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі середньощебенюваті ґрунти теплого поясу до 250 метрів над рівнем моря

193з

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі сильнощебенюваті ґрунти теплого поясу до 250 метрів над рівнем моря

194в

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі супіщані щебенюваті слабозмиті ґрунти помірно холодного поясу від 800 метрів до 1100 метрів над рівнем моря

194г

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі легкосуглинкові ґрунти щебенюваті слабозмиті помірно холодного поясу від 800 метрів до 1100 метрів над рівнем моря

194д

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі середньосуглинкові щебенюваті слабозмиті ґрунти помірно холодного поясу від 800 метрів до 1100 метрів над рівнем моря

194е

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі важкосуглинкові і легкоглинисті щебенюваті слабозмиті ґрунти помірно холодного поясу від 800 метрів до 1100 метрів над рівнем моря

194ж

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі середньощебенюваті слабозмиті ґрунти помірно холодного поясу від 800 метрів до 1100 метрів над рівнем моря

194з

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі сильнощебенюваті слабозмиті ґрунти помірно-холодного поясу від 800 метрів до 1100 метрів над рівнем моря

195в

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі супіщані щебенюваті слабозмиті ґрунти прохолодного поясу від 500 метрів до 800 метрів над рівнем моря

195г

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі легкосуглинкові щебенюваті слабозмиті ґрунти прохолодного поясу від 500 метрів до 800 метрів над рівнем моря

195д

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі середньосуглинкові щебенюваті слабозмиті ґрунти прохолодного поясу від 500 метрів до 800 метрів над рівнем моря

195е

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі важкосуглинкові і легкоглинисті щебенюваті слабозмиті ґрунти прохолодного поясу від 500 метрів до 800 метрів над рівнем моря

195ж

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі середньощебенюваті слабозмиті ґрунти прохолодного поясу від 500 метрів до 800 метрів над рівнем моря

195з

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі сильнощебенюваті слабозмиті ґрунти прохолодного поясу від 500 метрів до 800 метрів над рівнем моря

196в

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі супіщані щебенюваті слабозмиті ґрунти помірного поясу від 250 метрів до 500 метрів над рівнем моря

196г

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі легкосуглинкові щебенюваті слабозмиті ґрунти помірного поясу від 250 метрів до 500 метрів над рівнем моря

196д

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі середньосуглинкові щебенюваті слабозмиті ґрунти помірного поясу від 250 метрів до 500 метрів над рівнем моря

196е

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі важкосуглинкові і легкоглинисті щебенюваті слабозмиті ґрунти помірного поясу від 250 метрів до 500 метрів над рівнем моря

196ж

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі середньощебенюваті слабозмиті ґрунти помірного поясу від 250 метрів до 500 метрів над рівнем моря

196з

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі сильнощебенюваті слабозмиті ґрунти помірного поясу від 250 метрів до 500 метрів над рівнем моря

197в

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі та середньоглибокі супіщані щебенюваті слабозмиті ґрунти теплого поясу до 250 метрів над рівнем моря

197г

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі та середньоглибокі легкосуглинкові щебенюваті слабозмиті ґрунти теплого поясу до 250 метрів над рівнем моря

197д

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі та середньоглибокі середньосуглинкові щебенюваті слабозмиті ґрунти теплого поясу до 250 метрів над рівнем моря

197е

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі та середньоглибокі важкосуглинкові і легкоглинисті щебенюваті слабозмиті ґрунти теплого поясу до 250 метрів над рівнем моря

197ж

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі та середньоглибокі середньощебенюваті слабозмиті ґрунти теплого поясу до 250 метрів над рівнем моря

197з

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі та середньоглибокі сильнощебенюваті слабозмиті ґрунти теплого поясу до 250 метрів над рівнем моря

198в

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні супіщані неглибокі щебенюваті і кам'янисті ґрунти

198г

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні легкосуглинкові неглибокі щебенюваті і кам'янисті ґрунти

198д

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні середньосуглинкові неглибокі щебенюваті і кам'янисті ґрунти

198ж

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні середньощебенюваті неглибокі щебенюваті і кам'янисті ґрунти

198з

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні сильнощебенюваті неглибокі щебенюваті і кам'янисті ґрунти

198к

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні кам'янисті неглибокі щебенюваті і кам'янисті ґрунти

199в

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні супіщані щебенюваті і кам'янисті середньо- і сильнозмиті ґрунти

199г

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні легкосуглинкові щебенюваті і кам'янисті середньо- і сильнозмиті ґрунти

199д

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні середньосуглинкові щебенюваті і кам'янисті середньо- і сильнозмиті ґрунти

