(044) 486–71–56 – Пряма телефонна лінія для допомоги жителям Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської областей та з питань діяльності Міністерства юстиції і підпорядкованих органів.         0–800–213–103 – телефонний номер системи безоплатної правової допомоги для людей, які зазнали кримінального або адміністративного переслідування. Дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні.         «Гаряча» телефонна лінія для працівників органів юстиції АР Крим. Звертатися можна за телефоном: (044) 486-71-56.         До уваги неурядових організацій, вищих навчальних закладів та інших установ! Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини розроблено анкету для осіб, постраждалих внаслідок порушення їх прав, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Російською Федерацією на окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також у Донецькій та Луганській областях України, та методичні рекомендації для її заповнення.         До уваги осіб, які бажають звернутися до Європейського суду з прав людини! У зв'язку зі змінами, внесеними до Правила 47 Регламенту Європейського суду з прав людини, з 01 січня 2016 року було оновлено формуляр заяви та пояснювальну нотатку для його заповнення. З вказаними документами Ви можете ознайомитись у рубриці «Захист інтересів держави в Європейському суді» на офіційному сайті Міністерства юстиції України
Розпочав роботу новий сайт Міністерства юстиції України >>
Міністр юстиції України Петренко Павло Дмитрович
Петренко Павло Дмитрович
Міністр юстиції України

Порядок визнання статусу Всеукраїнської саморегулівної організації арбітражних керуючих, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19.12.2012 № 1179

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 19 грудня 2012 р. N 1179
Київ

Про затвердження Порядку визнання статусу Всеукраїнської саморегулівної організації арбітражних керуючих

Відповідно до частини п'ятої статті 117 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок визнання статусу Всеукраїнської саморегулівної організації арбітражних керуючих, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з дня набрання чинності Законом України від 22 грудня 2011 р. N 4212-VI "Про внесення змін до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Прем'єр-міністр УкраїниМ. АЗАРОВ


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 грудня 2012 р. N 1179

ПОРЯДОК
визнання статусу Всеукраїнської саморегулівної організації арбітражних керуючих

1. Цей Порядок визначає процедуру визнання статусу Всеукраїнської саморегулівної організації арбітражних керуючих.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в значенні, наведеному в Законі України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

3. Визнання статусу Всеукраїнської саморегулівної організації арбітражних керуючих здійснюється Мін'юстом.

4. Саморегулівна організація арбітражних керуючих може набути статусу Всеукраїнської саморегулівної організації арбітражних керуючих в разі, коли вона відповідає таким критеріям:

наявність у складі організації не менш як ста арбітражних керуючих;

участь членів організації не менше ніж в ста процедурах, що застосовуються у справах про банкрутство;

наявність розроблених відповідно до вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" правил професійної діяльності арбітражних керуючих, що є обов'язковими для виконання членами саморегулівної організації арбітражних керуючих;

створення органів управління і спеціалізованих органів саморегулівної організації арбітражних керуючих, функції і повноваження яких відповідають вимогам зазначеного Закону.

5. Для визнання статусу Всеукраїнської саморегулівної організації арбітражних керуючих саморегулівна організація арбітражних керуючих подає до Мін'юсту заяву за формою, що затверджується Мін'юстом. До заяви додаються такі документи:

засвідчені в установленому порядку копії статуту та свідоцтва про реєстрацію громадського об'єднання як громадської організації;

засвідчена в установленому порядку копія рішення про підтвердження всеукраїнського статусу громадської організації;

перелік арбітражних керуючих - членів саморегулівної організації арбітражних керуючих, складений за формою згідно з додатком до цього Порядку;

засвідчена в установленому порядку копія протоколу установчих зборів саморегулівної організації арбітражних керуючих, який містить рішення про утворення органів управління і спеціалізованих органів відповідно до затвердженого статуту;

засвідчена в установленому порядку копія правил професійної діяльності арбітражних керуючих, затверджених органом управління саморегулівної організації арбітражних керуючих, до повноважень якого згідно із статутом належить затвердження таких правил.

6. За результатами розгляду та перевірки документів, поданих саморегулівною організацією арбітражних керуючих, Мін'юст протягом 30 робочих днів приймає рішення:

про залишення заяви без розгляду;

про визнання статусу Всеукраїнської саморегулівної організації арбітражних керуючих;

про відмову у визнанні такого статусу.

