(044) 486–71–56 – Пряма телефонна лінія для допомоги жителям Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської областей та з питань діяльності Міністерства юстиції і підпорядкованих органів.         0–800–213–103 – телефонний номер системи безоплатної правової допомоги для людей, які зазнали кримінального або адміністративного переслідування. Дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні.         «Гаряча» телефонна лінія для працівників органів юстиції АР Крим. Звертатися можна за телефоном: (044) 486-71-56.         До уваги неурядових організацій, вищих навчальних закладів та інших установ! Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини розроблено анкету для осіб, постраждалих внаслідок порушення їх прав, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Російською Федерацією на окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також у Донецькій та Луганській областях України, та методичні рекомендації для її заповнення.         До уваги осіб, які бажають звернутися до Європейського суду з прав людини! У зв'язку зі змінами, внесеними до Правила 47 Регламенту Європейського суду з прав людини, з 01 січня 2016 року було оновлено формуляр заяви та пояснювальну нотатку для його заповнення. З вказаними документами Ви можете ознайомитись у рубриці «Захист інтересів держави в Європейському суді» на офіційному сайті Міністерства юстиції України
Розпочав роботу новий сайт Міністерства юстиції України >>
Міністр юстиції України Петренко Павло Дмитрович
Петренко Павло Дмитрович
Міністр юстиції України

Довкілля

Дата акта Номер акта Вид акта Назва акта
19 листопада 2008 2008/98/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ про відходи та скасування деяких Директив
27 червня 2001 2001/42/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ про оцінку наслідків окремих планів та програм для довкілля
23 квітня 2009 2009/34/ЄС ДИРЕКТИВА про спільні положення стосовно спільних положень для метрологічних приладів та методів метрологічного контролю
8 квітня 2008 2008/47/ЄС ДИРЕКТИВА КОМІСІЇ що вносить зміни до Директиви Ради 75/324/ЄЕС про наближення законів держав-членів щодо аерозольних розпилювачів з метою адаптації до технічного процесу
16 вересня 2009 1005/2009 РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ про речовини, що руйнують озоновий шар
2011/C 99/03 ПОВІДОМЛЕННЯ КОМІСІЇ Керівний документ про необов’язкове застосування статті 10c Директиви 2003/87/ЄC
19.1.2011 COM(2011) 13 РОБОЧИЙ ДОКУМЕНТ ПЕРСОНАЛУ КОМІСІЇ Що супроводжує Повідомлення Комісії Європейському Парламенту, Раді, Європейському соціально-економічному Комітету та Комітету Регіонів про Тематичну стратегію щодо запобігання відходам та їхньої переробки
24 грудня 2009 2010/2/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ що визначає на підставі Директиви 2003/87/ЄС Європейського Парламенту та Ради перелік секторів та підсекторів, які можуть піддаватися значному ризику витоку вуглецю
12 листопада 2010 1031/2010 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ про визначення строків, адміністрування та інші аспекти продажу з аукціону квот на викиди парникових газів відповідно до Директиви 2003/87/ЄC Європейського Парламенту та Ради, яка впроваджує схему аукціону квот на викиди парникових газів в Співтоваристві
3 листопада 2006 2006/780/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про запобігання подвійного врахування знижок викидів парникових газів у рамках торговельної схеми викидами Співтовариства для проектної діяльності в рамках Кіотського Протоколу відповідно до Директиви 2003/87/ЄС Європейського Парламенту та Ради
15 липня 1975 ОВ С168, 25.7.1975, с.5 РЕЗОЛЮЦІЯ РАДИ про адаптацію до технічного прогресу Директив чи інших правил Спільноти про захист та вдосконалення довкілля
16 червня 1988 88/С 170/01 РЕЗОЛЮЦІЯ РАДИ про вивіз із Співтовариства і ввезення в Співтовариство певних небезпечних хімічних речовин
21 грудня 1988 89/С 9/01 РЕЗОЛЮЦІЯ РАДИ про трансграничні перевезення небезпечних відходів у треті країни
24 червня 1975 РЕЗОЛЮЦІЯ РАДИ стосовно зміненого переліку забруднювачів другої категорії, які необхідно вивчити я частину програми дій з питань довкілля Європейських Співтовариств
25 лютого 1992 92/С 59/01 РЕЗОЛЮЦІЯ РАДИ про майбутню політику Співтовариства щодо берегової зони
25 січня 1988 88/C 30/01 РЕЗОЛЮЦІЯ РАДИ з програми дій Співтовариства у боротьбі із забрудненням довкілля кадмієм
26 червня 1975 РЕЗОЛЮЦІЯ РАДИ про розширення повноважень Консультативного Комітету для управління програмою "З обробки та зберігання радіоактивних відходів” (пряма дія) і "З управління та зберігання радіоактивних відходів "
28 січня 1991 91/С 33/02 РЕЗОЛЮЦІЯ РАДИ щодо Зеленої книги про міське довкілля
29 травня 1986 86/С 184/01 РЕЗОЛЮЦІЯ щодо програми дій Європейських Співтовариств у галузі токсикології з метою захисту здоров’я
3 березня 1975 Резолюція Ради про енергію та довкілля
6 травня 1994 94/С 135/02 РЕЗОЛЮЦІЯ РАДИ про стратегію Співтовариства по управлінню єдиною прибережною зоною
7 жовтня 1997 97/С 321/02 РЕЗОЛЮЦІЯ РАДИ щодо угод про довкілля
7 жовтня 1997 97/С 321/01 РЕЗОЛЮЦІЯ РАДИ про складання, впровадження та набуття чинності закону Співтовариства про довкілля
24 лютого 1997 97/C 76/01 РЕЗОЛЮЦІЯ РАДИ щодо стратегії Співтовариства з управління відходами
26 червня 1975 75/406/ Євратом Рішення Ради що ухвалює програму управління радіоактивними відходами та їх зберігання
3 березня 1975 75/438/ЄЕС РІШЕННЯ РАДИ про участь Співтовариства в Тимчасовій комісії, яка заснована на підставі резолюції № III конвенції по запобіганню забруднення моря з наземних джерел
21 квітня 1976 76/431 / ЄЕС РІШЕННЯ КОМІСІЇ по управлінню відходами
27 червня 1985 85/336/ЄЕС РІШЕННЯ РАДИ стосовно доповнення щодо кадмію в Додатку IV Конвенції про захист Рейну від хімічного забруднення
21 грудня 1984 85/71/ЄЕС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про список потенційно небезпечних хімічних речовин згідно з Директивою Ради 67/548/ЄЕС про зближення правових приписів, регламентів та адміністративних положень стосовно класифікації, пакування і маркування небезпечних речовин
18 вересня 1986 86/479/ЄЕС РІШЕННЯ КОМІСІЇ що засновує Консультативний Комітет з захисту довкілля у районах, які знаходяться під серйозною загрозою (Середземноморський басейн)
14 жовтня 1988 88/540/ЄЕС РІШЕННЯ РАДИ щодо прийняття Віденської конвенції про захист озонового шару і Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар
28 липня 1989 89/569/ЄEC РІШЕННЯ РАДИ з прийняття Європейським Економічним Співтовариством рішення/рекомендації ОЕСР щодо відповідності принципам належної лабораторної практики
21 травня 1991 91/274/ЄЕС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про перелік законодавчих актів Співтовариства згідно зі Статтею 10 Директиви Ради 90/220/ЄЕС
29 липня 1991 91/448/ЄЕС РІШЕННЯ КОМІСІЇ щодо настанов для класифікації, зазначених у статті 4 Директиви 90/219/ЄЕС
4 листопада 1991 91/596/ЄEC РІШЕННЯ РАДИ про формат надання підсумкової інформації, зазначений у Статті 9 Директиви Ради 90/220/ЄЕС, про навмисне вивільнення генетично модифікованих організмів у навколишнє середовище
11 лютого 1992 92/146/ЄEC РІШЕННЯ КОМІСІЇ про формат надання підсумкової інформації, зазначений у статті 12 Директиви Ради 90/220/ЄЕС
19 жовтня 1993 93/572/ЄEC РІШЕННЯ КОМІСІЇ про розміщення на ринку продукту, що містить генетично модифіковані організми, відповідно до cтатті 13 Директиви Ради 90/220/ЄEC
22 жовтня 1993 93/584/ЄEC РІШЕННЯ КОМІСІЇ щодо встановлює критерії спрощених процедур стосовно навмисного виведення у навколишнє середовище генетично модифікованих рослин відповідно до статті 6 (5) Директиви Ради 90/220/ЄEC
21 грудня 1993 94/10/EC РІШЕННЯ КОМІСІЇ про стандартну підсумкову форму для повідомлення про рішення надати еко-маркування Співтовариства
8 червня 1994 94/385/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про виведення на ринок продукту, що складається з генетично модифікованого організму - насіння стійкого до гербіциду тютюну сорту ITB 1000 OX - відповідно до статті 13 Директиви Ради 90/220/ЄEC
24 жовтня 1994 94/741/ЄЕС РІШЕННЯ КОМІСІЇ щодо анкет для звітів держав-членів відносно імплементації деяких Директив у секторі відходів (виконання Директиви Ради 91/692/ЄЕС)
24 листопада 1994 94/774/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про стандартну транспорту накладну, про яку йдеться у Регламенті Ради (ЄЕС) № 259/93 про нагляд і контроль за відвантаженнями відходів в межах, до та з Європейського Співтовариства
2 лютого 1996 96/149/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про визнання Ірландського стандарту IS310: Перша Редакція, що встановлює специфікації для систем управління станом довкілля, відповідно до статті 12 Регламенту Ради (ЄЕС) № 1836/93
2 лютого 1996 м РІШЕННЯ КОМІСІЇ про визнання Британського стандарту BS7750: 1994, що встановлює специфікації для систем управління станом довкілля, відповідно до статті 12 Регламенту Ради (ЄЕС) № 1836/93
2 лютого 1996 96/151/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про визнання Іспанського стандарту UNE 77-801(2)-94, що встановлює специфікації для систем управління станом довкілля, відповідно до статті 12 Регламенту Ради (ЄЕС) № 1836/93
6 лютого 1996 96/158/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про виведення на ринок продукту, що складається з генетично модифікованого організму - насіння стійкого до гербіциду гібриду рапсу (Brassica napus L. oleifera Metzg. MS1Bn x RF1Bn), відповідно до Директиви Ради 90/220/ЄЕС
3 квітня 1996 96/281/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про виведення на ринок генетично модифікованої сої (Glycine max L.) з підвищеною стійкістю до гербіциду гліфосату відповідно до Директиви Ради 90/220/ЄEC
17 квітня 1996 96/302/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про визначення формату надання інформації відповідно до статті 8 (3) Директиви Ради 91/689/ЄEC про небезпечні відходи
20 травня 1996 96/424/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про виведення на ринок генетично модифікованого стерильного цикорію чоловічої лінії (Cichorium intybus L.) з частковою стійкістю до гербіциду глуфосинату амонію відповідно до Директиви Ради 90/220/ЄEC