199е

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні важкосуглинкові і легкоглинисті щебенюваті і кам'янисті середньо- і сильнозмиті ґрунти

199ж

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні середньощебенюваті і кам'янисті середньо- і сильнозмиті ґрунти

199з

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні сильнощебенюваті і кам'янисті середньо- і сильнозмиті ґрунти

199к

Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні щебенюваті і кам'янисті середньо- і сильнозмиті кам'янисті ґрунти

200г

Бурі гірські остеповілі щебенюваті легкосуглинкові ґрунти на карбонатних породах

200д

Бурі гірські остеповілі щебенюваті середньосуглинкові ґрунти на карбонатних породах

200ж

Бурі гірські остеповілі середньощебенюваті ґрунти на карбонатних породах

200з

Бурі гірські остеповілі сильнощебенюваті ґрунти на карбонатних породах

201г

Бурі гірські остеповілі щебенюваті легкосуглинкові ґрунти на безкарбонатних породах

201д

Бурі гірські остеповілі щебенюваті середньосуглинкові ґрунти на безкарбонатних породах

201ж

Бурі гірські остеповілі середньощебенюваті ґрунти на безкарбонатних породах

201з

Бурі гірські остеповілі сильнощебенюваті ґрунти на безкарбонатних породах

202г

Бурі гірські остеповілі щебенюваті середньо- та сильнозмиті легкосуглинкові ґрунти

202д

Бурі гірські остеповілі щебенюваті середньо- та сильнозмиті середньосуглинкові ґрунти

202ж

Бурі гірські остеповілі середньо- та сильнозмиті середньощебенюваті ґрунти

202з

Бурі гірські остеповілі середньо- та сильнозмиті сильнощебенюваті ґрунти

203е

Коричневі щебенюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти Південного узбережжя Криму з глибиною залягання щільної породи 50 - 100 сантиметрів

204е

Коричневі щебенюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти Південного узбережжя Криму з глибиною залягання щільної породи понад 100 сантиметрів

205д

Коричневі щебенюваті середньосуглинкові ґрунти та передгірські чорноземи Західного і Східного Передгір'я

205е

Коричневі щебенюваті важкосуглинкові ґрунти та передгірські чорноземи Західного і Східного Передгір'я

206д

Передгірські чорноземи слабозмиті середньосуглинкові подекуди щебенюваті

206е

Передгірські чорноземи слабозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті подекуди щебенюваті

206ж

Передгірські чорноземи слабозмиті середньощебенюваті

206з

Передгірські чорноземи слабозмиті сильнощебенюваті

207д

Передгірські чорноземи середньо- і сильнозмиті середньосуглинкові переважно щебенюваті

207е

Передгірські чорноземи середньо- і сильнозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті переважно щебенюваті

207ж

Передгірські чорноземи середньо- і сильнозмиті середньощебенюваті

207з

Передгірські чорноземи середньо- і сильнозмиті сильнощебенюваті

208б

Намиті опідзолені і дерново-підзолисті неоглеєні і глеюваті глинисто-піщані ґрунти

208в

Намиті опідзолені і дерново-підзолисті неоглеєні і глеюваті супіщані ґрунти

208г

Намиті опідзолені і дерново-підзолисті неоглеєні і глеюваті легкосуглинкові ґрунти

208д

Намиті опідзолені і дерново-підзолисті неоглеєні і глеюваті середньосуглинкові ґрунти

208е

Намиті опідзолені і дерново-підзолисті неоглеєні і глеюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

209г

Намиті чорноземи і лучно-чорноземні легкосуглинкові ґрунти

209д

Намиті чорноземи і лучно-чорноземні середньосуглинкові ґрунти

209е

Намиті чорноземи і лучно-чорноземні важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

210в

Намиті лучні супіщані ґрунти

210г

Намиті лучні легкосуглинкові ґрунти

210д

Намиті лучні середньосуглинкові ґрунти

210е

Намиті лучні важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

211в

Рекультивовані супіщані ґрунти з насипним гумусованим шаром

211г

Рекультивовані легкосуглинкові ґрунти з насипним гумусовим шаром

211д

Рекультивовані середньосуглинкові ґрунти з насипним гумусовим шаром

211е

Рекультивовані важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти з насипним гумусовим шаром

212б

Рекультивовані глинисто-піщані ґрунти без насипного гумусового шару

212в

Рекультивовані супіщані ґрунти без насипного гумусового шару

212г

Рекультивовані легкосуглинкові ґрунти без насипного гумусового шару

212д

Рекультивовані середньосуглинкові ґрунти без насипного гумусового шару

212е

Рекультивовані важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти без насипного гумусового шару

