(044) 486–71–56 – Пряма телефонна лінія для допомоги жителям Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської областей та з питань діяльності Міністерства юстиції і підпорядкованих органів.         0–800–213–103 – телефонний номер системи безоплатної правової допомоги для людей, які зазнали кримінального або адміністративного переслідування. Дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні.         «Гаряча» телефонна лінія для працівників органів юстиції АР Крим. Звертатися можна за телефоном: (044) 486-71-56.         До уваги неурядових організацій, вищих навчальних закладів та інших установ! Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини розроблено анкету для осіб, постраждалих внаслідок порушення їх прав, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Російською Федерацією на окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також у Донецькій та Луганській областях України, та методичні рекомендації для її заповнення.         До уваги осіб, які бажають звернутися до Європейського суду з прав людини! У зв'язку зі змінами, внесеними до Правила 47 Регламенту Європейського суду з прав людини, з 01 січня 2016 року було оновлено формуляр заяви та пояснювальну нотатку для його заповнення. З вказаними документами Ви можете ознайомитись у рубриці «Захист інтересів держави в Європейському суді» на офіційному сайті Міністерства юстиції України
Розпочав роботу новий сайт Міністерства юстиції України >>
Міністр юстиції України Петренко Павло Дмитрович
Петренко Павло Дмитрович
Міністр юстиції України

Необхідність проходження підвищення кваліфікації державними службовцями

Післядипломна освіта у Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції Міністерства юстиції України – це вдосконалення професійної підготовки осіб, оновлення знань, умінь і навичок або отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного досвіду та набуття особою здатностей виконувати додаткові завдання та обов’язки в межах спеціальності.

Об’єктивні вимоги до державних службовців – працівників системи юстиції визначили таку мету навчального процесу: ми маємо передусім надавати, оновлювати, розвивати уміння та знання, необхідні для ефективного здійснення професійної діяльності на державній службі, важливо добитися усвідомлення слухачами місця фахівця у системі юстиції, націлювати його на постійне самовдосконалення.

На сучасному етапі в Україні йде процес інтеграції до Європейського Союзу, процес формування власної демократичної державності. Україна стає відкритим суспільством в інформаційному, науковому, правовому аспектах. Тому в юридичному аспекті важливим є пошук шляхів ефективної державної правової політики, тобто йдеться про втілення в життя Законів України „Про державну службу", „Про освіту", Комплексної програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців.

Процеси реформування, що відбуваються сьогодні, демократизація українського суспільства потребують чималої кількості юристів, таким чином, питання підвищення кваліфікації державних службовців потрапляє до пріоритетних напрямків державної кадрової політики.

З метою виконання державного замовлення на підвищення кваліфікації та перепідготовку державних службовців проводяться навчання з різними категоріями слухачів - працівниками державної виконавчої служби обласних управлінь юстиції, директорами філій державних підприємств, керівниками фінансових служб, начальниками відділів кадрової роботи, консультантами державних нотаріальних контор, державними нотаріусами.

Оскільки в міру просування України до громадського суспільства зростає роль органів реєстрації актів цивільного стану, актуальнішим питанням стає навчання керівників та спеціалістів відділів реєстрації актів цивільного стану районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міжрайонних та міськрайонних управлінь юстиції. Від рівня цивільно-правового регулювання суспільних відносин, які охоплюються цивільним законодавством, залежатиме якісний рівень цивілізованості громадського суспільства в Україні.

Значну увагу Центр приділяє роботі з правової освіти населення. Нові завдання щодо координації роботи з правової освіти в Україні стосовно тематики семінарів з працівниками обласних управлінь юстиції, які займаються питаннями правової роботи та правової освіти, передбачає Національна програма правової освіти населення, затверджена Указом Президента України від 18 жовтня 2001 року.

Окремої уваги потребують органи нотаріату, які останніми роками були значно реформовані, отримав розвиток приватний нотаріат. Тому семінари з працівниками органів нотаріату набувають найбільшої актуалізації.

Великий обсяг роботи та інтенсивність праці юридичних служб вимагають належного ставлення керівників міністерств до організаційної структури, умов праці, підвищення кваліфікації своїх працівників. Оскільки робота юридичних служб пов’язана із виконанням різноманітних функцій та повноважень відповідного органу виконавчої влади і потребує всебічної обізнаності та оперативності, було вирішено провести додатковий позаплановий семінар з групою керівників та спеціалістів міністерств, інших органів виконавчої влади з метою підвищення рівня правового забезпечення діяльності органів виконавчої влади та поліпшення якості підготовки проектів нормативно-правових актів. На семінарі обговорювалися питання по вивченню нового законодавства, правил нормопроектувальної техніки, питання щодо активізації та вдосконалення правової роботи міністерств та органів виконавчої влади, а також новації чинного законодавства.

У Центрі налагоджена співпраця з Українським інформаційно-правовим Центром в межах надання інформаційно-правової допомоги. До кожного семінару готуються тематична виставка оновленого журналу "Офіційний вісник України. Зі змінами", журналу "Кодекси України", видання "Систематичне зібрання чинного законодавства в Україні", також підбірка оновленого чинного законодавства.

Відповідно до вимог Головного управління державної служби України у Центрі проводяться заняття на теми: "Українське ділове мовлення", "Законодавче і нормативно-правове забезпечення інноваційної діяльності в Україні" та „Проблеми боротьби з корупцією".

Центр тісно взаємодіє з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та установами, науковими товариствами України з метою вивчення досягнень юридичної науки, впровадження їх у навчальний процес, надання методичної допомоги з удосконалення організації праці та управлінської діяльності в органах і установах юстиції.

Ми також співпрацюємо з Центром комерційного права, який проводить освітню діяльність серед юристів державних і недержавних структур, з метою забезпечення цілеспрямованої та послідовної реформи комерційного права, впровадження чітких процедур щодо функціонування і дотримання положень комерційного законодавства в Україні.

Оскільки реформа законодавства в Україні має торкнутися всіх аспектів цивільно-правової культури громадян, у Центрі проводиться робота з підготовки і проведення на базі закладу платних семінарів з працівниками державних установ і організацій на теми: "Новації у законодавстві про примусове виконання рішень органами державної виконавчої служби згідно зі змінами, внесеними до законів України "Про державну виконавчу службу" та "Про виконавче провадження", "Новий Цивільний та Господарський кодекси".

Наш колектив прагне, щоб кожен слухач отримав вичерпні відповіді на запитання, з котрими прибув на навчання до Центру.

Заступник директора Центру
перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників юстиції О.В.Князєва;

Директор Центру
перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників юстиції О.М.Юречко