16 квітня 1997 97/264/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про визнання сертифікаційних процедур відповідно до статті 12 Регламенту Ради (ЄЕС) № 1836/93 від 29 червня 1993 року, що дозволяє добровільну участь компаній промислового сектору у програмі еко-менеджменту і аудиту Співтовариства
16 квітня 1997 97/265/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про визнання міжнародного стандарту ISO 14001:1996 та Європейського стандарту EN ISO 14001:1996, які встановлюють специфікацію для систем управління станом довкілля, відповідно до статті 12 Регламенту Ради (ЄЕС) № 1836/93 від 29 червня 1993 року, що дозволяє добровільну участь компаній промислового сектору у програмі еко-менеджменту і аудиту Співтовариства
28 січня 1997 97/129/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ що встановлює ідентифікаційну систему для пакувальних матеріалів відповідно до Директиви 94/62/ЄC Європейського Парламенту і Ради про упаковку та її відходи
3 лютого 1997 97/138/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ що встановлює формати для системи баз даних відповідно до Директиви 94/62/ЄC Європейського Парламенту і Ради про упаковку та її відходи
18 грудня 1996 97/266/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про формат інформації про запропоновані ділянки Natura 2000
1 квітня 1997 97/283/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про гармонізовані методи вимірювань для визначення концентрації діоксанів і фуранів у викидах в атмосферу згідно зі статтею 7 (2) Директиви 94/67/ЄС про спалювання небезпечних відходів
6 червня 1997 97/392/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про виведення на ринок генетично модифікованого рапсу (Brassica napus L. oleifera Metzg. MS1, RF1) відповідно до Директиви Ради 90/220/ЄЕС
6 червня 1997 97/393/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про виведення на ринок генетично модифікованого рапсу (Brassica napus L. oleifera Metzg. MS1, RF2) відповідно до Директиви Ради 90/220/ЄЕС
14 липня 1997 97/549/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про виведення на ринок T102-тесту (Streptococcus thermophilus T102) відповідно до Директиви Ради 90/220/ЄEC (Текст дотичний ЄЕП)
27 травня 1997 97/622/ЄЕС РІШЕННЯ КОМІСІЇ щодо анкет для звітів держав-членів щодо імплементації деяких директив у секторі відходів (виконання Директиви Ради 91/692/ЄЕС)
22 вересня 1997 97/640/ЄС РІШЕННЯ РАДИ що ухвалює від імені Співтовариства поправки до Конвенції про контроль за транскордонними перевезенням небезпечних відходів та їх утилізацією (Базельська Конвенція) згідно з Рішенням III/1 Конференції Сторін
23 січня 1997 97/98/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про виведення на ринок генетично модифікованої кукурудзи (Zea mays L.) із комбінованою модифікацією у вигляді інсектицидних властивостей, наданих геном Bt-ендотоксину, та підвищеної стійкості до гербіциду глуфосинату амонію, відповідно до Директиви Ради 90/220/ЄEC
12 лютого 1998 98/145/ЄС РІШЕННЯ РАДИ про затвердження від імені Співтовариства змін до Доповнень І та ІІ до Боннської Конвенції про захист мігруючих видів диких тварин, про які прийнято рішення на п’ятому засіданні Конференції сторін Конвенції
25 лютого 1998 98/184/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про опитувальний лист для звітів держав-членів щодо реалізації Директиви Ради 94/67/ЄС про спалювання небезпечних відходів (реалізація Директиви Ради 91/692/ЄЕС)
24 вересня 1998 2179/98/ЄC РІШЕННЯ про перегляд програми політики і дії щодо навколишнього середовища Європейського Співтовариства сталого розвитку «В напрямку екологічної стабільності»
22 квітня 1998 98/292/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про виведення на ринок генетично модифікованої кукурудзи (Zea mays L. лінії Bt-11) відповідно до Директиви Ради 90/220/ЄEC
22 квітня 1998 98/293/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про виведення на ринок генетично модифікованої кукурудзи (Zea mays L. Т25) відповідно до Директиви Ради 90/220/ЄEC
22 квітня 1998 98/294/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про виведення на ринок генетично модифікованої кукурудзи (Zea mays L. лінії MON 810) відповідно до Директиви Ради 90/220/ЄEC
26 червня 1998 98/433/ЄC РІШЕННЯ КОМІСІЇ про гармонізовані критеріїв щодо звільнення від зобов’язань відповідно до статті 9 Директиви Ради 96/82/ЄС щодо контролю за ризиками крупних аварій, пов'язаних з небезпечними речовинами
21 грудня 1998 98/746/ЄС РІШЕННЯ РАДИ про затвердження від імені Співтовариства змін до Доповнень ІІ та ІІІ до Бернської Конвенції про захист дикої природи і природних середовищ проживання у Європі, прийнятої на 17 засіданні Постійного комітету Конвенції
13 жовтня 1999 1999/698/ЕС РІШЕННЯ КОМІСІЇ яким визначено екологічні критерії для надання еко-маркування Співтовариства портативним комп’ютерам
9 грудня 1999 1999/847/ЄС РІШЕННЯ РАДИ про заснування програми дії Співтовариства у сфері цивільного захисту
8 лютого 1999 1999/177/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ що засновує умови щодо часткового обмеження пластикової тари та пластикових піддонів стосовно рівня концентрації важких металів, встановленого Директивою 94/62/ЄС про упаковку та відходи від упаковки
9 квітня 1999 1999/314/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ щодо опитувального листа, пов'язаного з Директивою Ради 96/82/ЄС щодо контролю за ризиками крупних аварій, пов'язаних з небезпечними речовинами
3 червня 1999 1999/412/ЄЕС РІШЕННЯ КОМІСІЇ стосовно опитувального листа, що необхідний державам-членам для виконання зобов'язання по наданню звітів у відповідності зі статтею 41 (2) Регламенту Ради (ЄЕС) № 259/93
28 травня 1999 1999/427/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ що засновує екологічні критерії для присудження екологічного ярлику Співтовариства миючим засобам для посудомийних машин
17 грудня 1999 2000/45/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ яким визначено екологічні критерії надання еко-маркування Співтовариства для пральних машин
10 листопада 2000 2000/728/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ яким визначаються реєстраційні і річні внески за еко-маркування Співтовариства
10 листопада 2000 2000/729/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про стандартний контракт, що охоплює умови використання еко-маркування Співтовариства
10 листопада 2000 2000/730/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про заснування Ради з еко-маркування Європейського Союзу і її правил процедури
10 листопада 2000 2000/731/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ що встановлює правила процедури Консультаційного Форуму переглянутої програми еко-маркування Співтовариства
3 травня 2000 2000/532/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ що заміняє Рішення 94/3/ЄC, яке визначає список відходів відповідно до статті 1(а) Директиви Ради 75/442/ЄEC про відходи, та Рішення Ради 94/904/ЄС, яке визначає список небезпечних відходів відповідно до статті 1 (4) Директиви Ради 91/689/ЄЕС про небезпечні відходи
6 вересня 2000 2000/541/ЄC Рішення Комісії про критерії оцінювання національних планів згідно зі статтею 6 Директиви Ради 1999/13/ЄC
17 листопада 2000 2000/738/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ стосовно опитувального листа для звітів держав-членів про реалізацію Директиви 1999/31/ЄС про полігони відходів
19 лютого 2001 2001/171/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ що визначає умови скорочення використовування скляних пакувальних матеріалів залежно від рівнів концентрації в них важких металів, як зазначено в Директиві 94/62/ЄС щодо пакувальних матеріалів та відходів пакування
4 травня 2001 2001/405/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ що встановлює екологічні критерії для надання екологічного маркування Співтовариства паперовій санітарно-гігієнічній продукції
27 червня 2001 2001/523/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ що встановлює екологічні критерії для надання еко-ярлика Співтовариства універсальним миючим засобам й миючим засобам для санвузлів
28 червня 2001 2001/524/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про публікацію рекомендацій для стандартів EN 13428:2000 EN 13429:2000, EN 13430:2000, EN 13431:2000 та 13432:2000 у Офіційному віснику Європейських Співтовариств у зв’язку з Директивою 94/62/ЄС про упаковку та пакувальні відходи
13.07.2001 2001/570/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про проект національних положень, про які повідомлено Федеративною Республікою Німеччиною, щодо обмеження продажу і використання органічних сполук, що містять олово
19 липня 2001 2001/607/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про встановлення екологічних критеріїв щодо присвоєння екологічних ярликів Співтовариства для миючих засобів для ручного миття
7 вересня 2001 2001/681/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про настанови до виконання Регламенту (ЄС) №761/2001 Європейського Парламенту і Ради, що дозволяють добровільну участь в організаціях при Співтоваристві екологічного менеджменту та аудиторських програм (ЕМАП)
28 серпня 2001 2001/687/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ із встановлення екологічних критеріїв для надання еко-маркування Співтовариства посудомийним машинам
28 серпня 2001 2001/688/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ що встановлює екологічні критерії для надання екологічного ярлику Співтовариства засобам для покращення ґрунту і засобам, які прискорюють ріст
16 січня 2001 2001/68/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ що засновує два основні методи вимірювання поліхлоридних дифенілів (PCBs) згідно з частиною (а) статті 10 Директиви Ради 96/59/ЄС про видалення поліхлоридних дифенілів та поліхлоридних терфенілів
17 жовтня 2001 2001/753/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про анкету для звітування державами-членами про впровадження Директиви 2000/53/ЄC Європейського Парламенту і Ради про автомобілі, строк служби яких скінчився
25 березня 2002 2002/272/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про встановлення екологічних критеріїв для надання еко-маркування Співтовариства твердим покриттям підлоги
28 грудня 2001 2002/11/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ що ухвалює відповідно до Директиви Ради 92/43/ЄEC список місць, що мають значення для всього Співтовариства, в макаронезійському біогеографічному регіоні
