(044) 486–71–56 – Пряма телефонна лінія для допомоги жителям Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської областей та з питань діяльності Міністерства юстиції і підпорядкованих органів.         0–800–213–103 – телефонний номер системи безоплатної правової допомоги для людей, які зазнали кримінального або адміністративного переслідування. Дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні.         «Гаряча» телефонна лінія для працівників органів юстиції АР Крим. Звертатися можна за телефоном: (044) 486-71-56.         До уваги неурядових організацій, вищих навчальних закладів та інших установ! Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини розроблено анкету для осіб, постраждалих внаслідок порушення їх прав, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Російською Федерацією на окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також у Донецькій та Луганській областях України, та методичні рекомендації для її заповнення.         До уваги осіб, які бажають звернутися до Європейського суду з прав людини! У зв'язку зі змінами, внесеними до Правила 47 Регламенту Європейського суду з прав людини, з 01 січня 2016 року було оновлено формуляр заяви та пояснювальну нотатку для його заповнення. З вказаними документами Ви можете ознайомитись у рубриці «Захист інтересів держави в Європейському суді» на офіційному сайті Міністерства юстиції України
Розпочав роботу новий сайт Міністерства юстиції України >>
Міністр юстиції України Петренко Павло Дмитрович
Петренко Павло Дмитрович
Міністр юстиції України

Питання пенсійного забезпечення державних службовців

Загальні засади діяльності, а також статус державних службовців, які працюють в державних органах та їх апараті, визначено Законом України "Про державну службу".

До державних службовців відносяться особи, які посідають посади в державних органах та їх апараті щодо практичного виконання завдань і функцій держави та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів.

Діяльність державних службовців спрямована на практичне виконання завдань і функцій, поставлених перед державними органами. Ці особи несуть підвищену відповідальність за виконання покладених на них повноважень та мають спеціальні обмеження щодо здійснення ними інших видів діяльності.

У зв’язку з цим для таких осіб законодавством передбачене відповідне пенсійне забезпечення.

Право на пенсію державного службовця мають особи, які працювали в державних органах та їх апараті станом на 1 січня 1994 року, тобто з дати введення в дію Закону України "Про державну службу".

Критерії оцінки державної служби та пільги, які надаються за її проходження, дозволяють цілком обгрунтовано стверджувати, що стаж державної служби має бути віднесено до категорії спеціального стажу роботи, незалежно від тих обставин, що при виході на пенсію державному службовцю враховується не тільки наявність стажу державної служби, але ще й досягнення ним пенсійного віку.

Граничний вік перебування на державній службі становить 60 років для чоловіків і 55 років для жінок. Строк перебування на державній службі може бути продовжено, але не більш як на п’ять років. В цьому випадку керівник державного органу обов’язково повинен погодити термін перебування на державній службі з Начальником Головного управління державної служби при Кабінеті Міністрів України.

Найбільшої уваги заслуговує той факт, що з січня 2003 року у зв’язку із змінами та доповненнями до Закону України „Про державну службу" розширено коло осіб, які мають право на призначення пенсії державного службовця.

Зокрема, частину другу статті 37 Закону України „Про державну службу" доповнено положенням про те, що на одержання пенсії державних службовців мають право, крім, як було встановлено раніше, особи, які досягли встановленого законодавством пенсійного віку, за наявності загального трудового стажу для чоловіків - не менше 25 років, для жінок - не менше 20 років, у тому числі стажу державної служби - не менше 10 років, та які на час досягнення пенсійного віку працювали на посадах державних службовців, також особи, які мають не менше 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців, - незалежно від місця роботи на час досягнення пенсійного віку.

В даний час багато запитань щодо права на призначення пенсії державного службовця виникає у осіб, які мають не менше 20 років стажу роботи на посадах, що належать до категорії посад державних службовців.

Проте, слід зазначити, що право на призначення пенсії державного службовця в осіб, які мають не менше 20 років стажу роботи на посадах, що належать до категорії посад державних службовців, незалежно від місця роботи на час досягнення пенсійного віку відповідно до статті 37 зазначеного Закону в редакції від 16 січня 2003 р., виникає лише з часу введення в дію зазначених змін. (Приклад. Особа досягла пенсійного віку у 1991 році до набрання чинності Законом України „Про внесення змін до Закону України „Про державну службу" та має 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорії державних службовців, але права на пенсію державного службовця ця особа мати не буде, оскільки не виконана одна з вимог (досягнення пенсійного віку на момент дії цього Закону.)

