(044) 486–71–56 – Пряма телефонна лінія для допомоги жителям Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської областей та з питань діяльності Міністерства юстиції і підпорядкованих органів.         0–800–213–103 – телефонний номер системи безоплатної правової допомоги для людей, які зазнали кримінального або адміністративного переслідування. Дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні.         «Гаряча» телефонна лінія для працівників органів юстиції АР Крим. Звертатися можна за телефоном: (044) 486-71-56.         До уваги неурядових організацій, вищих навчальних закладів та інших установ! Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини розроблено анкету для осіб, постраждалих внаслідок порушення їх прав, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Російською Федерацією на окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також у Донецькій та Луганській областях України, та методичні рекомендації для її заповнення.         До уваги осіб, які бажають звернутися до Європейського суду з прав людини! У зв'язку зі змінами, внесеними до Правила 47 Регламенту Європейського суду з прав людини, з 01 січня 2016 року було оновлено формуляр заяви та пояснювальну нотатку для його заповнення. З вказаними документами Ви можете ознайомитись у рубриці «Захист інтересів держави в Європейському суді» на офіційному сайті Міністерства юстиції України
Розпочав роботу новий сайт Міністерства юстиції України >>
Міністр юстиції України Петренко Павло Дмитрович
Петренко Павло Дмитрович
Міністр юстиції України

Відповіді на найпоширеніші запитання, що виникають при організації і проведенні торгів (аукціону) з продажу майна у процедурах банкрутства.

1. Чи потрібна ліцензія на проведення торгів (аукціону) з продажу майна у процедурах банкрутства?

Відповідно до частини шостої статті 49 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» організатором аукціону є визначена замовником фізична або юридична особа, що має ліцензію на проведення торгів і з якою замовник аукціону уклав договір на проведення аукціону. Організатор аукціону визначається замовником за конкурсом, що проводиться у визначеному замовником порядку, основними критеріями якого вважаються наявність ліцензії, достатній, але не менш як три роки, досвід проведення аукціонів, запропонована найменша сума винагороди.

Законодавчим актом, що регулює відносини, пов’язані з ліцензуванням видів господарської діяльності, та порядок їх ліцензування, є Закон України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” (далі – Закон про ліцензування).

Статтею 9 Закону про ліцензування визначено перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню за цим Законом, та перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до спеціальних законів. Проведення торгів як вид діяльності, що підлягає ліцензуванню, у цих двох переліках відсутній.

Згідно з частиною другою статті 2 Закону про ліцензування види господарської діяльності, не передбачені у статті 9 цього Закону, не підлягають ліцензуванню.

Ураховуючи вищевикладене, господарська діяльність із проведення торгів не підлягає ліцензуванню.

2. Як перевіряється досвід проведення аукціону для визначення організатора аукціону?

Досвід роботи організації, яка проводить торги, починається з дати запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи.

Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, є відкритими і загальнодоступними, за винятком реєстраційних номерів облікових карток платників податків, відомостей про відкриття та закриття рахунків, накладення та зняття арештів на рахунки та майно.

Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців розміщений на веб-сайті Державного підприємства “Інформаційно-ресурсний центр” http://irc.gov.ua/ua/Poshuk-v-YeDR.html.

3. Хто є сторонами за договором на проведення торгів (аукціону)?

Відповідно до частини шостої статті 49 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» договір на проведення торгів укладається замовником (ліквідатором або керуючим санацією) з організатором аукціону (організацією, яка проводить торги).

4. Щодо врегулювання продажу майна боржника, який розпочався до набрання чинності нової редакції Закону “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”. Чи потрібно цей аукціон вважати таким, що проводиться вперше, і подавати документи відповідно до вимог нової редакції цього Закону?

Відповідно до частини першої статті 30 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, у редакції від 30.06.1999 № 784-XIV (далі – Закон України від 30.06.1999 № 784-XIV), після проведення інвентаризації та оцінки майна банкрута ліквідатор розпочинає продаж майна банкрута на відкритих торгах, якщо комітетом кредиторів не встановлено інший порядок продажу майна банкрута.

Зауважимо, що продаж майна є цілісним процесом, який включає декілька етапів та охоплює певний проміжок часу.

Стаття 30 Закону України від 30.06.1999 № 784-XIV передбачає регулювання продажу майна боржника (банкрута) в ліквідаційній процедурі. Відповідно до частини другої цієї статті ліквідатор забезпечує через засоби масової інформації оповіщення про порядок продажу майна банкрута, склад, умови та строки придбання майна. Порядок продажу майна банкрута, склад, умови та строки придбання майна погоджуються з комітетом кредиторів. При цьому продаж майна підприємств-банкрутів, заснованих на державній власності, здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію державного майна» та інших нормативно-правових актів з питань приватизації.

З огляду на зазначене, якщо продаж майна боржника (банкрута) розпочато із дотриманням вищезазначених вимог до набрання чинності Законом, продовження цього процесу і після набрання ним чинності має відповідати вимогам законодавчого акта, що діяв на момент визначення порядку продажу майна, а не на момент фактичного проведення торгів (аукціону) та укладення договору купівлі-продажу з переможцем.

5. Якщо до набрання чинності нової редакції Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» було проведено 10 торгів, які не відбулись, чи можна проводити наступні торги за редакцією цього Закону, що діяла до 19.01.2013?

Якщо у процедурі ліквідації комітетом кредиторів погоджено та оповіщено через засоби масової інформації порядок продажу майна банкрута, склад, умови та строки придбання майна до набрання чинності Законом України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, то продаж майна боржника (банкрута) може продовжуватись відповідно до порядку та вимог, визначених Законом України від 30.06.1999 № 784-XIV.”;