19 лютого 2002 2002/151/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про мінімальні вимоги до свідоцтва про знищення транспортного засобу, що видається згідно зі статтею 5(3) Директиви Європейського Парламенту і Ради 2005/53/ЄС про транспортні засоби, строк експлуатації яких завершився
13 березня 2002 2002/227/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про підтвердження створення і введення в експлуатацію ізраїльської системи моніторингу за належною лабораторною практикою GLP
14 грудня 2001 2002/228/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про визнання п'яти ізраїльських випробувальних центрів, що відповідають вимогам системи забезпечення якості (GLP) у відповідних областях спеціалізації
18 березня 2002 2002/231/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про встановлення переглятутих екологічних критеріїв стосовно отримання знаку екологічного марковання Співтовариства для взуття і про внесення змін до Рішення 1999/179/ЄС
25 березня 2002 2002/255/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про встановлення екологічних критеріїв для надання екологічного марковання Співтовариства телевізорам
1 березня 2002 466/2002/ЄС Рішення про Програму дій Співтовариства з підтримки неурядових організацій, що діють у сфері захисту навколишнього природного середовища
17 липня 2002 2002/605/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про опитувальний лист щодо Директиви Ради 96/82/ЄС про контроль ризиків виникнення великомасштабних аварій за використання небезпечних речовин
3 вересня 2002 2002/739/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ яким визначено переглянуті екологічні критерії надання екомаркування Співтовариства для фарб та лаків, які використовуються у приміщенні, та внесено зміни до Рішення 1999/10/ЄС
3 вересня 2002 2002/740/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ яке встановлює переглянуті екологічні критерії для надання Співтовариством екологічного ярлика ліжковим матрацам та змінює Рішення 98/634/ЄС
4 вересня 2002 2002/741/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ що встановлює переглянуті екологічні критерії для надання еко-ярлика Співтовариства копіювальному й графічному паперу, і яке змінює й доповнює Рішення 1999/554/ЄС
3 жовтня 2002 2002/812/ЄС РІШЕННЯ РАДИ що встановлює відповідно до Директиви 2001/18/ЄС Європейського Парламенту та Ради формат підсумкової інформації щодо розміщення на ринку генетично модифікованих організмів як продуктів або у продуктах
3 жовтня 2002 2002/813/ЄЕС РІШЕННЯ РАДИ що встановлює, відповідно до Директиви Європейського парламенту й Ради 2001/18/ЄС, підсумковий інформаційний формат для повідомлень про навмисне вивільнення в навколишнє середовище генетично модифікованих організмів для цілей, які відрізняються від цілей розміщення на ринку
31 жовтня 2002 2002/884/ЄC РІШЕННЯ КОМІСІЇ про національні положення щодо обмеження продажу і використання обробленої креозотом деревини, про які повідомлено Нідерландами згідно з частинами 4 і 5 статті 95 Договору ЄС
11 лютого 2003 2003/121/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ із встановлення екологічних критеріїв для надання екологічного маркування Співтовариства пилососам (зазначено під документом № С(2003) 114)
27 лютого 2003 2003/138/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ що визначає стандарти кодового позначення компонентів і матеріалів транспортних засобів згідно з Директивою 2000/53/ЄС Європейського Парламенту і Ради про транспортні засоби, термін експлуатації яких завершився
11 березня 2003 2003/168/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про створення Правління Energy Star Європейського Співтовариства
14 лютого 2003 2003/200/EC РІШЕННЯ КОМІСІЇ що встановлює оновлені екологічні критерії для надання еко-маркування Співтовариства пральним миючим засобам, і яке змінює і доповнює Рішення 1999/476/ЄС
26 лютого 2003 2003/256/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про розподілення імпортних квот контрольованих речовин протягом періоду з 1 січня по 31 грудня 2003 року згідно з Регламентом (ЄС) № 2037/2000 Європейського Парламенту та Ради
14 квітня 2003 2003/287/EC РІШЕННЯ КОМІСІЇ що встановлює екологічні критерії для надання еко-маркування Співтовариства послугам з розміщення туристів
28 березня 2003 2003/316/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про визначення кількостей контрольованих речовин, використання яких дозволяється у Співтоваристві у 2003 р. згідно з Регламентом (ЄС) № 2037/2000 Європейського Парламенту та Ради
15 травня 2003 2003/367/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ що визначає Регламент Правління Європейського Співтовариства Energy Star
7 липня 2003 2003/508/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про прийняття рішень Співтовариства щодо імпорту певних хімічних речовин відповідно до Регламенту (ЄС) № 304/2003 Європейського Парламенту і Ради та внесення змін до Рішень 2000/657/ЄC та 2001/852/ЄC
5 серпня 2003 2003/587/ЄC РІШЕННЯ КОМІСІЇ про відповідність системи пожежегасіння, що використовується на трейлерних паромах типу ’Finnsailor’ (IMO № 8401444) Директиві Ради 1999/35/ЄC від 29 квітня 1999
20 серпня 2003 2003/635/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ що дозволяє державам-членам відповідно до Директиви 94/55/ЄС ухвалювати окремі відступи щодо перевезення автотранспортом небезпечних вантажів
29 вересня 2003 2003/701/ЄC РІШЕННЯ КОМІСІЇ що визначає відповідно до Директиви 2001/18/ЄC Європейського Парламенту і Ради формат надання результатів навмисного виведення у довкілля генетично модифікованих вищих рослин з метою, що не є виведенням на ринок
6 квітня 2004 2004/669/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про запровадження переглянутих екологічних критеріїв про надання екологічного маркування Співтовариства для холодильників, а також про внесення змін до Рішення 2000/40/ЄС
11 березня 2004 2004/249/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про анкету звітів держав-членів про імплементацію Директиви Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2002/96/ЕС про відходи електричного та електронного обладнання (ВЕЕО)
29 грудня 2003 2004/277/EC, Євратом РІШЕННЯ КОМІСІЇ що встановлює правила для імплементації Рішення Ради 2001/792/EC, Євратом, що засновує механізм Співтовариства для сприяння посиленому співробітництву у втручаннях з ціллю допомоги у сфері цивільного захисту
30 березня 2004 2004/312/ЄС РІШЕННЯ РАДИ про надання Чеській Республіці, Естонії, Угорщині, Латвії, Литві, Словаччині і Словенії певних тимчасової часткової відміни положень Директиви 2002/96/ЄС про відходи електричного і електронного обладнання
26 квітня 2004 2004/486/ЄС РІШЕННЯ РАДИ про надання Кіпру, Мальті і Польщі певних тимчасових послаблень з Директиви 2002/96/ЄС про відходи електричного і електронного обладнання
19 липня 2004 2004/643/ЄC РІШЕННЯ КОМІСІЇ про розміщення на ринку, згідно з Директивою 2001/18/ЄC Європейського Парламенту та Ради, продукту маїсу, (Zea mays L. лінія NK603), генетично модифікованого для стійкості до гліфосату
22 грудня 2003 2004/69/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ що ухвалює відповідно до Директиви Ради 92/43/ЄEC, список місць, що мають значення для всього Співтовариства, в альпійському біогеографічному регіоні
4 вересня 2003 2004/71/ЄC РІШЕННЯ КОМІСІЇ про визначальні вимоги до обладнання морського радіозв’язку, що раніше використовувалось на суднах не учасників SOLAS та для роботи в системах Всесвітнього Морського Оповіщення про Небезпеку та Аварійного Захисту (GMDSS)
20 грудня 2004 2004/890/ЄС РІШЕННЯ РАДИ про вихід Європейського Співтовариства з Конвенції про рибальство і збереження живих ресурсів в Балтійському морі і затоках
23 травня 2007 2007/364/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про розміщення на ринку відповідно до Директиви 2001/18/ЄС Європейського Парламенту та Ради, гвоздики садової (Dianthus caryophyllus L., лінія 123.2.38), генетично модифікованої для кольору квітки
8 грудня 1975 76/161/ЄЕС РІШЕННЯ РАДИ що засновує загальну процедуру встановлення та постійного оновлення переліку джерел інформації про довкілля у Співтоваристві
25 липня 1977 77/585/ЄЕС Рішення Ради щодо конвенції по захисту Середземного моря від забруднення і щодо протоколу по запобіганню забруднення Середземного моря від аварійного зливу кораблів і літаків
18 лютого 1980 80/237/ЄВРАТОМ РІШЕННЯ РАДИ про утворення Спеціального дорадчого комітету з переробки опроміненого ядерного пального
26 березня 1980 80/372/ЄЕС РІШЕННЯ РАДИ стосовно фреонів (хлор-фтор-вуглеводні) у навколишньому середовищі
14 грудня 1987 87/600/Євратом РІШЕННЯ РАДИ про домовленості Співтовариства про оперативний обмін інформацією у випадку радіаційної аварійної ситуації
24 червня 1993 93/389/ЄЕС РІШЕННЯ РАДИ про встановлення механізму моніторингу викидів СО2 та інших газів, що спричиняють парниковий ефект
14 вересня 1994 94/783/EC РІШЕННЯ КОМІСІЇ про заборону ПХФ згідно з повідомленням Федеративної Республіки Німеччина (аутентичним є лише текст, викладений німецькою мовою)
25 липня 1995 95/365/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ що встановлює екологічні критерії для присвоєння екологічного ярлику Співтовариства миючим засобам для прання білизни
6 лютого 1970 70/157/ЄЕС ДИРЕКТИВА РАДИ про наближення законів держав-членів про припустимий рівень шуму і вихлопні системи автотранспортних засобів
7 листопада 1973 73/350/ЄЕС ДИРЕКТИВА КОМІСІЇ адаптуючись до технічного прогресу, Директива Ради від 6 лютого 1970 року про наближення законів держав-членів, що стосуються стандартів рівня шуму та системи вихлопу транспортних засобів
28 травня 1974 74/290/ЄЕС ДИРЕКТИВА РАДИ для приведення у відповідність Директиви 70/220/ЄЕС щодо наближення законів держав-членів щодо заходів, які вживаються проти забруднення повітря газами від автотракторних двигунів з примусовим запалюванням з технічним прогресом
16 червня 1973 75/439/ЄЕС ДИРЕКТИВА РАДИ про утилізацію відпрацьованих олив
15 грудня 1998 1999/C 56/01 РЕЗОЛЮЦІЯ РАДИ Стратегії лісівництва в Європейському Союзі
23 жовтня 2001 2001/80/ЄС ДИРЕКТИВА про обмеження викидів деяких забруднюючих речовин в атмосферу з великих спалювальних установок