213

Рекультивовані торфові ґрунти

214

Ґрунти рисових чеків

215а

Розмиті піщані ґрунти і відходи рихлих піщаних порід

215б

Розмиті глинисто-піщані ґрунти і відходи рихлих піщаних порід

215в

Розмиті супіщані ґрунти і відходи рихлих (піщаних і лесовидних) порід

215г

Розмиті легкосуглинкові ґрунти і відходи рихлих лесовидних порід

215д

Розмиті середньосуглинкові ґрунти і відходи рихлих лесовидних порід

215е

Розмиті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти і відходи рихлих лесовидних порід

216е

Розмиті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти і відходи дочетвертинних глин

216є

Розмиті середньо- і важкоглинисті ґрунти і відходи дочетвертинних глин

217

Розмиті ґрунти і виходи елювію щільних карбонатних порід

218

Розмиті ґрунти і виходи елювію магматичних та метаморфічних порід і пісковиків

219

Сучасні руслові відклади

220

Зольники

221

Комплекси деформованих ґрунтів на ділянках активних зсувів

222

Комплекси деформованих ґрунтів на ділянках пасивних зсувів

Позначення для кожного класу механічного складу літерами

а

піщані ґрунти

б

глинисто-піщані ґрунти

в

супіщані ґрунти

г

легкосуглинкові ґрунти

д

середньосуглинкові ґрунти

е

важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти

є

середньо- і важкоглинисті ґрунти

ж

середньощебенюваті ґрунти

з

сильнощебенюваті ґрунти

к

кам'янисті ґрунти


 

Додаток 6
до Порядку


ПЕРЕЛІК
обмежень щодо використання земельних ділянок

Код

Назва

01

Охоронна зона

01.01

Охоронна зона навколо об'єкта природно-заповідного фонду

01.02

Охоронна зона навколо об'єкта культурної спадщини

01.03

Охоронна зона навколо (вздовж) об'єкта транспорту

01.04

Охоронна зона навколо (вздовж) об'єкта зв'язку

01.05

Охоронна зона навколо (вздовж) об'єкта енергетичної системи

01.06

Охоронна зона навколо об'єкта гідрометеорологічної діяльності

01.07

Охоронна зона навколо геодезичного пункту

01.08

Охоронна зона навколо інженерних комунікацій

01.09

Охоронна зона навколо промислового об'єкта

02

Зона санітарної охорони

02.01

Зона санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання

02.01.1

Перший пояс зони санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання (суворого режиму)

02.01.2

Другий пояс зони санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання (обмеження)

02.01.3

Третій пояс зони санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання (спостереження)

02.02

Округ санітарної охорони курортів

02.02.1

Перша зона округу санітарної охорони курорту (зона суворого режиму)

02.02.2

Друга зона округу санітарної охорони курорту (зона обмежень)

02.02.3

Третя зона округу санітарної охорони курорту (зона спостережень)

03

Санітарно-захисна зона навколо об'єкта

04

Зона особливого режиму використання земель

04.01

Прикордонна смуга

04.02

Зона особливого режиму використання земель навколо військової частини, інших військових формувань

04.03

Зона особливого режиму використання земель навколо військових об'єктів

05

Водоохоронне обмеження

05.01

Водоохоронна зона

05.02

Прибережна захисна смуга вздовж річок, навколо водойм та на островах

05.03

Прибережна захисна смуга вздовж морів, морських заток і лиманів та на островах у внутрішніх морських водах

05.04

Берегова смуга водних шляхів

05.05

Смуга відведення

06

Інше обмеження

06.01

Зона особливого режиму забудови

06.02

Зона радіоактивно забрудненої території

 
06.03

Зона надзвичайної екологічної ситуації

07

Земельні сервітути

07.01

Право проходу та проїзду на велосипеді

07.02

Право проїзду на транспортному засобі по наявному шляху

07.03

Право прокладення та експлуатації ліній електропередачі, зв'язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій

07.04

Право прокладати на свою земельну ділянку водопровід із чужої природної водойми або через чужу земельну ділянку

07.05

Право відводу води із своєї земельної ділянки на сусідню або через сусідню земельну ділянку

07.06

Право забору води з природної водойми, розташованої на сусідній земельній ділянці, та право проходу до природної водойми

07.07

Право поїти свою худобу із природної водойми, розташованої на сусідній земельній ділянці, та право прогону худоби до природної водойми

