(044) 486–71–56 – Пряма телефонна лінія для допомоги жителям Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської областей та з питань діяльності Міністерства юстиції і підпорядкованих органів.         0–800–213–103 – телефонний номер системи безоплатної правової допомоги для людей, які зазнали кримінального або адміністративного переслідування. Дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні.         «Гаряча» телефонна лінія для працівників органів юстиції АР Крим. Звертатися можна за телефоном: (044) 486-71-56.         До уваги неурядових організацій, вищих навчальних закладів та інших установ! Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини розроблено анкету для осіб, постраждалих внаслідок порушення їх прав, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Російською Федерацією на окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також у Донецькій та Луганській областях України, та методичні рекомендації для її заповнення.         До уваги осіб, які бажають звернутися до Європейського суду з прав людини! У зв'язку зі змінами, внесеними до Правила 47 Регламенту Європейського суду з прав людини, з 01 січня 2016 року було оновлено формуляр заяви та пояснювальну нотатку для його заповнення. З вказаними документами Ви можете ознайомитись у рубриці «Захист інтересів держави в Європейському суді» на офіційному сайті Міністерства юстиції України
Розпочав роботу новий сайт Міністерства юстиції України >>
Міністр юстиції України Петренко Павло Дмитрович
Петренко Павло Дмитрович
Міністр юстиції України

Наказ Міністерства юстиції України від 18.01.2013 № 128/5 “Про затвердження Переліку обов‘язкових питань, за якими проводиться навчання осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого”

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
18.01.2013 м. Київ N 128/5

Про затвердження Переліку обов'язкових питань, за якими проводиться навчання осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Міністерства юстиції України
 від 18 липня 2014 року N 1159/5,
 від 14 березня 2016 року N 697/5

Відповідно до абзацу третього частини першої статті 3, частин першої, четвертої статті 97 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", пунктів 3, 9 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 395, пункту 2.8 глави 2 розділу II Положення про систему підготовки і перепідготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), та підвищення кваліфікації і перепідготовки арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 27 грудня 2012 року N 1973/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2013 року за N 6/22538, наказую:

1. Затвердити Перелік обов'язкових питань, за якими проводиться навчання осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), що додається.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, але не раніше набрання чинності Законом України від 22 грудня 2011 року N 4212-VI "Про внесення змін до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу Чижмарь К. І.

Міністр Олександр Лавринович
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
18.01.2013 N 128/5


Перелік
обов'язкових питань, за якими проводиться навчання осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

I. Банкрутство

1. Законодавство України, що регулює провадження у справах про банкрутство.

2. Повноваження державного органу з питань банкрутства.

3. Порядок підготовки, перепідготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), та підвищення кваліфікації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів). Видача та анулювання свідоцтва на право здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).

4. Кваліфікаційна комісія арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів). Кваліфікаційний іспит осіб, які мають намір отримати свідоцтво на право здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).

5. Арбітражний керуючий: поняття, статус. Права та обов'язки арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) на кожній стадії провадження.

6. Порядок припинення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).

7. Призначення та усунення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у справі про банкрутство.

8. Відповідальність арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів). Дисциплінарна комісія арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів).

9. Страхування відповідальності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).

10. Контроль за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів).

11. Планові та позапланові перевірки діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів).

12. Наслідки проведення перевірки діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів).

13. Фінансові аналізи в процедурі банкрутства.

14. Аналіз фінансово-господарського стану суб'єктів господарювання щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства.

15. Підвідомчість, підсудність та підстава для порушення провадження у справі про банкрутство.

16. Заява про порушення справи про банкрутство: зміст, процесуальні особливості. Ухвала господарського суду про прийняття заяви про порушення справи про банкрутство.

17. Відмова, повернення та відкликання заяви про порушення справи про банкрутство.

18. Порушення провадження у справі про банкрутство.

19. Припинення провадження у справі про банкрутство.

20. Судові процедури, що застосовуються щодо боржника.

21. Забезпечення вимог кредиторів.

22. Мораторій на задоволення вимог кредиторів.

23. Кредитори конкурсні, поточні та забезпечені.

24. Виявлення кредиторів, розгляд вимог кредиторів, попереднє засідання господарського суду, затвердження вимог кредиторів.

25. Реєстр вимог кредиторів.

26. Збори кредиторів та комітет кредиторів: створення, склад, компетенція, порядок організації засідань.

27. Загальна характеристика процедури розпорядження майном.

28. Усунення керівника боржника на стадії розпорядження майном.

29. Загальна характеристика процедури санації.

30. План санації боржника: зміст, строк розробки, порядок погодження та затвердження.

