(044) 486–71–56 – Пряма телефонна лінія для допомоги жителям Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської областей та з питань діяльності Міністерства юстиції і підпорядкованих органів.         0–800–213–103 – телефонний номер системи безоплатної правової допомоги для людей, які зазнали кримінального або адміністративного переслідування. Дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні.         «Гаряча» телефонна лінія для працівників органів юстиції АР Крим. Звертатися можна за телефоном: (044) 486-71-56.         До уваги неурядових організацій, вищих навчальних закладів та інших установ! Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини розроблено анкету для осіб, постраждалих внаслідок порушення їх прав, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Російською Федерацією на окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також у Донецькій та Луганській областях України, та методичні рекомендації для її заповнення.         До уваги осіб, які бажають звернутися до Європейського суду з прав людини! У зв'язку зі змінами, внесеними до Правила 47 Регламенту Європейського суду з прав людини, з 01 січня 2016 року було оновлено формуляр заяви та пояснювальну нотатку для його заповнення. З вказаними документами Ви можете ознайомитись у рубриці «Захист інтересів держави в Європейському суді» на офіційному сайті Міністерства юстиції України
Розпочав роботу новий сайт Міністерства юстиції України >>

Правові засади реєстрації політичних партій

Політичні партії посідають особливе місце і відіграють значну роль у суспільно-політичному житті країни, суттєво впливають на формування та діяльність органів державної влади, на економічні, соціальні процеси, суспільні відносини між громадянами.

В умовах здійснення політичної реформи помітно зростає роль політичних партій у розбудові демократичного, громадянського суспільства. Вони покликані представляти та реалізовувати інтереси різних соціальних верств через участь в органах влади, сприяти формуванню і вираженню політичної волі громадян, впливати на суспільну думку.

Право громадян на свободу об’єднання у політичні партії для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів визначається і гарантується Конституцією України та Законом України "Про політичні партії в Україні", який прийнятий у квітні 2001 року. Встановлення обмеження цього права допускається відповідно до Конституції України в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров’я населення або захисту прав і свобод інших людей.

Політичні партії мають лише всеукраїнський статус і підлягають обов’язковій реєстрації в Міністерстві юстиції Україні. Не допускається діяльність незареєстрованих політичних партій.

Порядок створення політичної партії визначений статтею 10 Закону України "Про політичні партії в Україні", згідно з якою рішення про створення політичної партії приймається на її установчому з’їзді (конференції, зборах). Це рішення має бути підтримано підписами не менше десяти тисяч громадян України, які відповідно до Конституції України мають право голосу на виборах, зібраними не менш як у двох третинах районів не менш як у двох третинах областей України, міст Києва і Севастополя та не менш як у двох третинах районів Автономної Республіки Крим.

На установчому з’їзді (конференції, зборах) політичної партії затверджуються статут і програма політичної партії, обираються її керівні і контрольно-ревізійні органи.

Статтею 11 Закону визначений вичерпний перелік документів, який подається до Міністерства юстиції та його територіальних органів для реєстрації політичних партій та їх структурних утворень.

Для реєстрації політичної партії до Міністерства юстиції разом з заявою подаються:

  1) статут і програма політичної партії;
  2) протокол установчого з’їзду (конференції, зборів);
  3) відомості про склад керівних органів політичної партії;
  4) підписи громадян України, зібрані відповідно до вимог цього Законуна підтримку рішення про створення політичної партії та засвідчені особами, які збирали підписи;
  5) платіжний документ, що посвідчує внесення реєстраційного збору;
  6) назва та адреса банківської установи, в якій політична партія відкриватиме рахунки.

В місячний термін з моменту надходження документів Міністерство приймає рішення про реєстрацію або відмову у реєстрації політичної партії. Цей строк може бути продовжений Міністерством юстиції у разі потреби, але не більше ніж на 15 днів.