07.08

Право прогону худоби по наявному шляху

07.09

Право встановлення будівельних розташувань та складування будівельних матеріалів з метою ремонту будівель та споруд

07.10

Інші земельні сервітути

08

Право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій)

09

Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис)


 

Додаток 7
до Порядку


ВИКОПІЮВАННЯ
з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру

 

Умовні позначення:
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

Масштаб 1: _________

Номер викопіювання з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру:

<Номер викопіювання з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру >

Дата формування:

<Число, місяць та рік формування викопіювання з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру>

Надано на заяву:

<Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи / найменування юридичної особи, за заявою якої надано викопіювання з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру>

 

<Число, місяць та рік реєстрації заяви>

 

<Реєстраційний номер заяви>


Державний кадастровий реєстратор

___________________________________
(Держземагентство або найменування
його територіального органу)

____________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)


М. П.

____________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

 

Додаток 8
до Порядку


(Державний Герб України)

______________________________________________________
(Держземагентство або найменування його територіального органу)

ПОЗЕМЕЛЬНА КНИГА

______________________________________
(кадастровий номер земельної ділянки)

 

Поземельну книгу відкрито

 

___ ____________ 20    р.

 

___________________________________
(підпис Державного кадастрового реєстратора)

______________________________
(ініціали та прізвище Державного
кадастрового реєстратора)

М. П.

 


 

____________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

Кадастровий номер земельної ділянки: ________________________

ЗМІСТ
ПОЗЕМЕЛЬНОЇ КНИГИ

Порядковий номер

Назва розділу, документа

Основні реквізити документа
(серія, номер, дата тощо)

Номер аркуша

Прізвище, ім'я та по батькові Державного кадастрового реєстратора

Дата, підпис


 

Аркуш N _________

____________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

Кадастровий номер земельної ділянки: ________________________

РОЗДІЛ 1.
ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

ЗАПИС від ___ ____________ 20__ р. N _________

Відомості про земельну ділянку:

Місце розташування

 

Цільове призначення

категорія земель

 

вид використання земельної ділянки в межах певної категорії земель

 

код цільового призначення

 

Площа, гектарів

 

Нормативна грошова оцінка

значення, гривень

 

визначена (проіндексована) станом на

 

Дата оцінки земель

 

Форма власності

 

Прізвище та ініціали Державного кадастрового реєстратора, який вніс відомості

 

Підпис Державного кадастрового реєстратора, який вніс відомості

 


М. П.

Із записом ознайомлений:

Підпис, ініціали та прізвище власника / користувача / уповноваженої особи

 

Реквізити довіреності уповноваженої особи

 


Відомості про:   зміни запису;   скасування запису;   поновлення запису:

Дата внесення змін / скасування / поновлення запису

 

Суть змін

 

Номер аркуша Поземельної книги, який сформовано після внесення змін

 

Підстава внесення змін / скасування / поновлення запису

 

Прізвище та ініціали Державного кадастрового реєстратора, який вніс зміни / скасував / поновив запис

 

Підпис Державного кадастрового реєстратора, який вніс зміни / скасував / поновив запис

 


М. П.

 

Аркуш N _________

____________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

Кадастровий номер земельної ділянки: ________________________

РОЗДІЛ 2.
КАДАСТРОВИЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ТА ЕКСПЛІКАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНИХ УГІДЬ

ЗАПИС від ___ ____________ 20__ р. N _________

КАДАСТРОВИЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

 

Умовні позначення:

Опис меж:

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________


 

Масштаб 1: _______

 

____________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

КООРДИНАТИ ПОВОРОТНИХ ТОЧОК МЕЖ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

Номер точки

Назва точки

Відстань (м)

Координати (м)

X

Y


 

Розробник документації із землеустрою:

_________________________________________________
(найменування юридичної особи, прізвище та
ініціали фізичної особи - підприємця)


____________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

ЕКСПЛІКАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНИХ УГІДЬ

Всього земель,
гектарів

У тому числі за земельними угіддями, гектарів

<Назва угіддя>

<Назва угіддя>

<Назва угіддя>

<Назва угіддя>

<Назва угіддя>

<Назва угіддя>

Площа земельної ділянки
<Загальна площа земельної ділянки>

<площа угіддя>

<площа угіддя>

<площа угіддя>

<площа угіддя>

<площа угіддя>

<площа угіддя>

в тому числі в зоні дії обмежень
<площа в зоні дії обмежень>

<площа угіддя>

<площа угіддя>

<площа угіддя>

<площа угіддя>

<площа угіддя>

<площа угіддя>


Прізвище та ініціали Державного кадастрового реєстратора, який вніс відомості

 

Підпис Державного кадастрового реєстратора, який вніс відомості

 


М. П.