31. Виконання зобов'язань боржника власником майна (органом, уповноваженим управляти майном) боржника у процедурі санації.

32. Продаж у процедурі санації майна боржника як цілісного майнового комплексу.

33. Відчуження майна боржника шляхом заміщення активів.

34. Продаж у процедурі санації частини майна боржника.

35. Звіт керуючого санацією.

36. Мирова угода. Поняття та особливості укладання.

37. Схвалення мирової угоди забезпеченими кредиторами.

38. Особливості розгляду мирової угоди господарським судом.

39. Недійсність, розірвання та наслідки невиконання мирової угоди.

40. Наслідки визнання боржника банкрутом.

41. Загальна характеристика ліквідаційної процедури.

42. Повноваження ліквідатора та членів ліквідаційної комісії.

43. Ліквідаційна маса: формування, статус майна підприємства-банкрута.

44. Порядок оцінки майна банкрута, загальний порядок продажу майна банкрута в ліквідаційній процедурі.

45. Особливості продажу майна в провадженні у справі про банкрутство.

46. Порядок розрахунків з кредиторами. Черговість задоволення вимог кредиторів.

47. Завершення процедури ліквідації. Звіт ліквідатора.

48. Звільнення працівників боржника, пільги і компенсації звільненим працівникам.

49. Особливості банкрутства суб'єктів підприємницької діяльності, що мають суспільну, іншу цінність або особливий статус.

50. Особливості банкрутства сільськогосподарських підприємств.

51. Особливості банкрутства страховиків.

52. Особливості банкрутства професійних учасників ринку цінних паперів та інститутів спільного інвестування.

53. Особливості банкрутства фізичної особи за боргами, які виникли у неї у зв'язку зі здійсненням підприємницької діяльності.

(пункт 53 розділу I у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 18.07.2014 р. N 1159/5)

54. Особливості банкрутства фермерського господарства.

55. Особливості провадження санації боржника його керівником.

56. Особливості застосування процедури банкрутства до боржника, що ліквідується власником.

57. Особливості банкрутства державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків.

58. Правила ведення діловодства та архіву арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).

59. Поняття, функції та повноваження саморегулівної організації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів).

II. Економіка

1. Поняття бухгалтерського обліку та аудиту.

2. Суть та організація бухгалтерського обліку та звітності в Україні. Бухгалтерська, податкова та статистична звітність.

3. Бухгалтерський баланс: структура та аналіз статей.

4. Особливості складання ліквідаційного балансу.

5. Аудит бухгалтерської звітності.

6. Використання даних бухгалтерської, статистичної, податкової звітності для аналізу фінансово-майнового стану підприємства-банкрута.

7. Методика та технологія підвищення інвестиційної привабливості.

8. Внутрішні та зовнішні джерела фінансування.

9. Аналіз ризиків та розробка інвестиційних проектів.

10. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

11. Бізнес-планування: поняття, сутність, цілі.

12. Бізнес-план: поняття, зміст.

13. Валютне регулювання.

14. Податкова звітність.

15. Основні засади податкового законодавства України.

16. Податкова система: поняття, елементи, принципи побудови.

17. Поняття податків, зборів та інших обов'язкових платежів, їх види.

18. Поняття резидента та нерезидента.

19. Кредиторські вимоги органів державної податкової служби, їх формування. Реалізація кредиторських прав органів державної податкової служби.

20. Оцінка активів підприємства та методи її здійснення.

21. Методи і способи оцінки нематеріальних активів.

22. Прибуток: сутність, види.

23. Поняття доходу суб'єкта господарювання.

24. Загальна характеристика витрат та їх класифікація.

25. Збитки підприємства та джерела їх покриття.

26. Зміст, функції та основні інструменти маркетингу.

27. Маркетингова політика: поняття, завдання.

III. Цивільне законодавство та договірні відносини

1. Цивільне законодавство.

2. Підстави виникнення та припинення цивільних прав та обов'язків.

3. Створення та припинення юридичної особи. Державна реєстрація створення та припинення юридичної особи.

4. Право фізичної особи на здійснення підприємницької діяльності. Фізична особа - підприємець.

5. Поняття, види господарських товариств, їх учасники. Статутний/складений капітал.

6. Акціонерні товариства та типи акціонерних товариств.

7. Порядок відчуження акцій акціонерного товариства.

8. Створення акціонерного товариства.

9. Відповідальність засновників господарського товариства.

10. Акції товариства, емісія цінних паперів, збільшення та зменшення статутного капіталу. Консолідація та дроблення акцій акціонерного товариства.