Також при призначенні пенсії державного службовця застосовуються положення статті 25 Закону України "Про державну службу", якою визначені к атегорії посад державних службовців, та Порядок обчислення стажу державної служби, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 3 травня 1994 р. № 283, яким визначаються посади і органи, час роботи в яких зараховується до стажу державної служби.

Зазначеним Порядком встановлено, що до стажу державної служби враховується час роботи, зокрема, на посадах державних службовців у державних органах, передбачених у статті 25 Закону України "Про державну службу", а також на посадах, віднесених Кабінетом Міністрів України до відповідної категорії посад державних службовців; на посадах керівних працівників і спеціалістів в апараті органів прокуратури, судів, нотаріату, дипломатичної служби, митного контролю, внутрішніх справ, служби безпеки, інших органів управління військових формувань, державної податкової та контрольно-ревізійної служби; на посадах керівних працівників і спеціалістів державних органів колишніх УРСР та інших республік, а також колишнього СРСР згідно з додатком; на посадах суддів, слідчих, прокурорів, інших службових осіб, яким присвоєно персональні звання; на посадах керівних працівників і спеціалістів в органах, що згідно з чинним законодавством здійснюють державний нагляд за охороною праці; на посадах спеціалістів кримінально-виконавчої системи (установи виконання покарань, слідчі ізолятори, підрозділи кримінально-виконавчої інспекції), які не мають спеціальних звань; на посадах керівних працівників і спеціалістів апарату Національного банку України, Республіканського банку Криму, управління по місту Києву та Київській області, обласних управлінь Національного банку України; на посадах керівних працівників і спеціалістів Фонду соціального захисту інвалідів; на посадах керівних працівників і спеціалістів державних архівів областей та їх філіалів, державних архівів міст Києва і Севастополя; на посадах керівних працівників і спеціалістів Державної інспекції навчальних закладів при Міністерстві освіти України; на посадах керівних працівників і спеціалістів Державного архіву при Раді міністрів Автономної Республіки Крим; на посадах в органах місцевого самоврядування, передбачених у статті 14 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", а також на інших посадах, не зазначених у цій статті, віднесених Кабінетом Міністрів України до відповідної категорії посад в органах місцевого самоврядування, якщо при просуванні по службі вони зайняли посади державних службовців.

Пенсія державному службовцю виплачується у повному розмірі незалежно від його заробітку (прибутку), одержуваного після виходу на пенсію.

Закон України „Про державну службу" було також доповнено статтею 37-1, якою на законодавчому рівні врегульовані питання порядку і умов перерахунку пенсій державних службовців.

Зокрема, встановлено, що у разі підвищення розміру заробітної плати працюючим державним службовцям, а також у зв’язку із набуттям особою права на пенсійне забезпечення державного службовця за Законом України "Про державну службу" відповідно здійснюється перерахунок раніше призначених пенсій.

Перерахунок пенсії здійснюється виходячи із сум заробітної плати, на які нараховується збір на обов’язкове державне пенсійне страхування працюючого державного службовця відповідної посади та рангу на момент виникнення права на перерахунок пенсії.

Порядок перерахунку пенсій, передбачений цим Законом, поширюється на пенсіонерів, яким пенсія державних службовців призначена з дня набрання чинності Законом України "Про державну службу".

У зв’язку з прийняттям вищезгаданого Закону України внесено відповідні зміни та доповнення до постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2000 р. № 865, якою передбачено механізм визначення розмірів заробітку для обчислення пенсій державним службовцям.

Так, посадовий оклад, надбавка за ранг або вислугу років при призначенні пенсії відповідно до Закону України „Про державну службу" враховуються в розмірах, що виплачуються на день звільнення з роботи, що дає право на таку пенсію .

