(044) 486–71–56 – Пряма телефонна лінія для допомоги жителям Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської областей та з питань діяльності Міністерства юстиції і підпорядкованих органів.         0–800–213–103 – телефонний номер системи безоплатної правової допомоги для людей, які зазнали кримінального або адміністративного переслідування. Дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні.         «Гаряча» телефонна лінія для працівників органів юстиції АР Крим. Звертатися можна за телефоном: (044) 486-71-56.         До уваги неурядових організацій, вищих навчальних закладів та інших установ! Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини розроблено анкету для осіб, постраждалих внаслідок порушення їх прав, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Російською Федерацією на окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також у Донецькій та Луганській областях України, та методичні рекомендації для її заповнення.         До уваги осіб, які бажають звернутися до Європейського суду з прав людини! У зв'язку зі змінами, внесеними до Правила 47 Регламенту Європейського суду з прав людини, з 01 січня 2016 року було оновлено формуляр заяви та пояснювальну нотатку для його заповнення. З вказаними документами Ви можете ознайомитись у рубриці «Захист інтересів держави в Європейському суді» на офіційному сайті Міністерства юстиції України
Розпочав роботу новий сайт Міністерства юстиції України >>
Міністр юстиції України Петренко Павло Дмитрович
Петренко Павло Дмитрович
Міністр юстиції України

Наказ Міністерства юстиції від 14 лютого 2013 року № 271/5 «Про встановлення відомчих заохочувальних відзнак Міністерства юстиції України»

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
14.02.2013 м.Київ № 271/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 лютого 2013 р.
за № 272/22804

Про встановлення
відомчих заохочувальних відзнак
Міністерства юстиції України

На виконання статті 2 Указу Президента України від 30 травня 2012 року № 365 «Про відомчі заохочувальні відзнаки», з метою заохочення та відзначення особистих трудових досягнень у професійній діяльності та за особливі заслуги під час виконання службових обов’язків

НАКАЗУЮ:

1. Встановити такі відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства юстиції України:

Подяка Міністерства юстиції України;
Почесна грамота Міністерства юстиції України;
нагрудний знак «За досягнення у розвитку судової експертизи»;
нагрудний знак «За сумлінну працю».

2. Затвердити такі, що додаються:

2.1. Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства юстиції України.

2.2. Описи та ескізи відомчих заохочувальних відзнак Міністерства юстиції України.

2.3. Описи та ескізи посвідчень до нагрудних знаків.

3. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства юстиції України від 24 липня 2009 року № 1333/5 «Про встановлення відомчої заохочувальної відзнаки – нагрудного знака "За сумлінну службу в органах державної виконавчої служби"», зареєстрований у Міністерстві юстиції 11 листопада 2009 року за № 1057/17073 (із змінами), від 12 вересня 2011 року № 2093/5 «Про затвердження положень про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства юстиції України – нагрудний знак «За заслуги» та Почесну грамоту Міністерства юстиції України», зареєстрований у Міністерстві юстиції 12 вересня 2011 року за № 1075/19813, від 26 грудня 2011 року № 3596/5 «Про затвердження Положення про відомчу заохочувальну відзнаку Міністерства юстиції України – нагрудний знак «За заслуги у розвитку судової експертизи», зареєстрований у Міністерстві юстиції 26 грудня 2011 року за № 1522/20260.

4. За успіхи в роботі та сумлінне виконання трудових обов’язків до працівників органів юстиції можуть також застосовуватись такі заходи заохочення, як: виплата премії, вручення цінного подарунка. Кандидатури для цих заохочень пропонуються Міністру юстиції України за поданням заступників Міністра, керівників структурних підрозділів апарату Міністерства, територіальних органів юстиції. Зазначені заохочення оголошуються наказом Міністерства юстиції.

5. Департаменту кадрової роботи та державної служби (Набоченко С.І.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

6. Департаменту організаційного та ресурсного забезпечення (Мудрий С.І.), Департаменту планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності (Туровська О.А.) забезпечити відповідно до компетенції фінансування та виготовлення відомчих заохочувальних відзнак Міністерства юстиції України та посвідчень до нагрудних знаків.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра – керівника апарату Сєдова А.Ю.

Міністр Олександр Лавринович
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
14 лютого 2013 року № 271/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2013 р. за № 272/22804

ПОЛОЖЕННЯ
про відомчі заохочувальні відзнаки
Міністерства юстиції України

І. Загальні положення

Це Положення розроблено відповідно до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки, затвердженого Указом Президента України від 30 травня 2012 року № 365, і визначає порядок відзначення відомчими заохочувальними відзнаками Міністерства юстиції України.