Із записом ознайомлений:

Підпис, прізвище та ініціали власника / користувача / уповноваженої особи

 

Реквізити довіреності уповноваженої особи

 


 

____________
Примітка:

  
1. В експлікації земельних угідь зазначаються види угідь.

 

2. Кадастровий план формується на аркуші формату, який забезпечує чітке відображення всіх його елементів.


Відомості про:   зміни запису;   скасування запису;   поновлення запису:

Дата внесення змін / скасування / поновлення запису

 

Суть змін

 

Номер аркуша Поземельної книги, який сформовано після внесення змін

 

Підстава внесення змін / скасування / поновлення запису

 

Прізвище та ініціали Державного кадастрового реєстратора, який вніс зміни / скасував / поновив запис

 

Підпис Державного кадастрового реєстратора, який вніс зміни / скасував / поновив запис

 


М. П.

 

Аркуш N _________

____________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

Кадастровий номер земельної ділянки: ________________________

РОЗДІЛ 3.
ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА. ПРАВО ВЛАСНОСТІ, ПОСТІЙНОГО КОРИСТУВАННЯ. ЗАПИС ПРО ВИНИКНЕННЯ ПРАВА

від ___ ____________ 20__ р. N _________

Власники (користувачі):

   Право власності   Право постійного користування

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи / найменування юридичної особи

 

Громадянство

 

Реквізити документа, що посвідчує особу

 

Податковий номер / номер та серія паспорта фізичної особи (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття номера)

 

Місце проживання / місцезнаходження
(у тому числі для нерезидентів - країна реєстрації)

 

Форма власності

 

Вид спільної власності

 

Частка у спільній власності

 


Відомості про державну реєстрацію речового права на нерухоме майно

Дата державної реєстрації речового права на нерухоме майно

 

Реєстраційний номер земельної ділянки у Державному реєстрі прав

 

Відомості про орган державної реєстрації прав

 


Відомості про документ, що посвідчує право

Державний акт

Серія і номер

державного акта

 

додатків до нього

 

Дата державної реєстрації

 

Реєстраційний номер

 

Найменування органу, який зареєстрував акт

 

Прізвище та ініціали посадової особи, яка зареєструвала акт

 


Прізвище та ініціали Державного кадастрового реєстратора, який вніс відомості

 

Підпис Державного кадастрового реєстратора, який вніс відомості

 


М. П.

Із записом ознайомлений:

Підпис, прізвище та ініціали власника / користувача / уповноваженої особи

 

Реквізити довіреності уповноваженої особи

 


Відомості про:   зміни запису;   скасування запису;   поновлення запису:

Дата внесення змін / скасування / поновлення запису

 

Суть змін

 

Номер аркуша Поземельної книги, який сформовано після внесення змін

 

Підстава внесення змін / скасування / поновлення запису

 

Прізвище та ініціали Державного кадастрового реєстратора, який вніс зміни / скасував / поновив запис

 

Підпис Державного кадастрового реєстратора, який вніс зміни / скасував / поновив запис

 


М. П.

 

Аркуш N _________

____________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

Кадастровий номер земельної ділянки: ________________________

РОЗДІЛ 4.
ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА. ОРЕНДА, СУБОРЕНДА

ЗАПИС ПРО ВИНИКНЕННЯ ПРАВА
від ___ ____________ 20__ р. N _____

Площа, що передана в оренду (суборенду), гектарів

 


Орендар (суборендар):

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи / найменування юридичної особи

 

Громадянство

 

Реквізити документа, що посвідчує особу

 

Податковий номер / номер та серія паспорта фізичної особи (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття номера)

 

Місце проживання / місцезнаходження (у тому числі для нерезидентів - країна реєстрації)

 

Вид речового права

 


Відомості про державну реєстрацію речового права на нерухоме майно

Дата державної реєстрації речового права на нерухоме майно

 

Строк дії речового права

 

Відомості про орган державної реєстрації прав

 

Прізвище та ініціали Державного кадастрового реєстратора, який вніс відомості

 

Підпис Державного кадастрового реєстратора, який вніс відомості

 


М. П.