2 квітня 1979 79/409/ЄЕС РЕЗОЛЮЦІЯ РАДИ про захист диких птахів
7 травня 1990 90/C 122/02 РЕЗОЛЮЦІЯ РАДИ відносно політики забруднення
17.10.2008 SEC(2008) 2619 ПОВІДОМЛЕННЯ КОМІСІЇ ДЛЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ, РАДИ, ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЕКОНОМІЧНО-СОЦІАЛЬНОГО КОМІТЕТУ ТА КОМІТЕТУ РЕГІОНІВ Про проблеми знищення і деградації лісів у контексті протидії зміні клімату та скороченню біологічного різноманіття
18.5.2010 COM(2010)235 ПОВІДОМЛЕННЯ ВІД КОМІСІЇ РАДІ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ПАРЛАМЕНТУ про майбутні заходи управління біовідходами в Європейському Союзі
17.10.2008 СОМ (2008) 645 ПОВІДОМЛЕННЯ КОМІСІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ПАРЛАМЕНТУ, РАДІ, ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ЕКОНОМІЧНО-СОЦІАЛЬНОМУ КОМІТЕТУ І КОМІТЕТУ РЕГІОНІВ Стосовно загроз знищення та деградації лісів для боротьби з кліматичними змінами та втратою біорізноманітності
15 листопада 1982 82/795/ЄЕС РІШЕННЯ РАДИ щодо консолідації запобіжних заходів стосовно фреонів у навколишньому середовищі
27 липня 1992 92∕446∕ЄЕС РІШЕННЯ РАДИ про анкети для директив для сектору водопостачання
18 липня 1994 94/505/ЄC РІШЕННЯ КОМІСІЇ щодо розміщення на ринку продукту, що містить ГМО, живої вакцини Nobi-Porvac Aujeszky (gl-, tk-), згідно зі статтею 13 Директиви Ради 90/220/ЄЕС
25 січня 1999 1999/176/Євратом РІШЕННЯ РАДИ про впровадження особливої програми дослідження наукової діяльності, яка проводяться Спільним дослідницьким центром через прямі дії для Європейського Співтовариства атомної енергетики
31 травня 1999 1999/391/EC РІШЕННЯ КОМІСІЇ стосовно запитальника відповідно до ДИРЕКТИВИ РАДИ ЕС №96/61 щодо комплексного попередження і контролю забруднення (IPPC) (Імплементація Директиви Ради 91/692/ЄЕС)
27 вересня 2000 2000/608/ЄC РІШЕННЯ КОМІСІЇ про керівні зауваження для здійснення оцінки ризиків, викладені у Додатку ІІІ Директиви 90/219/ЄEC про роботу з генетично модифікованими мікроорганізмами в контрольованих умовах
13 липня 2001 2001/599/ЄC РІШЕННЯ КОМІСІЇ про проект національних положень Королівства Нідерландів щодо обмеження продажу і використання креозоту
28 серпня 2001 2001/689/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ із встановлення екологічних критеріїв для надання екологічного маркування Співтовариства посудомийним машинам
23 жовтня 2001 2001/792/ЄС, Євратом РІШЕННЯ РАДИ яким встановлюється механізм Співтовариства щодо посилення співпраці у наданні допоміжних інтервенцій стосовно цивільного захисту
22 липня 2002 1600/2002/ЄС РІШЕННЯ про встановлення Шостої програми дій Співтовариства у сфері навколишнього природного середовища
15 травня 2002 2002/371/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про встановлення екологічних критеріїв для присвоєння знаку екологічного маркування Співтовариства текстильним продуктам і про внесення змін до Рішення 1999/178/ЄС
12 серпня 2002 2002/654/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ що визначає механізм розподілу квот для виробників та імпортерів у гідрохлорофторокарботатів на період з 2003 до 2009 року за Регламентом (ЕЄС) № 2037/2000 Європейського Парламенту та Комісії
9 вересня 2002 2002/747/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про встановлення оновлених екологічних норм щодо присвоєння знаку екологічного маркування Співтовариства електричним лампочкам та внесення змін до Рішення 1999/568/ЄС
19 вересня 2002 2002/762/ЄC РІШЕННЯ РАДИ що дозволяє державам-членам підписувати, ратифікувати або приєднуватись в інтересах Співтовариства до Міжнародної Конвенції про цивільну відповідальність за забруднення, бункерним мазутом (2001 року) (Конвенція про бункери)
13 листопада 2002 2002/909/ЄC РІШЕННЯ КОМІСІЇ про італійські правила щодо звільнення від зобов’язання отримувати дозвіл, накладеного на підприємства та установи, що здійснюють відновлення небезпечних відходів відповідно до статті 3 Директиви 91/689/ЄEC про небезпечні відходи
19 грудня 2002 2003/33/ЄC РІШЕННЯ РАДИ що встановлює критерії та процедури для прийняття відходів на місцях захоронення згідно зі cтаттею 16 та Додатком II до Директиви 1999/31/ЄC
29 січня 2003 2003/82/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ що затверджує заходи, про які було повідомлено Бельгією, відповідно до частини 6 статті 6 Директиви 94/62/ЄC Європейського Парламенту і Ради про упаковку та відходи упаковки
16 грудня 2003 2004/1/EC РІШЕННЯ КОМІСІЇ щодо норм національного законодавства з використання алканів з коротким ланцюгом, що містять хлор, заявлених Королівством Нідерландів згідно зі статтею 95(4) Договору ЄC
20 січня 2004 2004/176/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про розподілення квот на імпорт контрольованих речовин на період з 1 січня по 31 грудня 2004 року згідно з Регламентом (ЄС) № 2037/2000 Європейського Парламенту та Ради
23 лютого 2004 2004/204/ЄC РІШЕННЯ КОМІСІЇ що встановлює детальні заходи для роботи реєстрів запису інформації щодо генетичних модифікацій у генетично модифікованих організмах (ГМО), як передбачено Директивою 2001/18/ЄC Європейського Парламенту і Ради
28 січня 2004 2004/209/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ щодо розподілу об’ємів контрольованих речовин, використання яких дозволено для задоволення життєво необхідних потреб у Співтоваристві в 2004 році відповідно до Регламенту (ЄС) № 2037/2000 Європейського Парламенту і Ради
2 березня 2004 2004/246/EC РІШЕННЯ РАДИ що дозволяє державам-членам підписувати, ратифікувати або приєднуватись в інтересах Європейського Співтовариства до Протоколу 2003 року до Міжнародної Конвенції про створення Міжнародного фонду для компенсацій за шкоду через забруднення нафтою (1992 року) і дозволяє Австрії та Люксембургу приєднатись в інтересах Європейського Співтовариства до основних документів
16 квітня 2009 2009/339/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ яким вносяться зміни у Рішення 2007/589/ЄС стосовно включення керівних принципів з моніторингу та звітування для викидів та даних щодо тонно-кілометрів, що стосуються авіаційної діяльності
17 грудня 2008 2009/73/ЄC РІШЕННЯ КОМІСІЇ про внесення змін до Рішення 2007/589/ЄС з метою включення настанов з моніторингу та звітування про викиди оксиду азоту
26 лютого 1996 96/211/ЄС Рішення Комісії про заборону пентахлорфенолу (ПХФ) згідно з повідомленням Данії
27 вересня 1996 ОВ L 296 від 21.11.1996, С.55 ДИРЕКТИВА РАДИ про оцінку і управління якістю атмосферного повітря
49/2002 25 червня 2002 Директива Парламенту та Ради щодо оцінки та боротьби із шумом навколишнього середовища
15 липня 1980 80/779/ЄЕС ДИРЕКТИВА РАДИ про граничні значення якості повітря та настановні величини сірчистого газу й зважених частинок
19 березня 1987 87/217/ЄЕС ДИРЕКТИВА РАДИ щодо попередження та зменшення забруднення довкілля азбестом
16 червня 1988 88/436/ЄЕС ДИРЕКТИВА РАДИ про внесення змін до Директиви 70/220/ЄЕС про наближення законодавств держав-членів стосовно заходів, які мають бути вжиті проти забруднення повітря газами від двигунів моторизованих транспортних засобів (Обмеження на викиди твердих часток забруднюючих речовин дизельними двигунами)
20 липня 1993 93/67/ЄЕС ДИРЕКТИВА КОМІСІЇ що встановлює принципи оцінки ризиків для людей та довкілля від речовин, нотифікованих відповідно до Директиви Ради 67/548/ЄEC
26 квітня 1999 1999/31/ЄС ДИРЕКТИВА РАДИ про захоронення відходів
27 червня 2001 2001/42/ЄС ДИРЕКТИВА про оцінку впливу на стан навколишнього природного середовища окремих проектів та програм
23 жовтня 2001 2001/80/ЄС ДИРЕКТИВА про обмеження викидів деяких забруднюючих речовин в атмосферу з великих спалювальних установок
22 грудня 2003 2003/122/ЄВРАТОМ ДИРЕКТИВА РАДИ про контроль над закритими джерелами високого радіоактивного випромінювання і втраченими джерелами
11 лютого 2004 2004/12/ЄС ДИРЕКТИВА що вносить зміни до Директиви 94/62/ЄС про упаковку та відходи упаковки
11 лютого 2004 2004/10/ЄC ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ про наближення законів, підзаконних актів та адміністративних положень щодо застосування принципів належної лабораторної практики та контроль за їх застосуванням у випробуваннях на наявність хімічних речовин (кодифікована версія)
11 лютого 2004 2004/9/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ про інспектування та перевірку відповідності належній лабораторній практиці (НЛП)
12 грудня 2006 2006/113/ЄС ДИРЕКТИВА про вимоги до якості води у якій мешкають молюски та ракоподібні
15 березня 2006 2006/21/ЄС ДИРЕКТИВА про управління відходами видобувних підприємств, та якою вносяться зміни до Директиви 2004/35/ЄС
23 жовтня 2007 2007/60/ЄС Директива про оцінку і управління ризиками затоплення
15 січня 2008 2008/1/ЄС ДИРЕКТИВА про комплексне запобігання і контроль забруднення
17 червня 2008 2008/56/ЄС ДИРЕКТИВА що встановлює рамки діяльності Співтовариства у сфері політики з морського середовища (Рамкова Директива про морську стратегію)
30 жовтня 2009 2009/147/ЄС ДИРЕКТИВА про збереження диких птахів
23 квітня 2009 2009/29/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ про внесення змін до Директиви 2003/87/ЄС з метою вдосконалення та розширення системи Співтовариства з торгівлі квотами на викиди парникових газів
23 квітня 2009 2009/30/ЄЕС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ про внесення змін до Директиви 98/70/ЄС, що стосується технічних умов, пов’язаних з бензином, дизельним пальним та газойлем, а також про введення механізму, який дозволяє скорочувати викиди парникових газів та про внесення змін до Директиви Ради 1999/32/ЄС, що стосується технічних умов, пов’язаних з паливом, що використовується для суден внутрішньої навігації та про скасування Директиви 93/12/ЄС
6 травня 2009 2009/41/ЄС ДИРЕКТИВА про обмежене використання генетично модифікованих мікроорганізмів
22 листопада 1973 73/405/ЄЕС ДИРЕКТИВА РАДИ про наближення законодавств держав-членів про методи випробування здатності до біологічного розкладання аніонних поверхнево-активних речовин
28 червня 1977 77/537/ЄЕС ДИРЕКТИВА РАДИ про наближення законодавств держав-членів щодо заходів, що мають бути застосовані проти викидів забруднюючих речовин з дизельних двигунів, що використовуються у колісних сільськогосподарських та лісових тракторах.