1.1. З метою відзначення особистих досягнень у професійній діяльності працівників органів юстиції, нотаріату, підприємств, установ, організацій, що входять до сфери управління Міністерства юстиції України (далі – Міністерство), встановлюються такі відомчі заохочувальні відзнаки (далі – відомчі відзнаки):

Подяка Міністерства юстиції України (далі – Подяка);
Почесна грамота Міністерства юстиції України (далі – Почесна грамота);
нагрудний знак «За досягнення у розвитку судової експертизи»;
нагрудний знак «За сумлінну працю».

1.2. Відзначення відомчими відзнаками Міністерства здійснюється у такій послідовності: Подяка, Почесна грамота, нагрудний знак.

Відзначення відомчими відзнаками проводиться не раніше ніж через рік після попереднього відзначення.

1.3. Відомчими відзнаками Міністерства відзначаються працівники територіальних органів юстиції, до яких, як правило, раніше застосовувались заходи заохочення на регіональному рівні.

Працівники державних підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Міністерства, відзначаються відомчими відзнаками Міністерства, як правило, якщо до них раніше застосовувались заходи заохочення, передбачені правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства (установи, організації).

1.4. Подякою та Почесною грамотою відзначаються працівники органів юстиції, нотаріату, а також державних підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Міністерства, за особистий внесок у розбудову демократичної, правової держави, забезпечення законності, прав і свобод людини і громадянина, формування у громадян правового світогляду, високі досягнення у праці, зразкове виконання службових обов'язків.

До відзначення Почесною грамотою можуть бути представлені особи, які мають стаж роботи в зазначених органах (на підприємствах, в установах, організаціях) не менше одного року.

Особи, відзначені Почесною грамотою, можуть бути представлені до відзначення нею повторно не раніше ніж через три роки.

1.5. Нагрудним знаком «За досягнення у розвитку судової експертизи»
відзначаються працівники апарату Міністерства та державних спеціалізованих установ судових експертиз Міністерства за особистий внесок у розбудову демократичної, правової держави, забезпечення правосуддя, захисту прав і свобод людини і громадянина, високі досягнення у галузі судової експертизи, зразкове виконання службових обов’язків.

1.6. Нагрудним знаком «За сумлінну працю» відзначаються працівники апарату Міністерства, територіальних органів юстиції за особистий внесок у розбудову демократичної, правової держави, забезпечення законності, прав і свобод людини і громадянина, формування у громадян правового світогляду, високі досягнення у праці, які мають стаж роботи у вищезазначених органах не менше 5 років.

1.7. Відзначення нагрудними знаками вдруге не проводиться.

1.8. Особи, зазначені в пунктах 1.4 – 1.6, можуть бути відзначені відомчими відзнаками Міністерства також після виходу на пенсію.

1.9. Кількість осіб, які можуть бути відзначені відомчими відзнаками Міністерства протягом календарного року, не може перевищувати:

Подякою – 500;

Почесною грамотою – 300;

нагрудним знаком «За досягнення у розвитку судової експертизи» – 25;

нагрудним знаком «За сумлінну працю» – 150.

ІІ. Порядок представлення до відзначення відомчими відзнаками

2.1. Висунення кандидатур для відзначення відомчими відзнаками Міністерства здійснюється гласно, як правило, у трудовому колективі за основним місцем роботи осіб.

2.2. Подання про відзначення вносять на ім'я Міністра юстиції України заступники Міністра, керівники структурних підрозділів апарату Міністерства, керівники головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, керівники державних підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Міністерства.

2.3. У поданні зазначаються заслуги працівника, що стали підставою для порушення клопотання про відзначення. До подання додається біографічна довідка встановленого зразка.

2.4. Рішення про відзначення відомчою відзнакою Міністерства приймає Міністр юстиції України.

2.5. Про відзначення відомчою відзнакою Міністерства видається наказ Міністерства юстиції України.

ІІІ. Порядок вручення відомчих відзнак

3.1. Вручення відомчих відзнак Міністерства проводиться Міністром юстиції України або за його дорученням заступниками Міністра, керівниками структурних підрозділів апарату Міністерства, керівниками головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Вручення відомчих відзнак Міністерства, як правило, приурочується до державних та професійних свят, ювілейних дат тощо.

3.2. Особі, відзначеній нагрудним знаком, видається посвідчення встановленого зразка за підписом Міністра юстиції України.