 

Аркуш N _________

____________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

Кадастровий номер земельної ділянки: ________________________

РОЗДІЛ 5.
ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА. ЗЕМЕЛЬНИЙ СЕРВІТУТ, ЕМФІТЕВЗИС, СУПЕРФІЦІЙ, ОБМЕЖЕННЯ У ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

ЗАПИС ПРО ВИНИКНЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО СЕРВІТУТУ, ЕМФІТЕВЗИСУ, СУПЕРФІЦІЮ, ОБМЕЖЕННЯ У ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
від ___ ____________ 20__ р. N _________

   Земельний сервітут:
   земельний особистий сервітут
   право проходу та проїзду на велосипеді
   право проїзду на транспортному засобі по наявному шляху
   право прокладення та експлуатації ліній електропередачі, зв'язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій
   право прокладати на свою земельну ділянку водопровід із чужої природної водойми або через чужу земельну ділянку
   право відводу води із своєї земельної ділянки на сусідню або через сусідню земельну ділянку
   право забору води з природної водойми, розташованої на сусідній земельній ділянці, та право проходу до природної водойми
   право поїти свою худобу із природної водойми, розташованої на сусідній земельній ділянці, та право прогону худоби до природної водойми
   право прогону худоби по наявному шляху

   емфітевзис
   суперфіцій
   Обмеження (обтяження) у використанні:
   умова розпочати і завершити забудову або освоєння земельної ділянки протягом встановлених строків
   заборона на провадження окремих видів діяльності
   заборона на зміну цільового призначення земельної ділянки, ландшафту
   умова здійснити будівництво, ремонт або утримання дороги, ділянки дороги
   умова додержання природоохоронних вимог або виконання визначених робіт
   умова надавати право полювання, вилову риби, збирання дикорослих рослин на своїй земельній ділянці в установлений час і в установленому порядку

   право встановлення будівельних риштувань та складування будівельних матеріалів з метою ремонту будівель та споруд
   інший земельний сервітут

 

Площа, на яку поширюється сервітут, емфітевзис, суперфіцій, обмеження (обтяження) у використанні, гектарів

 

Строк дії

   постійний;   строковий до


Відомості про підставу встановлення обмеження у використанні земельної ділянки

   Закон
   Нормативно-правовий акт, прийнятий відповідно до закону

   Договір
   Рішення суду

Найменування органу, яким прийнято документ

 

Дата прийняття (підписання документа)

 

Номер документа

 

Відомості про нотаріальне посвідчення:    посвідчено;   не посвідчено

Дата нотаріального посвідчення

 

Номер запису в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій

 

Прізвище та ініціали нотаріуса, нотаріальний округ / найменування державної нотаріальної контори / державного нотаріального архіву

 


Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки

Орган, що зареєстрував земельний сервітут, емфітевзис, суперфіцій, обмеження у використанні земельної ділянки

 

Дата державної реєстрації / дата внесення відомостей

 

Реєстраційний номер

 


Прізвище та ініціали Державного кадастрового реєстратора, який здійснив внесення відомостей (реєстрацію)

 

Підпис Державного кадастрового реєстратора, який здійснив внесення відомостей (реєстрацію)

 


Із записом ознайомлений:

Підпис, прізвище та ініціали особи, на користь якої встановлено обмеження, уповноваженої особи

 

Реквізити довіреності уповноваженої особи

 


 

Відомості про державну реєстрацію земельного сервітуту, емфітевзису, суперфіцію

Відомості про:    зміни запису;    скасування запису;    поновлення запису

Дата внесення змін / скасування / поновлення запису

 

Суть змін

 

Номер аркуша Поземельної книги, який сформовано після внесення змін

 

Дата внесення змін / скасування / поновлення запису

 

Підстава внесення змін / скасування / поновлення запису

 

Прізвище та ініціали Державного кадастрового реєстратора, який вніс зміни / скасував / поновив запис

 

Підпис Державного кадастрового реєстратора, який здійснив реєстрацію

 


 

Аркуш N _________

____________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

Кадастровий номер земельної ділянки: ________________________

РОЗДІЛ 5.
ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА. ОБМЕЖЕННЯ У ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

ЗАПИС ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ЗМІН (ДОСТРОКОВОГО ПРИПИНЕННЯ) ОБМЕЖЕННЯ У ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

від ___ ____________ 20__ р. N _________

   Зміни

   Дострокове припинення


Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки, що змінюється (достроково припиняється)

Підстава встановлення

 

Найменування органу, яким прийнято документ

 

Дата прийняття/підписання документа

 

Номер документа

 

Дата та номер запису про державну реєстрацію обмеження у використанні земельної ділянки у Поземельній книзі

 


Відомості про державну реєстрацію змін (дострокового припинення) обмеження у використанні земельної ділянки

Орган, що зареєстрував обмеження у використанні земельної ділянки

 

Дата державної реєстрації

 

Реєстраційний номер

 

Прізвище та ініціали Державного кадастрового реєстратора, який здійснив реєстрацію

 

Підпис Державного кадастрового реєстратора, який здійснив реєстрацію

 


М. П.

