(044) 486–71–56 – Пряма телефонна лінія для допомоги жителям Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської областей та з питань діяльності Міністерства юстиції і підпорядкованих органів.         0–800–213–103 – телефонний номер системи безоплатної правової допомоги для людей, які зазнали кримінального або адміністративного переслідування. Дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні.         «Гаряча» телефонна лінія для працівників органів юстиції АР Крим. Звертатися можна за телефоном: (044) 486-71-56.         До уваги неурядових організацій, вищих навчальних закладів та інших установ! Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини розроблено анкету для осіб, постраждалих внаслідок порушення їх прав, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Російською Федерацією на окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також у Донецькій та Луганській областях України, та методичні рекомендації для її заповнення.         До уваги осіб, які бажають звернутися до Європейського суду з прав людини! У зв'язку зі змінами, внесеними до Правила 47 Регламенту Європейського суду з прав людини, з 01 січня 2016 року було оновлено формуляр заяви та пояснювальну нотатку для його заповнення. З вказаними документами Ви можете ознайомитись у рубриці «Захист інтересів держави в Європейському суді» на офіційному сайті Міністерства юстиції України
Розпочав роботу новий сайт Міністерства юстиції України >>
Міністр юстиції України Петренко Павло Дмитрович
Петренко Павло Дмитрович
Міністр юстиції України

НАКАЗ.Про встановлення відомчих заохочувальних відзнак Державної виконавчої служби України від 18.05.2013 року №923/5

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
18.05.2013 м. Київ № 923/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 травня 2013 року за № 794/23326

Про встановлення відомчих
заохочувальних відзнак
Державної виконавчої
служби України

Відповідно до Указу Президента України від 30 травня 2012 року№365 «Про відомчі заохочувальні відзнаки»

НАКАЗУЮ:

1. Установити такі відомчі заохочувальні відзнаки Державної виконавчої служби України: Почесну грамоту Державної виконавчої служби України та нагрудний знак «Знак Пошани Державної виконавчої служби України».

2. Затвердити:

2.1. Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Державної виконавчої служби України, що додається.

2.2. Опис відомчої заохочувальної відзнаки Державної виконавчої служби України – Почесної грамоти Державної виконавчої служби України, що додається.

2.3. Ескіз відомчої заохочувальної відзнаки Державної виконавчої служби України – Почесної грамоти Державної виконавчої служби України, що додається.

2.4. Опис ескізу відомчої заохочувальної відзнаки Державної виконавчої служби України – нагрудного знака «Знак Пошани Державної виконавчої служби України», що додається.

2.5. Ескіз відомчої заохочувальної відзнаки Державної виконавчої служби України – нагрудного знака «Знак Пошани Державної виконавчої служби України», що додається.

2.6. Опис посвідчення до відомчої заохочувальної відзнаки Державної виконавчої служби України – нагрудного знака «Знак Пошани Державної виконавчої служби України», що додається.

2.7. Ескіз посвідчення до відомчої заохочувальної відзнаки Державної виконавчої служби України – нагрудного знака «Знак Пошани Державної виконавчої служби України», що додається.

3. Державній виконавчій службі України організувати фінансове забезпечення та виготовлення відомчих заохочувальних відзнак.

4. Департаменту взаємодії з органами влади (Зеркаль О.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» (із змінами).

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державної виконавчої служби України Миронюка І.В.

Міністр Олександр Лавринович


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
України

18 травня 2013 року № 923/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 травня 2013 року за №
794/23326

Положення
про відомчі заохочувальні відзнаки
Державної виконавчої служби України

І. Загальні положення

1.1. Почесна грамота Державної виконавчої служби України (далі – Почесна грамота), нагрудний знак «Знак Пошани Державної виконавчої служби України» (далі – нагрудний знак) є відомчими заохочувальними відзнаками Державної виконавчої служби України (далі – відзнаки).

До нагрудного знака видається посвідчення про нагородження відомчою заохочувальною відзнакою «Знак Пошани Державної виконавчої служби України».

1.2. Почесною грамотою відзначаються працівники Державної виконавчої служби України, структурних підрозділів територіальних органів Міністерства юстиції України, що забезпечують реалізацію повноважень Державної виконавчої служби України, за особисті досягнення у виконанні завдань, пов’язаних із забезпеченням реалізації державної політики у сфері примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), які пропрацювали в органах державної виконавчої служби не менше одного року.

