(044) 486–71–56 – Пряма телефонна лінія для допомоги жителям Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської областей та з питань діяльності Міністерства юстиції і підпорядкованих органів.         0–800–213–103 – телефонний номер системи безоплатної правової допомоги для людей, які зазнали кримінального або адміністративного переслідування. Дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні.         «Гаряча» телефонна лінія для працівників органів юстиції АР Крим. Звертатися можна за телефоном: (044) 486-71-56.         До уваги неурядових організацій, вищих навчальних закладів та інших установ! Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини розроблено анкету для осіб, постраждалих внаслідок порушення їх прав, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Російською Федерацією на окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також у Донецькій та Луганській областях України, та методичні рекомендації для її заповнення.         До уваги осіб, які бажають звернутися до Європейського суду з прав людини! У зв'язку зі змінами, внесеними до Правила 47 Регламенту Європейського суду з прав людини, з 01 січня 2016 року було оновлено формуляр заяви та пояснювальну нотатку для його заповнення. З вказаними документами Ви можете ознайомитись у рубриці «Захист інтересів держави в Європейському суді» на офіційному сайті Міністерства юстиції України
Розпочав роботу новий сайт Міністерства юстиції України >>
Міністр юстиції України Петренко Павло Дмитрович
Петренко Павло Дмитрович
Міністр юстиції України

Наказ Міністерства юстиції України від 12.02.2014 № 32/7 «Про затвердження Плану заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень в апараті Міністерства юстиції та територіальних органах на 2014 рік»

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
12.02.2014     м. Київ     № 32/7

Про затвердження Плану заходів
щодо попередження та профілактики
корупційних правопорушень в апараті
Міністерства юстиції та територіальних
органах юстиції на 2014 рік

На виконання підпункту 1 пункту 5 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 395/2011, підпункту 5 пункту 1 розділу ІІІ Завдань і заходів з виконання Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 – 2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року № 1240, і з метою попередження та профілактики корупційних правопорушень в апараті Міністерства юстиції, територіальних органах юстиції та центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень в апараті Міністерства юстиції та територіальних органах юстиції на 2014 рік, що додається (додаток 1).

2. Заступнику директора Департаменту антикорупційного законодавства та законодавства про правосуддя – начальнику відділу з питань кримінального та процесуального права Міністерства юстиції України Сіверсу Р.В. довести цей наказ до відома структурних підрозділів апарату Міністерства юстиції, територіальних органів юстиції та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції, визначених відповідальними за виконання заходів, передбачених цим Планом.

3. Державній архівній службі України, Державній виконавчій службі України, Державній пенітенціарній службі України, Державній службі України з питань захисту персональних даних та Державній реєстраційній службі України на основі цього наказу забезпечити до 28 лютого 2014 року розроблення та затвердження внутрішніх планів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень та подання їх копій до Департаменту антикорупційного законодавства та законодавства про правосуддя.

4. Структурним підрозділам апарату Міністерства юстиції, Державній архівній службі України, Державній виконавчій службі України, Державній пенітенціарній службі України, Державній службі України з питань захисту персональних даних та Державній реєстраційній службі України забезпечити щоквартальне (до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом) подання інформації про стан виконання цього (внутрішнього) Плану до Департаменту антикорупційного законодавства та законодавства про правосуддя за формою, що додається (додаток 2).

5. Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі забезпечити щоквартальне (до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом) подання інформації за наростаючим підсумком про стан виконання цього Плану до Департаменту антикорупційного законодавства та законодавства про правосуддя за формами, що додаються (додатки 2 – 6).

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

МіністрОлена ЛУКАШ

Додаток 1
до наказу Міністерства юстиції України
12 лютого 2014 року № 32/7

План заходів
щодо попередження та профілактики корупційних
правопорушень в апараті Міністерства юстиції та територіальних органах юстиції на 2014 рік

1. Забезпечувати якісний добір і розстановку кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору, їх об'єктивну атестацію, щорічну оцінку виконання державними службовцями покладених на них обов'язків і завдань. Запобігати прийняттю на службу осіб, у яких у зв’язку з призначенням виникатиме конфлікт інтересів.

Департамент кадрової роботи та державної служби;

головні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі

Протягом року

2. Згідно з вимогами Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» забезпечувати подання особами, які претендують на зайняття посад в органах юстиції, відомостей щодо працюючих близьких осіб відповідно в апараті Міністерства юстиції, територіальних органах юстиції та подальшу регулярну актуалізацію такої інформації стосовно близьких осіб уже працюючих державних службовців.

Департамент кадрової роботи та державної служби;

головні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі

Протягом року

3. Забезпечувати попередження осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців, про вимоги, спеціальні обмеження та заборони, встановлені Законами України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції».

Департамент кадрової роботи та державної служби;

головні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі

Протягом року

4. Забезпечувати контроль за щорічним поданням державними службовцями декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру (далі – декларація), а також подання декларацій при звільненні або іншим чином припиненні діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави та звільненими особами чи такими, що іншим чином припинили зазначену діяльність.

Департамент кадрової роботи та державної служби;

Департамент планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності;

головні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі

Протягом року

5. Забезпечувати надання методичної допомоги в заповненні декларацій, висвітлювати зазначене питання при проведенні заходів щодо підвищення кваліфікації державних службовців.

Департамент антикорупційного законодавства та законодавства про правосуддя;

Департамент кадрової роботи та державної служби;

головні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі

Протягом року

6. Надавати структурним підрозділам Міністерства юстиції, територіальним органам юстиції та центральним органам виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції, методичну допомогу щодо застосування антикорупційного законодавства.