Підпис, прізвище та ініціали особи, на користь якої було встановлено обмеження, уповноваженої особи

 

Реквізити довіреності уповноваженої особи

 


Відомості про:   зміни запису;   скасування запису;   поновлення запису

Дата внесення змін / скасування / поновлення запису

 

Суть змін

 

Номер аркуша Поземельної книги, який сформовано після внесення змін

 

Підстава внесення змін / скасування / поновлення запису

 

Прізвище та ініціали Державного кадастрового реєстратора, який вніс зміни / скасував / поновив запис

 

Підпис Державного кадастрового реєстратора, який вніс зміни / скасував / поновив запис

 


М. П.

 

Аркуш N _________

____________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

 

Додаток 9
до Порядку


Поземельну книгу закрито

Державний кадастровий реєстратор
_____________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
_____________________________________
(Держземагентство або найменування його
територіального органу)
_____________________________________
(підпис Державного кадастрового реєстратора)

М. П.

"___" ____________ 20__ р.     дата позначки


 

Додаток 10
до Порядку


____________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної
особи / найменування юридичної особи)

____________________________________
(місце проживання фізичної
особи / місцезнаходження
____________________________________
юридичної особи)


ПОВІДОМЛЕННЯ
про скасування / поновлення запису в Державному земельному кадастрі

N ______________

м. ________________


 

Відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру повідомляємо, що у Поземельній книзі, відкритій на земельну ділянку з кадастровим номером _______________________ та місцем розташування ___________________, скасовано/поновлено "___" ____________ 20__ р. запис про _________________________ на підставі рішення суду N _________________ від "___" ____________ 20__ року.

_____________________________________________________________________________________
(Держземагентство або найменування його територіального органу)

Державний кадастровий реєстратор

____________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)


М. П.

"___" ____________ 20__ р.

____________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

 

Додаток 11
до Порядку


Кадастровий номер земельної ділянки ________________________


КАДАСТРОВИЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

   Умовні позначення

   Опис меж:

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________


Масштаб 1: _______

____________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.


КООРДИНАТИ ПОВОРОТНИХ ТОЧОК МЕЖ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

Номер точки

Назва точки

Відстань (метрів)

Координати (м)

X

Y


Місце розташування

 

Цільове призначення

Категорія земель

 

Вид використання земельної ділянки в межах певної категорії земель

 

Код цільового призначення

 

Площа, гектарів

 


Розробник документації із землеустрою: __________________________________________________
                                                                                                                (прізвище, ім'я, по батькові фізичної
_____________________________________________________________________________________
                                                                         особи / найменування юридичної особи)

____________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.


ЕКСПЛІКАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНИХ УГІДЬ

Усього земель,
гектарів

У тому числі за земельними угіддями, гектарів:

<назва угіддя>

<назва угіддя>

<назва угіддя>

<назва угіддя>

<назва угіддя>

<назва угіддя>

Площа земельної ділянки:
<загальна площа земельної ділянки>

<площа угіддя>

<площа угіддя>

<площа угіддя>

<площа угіддя>

<площа угіддя>

<площа угіддя>

у тому числі в зоні дії обмежень:
<площа в зоні дії обмежень>

<площа угіддя>

<площа угіддя>

<площа угіддя>

<площа угіддя>

<площа угіддя>

<площа угіддя>


Прізвище та ініціали Державного кадастрового реєстратора, який склав кадастровий план земельної ділянки

 

Підпис Державного кадастрового реєстратора, який склав кадастровий план земельної ділянки

 


М. П.

"___" ____________ 20__ р.

____________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.


 

Додаток 12
до Порядку


 

Державному кадастровому реєстратору
___________________________________
(Держземагентство або найменування його
___________________________________
територіального органу)
___________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної
особи / найменування
___________________________________
юридичної особи)
___________________________________
(податковий номер / серія та номер паспорта
фізичної особи,
___________________________________
яка через свої релігійні переконання
відмовилася від прийняття
___________________________________
номера)
___________________________________
(реквізити документа, що посвідчує особу,
яка звернулася із
___________________________________
заявою (назва документа, номер та
серія, дата видачі), та
___________________________________
документа, що посвідчує повноваження
діяти від імені особи)
___________________________________
(місце проживання фізичної
особи / місцезнаходження
___________________________________
юридичної особи)
___________________________________
(контактний телефон)