Розмір реєстраційного збору за реєстрацію політичної партії встановлений постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2001 року № 840 і становить сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Міністерство юстиції України здійснює реєстрацію політичної партії після перевірки поданих матеріалів.

Реєстрація обласних, міських і районних організацій або інших структурних утворень, передбачених статутом партії, здійснюється відповідними органами юстиції лише після реєстрації політичної партії Міністерством юстиції України.

Статтею 11 Закону України "Про політичні партії в Україні" також визначений порядок реєстрації структурних утворень політичної партії, а також вичерпний перелік документів, необхідних для подачі до відповідних органів Міністерства юстиції. Реєстрація структурних утворень політичних партій відбувається в 10-денний термін з дня надходження письмової заяви, завіреної керівним органом політичної партії.

До заяви додаються:

  - копія статуту політичної партії;
  - протокол установчих зборів або конференції, на яких було утворено обласну, міську, районну організацію або інше структурне утворення політичної партії.

За реєстрацію структурного утворення політичної партії реєстраційний збір не стягується.

Міністерство юстиції України, його територіальні органи після реєстрації видають політичній партії, обласній, міській, районній організації партії або іншим структурним утворенням, передбаченим статутом партії, реєстраційне свідоцтво встановленого Кабінетом Міністрів України зразка.

Керуючись статтею 11 Закону України "Про політичні партії в Україні", Міністерство юстиції може відмовити у реєстрації політичної партії. Висновок Міністерства юстиції України чи його територіального органу щодо реєстрації або неприйняття будь-якого рішення з цього питання може бути оскаржений до суду.

Відмова у реєстрації не є перешкодою у повторному зверненні про реєстрацію.

Відповідно до статті 9 Закону України "Про політичні партії в Україні" політичні партії можуть мати власну символіку, до якої належать партійний гімн, прапор, розпізнавальний знак, девіз і яка підлягає реєстрації у Міністерстві юстиції України у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2001 року № 840.

Для державної реєстрації символіки політичної партії до Мін’юсту подається заява, яка підписується керівництвом політичної партії.

До заяви додаються:

  1) положення про символіку політичної партії, яке визначає види партійної символіки, порядок її виготовлення, зберігання і використання;
  2) опис і зображення прапора та розпізнавального знака, текст партійного гімну і девізу;
  3) рішення керівного органу політичної партії про затвердження положення, опису, зображення прапора та розпізнавального знака, тексту партійного гімну і девізу.

Документи, зазначені у підпунктах 1 і 2 цього пункту, подаються у двох примірниках.

Заява про державну реєстрацію символіки політичної партії за наявності всіх необхідних документів розглядається у двомісячний термін.

У разі коли із заявами про державну реєстрацію символіки політичної партії звернулося кілька політичних партій, партійна символіка яких збігається (тотожна чи схожа), перевага надається політичній партії, яка першою подала заяву про державну реєстрацію партійної символіки.

Відповідно до Закону України "Про політичні партії в Україні" забороняється буквальне відтворення у символіці політичної партії державних символів України, використання символів іноземних держав.

У разі державної реєстрації символіки політичної партії заявникові видається свідоцтво про державну реєстрацію встановленого зразка.

Слід зауважити, що у державній реєстрації символіки політичної партії може бути відмовлено, якщо вона:

  збігається (тотожна чи схожа) з назвою чи символікою іншої зареєстрованої політичної партії;
  буквально відтворює державні символи України;
  використовує символи іноземних держав;
  за своїм змістом суперечить державним інтересам, принципам гуманності і моралі;
  містить прізвища, імена, псевдоніми, портрети, факсиміле окремих осіб без їх згоди;
  відтворює релігійні символи.

У державній реєстрації символіки політичної партії може бути відмовлено і в інших випадках, якщо це суперечить законодавству України.

Начальник відділу організаційної роботи
та взаємодії з об’єднаннями громадян
і територіальними органами юстиції
Управління легалізації об’єднань громадян
Міністерства юстиції України І.Пєвнєв