28 червня 1984 84/360/ЄЕС ДИРЕКТИВА РАДИ щодо боротьби із забрудненням повітря промисловими підприємствами
23 грудня 1991 91/692/ЄЕС ДИРЕКТИВА РАДИ про стандартизацію та упорядкування звітів про імплементацію певних Директив щодо навколишнього природного середовища
3 лютого 1992 92/3/ЄВРАТОМ ДИРЕКТИВА РАДИ про нагляд та контроль за перевезеннями радіоактивних відходів між державами-членами, до Співтовариства та із нього
16 грудня 2002 2001/18/ЄС Директива Європейського Парламенту та Ради про навмисний випуск у навколишнє середовище генетично-модифікованих організмів, та яка скасовує Директиву Ради 90/220/ЄЕС
30 травня 2002 2002/413/ЄC РЕКОМЕНДАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ стосовно впровадження Інтегрованого керування прибережною зоною в Європі
11 жовтня 2004 2004/705/ЄС РЕКОМЕНДАЦІЯ КОМІСІЇ щодо контролю фонових рівнів діоксинів та діоксиноподібних поліхлорованих дифенілів (PCB) в харчових продуктах
24 жовтня 2006 2006/851/Евратом РЕКОМЕНДАЦІЯ КОМІСІЇ про управління фінансовими ресурсами для виведення з експлуатації ядерних установок, використаного палива та радіоактивних відходів
6 лютого 2006 CM/Rec(2008)3 Рекомендація щодо керівних положень для імплементації Європейської ландшафтної конвенції
25 листопада 2009 1221/2009 РЕГЛАМЕНТ про добровільну участь організацій у схемі екологічного управління та аудиту Співтовариства (ЕУАС), яким скасовується Регламент (ЄС) № 761/2001 та Рішення Комісії 2001 року/681/ЄС і 2006/193/ЄС
16 лютого 2009 134/2009 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ що вносить зміни до Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1907/2006 про реєстрацію, оцінку, авторизацію та обмеження хімічних речовин та препаратів (REACH) стосовно його Додатку ХІ
1 квітня 1993 926∕93 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ про внесення змін до Регламенту (ЄЕС) № 1696/87, що визначає детальні правила застосування Регламенту Ради (ЄЕС) № 3528/86 про захист лісів, що належать Співтовариству від атмосферних забруднень
31 березня 2010 276/2010 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ що вносить зміни до Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1907/2006 про реєстрацію, оцінку, авторизацію та обмеження хімічних речовин та препаратів (REACH) стосовно його Додатку ХVII (дихлорметан, лампове масло, рідини для розпалювання грилю та органоолов’янні суміші)
25 листопада 2009 66/2010 РЕГЛАМЕНТ про знак екомаркування Європейського Союзу
31 липня 2007 916/2007 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ що вносить зміни до Регламенту (ЄС) 2216/2004 про стандартизовані і захищені системи реєстрів у відповідності до Директиви 2003/87/ЄС Європейського Парламенту і Ради і Рішення № 280/2004/ЄС Європейського Парламенту і Ради
15 липня 1980 РЕЗОЛЮЦІЯ РАДИ про транскордонне забруднення повітря двоокисом сірки та зваженими твердими частками
1 лютого 1993 93/C 138/01 Резолюція Ради стосовно Програми політики та діяльності Співтовариств у галузі довкілля та сталого розвитку
13 грудня 2011 ДИРЕКТИВА Про оцінку наслідків певних державних та приватних проектів для навколишнього природного середовища
22 січня 1996 C 018 ВИСНОВОК Про витрати на інфраструктуру в секторі вантажного автомобільного транспорту як основи для порівняння з іншими видами транспорту
Висновок Про “Використання громадського та приватного транспорту в міській місцевості та передмістях”
Резолюція Резолюція Європейського Парламенту у відповідь на повідомлення Комісії, адресованого Раді, Європейському Парламенту, Економічно-соціальному комітету і Комітету регіонів - повітряний транспорт і навколишнє середовище: відповідаючи на виклики стійкого економічного розвитку (COM(1999) 640 - C5-0086/2000 - 2000/2054(COS))
Повідомлення (2005) 615 остання версія ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАЯВНИЙ ПРОГРЕС ЗА КІОТСЬКИМ ПРОТОКОЛОМ (необхідне за статтею 5(3) Рішення 280/2004/ЄC щодо механізму для моніторингу виділень парникового газу у Співтоваристві та для імплементації Кіотського протоколу)
15 липня 1975 75/442/ЄЕС ДИРЕКТИВА Про відходи
4 травня 1976 76/464/ЄЕС ДИРЕКТИВА Про забруднення, спричинене визначеними небезпечними речовинами, що скидаються у водне середовище Співтовариства
20 лютого 1978 78/176/ЄЕС ДИРЕКТИВА Про відходи індустрії виробництва діоксиду титану
18 липня 1978 78/659/ЄЕС ДИРЕКТИВА Про якість прісних вод, які потребують захисту або покращення з метою збереження рибних ресурсів
2 квітня 1979 79/409/ЄEC ДИРЕКТИВА Про збереження диких птахів
9 жовтня 1979 79/869/ЄЕС ДИРЕКТИВА Про методи вимірювання і частоту взяття проб та аналізів поверхневих вод з метою відведення питної води у державах-членах
28 березня 1983 83/129/ЄЕС ДИРЕКТИВА Про імпорт у держави-члени шкурок дитинчат певних тюленів та продукції з них
12 червня 1986 86/278/ЄЕС ДИРЕКТИВА Про захист навколишнього середовища та, зокрема, ґрунту у випадках використання у сільському господарстві осаду стічних вод
18 березня 1991 91/157/ЄЕС ДИРЕКТИВА Про батареї та акумулятори, які містять певні небезпечні речовини
12 грудня 1991 91/689/ЄЕС ДИРЕКТИВА Про небезпечні відходи
15 грудня 1992 92/112/ЄЕC ДИРЕКТИВА Про процедури гармонізації програм щодо зменшення та остаточної ліквідації забруднення, спричиненого відходами промисловості виробництва двоокис титану
21 травня 1992 92/43/ЄЕС ДИРЕКТИВА Про охорону природних середовищ існування та дикої флори і фауни
1 вересня 1993 93/72/ЄЕС ДИРЕКТИВА Що адаптує до технічного прогресу у дев’ятнадцятий раз Директиву Ради 67/548/ЄЕС про наближення законів, підзаконних та адміністративних положень щодо класифікації, пакування та маркування небезпечних речовин
16 вересня 1996 96/59/ЄC ДИРЕКТИВА Про видалення поліхлорованих біфенілів та поліхлорованих терфенілів (ПХБ/ПХТ)
15 грудня 1999 1999/101/ЄC ДИРЕКТИВА Щодо адаптації Директиви Ради 70/157/ЄЕС відносно допустимих рівнів шуму та вихлопів двигунів транспортних засобів до технічного прогресу
11 березня 1999 1999/13/ЄC ДИРЕКТИВА Про обмеження викидів летючих органічних сполук, що утворюються в результаті використання органічних розчинників у певних видах виробничої діяльності та на певних об’єктах
29 березня 1999 1999/22/ЄС ДИРЕКТИВА Про утримання диких тварин у зоологічних парках
22 квітня 1999 1999/30/ЄС ДИРЕКТИВА Щодо зменшення вмісту двоокису сірки та азоту, оксидів азоту, твердих часток та свинцю в оточуючому повітрі
26 квітня 1999 1999/32/ЄС ДИРЕКТИВА Щодо зменшення вмісту сірки у певних видах рідкого палива та яка змінює Директиву 93/12/ЄЕС
31 травня 1999 1999/45/ЄC ДИРЕКТИВА Щодо наближення законів, підзаконних актів та адміністративних положень держав-членів щодо класифікації, упаковки та маркування небезпечних речовин
26 травня 1999 1999/51/ЄС ДИРЕКТИВА Про адаптацію до технічного прогресу уп’яте Додатку І Директиви 76/769/ЄЕС про наближення законів, підзаконних актів та адміністративних положень стосовно обмежень на торгівлю та використання певних небезпечних речовин та препаратів (олово, PCP та кадмій)
8 травня 2000 2000/14/ЄС ДИРЕКТИВА Щодо наближення законів держав-членів стосовно шумового випромінювання у довкіллі шляхом використання обладнання на відкритому повітрі
8 травня 2000 2000/14/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Щодо наближення законів держав-членів стосовно шумового випромінювання у довкіллі шляхом використання обладнання на відкритому повітрі
23 жовтня 2000 2000/60/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ Встановлення рамок діяльності Співтовариства в галузі водної політики
16 листопада 2000 2000/69/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Щодо граничних обсягів вмісту бензину та чадного газу в оточуючому повітрі
4 грудня 2000 2000/76/ЄC ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Про спалювання відходів
10 квітня 2001 2001/27/ЄС ДИРЕКТИВА КОМІСІЇ Про внесення поправок до Директиви Ради 88/77/ЄЕС щодо наближення законів Держав-членів, що стосуються вжиття заходів проти забруднення довкілля газоподібними викидами та аерозолями дизельних двигунів, що застосовуються в транспортних засобах, а також проти забруднення довкілля газоподібними викидами двигунів позитивного запалювання, що працюють на природному газі або зрідженому нафтовому газі, що застосовуються в транспортних засобах
27 червня 2001 2001/42/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Про оцінку впливу на стан довкілля окремих проектів та програм
23 жовтня 2001 2001/81/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Щодо державних граничних норм для певних забруднювачів атмосфери
3 травня 2002 2002/37/ЄС ДИРЕКТИВА КОМІСІЇ Яка змінює Директиву Ради 91/414/ЄЕС з метою включення етофумесату як діючої речовини
12 лютого 2002 2002/3/ЄC ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Стосовно озону в атмосферному повітрі
27 січня 2003 2002/95/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Про обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні
27 січня 2003 2002/96/EC ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ Про відходи електричного й електронного обладнання (ВЕЕО)