3.3. Облік і реєстрацію осіб, відзначених відомчими відзнаками Міністерства, забезпечує кадрова служба Міністерства.

3.4. В особовій справі та трудовій книжці особи, відзначеної відомчою відзнакою Міністерства, кадрова служба державного органу або установи, де працює особа, здійснює відповідний запис із зазначенням дати і номера наказу.

IV. Порядок носіння і зберігання відомчих відзнак

4.1. Нагрудний знак носять на правому боці грудей і за наявності державних нагород України розміщують нижче них.

4.2. У разі втрати відомчої відзнаки Міністерства, а також посвідчення до нагрудного знака дублікати не видаються.

Директор Департаменту кадрової роботи
та державної служби

С.І.Набоченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
14 лютого 2013 року № 271/5

Опис
відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства юстиції України –
Подяки Міністерства юстиції України

Бланк Подяки Міністерства юстиції України виготовляється типографським способом на папері формату А5.

Друк повнокольоровий з однієї сторони. Фон бланка – жовтого кольору. По периметру нанесена сітка жовтого кольору, обрамлена хвилястою рамкою.

У верхній частині Подяки розташовано зображення малого Державного Герба України.

Під зображенням малого Державного Герба України у центральній частині жовтим кольором виконується напис «Міністерство юстиції України», нижче – напис жовтою фольгою «Подяка», далі по центру – текст із зазначенням прізвища, імені та по батькові особи, яка нагороджується. Далі – текст Подяки, який вказує на заслуги особи, яка нагороджується.

У нижній частині бланка ліворуч жовтим кольором розміщується напис “Міністр юстиції України”, посередині – місце для підпису, який засвідчується гербовою печаткою Міністерства юстиції України, праворуч зазначаються прізвище, ім’я, по батькові Міністра юстиції України. У другому рядку зазначаються дата та номер наказу про нагородження Подякою.

Директор Департаменту кадрової роботи
та державної служби

С.І.Набоченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
14 лютого 2013 року № 271/5

Опис
відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства юстиції України –
Почесної грамоти Міністерства юстиції України

Бланк Почесної грамоти Міністерства юстиції України виготовляється типографським способом на папері формату А4.

Фон бланка жовто-блакитного кольору.

Почесна грамота обрамлена фігурною рамкою. На всій площині бланка нанесена сітка жовто-блакитного кольору.

У верхній частині Почесної грамоти зображено малий Державний Герб України. Під зображенням малого Державного Герба України темно-синім кольором виконується напис «Міністерство юстиції України», нижче виконується напис жовтою фольгою «ПОЧЕСНА ГРАМОТА», під яким напис – «НАГОРОДЖУЄТЬСЯ» темно–синього кольору.

У центральній частині бланка розташовується текст із зазначенням прізвища, імені та по батькові особи, яка нагороджується. Далі – текст, який вказує на заслуги особи, яка нагороджується.

У нижній частині бланка – ліворуч темно-синім кольором розміщується напис “Міністр юстиції України”, посередині – місце для підпису, який засвідчується гербовою печаткою Міністерства юстиції України, праворуч зазначаються прізвище, ім’я, по батькові Міністра юстиції України. У другому рядку зазначаються дата та номер наказу про нагородження Почесною грамотою.

Директор Департаменту кадрової роботи
та державної служби

С.І.Набоченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
14 лютого 2013 року № 271/5

Опис відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства юстиції України – нагрудного знака «За досягнення у розвитку судової експертизи»

Відомча заохочувальна відзнака Міністерства юстиції України «За досягнення у розвитку судової експертизи» виготовляється з металу жовтого кольору.

Відзнака має форму ступінчатого хреста розміром 45х45 мм. Лапи хреста просічені, кожна складається з трьох сегментів.

Посередині відзнаки – медальйон із зображенням лаврового вінка. Посередині медальйона, на тлі напівпрозорої променевої емалі синього кольору, розташовано ваги, колону та мікроскоп - символи установ судової експертизи Міністерства юстиції України.

У верхній частині відзнаки по центру розташовано зображення малого Державного Герба України.

По зовнішньому контуру відзнака прикрашена стрічкою синього кольору.

На зворотному боці нагрудного знака розміщено пристрій для кріплення до одягу, місце для гравірування порядкового номера та є рельєфний напис – «За досягнення у розвитку судової експертизи».