11. Загальні збори акціонерного товариства. Компетенція загальних зборів.

12. Позачергові загальні збори акціонерного товариства.

13. Оскарження рішення загальних зборів акціонерного товариства.

14. Наглядова рада акціонерного товариства.

15. Виконавчий орган акціонерного товариства.

16. Викуп акціонерним товариством розміщених ним цінних паперів.

17. Обов'язковий викуп акціонерним товариством акцій на вимогу акціонерів.

18. Припинення акціонерного товариства. Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення акціонерного товариства.

19. Захист прав кредиторів при злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні акціонерного товариства.

20. Ліквідація акціонерного товариства.

21. Поняття та види правочинів.

22. Державна реєстрація правочину, місце вчинення правочину.

23. Недійсність правочину, правові наслідки недійсності правочину.

24. Поняття та види договору, зміст договору.

25. Попередній договір, його форма та порядок укладення.

26. Підстави для зміни або розірвання договору.

27. Поняття зобов'язання, підстави його виникнення та припинення.

28. Сторони у зобов'язанні, третя особа у зобов'язанні.

29. Заміна сторін у зобов'язанні.

30. Іпотека: предмет іпотеки, державна реєстрація іпотеки, припинення.

31. Особливості іпотеки об'єктів права державної чи комунальної власності.

32. Застава: поняття, підстави виникнення, звернення стягнення на предмет застави.

33. Реалізація предмета застави та предмета іпотеки.

34. Види забезпечення виконання зобов'язання. Припинення забезпечення зобов'язань.

35. Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання. Вина як підстава відповідальності за порушення зобов'язання. Правові наслідки порушення зобов'язання з вини кредитора.

36. Субсидіарна відповідальність.

IV. Господарське законодавство

1. Поняття господарської діяльності та господарських відносин.

2. Участь держави, органів державної влади, органів місцевого самоврядування в господарській діяльності.

3. Державне регулювання господарської діяльності.

4. Державний контроль та нагляд за господарською діяльністю.

5. Особливості управління господарською діяльністю у державному секторі економіки.

6. Управління господарською діяльністю у комунальному секторі економіки.

7. Загальні гарантії прав підприємців.

8. Суб'єкт господарювання.

9. Порядок розрахунків з кредиторами у разі ліквідації суб'єкта господарювання.

10. Підприємство як організаційна форма господарювання. Види та організаційні форми підприємств.

11. Управління підприємством. Майно підприємства, джерела формування майна.

12. Статус підприємства - учасника господарського об'єднання. Господарські об'єднання.

13. Управління господарським об'єднанням.

14. Правовий режим державного майна у сфері господарювання.

15. Цінні папери та їх види у господарській діяльності.

16. Умови і порядок випуску цінних паперів суб'єктами господарювання.

17. Виникнення господарських зобов'язань.

18. Загальні умови укладання договорів, що породжують господарські зобов'язання.

19. Загальний порядок укладання господарських договорів.

20. Особливості укладання господарських договорів за державним замовленням.

21. Порядок зміни та розірвання господарських договорів.

22. Банківська гарантія забезпечення виконання господарських зобов'язань.

23. Господарсько-правова відповідальність учасників господарських відносин.

24. Межі господарсько-правової відповідальності. Зменшення розміру та звільнення від відповідальності.

25. Види адміністративно-господарських санкцій.

26. Порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

27. Закупівля товарів, робіт і послуг за державні кошти.

V. Господарський процес

1. Порядок досудового врегулювання спорів.

2. Право на звернення до господарського суду.

3. Підсудність та підвідомчість справ господарському суду.

4. Учасники судового господарського процесу, їх права та обов'язки.

5. Встановлення та обчислення процесуальних строків.

6. Форма і зміст позовної заяви, що подається до господарського суду.

7. Повернення позовної заяви без розгляду у господарському процесі. Відмова у прийнятті позовної заяви у господарському процесі.

8. Забезпечення позову у господарському процесі. Скасування забезпечення позову.

9. Вирішення господарських спорів у першій інстанції. Рішення, які приймає суд першої інстанції.

10. Строк вирішення спору у господарському процесі.

11. Відмова позивача від позову, визнання позову відповідачем, мирова угода сторін у господарському процесі.

12. Припинення провадження у справі у господарському процесі.

13. Апеляційне оскарження у господарському процесі: суб'єкти, підстави, строки.

14. Рішення, що приймає суд апеляційної інстанції у господарському процесі.

15. Касаційне оскарження у господарському процесі: суб'єкти, підстави. Повноваження суду касаційної інстанції.

16. Перегляд судових рішень Вищого господарського суду України Верховним Судом України.

17. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами у господарському процесі.