26 травня 2003 2003/35/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Про участь громадськості у розробці деяких планів та програм, пов’язаних з навколишнім природним середовищем, і внесення змін до Директив Ради 85/337/ЄЕС та 96/61/ЄС щодо участі громадськості та доступу до правосуддя
28 січня 2003 2003/4/ЄС Директива Європейського Парламенту та Ради Про доступ громадськості до інформації про навколишнє природне середовище та про скасування Директиви Ради 90/313/ЄЕС
13 жовтня 2003 2003/87/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ ЄС Щодо заснування схеми для зменшення викидів в атмосферу парникових газів, торгуючи в межах Співтовариства та про внесення змін до Директиви Ради 96/61/ЄС
21 квітня 2004 2004/35/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Про екологічну відповідальність за попередження та ліквідацію наслідків завданої навколишньому середовищу шкоди
27 жовтня 2004 2004/101/ЄC ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Про внесення змін до Директиви 2003/87/ЄC про заснування схеми по нормі викидів тепличного газу, займаючись торгівлею в межах Співтовариства з огляду на проект механізму Кіотського протоколу
5 квітня 2006 2006/12/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Про відходи
15 лютого 2006 2006/11/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Про забруднення, спричинене деякими небезпечними речовинами, що скидаються до водного середовища Співтовариства
18 грудня 2006 2006/121/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ Про внесення змін до Директиви Ради 67/548/ЄЕС про наближення законів та підзаконних актів про класифікацію, пакування та маркування небезпечних речовин з метою її адаптації до Регламенту (ЄС) № 1907/2006 про реєстрацію, оцінку, авторизацію і обмеження хімічних речовин та препаратів (REACH) та заснування Європейського агентства з хімічних речовин та препаратів
20 грудня 2006 2006/140/ЄС ДИРЕКТИВА КОМІСІЇ Про внесення змін до Директиви 98/8/ЄС Європейського Парламенту та Ради з метою включення сульфурилфториду як активної речовини до Додатку І вказаної Директиви
16 червня 1975 75/440/ЄЕС ДИРЕКТИВА РАДИ Стосовно вимог до якості поверхневих вод, призначених для забору питної води в державах-членах Співтовариства
8 грудня 1975 76/160/ЄЕС ДИРЕКТИВА РАДИ Про якість води, призначеної для купання
27 липня 1976 76/769/ЄЕС ДИРЕКТИВА РАДИ Про наближення законів, підзаконних та адміністративних положень держав-членів про обмеження у торгівлі та використання окремих небезпечних речовин та препаратів
8 березня 1977 77/212/ЄЕС ДИРЕКТИВА РАДИ Про внесення змін до Директиви 70/157/ЄЕС стосовно допустимих рівнів шуму та вихлопів автомобілів
14 липня 1978 78/665/ЄЕС ДИРЕКТИВА КОМІСІЇ Адаптування до технічного прогресу Директиви 70/220/ЄЕС щодо наближення законів держав-членів стосовно заходів, що вживаються проти забруднення повітря газами від двигунів внутрішнього згорання на механічних транспортних засобах
30 жовтня 1979 79/923/ЄЕС ДИРЕКТИВА РАДИ Стосовно вимог до якості вод, придатних для життя молюсків
20 грудня 1979 80/51/ЄЕС ДИРЕКТИВА РАДИ Щодо обмеження шуму, що спричиняють дозвукові літаки
17 грудня 1979 80/68/ЄЕС ДИРЕКТИВА РАДИ Про охорону підземних вод від забруднення, спричиненого деякими небезпечними речовинами
22 березня 1982 82/176/ЄЕС ДИРЕКТИВА РАДИ Стосовно граничних величин і цільових показників якості для скидання ртуті хлор-лужною електролізною промисловістю
3 грудня 1982 82/884/ЄЕС ДИРЕКТИВА РАДИ Про лімітний показник для свинцю у повітрі
16 липня 1983 83/351/ЄЕС ДИРЕКТИВА РАДИ Про внесення змін до Директиви Ради 70/220/ЄЕС щодо наближення законів держав-членів стосовно заходів, що вживаються проти забруднення повітря газами від двигунів автомобілів з примусовим запалюванням
26 вересня 1983 83/513/ЄЕС ДИРЕКТИВА РАДИ Стосовно граничних значень та цілей якості для викидів кадмію
3 липня 1984 84/372/ЄЕС ДИРЕКТИВА КОМІСІЇ З метою адаптації до технічного прогресу Директиви Ради 70/157/ЄЕС щодо наближення законів держав-членів, які регулюють допустимий рівень шуму та вихлопні системи механічних транспортних засобів
3 вересня 1984 84/424/ЄЕС ДИРЕКТИВА РАДИ Що вносить зміни до Директиви 70/157/ЄЕС про наближення законів держав-членів щодо допустимого рівня шуму і вихлопної системи автотранспортних засобів
9 жовтня 1984 84/491/ЄЕС ДИРЕКТИВА РАДИ Стосовно граничних значень та цілей якості для викидів гексахлороциклогексану
27 червня 1985 85/337/ЄЕС ДИРЕКТИВА РАДИ Про оцінку наслідків впливу деяких громадських і приватних проектів на навколишнє середовище
12 червня 1986 86/280/ЄЕС ДИРЕКТИВА РАДИ Стосовно граничних значень та цілей якості для скидів окремих небезпечних речовин, які включені до Списку І Додатку до Директиви 76/464/ЄЕС
1 грудня 1986 86/594/ЄЕС ДИРЕКТИВА РАДИ Про повітряний шум, спричинений побутовою технікою
24 листопада 1988 88/609/ЄЕС ДИРЕКТИВА РАДИ Про обмеження викидів у повітря деяких забруднюючих речовин великими спалювальними установками
8 червня 1989 89/369/(ЄЕС ДИРЕКТИВА РАДИ Про попередження забруднення повітря через використання нового обладнання для спалення міського сміття
21 червня 1989 89/429/ЄЕС ДИРЕКТИВА РАДИ Про зменшення забруднення повітря існуючими установками для спалювання міських відходів
18 липня 1989 89/458/ЄЕС ДИРЕКТИВА РАДИ Про внесення змін, з урахуванням Європейських стандартів вихлопних газів автомобілів з об’ємом двигуна менше 1,4 літри, до Директиви 70/220/ЄЕС щодо приведення у відповідність законів держав-членів відносно вжиття заходів по запобіганню забруднення повітря вихлопними газами автомобілів
27 листопада 1989 89/618/Євратом ДИРЕКТИВА РАДИ Щодо інформування широкої громадськості про заходи охорони здоров’я, що мають вживатись, і дії, які повинні виконуватись, у випадку радіаційної аварії
4 грудня 1989 89/629/ЄЕС ДИРЕКТИВА РАДИ Щодо обмеження шуму, що поширюється цивільними дозвуковими реактивними літаками
23 квітня 1990 90/220/ЄEC ДИРЕКТИВА РАДИ Про навмисне розповсюдження у навколишнє середовище генетично модифікованих організмів
21 травня 1991 91/271/ЄЕС ДИРЕКТИВА РАДИ Про очистку міських стічних вод
12 грудня 1991 91/676/ЄЕС ДИРЕКТИВА РАДИ Стосовно охорони вод від забруднення, спричиненого нітратами з сільськогосподарських джерел
10 листопада 1992 92/97/ЄEC ДИРЕКТИВА РАДИ Що вносить зміни у Директиву 70/157/ЄЕС про наближення законів держав-членів про припустимий рівень шуму та вихлопні системи механічних транспортних засобів
4 жовтня 1993 93/86/ЄЕС ДИРЕКТИВА КОМІСІЇ Про пристосування до технічного прогресу Директиви Ради 91/157/ЄЕС про батареї і акумулятори, що містять певні небезпечні речовини
20 грудня 1994 94/62/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Про упаковку та відходи упаковки
20 грудня 1994 94/63/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ Стосовно контролю викидів летючих органічних сполук (ЛОС), що виникають зі сховищ бензину та при його транспортуванні з терміналів до сервісних станцій
про спалювання небезпечних відходів 94/67/ЄС ДИРЕКТИВА РАДИ Про спалювання небезпечних відходів
29 червня 1995 95/29/ЄС ДИРЕКТИВА РАДИ Про внесення змін до Директиви 91/628/ЄЕС стосовно захисту тварин під час транспортування
27 березня 1996 96/20/ЄC ДИРЕКТИВА КОМІСІЇ Що адаптує до рівня технічного прогресу Директиву 70/157/ЄЕС про припустимий рівень шуму та вихлопні системи автотранспортних засобів
24 вересня 1996 96/61/ЄС ДИРЕКТИВА РАДИ Щодо всеохоплюючого запобігання і контролю забруднень
9 грудня 1996 96/82/ЄС ДИРЕКТИВА РАДИ Щодо контролю ризиків виникнення нещасних випадків, спричинених небезпечними речовинами
3 березня 1997 97/11/ЄС ДИРЕКТИВА РАДИ Що вносить зміни до Директиви 85/337/ЄС про оцінку ступеня впливу деяких державних і приватних проектів на довкілля
3 листопада 1998 98/83/ЄС ДИРЕКТИВА РАДИ Про якість води, призначеної для споживання людиною
20 листопада 1998 98/89/ЄС ДИРЕКТИВА КОМІСІЇ Що узгоджує з технічними зрушеннями Директиву Ради 74/152/ЄЕС про максимальну проектну швидкість та вантажні платформи колісних сільськогосподарських та лісогосподарських колісних тракторів
26 липня 1999 1999/77/ЄС/td> ДИРЕКТИВА КОМІСІЇ Про пристосування вшосте до технічного прогресу Додатку I до Директиви Ради 76/769/ЄЕС про наближення законів, підзаконних та адміністративних положень держав-членів про обмеження торгівлі та використання певних небезпечних речовин та препаратів (асбестос)
20 грудня 1974 75/66/ЄЕС РЕКОМЕНДАЦІЯ КОМІСІЇ Державам-членам щодо захисту птахів та їх ареалів
3 грудня 1981 81/972/ЄЕС РЕКОМЕНДАЦІЯ РАДИ Про повторне використовування відходів паперу і використовування паперу, виготовленого з паперових відходів
9 грудня 1996 96/733/ЄС РЕКОМЕНДАЦІЯ КОМІСІЇ Стосовно Екологічних угод, що впроваджують директиви Співтовариства
12 жовтня 1999 1999/721/ЄС РЕКОМЕНДАЦІЯ КОМІСІЇ Про результати оцінки ризику та про стратегію зниження ризику щодо речовин: 2-(2-бутоксиетоксильний)етанол; 2-(2-метоксиетоксильний)етанол; Алкани, С10-13 , хлор; Бензол, С10-13-алкіл похідн.