1.3. Нагрудним знаком відзначаються працівники Державної виконавчої служби України, структурних підрозділів територіальних органів Міністерства юстиції України, що забезпечують реалізацію повноважень Державної виконавчої служби України, за зразкове виконання службових обов’язків, досягнення високих показників у службі, тривалу і плідну працю у здійсненні заходів щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), які пропрацювали в органах державної виконавчої служби не менше 5 років.

Відзначені нагрудним знаком не можуть бути повторно представлені до цієї самої нагороди.

1.4. Гранична кількість Почесних грамот та нагрудних знаків, якими можуть бути відзначені працівники протягом календарного року, не може перевищувати відповідно 300 шт. і 50 шт.

ІІ. Порядок представлення до відзнак

2.1. Подання про відзначення відзнаками вноситься Голові Державної виконавчої служби України заступниками Голови Державної виконавчої служби України, керівниками самостійних структурних підрозділів Державної виконавчої служби України, начальниками головних управлінь юстиції в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, начальниками управлінь державної виконавчої служби головних управлінь юстиції в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі.

Подання про відзначення нагрудним знаком має містити інформацію про багаторічну бездоганну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок та заслуги працівника, що стали підставою для подання. До подання додається біографічна довідка за формою згідно з додатком 1 до Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 року № 731.

2.2. Рішення про відзначення або про відмову у відзначенні відзнаками приймається Головою Державної виконавчої служби України.

2.3. Відзначення відзнаками проводиться наказом Державної виконавчої служби України.

III. Порядок вручення відзнак

3.1. Вручення Почесної грамоти здійснюється в урочистій обстановці Головою Державної виконавчої служби України або за його дорученням заступниками Голови Державної виконавчої служби України, начальниками управлінь державної виконавчої служби головних управлінь юстиції в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі.

3.2. Нагрудний знак вручається в урочистій обстановці Головою Державної виконавчої служби України або за його дорученням заступниками Голови Державної виконавчої служби України.

3.3. Особі, відзначеній нагрудним знаком, видається посвідчення за підписом Голови Державної виконавчої служби України.

3.4. Облік і реєстрацію нагородження відзнаками забезпечує відділ кадрової роботи та державної служби Державної виконавчої служби України.

3.5. В особовій справі та трудовій книжці відзначеного кадрова служба державного органу або установи, де працює нагороджений, здійснює відповідний запис із зазначенням дати і номера наказу.

3.6. Про вручення відзнаки складається протокол, який зберігається у відділі кадрової роботи та державної служби Державної виконавчої служби України.

3.7. У разі втрати відзнаки її дублікат не видається.

IV. Порядок носіння і зберігання нагрудного знака

Нагрудний знак носиться з правого боку грудей і розміщується нижче державних нагород України, іноземних державних нагород.

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади

О.В. Зеркаль


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
18 травня 2013 року № 923/5

ОПИС
відомчої заохочувальної відзнаки Державної виконавчої служби України – Почесної грамоти Державної виконавчої служби України

Бланк Почесної грамоти Державної виконавчої служби України має розмір 210 х 297 мм. По периметру бланка розташовується ажурна хвиляста рамка синього кольору, у верхній частині якої розташовано зображення малого Державного Герба України з синьо-жовтою фігурною стрічкою по краях.

У верхній третині аркуша у чотири рядки розміщуються написи: «ДЕРЖАВНА ВИКОНАВЧА СЛУЖБА»; «УКРАЇНИ»; «ПОЧЕСНА ГРАМОТА»; «НАГОРОДЖУЄТЬСЯ».

У центрі аркуша передбачено поле для розміщення прізвища, імені та по батькові нагородженого.

У нижній частині аркуша у чотири рядки розміщується напис: «ЗА ОСОБИСТІ ДОСЯГНЕННЯ У ВИКОНАННІ ЗАВДАНЬ,»; «ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ РЕАЛІЗАЦІЇ»; «ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ПРИМУСОВОГО»; «ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ». Під ним у два рядки розміщуються написи «ГОЛОВА»; «НАКАЗ ВІД «__»______ 20__ року № _____ ».

Напис «ПОЧЕСНА ГРАМОТА» – золотистого кольору; всі інші – синього.

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади

О.В. Зеркаль


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
18 травня 2013 року № 923/5

ЕСКІЗ
відомчої заохочувальної відзнаки Державної виконавчої служби України – Почесної грамоти Державної виконавчої служби України

М 1:2

Автори:
Несіна-Інькова А.В.
Сопов О.М.
Шиян О.М.

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади

О.В. Зеркаль


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
18 травня 2013 року № 923/5

ОПИС
ескізу відомчої заохочувальної відзнаки Державної виконавчої служби України – нагрудного знака «Знак Пошани Державної виконавчої служби України»

Нагрудний знак «Знак Пошани Державної виконавчої служби України» (далі – нагрудний знак) має форму щита сріблястого кольору, посередині якого розташовано емблему Державної виконавчої служби України.

