(044) 486–71–56 – Пряма телефонна лінія для допомоги жителям Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської областей та з питань діяльності Міністерства юстиції і підпорядкованих органів.         0–800–213–103 – телефонний номер системи безоплатної правової допомоги для людей, які зазнали кримінального або адміністративного переслідування. Дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні.         «Гаряча» телефонна лінія для працівників органів юстиції АР Крим. Звертатися можна за телефоном: (044) 486-71-56.         До уваги неурядових організацій, вищих навчальних закладів та інших установ! Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини розроблено анкету для осіб, постраждалих внаслідок порушення їх прав, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Російською Федерацією на окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також у Донецькій та Луганській областях України, та методичні рекомендації для її заповнення.         До уваги осіб, які бажають звернутися до Європейського суду з прав людини! У зв'язку зі змінами, внесеними до Правила 47 Регламенту Європейського суду з прав людини, з 01 січня 2016 року було оновлено формуляр заяви та пояснювальну нотатку для його заповнення. З вказаними документами Ви можете ознайомитись у рубриці «Захист інтересів держави в Європейському суді» на офіційному сайті Міністерства юстиції України
Розпочав роботу новий сайт Міністерства юстиції України >>
Міністр юстиції України Петренко Павло Дмитрович
Петренко Павло Дмитрович
Міністр юстиції України

МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ між Національною асоціацією адвокатів України та Міністерством юстиції України у сфері надання безоплатної правової допомоги

19 листопада 2013 року місто Київ

Керуючись Конституцією України, Законами України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність» та «Про центральні органи виконавчої влади»,

відзначаючи провідну роль адвокатури у реалізації конституційного права на правову допомогу, а держави – у забезпеченні безоплатного надання такої допомоги у визначених законом випадках,

з метою результативної та ефективної реалізації Закону України «Про безоплатну правову допомогу»

Національна асоціація адвокатів України (далі – НААУ) та Міністерство юстиції України (далі – Мін’юст) (далі разом – Сторони) уклали цей Меморандум про таке.

1. Загальні положення

1.1. Цей Меморандум затверджений рішенням Ради адвокатів України від 27 вересня 2013 року № 230 «Про укладення Меморандуму про співпрацю між Національною асоціацією адвокатів України та Міністерством юстиції України у сфері надання безоплатної правової допомоги» та наказом Міністерства юстиції України від 15 листопада 2013 року № 2424/5 «Про укладення Меморандуму про співпрацю між Національною асоціацією адвокатів України та Міністерством юстиції України у сфері надання безоплатної правової допомоги» і має для відповідних суб’єктів силу рішення Ради адвокатів України або наказу Міністерства юстиції України.

1.2. Робочими органами, які забезпечують виконання цього Меморандуму, є Рада адвокатів України (далі – РАУ) та Координаційний центр з надання правової допомоги (далі – Координаційний центр).

2. Напрями співпраці

2.1. Сторони визначають пріоритетними такі напрями співпраці:

інформаційна взаємодія;

дотримання гарантій адвокатської діяльності та захист професійних прав адвокатів;

розроблення, затвердження та впровадження стандартів якості надання безоплатної правової допомоги;

моніторинг та оцінювання якості надання адвокатами безоплатної правової допомоги;

підвищення кваліфікації адвокатами.

2.2. За напрямом інформаційної взаємодії Сторони:

2.2.1. Організовують оперативне розміщення інформації, зміст якої може становити спільний інтерес, на веб-сайтах unba.org.ua, minjust.gov.ua та legalaid.gov.uа, інших доступних інформаційних ресурсах.

2.2.2. Забезпечують створення апаратного та/або програмного забезпечення, необхідного для автоматичного (у режимі реального часу) відображення у реєстрах адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, даних Єдиного реєстру адвокатів України про адресу робочого місця адвоката, організаційно-правову форму здійснення ним адвокатської діяльності, зупинення або припинення адвокатської діяльності, інших даних про адвоката.

2.2.3. Поширюють усіма доступними засобами інформацію про право особи на захист, зокрема шляхом виготовлення та розміщення соціальної реклами.

