(044) 486–71–56 – Пряма телефонна лінія для допомоги жителям Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської областей та з питань діяльності Міністерства юстиції і підпорядкованих органів.         0–800–213–103 – телефонний номер системи безоплатної правової допомоги для людей, які зазнали кримінального або адміністративного переслідування. Дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні.         «Гаряча» телефонна лінія для працівників органів юстиції АР Крим. Звертатися можна за телефоном: (044) 486-71-56.         До уваги неурядових організацій, вищих навчальних закладів та інших установ! Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини розроблено анкету для осіб, постраждалих внаслідок порушення їх прав, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Російською Федерацією на окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також у Донецькій та Луганській областях України, та методичні рекомендації для її заповнення.         До уваги осіб, які бажають звернутися до Європейського суду з прав людини! У зв'язку зі змінами, внесеними до Правила 47 Регламенту Європейського суду з прав людини, з 01 січня 2016 року було оновлено формуляр заяви та пояснювальну нотатку для його заповнення. З вказаними документами Ви можете ознайомитись у рубриці «Захист інтересів держави в Європейському суді» на офіційному сайті Міністерства юстиції України
Розпочав роботу новий сайт Міністерства юстиції України >>
Міністр юстиції України Петренко Павло Дмитрович
Петренко Павло Дмитрович
Міністр юстиції України

Щодо застосування положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та Закону України „Про господарські товариства” стосовно порядку створення акціонерного товариства, можливості проведення відкритої підписки на акції та здійснення додаткового випуску акцій

Щодо порядку утворення акціонерного товариства слід зазначити наступне.

Господарським кодексом України передбачено, що до господарських товариств належать: акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, повні товариства, командитні товариства. Акціонерним товариством є господарське товариство, яке має статутний фонд, поділений на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов’язаннями тільки майном товариства, а акціонери несуть ризик збитків, пов’язаних із діяльністю товариства, в межах вартості належних їм акцій (стаття 80).

Частина перша статті 81 Господарського кодексу України визначає, що акціонерні товариства можуть бути відкритими або закритими.

Спеціальним законом, що на сьогодні регулює питання створення господарських товариств, є Закон України „Про господарські товариства".

Відповідно до статті 25 Закону України „Про господарські товариства" до акціонерних товариств належать: відкрите акціонерне товариство, акції якого можуть розповсюджуватися шляхом відкритої підписки та купівлі-продажу на біржах; закрите акціонерне товариство, акції якого розподіляються між засновниками і не можуть розповсюджуватися шляхом підписки, купуватися та продаватися на біржі.

Закрите акціонерне товариство може бути реорганізовано у відкрите шляхом реєстрації його акцій у порядку, передбаченому законодавством про цінні папери і фондову біржу, і внесенням змін до статуту товариства.

Стаття 26 цього Закону передбачає, що засновники акціонерного товариства укладають між собою договір, що визначає порядок здійснення ними спільної діяльності по створенню акціонерного товариства, відповідальність перед особами, що підписалися на акції, і третіми особами.

Для створення акціонерного товариства засновники повинні зробити повідомлення про намір створити акціонерне товариство, здійснити підписку на акції, провести установчі збори і державну реєстрацію акціонерного товариства.

Також слід зазначити, що відповідно до частини п’ятої статті 24 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" у разі державної реєстрації відкритих акціонерних товариств, крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається звіт про проведення підписки на акції, який засвідчено Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України.

Таким чином, відповідно до Господарського кодексу України акціонерне товариство є самостійною організаційною формою підприємства, а відкрите і закрите акціонерне товариство є різними типами акціонерного товариства в межах однієї організаційно-правової форми. При цьому, передбачено, що для утворення відкритого акціонерного товариства засновники обов’язково повинні провести відкриту підписку на акції.

Однак, згідно з частиною першою статті 152 Цивільного кодексу України акціонерним є товариство, статутний капітал якого поділений на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості. Цим Кодексом не передбачено типів акціонерних товариств.

Відповідно до частини другої статті 155 Цивільного кодексу України при заснуванні акціонерного товариства усі його акції мають бути розподілені між засновниками. Відкрита підписка на акції акціонерного товариства не провадиться до повної сплати статутного капіталу. Порядок проведення відкритої підписки встановлюється законом.

Новелою Цивільного кодексу України є закріплення обов’язку при створенні акціонерного товариства розподіляти усі акції між засновниками акціонерного товариства, тобто між тими особами, які підписали установчий договір. Виходячи із змісту Цивільного кодексу України, відкрита підписка на акції можлива лише у випадку збільшення розміру статутного капіталу. При цьому, на нашу думку, обмеження проведення відкритої підписки до повної сплати статутного капіталу стосується саме періоду заснування акціонерного товариства.

Наведене свідчить, що чинні на сьогодні законодавчі акти рівної юридичної сили по різному регулюють однакові правові відносини.

Департамент цивільного
законодавства та підприємництва
тел. (044) 279-27-82