Директор Департаменту кадрової роботи
та державної служби

С.І.Набоченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
14 лютого 2013 року № 271/5

Опис посвідчення до відомчої
заохочувальної відзнаки Міністерства юстиції України –
нагрудного знака «За досягнення у розвитку судової експертизи»

Посвідчення являє собою прямокутник розміром 75х110 мм, виготовлений типографським способом із твердого картону в обкладинці бордового кольору, складеного на згин у вигляді книжки.

На обкладинці посвідчення розташовується зображення малого Державного Герба України, під яким виконується напис великими друкованими літерами ювілейною фольгою золотого кольору «ПОСВІДЧЕННЯ».

Внутрішня площина посвідчення у розгорнутому вигляді виконується з паперу блакитного кольору.

У лівій верхній частині внутрішньої площини посвідчення посередині розміщується напис чорною фарбою в два рядки великими друкованими літерами «Міністерство юстиції України».

У центрі лівої частини внутрішньої площини посвідчення розміщено художнє зображення відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства юстиції України – нагрудного знака «За досягнення у розвитку судової експертизи».

Нижче під цим зображенням, посередині лівої частини внутрішньої площини посвідчення, розміщується в один рядок напис чорною фарбою «№ _____».

У правій частині внутрішньої площини посвідчення вгорі вносяться відомості щодо прізвища, ім’я, по батькові працівника, нижче зазначаються слова чорною фарбою «Наказом Міністерства юстиції України від «___»_______20_р. №_____».

Під цим написом посередині літерами чорною фарбою у першому рядку виконується напис «НАГОРОДЖЕНО», у другому – «відомчою заохочувальною», у третьому – «відзнакою – нагрудним знаком», у четвертому – червоною фарбою – «За досягнення у розвитку судової експертизи».

Нижче розміщено напис «Міністр_________» для підпису і місце для печатки.

Директор Департаменту кадрової роботи
та державної служби

С.І.Набоченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
14 лютого 2013 року № 271/5

Опис
відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства юстиції України – нагрудного знака “За сумлінну працю

Відзнака «За сумлінну працю» виготовляється з металу білого кольору.

Відзнака має форму восьмипроменевої зірки розміром 45х45 мм. Зірка по зовнішньому краю має покриття жовтого та синього кольору з відблиском.

Посередині відзнаки розміщений лавровий вінок, у нижній частині якого розташована стрічка бордового кольору з написом «За сумлінну працю». Лавровий вінок має покриття білого кольору .

Усередині лаврового вінка розміщений круглий медальйон. По зовнішньому колу на тлі бордового кольору медальйон має напис «Міністерство юстиції України». Медальйон має покриття жовтого кольору. У центрі медальйона розміщений малий Державний Герб України.

Усі зображення і написи рельєфні.

Зворотний бік нагрудного знака плоский із викарбуваним порядковим номером та застібкою для кріплення до одягу.

Директор Департаменту кадрової роботи
та державної служби

С.І.Набоченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
14 лютого 2013 року № 271/5

Опис посвідчення
до відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства юстиції України –
нагрудного знака «За сумлінну працю»

Посвідчення являє собою прямокутник розміром 75х110 мм, виготовлений типографським способом із твердого картону в обкладинці синього кольору.

На обкладинці посвідчення розташовується зображення малого Державного Герба України, під яким виконується напис великими друкованими літерами ювілейною фольгою жовтого кольору «ПОСВІДЧЕННЯ».

Внутрішня площина посвідчення у розгорнутому вигляді виконується з паперу блакитного кольору.

У лівій верхній частині внутрішньої площини посвідчення посередині розміщується напис «Міністерство юстиції України».

У центрі лівої частини внутрішньої площини посвідчення розміщено зображення відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства юстиції України – нагрудного знака «За сумлінну працю».

Нижче під цим зображенням, посередині лівої частини внутрішньої площини посвідчення, розміщується напис: «№ _____».

У правій частині внутрішньої площини посвідчення вгорі вносяться відомості щодо прізвища, ім’я, по батькові працівника, нижче напис «наказом Міністерства юстиції України від «___»_______20_р. №_____».

Під цим написом посередині виконується напис чорними літерами «НАГОРОДЖЕНО відомчою заохочувальною відзнакою – нагрудним знаком» та окремим рядком червоними літерами – «За сумлінну працю». Нижче розміщено напис «Міністр_____________» для підпису, під цим написом літери М.П. – для печатки.

Директор Департаменту кадрової роботи
та державної служби

С.І.Набоченко


Ескізи відомчих заохочувальних відзнак згідно з Наказом Міністерства юстиції від 14 лютого 2013 року № 271/5 «Про встановлення відомчих заохочувальних відзнак Міністерства юстиції України»