2.2.4. Вживають дієвих заходів для заохочення адвокатів брати участь у конкурсах з відбору адвокатів для надання безоплатної вторинної правової допомоги.

2.2.5. Проводять роз’яснювальну роботу з метою залучення у встановленому порядку органами місцевого самоврядування адвокатів, адвокатських бюро та адвокатських об’єднань до надання безоплатної первинної правової допомоги.

2.3. За напрямом дотримання гарантій адвокатської діяльності та захисту професійних прав адвокатів Сторони:

2.3.1. Забезпечують можливість використання організаційних і комунікаційних ресурсів Координаційного центру та його територіальних відділень – центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі – центри) НААУ та/або радами адвокатів регіонів (далі – РАР) на платній основі на підставі укладеного цивільно-правового договору між НААУ та Координаційним центром або аналогічних договорів між РАР та відповідними центрами з метою забезпечення участі представників РАР у проведенні відповідних слідчих дій чи застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження стосовно адвокатів, повідомлення РАР про затримання адвокатів або застосування до них запобіжних заходів.

2.3.2. Сприяють залученню окремих адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу (за їх згодою), до діяльності Комітету захисту професійних прав адвокатів як представників РАР для участі у проведенні відповідних слідчих дій чи застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження стосовно адвокатів.

2.3.3. Вживають вичерпних заходів, кожна у межах власної компетенції, для забезпечення належної оплати діяльності адвокатів з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

2.4. За напрямом розроблення, затвердження та впровадження стандартів якості надання безоплатної правової допомоги Сторони:

2.4.1. Визнають розроблення, затвердження та впровадження стандартів якості надання безоплатної правової допомоги (далі – Стандарти) важливим фактором підвищення рівня професіоналізму та доброчесності адвокатів і вважають за доцільне у майбутньому РАУ окремо розглянути питання про стандарти адвокатської діяльності з урахуванням результатів та аналізу не менш як річної практики застосування Стандартів у кримінальному, цивільному, адміністративному та господарському процесі, а також у провадженнях у справах про адміністративні правопорушення.

2.4.2. Утворюють робочу групу з розроблення Стандартів у складі згідно з окремим протоколом.

2.4.3. Визначають пріоритетним завданням робочої групи розроблення стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі.

2.4.4. Погоджуються, що перед затвердженням відповідно до пункту 10 частини першої статті 28 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» Мін’юстом проекти Стандартів будуть розглянуті на засіданні РАУ. У разі відмови РАУ схвалити проект (проекти) Стандартів Сторони докладають усіх зусиль для врегулювання розбіжностей, визнаючи при цьому, що наявність неврегульованих розбіжностей не може впливати на визначений законом обов’язок Мін’юсту затвердити Стандарти.

2.4.5. Продовжують спільну роботу щодо розроблення Cтандартів у цивільному, адміністративному і господарському процесі, а також у провадженнях у справах про адміністративні правопорушення.

2.5. За напрямом моніторингу та оцінювання якості надання адвокатами безоплатної правової допомоги Сторони:

2.5.1. Беруть до уваги, що оцінювання якості надання адвокатами безоплатної правової допомоги здійснюється утвореними для цієї мети РАР комісіями за поданням відповідних центрів у встановленому порядку.

2.5.2. Погоджуються, що з метою ґрунтовної підготовки згаданих подань зокрема та забезпечення високої якості надання безоплатної правової допомоги в цілому Координаційний центр та центри здійснюють у встановленому порядку моніторинг якості надання адвокатами безоплатної вторинної правової допомоги, визнаючи при цьому за доцільне запровадити у штаті (поза штатом) згаданих установ посади менеджерів (консультантів) із забезпечення якості безоплатної вторинної правової допомоги, на які можуть бути призначені (залучені за договором) виключно адвокати зі стажем адвокатської діяльності не менше 3 років за умови договірного закріплення обов’язку таких осіб зберігати адвокатську таємницю, що може бути їм відома від інших адвокатів під час проведення згаданого моніторингу.

2.5.3. Встановлюють, що моніторинг та оцінювання якості надання адвокатами безоплатної правової допомоги здійснюються відносно затверджених Стандартів.