18. Зупинення господарським судом провадження у справі та його поновлення.

19. Оголошення господарським судом рішення та набрання ним законної сили.

20. Наказ господарського суду і пред'явлення його для виконання.

21. Відстрочка або розстрочка виконання рішення, зміна способу та порядку виконання рішення, ухвали, постанови у господарському процесі.

22. Медіація як спосіб позасудового розв'язання конфліктів (спорів), принципи, процедури та переваги.

VI. Трудове та пенсійне законодавство

1. Основні трудові права працівників.

2. Прийняття на роботу. Трудовий договір: поняття, умови, строки.

3. Підстави припинення трудового договору.

4. Трудові гарантії та компенсації: загальна характеристика, види.

5. Комісія по трудових спорах: організація, компетенція, порядок та строки розгляду спорів.

6. Загальна характеристика пенсійного забезпечення. Види пенсійного забезпечення.

7. Структура системи пенсійного забезпечення в Україні.

8. Джерела формування коштів Пенсійного фонду.

9. Загальна характеристика законодавства про оплату праці.

10. Система оплати праці.

11. Право на оплату праці та його захист.

12. Поняття загальнообов'язкового державного соціального страхування.

13. Пункт 13 розділу VI виключено

(згідно з наказом Міністерства
 юстиції України від 14.03.2016 р. N 697/5)

14. Пункт 14 розділу VI виключено

(згідно з наказом Міністерства
 юстиції України від 14.03.2016 р. N 697/5)

13. Законодавство про соціальне страхування.

(розділ VI доповнено новим пунктом 13 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 14.03.2016 р. N 697/5)

14. Фонд соціального страхування України: управління Фондом, основні завдання та функції.

(розділ VI доповнено новим пунктом 14 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 14.03.2016 р. N 697/5)

15. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності.

(розділ VI доповнено новим пунктом 15 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 14.03.2016 р. N 697/5)

16. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

(розділ VI доповнено новим пунктом 16 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 14.03.2016 р. N 697/5,
 у зв'язку з цим пункт 15 вважати відповідно пунктом 17)

17. Державна служба зайнятості: статус, функції.

VII. Виконавче провадження

1. Органи і посадові особи, які здійснюють примусове виконання рішень.

2. Учасники виконавчого провадження.

3. Обов'язки і права державних виконавців.

4. Права і обов'язки сторін та інших учасників виконавчого провадження.

5. Участь експертів, спеціалістів та суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання у виконавчому провадженні.

6. Виконавчі документи за рішеннями, що підлягають виконанню державною виконавчою службою.

7. Вимоги до виконавчого документа.

8. Підстави для відкриття виконавчого провадження.

9. Прийняття виконавчого документа до виконання.

10. Відмова у відкритті виконавчого провадження.

11. Початок примусового виконання рішень.

12. Виконавчий збір.

13. Строк здійснення виконавчого провадження.

14. Відстрочка або розстрочка виконання, встановлення чи зміна способу і порядку виконання рішення у виконавчому провадженні.

15. Строки пред'явлення виконавчих документів до виконання.

16. Обставини, що зумовлюють обов'язкове зупинення виконавчого провадження.

17. Порядок і строки зупинення виконавчого провадження.

18. Черговість задоволення вимог стягувачів у разі недостатності стягнутої суми для задоволення всіх вимог стягувачів.

19. Повернення виконавчого документа стягувачу.

20. Закінчення виконавчого провадження.

21. Відновлення виконавчого провадження.

22. Порядок звернення стягнення на кошти та інше майно боржника.

23. Арешт і вилучення майна боржника.

24. Визначення вартості, оцінка майна боржника.

25. Зняття арешту з майна.

26. Звернення стягнення на кошти боржника - юридичної особи.

27. Порядок звернення стягнення на майно у разі злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення та ліквідації боржника - юридичної особи.

28. Умови звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника.

29. Кошти, на які не може бути звернено стягнення.

30. Загальні умови виконання рішень, за якими боржник зобов'язаний особисто вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення.

31. Оскарження рішень, дій або бездіяльності посадових осіб державної виконавчої служби.

32. Контроль за законністю виконавчого провадження.

33. Відповідальність за невиконання законних вимог державного виконавця та порушення вимог Закону України "Про виконавче провадження".

34. Звернення стягнення на заставлене майно.

35. Реалізація майна, на яке звернено стягнення.

36. Звернення стягнення на предмет іпотеки.

37. Підготовка та проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна.

VIII. Приватизація та оцінка майна

1. Принципи приватизації державного майна.

2. Об'єкти державної власності, що підлягають приватизації. Об'єкти, які не підлягають приватизації.