7. Заява саморегулівної організації арбітражних керуючих залишається без розгляду в разі неподання або подання не в повному обсязі документів, передбачених пунктом 5 цього Порядку, про що Мін'юст письмово інформує саморегулівну організацію арбітражних керуючих.

8. Про визнання статусу Всеукраїнської саморегулівної організації арбітражних керуючих Мін'юст видає наказ, копія якого надсилається саморегулівній організації арбітражних керуючих.

9. Мін'юст може відмовити у визнанні статусу Всеукраїнської саморегулівної організації арбітражних керуючих за наявності однієї з таких підстав:

невідповідність саморегулівної організації арбітражних керуючих вимогам, зазначеним у пункті 4 цього Порядку;

недостовірність документів чи інформації, зазначеної в документах, що було виявлено під час їх розгляду та перевірки.

10. Статус Всеукраїнської саморегулівної організації арбітражних керуючих може бути анульований:

у разі добровільної відмови від такого статусу;

за результатами проведених Мін'юстом заходів контролю за діяльністю Всеукраїнської саморегулівної організації арбітражних керуючих в разі:

- виявлення невідповідності її діяльності вимогам пункту 4 цього Порядку;

- неподання або несвоєчасного подання документів, передбачених пунктом 13 цього Порядку;

- припинення або заборони її діяльності;

- невиконання або неналежного виконання організацією повноважень щодо громадського регулювання професійної діяльності арбітражних керуючих, визначених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

11. У разі добровільної відмови від статусу Всеукраїнської саморегулівної організації арбітражних керуючих саморегулівна організація арбітражних керуючих письмово звертається до Мін'юсту з відповідною заявою.

12. Мін'юст приймає рішення про анулювання статусу Всеукраїнської саморегулівної організації арбітражних керуючих протягом десяти календарних днів з дня виявлення підстав для анулювання за результатами здійснення заходів контролю або з дня надходження заяви про добровільну відмову від такого статусу.

У разі прийняття рішення про анулювання статусу Всеукраїнської саморегулівної організації арбітражних керуючих Мін'юст видає наказ, копія якого надсилається саморегулівній організації арбітражних керуючих. У наказі про анулювання статусу Всеукраїнської саморегулівної організації арбітражних керуючих обов'язково зазначається підстава анулювання статусу.

13. У разі внесення змін до документів, зазначених в абзацах другому - четвертому пункту 5 цього Порядку, Всеукраїнська саморегулівна організація арбітражних керуючих у двотижневий строк з дня внесення таких змін повідомляє про це Мін'юсту.

14. Відомості про заяву щодо визнання статусу Всеукраїнської саморегулівної організації арбітражних керуючих, залишення її без розгляду, визнання, відмову у визнанні або анулювання статусу Всеукраїнської саморегулівної організації арбітражних керуючих заносяться в окремий журнал реєстрації заяв про визнання статусу Всеукраїнської саморегулівної організації арбітражних керуючих за формою, що затверджується Мін'юстом.

Перелік Всеукраїнських саморегулівних організацій арбітражних керуючих розміщується на офіційному веб-сайті Мін'юсту.

Додаток
до Порядку

ПЕРЕЛІК
арбітражних керуючих - членів
____________________________________________
(найменування саморегулівної організації арбітражних керуючих)
____________________________________
згідно з установчими документами)

N Прізвище, ім'я та по батькові Членство в саморегулівній організації арбітражних керуючих (дата вступу) Номер і дата видачі свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) Участь у процедурах банкрутства (номер справи про банкрутство, назва боржника та судової процедури банкрутства, яка застосовується щодо нього) Контактний телефон

До складу саморегулівної організації арбітражних керуючих входить ___________________________ арбітражних керуючих.

Члени саморегулівної організації арбітражних керуючих беруть участь у _______________________ процедурах банкрутства, що застосовуються у справах про банкрутство.

____________________________________
(посада керівника саморегулівної
організації арбітражних керуючих)
____________
(підпис)
________________________
(ініціали та прізвище)
М. П.
____________ 20__ р.
(дата)

____________