2.5.4. Визнають необхідність зовнішнього незалежного моніторингу функціонування та розвитку системи безоплатної правової допомоги з метою забезпечення прозорості її діяльності, запобігання корупції, наголошуючи при цьому на необхідності безумовного дотримання принципу незалежності адвокатської діяльності та збереження адвокатської таємниці.

2.5.5. Спільно організовують навчання та заходи з обміну досвідом та пілотного оцінювання якості надання адвокатами безоплатної правової допомоги для членів відповідних комісій.

2.6. За напрямом підвищення кваліфікації адвокатами Сторони:

2.6.1. Погоджуються, що адвокати та інші фахівці за поданням Координаційного центру мають переважне право допуску до організації та/або проведення заходів підвищення кваліфікації адвокатами (сертифікації) при розгляді відповідного питання Експертною радою при Національній асоціації адвокатів України (РАУ).

2.6.2. Беруть до уваги, що одним з видів підвищення кваліфікації адвокатами є участь у конференціях, семінарах, «круглих столах», тренінгах та інших заходах, що організовуються або проводяться Координаційним центром або центрами, які вважаються відповідно до цього Меморандуму юридичними особами, що мають допуск до організації/або проведення заходів з підвищення кваліфікації адвокатами [сертифіковані Експертною радою при Національній асоціації адвокатів України (РАУ)].

2.6.3. Надають одна одній право використовувати (видавати за свій кошт і безкоштовно розповсюджувати) методичні рекомендації та інші матеріали для адвокатів, окремо розроблені та/або видані однією зі сторін, з обов’язковим відображенням логотипа і найменування іншої сторони та дотриманням авторських прав третіх осіб.

2.6.4. Сприяють спільній організації заходів з підвищення кваліфікації адвокатами РАР та відповідними центрами.

2.7. Додаткові напрями співпраці можуть визначатися окремими протоколами.

3. Ресурсне забезпечення

3.1. Сторони зобов’язуються виділяти достатні людські і фінансові ресурси у межах затверджених кошторисів, а також залучати ресурси з інших не заборонених законодавством джерел для реалізації положень цього Меморандуму.

4. Механізми реалізації

4.1. Основною формою реалізації положень цього Меморандуму є спільні проекти (заходи) НААУ та Мін’юсту, РАУ та Координаційного центру.

4.2. У розвиток, на виконання та виключно в межах положень цього Меморандуму можуть укладатися окремі протоколи та плани, які відповідно спільно підписуються або затверджуються Головою РАУ та директором Координаційного центру.

4.3. З метою забезпечення ефективної взаємодії у процесі реалізації цього Меморандуму Голова РАУ має право участі у засіданнях Колегії Мін’юсту, а директор Координаційного центру – в засіданнях РАУ.

4.4. Робочі органи у рамках реалізації положень цього Меморандуму можуть залучати до співпраці третіх осіб, зокрема вищі навчальні заклади, наукові установи, міжнародні, благодійні та громадські організації за їх згодою.

4.5. Щороку сторони готують та оприлюднюють публічний звіт про результати реалізації цього Меморандуму, а також проводять для його представлення та обговорення спільну конференцію, приурочену до Дня адвокатури.

5. Прикінцеві положення

5.1. Цей Меморандум укладено у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу.

5.2. Зміни до цього Меморандуму вносяться за ініціативою будь-якої із Сторін протягом одного місяця після їх затвердження РАУ та Мін’юстом.

5.3. Цей Меморандум та будь-які зміни до нього набирають чинності з наступного дня після їх оприлюднення на офіційних веб-сайтах НААУ та Мін’юсту.

5.4. Цей Меморандум укладено строком на п’ять років.

5.5. Якщо жодна зі Сторін письмово не повідомить іншу Сторону не пізніше ніж за шість місяців до дня закінчення дії цього Меморандуму про намір припинити його дію, він вважатиметься таким, що продовжує свою дію на наступні п’ять років.

5.6. Будь-які спірні питання щодо тлумачення або застосування положень цього Меморандуму вирішуються Сторонами шляхом консультацій та досягненням взаємної згоди.

Національної асоціації адвокатів України
Міністрюстиції України
Лідія Ізовітова
Олена Лукаш