(044) 486–71–56 – Пряма телефонна лінія для допомоги жителям Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської областей та з питань діяльності Міністерства юстиції і підпорядкованих органів.         0–800–213–103 – телефонний номер системи безоплатної правової допомоги для людей, які зазнали кримінального або адміністративного переслідування. Дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні.         «Гаряча» телефонна лінія для працівників органів юстиції АР Крим. Звертатися можна за телефоном: (044) 486-71-56.         До уваги неурядових організацій, вищих навчальних закладів та інших установ! Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини розроблено анкету для осіб, постраждалих внаслідок порушення їх прав, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Російською Федерацією на окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також у Донецькій та Луганській областях України, та методичні рекомендації для її заповнення.         До уваги осіб, які бажають звернутися до Європейського суду з прав людини! У зв'язку зі змінами, внесеними до Правила 47 Регламенту Європейського суду з прав людини, з 01 січня 2016 року було оновлено формуляр заяви та пояснювальну нотатку для його заповнення. З вказаними документами Ви можете ознайомитись у рубриці «Захист інтересів держави в Європейському суді» на офіційному сайті Міністерства юстиції України
Розпочав роботу новий сайт Міністерства юстиції України >>
Міністр юстиції України Петренко Павло Дмитрович
Петренко Павло Дмитрович
Міністр юстиції України

Основні завдання Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції на 2005 рік

Процеси реформування, що відбуваються сьогодні, демократизація українського суспільства потребують чималої кількості юристів, таким чином питання підвищення кваліфікації державних службовців потрапляє до пріоритетних напрямків державної кадрової політики.

Оскільки в міру просування України до громадянського суспільства зростає роль органів реєстрації актів цивільного стану, актуальнішим питанням стає навчання керівників та спеціалістів відділів реєстрації актів цивільного стану районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міжрайонних та міськрайонних управлінь юстиції. Від рівня цивільно-правового регулювання суспільних відносин, які охоплюються цивільним законодавством, залежатиме якісний рівень цивілізованості громадського суспільства в Україні.

Значну увагу Центр приділяє роботі з правової освіти населення. Нові завдання з координації роботи щодо організації правової освіти в Україні перед тематикою семінарів з працівниками обласних управлінь юстиції, які займаються питаннями правової роботи та правової освіти, ставить Національна програма правової освіти населення, затверджена Указом Президента України від 18 жовтня 2001 року.

Окремої уваги потребують органи нотаріату, які останніми роками були значно реформовані, отримав розвиток приватний нотаріат. Тому семінари з працівниками органів нотаріату набувають найбільшої актуалізації.

Великий обсяг роботи та інтенсивність праці юридичних служб вимагають належного ставлення керівників міністерств до організаційної структури, умов праці, підвищення кваліфікації своїх працівників. Оскільки робота юридичних служб пов’язана із виконанням різноманітних функцій та повноважень відповідного органу виконавчої влади і потребує всебічної обізнаності та оперативності, у Центрі проводяться семінари з керівниками та спеціалістами міністерств, інших органів виконавчої влади з метою підвищення рівня правового забезпечення діяльності органів виконавчої влади та поліпшення якості підготовки проектів нормативно-правових актів. На семінарах обговорюються питання по вивченню нового законодавства, правил нормо-проектувальної техніки, питання щодо активізації та вдосконалення правової роботи міністерств та органів виконавчої влади, а також новації чинного законодавства.

З метою виконання державного замовлення на підвищення кваліфікації та перепідготовку державних службовців проводяться навчання з різними категоріями слухачів - працівниками державної виконавчої служби обласних управлінь юстиції, директорами філій державних підприємств, керівниками фінансових служб, начальниками відділів кадрової роботи, консультантами державних нотаріальних контор, державними нотаріусами.

У 2005 році проводиться робота по підготовці до проведення на базі Центру платних семінарів з працівниками державних установ і організацій на теми: "Новації у законодавстві про примусове виконання рішень органами державної виконавчої служби згідно зі змінами, внесеними до Законів України "Про державну виконавчу службу", "Про виконавче провадження"", "Новий Сімейний, Цивільний та Господарський Кодекси".

З метою удосконалення навчального процесу планується запровадження індивідуальних занять із слухачами. До організації навчання державних службовців необхідно залучати посадових осіб органів місцевого самоврядування та провідних науковців, слід також:

здійснювати самостійну роботу слухачів за відповідною тематикою на робочому місці;

розробити професійні програми підвищення кваліфікації для кожної окремої категорії слухачів;

розробити допоміжні матеріали у вигляді методичних рекомендацій для слухачів до кожного семінару для використання в період проходження навчання.

З метою виконання державного замовлення на перепідготовку Центр у 2005 році запроваджує курс перепідготовки кадрів. Розробляється зміст, методи та форми перепідготовки, яка здійснюється на основі базової чи повної вищої освіти.

Автори:
Заступник директора Центру
перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників юстиції О.В.Князєва

Директор Центру
перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників юстиції О.М.Юречко