Щит обрамлено лавровими гілками, оповитими червоною стрічкою. Над щитом розміщена стрічка червоного кольору з написом «ЗНАК ПОШАНИ».

У нижній частині відзнаки – дві червоні стрічки з написом «ДЕРЖАВНА ВИКОНАВЧА СЛУЖБА УКРАЇНИ».

Усі написи та зображення, окрім щита, – золотистого кольору.

Розмір відзнаки: висота – 45 мм, ширина – 35 мм.

На зворотному боці відзнаки передбачено місце для порядкового номера та розміщено застібку для кріплення до одягу.

Стрічка до відзнаки муарова шириною 28 мм синього кольору з поздовжніми кольоровими симетричними смужками: по краях сині 2 – мм, далі до центру жовті – 2 мм; по центру сіра – 4 мм.

Планка до відзнаки – 28 х 12 мм, обтягнута відповідною стрічкою.

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади

О.В. Зеркаль


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
18 травня 2013 року № 923/5

ЕСКІЗ
відомчої заохочувальної відзнаки Державної виконавчої служби України – нагрудного знака «Знак Пошани Державної виконавчої служби України»

М 1:1

Автори:
Несіна-Інькова А.В.
Сопов О.М.
Шиян О.М.

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади

О.В. Зеркаль


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
18 травня 2013 року № 923/5

Опис посвідчення до відомчої заохочувальної відзнаки Державної виконавчої служби України – нагрудного знака «Знак Пошани Державної виконавчої служби України»

Посвідчення має формат у розгорнутому вигляді 160 х 110 мм, а в складеному – 78 х 110 мм.

Обкладинка – синього кольору під мармур.

На відстані 24 мм від верхнього краю обкладинки посвідчення розташовано малий Державний Герб України розміром 25 х 18 мм.

Під зображенням малого Державного Герба України на відстані 26 мм від нього розміщено напис «ПОСВІДЧЕННЯ», висота літер – 8 мм.

Напис і Герб на зовнішній стороні обкладинки – золотистого кольору. Зображення розташовується по центру.

З внутрішнього боку обкладинки посвідчення розміщено два бланки формату 70 х 105 мм. Текст та атрибути мають книжкову орієнтацію.

На лівому бланку посвідчення на відстані 4 мм від верхнього краю аркуша розташовано написи у два рядки:

«ДЕРЖАВНА ВИКОНАВЧА» (чорного кольору), висота літер – 3,5 мм;

«СЛУЖБА УКРАЇНИ» (чорного кольору), висота літер – 3,5 мм.

На відстані 25 мм від верхнього краю аркуша розташовано зображення відомчої заохочувальної відзнаки Державної виконавчої служби України – нагрудного знака «Знак Пошани Державної виконавчої служби України» розміром – 45 х 35 мм.

Під зображенням на відстані 10 мм розташовано напис чорного кольору:

«№______».

Фон бланка посвідчення – світло-блакитний муаровий.

На правому бланку посвідчення на відстані 13 мм від верхнього краю аркуша розташовано три горизонтальні лінії шириною 0,25 мм та довжиною 60 мм для розміщення прізвища, імені та по батькові нагородженого. Під кожною з ліній є відповідний напис чорного кольору, висота літер – 1 мм:

«__________________
прізвище
________________
ім’я
______________
по батькові ».
На відстані 45 мм від верхнього краю аркуша у дев’ять рядків розміщено написи чорного кольору:

«НАГОРОДЖУЄТЬСЯ», висота літер – 3,5 мм;
«відомчою заохочувальною відзнакою - », висота літер – 2 мм;
«нагрудним знаком», висота літер – 2 мм;
«“ЗНАК ПОШАНИ”», висота літер – 4 мм;
«Наказ Державної виконавчої», висота літер – 2 мм;
«служби України», висота літер – 2 мм;
«від “___” _________20 __ р. № ______», висота літер – 2 мм;
«Голова _______________________», висота літер – 1,5 мм; «м.п.», висота літер – 1 мм.

Фон бланка посвідчення світло-блакитний муаровий.

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади

О.В. Зеркаль


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
18 травня 2013 року № 923/5

ЕСКІЗ
посвідчення до відомчої заохочувальної відзнаки Державної виконавчої служби України – нагрудного знака «Знак Пошани Державної виконавчої служби України»

М 1:1

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади

О.В. Зеркаль