5 березня 2001 2001/194/ЄС РЕКОМЕНДАЦІЯ КОМІСІЇ Про результати оцінки ризиків та стратегії зменшення ризиків для речовин: похідна дифенілового ефіру/пентабромо та кумен
4 квітня 2001 2001/331/ЄС РЕКОМЕНДАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Що передбачає мінімальні критерії щодо екологічних інспекцій у державах-членах
7 вересня 2001 2001/680/ЄС РЕКОМЕНДАЦІЯ КОМІСІЇ Щодо настанов для імплементації Регламенту (ЄС) № 761/2001 Європейського Парламенту й Ради, що дозволяє добровільну участь організацій у програмі еко-управління й аудита Співтовариства (ПЕУА)
7 листопада 2001 2001/838/ЄС РЕКОМЕНДАЦІЯ КОМІСІЇ Щодо результатів оцінки ризику й стратегій зменшення ризику для речовин: акрилальдегіду; диметилсульфату; нонилфенолу фенолу, 4-нонил-, розгалуженого; терт-бутилу метилу ефіру
20 грудня 2001 2001/928/Євратом РЕКОМЕНДАЦІЯ КОМІСІЇ Про захист громадськості від опромінення радоном у системах постачання питної води
4 липня 2002 2002/575/ЄС РЕКОМЕНДАЦІЯ КОМІСІЇ Щодо результатів оцінки ризику й стратегій зменшення ризику для речовин: o-анизидін, 1,4-діоксан
4 липня 2002 2002/576/ЄС РЕКОМЕНДАЦІЯ КОМІСІЇ Щодо результатів оцінки ризику й стратегій зменшення ризику для речовин: етил ацетоацетат, 4-хлоро-o-крезол, хлорид диметилдіоктадециламонію
16 вересня 2002 2002/755/ЄС РЕКОМЕНДАЦІЯ КОМІСІЇ Щодо результатів оцінки ризику й стратегії зменшення ризику для речовини окису дифенілу, окта-бромо похідної
10 липня 2003 2003/532/ЄС РЕКОМЕНДАЦІЯ КОМІСІЇ Щодо настанов для імплементації Регламенту (ЄС) № 761/2001 Європейського Парламенту й Ради, що дозволяє добровільну участь організацій у програмі еко-управління й аудита Співтовариства (ПЕУА) стосовно вибору й використання показників екологічної ефективності
3 березня 1975 75/436/Євратом, ЄСВС, ЄЕС РЕКОМЕНДАЦІЯ РАДИ Про розподіл витрат та участь органів державної влади в галузі навколишнього середовища
20 грудня 1974 75/65/ЄEC РЕКОМЕНДАЦІЯ КОМІСІЇ Для держав-членів про захист архітектурної і природної спадщини
21 лютого 1990 90/143/Євратом РЕКОМЕНДАЦІЯ КОМІСІЇ Про захист громадян від впливу радону в приміщеннях
28 жовтня 1965 65/42/Євратом РЕКОМЕНДАЦІЯ КОМІСІЇ щодо застосування Паризької конвенції від 29 липня 1960 року та додаткової Брюссельської конвенції від 31 січня 1963 року
29 квітня 1994 638 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ Що встановлює певні детальні правила імплементації Регламенту Ради (ЄЕС) №3528/86 щодо захисту лісів Співтовариства від атмосферних забруднень
25 травня 1994 1179/94 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) Про перший пріоритетний список речовин, передбачений Регламентом Ради (ЄЕС) № 793/93
5 липня 2002 1217/2002 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) Про вимоги до імпортерів та виробників хімічних речовин щодо надання необхідної інформації та проведення тестів у відповідності з Регламентом Ради (ЄЕС) № 793/93
27 січня 1997 143/97 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) Про третій пріоритетний список речовин, передбачений Регламентом Ради (ЄЕС) № 793/93
17 липня 2000 1980/2000 РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ(ЄС) Щодо нової редакції програми присудження відзнаки Співтовариства еко-маркування
23 березня 1993 793/93 РЕГЛАМЕНТ РАДИ (ЄЕС) Про оцінку та контроль за ризиком від існуючих речовин
11 квітня 1994 804/94 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) Що встановлює детальні правила для застосування Регламенту Ради (ЄЕС) № 2158/92 стосовно інформаційних систем про лісові пожежі
27 січня 1997 142/97 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) Про надання інформації про певні речовини, передбачені Регламентом Ради (ЄЕС) № 793/93
29 квітня 1999 1420/1999 РЕГЛАМЕНТ РАДИ (ЄС) Що встановлює єдині правила та процедури для відправки певних видів відходів до деяких країн, що не входять до OECD
12 липня 1999 1547/1999 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) що визначає процедури перевірки відповідно до Регламенту Ради (ЄЕС) № 259/93, що будуть застосовуватись до перевезень певних типів відходів до деяких країн, до яких не застосовується Рішення OECD Рішення C(92)39 final (остаточне)
28 липня 1999 1727/1999 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) Що встановлює певні детальні правила застосування положень Регламенту Ради (ЄЕС) N 2158/92 щодо захисту лісів Співтовариства від пожеж
12 жовтня 1999 2161/1999 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) Що накладає додаткові вимоги щодо випробовувань на імпортерів або виробників певних речовин, боротьба з якими вимагає першочергових заходів, як передбачено у Регламенті Комісії (ЄЕС) № 793/93 про оцінку і контроль ризиків існуючих речовин
29 червня 2000 2037/2000 РЕГЛАМЕНТ (ЄС) ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Про речовини, які руйнують озоновий шар
7 листопада 2000 2493/2000 ДИРЕКТИВА (ЄС) ПАРЛАМЕНТУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА РАДИ Щодо засобів стимулювання повної інтеграції аспекту навколишнього середовища в процес розвитку країн, що розвиваються
7 листопада 2000 2494/2000 РЕГЛАМЕНТ (ЄС) ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Про заходи з активізації охорони та усталеного управління тропічними лісами та іншими лісами у країнах, що розвиваються
22 травня 2001 1035/2001 РЕГЛАМЕНТ (ЄС) Що встановлює документаційну схему вилову кликача Dissostichus spp
30 серпня 2001 1808/2001 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) Що встановлює детальні правила імплементації Регламенту Ради (ЄС) № 338/97 про охорону видів дикої фауни та флори, регулюючи торгівлю ними
25 листопада 2002 2150/2002 РЕГЛАМЕНТ (ЄС) ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Про статистику щодо відходів
15 липня 2003 1946/2003 РЕГЛАМЕНТ (ЄC) ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ Про транскордонні перевезення генетично модифікованих організмів
4 листопада 2003 2032/2003 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) Щодо другої фази 10-річної робочої програми, зазначеної у статті 16 (2) Директиви 98/8/ЄC Європейського Парламенту й Ради щодо розміщення біоцидних продуктів на ринку, і зміни Регламенту (ЄС) № 1896/2000
17 листопада 2003 2152/2003 РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ (ЄC) Про моніторинг лісів та екологічну взаємодію у Співтоваристві (Forest Focus)
28 січня 2003 304/2003 РЕГЛАМЕНТ (ЄС) ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Про експорт та імпорт небезпечних хімікатів
25 лютого 2003 349/2003 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) Що припиняє введення певних видів дикої флори й фауни до рослинного і тваринного світу Співтовариства
21 грудня 2004 2216/2004 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) Щодо стандартизованої та захищеної системи реєстрів відповідно до Директиви 2003/87/ЄС Європейського Парламенту та Ради і Рішення № 280/2004/ЄС Європейського Парламенту та Ради
23 лютого 2004 317/2004 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) Що ухвалює скасування положень Регламенту (ЄС) № 2150/2002 Європейського Парламенту і Ради щодо статистики відходів стосовно Австрії, Франції і Люксембурга
22 березня 2004 601/2004 РЕГЛАМЕНТ РАДИ (ЄC) Що встановлює певні заходи контролю над риболовлею у зоні, на яку поширюється дія Конвенції про збереження морських живих ресурсів Антарктики, і скасовує Регламенти (ЄEC) № 3943/90, (ЄC) № 66/98 і (ЄC) № 1721/1999
31 березня 2004 648/2004 РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ (ЄС) Про миючі засоби
5 листопада 2002 2099/2002 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄC) Про створення Комітету з безпеки морів та попередження забруднення з суден (COSS), а також про внесення змін до Регламентів про безпеку мореплавства та попередження забруднення з суден
28 липня 1993 2158/93 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄЕС) Стосовно внесення змін до Міжнародної конвенції про захист людського життя на морі 1974 року, і до Міжнародної Конвенції з запобігання забрудненню з суден 1973 року, для цілей Регламенту Ради (ЄЕС) № 613/91
27 вересня 1995 2268/95 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) Про другий пріоритетний список речовин, передбачений Регламентом Ради (ЄЕС) № 793/93
28 грудня 2001 2592/2001 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) Про встановлення вимог до виробників та імпортерів стосовно інформації та тестів основних речовин відповідно до Регламенту Ради (ЄЕС) № 793/93 щодо визначення та контролю за ризиком від існуючих речовин
1 лютого 1993 259/93 РЕГЛАМЕНТ РАДИ (ЄЕС) Про нагляд і контроль за перевезеннями відходів в межах Європейського Співтовариства, на його території або за його межі
26 березня 2007 323/2007 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) Про внесення змін до Додатку V до Регламенту (ЄС) № 850/2004 Європейського Парламенту та Ради про стійкі органічні забруднювачі та про внесення змін до Директиви 79/117/ЄЕС
9 грудня 1996 338/97 РЕГЛАМЕНТ РАДИ (ЄС) Про захист видів дикої фауни і флори шляхом регулювання торгівлі представниками таких видів
14 квітня 2003 782/2003 РЕГЛАМЕНТ (ЄС) ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Про заборону оловоорганічних сполук на суднах
24 травня 2005 783/2005 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) Що вносить зміни до Додатку II до Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 2150/2002 про статистику щодо відходів
17 травня 2006 842/2006 РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ (ЄС) Про деякі фторовані парникові гази
19 грудня 1990 3943/90 РЕГЛАМЕНТ РАДИ (ЄЕС) Про застосування системи спостереження та інспектування, встановленої відповідно до статті XXIV Конвенції про збереження морських живих ресурсів Антарктики
8 червня 1993 1493/93 РЕГЛАМЕНТ РАДИ (ЄВРАТОМ) Щодо перевезень радіоактивних речовин між державами-членами
1488/94 28 липня 1994 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) Що встановлює принципи оцінювання ризиків впливу існуючих речовин на людину та довкілля у відповідності до Регламенту Ради (ЄЕС) № 793/93
16 жовтня 1989 89/С273/01 РЕЗОЛЮЦІЯ РАДИ Про настанови для зменшення техногенних і природних ризиків
3 жовтня 1984 84/С 272/01 РЕЗОЛЮЦІЯ Ради та представників урядів держав-членів Європейського Співтовариства, на засіданні Ради Про зв’язок між довкіллям та розвитком
3 березня 1975 РІШЕННЯ РАДИ Про конвенцію про запобігання забруднення моря з наземних джерел
11 лютого 2004 280/2004/ЄС РІШЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Щодо механізму моніторингу викидів парникового газу у Співтоваристві та імплементації Кіотського Протоколу
16 травня 2003 2003/40/ЄС ДИРЕКТИВА КОМІСІЇ Про встановлення переліку, обмежень концентрації та вимог до маркування складових природних мінеральних вод, а також умов використання збагаченого озоном повітря для обробки природних мінеральних вод і джерельних вод
18 червня 2009 2009/54/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Про видобуток та торгівлю природними мінеральними водами (Виправлена)
17 травня 2006 2006/40/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Про викиди, спричинені системами кондиціонування повітря транспортних засобів, та про внесення змін до Директиви Ради 70/156/ЄЕС
16 грудня 2008 2008/105/ЄC ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Про стандарти якості довкілля в галузі водної політики, що вносить зміни і, як наслідок, припиняє дію Директив Ради 82/176/ЄЕС, 83/513/ЄЕС, 84/156/ЄЕС, 84/491/ЄЕС, 86/280/ЄЕС та вносить зміни до Директиви 2000/60/ЄC Європейського Парламенту та Ради