У разі підвищення розміру заробітної плати працюючим державним службовцям відповідно до рішень Кабінету Міністрів України після набрання чинності Законом України від 16 січня 2003 р. N 432 "Про внесення змін до Закону України "Про державну службу" заробітна плата для перерахунку пенсії пенсіонерам, яким пенсія призначена з дня набрання чинності Законом України "Про державну службу", визначається пенсіонерам, які на момент перерахунку пенсії продовжують працювати на посаді, з якої призначено пенсію, - на підставі поданої довідки про одержувану заробітну плату на момент перерахунку.

Що стосується інших пенсіонерів, то їм пенсія перераховується на підставі документів, поданих на час перерахунку, виходячи із сум заробітної плати, яку одержує працюючий державний службовець на відповідній посаді, з якої призначено (перераховано) пенсію, на момент виникнення права на перерахунок. При цьому посадовий оклад, надбавки за ранг та вислугу років враховуються в розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України на момент виникнення права на перерахунок за відповідною посадою та рангом на момент призначення (перерахунку) пенсії.

Надбавки за знання та використання в роботі іноземної мови, за почесне звання "заслужений", за роботу з таємними документами залежно від ступеня таємності інформації, доплата за науковий ступінь кандидата або доктора наук враховуються зазначеним пенсіонерам в розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України на момент виникнення права на перерахунок, якщо вони були фактично встановлені особі.

Премія та інші надбавки враховуються в середніх розмірах стосовно визначених законодавством таких виплат у відповідному державному органі, з якого особа вийшла на пенсію, на момент виникнення права на перерахунок, якщо вони були фактично їй встановлені на час призначення (перерахунку) пенсії або за бажанням особи за останні 24 календарні місяці роботи, яка дає право на даний вид пенсії, підряд перед зверненням за пенсією або за будь-які 60 календарних місяців такої роботи підряд перед зверненням за пенсією незалежно від наявності перерв протягом цього періоду на даній роботі.

Зазначений порядок може застосовуватись і до осіб, які мають не менше 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців, і які на момент виходу на пенсію не перебувають на державній службі (за бажанням таких осіб).

Перерахунок пенсій вищевказаним категоріям осіб провадиться з місяця підвищення розміру заробітної плати працюючого державного службовця на підставі поданої заяви та довідок, виданих державними органами за останнім місцем роботи.

У разі ліквідації державного органу довідку видає орган, який є правонаступником, а у разі його відсутності та перейменування (відсутності) посад довідка видається у порядку, встановленому Міністерством праці та соціальної політики за погодженням з Головним управлінням державної служби.

Якщо державний орган, з якого особа вийшла на пенсію, ліквідовано без правонаступника, довідки про заробітну плату для перерахунку пенсій державним службовцям видають:

    - Міністерство праці та соціальної політики України - особам, які вийшли на пенсію з вищих та центральних державних органів;

    - Головні управління праці та соціального захисту населення обласної, Головне управління соціального захисту населення Київської міської державної адміністрації, Управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міської державної адміністрації, управління праці та соціального захисту населення районної, районної у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій - особам, які вийшли на пенсію з відповідних місцевих державних органів.

В випадку ліквідації державного органу, з якого державний службовець вийшов на пенсію, з визначенням правонаступника, а також у разі реорганізації державного органу вищого організаційно-правового рівня у державний орган нижчого організаційно-правового рівня довідку видає орган, що є правонаступником. (Приклад. Правонаступником ліквідованого центрального органу виконавчої влади (міністерства, державного комітету) є урядовий орган державного управління (департамент). Посадовий оклад для перерахунку пенсії державному службовцю, який вийшов на пенсію з міністерства чи державного комітету, визначається урядовим органом державного управління згідно зі схемою посадових окладів на час перерахунку для працівників міністерства чи державного комітету.)

З 1 листопада 2004 року посадові оклади державним службовцям збільшено на 28 відсотків, з 1 січня 2005 - на 10,5 відсотка. Відтак будуть перераховані й пенсії, призначені відповідно до Закону України "Про державну службу".

Прийняття зазначених нормативно-правових актів створює умови для реалізації права на гідне існування державних службовців, які вийшли на пенсію або мають права на її призначення.

Начальник відділу
з питань законодавства про інформацію
Департаменту соціального, трудового
та гуманітарного законодавства
Міністерства юстиції України Харченко Інна Василівна