Департамент антикорупційного законодавства та законодавства про правосуддя;

головні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі

Протягом року

7. Вживати заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його усунення, а також виявляти ризики для вчинення корупційних правопорушень в діяльності посадових і службових осіб в апараті Міністерства юстиції та територіальних органах юстиції.

Департамент кадрової роботи та державної служби;

Департамент антикорупційного законодавства та законодавства про правосуддя;

структурні підрозділи апарату Міністерства юстиції;

головні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі

Протягом року

8. Забезпечувати поширення знань про антикорупційне законодавство, а також інформування через засоби масової інформації громадськості про негативний вплив корупції на авторитет державної влади і суспільства в цілому та заходи, що вживаються щодо зменшення рівня корупції.

Департамент антикорупційного законодавства та законодавства про правосуддя;

Департамент реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності;

головні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі

Протягом року

9. Проводити семінарські заняття з працівниками органів юстиції та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції, з питань запобігання і протидії проявам корупції.

Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції;

Департамент антикорупційного законодавства та законодавства про правосуддя;

Департамент реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності;

Департамент кадрової роботи та державної служби;

головні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі

Протягом року

10. Переглянути та у разі необхідності оновити перелік посад з підвищеним корупційним ризиком в апараті Міністерства юстиції, територіальних органах юстиції. Перелік вказаних посад подати до Департаменту антикорупційного законодавства та законодавства про правосуддя з метою більш активного залучення осіб, які займають такі посади, до заходів із запобігання корупції.

Департамент кадрової роботи та державної служби;

Департамент антикорупційного законодавства та законодавства про правосуддя;

головні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі

До 01 квітня 2014 року

11. Здійснювати аналіз та забезпечувати розгляд пропозицій, скарг та звернень громадян, що надходять через журнал відгуків та пропозицій, телефонну «лінію довіри» та на електронну адресу, стосовно порушення антикорупційного законодавства працівниками органів юстиції. Отримані результати обговорювати на нарадах з відповідними висновками та рекомендаціями, про що повідомляти Департамент антикорупційного законодавства та законодавства про правосуддя.

Департамент організаційного та ресурсного забезпечення;

структурні підрозділи апарату Міністерства юстиції;

головні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі

Протягом року

12. Забезпечувати в межах компетенції функціонування, ведення та своєчасне оновлення інформації, оприлюдненої на веб-сайтах Міністерства юстиції та його територіальних органів, насамперед необхідної для отримання адміністративних послуг.

Департамент взаємодії з органами влади;

Департамент нотаріату та банкрутства;

Управління функціонування центрального засвідчувального органу;

Прес-служба Міністерства;

Департамент реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності;

структурні підрозділи апарату Міністерства юстиції;

головні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі

Протягом року

13. Розглядати на засіданнях колегій територіальних органів юстиції питання стосовно виконання законодавства про державну службу, антикорупційного законодавства, а також реалізації заходів щодо запобігання корупційним проявам та реагування на них, стану роботи зі скаргами та повідомленнями громадян у цій сфері.

головні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі

Протягом року

14. Надавати Департаменту антикорупційного законодавства та законодавства про правосуддя інформацію щодо кожного факту недодержання державними службовцями апарату Міністерства юстиції, територіальних органів юстиції вимог антикорупційного законодавства, вчинення корупційних правопорушень та про притягнутих до відповідальності працівників апарату Міністерства юстиції, територіальних органів юстиції за вчинення корупційних правопорушень протягом 3 днів із дня отримання повідомлення правоохоронного органу або рішення суду.

Департамент кадрової роботи та державної служби;

головні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі

Протягом року

15. Проводити службові розслідування (перевірки) щодо кожного факту порушення державними службовцями апарату Міністерства юстиції та територіальних органів юстиції законодавства про державну службу, антикорупційного законодавства, вчинення корупційного правопорушення з метою виявлення причин та умов, що сприяли недодерженню вимог законодавства та вчиненню вказаного правопорушення. Про результати службового розслідування (перевірки) повідомляти Департамент антикорупційного законодавства та законодавства про правосуддя не пізніше 5 днів із дня його завершення.

Департамент кадрової роботи та державної служби;

головні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі

Протягом року

16. Забезпечувати інформування правоохоронних органів у разі виявлення порушень антикорупційного законодавства при виконанні державними службовцями своїх посадових обов'язків.

Департамент кадрової роботи та державної служби;

Департамент антикорупційного законодавства та законодавства про правосуддя;

головні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі

Постійно

17. Здійснювати аналіз результатів проведених службових розслідувань (перевірок) з метою виявлення причин та умов вчинення корупційних правопорушень і порушень вимог антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу працівниками апарату Міністерства юстиції та територіальних управлінь юстиції. У разі виявлення вказаних причин вносити пропозиції щодо вдосконалення діяльності відповідних органів юстиції.

Департамент антикорупційного законодавства та законодавства про правосуддя;

головні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі

Щоквартально

18. За результатами проведення перевірок територіальних органів юстиції та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції, надавати відповідні роз’яснення та рекомендації для підвищення ефективності організації роботи щодо виконання вимог антикорупційного законодавства та цього Плану заходів.

Департамент антикорупційного законодавства та законодавства про правосуддя;

Департамент кадрової роботи та державної служби;

Департамент взаємодії з органами влади;

головні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі

Протягом року

19. Надати пропозиції до Департаменту антикорупційного законодавства та законодавства про правосуддя для підготовки проекту Плану заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень на 2015 рік.

структурні підрозділи апарату Міністерства юстиції;

головні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі

До 01 грудня 2014 року

Додатки до наказу