24 листопада 2010 2010/75/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Про промислові викиди (інтегроване запобігання та контроль забруднення)
29 квітня 2004 850/2004 Регламент (ЄС) Європейського Парламенту та Ради Про стійкі органічні забруднювачі та про внесення змін до Директиви 79/117/ЄЕС
Стратегія ЕЕА на 2009 – 2013 роки Багаторічна робоча програма
29 листопада 2002 р. 2003/31/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про встановлення переглянутих екологічних критеріїв для надання еко-ярлика Співтовариства миючим засобам для посудомийних машин, і яке доповнює Рішення 1999/427/ЄС
19 листопада 2007 року 2007/747/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про визнання процедур сертифікації відповідно до статті 9 Регламенту (ЄС) № 761/2001 Європейського Парламенту та Ради, який дозволяють добровільну участь організацій у Схемі екологічного менеджменту та аудиту Співтовариства (EMAS), та про скасування Рішення 97/264/ЄС
25 жовтня 2011 року 2011/83/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ про права споживачів, внесення змін до Директиви Ради 93/13/ЄЕС та Директиви 1999/44/ЄС Європейського парламенту та Ради та скасування Директиви Ради 85/577/ЄЕС і Директиви 97/7/ЄС Європейського парламенту та Ради
16 грудня 1997 року 97/68/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ про наближення законодавства держав-членів, яке стосується заходів проти викиду газоподібних та твердих забруднюючих речовин з двигунів внутрішнього згоряння, які встановлюються на недорожній пересувній техніці
20 листопада 2006 року 2006/117/ЄВРАТОМ ДИРЕКТИВА РАДИ про нагляд та контроль за перевезенням радіоактивних відходів та відпрацьованого ядерного палива
18 березня 2009 року (ЄС) №245/2009 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ про виконання Директиви Європейського Парламенту та Ради 2005/32/ЄC стосовно вимог екологічного проектування флуоресцентних ламп без інтегрованого баласту, газорозрядних ламп високої інтенсивності та баластів і світильників, у яких використовуються такі лампи, і що припиняє дію Директиви Європейського Парламенту та Ради 2000/55/ЄC
27 жовтня 2014 року 2014/746/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ що визначає, відповідно до Директиви 2003/87/ЄC Європейського Парламенту та Ради, перелік секторів і підсекторів, які вважаються такими, що піддаються значному ризикові парникової міграції, на період з 2015 по 2019 рік
2 травня 2013 року (ЄС) №389/2013 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ про створення системи реєстру Європейського Союзу відповідно до Директиви 2003/87/ЄС Європейського Парламенту та Ради, Рішення № 280/2004/ЄC та № 406/2009/ЄС Європейського Парламенту та Ради, що припиняє дію Регламентів Комісії (ЄС) № 920/2010 та № 1193/2011
4 липня 2012 року (ЄС) №649/2012 РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ про експорт та імпорт небезпечних хімічних речовин
23 лютого 2005 року 2005/171/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про розподіл кількості контрольованих речовин, дозволенних для основних видів застосування в Співтоваристві в 2004 році згідно Регламенту (ЄС) № 2037/2000 Європейського Парламенту та Ради
22 березня 2005 року 2005/270/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ встановлення форматів відносно баз даних відповідно до Директиви 94/62/ЄС Європейського Парламенту та Ради по пакуванню та відходам упаковки
20 липня 2005 року/td> 2005/596/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про розподіл квот на імпорт контрольованих речовин на період с 1 січня до 31 грудня 2004 року згідно Регламенту (ЄС) № 2037/2000 Європейського Парламенту та Ради
25 січня 2008 року 2008/218/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ що ухвалює на підставі Директиви Ради 92/43/ЄЕС перший оновлений перелік об’єктів загальноєвропейського значення для Альпійського біогеографічного регіону
12 березня 2009 року 2009/300/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ встановлюючи переглянуті критерії Співтовариства про надання екологічного маркування телебаченю
13 серпня 2008 року 2009/544/ЄC РІШЕННЯ КОМІСІЇ що встановлює екологічні критерії для надання еко-маркування Співтовариства фарбам і лакам для внутрішніх приміщень
9 липня 2009 року 2009/568/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ що встановлює екологічні критерії для надання еко-маркування Співтовариства гігієнічному паперові
9 липня 2009 року 2009/598/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ щодо встановлення екологічних критеріїв для надання еко-маркування Співтовариства ліжковим матрацам
21 квітня 2004 року 2004/42/ЄC ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ про обмеження викидів летючих органічних сполук через використання органічних розчинників у певних фарбах і лаках і продуктах повторної обробки автомобілів та про внесення змін до Директиви 1999/13/ЄC
16 квітня 2014 року (ЄС) №517/2014 РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ про фторвмісні парникові гази та про скасування Регламенту (ЄС) № 842/2006
6 вересня 2006 року 2006/66/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ про батареї і акумулятори та відпрацьовані батареї і акумулятори та про скасування Директиви 91/157/ЄЕС
12 червня 2013 року 2013/30/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ ЄС з питань безпеки морських нафтогазових операцій, що вносить зміни до Директиви 2004/35/ЄC
7 червня 2011 року 2011/333/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про встановлення екологічних критеріїв для нанесення еко-маркування ЄС на копіювальний та графічний папір
4 липня 2012 року 2012/19/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ про відходи електричного та електронного обладнання (ВЕЕО)
11 грудня 2013 року ЄС) №1293/2013/ЄC РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ про заснування Програми з захисту навколишнього середовища і збереження клімату (“LIFE”) і скасування Регламенту (ЄС) № 614/2007
20 листопада 2013 року (ЄС) №1257/2013 РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ про утилізацію суден і внесення змін до Регламенту (ЄС) № 1013/2006 і Директиви 2009/16/ЄС
4 липня 2012 року 2012/18/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ про контроль великих аварій, пов'язаних з небезпечними речовинами, що вносить зміни і, як наслідок, скасовує Директиву Ради 96/82/ЄС
21 липня 2012 року (ЄC) №601/2012 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ з моніторингу та звітності стосовно викидів парникових газів відповідно до Директиви 2003/87/ЄС Європейського Парламенту та Ради
12 серпня 2013 року 2013/39/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ що вносить зміни до Директив 2000/60/ЄС та 2008/105/ЄС щодо пріоритетних речовин у сфері політики водовикористання
12 липня 2012 року (ЄС) №874/2012 ДЕЛЕГОВАНИЙ РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно енергетичного маркування електричних ламп та світильників
18 лютого 2013 року (ЄС) №812/2013 ДЕЛЕГОВАНИЙ РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно енергетичного маркування водонагрівачів, резервуарів для зберігання гарячої води та комплектів водонагрівача та сонячної установки
5 грудня 2013 року 2013/59/ЄВРАТОМ ДИРЕКТИВА РАДИ що встановлює основні норми безпеки для захисту від небезпеки, яка виникає від іонізуючої радіації та про скасування Директив 89/618/Євратом, 90/641/Євратом, 96/29/Євратом, 97/43/Євратом та 2003/122/Євратом
29 листопада 2007 року (ЄС) №1418/2007 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ про експорт з метою відновлення певних відходів, перелічених в Додатках III або IIIA Регламенту (ЄС) № 1013/2006 Європейського Парламенту та Ради до певних країн, до яких не застосовується Рішення ОЕСР щодо контролю транскордонного перевезення відходів
1 березня 2012 року (ЄС) №392/2012 ДЕЛЕГОВАНИЙ РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради про енергетичне маркування побутових електричних барабанних сушильних машин
1 5 вересня 2008 року 2008/721/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про встановлення дорадчої структури Наукових комітетів та експертів у сфері безпеки споживачів, охорони здоров'я та довкілля, а також скасування Рішення 2004/210/ЄС
28 квітня 2011 року 2011/263/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про встановлення екологічних критеріїв для надання еко-маркування Співтовариства миючим засобам для посудомийних машин
8 травня 2006 року 2006/340/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про внесення змін до Рішення Європейського Парламенту та Ради 2001/171/ЄС з метою продовження періоду чинності умов відмови від скляного пакування у зв'язку із рівнями концентрації важких металів, встановлених у Директиві 94/62/ЄС.
29 березня 2007 року 2007/207/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про внесення змін до Рішень 2001/40/ЄС, 2002/255/ЄС, 2004/669/ЄС, 2003/31/ЄС та 2000/45/ЄС з метою продовження періоду чинності екологічних критеріїв для надання еко-маркування Співтовариства певним продуктам.
9 липня 2009 року 2009/578/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ що встановлює екологічні критерії для надання еко-маркування Співтовариства послугам з розміщення туристів
22 листопада 2010 року 2010/709/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про створення Ради з еко-маркування Європейського Союзу
6 червня 2011 року 2011/331/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про встановлення екологічних критеріїв для надання еко-маркування ЄС джерелам світла
11 березня 2008 року 2008/27/ЄC ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ про внесення змін до Директиви 2001/18/ЄC, про навмисне потраплянні в середовище генетично модифікованих організмів, що стосується виконання повноважень, покладених на Комісію
13 грудня 2011 року 2011/92/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ про оцінку наслідків певних державних та приватних проектів для навколишнього природного середовища
14 червня 2006 року (ЄС) №1013/2006 РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ про перевезення відходів
7 листопада 2006 року (ЄС) №1737/2006 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ про детальні правила для імплементації Регламенту (ЄC) № 2152/2003 Європейського Парламенту та Ради про здійснення контролю за лісами та вплив навколишнього середовища в Співтоваристві
28 квітня 2011 року 2011/264/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про встановлення екологічних критеріїв для надання еко-маркування ЄС миючим засобам для прання
21 травня 2013 року (ЄС) №525/2013 РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ про механізм моніторингу та звітування про викиди парникових газів і надання іншої інформації на щодо змін клімату на рівні окремих держав-членів і Європейського Союзу і який припиняє дію Рішення № 280/2004/ЄС
8 липня 2014 року 2014/87/ЄВРАТОМ ДИРЕКТИВА РАДИ що змінює Директиву 2009/71/Євратом, яка засновує Структуру Співтовариства для ядерної безпеки ядерних установок
7 травня 2015 року (ЄС) №2015/736 ВИКОНАВЧИЙ РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ про заборону ввезення в Союз екземплярів деяких видів дикої фауни і флори
26 лютого 2014 року 2014/24/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ про державні закупівлі та скасування Директиви 2004/18/ЄC
26 лютого 2014 року 2014/25/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ про здійснення закупівель суб’єктами, що здійснюють діяльність у сфері водопостачання, енергетики, транспорту та поштових послуг, що припиняє дію Директиви 2004/17/ЄС