3. Повноваження державних органів приватизації.

4. Порядок приватизації державного майна.

5. Комісія з приватизації об'єкта державного майна та її склад.

6. Приватизація державного майна, яке здане в оренду.

7. Порядок відчуження земельних ділянок державної власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації.

8. Відомості та вимоги, які повинні включатись до договору купівлі-продажу об'єкта приватизації державного майна.

9. Відповідальність за порушення законодавства про приватизацію.

10. Об'єкти малої приватизації.

11. Підготовка об'єкта малої приватизації до продажу.

12. Умови участі покупців в аукціоні, конкурсі.

13. Порядок проведення аукціону з продажу об'єктів державного майна.

14. Умови проведення конкурсу з продажу об'єктів малої приватизації.

15. Умови проведення конкурсу з продажу об'єктів державного майна.

16. Відкриті торги.

17. Оцінка майна та майнових прав.

18. Професійна оціночна діяльність, форми оціночної діяльності.

19. Суб'єкти оціночної діяльності. Права суб'єктів оціночної діяльності.

20. Обов'язок проведення оцінки майна.

21. Обмеження щодо проведення оцінки майна.

22. Підстави проведення оцінки майна, договір на проведення оцінки майна.

IX. Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

1. Речові права та їх обтяження, що підлягають державній реєстрації.

2. Нерухоме майно, щодо якого проводиться державна реєстрація речових прав та їх обтяжень.

3. Система органів та суб'єкти, які здійснюють повноваження у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, їх повноваження.

4. Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, його структура.

5. Порядок проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

6. Подання документів за заявами у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

7. Порядок проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

8. Вимоги до документів, що подаються для державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

9. Відмова у державній реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

10. Зупинення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

11. Надання інформації про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

12. Плата за проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, внесення змін до записів та надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

13. Порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

(розділ IX у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 14.03.2016 р. N 697/5)

X. Контроль за господарською діяльністю суб'єктів господарювання та відповідальність за порушення законодавства у сфері банкрутства

1. Принципи та заходи з державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності. Повноваження органу державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

2. Повноваження органів контрольно-ревізійної служби по контролю фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності.

3. Повноваження органів соціального страхування по контролю фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності.

4. Повноваження правоохоронних органів по контролю фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності.

5. Функції санітарно-епідеміологічної служби по контролю за господарською діяльністю суб'єктів підприємницької діяльності.

6. Функції державної пожежної служби по контролю за господарською діяльністю суб'єктів підприємницької діяльності.

7. Функції органів захисту прав споживачів по контролю за господарською діяльністю суб'єктів підприємницької діяльності.

8. Функції органів екологічного контролю по контролю за господарською діяльністю суб'єктів підприємницької діяльності.

9. Податковий контроль та повноваження органів державної влади щодо його здійснення.

10. Податкові правопорушення та фінансові санкції.

11. Податкові перевірки: порядок здійснення, види.

12. Податкове повідомлення-рішення.

13. Поняття та завдання валютного контролю. Повноваження державних органів і функції банківської системи у сфері валютного регулювання та контролю.

14. Пункт 14 розділу X виключено

(згідно з наказом Міністерства
 юстиції України від 14.03.2016 р. N 697/5,
 у зв'язку з цим пункти 15, 18, 21, 22
 вважати відповідно пунктами 14, 15, 16, 17)

14. Відповідальність за доведення до банкрутства.

16. Пункт 16 розділу X виключено

(згідно з наказом Міністерства
 юстиції України від 14.03.2016 р. N 697/5)

17. Пункт 17 розділу X виключено

(згідно з наказом Міністерства
 юстиції України від 14.03.2016 р. N 697/5)

15. Відповідальність за зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми.

19. Пункт 19 розділу X виключено

(згідно з наказом Міністерства
 юстиції України від 14.03.2016 р. N 697/5)

20. Пункт 20 розділу X виключено

(згідно з наказом Міністерства
 юстиції України від 14.03.2016 р. N 697/5)

16. Відповідальність за підкуп особи, яка надає публічні послуги.

17. Відповідальність за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

18. Відповідальність за ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

(розділ X доповнено пунктом 18 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 14.03.2016 р. N 697/5)

19. Відповідальність за фальсифікацію фінансових документів та звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи.

(розділ X доповнено пунктом 19 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 14.03.2016 р. N 697/5)

20. Відповідальність за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

(розділ X доповнено пунктом 20 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 14.03.2016 р. N 697/5)

Директор Департаменту нотаріату,
банкрутства та функціонування -
центрального засвідчувального органу


К. І. Чижмарь