(044) 486–71–56 – Пряма телефонна лінія для допомоги жителям Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської областей та з питань діяльності Міністерства юстиції і підпорядкованих органів.         0–800–213–103 – телефонний номер системи безоплатної правової допомоги для людей, які зазнали кримінального або адміністративного переслідування. Дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні.         «Гаряча» телефонна лінія для працівників органів юстиції АР Крим. Звертатися можна за телефоном: (044) 486-71-56.         До уваги неурядових організацій, вищих навчальних закладів та інших установ! Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини розроблено анкету для осіб, постраждалих внаслідок порушення їх прав, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Російською Федерацією на окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також у Донецькій та Луганській областях України, та методичні рекомендації для її заповнення.         До уваги осіб, які бажають звернутися до Європейського суду з прав людини! У зв'язку зі змінами, внесеними до Правила 47 Регламенту Європейського суду з прав людини, з 01 січня 2016 року було оновлено формуляр заяви та пояснювальну нотатку для його заповнення. З вказаними документами Ви можете ознайомитись у рубриці «Захист інтересів держави в Європейському суді» на офіційному сайті Міністерства юстиції України
Розпочав роботу новий сайт Міністерства юстиції України >>
Міністр юстиції України Петренко Павло Дмитрович
Петренко Павло Дмитрович
Міністр юстиції України

Щодо обов’язку учасника вносити вклад до статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю

В контексті розгляду цього питання слід визначити поняття вкладу та статутного капіталу.

Вклад – це майно та майнові права, які передаються учасником товариству для формування та збільшення його статутного фонду1.

Статутний капітал - початковий капітал у грошовому вимірі, який утворюється за рахунок матеріальних внесків засновників чи виторгу від продажу акцій при створенні підприємства для забезпечення його діяльності в розмірах, передбачених установчими документами або законодавством 2.

Статутний капітал формується з метою забезпечення мети діяльності товариства, а також для гарантування інтересів кредиторів.

Так, згідно із частинами першою та другою статті 144 Цивільного кодексу України з вартості вкладів учасників товариства з обмеженою відповідальністю складається статутний капітал товариства.

Відповідно до статутного капіталу визначається мінімальний розмір майна товариства, який гарантує інтереси його кредиторів. Розмір статутного капіталу товариства не може бути меншим розміру, встановленого законом.

Не допускається звільнення учасника товариства з обмеженою відповідальністю від обов’язку внесення вкладу до статутного капіталу товариства, у тому числі шляхом зарахування вимог до товариства.

Таким чином, частина друга статті 144 Цивільного кодексу України гарантує формування статутного капіталу товариства, у розмірі не менше, встановленого законом, тим самим захищаючи інтереси кредиторів. Внесення вкладу при формуванні початкового статутного капіталу є обов"язком учасника товариства з обмеженою відповідальністю.

Частиною шостою статті 144 Цивільного кодексу України встановлено, що збільшення статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю допускається після внесення усіма його учасниками вкладів у повному обсязі. Порядок внесення додаткових вкладів встановлюється законом і статутом товариства.

Слід зазначити, що відповідно до частини першої статті 51 Закону України „Про господарські товариства" установчі документи товариства з обмеженою відповідальністю, крім відомостей, зазначених у статті 4 цього Закону, повинні містити відомості про розмір часток кожного з учасників, розмір, склад та порядок внесення ними вкладів.

Також, пунктом другим частини першої статті 117 Цивільного кодексу України передбачено, що учасники господарського товариства зобов"язані робити вклади у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені установчим документом.

Враховуючи призначення статутного капіталу, вважаємо, що при збільшенні статутного капіталу учасник товариства з обмеженою відповідальністю не може бути звільнений від обов"язку внесення вкладу до статутного капіталу товариства.

Департамент цивільного
законодавства та підприємництва
тел. (044) 279-27-82


1 Е.Р.Кибенко. Научно – практический комментарий Закона Украины «О хозяйственных обществах». – Х.: фирма «Эспада», 2000. – С. 316.

2 Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол. Ю.С.Шемшученко (голова редкол.) та ін. – К.: "Укр. енцикл.", 1998 – С. 643.