(044) 486–71–56 – Пряма телефонна лінія для допомоги жителям Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської областей та з питань діяльності Міністерства юстиції і підпорядкованих органів.         0–800–213–103 – телефонний номер системи безоплатної правової допомоги для людей, які зазнали кримінального або адміністративного переслідування. Дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні.         «Гаряча» телефонна лінія для працівників органів юстиції АР Крим. Звертатися можна за телефоном: (044) 486-71-56.         До уваги неурядових організацій, вищих навчальних закладів та інших установ! Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини розроблено анкету для осіб, постраждалих внаслідок порушення їх прав, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Російською Федерацією на окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також у Донецькій та Луганській областях України, та методичні рекомендації для її заповнення.         До уваги осіб, які бажають звернутися до Європейського суду з прав людини! У зв'язку зі змінами, внесеними до Правила 47 Регламенту Європейського суду з прав людини, з 01 січня 2016 року було оновлено формуляр заяви та пояснювальну нотатку для його заповнення. З вказаними документами Ви можете ознайомитись у рубриці «Захист інтересів держави в Європейському суді» на офіційному сайті Міністерства юстиції України
Розпочав роботу новий сайт Міністерства юстиції України >>
Міністр юстиції України Петренко Павло Дмитрович
Петренко Павло Дмитрович
Міністр юстиції України

Щодо застосування положень Цивільного кодексу України і Закону України „Про господарські товариства” щодо придбання акціонером акцій, що додатково випускаються акціонерним товариством

Відповідно до частини третьої статті 156 Цивільного кодексу України у випадках, встановлених статутом товариства і законом, може бути встановлене переважне право акціонерів на придбання акцій, що додатково випускаються товариством.

Здійснюючи буквальне тлумачення цієї норми Кодексу, можна прийти до висновку, що акціонери мають право реалізувати зазначене право лише у одному випадку – коли це буде прямо закріплено в законі, а потім продубльовано в статуті.

У зв’язку з цим, слід пояснити, що частиною третьою статті 38 Закону України „Про господарські товариства" (який у даному випадку є спеціальним законом) передбачено, що акціонери користуються переважним правом на придбання додатково випущених акцій. Тобто Закон України „Про господарські товариства" не передбачає обмежень реалізації акціонерами свого права на переважне придбання акцій, додатково випущених товариством. При цьому, Законом не передбачено, що переважне право акціонера на придбання акцій додаткового випуску обов’язково повинно бути передбачене у статуті товариства і Закон не ставить виникнення зазначеного права акціонера у залежність від наявності відповідних положень у статуті товариства.

Також слід зазначити, згідно зі статтею 6 Закону України „Про цінні папери та фондову біржу" рішення про випуск акцій оформляється протоколом. Протокол рішення про випуск акцій повинен обов’язково містити: фірмове найменування емітента та його місцезнаходження; розмір статутного фонду або вартість основних і оборотних фондів емітента; цілі та предмет його діяльності; зазначення службових осіб емітента; найменування контролюючого органу (аудиторської фірми); дані про розміщення раніше випущених в обіг цінних паперів; мету випуску акцій; зазначення категорій акцій; кількість іменних акцій та акцій на пред’явника; кількість привілейованих акцій; загальну суму емісії і кількість акцій; номінальну вартість акцій; кількість учасників голосування та порядок його проведення; порядок виплати дивідендів; строк і порядок передплати акцій та їх оплати; строк повернення коштів при відмові від випуску акцій; черговість випуску акцій (при випуску їх різними серіями); порядок повідомлення про випуск і порядок розміщення акцій; права власників привілейованих акцій; переважне право на придбання акцій при новій емісії.

Відповідно до пункту 2.4 Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 грудня 2003 р. № 571 (протокол засідання Комісії від 11 грудня 2003 р. № 54), у разі здійснення додаткового випуску акцій товариство повинно забезпечити рівне переважне право всіх акціонерів придбати додатково випущені акції у кількості, пропорційній їхній існуючій частці у статутному капіталі.

Розмивання частки акціонера у статутному капіталі товариства є грубим порушенням прав акціонера, оскільки спричиняє зменшення частки акціонера у статутному капіталі товариства, в результаті чого зменшується вартість належних йому акцій та його вплив на прийняття рішень вищим органом товариства. Товариство повинно дотримуватися передбаченої чинним законодавством процедури реалізації акціонерами переважного права на придбання додатково випущених акцій шляхом:

    - надання акціонерам першочергового права на придбання додатково випущених акцій порівняно з іншими потенційними інвесторами;

    - надання акціонерам можливості придбати додатково випущені акції у кількості, пропорційній їхній існуючій частці у статутному капіталі;

    - установлення достатнього строку підписки, протягом якого акціонери можуть реалізувати належне їм право;

    - забезпечення акціонерам можливості оплатити акції грошовими коштами.

Департамент цивільного
законодавства та підприємництва
тел. (044) 279-27-82