ЗАЯВА
про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру

Відповідно до Закону України "Про Державний земельний кадастр" прошу внести відомості (зміни до них) до Державного земельного кадастру про:


об'єкт Державного земельного кадастру, щодо якого вносяться відомості:

   землі в межах державного кордону України;
   землі в межах території адміністративно-територіальної одиниці;
   обмеження у використанні земель;
   земельну ділянку

Місце розташування земельної ділянки:

 

Інші відомості:

 

Кадастровий номер земельної ділянки (за наявності):

 

Дані про інший об'єкт Державного земельного кадастру, щодо якого вносяться відомості:

 

До заяви додаються:

 

   копія документа, що посвідчує особу;
   копія документа, що посвідчує повноваження діяти від імені особи;
   копія документа про присвоєння податкового номера;
   документація із землеустрою;
   документація із оцінки земель;
   електронний документ;
   рішення Верховної Ради України, органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування;
   договір;
   рішення суду;
   документи, на підставі яких виникає відповідне право суборенди, сервітуту, із зазначенням меж частини земельної ділянки, на яку поширюється відповідне речове право;
   документ про оплату послуг з внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру.

Інформацію про результати розгляду заяви прошу надати:

   у паперовій формі
   в електронній формі на адресу:_________________________________


Надаю дозвіл на обробку моїх персональних даних з метою отримання відповідних послуг та використання цих даних для ведення Державного земельного кадастру згідно з вимогами законодавства.


 

 

Службова інформація

 

 

Реєстраційний номер заяви

 

 

 


 

 

Дата реєстрації заяви

Підпис заявника

 

 


  
  
  
  
  


 

Прізвище, ім'я та по батькові
Державного кадастрового
реєстратора

 


М. П. (за наявності)

 

Підпис Державного
кадастрового реєстратора

Дата
подання
заяви

  
  
  


 

  
  
  


М. П.

 

 

 


 

Додаток 13
до Порядку


 

_____________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної
_____________________________________
особи / найменування юридичної особи)
_____________________________________
(місце проживання фізичної
_____________________________________
особи / місцезнаходження юридичної особи)


ПОВІДОМЛЕННЯ
про відмову в прийнятті заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру

N ____________

м. ________________


У прийнятті заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру про
_____________________________________________________________________________________
                                                                        (об'єкт Державного земельного кадастру)
_____________________________________________________________________________________,
поданій "___" ____________ 20__ р. Державному кадастровому реєстратору у __________________ районі (місті) ______________________ області відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру, відмовлено у зв'язку з тим, що (необхідне позначити):

   із заявою звернулася особа, яка не може бути заявником відповідно до Порядку ведення державного земельного кадастру;

   документи подані не в повному обсязі;

   об'єкт Державного земельного кадастру розташований на території дії повноважень іншого Державного кадастрового реєстратора.

Рекомендую __________________________________________________________________________
                                                            (зазначаються рекомендації щодо усунення обставин, які є підставою
_____________________________________________________________________________________
                           для такої відмови, зокрема найменування та місцезнаходження органу, до повноважень якого
_____________________________________________________________________________________
                                               належить внесення відомостей про об'єкт Державного земельного кадастру)

_____________________________________________________________________________________
(Держземагентство або найменування його територіального органу)


Державний кадастровий реєстратор

____________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)


М. П.

"___" ____________ 20__ р.

____________
Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.


 

Додаток 14
до Порядку


 

_________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної
особи / найменування
_________________________________________
юридичної особи)
_________________________________________
(місце проживання фізичної особи / місцезнаходження
_________________________________________
юридичної особи)


РІШЕННЯ N ___
про відмову у внесенні відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру

"___" ____________ 20__ р.

м. ____________________


Державним кадастровим реєстратором ____________________________________________________
                                                                                                                       (Держземагентство або найменування
_____________________________________________________________________________________
                                                                                його територіального органу)
розглянуто заяву про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру від "___" ____________ 20__ р. (реєстраційний номер ___________________) разом з доданими до неї документами та відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру прийнято рішення про відмову у внесенні відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру з таких підстав (необхідне позначити):

   невідповідність поданих документів вимогам, установленим Законом України "Про Державний земельний кадастр" та Порядком ведення Державного земельного кадастру, а саме:
_____________________________________________________________________________________;

   невідповідність електронного документа установленим вимогам, а саме:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________;

   подання заявником документів не в повному обсязі;

   обмеження згідно із законом не підлягає державній реєстрації;

   обмеження встановлюється на території дії повноважень іншого Державного кадастрового реєстратора;

   із заявою звернулася особа, яка не може бути заявником відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру;