(044) 486–71–56 – Пряма телефонна лінія для допомоги жителям Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської областей та з питань діяльності Міністерства юстиції і підпорядкованих органів.         0–800–213–103 – телефонний номер системи безоплатної правової допомоги для людей, які зазнали кримінального або адміністративного переслідування. Дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні.         «Гаряча» телефонна лінія для працівників органів юстиції АР Крим. Звертатися можна за телефоном: (044) 486-71-56.         До уваги неурядових організацій, вищих навчальних закладів та інших установ! Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини розроблено анкету для осіб, постраждалих внаслідок порушення їх прав, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Російською Федерацією на окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також у Донецькій та Луганській областях України, та методичні рекомендації для її заповнення.         До уваги осіб, які бажають звернутися до Європейського суду з прав людини! У зв'язку зі змінами, внесеними до Правила 47 Регламенту Європейського суду з прав людини, з 01 січня 2016 року було оновлено формуляр заяви та пояснювальну нотатку для його заповнення. З вказаними документами Ви можете ознайомитись у рубриці «Захист інтересів держави в Європейському суді» на офіційному сайті Міністерства юстиції України
Розпочав роботу новий сайт Міністерства юстиції України >>
Міністр юстиції України Петренко Павло Дмитрович
Петренко Павло Дмитрович
Міністр юстиції України

13.06.2013 Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»

На виконання вимог пунктів 3, 16 та 17 Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996, Міністерство юстиції повідомляє про оприлюднення з 13 червня 2013 року на сайті Міністерства юстиції України (www.minjust. gov.ua) проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (далі – проект Закону) з метою отримання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань.

Проект Закону розроблено на виконання доручення Прем’єр-міністра України Азарова М.Я. від 13 травня 2013 року № 4664/7/1-13 до доручення Президента України від 01 лютого 2013 року № 1-1/253.

Основною метою проекту Закону є удосконалення законодавчого регулювання благодійної діяльності, узгодження окремих норм Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» з нормами Цивільного та Податкового кодексів України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців».

Зауваження та пропозиції до проекту Закону просимо надсилати на адресу: 01001 м.Київ, вул. Городецького, 13, Міністерство юстиції України, Департамент взаємодії з органами влади. Адреса електронної пошти: fedkovych@minjust.gov.ua.

Зауваження та пропозиції до проекту Закону від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань прийматимуться Міністерством юстиції України протягом місяця з дня оприлюднення.

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади

Н.О. Палій


Проект

ЗАКОН УКРАЇНИ

«Про внесення змін до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Внести до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» такі зміни:

1) у пункті 9 частини першої статті 5 слова «негрошових лотерей» виключити;

2) абзац другий частини першої статті 6 викласти в такій редакції:

«Договір про благодійну пожертву валютних цінностей на суму, яка перевищує п’ятдесятикратний розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню.»;

3) у частині першій статті 8 слова «за умови їх використання для цілей благодійної діяльності» виключити;

4) друге речення частини третьої статті 13 виключити;

5) у частині другій статті 27 слова «державного реєстратора, спеціально уповноваженого органу з питань державної реєстрації або іншої» виключити.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Голова Верховної РадиВ. Рибак


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта
Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (далі – проект Закону) розроблено на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 13 травня 2013 року № 4664/7/1-13 до доручення Президента України В.Ф. Януковича від 01 лютого 2013 року № 1-1/253 стосовно внесення на розгляд Верховної Ради України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавчого регулювання благодійної діяльності.

Даний проект Закону спрямований на узгодження окремих норм Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» з нормами Цивільного та Податкового кодексів України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців».

2. Мета і шляхи її досягнення
Основною метою проекту Закону є удосконалення законодавчого регулювання благодійної діяльності.

З метою узгодження норм Закону з нормами Цивільного кодексу України щодо посвідчення договору про благодійну пожертву валютних цінностей проектом Закону пропонується внести зміни до абзацу другого частини першої статті 6 Закону та установити, що договір про благодійну пожертву валютних цінностей на суму, яка перевищує п’ятдесятикратний розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, має укладатися у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню.

Крім того, з метою вирішення питання вміщення в заповіті установчого акта благодійної установи проектом Закону пропонується виключити положення Закону, згідно з яким установчий акт благодійної установи може міститися в заповіті.

З метою узгодження норм Закону із Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» проектом Закону пропонується виключити положення, згідно з яким постановлення судового рішення щодо припинення благодійної організації здійснюється за позовом державного реєстратора, спеціально уповноваженого органу з питань державної реєстрації.

При цьому зазначаємо, що відповідно до статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України юрисдикція адміністративних судів поширюється на публічно-правові спори, зокрема, за зверненням суб’єкта владних повноважень у випадках, встановлених Конституцією та законами України.

Відповідно до статті 50 вказаного Кодексу позивачем в адміністративній справі можуть бути суб’єкти владних повноважень за позовами про тимчасову заборону (зупинення) окремих видів або всієї діяльності об’єднання громадян; про примусовий розпуск (ліквідацію) об'єднання громадян; про примусове видворення іноземця чи особи без громадянства з України; про обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання (збори, мітинги, походи, демонстрації тощо) та в інших випадках, встановлених законом.

Суб’єктом владних повноважень є орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб’єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень (стаття 3 зазначеного Кодексу).

При цьому, у пункті 20.1.12. статті 20 Податкового кодексу України визначено право органів державної податкової служби, у випадках, встановлених законом, звертатися до суду, зокрема, щодо припинення юридичної особи.

Крім того, вказаним Кодексом на місцеві органи виконавчої влади та органи державної податкової служби покладається повноваження здійснювати контроль за цільовим використанням благодійної допомоги у вигляді товарів, робіт та послуг (пункт 197.1.15. статті 197 Податкового кодексу України).

3. Правові аспекти
Питання, що пропонується врегулювати у проекті Закону, регулюються Цивільним та Податковим кодексами України, Законами України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» та «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

4. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація Закону не потребує додаткових матеріальних та інших витрат із державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів
Проект Закону потребує погодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Міністерством соціальної політики України, Міністерством доходів і зборів України, Міністерством культури України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

6. Регіональний аспект
Проект Закону не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць, не вирішує концептуальні проблеми розвитку регіонів, а тому не потребує погодження з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

61. Запобігання дискримінації
У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції
Проект Закону не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення
Проект Закону потребує проведення консультацій з громадськістю.
13 червня 2013 року проект Закону України було опубліковано на сайті Міністерства юстиції з метою отримання пропозицій та зауважень громадськості.

9. Позиція соціальних партнерів
Проект Закону не стосується питань соціально-трудової сфери і не підлягає погодженню суб’єктами Генеральної угоди.

10. Оцінка регуляторного впливу
Проект Закону України не є регуляторним актом.

11. Прогноз результатів
Прийняття Закону забезпечить узгодження положень Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» з Цивільним та Податковим кодексами України, Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців».

Міністр Олександр Лавринович


ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України
«Про внесення змін до Закону України «Про благодійну
діяльність та благодійні організації»

Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту Закону
Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»
Стаття 5. Види благодійної діяльності Стаття 5. Види благодійної діяльності
1. Благодійники спільно чи індивідуально можуть здійснювати благодійну діяльність на підставі добровільного вибору одного або кількох таких її видів:
… 9) проведення благодійних аукціонів, негрошових лотерей, конкурсів та інших благодійних заходів, не заборонених законом.
1. Благодійники спільно чи індивідуально можуть здійснювати благодійну діяльність на підставі добровільного вибору одного або кількох таких її видів:
… 9) проведення благодійних аукціонів, конкурсів та інших благодійних заходів, не заборонених законом.
Стаття 6. Благодійна пожертва. Благодійний грант Стаття 6. Благодійна пожертва. Благодійний грант
1. Благодійною пожертвою визнається безоплатна передача благодійником коштів, іншого майна, майнових прав у власність бенефіціарів для досягнення певних, наперед обумовлених цілей благодійної діяльності, відповідно до цього Закону.
Договір про благодійну пожертву валютних цінностей не підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню.
1. Благодійною пожертвою визнається безоплатна передача благодійником коштів, іншого майна, майнових прав у власність бенефіціарів для досягнення певних, наперед обумовлених цілей благодійної діяльності, відповідно до цього Закону.
Договір про благодійну пожертву валютних цінностей на суму, яка перевищує п’ятдесятикратний розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню.
Стаття 8. Благодійні сервітути Стаття 8. Благодійні сервітути
1. Благодійники мають право встановлювати сервітути земельних ділянок або іншого нерухомого майна на користь благодійних організацій або інших бенефіціарів за умови їх використання для цілей благодійної діяльності. 1. Благодійники мають право встановлювати сервітути земельних ділянок або іншого нерухомого майна на користь благодійних організацій або інших бенефіціарів.
Стаття 13. Види благодійних організацій Стаття 13. Види благодійних організацій
3. Благодійною установою визнається благодійна організація, установчий акт якої визначає активи, які один або кілька засновників передають для досягнення цілей благодійної діяльності за рахунок таких активів та/або доходів від таких активів. Установчий акт благодійної установи може міститися в заповіті. Засновник або засновники благодійної установи не беруть участі в управлінні благодійною установою. Благодійна установа діє на підставі установчого акта. 3. Благодійною установою визнається благодійна організація, установчий акт якої визначає активи, які один або кілька засновників передають для досягнення цілей благодійної діяльності за рахунок таких активів та/або доходів від таких активів. Засновник або засновники благодійної установи не беруть участі в управлінні благодійною установою. Благодійна установа діє на підставі установчого акта.
Стаття 27. Відповідальність у сфері благодійної діяльності Стаття 27. Відповідальність у сфері благодійної діяльності
2. Підставами для постановлення судового рішення щодо припинення благодійної організації за позовом державного реєстратора, спеціально уповноваженого органу з питань державної реєстрації або іншої заінтересованої особи, зокрема, є:
1) використання активів (доходів) благодійної організації з порушенням встановлених цим Законом вимог до здійснення благодійної діяльності, що триває протягом не менш як 12 місяців;
2) неможливість самостійної реорганізації або ліквідації благодійної організації у випадках, визначених законом або установчими документами цієї організації.
2. Підставами для постановлення судового рішення щодо припинення благодійної організації за позовом заінтересованої особи, зокрема, є:
1) використання активів (доходів) благодійної організації з порушенням встановлених цим Законом вимог до здійснення благодійної діяльності, що триває протягом не менш як 12 місяців;
2) неможливість самостійної реорганізації або ліквідації благодійної організації у випадках, визначених законом або установчими документами цієї організації.

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади

Н.О. Палій